BEIM

Koldkådvej/Rådhusstrædet

Løgumkloster ungdomsklub

Jeg står her sammen med Lars Hedegaard og Niels Peter Jensen I Løgumkloster Ungdomsklubs diskotek før den endelige åbning. (Foto: Vestkysten)

I 1944 forlænges Koldkådvej ind mod byen

I 1950 opretter Løgumkloster Gymnastikforening en frihedsklub, hvor man hver torsdag aften kan spille bordtennis, bob, skak og lignende.  

I midten af 1960’erne får de unge i Løgumkloster et samlingssted i den gamle svinestald bag ved Centralhotellet. Men ungdommen i Løgumkloster mangler et værested, hvor de kan mødes om aftenen. I slutningen af 1960’erne samles 160 unge om oprettelsen af en ungdomsklub i byen, men byrådet vil ikke stå med ansvaret. Derfor går idéen i vasken.

I 1971 tages der et nyt initiativ. Det er denne gang forældregrupperne i spejderbevægelserne i Løgumkloster, der tager initiativet. KFUM´s spejderleder Hans Erik Jensen (Fist Jensen) Nygade 13 går forrest som formand for en ny 9 mands bestyrelse, som består af Christian Holm, Holmen fra Det danske Spejderkorps, Lizzie Galle fra Det danske Pigespejders Tropskorps, Jørgen Outzen, Ellum og Thomas Jacobsen, Nr. Løgum begge fra LIF – Løgumkloster idrætsforening, Fransl Holdt, Koldkåd fra Turn- und spielverein og fra ungdommen medizinstuderende, Phillip Gottlieb, Århus. Derudover skal der yderligere en fra byrådet og fra ungdommen.

Man beder kommunen om at få anvist egnede lokaler, men foreslår selv den nu tomme gule pavillon, der står vinkelret på Løgumkloster kommuneskoles tidligere skolebygning fra 1904.

Efter behandling i fritidsnævnet og fritidskommissionen trækker initiativtagerne uventet deres ansøgning tilbage dagen før behandlingen i kommunalbestyrelsen. Baggrunden for den nye situation er, at initiativtagernes overslag ikke fik fritidskommissionens fulde tilslutning, men blev beskåret med 14.000 kr. ned til 17.500 kr. Peter Madsen måtte meddele kommunalbestyrelsen at initiativtagerne ville undersøge om nedskæringen kunne berøre klubbens arbejdsgrundlag, idet den medfører en nedskæring af klubledelsen fra 5 til 3 medarbejdere.       

Initiativgruppen fremsender nu et nyt forslag, som jeg ikke kan finde ordlyden af. Men avisen Vestkysten skriver at fritidskommissionen denne gang beskærer initiativgruppens oplæg fra 3 til 2 åbningsaftner om ugen.

På kommunalbestyrelsens sidste møde før sommerferien bliver det besluttet, at man ikke kan tage en beslutning. Da der er stemning for at følge fritidskommissionens anbefaling om 2 åbningsaftner mod initiativgruppens 3, og at man evt. senere, hvis behovet er der kan tage en 3. aften ind, rejser stationsleder, Henry Vestergaard sig og siger: ”Hva’ nu hvis klubledelsen ikke vil arbejde med klubben, når der kun er 2 åbningsaftner?”

Peter Madsen orienterer herefter forsamlingen om at indstillingen fra fritidskommissionen ikke var enstemmig, men at han i øvrigt mener, at ungdomsklubben med 3 åbningsaftner kan blive en konkurrent og ikke et supplement til de andre fritidsaktiviteter i kommunen. Møbelhandler, Andreas Roost spurgte herefter forsamlingen, om man ikke kunne bestemme sig for 2 aftner om ugen og så tage spørgsmålet op igen om 3 måneder. Henry Vestergård var stemt for, at man straks gav klubben de ønskede 3 aftner med begrundelse i, at behovet var der og at initiativgruppen vidste, hvad de arbejdede med. Borgmester Peter Nissen var stemt for 2 aftner, og at man tog fornyet beslutning til næste år. Hans Jessen Hansen holdt på 3 aftner, og Carsten Outzen frygtede, at man trådte sig over egne tæer ved at diktere 2 aftner. Borgmester, Peter Nissen forsøgte at afslutte debatten og spurgte kommunalbestyrelsen, om man ikke skulle prøve med 2 aftner, hvorefter Henry Vestergård rejste sig og sagde: ”Vi må hellere gardere os, så vi ikke slår noget begyndende i stykker, så det slet ikke bliver til noget!” Man besluttede sig derfor at forhandle videre med klubben.

På det følgende kommunalbestyrelsesmøde efter sommerferien bliver det besluttet at klubben får 2 åbningsaftner.

Herefter går vi i gang. Væggene og træstole bliver malet i bedste flower power stil, gulve lakeret, der laves diskotek og snackbar i det gamle skolekøkken/formningslokale, sløjd bliver indrettet til kreativt værksted og i 1. klasses klasseværelse opsættes 2 billardborde. Selve åbningsdagen bliver den 18. oktober 1971.

