Nørremark

Indkørslen til Mølleparken får et bump og der etableres fortov og cykelsti her fra til rundkørslen ved Omfartsvej.

Nørremark 1

Foto Lokalhistorisk arkiv Løgumkloster. Hus er fjernet 19??

Ejer 1935-49-

Gassner, Hermann Gustav, arbejder senere gårdejermælkehandler -1962-, født den 19. feb. 1875 i Warmaglauken, i Østpreussen. I 1946 starter han som mælkehandler i Løgumkloster. Han kører rundt i byen fra hus til hus og udskifter de tomme med fyldte mælkeflasker, alt efter hvad folk havde bestilt i forvejen. I 1978 efter mere end 30 år kørsel lægger han op, måske på grund af alder eller at den gamle Morris 1000 ikke kan længere. Herefter brugen han tid på hønsehold og biavl. Gift med 

Gassner, Sophie, født den 7. dec. 1878. Hun døde den 30 dec. 1968 i Løgumkloster. 90 år.

Børn: 

Gassner, Gustav Kurt, født c1947.

Han formidler udlejning af en 6 cylinder Vauxhall for E. Eskildsen. 

Se Svinget 3.

Ejer 

Gassner, Hermann Gustav, mælkemand, født den 3. jan. 1916 i Løgumkloster. Han døde 1999 på Solgården i Bedsted. Begravet i Løgumkloster. 83 år. Gift den 17. maj 1940 i Løgumkloster med 

Gassner, Bothilde Marie, syerske, født den 13. okt. 1919 i Draved, Løgumkloster. Datter af landmand, Hans Christian Eskildsen og Anne Bothilde, født Jepsen. Hun døde den 12. juli 2009 i Løgumkloster. 89 år. 

Børn:

Gassner, Gustav Kurt, født den 6. okt. 1946 i Løgumkloster. Bosiddende i Nybøl.

Gassner, Marianne. Bosiddende i Løgumkloster.

Nørremark 2

Foto 2018

Matrikel nr. 1190 - Boligareal: 102 m² - Grundareal: 4022 m² - Byggeår: 1960 

Ejer -1960-62 

Hansen, Michael. Gift med Hansen, Christine 

Ejer 1962-87 Sydjysk anhænger- og bremseservice 1973- & 1985- AUTOGÅRDEN

Hansen, Hans Christian, (HEISE CALTEX) benzinstationsejer med automobilværksted, født den 5. maj 1923 på Visbjergvej 5, Nørre Løgum. Søn af landmand Lorenz Peter Hansen Anna Margrethe, født Christiansen, der boede på Visbjergvej 5 i Landeby, Nr. Løgum. Han døde af blærekræft den 29. apr. 1987 i Løgumkloster. 64 år. Gift den 20. maj 1945 i Løgumkloster med

Hansen, Maria Christiane (MARICHEN), medhjælper på tankstationen og senere apoteksmedhjælper, født den 25. jan. 1926 i Løgumkloster. Hun døde den 17. maj 2015 i Løgumkloster.

Herefter boede de en kort overgang i Vindmøllegade 5, hvorefter de købte Nørremark 6. Efter Heises døde i 1987 flyttede Marichen til Mølleparken 109.

Børn:

Hansen, Erik, født den 2. sep. 1945 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

-1969 Caltex I 1936 etablerede Texaco sammen med Standard Oil Company of California virksomheden Caltex som selskabernes fælles markedsføringsselskab på den østlige halvkugle, og her ligger jo bl.a. Danmark.

1979- Chevron oil - Chevron oilstartede i 1879 som Pacific Coast Oil Company. I 2001 blev selskaberne Chevron og Texaco til ChevronTexaco.

Ejer 1987-92 Hansen, Erik, benzinstationsejer med automobilværksted, født den 2. sep. 1945 i Løgumkloster. Søn af den forrige ejer Heise og Marichen Hansen. Gift den 11. apr. 1970 i Hellevad med 

Hansen, Hilda, fabriksarbejder senere pædagog på Løgumgård, født den 26. mar. 1949 i Hydevad, Hellevad sogn. Datter af arbejdsmand Harm Gerdes Mammen og Marianne, født Dose. 

Børn: 

Hansen, Dennis Mammen, født den 1. jan. 1972 i Løgumkloster. Se Nygade 17. 

Hansen, Karina, født den 1. sep. 1975 i Løgumkloster. Bosiddende på Als. 2 børn. 

Hilda kom til Løgumkloster i 1965 efter at have mødt Erik, som var i lære hos smed Michler i Hellevad. Hun fik først et stuepigejob på De gamles hjem, som det hed dengang. Det var mens Henriksens var bestyrere. Hilda fandt hurtigt ud af, at det ikke lige var en arbejdsplads for hende, var der kun et halvt år, og fik herefter arbejde som bagerjomfru og ung pige i huset hos bager Wraamann. Der var hun rigtig glad for at være. Her blev hun, til hun fyldte 18, så trak skofabrikken i Rødekro. - Det var mest på grund af den gode løn. 

