BEIM

6 X TIP MOR (768-1023)

792

Nis Nissen Frank

Nis Nissen Frank døde 1747 i Emmerlev.

793

Dorthe Frank

Dorthe Frank døde 1759 i Emmerlev 

Børn:

(396) Knud Knudsen Franck

800

Jens Thomsen Mørk

Jens Thomsen Mørk var Gårdmand på gården Mørk i Gestrup, Agerskov sogn. Han dør i 1631.

801

Gunder Hansdatter

Samme år som Christian den 5. bliver salvet til arvekonge, 1670 bliver Gunder Hansdatter født i Gestrup som ægte datter af (1602) Hans Pedersen.

Som ung bliver hun gift med Jens Thomsen Mørk og sammen driver de en gård i Gestrup. 

De får bl.a. børnene:

(800a) Thomas Jensen født Dom. Regate 1697.

(400) Mads Jensen

802

Søren Christensen

(Christen Mørck)

Søren Christensen, født i 1661 i Roost, Arrild sogn som ægte søn af (1604) Christen Sørensen og (1605) Maren Christens. 

Som salig Christen Mørck i Roost ved døden er afgangen, så er af retten forordnet Errich Pedersen i Branderup til lavværge for enken Ellen Christens, og Hans Tamsen Mørck, som det godvillig har antagen og sin ed aflagt. 

Hans Tamsen Mørck i Østergasse, Tingsvidne.

For retten blev oplæst en skriftlig vurdering, lydende således, Anno 1732 den 9. januar haver rettens middel i Nør Rangstrup Herrit, med efterskrevne12 mand, nemlig Christen Hansen, Hans Clemmendsen, Jes Hansen, Hans Gaard i Gestrup, Truels Hansen, Clemend Jacobsen, Jens Gaard, Hans Kiergaard, Peder Pedersen i Rurup, Kalle Pedersen i Branderup, Hans Rostgaard og Hans Nissen i Roost, været i for i Roost i salig Christen Mørcks hele ejendomsgård, og der sammesteds vurderet ejendom, huse, bygninger og huis som forefandtes, på det skift og deling imellem den salig mands enke Ellen salig Christen Mørcks og deris eneste søn Christen Christensen som er cirka ½ år gammel, kunne ske, og er vurderingen forettet i enkens og hendes forordnede lavværges Errich Pedersens i Branderup, samt barnets faders broder og formynder Hans Tamsen Mørck i Østergasse, deris over- og nærværelse således som følger. 

Antal

10

14

10

15

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

9

4

10

1

1

2

2

1

2

1

1

1000

1

700

1

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

4

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

1

1

2

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

4

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

40

3

20

40

40

1

1

30

240

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

9

1

12

Tekst

Fag af vester enden af salshuuset med

jord-, muur-, søm- og nagel- fæste,

undtagen en jernkaekeloven a fag 15 mark er

Fag af øster enden af samme huus a 10 mark

Fag østerlade a 8 mark

Fag Nør lade med en indkiøreport med i beregnet a 5 mark

Fag bryggershuus med oven og skorsteen a 9 mark

Fag af vester laden fra Nør ende a 2 mark

Brun hoppe 12 år gammel

Brun skimelet hoppe 9 år gammel

Brun stiernet 3 års hest

Brun hest føll

Sort stiernet hest føll

Gammel blåskimelet hoppe

Skimelet 3. års plag

Brun 2. års plag

Gammel grå koe

Gammel grå koe

Gammel sorthielmet koe

Gammel grå koe

Gammel grå koe

Sort hielmet koe

Gammel sort koe

Kulsort koe

Kulsort koe

Lige koe

2. års qvier en sort og en grå a 5 mark

2. års qvier a 5 mark

1 sorthielmet og 1 kulsort stud a 10 mark

Sorte 2. års stude.

Stude

2 kalve a 4 mark

2. års stude a 7 mark

9 får og en bonnevær (vædder) a 2 mark

Lidet kalv

Stelder, e hiul og en Stiert tilsammen

Dend beste vogn med hammel, kobbel,

vognkørft og ald behør uden Pudder og Tøme

Gammel bredspollere Bærer

Halffremmer vogn med stiert

Galte og it Soegriise a 3 mark og 8 skilling

Hiulbahre

Steen kilde med sveve karm og vandtroug

Blegbrend muursteen a 100   12 skilling

Gammel achter steld

bedere muursteen a 100   12 skilling

Ny græs lee med skaft

Ny græs lee uden skaft

Maylee med skaft a 6 skilling

Lige græs lee med skaft

Leer dend eene med skaft a 6 skilling

Løs dito

Høforke med skafte a 6 skilling

Skauspade

Trifork a 3 skilling

Brun røer

Grofspade

Par hahr-tøy a par 12 skilling

Klohammer

Naptange

Gammel heste mibler

Jern hiulringe

Ploug forkaster a 2 skilling