Ungdomsklubbens leder bliver radiotelegrafist ved Forsvarets Centralradio (FCR) ved Løgumkloster, Niels Peter Jensen, født den 8. jan. 1935. Han døde den 16. mar. 2016 i Løgumkloster. 81 år. Gift den 28. feb. 1955 i Mølholm sogn, Vejle med Inge Lise f. Sørensen den 1. aug. 1935. Børn: Sussi Jensen, født den 26. feb. 1960 i Mølholm.

Klubrådet kommer 1971til at bestå af: 

Lars Hedegaard, Kirsten Beim, Kaj Andersen, Erling Tjørnelund og Henning Hartkopf. Som kommitteret fra fritidsnævnet, Torben Nielsen. 

Rådhusstræde 1

Foto 2012

Matrikel nr. 601 - Boligareal: 174 m² - Grundareal: 526 m² - Byggeår: 1920

Ejer 1923-46 Eskildsen, Søren. Se Svinget 6.

Logerende 1940 Andersen, Christine, født den 13. apr. 1976 i Varnæs.

Børn i pleje: 1. Horn, Anne Margrethe, født den 19. mar. 1930 i Løgumkloster. 2. Horn, Kirstine Elisabeth, født den 17. juli 1932 i Løgumkloster. 3. Horn, Karl Aage, født den 15. feb. 1939 i Løgumkloster. 

Familien Horn er godt og grundig splittet. Faderen Karl Kristian Horn bor i Esbjerg, moderen Agnes Horn ligger på Løgumkloster sygehus og børnene bor her hos Christine Andersen.

 

Ejer 1946-65 Jensen, Nelly, husejer, født Eskildsen den 12. okt. 1904 i Alslevkro Datter af murer Søren Eskildsen og Anne Margrethe, født Thimsen. Se Svinget 6. Hun døde efter længere tid sygdom i 1975 i huset her. Gift med skomagersvend og frivillig brandmand, Peter Boysen Jensen, født den 21. sep. 1898 i Nr. Løgum. Søn af parcellist, Jens Boysen Jensen og Anne Kjestine, født Lauritzen. Han døde efter længere tids sygdom bosiddende på Koldkådvej den 20. aug. 1940 kun 42 år gammel på Tønder Amtssygehus og blev begravet i Løgumkloster.

Børn: 

Jensen, Anni Andrea, født den 23. okt. 1931 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. 

Ejer 1965-

Paysen, Dietrich Meinerd Hansen, landbrugsmedhjælper, født den 23. okt. 1927 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af Martin Christian Paysen og Anna Pauline Sofie, f. Hansen.Gift den 22. apr. 1950 i Løgumkloster kirke med

Paysen, Anni Andrea, født den 23. okt. 1931 i Nr. Løgum. Datter af skomager, Peter Boysen Jensen og Nelly Sophie f. Eskildsen. Datter af forrihge ejer. Hun døde den 25. maj 2000 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Paysen, Peter Johannesmekaniker, født den 13. aug. 1950 i Løgumkloster.Gift den 5. maj 1973 i Hjortlund kirke med Kirstine Larsen. Datter af Hans Larsen, Hjortlund.

Paysen, Hans Martin, tvilling,født den 29. jan. 1954 i Løgumkloster.

Paysen, Elly Agnete, tvilling, født den 29. jan. 1954 i Løgumkloster. Gift 1973 i Løgumkloster med Svend Erik Andersen. Søn af Edith Schmidt, Arnum.

Ejere 2006-19

1. Pedersen, Knud Kristian

2. Pedersen, Marie

Rådhusstræde 3

Foto 2012

Matrikel nr. 511 - Boligareal: 215 m² - Grundareal: 563 m² - Byggeår: 1908

Ejer -1917

Jacobsen, Johannes Heinrich Thomas, skorstensfejermester. Gift med 

Jacobsen, Marie Luise Mathilde Querinus, født Marloth.

Børn:

Jacobsen, Gertrud Elise, født den 17. mal 1898 i Nebel, på øen Amrum.

Ejer 1917-39

Lorenzen, Jes, landmand. Gift med

Lorenzen, Kjestine. 

Lejebolig -1918: Willert, Maren, født Christensen den 2. feb. 1882 i Løgumkloster. Hun var tidligere gift med Willert, Otto Hinrich August. 

Børn: Willert, Willi Hinrich, født den 18. maj 1904 i Westerland, Sild. 

Hun blev 2. gang gift den 7. nov. 1918 i Løgumkloster med møllerejer i Keitum, Peters, Paus Hermann, født den 2. feb. 1861 i Westerland, Sild. 

Ejer 1939-46 Løgumkloster Bank

Logerende 1940:

Gerken, Ingrid, husassistent, født den 13. dec. 1916 i Ribe. 