Fra omkring 1980 til 1994 var hun ansat som pædagogmedhjælper i den tyske børnehave i Vindmøllegade, hvorefter Hilda pludselig kom tanke om, at nu skulle hun være pædagog, godt skubbet på vej af Meta Jessen, der sagde til alle, at hun kun havde en medhjælper og ikke en pædagog. Det skulle sørme være løgn. Hilda var færdig uddannet i sommeren 1998 i en alder af 48 år. Herefter fik hun arbejde på institutionen i Løgumgård, ’Område Vest’ kaldte de sig på daværende tidspunkt. Hilda var rigtig glad for at arbejde med udviklingshæmmede og blev der indtil 2011, hvor hun gik på efterløn.

Mammen-navnet stammer fra Ostfriesland. Før krigen havde Hildas bedsteforældre købt en gård i Over Jerstal.

Ejer 1992- Johannsen, Lykke

Ejer 2006- Løgumkloster egns Brugsforening 

OK Benzin startede med at sælge kul, men i dag tilbyder de energiprodukter til erhverv, industri, landbrug, det offentlige og private kunder. 

OK blev stiftet den 1. januar 1978 og er en fusion af 7 danske selskaber, nemlig Dansk Andels Kulforretning D.A.K stiftet 1913, Fyns Kulindkøbsforening, Sydjydsk Andels Olie, Aabenraa Tanklager, Aalborg Kul- og Olieimport, Kommunernes Kulkontor og OK Olie A/S. 

1986: OK installerer, som det første selskab, udendørs betalingsautomater på benzinstationer. OK-kort introduceres. 

OK er oprindelig en forkortelse af Olie Konsumenterne

Fra 1988 indfører OK blyfri benzin. Danmarks mest solgte benzin er i 2000 OK-benzin og samme år indstilles OK salget af det MTBE-holdige oktan 98 benzin. I 2001 åbner OK benzinanlæg nr. 500 og det første vaskeanlæg installeres på OK benzinstation i Holsted. Året efter installeres det første vaskeanlæg med det nordiske miljømærke, Svanen på OK-benzinstation i Tønder. I 2004 overtager OK det konkurstruede DK Benzin og i 2010 tilsættes benzinen fem procent bioethanol introduceret ved lov.

Nørremark 3

Foto 2018

Matrikel nr. 2238 - Boligareal: 147 m² - Grundareal: 1149 m² - Byggeår: 1972

Ejer 1971-79- Hørløck, Martin, urmager. Se Markedsgade 29.

Ejer 1998- Hørløck, Hans Lorenz. Se Markedsgade 29.

Ejer 2006-15- Damm Hansen, Lis

Nørremark 4

Foto 2018

Matrikel nr. 1223 - Boligareal: 121 m² - Grundareal: 958 m² - Byggeår: 1960

Ejer -1959 Hansen, Michael

Ejer 1959-2003

Stauning, Niels Sigvald, født den 7. okt. 1920 i Mårbjerg sogn i Ringkøbing amt. Søn af gårdmand i Vådager, Jens Christian Stauning og Marie Larsen. Han var landbrugsmedhjælper i 1948 senere chauffør og mælkemand i Løgumkloster. Han gjorde et stort arbejde for Løgumkloster. Han var med i opstarten af Løgumkloster Brugsforening sammen med Jørgen Nissen, der i flere år boede lidt længere henne af Nygade i nr. 17. Sammen med min far sad han flere år i fjernvarmebestyrelsen, var bestyrelsesmedlem i Den Danske Forening, Løgumkloster Forsamlingshus, Løgumkloster Skakklub, kasserer senere formand og kontorbestyrer af SPECIALFORBUNDET I DANMARK/Dansk Arbejdsmands Forbund, en aktiv medspiller i Socialdemokratiet, og når der skulle spilles dilettant i forsamlingshuset. Niels døde i den 14. dec. 1987 i Løgumkloster. 67 år. Gift den 3. aug. 1948 i Bedsted med

 

Stauning, Kathrine Bothilde, født Steinvig den 15. sep. 1923 i Bedsted. Datter af banearbejder i Bedsted, Lorenz Steinvig (1891-1943) og Meta Marie Andersen (1895-).Hun døde den 22. nov. 2003 i Løgumkloster.

De er flyttet hertil fra en andelsbolig i Nygade.

Børn:

Stauning, Sonja Marie, ekspeditrice, født den 10. juni 1949 i Løgumkloster. Sonja blev uddannet manufakturhandlerske i LKF i 1968 og var de følgende næste 20 år ansat i butikken. Gift med Flemming Skriver.

Stauning, Tove, født den 6. juni 1951 på Løgumkloster sygehus.

Stauning, Birgit, født den 22. okt. 1953 i Løgumkloster. Konfirmeret 1967 i Løgumkloster.

 

Ejer 2004-07 Skriver, Tommy Stauning

Se mere i Nygade 13. 

Ejer 2007-18- Oksen, Linda

Nørremark 5

Foto 2018

Matrikel nr. 809 - Boligareal: 170 m² - Grundareal: 6806 m² - Byggeår: 2001

Ejer -1938 Nissen, Frederik

2 ejere 1938-71

1. Hørløck, Christian, urmager. Se Markedsgade 29.

2. Hørløck, Jens Christian, urmager. Se Markedsgade 29.

Lejebolig -1960-63- Jørgensen, W. malermester. Gift med Jørgensen, Olga. Børn: Jørgensen, Emma 

2 ejere 1971

1. Hørløck, Martin. Se Markedsgade 29.

2. Hørløck, Jens Christian, urmager. Se Markedsgade 29.

2 ejere 1971-73

1. Hørløck, Karenlise. Enke efter Hørløck, Christian, urmager. Se Markedsgade 29.

2. Hørløck, Jens Christian, urmager. Se Markedsgade 29.

Ejer 1973-98 Hørløck, Martin. Gift med Hørløck, Ingrid. Se Markedsgade 29.

