BEIM

6 X TIP MOR (768-1023)

792

Nis Nissen Frank

Nis Nissen Frank døde 1747 i Emmerlev.

793

Dorthe Frank

Dorthe Frank døde 1759 i Emmerlev 

Børn:

(396) Knud Knudsen Franck

800

Jens Thomsen Mørk

Jens Thomsen Mørk var Gårdmand på gården Mørk i Gestrup, Agerskov sogn. Han dør i 1631.

801

Gunder Hansdatter

Samme år som Christian den 5. bliver salvet til arvekonge, 1670 bliver Gunder Hansdatter født i Gestrup som ægte datter af (1602) Hans Pedersen.

Som ung bliver hun gift med Jens Thomsen Mørk og sammen driver de en gård i Gestrup. 

De får bl.a. børnene:

(800a) Thomas Jensen født Dom. Regate 1697.

(400) Mads Jensen

802

Søren Christensen

(Christen Mørck)

Søren Christensen, født i 1661 i Roost, Arrild sogn som ægte søn af (1604) Christen Sørensen og (1605) Maren Christens. 

Som salig Christen Mørck i Roost ved døden er afgangen, så er af retten forordnet Errich Pedersen i Branderup til lavværge for enken Ellen Christens, og Hans Tamsen Mørck, som det godvillig har antagen og sin ed aflagt. 

Hans Tamsen Mørck i Østergasse, Tingsvidne.

For retten blev oplæst en skriftlig vurdering, lydende således, Anno 1732 den 9. januar haver rettens middel i Nør Rangstrup Herrit, med efterskrevne12 mand, nemlig Christen Hansen, Hans Clemmendsen, Jes Hansen, Hans Gaard i Gestrup, Truels Hansen, Clemend Jacobsen, Jens Gaard, Hans Kiergaard, Peder Pedersen i Rurup, Kalle Pedersen i Branderup, Hans Rostgaard og Hans Nissen i Roost, været i for i Roost i salig Christen Mørcks hele ejendomsgård, og der sammesteds vurderet ejendom, huse, bygninger og huis som forefandtes, på det skift og deling imellem den salig mands enke Ellen salig Christen Mørcks og deris eneste søn Christen Christensen som er cirka ½ år gammel, kunne ske, og er vurderingen forettet i enkens og hendes forordnede lavværges Errich Pedersens i Branderup, samt barnets faders broder og formynder Hans Tamsen Mørck i Østergasse, deris over- og nærværelse således som følger. 

Antal

10

14

10

15

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

9

4

10

1

1

2

2

1

2

1

1

1000

1

700

1

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

4

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

1

1

2

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

4

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

40

3

20

40

40

1

1

30

240

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

9

1

12

Tekst

Fag af vester enden af salshuuset med

jord-, muur-, søm- og nagel- fæste,

undtagen en jernkaekeloven a fag 15 mark er

Fag af øster enden af samme huus a 10 mark

Fag østerlade a 8 mark

Fag Nør lade med en indkiøreport med i beregnet a 5 mark

Fag bryggershuus med oven og skorsteen a 9 mark

Fag af vester laden fra Nør ende a 2 mark

Brun hoppe 12 år gammel

Brun skimelet hoppe 9 år gammel

Brun stiernet 3 års hest

Brun hest føll

Sort stiernet hest føll

Gammel blåskimelet hoppe

Skimelet 3. års plag

Brun 2. års plag

Gammel grå koe

Gammel grå koe

Gammel sorthielmet koe

Gammel grå koe

Gammel grå koe

Sort hielmet koe

Gammel sort koe

Kulsort koe

Kulsort koe

Lige koe

2. års qvier en sort og en grå a 5 mark

2. års qvier a 5 mark

1 sorthielmet og 1 kulsort stud a 10 mark

Sorte 2. års stude.