Eis, Lilly Emilie, husassistent, 28. apr. 1921 i Ribe. 

Andersen, Helga Elise, sygeplejerske ved kommunen, født den 15. juni 1915 i Odense. 

Ansat logerende 1940: Petersen, Verner, skorstensfejerlærling, født den 26. apr. 1920 i Haderslev. 

Ejer 1946-47

Willert, Hans Heinrich, distriktsskorstensfejermester i Løgumkloster fra 1939, formand for socialdemokratiet i Løgumkloster 1944-, formand for arbejdernes samaritter forbund og brandassistent i Løgumkloster frivillige brandværn i 1941- og byrådsmedlem, født den 20. apr. 1902 i Ørby, Haderslev. Gift den 8. mar. 1930 med 

Willert, Anne Marie, født den 7. apr. 1906 i Åbenrå. Hun døde c1989 i Tønder. 

Børn: Willert, Knud, født den 1. maj 1935 i Åbenrå. 

I 1947 bliver han skorstensfejermester i Tønder og flytter hertil. 

Sammen med Vera Ellinor Petersen får han sønnen, Bent Willert Petersen, født den 14. juli 1939 i Tønder. Bent døde den 27. jan. 1942 på Løgumkloster Sygehus. 2 år gammel. 

Ejer 1947-48

Haustein, købmand i firmaet Hansen og Jensen. Gift med

Haustein, Ellen,

2 ejere 1948-80

1. Marquardsen, Andrea, frk., født den 24. jan. 1896 i Løgumkloster. Hun døde den 28. juli 1980 I Løgumkloster. 84 år.

2. Marquardsen, Marie, frk., født den 19. juni 1893 i Faurby, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Christian Nissen Marquardsen og Johanne Margrethe, født Nissen, Favrby. Hun døde af en uhelbredelig sygdom den 1. okt. 1969 i Løgumkloster. 76 år.

Marquardsen, Jensine, født den 5. apr. 1876 i Højst sogn. Datter af smedemester, Christian Peter Schmidt og Andrea, født Beck fra Alslev. Hun døde den 13. juni 1959 i Løgumkloster. 83 år.  Hun var enke efter Christian Nissen Marquardsen, Favrby, født den 28. maj 1863 i Løgumkloster, død den 16. maj 1947 og hans 2. ægteskab som de indgik i 1909.

Ejer 1980-83

Marquardsen, Johanne, frk.samt 5 medarvinger. Johanne blev født den 15. dec. 1913. Hun døde den 4. mar. 1994 i Løgumkloster 80 år.

2 ejere 1983-84

Thestrup, René

Thestrup, Irene, født den 14. maj 1967. 

Ejer 1885-97 Petersen, Finn D. 

Ejer 1997- Westergaard, Finn + Christensen, Jing Kragsig

Ejer 2005-16 Hansen, Hans Christian + Boysen, Inge

Ejere 2016-19- 

1. Beck Boysen, Søren 

2. Beck Boysen, Stephanie 

Rådhusstræde 4

Rådhusstræde 5

Foto 2012 set fra Nygade

Matrikel nr. 531+1041- Boligareal: 180 m² - Grundareal: 1555 m² - Byggeår: 1912

Ejendombeskrivelse 2018: Huset er stænkpudset og hvidmalet pålagt halvblank-keramiktag (2001).  

5B stueetage: Entre med flisegulv, 2 stuer en suite med parketgulv, værelse, tekøkken, sauna, marmorbadeværelse med brus, karbad og kælder. 

5A 1. sal: Renoveret badeværelse med brus og køkken/alrum med hvide låger (2004), stue med brændeovn, soveværelse med adgang til altan og værelse. Tagetage er uudnyttet.  

Nygade 1A: Entre, stue, badeværelse med brus og tekøkken.  

Til ejendommen hører dobbeltgarage, alt beliggende på stor grund med central beliggenhed. Anvendelig til mange formål idet lejligheder let kan sammenlægges til en stor beboelsesejendom eller alternativt, udlejes med en samlet lejeindtægt på kr. kr.112.800,-. Opvarmning ved fjernvarme.

Ejer -1962 

Schmidt, Theodor Christian, smedemester, født den 13. okt. 1997 i Løgumkloster. Han døde i 1962 i Løgumkloster 64 år gammel. Gift den 14. okt. 1923 med 

Schmidt, Emma Mathilde, skolelærer på den tyske skole, født den 4. nov. 1898 i Tyskland. Hun dør af et hjerteanfald i 1962. 

Børn: 

Schmidt, Peter, født den 26. maj 1925 i Løgumkloster. 

Schmidt, Günther Marius, født den 6. mar. 1927 i Løgumkloster. 

Schmidt, Ilse Elisabeth, 16. nov. 1933 i Løgumkloster.

  Theodor drev sammen med broderen Matz faderens smede- og maskinværksted i Markledgade.