Ejer 1998-2017- Løgumkloster Andelsboligforening

Nedrevet i 2001 og genopbygget med andelsbolig

Andelslejebolig -2018- Richmond, George

Nørremark 6

Foto 2017

Matrikel nr. 980 Bind 9 Blad 842 - Boligareal: 123 m² - Grundareal: 1488 m² - Byggeår: 1962

Ejer 1961-91

Andersen, Hans Jørgen, tømrermester. Gift 1974 med

Andersen, Gerda. 

I 1978 overdrager han forretningen til tømrer, John Martensen, der kører firmaet videre fra denne adresse.1978-80-

Ejer 1991-94 Hansen, Erik

Beboere 1991-94: Hansen, H. C. Gift med Hansen, Marichen. Se Nørremark 2.

Ejer 1994 Bjerg, Claus, tandlæge, født c1963 i Horsens. Formand for Lions i Løgumkloster 2017-. Han kom til Løgumkloster som tandlæge i 1987 og blev medejer af Løgumkloster Tandklinik i 1998 og overtog klinikken efter Henning Lyngø og Søren Moesmann i 2007. Claus er formand for Lions i Løgumkloster 2017- og synger både med i Løgumkloster Vokalensemble og i en herrekvintet. Gift med

Bjerg, Lone. 

2 adoptivbørn:

 Claus og Lone vandet en stor præmie i Super Chancen på DR. Men Lone ville ikke bo på Nørremark, så derfor måtte han sælge huset og bygge nyt på Rugmarken. Indtil huset stod færdigt boede de i Mellemgade.

Ejer 1994-99

Schmidt, Flemming, søn af næste ejer. Gift med 

Schmidt, Anja. 

Flemming var en del år ansat ved Stalosan, hvor han udviklede X-Zelit sammen med Rolf Jess Jørgensen fra KVL. Produktet er en kalciumbinder, som binder og genstarter den automatiske enzymudskillelse af kalcium fra knoglerne på en goldet ko. Produktet ligger for tiden ved Vilofoss, der sælger det over hele verden. 

I samarbejde med Nynne Capion og dyrlægestuderende fra KVL har Flemming udviklet KlauP. Målet var at finde et produkt, som kunne forebygge og behandle klovlidelsen Digital Dermatitis ved kvæg.

Produktet KlauP produceres i Middelfart, under 6 forskellige navne. Flemming er ansvarlig for salg og faglig back up i Tyskland, Polen og Holland.  Produktet sælges i 15 lande indtil videre. Der sælges udelukkende til forhandler, kvægavlsforeninger og Vet-forhandler.

Fra 2007 bor familien i Garvergade 11.

Ejer 1999-2018

Schmidt, Anders Jørgensen, gårdmand på Visbjergvej 36. Ø. Terp, Bedsted, født den 22. okt. 1934 i Svejlund. Søn af landmand i Svejlund, Kristian Schmidt (c1903-) og Birthe Emilie. Han var fra 1962-1999 formand for Løgumkloster Husmandsforening og formand for husbondafløserne. Fra 1972 formand for BUIF.

Schmidt, Bodil. 

BørnSchmidt, Flemming

De flytter herfra til Guldagervej 52

Ejer 2018-

Andersen, Dorthe Nyborg, frisør.

Nørremark 7

Foto 2017

Matrikel nr. 492 - Boligareal: 127 m² - Grundareal: 1467 m² - Byggeår: 1939 

Ejer 1938-45

Richardsen, Johann Broder, murerarbejdsmand, født den 2. juli 1894 i Tyskland. Gift den

Richardsen, Meta Marie, født den 12. dec. 1903 i Korup, Ravsted. Datter af Jeppe Peter Nielsen Westergaard og Anna Maria, født Nielsen.

Børn:

Richardsen, Peter Rudolf Christian, født den 19. juli 1925 i Løgumkloster.

Midlertidig ejer 1945-52. Ejendommen blev i 1945 af kommissarius for tysk og japansk ejendom konfiskeret. I 1952 meddeler handelsministeriet at de har fået oplyst at konfiskationen er ophævet. Se mere om familien i Åbenråvej 14.

Ejer 1952- Richardsen, Johann Se ovenfor. 

Ejer -1972-93

Mou, Viggo, født den 25. apr. 1927. Han døde den 30. aug. 1993 i Løgumkloster. Gift med

 

Mou, Bothilde, født Sørensen den 8. okt. 1927. Hun døde den 29. aug. 1998 i Mølleparken 24 i Løgumkloster.

