BEIM

6 X TIPOLDEFORÆLDRE FAR (512-767)

544

Adam Wolfgang Behm

 Børn: (272) Johan Hinrich Beim

 545
Margaretha

546

Johan Jacob Herberger

  547

Maria Catharina

 Børn: (273) Anna Maria Herberger

712

Anders Lauritzen Friedschen

Anders Lauritzen Friedschen er født i 1699 i Kastrup Gram sogn som ægte søn af (1424) Laurits Friedschen. Han var 1. gang gift med (713) Kirsten Pedersdatter. 2. gang gift med Ann Maria født i 1719. Anders dør den 1782 i Gram sogn i en alder af 83 år. Han levede som landboejer. 

Jeg tror at Anders har fået landbolstedet, da han er blevet gift med Kirsten Petersdatter, idet hun er den tidligere ejer.

I 'Revision over Gram og Nybøl godser 1761' ved Peter Kr. Iversen står der følgende om stedet: 

1. Beboeren er Anders Lauritsen Fridschen. Han er 64 år gammel og Gammelgrammer. Stedet betegnes ½ landboel.

2. Han er enkemand.

4. Børn: 1. Lauritz Andersen Frischen, 42 år og gift med Bodil Pedersdatter, der er 45 år.

5. Tidligere ejer er Kirsten Petersdatter. Hun er død. Hun giftede sig med Anders Frischen.

6. Fæsten er betalt den 3. dec. 1716.

7. Efter kvitteringsbog er den årlige afgift på 1 Rigsdaler 12 1ß rigtig betalt. Spinder ½ pund hør eller 1 pund blår.

10. Har til gode efter bevis af 8. nov. 1756 hos Anders Nielsen i Kastrup, 6 Rigsdaler, til hvilke at erholde udbedes herskabets hjælp.

11. Huset består af 9 fag bindingsværk og tavlmur.

12. Bygningen tilhører beboeren, som selv holder den ved lige.

15. Hans hoveriarbejde består i at arbejde 24 ugedage i haven og 3 høstdage. Derudover løb, når det tilsiges. (På Gram gods)

16. Han har en køkkenhave med 2 æbletræer.

21. Han ejer en eng, hvor han kan avle 1 læs hø.

22. Hans besætning består af 2 køer, 6 får samt 2 bistader.

25. Han har en jernovn.

28. Af tørv og klyne grøft har han til husbehov. 

  713

Kirsten Petersdatter

Børn:

(356) Laurs Andersen Frischen

(712b) Hans Frischen.

(712c) Anders Frischen.

I Revision over Gram og Nybøl godser står Kirsten Peterdatter som den tidligere ejer af landbostedet nr. 74 Kastrup, Gram sogn. Det tyder på, at hun har været gift før og at manden er død i en ung alder. Det ser ikke ud til, at hun har haft børn med ham.

716

Tielle

Børn:

(358) Jacob Tiellesen

(716b) Ann Marie Tielledatter. Hun dør 66 år gammel i Kastrup, Gram sogn.

748

Nies Gerths

  Niels Gerths, født omkring 1660 i Vonsbæk sogn, Haderslev amt.

749

Maren Nisdatter

Børn:

(374) Geerdt Nissen er født 1690.

756
Mickel Nissen Smed
 

Mickel Nissen Smed, smed,født 1646 i Tyrstrup sogn, Haderslev amt. Han dør den 1. januar 1716 i Tyrstrup sogn i en alder af 70 år.

757

Woldburg Lauritzdatter

Woldburg Lauritzdatter, født den 30. august 1667 i Tyrstrup sogn.

Faddere: Kiesten Lauritzes og Malen Hr. Lunis, som bar barnet ved dåben.

Woldburg får en renselse af præsten i 1696. Gad vide, hvad hun har gjort galt på dette tidspunkt. Senere i 1703 tvivler præsten på, om hun har myrdet sin egen datter.

Mickel og Woldburg bliver gift den 27. juni 1695 i Tyrstrup kirke.

7 Børn:

(756a) Kristen Michelsen, født den 13. april 1696 i Tyrstrup sogn.

(756b) Knud Michelsen, født den 18. marts 1698 i Tyrstrup og dør den 12. oktober 1705 kun 7 år gammel.

(756c) Diens Michelsen, født den 8. april 1699 i Tyrstrup sogn.

(378) Nis Michelsen, født den 21. september 1701 i Tyrstrup. Faddere: Jacob Laursen Holtog og Dorreth Bagesen. Han dør 14. maj 1764. 62 år gammel.

(756d) Dødfødt pigebarn født 3. juni 1703. Præsten tvivler på om moderen har myrdet barnet.