Ejer -1965 

Boysen, Hans Christian Truelsen, skomagersvend ved Tæstensen i Allégade, født den 9. maj 1911 i Løgumkloster. Søn af Lorens Christian Truelsen Boysen og Christiane, født Jepsen. Gift med 

Boysen, Marie Luise, født den 13. mar. 1918 i Løgumkloster. Hun døde efter en streng sygdomsperiode den 11. aug. 1965 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 47 år gammel. Datter af arbejdsmand, Theodor Christian Ketelsen og Mirza Dorothea, født Bendixen, Allégade 9. Marie Luises har en bror boende i Klostergade 33.

Se forældre i Elmeallé 7

Børn:

Boysen, Lillian, født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster.

Boysen, Sonja, født den 14. dec. 1943 i Løgumkloster. 

Lejer -1962-65 herefter ejer 1965-1977

Quist, Martin, radiotelegrafist senere turistbusvognmand INTER REJSER og forsikringsagent ved Hafnia og tropsfører hos spejderne, født den 29. mat. 1930 på Elmeallé 4 i Løgumkloster. Søn af rutebilchauffør og vognmand, Martin Jensen Quist og Frida f. Rademacher. Præliminæreksamen 1947. Fra 1967 får han via landeværnet for omnibus- og fragtmandskørsel byrådets tilladelse til at køre turistkørsel over hele Danmark.  

Gift den 5. apr. 1952 med

Quist, Yrsa Vira, apoteksbogholderske, medlem af klosterbadets bestyrelse -1980-, født den 13. apr. 1931 i Østermarie på Bornholm. Datter af sadelmager, Christian Peter Andersen og Ingeborg Kjestine f. Jørgensen fra Øster Marie. Forældrene flytter senere til Løgumkloster. Hun døde den 6. mar. 2022 i Løgumkloster.

Børn:

Quist, Finn, født den 29. aug. 1953 i Frederikshavn. Døbt i Løgumkloster kirke.

Quist, Steen, ejendomsmægler. Se Østergade 3.

Quist, Betina

Ejer 1977-82 Homilius, Christian,

2 ejere 1982-

1. Eriksen, Hans Erik

2. Schmidt, Ingrid

Børn:

Britt, født c1979

Lejebolig 1987Petersen, Finn, ugift tømmersvend, født den 2. jan. 1962 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Andreas Hansen Petersen og Ingrid Clara, født Nielsen. Han faldt ud af en karrusel i Vestergade til Kloster Mærken i 1987 og døde af sine kvæstelser. 25 år. 

2 ejere 2002-22-

1. Hansen, Peter Iversen

2. Buron, Cathrin

Martin Quist

Rådhusstræde 6

Foto 2012

Matrikel nr. 1080 - Boligareal: 119 m² - Grundareal: 700 m² - Byggeår: 1900

Huset er oprindeligt bygget som hestestald og lade til dyrlæge Kÿhnes 3 heste og en gig. 

Ejer 1923-51

Kühne, Fritz Wilhelm, dyrlæge, født den 30. maj 1878 i Hohehameln. Død 1965 i Løgumkloster. c87 år. Gift 1911 med

Kühne, Johanne Otteline Luise Margrethe, født 1890 i Gastorp, Hannover, Tyskland. Hun er kommet fra Hannover til Løgumkloster i 1910. Død 1971 i Grinsted, begravet i Løgumkloster. 81 år.

Børn:

Kühne, Hans Günther Albert, dyrlæge, født den 5. oktober 1913 i Hannover. Han flytter til Grinsted og bliver dyrlæge der. 

I 1930 boede de i Markedsgade. I 1921 bor far og søn på Nørremark i Løgumkloster. I 1930 bor de alle 3 i Markledgade igen. Magrethe var kendt for sit arbejde i Krankenpflegeverein. Hun var en livlig dame, der næsten blev blind på sine gamle dage. 

Ejer 1951-71

Kühne, Hans Günther Albert, dyrlæge, født den 5. oktober 1913 i Hannover. Søn af tidligere ejer. Han flytter til Grinsted og bliver dyrlæge der.

Ejer 1971-93 Kühne, Hildegard Margrethe A. K.

Eejere 1993

1. Kühne, Per M.

2. Kühne, Claus W.

1993-2019- Møller, Freddy Allan

Rådhusstræde 7+9+11+13 Andelboliger

Foto 2012

Matrikel nr. 2106 - Boligareal: 92 m² m.fl. - Grundareal: 7987 m² - Byggeår: 1956

Rådhusstræde 7

I dette hus blev jeg født den 28. januar 1958 kl. 7 om aftenen.