 2 ejere 1993-2017-

1. Sørensen, Sonja

2. Sørensen, Albert, født den 31. juli 1929. Han døde den 10. okt. 2021 i Løgumkloster 

Børn:

Sørensen, Connie

Sørensen, Jytte

Sørensen, Flemming

Sørensen, Margit

Ejer 2018- Gehrt, Bent Detlef 

Nørremark 8

Foto 2018

Matrikel nr. 1534 - Boligareal: 133 m² - Grundareal: 1075 m² - Byggeår: 1969

Ejer -1969

Tästensen, Cornelius, landmand, medlem af klosterbadets bestyrelse -1980-, født den 29. juni 1906 i Løgumkloster. Se Nørremark 18. 

Ejer 1969-98

Tästensen, Hans, landmand i Løjtved, født 16. august 1901 i Løgumkloster. Søn af skomagermester, Tästensen, Niels Andresen og Christine, født Bruun fra Vindmøllegade 18. Bror til forrige ejer. Gift (Guldbryllup) den 19. okt. 1924 med 

Tästensen, Marie Anna født Hansen den 15. januar 1905 i Walsböl. 

Børn: 

Tästensen, Niels Christian, født den 8. okt. 1946 i Landeby, Nr. Løgum. 

Tästensen, Hans Christian 

Erhvervsleje -1979-:

 

Hans J. Hansens eftf. ved John Martensen

 

Ejer 1998- Hans Christian Tästensen og de andre 7 medarvinger

Ejer -2006- Christensen, Gerda Haugaard

Ejer 2015- Siebert, Jesper

Nørremark 9

Foto 2017

Matrikel nr. 524 - Boligareal: 108 m² - Grundareal: 1434 m² - Byggeår: 1952

Ejer 1936-37 Sørensen, Søren

Ejer 1937-52 Andersen, Hans Jørgen gårdejer og kørte tærskeværk, født den 2. juli 1867 på Jørgensgård, Løgumkloster. Se Jørgengårdsvej 29.

Lejebolig -1940-52 og ejer 1952-94

Andersen, Jørgen, arbejdsmand født den 1. dec. 1900 på Jørgensgård, Løgumkloster. Han døde 1972 i Løgumkloster. Gift den 23. maj 1925 med

Andersen, Hansigne Karoline, (HANSINE) kogekone, født den 18. aug. 1901 i Sünder Lügum, Tyskland.

Børn:

Andersen, Hans Jørgen, snedker, født den 29. nov. 1927 i Landeby, Nr. Løgum. 

Se Jørgengårdsvej 39

Ejer 1994 Andersen, Hans Jørgen, tømrermester, født den 29. nov. 1927 i Landeby, Nr. Løgum. Gift den 4. feb. 1956 i Højst kirke med fraskilt plejeelev 

Andersen, Erna Wilhelmine, født Petersen den 22. maj i Højst. Datter af malermester Andreas Peter Petersen og Anni, født Hansen.Hun var 1. gang gift Erichsen. 

Børn:

Andersen, Birthe. Gift den 18. juli 1970 i Løgumkloster med Martin Martensen. Søn af Martensen, Nr. Løgum.

Ejer 1994- Andersen, Henrik Nyboe

Ejer 2007- Petersen, Bjarne Højrup

BEIM

Nørremark 9a

Foto 2018

Matrikel nr. 1133 - Boligareal: 155 m² - Grundareal: 1299 m² - Byggeår: 1978

Ejer 1977-2018-

Andersen, Hans Jørgen, født den 29. nov. 1927 i Landeby, Nr. Løgum. Gift den 4. feb. 1956 i Højst kirke med fraskilt plejeelev 

Andersen, Erna Wilhelmine, født Petersen den 22. maj i Højst. Datter af malermester Andreas Peter Petersen og Anni, født Hansen. Hun var 1. gang gift Erichsen. 

Nørremark 10

Matrikel nr. 1532 - Boligareal: 140 m² - Grundareal: 1074 m² - Byggeår: 1969

Ejer -1969 Tästensen, Cornelius. Se Nørremark 18.


Foto 2018

Ejer 1969-2001 Wraamann, Hans Nicolai, uddannet mejerist senere bæltemester, født den 7. sep. 1923 i Løgumkloster. I 1940 var han mejerielev og bosiddende hos mejeribestyrer Johannes Fabricius i Abild. Han døde den 27. nov. 2001 i Løgumkloster. 78 år. Gift den 20. mar. 1954 i Slotskapellet i Glücksburg med

Wraamann, Anna Maria, sygeplejerske, (SCHWESTER MARIA), født Kragh den 21. aug. 1918 i Tønder. Hun arbejdede for Krankenpflegeverein. Hun døde den 8. jan. 2000 i Løgumkloster. 81 år.

Børn:

Wraamann, Inge, født den 21. feb. 1955 i Løgumkloster.

Wraamann, Luise Antonie, (BIBSE) født den 27. juni 1956 i Løgumkloster.

Ejer 2002-17 

Holdt, Günther Hansen, født den 30. sep. 1946 i Løgumkloster. Søn af redder og krovært Holdt, Rudolf Hansen og Møllekroens køkkenchef 1959-67, Johanne Anne født Hinrichsen. Gift den 20. maj 1972 med 

Holdt, Rose Helene, født den 26. juni 1942 i Løgumkloster. Døbt den 2. aug. 1942 i Højst kirke. Datter af Jens Peter Nielsen og Marie Karoline, født Wolff (MISSE HUNDMAND). Hun var 1. gang gift med Aage Knudsen (1936-), Gift 2. gang den 28. dec. 1967 i Bedsted med Jens Peter Hansen (Tønder1946-) og 3. gang gift med Günther Holdt. 