(756e) Kjerstine Michelsen er født den 3. februar 1704 i Tyrstrup. Hun dør efter 1723.

(756f) An Michelsen bliver født d. 27. august 1704 skriver præsten. Der er ikke gået 9 måneder mellem (756e) og (756f). Godt nok fik de mange børn i 16-1700 tallet, men det er desværre gået lidt for hurtigt efter (756e) Kjerstine fødsel, så præsten har skrevet en af de 2 pigers fødselsdato forkert. 

Woldburg dør den 7. maj 1719 i Tyrstrup i en alder af 52 år og 3 mdr.

758

Jens Hjulers

Jens Hjulers har en bror, Mickel Nissen Hjuler, der var udlagt barnefader til uægte Jürgen Hjulers. Han har åbenbart været i seng med Sidzel Jørgensdatter uden de var gift.

  759

Nelle Jenses

Nelle Jenses er fra Tapsur.

Børn: 

(379) Caren Jensdatter

(758b) Agneta Jensdatter

760

Lauritz Jensen Kock

Lauritz Jensen Kock er født i 1650 i Boyskov som ægte søn af (1520) Jens Lauritzen Kock og (1521) An Kock.

I 1670 arver han en hel ejendomsgård af sin far, der ligger for døden – kun 20 år gammel. Det er første gang i jordebogen, han står med landgilderestance (selvejere skulle betale en årlig herlighedsafgift til kongen). I 1687 betaler han stadig contriution (grundskat) af gården. Men samtidig har han et fæstelandbol på en nabogrund i Bojskov. Dette fæstebo fæster han fra 1684 til 1706, hvorefter en søn Lauritz Kock fæster det.

Efter sin død i 1732, hvor han er 82 år bliver gården sat på konkursauktion. Den bliver herefter købt af Johan Fr. Jensen, der er borger og handelsmand i Tønder. Gården bliver året efter solgt videre til sønnen (380) Peder Lauritzen Kock og Sr. Johan Hinrich Møller.

Lauritz sørger den 25. marts 1700 for en fattig mands begravelse.

Fra'Fæste- og brøderegister over Tyrstrup herred 1701'

Jens Sørensenhar mærket Laurits Jensens ”Plag” i mening, at det var hans eget. Skal efter forlig svare kongelig bøde 1 rd.

Da Lauritz ingen skorsten har over sin bageovn, skal han betale 16 mk. i bøde i 1701.

Lauritz Jensen Kock dør i 1732 i en alder af 82 år. 

 761

Karen Clausdatter 

Karen Clausdatter, født i 1638 i Bojskov, Tyrstrup sogn, Haderslev amt.

Karen og Laurits bliver forlovet den 1. januar 1666 og gift 1. adventsdag 1670 i Tyrstrup kirke.

Karen Clausdatter dør den 25. juli 1723 i Bojskov, Tyrstrup sogn. 85 år gammel. Hun bliver begravet 28. juli. 

9 Børn:

(760a) Claus Kock, født d. 11. marts 1673 i Tyrstrup sogn.

(760b) Hans Kock, født d. 25. november 1669 i Tyrstrup sogn. En søn Jens Hansen Kock som får datteren Lén født den 7. april 1704. 

(760c) Nis Kock, født den 4. februar 1776 og døbt på fastelavnssøndag samme år i Tyrstrup sogn. Faddere: Herredsfoged, Johan Fogtmand og Malene Hr. Larus som bar barnet til dåben. Han blev gift med Lene Jensdatter den 10. oktober 1695 i Tyrstrup kirke.

(380) Peder Lauritzen Kock, født den 26. april 1677 i Tyrstrup sogn.

(760d) Mattz Kock i Tyrstrup sogn.

(760e) Elsabe Kock, født d. 27. april 1678 i Tyrstrup sogn.

(760f) Laui Kock, født 5. juni 1680 i Tyrstrup sogn.

(760g) Kiesten Kock, født d. 29. marts 1683 i Tyrstrup sogn.

(760h) Jens Kock, født 1. maj 1704 i Tyrstrup sogn.

(760 i) Maren/Malen Kock, født 12. februar 1712 i Tyrstrup sogn. 

762

Hans Nissen Bügs/Bögs

Hans Bügs, født omkring 1700 i Bøjskov, Tyrstrup sogn.

Børn:

(381) Anne Dorthe Hansdatter er gift 1733 i Tyrstrup. 

(762b) Ann Hansdatter er født den 3. april 1670 i Boyskov, Tyrstrup sogn.

(762c) Hans Hansen Bögs/Bügs