Andelsboliglejer 1956-60: (2) Beim, Svend (3) Beim, Wilhelmine Frederikke 

Andelsboliglejer -1966-: Laedau, Gerhard. Gift med Laedau, Elina. Børn: Laedau, Bente

Rådhusstræde 9

Andelslejebolig 1983

Fabricius,

Børn:

Fabricius, Susanne, født c1969

Rådhusstræde 11

Andelsboliglejer 1958-1981-: Dybro, Hans Henning, uddannet smed i Børglum Klosters smedje, radiotelegrafist ved Forsvarets Centralradio (FCR) og formand for andelsboligforeningen -1985- , født den 17. juni 1926 i Børglum. Søn af husmand Jens Valdemar Dybro (1896-1951) og Anne Petrine, født Jensen Fristrup.

Han var sammen med stationsleder Henry Westergaard, Åløkkevej 6 stationens nestor. Hans var en yders samvittighedsfuld person, der tog opgavernes løsning på FCR op som en personlig udfordring. Han var en typisk nordjyde, lidt tør humor, stædig og lidt kantet og med en utraditionel tænkning. Hans ihærdighed kunne virke provokerende på nogle af kollegaerne, men han var en reel person, man kunne stole på. Han var kompromisløs, et forhold der gjorde, at han ofte satte sig selv i vanskeligheder i forhold til ledelsen. Men afgjort en medarbejdertype, der var værdifuld for FCR. Privat var han en ’Ole Opfinder’ type. Han var dygtig til både det mekaniske og træarbejde. Han lavede utallige fikse løsninger på små dagligdagsproblemer. Han fremstillede bl.a. en båndsav, hvor drivremmen var lavet af en kraftig elastik, og hvor saven udelukkende bestod af træ – og den virkede upåklagelig. Senere udviklede han sig til en habil harmonikaspiller, der i sine pensionist år spillede og ledede Center Royals husorkester. Også som pensionist fortælles det, at han dagligt telegraferede med Henry Westergaard fra hver deres morsenøgleradiostation i hjemmene. Han døde den 26. apr. 2012 i Løgumkloster. Gift med kongebrev af 4. apr. 1954 og attest fra borgmesteren på Frederiksberg den 12. apr. 1952 i Ramme kirke med

Dybro, Kirsten Gyda Moesgaard, sygeplejerske, født den 8. juli 1928 i Nr. Åby sogn på Fyn. Datter af friskolelærer Jens Moesgaard Nielsen og Ane, født Pedersen. Hun var festlig, selskabelig og elskede at spille kort. Hun døde den 23. okt. 2015 i Løgumkloster.

Børn:

Dybro, Ann Margaret, (KNAS), apoteksassistent, født den 20. nov. 1952 på Frederikshavn sygehus. Døbt i Børglum østre kirke. Konfirmeret 1967 i Løgumkloster. (Se bl.a. Løgumkloster Apotek og Munkeparken)

Dybro, Lis Moesgaard, født c1953. Konfirmeret 1967 i Løgumkloster.

Dybro, Stig, født den 10. apr. 1956 i Løgumkloster.

Dybro, Helle, født den 1. juni 1960 i Løgumkloster.

Dybro, Jørgen, født c1967Se Østergade 34

Rådhusstræde 13

Andelsboliglejer -1958-69- Degn Hansen, Gunner Peder, rutebilejer, født den 25. maj 1919. Søn af sognerådsformand i Løgumkloster landsogn Christian Degn Hansen. Gift den 22.sep. 1944 i Nollund kirke med Degn Hansen, Evelyn Brødsgaard, født Jensen den 21. apr. 1925.

Børn: 1. Degn Hansen, Ole, sergent, født den 2. aug. 1946 i Grindsted. Døbt i Nollund. (Urup kirkebog nr. 3 i 1946). Gift den 24. jan. i Ulfkjær kirke i Ulfborg  ved Holstebro med kontorassistent Jytte Annelise Jensen, Holstebro. 2. Degn Hansen, Hans, født c1955 

Andelsboliglejer -1973-79-: Thomsen,

Børn: 1. Thomsen, Hans Heinrich, født c1960. 2. Thomsen, Helmuth, født c1965. Konfirmeret 1979.

Koldkådvej 12

Matrikel nr. 2106 - Grundareal: 10.625 m²

Ejer 1913-46 

Albers, Mathias, gårdejer og malermester,født den 3. juni 1874 i Løgumkloster. Han døde den 6. sep. 1960 i Løgumkloster. 86 år. 

Gift den 2. dec. 1904 i Løgumkloster med

Albers, Ingeborg Kjestine, født den 22. juni 1879 i Landeby, Løgumkloster. Hun døde af hjertestop (insufficientia cordis) den 19. nov. 1951 i Løgumkloster. 72 år. Datter af logerende.

Børn: 

Albers, Andrea Marie Cathrine, ugift gårdejer, født den 18. jan. 1909 i Løgumkloster. 

Albers, Conrad, ugift gårdejer, født 10. dec. 1907 i Løgumkloster.