2017-19- bosiddende på Spættevej 8.

Børn: 

Holdt, Melanie, født 1972. 

Holdt, Dennis, født 1975.

Holdt, Nicki, født 1979.

Ejer 2017-19

Mærsk, Tommy, mejerist, født c1985. Kresten Mærks og Sussie, Munkeparken 93.  

I 2003 blev Tommy landskendt, da han lagde sig ud med A. P. Møller.  

Under overskriften: 18-årig vinder over A.P. Møller, bringer NordJyske en artikel fra Ritzaus bureau den 3. sep. 2003 - Handelsskole-elev må gerne kalde sin net-side for gangsta-maersk.dk har sprognævnet afgjort.  

https://nordjyske.dk/nyheder/18-aarig-vinder-over-a-p-moeller/a3601f61-3078-4d3d-bc80-3fd14728ed62   

Under overskriften: Gangster- Tommy bringer Berlingske Tidende nedenstående telefoninterview.  

En 18-årig handelsskoleelev fra Løgumkloster ved navn Tommy Mærsk vandt i går over rederiet A.P. Møller i en juridisk fejde om retten til domænenavnet gangsta-maersk.dk. Den adresse brød rederiet sig ikke om at have sejlende rundt på internettet, ej heller en anden af Tommys kreationer, nemlig maerskporno.com.   

Tommy, Tommy, Tommy! Hvad er det for noget, det her med Mærsk, gangstere og porno. Kan du ikke godt forstå, at folk bliver kede af det, når du knytter deres navn sammen med sådan noget snavs?  

»Jo, men det tænkte jeg jo godt nok ikke lige på, da jeg oprettede domænet. Jeg syntes bare, det lød smart,« fortæller Tommy Mærsk over telefonen.  

I øjeblikket står der jo ikke rigtig noget på www.maerskporno.com, udover en besked om, at du er i skole?  

»Ja, det var noget, jeg lige lavede hurtigt i morges, inden jeg skulle i skole.«  

Hvad kommer der til at ligge på din hjemmeside i fremtiden? 

»Jeg tror ikke, der kommer til at ligge så meget.« 

Du vil gerne sælge domænenavnet til A.P Møller, hvis prisen er rigtig. Hvad skal du have for navnet?  

»Det ved jeg ikke rigtig - de kan jo komme med et tilbud.«  

Godt, men er vi så enige om, at du fremover lader være med at genere pæne rederier med porno og den slags?  

»Jo-jo, det skal jeg nok,« lover Tommy Mærsk.  

https://www.berlingske.dk/kultur/gangster-tommy   

DR-Nyheder skriver: 18-årig vinder over A.P. Møller  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/18-aarig-vinder-over-ap-moeller   

Computerworld skriver: A.P. Møller taber sag om gangsta-maersk.dk  

https://www.computerworld.dk/art/20484/a-p-moeller-taber-sag-om-gangsta-maersk-dk   

Fra Jyllandsposten: Mærsk vandt over Mærsk 

https://jyllands-posten.dk/jperhverv/ECE3725078/M%C3%A6rsk-vandt-over-M%C3%A6rsk/   

Se hele sagen her: https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/decision-pdf/258-gangsta-maerskdk.pdf  

2019-21- Petersen, Dorthe. Datter af Peter Petersen og Esther fra Ellum. Hun driver egen frisørsalon i huset. Se Nørremark 17.

Nørremark 11

Foto 2018

Matrikel nr. 818 - Boligareal: 204 m² - Grundareal: 1652 m² - Byggeår: 1939 

Grundejer -1937

Petersen, Jens Mathiesen, tingbogssekretær (Se Markedsgade 19) 

Ejer 1937-91

Persson, Peter, malkerøgter i Nolde i 1927, fodermester i 1929 og sidst arbejdsmand, født den 17. nov. 1900 på Bramsted mark i Ladelund, Tyskland. Søn af arbejdsmand, Per Persson og Marie Catharina, født Hansen. Gift den 2. nov. 1926 Ø. Højst med

Persson, Marie Johanne, født den 13. dec. 1919 i Hyndingholm, Ravsted. Datter af Johannes Hinrichsen og Ingeburg Cathrine, født Johannsen.

Børn:

Persson, Johannes Peter, født den 4. jan. 1927 i Nolde, Tyskland. Døbt i Burkal.

Persson, Werner Andreas, tvilling, født den 27. juli 1929 i Rurup, Branderup.

Persson, Ingeborg Marie, tvilling, født den 27. juli 1929 i Rurup, Branderup. Se Østergade 34.

Persson, Harry, født den 6. nov. 1930 i Løgumkloster. 

Logerende svigermor 1949-58  

Christensen, Ingeborg Maria Dorothea, født den 18. jan. 1875 i Bylderup. Datter af arbejdsmand, Hans Petersen og Marie Catharine, født Matzen. Hun døde den 15. juli 1958 i Løgumkloster. 83 år. Hun kom til Løgumkloster i 1948 fra Ø. Højst. 

2 ejere 1991-99

Jensen, Finn. Gift med

Jensen, Bethina, født van Stuivenberg.

Gift 2. gang med Hans Due.