Stude

2 kalve a 4 mark

2. års stude a 7 mark

9 får og en bonnevær (vædder) a 2 mark

Lidet kalv

Stelder, e hiul og en Stiert tilsammen

Dend beste vogn med hammel, kobbel,

vognkørft og ald behør uden Pudder og Tøme

Gammel bredspollere Bærer

Halffremmer vogn med stiert

Galte og it Soegriise a 3 mark og 8 skilling

Hiulbahre

Steen kilde med sveve karm og vandtroug

Blegbrend muursteen a 100   12 skilling

Gammel achter steld

bedere muursteen a 100   12 skilling

Ny græs lee med skaft

Ny græs lee uden skaft

Maylee med skaft a 6 skilling

Lige græs lee med skaft

Leer dend eene med skaft a 6 skilling

Løs dito

Høforke med skafte a 6 skilling

Skauspade

Trifork a 3 skilling

Brun røer

Grofspade

Par hahr-tøy a par 12 skilling

Klohammer

Naptange

Gammel heste mibler

Jern hiulringe

Ploug forkaster a 2 skilling

Spegeboerd med skaft

Drageknif

Gammel saddel

Bagger vognreebe a 4 skilling

Hæstetræ

Hoel skoufl

Fyrbeeken

Gammel heggeler

Granvindel

Træ stoel med hønde

Lispund hør

Liden Qviehud

Kåber Kedel 11 tt a tt 12 skilling

Dend sønder seng i sønder kløven med bleer, dyner og alt

Dend Nør Seng ibidem

Gammel boerd i samme Kløve

Overdyne og 1 underdyne tilsammen

Lofttrappe

Udhuggen ege kiste

?vegger glif

Gammel veftuild

Grå vefs reise mantel

Liden trind tag korf

Blå reise hønder

Blå hollandsk fad

Kål kurf

gammel spindhiul

Mesing kedel

Uldstoel

Musefeld

Vindser

Skive med it skaf under i køkenet

Glas boutailie

Tin krus

Tag fiering kar og 1 peberqværn

Jernpande

Salthuus

Breckhuus

Trætallerkener, it skrabejern og 2 grydskeer

Milckbøtter a 2 skilling

Ny grydeskee

Kiern

Ildklemmer a 4 skilling

Seyel

Steenflaske

Tørskeller

Keelskeer a 3 skilling

Gammel jerngryde

Rist

Heele ølltønder a 12 skilling

Liden Stappe

Jern spand grebe

Øltragt

Spand med jern giorde

Setter

Metal gryde

Støeker fiele a ½ skilling

Stoer sort leere gryde

gammel bygtønde

Tobenik (evt. Tobenck)

Tag korf

Tag korf meere

Hahrknob

Lidet kalfskind

Sold

Liden tag korf

Qværn

Bagtroug med 2 stoele under

Gammel øllkar

Gammel øllkar meere

Køllflagger

Sædekorf

Tag laage

Kornsæcke a 8 skilling

Drøsttroug

Sold

Ploug med tilbehør

Korn bing i bruhuset

Gammel harve

Stoel

Las træer

Træfur

Dito med hønde

Strygjern

Billet

Stoel med hønde meere

Løsstander

Klæderbørste

Hackels kiste med knif

Glas Bottallie

Salmebøgger a 8 sk

Gammel Løgtræ

Blicktragt

Jern fyrfad

Jernkackeloven

Ege boerd

Hollandske fade

Baugstoel med hønde

Huus postill

Tin lyskierte

Små stoele

Skepper mønt rugsæd a skep 2 m 8 sk

Gemeen steenfad

Skepper tredje kierf dito a skep 1 m

Skepper anden kierf dito a skep 2 m

Skar steendiger a 1 sk

Dito ved øster siden ibidem

Seng i dørnset ved Nør siden

Skepper byg til sæd a 5 sk

Havre findes inttet af alt korn både rug, byg

og?adder meere end til husholdningen

kand fornøden giøres, så og til magazin som

svares strax af boehaven.

Læs gøde a læs 3 sk er

lang ege underboerd i pistlen (?) med 3 remme ud?

Brunt halfslit vadmels kiol med hornknapper ud?

Dend salij mands gangklæder

Brun klæde kiol med hoor (?) knapper ud? u=vendt

Sort klæde vest u=vendt

Sort klæde kiol u=vendt

Brun klæde vest u=vendt

Par vadmels ny boxer

Læder vest med tin knapper ud?

Stribet brystug med til knapper ud? af hiemgiort tøy

Par læder boxer uden underfoer

Par gamle sorte strømper

Brun femsølf trøye med tin knapper ud?

Gammel hat og it par skoe solt for

Sorte klæde boxer u=vendt

Christian Sørensen i Arnum bekommet af enken

af dend salij mands klæder efterskrefne som skal

føris tilstede eller penger derfor i sted efter vordering

Sort vadmels vest

Par støvler som enken har soldt og bekommet derfor

Spansk røer

Skrin af fyr som dend salij mand lånte

Maren Sørensdatter i Landeby