Se Østergade 3 1906-27

Logerende familie: Schmidt, Johan Philip, enkemand, født den 25. juli 1853 i Arrild. Søn af gårdejer, Hans Christensen Schmidt og Ingeborg, født Andersen. Han døde den 31. okt. 1944 i Løgumkloster. Tidligere gift med Schmidt, Ane Juliane Thomsen, født Dall. Børn: Schmidt, Ingeborg Kjestine, født Schmidt i 1879 i Landeby, Løgumkloster. Se ovenfor.

Ejer 1946-68

Albers, Andrea Marie Cathrine, ugift gårdejer, født den 18. jan. 1909 i Løgumkloster.

Albers, Conrad, ugift gårdejer, født 10. dec. 1907 i Løgumkloster. Se Østergade 3 1906-27 

Børn af forrige ejer.

Ejer 1968- Løgumkloster Kommune

Det var i en længere periode meningen at Løgumkloster Rådhus skulle bygges her.

Ejer 1983- Løgumkloster andelsboligforening

Rådhusstræde 8-56 Andelsboliger

Matrikel nr. 2106 - Boligareal: 154 m² m.fl. - Grundareal: 10625 m² - Byggeår: 1983

Rådhusstrædet 10

1979 Max, P., fhv. kroejer

Rådhusstrædet 12

Hansen, Christian, gårdejer 

Rådhusstræde 14

Lejebolig -2016-

Bargum, Carla, født 1926.

Rådhusstræde 30 

Pedersen, Poula Bernt, faglærer, født den 4. okt. 1920. Hun døde den 20. okt. 1999 på Solgården i Bedsted. 

Rådhusstræde 15

Foto 2012

Matrikel nr. 1125 - Boligareal: 138 m² - Grundareal: 1551 m² - Byggeår: 1954

Beskrivelse 2021: Ejendommen består af en beboelse med et samlet boligareal på 138 m², heraf 56 m² på 1. sal, samt en garagebygning på 84 m². Herudover er der en dyb kælder på 75 m². Huset er opført i mursten, som er vandskuret i lys farve, nyere hvide plastikvinduer og et nyere tegltag. - Fra hovedindgangen kommer man til en entre med adgang til 1. sal, kælderen, gæstetoilet og et værelse. Fra entreen er der endvidere adgang til køkken-alrum og to stuer. Gæstetoilettet har lyse klinker og værelset har gulvtæppe. I entreen, køkken-alrum og de to stuer er der trægulv. Køkkenet har nyere hvidt skabsinventar med mørk bordplade. Der forefindes i køkkenet kogeplade af mærket Silverline, emhætte af mærket Silverline, en ovn af mærket Miele, en ovn af mærket Bauknecht og en opvaskemaskine af mærket Bauknecht. Fra den ene stue er der adgang til garagebygningen. På 1. sal forefindes gangareal og to værelser med gulvtæppe, samt et badeværelse med mørke klinker, hvidt skabsinventar, mørk bordplade, håndklædetørrer og bruseniche. - Kælderen består af et gangareal med lyse klinker, to værelser med gulvtæppe, vaskerum med lyse klinker, bruseniche og håndvask, samt et disponibelt rum

Grundejer -1954 Løgumkloster Flække

Ejer 1954-82

Plumhoff, Bruno Hansi Jens, tømrermester, født den 9. okt. 1915 i Løgumkloster og opvokset i Vestergade 23. Søn af Friedrich Wilhelm August Plumhof og Anne Marie Cathrine, født Petersen. Han overtog faderes firma og sad i byrådet frem til 1966. Han blev herefter invalid. Døde den 20. juni 1969 i Tønder og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. 53 år. Bruno havde en hobby som billedskærer. Borgerligt gift den 9. juni 1949 i Løgumkloster med

Plumhoff, Anna Kjestine, keramiker, født Borg den 13. feb. 1918 i Nr. Løgum. Hun døde den 18. feb. 1997 i Løgumkloster. 78 år.

Børn:
Plumhoff. Annelise Brunhild, født den 10. mar. 1943 i Løgumkloster. Gift 1966 i Løgumkloster med Robert Nørby, Møllegade 20.

Plumhoff, Brunhild Petra, (PUSSI)født den 2. juni 1945 i Løgumkloster. Se Vestergade 23

Plumhoff, Jytte Borg, født den 6. sep. 1950 i Løgumkloster.

Plumhoff, Nancy, født den 13. dec. 1953 i Tønder. Døbt i Løgumkloster. Gift den 1. sep. 1973 i Løgumkloster med autolakerer Iversen, Ingemann, søn af Iversen, Hans Carsten fra Åbenråvej 10.

Plumhoff, Pia, født den 25. maj 1958 i Løgumkloster.

Værkstedslejer 1969-78

Johannsen, Werner, tømrer- og snedkermester. Han overtager Bruno Plumhoffs værksted den 1. sep. 1969. Werner har flyttet sit værksted til Koldkådvej 19a i 1978.

Ejer 1982-92-

Petersen, Andreas, født den 27. apr. 1929. Han døde den 25. juni 1992 i Løgumkloster. Gift med

Petersen, Ingrid, født Nielsen den 9. sep. 1931. Hun døde den 27. aug. 2017 i Løgumkloster. 