Børn:

Jensen, Daniel van Stuivenberg, født c1997.

Ejer 1999-

Lange, Thomas

Thorsen, Anne Marie 

2 ejere 2006-19

1. Petersen, Vagn Peter

2. Petersen, Cathrine Emilie

 

Ejer 2019-20-

Feigh, Rasmus Troldahl

Nørremark 12

Foto 2017

Boligareal: 118 m² - Grundareal: 918 m² - Byggeår: 1975

Ejer -1980 Tästensen, Asmus, født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster. Se Nørremark 18.

Ejer 1980-86

Tästensen, Cornelius, landmand, født den 29. juni 1906 i Løgumkloster. Søn af skomagermester og sparekassedirektør Niels Andresen Tästensen og Chrestine Født Bruun. Han døde den 23. sep. 1985 på Tønder Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 79 år. Gift den 25. aug. 1940 med

Tästensen, Mary Elisabeth født den 30. jan. 1908 i Sønderborg. Datter af bager Asmus Hansen og Margrethe Elise Wulf. Hun døde den 9. feb. 1981 i Løgumkloster. 73 år.

Børn:

Tästensen, Asmus, født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster.

Tästensen, Margarethe, smørrebrødsjomfru, født den 18. jan. 1943 i Løgumkloster. Hun blev gift i 1965 i Løgumkloster med snedker, Bent Møller, Højvang 29 i Sønderborg. 

Ejer 1986- 

Achan, Margrethe smørrebrødsjomfru senere forhandler af lædervarer fra 1978 i Markedsgade 20, født den 18. jan. 1943 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. 

 

Børn:

Møller, Dorthe, født c1965.

(Se Markedsgade 20)

Nørremark 13

Foto 2018

Matrikel nr. 829 - Boligareal: 175 m² - Grundareal: 1482 m² - Byggeår: 1935 

Ejendomsbeskrivelse 2018: Huset er pudset, hvidmalet og med rødt tegltag. Stueetagen består af bryggers, værelse, badeværelse med brus, køkken/alrum, stue samt entre. I badeværelse, entre og bryggers er gulvet belagt med kinesisk skifer i varme jordfarver. Køkken/alrum er i åben forbindelse med stue, og er renoveret i 2006 med hvidt Svanekøkken og hvidpudsede elementer. I både stue og køkken/alrum er gulvet belagt med et 30mm lyst plankegulv fra Jels Savværk. I stuen er der brændeovn og direkte adgang til terrasse. I både stue og køkken/alrum er der franske døre med adgang til entre med trappe til førstesalen. Førstesalen er indrettet med 2 værelser, walk-in closet/værelse, soveværelse og badeværelse med brus. I huset forefindes centralstøvsuger. Alt fremstår lyst, venligt og velvedligeholdt. Til ejendommen hører en stor isoleret garagebygning/værksted. Som en del af bygningen er etableret en havestue, og i såvel havestue som garage er der gulvvarme. Carport er opført i tilknytning til bygningen.

Ejer -1952 Straarup, Jørgen (Se Koldkådvej 21)

Ejer 1952-83

Bekke, Ferdinand, født den 27. juli 1890. Gift med

Bekke, Marie

2 ejere 1983-88

1. Jacobsen, Tove bosiddende 1984 på Engelsholm Højskole, 7182 Bredsten.

2. Olesen, Kirsten

2 ejer 1988-

Rasmussen, Keld

Schøler, Helle Højer

Nørremark 15

Foto Lokalhistorisk arkiv Løgumkloster.

Matrikel nr. 1120 - Boligareal: 172 m² - Grundareal: 865 m² - Byggeår: 1968

Ejer -1953 Lausten, Laust

Ejer 1953-59 Petersen, Johannes Christian, arbejdsmand

Ejer 1959-64 Paysen, Diedrich (Se Koldkådvej)

Ejer 1964-68 Thomsen, Peter, kæmner (Se Allegade 13)

Ejer 1968-94

Nielsen, Conrad. Gift med

Nielsen, Christina Caroline. Hun døde 1971 i Løgumkloster.

 

Tidligere bosiddende i Ellum mark.

Ejer 1994 Arvingerne: Jessen, Else M. og Andersen, Mathias Lorenzen

Ejer 1994 Jessen, Else

Ejer 1994-2000 Andersen, Franz Lorenzen

2 ejer 2006-

1. Brodersen, Peter

2. Brodersen, Bente

Nørremark 16

Foto 2018

Matrikel nr. 108 - Boligareal: 172 m² - Grundareal: 35890 m² - Byggeår: 1928

Fra Avisen: ILDEBRAND. Et beboelseshus nedbrændt. I eftermiddags ved tretiden opstod der af en hidtil ukendt årsag ild i cementstensfabrikant, August Petersens beboelse, der noget for sig selv ligger ved vejen efter Landeby til. Brandvæsnet, der hurtigt mødte på pletten, kunne intet udrette, idet ilden allerede da havde så godt fat i det stråtækte hus, så det i løbet af ganske kort tid nedbrændte til grunden. Det lykkedes også kun at få en lille part af indboet reddet. Man mener, at ilden er opstået på loftet. Selve cementstensfabrikken, der ligger et stykke fra beboelseshuset, har ikke taget nogen skade under branden. Bygningen var forsikret i Lø Herred Brandforsikring for 7500 kr.; Løsøret, hvortil også hører cementstenslageret, maskiner og kreaturer, er forsikret i Nordslesvigsk Brandforsikring i Rødding.

Ejer 1926-1944 

Petersen, August, sten-, rør- og karcementstøber, født den 10. jan. 1879 i Tykskov, Abild. Søn af kådner, Peter Christian Petersen og Mette Bothilde, født Petersen. Han døde den 13. okt. 1943 i Løgumkloster. 64 år. Gift 1. gang den 16. nov. 1905 i Abild med 

Petersen, Marie Margrethe, født Poulsen den 16. jan. 1881 i Gallehus, Møgeltønder. Datter af arbejdsmand Hans Paulsen og Anne, født Christensen. I 1905 var hun tjenestepige i Ø. Højst. Hun døde den 29. nov. 1918 i Ellum, Løgumkloster. 37 år. 

Børn: 

Petersen, Anna Poulina, født den 5. jan. 1907 i Ellum, Løgumkloster. Hun døde den 2. jan. 1914 i Løgumkloster. 6 år. 

Petersen, Peter Christian, født den 2. dec. 1907 i Ellum, Løgumkloster. Børn: Charles Petersen. og Petersen, Henry Ingolf, født den 26. juli 1940 i Løgumkloster. 

Petersen, Hans, født den 2. okt. 1912 i Ellum, Løgumkloster. 

Petersen, Marius August, født den 13. nov. 1918 i Ellum, Løgumkloster. Han bliver opfostret hos sin ugifte faster Anna Petersen, Markedsgade 27. Da hun døde i 1929 flytter Marius tilbage til familien her. 

August blev 2. gang gift den 12. juni 1921 i Løgumkloster med 

Petersen, Amanda, født Buss den 15. okt. 1896 i Komosova, Polen. Datter af Ludwig Buss og Marianne, født T(F)erchhof. Hun døde den 29. apr. 1938. 42 år. 

Børn: 

Petersen, Irena Marianna, født den 16. mar. 1931 i Løgumkloster. 

August blev 3. gang gift den 8. okt. 1939 med den 29 år yngre 

Petersen, Ingrid Elfrida, født Thomsen den 14. aug. 1908 i Kolding. Datter af Thomas Thomsen og Kirstine Petersen. Hun døde 1994 i Fredericia. 

August har en bror, Christian Petersen boende til leje i Møllegade 1, som senere i 1920’erne bygger et husmandssted i Tyvse, en søster Anna Petersen boende i Markedsgade 27.

Oplysningerne er hentet fra barnebarnet Henry Petersen, København.

Ejer 1944-77

Holm, Jensbiavler,født den 27. jan. 1882. Gift med

Holm, Metha, født den 3. aug. 1884.

Børn:

Holm, Peter, lærer.

Ejer 1977-78 Tarzarek, Karen, født Mammen 1945. Datter af Anita Mammen i Løgumkloster. Gift 1967 med Robert Taszarek (skilt).

Ejer 1978-95 Thomsen, Christian, landmand på Tohede. Gift den 9. dec. 1941 i Nr. Løgum med

Thomsen, Christiane, født Lorenzen den 23. jan. 1923 i

Børn:

Thomsen, Vera Jensine, kommunekasserer, født den 28. nov. 1947 i Døstrup. Hjemmedøbt den  21. jan. 1948 og fremstillet i Løgumkloster kirke den 2. juni 1952. Gift den 17. juni 1967 i Nr. Løgum kirke med Warncke, Carl. Søn af sygekasserer Carl Warncke. Se også  i Møllegade 6 og Vibevej 13.

Thomsen, Linda, født den 19. feb. 1952 i Løgumkloster.

2 ejer 1995-2021-

1. Pedersen, Karl Martin

2. Pedersen, Birgitte, født den 14. apr. 1955. Hun døde den 24. mar. 2021. 45 år.

Nørremark 17

Foto Lokalhistorisk arkiv Løgumkloster.

Matrikel nr. 785 - Boligareal: 220 m² - Grundareal: 975 m² - Byggeår: 1940 

Ejer 1936-90

Conrad, Hermann Emil, født den 20. okt. 1892 i Tyskland. I 1930 bortforpagter han sin ejendom med en større svineproduktion til Thorvald M. Hansen. Thorvald kom hertil fra en forpagtning af Vestergaard i Løjtved. Død før 1978. Gift den 19. mar. 1929 med

Conrad, Christina Petra, født den 17. juli 1901 i Løjt Kirkeby.

Børn:

Conrad, Wilhelmine Cathrine, født den 24. juli 1929 i Løgumkloster/Tønder. Hun bliver først gift med Ernst Kazimierzak. Med ham får hun Conrad, Christa Marie, født den 12. feb. 1947 i Løgumkloster. Wilhelmine gifter sig 2. gang den 15. dec. 1951 i Sønderborg med slagteriarbejder, Valdemar Poulsen, født den 24. juli 1925. Året efter, i 1952, får hun ændret sit efternavn til Conrad. Børn af dette ægteskab: Poulsen, Preben født den 17. mar. 1950 i Løgumkloster; 

Ejer 1990-92 Holm, Per  

2 ejere 1992-2005

1. Andersen, Svend, Søn af Jørgensen, Bent og Jørgensen, Sonja, født Elneff. SeSølstedgård - Sølstedgårdvej 11c og Tønder Landevej 13. Gift c1990 (skilt) med

2. Petersen, Dorthe. Datter af Peter Petersen og Esther fra Ellum

Herfra flytter de til Rugmarken 19, hvor Dorthe havde selvstændig frisørsalon (klip 17)

Børn:

Andersen, Casper.