Børn: 

Petersen, Finn 

Petersen, Kaj 

Petersen, Torben

Petersen, Jan

Ejere 2005-19-

1. Fogh, Jimmy Henrik. Gift med

2. Fogh, Sonja Hansen

Børn: 

Fogh, Amanda

Fogh, Martina, født c2004

Fogh, Melinda Fogh, født c2004

Ejer 2019-21

Fogh, Jimmy Henrik 

Ejer 2021- Petersen, Steffen

Rådhusstræde 17

Foto 2017

Matrikel nr. 1196 - Boligareal: 314 m² - Grundareal: 2307 m² - Byggeår: 1957 

Ejer 1957-88-

Christoffersen, Erik Johannes, malermester 1948-, senere autolakerer og opfinder, født den 4. sep. 1924 i Skt. Michaelis sogn i Fredericia. Søn af Teglværksbestyrer, Hans Peter Christoffersen og Hansine Marie Jørgensen. Han døde som Erik Honoré den 7. nov. 2006 i Løgumkloster. 82 år.

I 1948 opfinder Erik en møntsorteringsmaskine som dog aldrig bliver sat i produktion. Da andre får samme idé, ærgrer det ham alligevel en smule, men med et smil udtaler han til Jydske Tidendende i 1976: "Jeg har det med at miste interessen, når opfindelsen er gjort". Samme år opfinder han en presser til tom emballage. Maskinen er beregnet til tomme blikdåser, men ligner præcist de pappressere man ser i dag.

Fra 1978 sælger han biler fra adressen.    

 

Gift den 18. jan. 1947 i Løgumkloster kirke med

Christoffersen, Inger, tandtekniker, født Andersen den 16. dec. 1924 i Skt. Nicolai sogn i Kolding. Datter af tjenestepige, Gudrun Jensine Christiansen. Inger kom til Løgumkloster fra Kolding og blev bestyrer af Grethe Staugaards tandteknik i Mellemgade. Per 1. sep. 1948 overtog hun forretningen, som hun har frem til 1983-. Hun døde som Inger Honoré den 2. aug. 2010 i Løgumkloster. 85 år.

I 1947 boede han i Taulov og hun i Kolding.

Børn:

Honoré-Christoffersen, Ian. Gift 2013 med Silvia

Honoré-Christoffersen, Remi, født den 3. jan. 1951 i Løgumkloster. Se Vænget 1a.

Honoré-Christoffersen, Allan, født den 30. juni 1952 i Løgumkloster. Gift den 8. sep. 1973 i Gundsømagle kirke med Marian Asmussen, datter af E. M. Asmussen, Gundsømagle, Sjælland.

Honoré-Christoffersen, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster.

Sønderjydsk Autolakering

Løgumkloster

Firmaet starter med 100 m2 malerværksted. I 1963 udvides med 300 m2, idet der bygges en lastvogns- og kølevognslakeringshal. Det var dengang landsdelens første og største. Den var så stor, at man nu også kunne lakere busser. Året efter udvides yderligere med 200 m2 værkstedshal. 

Ejer 2001 

Honoré, Allan

Ejer 2006-

AGRO APS

Ejer 2022-

Fiedler, Bent 

Koldkådvej 17a

1979 Nielsen, Robin, lagerekspedient. Gift den 4. juli 1981 i Bedsted kirke med

Nielsen, Schrøder, Birgit, ekspeditrice.

I 1981 bor de i Mølleparken 67

Rådhusstrædet 18

Petersen, Hans Friedrich, født den 13. maj 1915 i Burkal. Søn af Johannes Anton Petersen og Wilhelmine Sofie, født Gehrt. Han døde den 13. dec. 1987 i Løgumkloster. 72 år. Gift i Jels med

Petersen, Cecilie Marie, født den 2. apr. 1923. Hun døde den 20. feb. 2010 i Løgumkloster. 86 år.

Rådhusstræde 19

Foto 2017

Matrikel nr. 1307 - Erhvervsareal: 1406 m² - Grundareal: 4282 m² - Byggeår: 1962

LØMA

Værfører: Jes G. Matzen

Bogholder: Frank Bossen 

Ejer 1989-94

Schmidt, Henning,

Ejer 1994-

Mathiesen, Preben,

Ejer

Nykredit Realkredit

Ejer 1989-94

Schmidt, Henning,

Ejer 1994-

Mathiesen, Preben,

Ejer

Nykredit Realkredit

Rådhusstræde 21

Matrikel nr. 1361 - Boligsareal: 237 m² - Grundareal: 3101 m² - Byggeår: 1965

Ejer -1982 

Straarup, Jørgen, landmand og tørvefabrikant, født den 4. maj 1929 i mosehuset, Skødeberg, Vorbasse sogn. Søn af gårdejer og tørvefabrikant, Viggo Berg Straarup og Sigrid, født Jørgensen.Gift den 1. mar. 1952 i Vamdrup med 

Straarup, Claire Valentine Maurice, dekoratrice, født Valerie, den 1. okt. 1929 i Bruxelles, Belgien. Datter af André Godefroid Marie Auguste Eugerie Valerie, født Laurente. Hun døde den 28. nov. 2009 i Horsens. 

Den 28. jan. 1952 erklærer Jørgen og Clair over for sognefogeden i Stepping. at deres børn skal opdrages i den katolske tro. De bliver skilt den 19. sep. 1975 i Løgumkloster. Fra 1978 tager Claire sit pigenavn, Valerie som efternavn igen. 

Børn:

Lejer 1979: Valentin, Claire,

Ejer 1982-93

Matzen, Jens Günther,

Ejer 1993-21

Matzen, Margrethe O. Bendorff

Ejer 2021-

Matzen, Christian Bendorff. Søn af Jes G. Matzen og Margrethe, født Bendorff fra Sølstegårdparken 1.

Rådhusstræde 23

Foto 2014

Matrikel nr. 1543 - Boligsareal: 135 m² - Grundareal: 1490 m² - Byggeår: 1970

Ejer 1969-85

Lauritzen, Peter, vognmand, født den 11. mar. 1916. Han startede med en lillebil forretning. Han afhændede vognmandsforretningen til Hans Christian Zeerow i 1980.

Gift 12. dec. 1945 i Løgumkloster med

Lauritzen, Christine Marie, født den 25. arp. 1922.

Børn:

Lauritzen, Lillian, født den 6. jan. 1956 i Løgumkloster.

Ejer 1985 Lauritzen, Christine Marie,

2 ejere 1985-89

1. Honoré, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster. Forældre i Koldkådvej 17

2. Thomsen, Grethe,

Ejer 1989-2019 Honoré, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster. Forældre i Koldkådvej 17

Ejer 2019-

1. Brink, Daniel Christensen

2. Bruhn, Sarah Yoon

Rådhusstræde 25

Matrikel nr. 1544 - Boligsareal: 203 m² - Grundareal: 5152 m² - Byggeår: 1987

Ejer -1982 Viborg, Frederik.

Ejer 1982-2002- Hononré, Erik,

Ejer Vedelgart, Carl-Aage

Rådhusstræde 29

Matrikel nr. 1941 - Boligsareal: 137 m² - Grundareal: 3909 m² - Byggeår: 1979

Ejer 1978-84 Christensen, A. E. elektriker i Markedsgade

Ejer 1984-86 Lensch, Hans Carl Andersen,

Ejer 1986 Overby, Steen,

Ejer 1986-95 Sønderjysk autolakering v. Erik Honoré 

Ejer 1995- Honoré, Remi 

Ejer -2013- Vedelgart, Carl-Aage

Rådhusstræde 58

Foto 2012

Matrikel nr. 1150 - Boligareal: 93 m² - Grundareal: 928 m² - Byggeår: 1954

Ejer 1954-76

Jensen, Harry, født den 2. juni 1930 i Løgumkloster. Søn af murermester, Henry Richard Jensen og Charlotte Frederike Wilhelmine f, Mitsmann. Han blev uddannet murersvend hos murermestrene brødrene Jensen i 1949. Han døde den 16. juli 2006 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 26. juli 1952 i Løgumkloster med

Jensen, Bodil Anne, født den 17. dec. 1930 i Ellum. Datter af sognerådsformand, Poul Hansen Outzen og Olga Louise f. Heinicke.

Børn:

Jensen, Flemming Outzen, født den 23. okt. 1953 i Løgumkloster.

Jensen, Lars Outzen, født den 5. nov. 1956 i Løgumkloster.

Jensen, Esben Outzen, født den 4. apr. 1962 i Løgumkloster.

De flytter herfra til Sølstedgårdvej 9

Ejer 1976-86 Andresen, Magnus Peter Christian, (LILLE MAX) født den 2. jan. 1913 i Hjordkær. Søn af maler Peter Nicolai Andresen og Helene Sophie, født Poulsen. Han døde den 28. sep. 1985 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.  72 år. Gift den 2. okt. 1948 i Kolding med

Andresen, Grethe, født Mattisson.

Se Møllekroen i Møllegade 19

Ejer 1986-93

Parwelec, Kurt. Gift med

Parwelec, Marianne, født den 11. maj 1935. Hun døde den 16. jan. 2011 i Løgumkloster.

Ejer 1991-92 Paulsen, Anne Lise

Ejer 1992-98

Nielsen, Jesper. Gift med

Nielsen, Heidi,

Ejer 1998-2022 

Jensen, Leif Nørgaard, født den 9. sep. 1941. Han døde den 6. aug. 2022 i Løgumkloster. Gift med

Jensen, Ingrid, født den 11. mar. 1923. Hun døde den 3. okt. 2020 i Ribe.