Andersen, Rasmus

Andersen, Jacob

2 ejer 2013-21

1. Andersen, Søren Theilmann

2. Aarenstrup, Stine

Børn:

Andersen, Valdemar Aarenstrup, født c2004 

Ejer 2021-

Brade, Staffen

Brade, Mia Winther

Nørremark 18

Foto 2018

Matrikel nr. 551 + (Nr. Løgum 223-266-387-388 Løgumkloster 122-841-867-981-1116-1176-1418-1509-2259-2260-2273-2274a) - Boligareal: 118 m² - Grundareal: matrikel nr. 551 - 109302 m² - Byggeår: 1914

Ejer -1972 Tästensen, Cornelius, landmand, født den 29. juni 1906 i Løgumkloster. Søn af skomagermester, Tästensen, Niels Andresen og Christine, født Bruun fra Vindmøllegade 18. Han døde den 23. sep. 1985 på Tønder Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 79 år.  Gift den 25. aug. 1940 med

Tästensen, Mary Elisabeth, født den 30. jan. 1908 i Sønderborg. Datter af bager Asmus Hansen og Margrethe Elise Wulf.

Ejer 1972-2018- Tästensen, Asmus,født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster Gift med

Tästensen, Anke, direktionssekretær på Løgumkloster lys 1977-2020-,født den 21. apr. 1956 i Løgumkloster. Datter af skolepedel på den tyske skole og skomager, Martin Thomsen og Heinke Mary, født Hansen.

Første opgave i Løgumkloster Lys var at ledsage grundlægger Jens Andersen i en ombygget bybus fra Flensborg på en promotion-tur Danmark rundt for at præsentere virksomhedens produkter. Bussen havde et bindingsværk look og vakte behørig opsigt.

Anke håndterer korrespondancen med kunder over hele verden. I starten foregik det pr. telefon, telex og brev. Da en af de største kunder i USA foreslog at tage den nyeste opfindelse, telefaxen, i brug, agiterede Anke over for ledelsen, som var betænkelig pga. den dengang ret store investering. Men som mange gange før og efter fik Anke på sin stille facon gennemført sit forehavende.  I dag håndterer Anke de samme typer opgaver, men på en helt anden måde som følge af den tekniske og kommercielle udvikling, som Anke har formået at holde sig ajour med på bedste vis.

Anke har rejst over hele verden i virksomhedens tjeneste og er et kendt ansigt i hele den europæiske lysindustri, hvor hun nyder stor respekt for sin kompetente måde at udøve forretning internationalt på.

 

Nørremark 19

Foto 2018

Matrikel nr. 816 - Boligareal: 180 m² - Grundareal: 1275 m² - Byggeår: 1933 

Ejer c1945 til 1960

Andersen, Mathias Nicolai, arbejdsmand, født den 16. jan. 1916 på Jørgensgård i Løgumkloster. Søn af gårdejer, Hans Jørgen Andersen og Karoline født Mikkelsen fra Jørgensgård. Han døde den 8. dec. 1980 i Fredericia. Gift den 5. dec. 1942 i Løgumkloster med

Andersen, Cecilie Marie, tjenestepige på Jørgensgård omkring 1940, født den 9. juli 1922 i Løgumkloster. Datter af arbejder Christian Johannsen Klindt og Matylda, født Boss. Se lejebolig i Lillegade 3. Hun døde den 4. feb. 2015 i Fredericia.

Børn:

Andersen, Flemming Klindt, født den 7 feb. 1946 kl. 16.50 i Løgumkloster.

Andersen, Tage Klindt, født den 23. feb. 1947 i Løgumkloster. Han døde den 12. juli 1984 i Fredericia.

Andersen, Torben Klindt, født den 1. juli 1959 i Løgumkloster.

Familien flyttede herfra til Fredericia

Ejer 1960-78

Prasse, Rudolf, skræddermester. Gift med

Prasse, Marie

Se Vindmøllegade 4a

Ejer 1978-79- Bruns, Karl Egon, autolakerer og malermester. Firmaet lå på Ellum Bygade.

 

Ejer 2004- Jensen, Ole Brink

Nørremark 21

Foto 2018

Matrikel nr. 2224 - Boligareal: 145 m² - Grundareal: 1523 m² - Byggeår: 1998 

Ejer -1966-98

Enemark, Jeppe, født den 28. nov. 1921. Han døde den 16. sep. 2005 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.Gift med

Enemark, Carla, født den 9. juni 1927. Hun døde den 3. nov. 1994 i Løgumkloster.

Børn:

Enemark, Frede, født c1951. 

Enemark, Kurt, født c1956

Enemark, Bjarne

NYBYGGET 1998

Ejer 1998-2019 Schmidt, Anton Matthiesen. 1998 bosiddende i Ø. Højst.

Ejer 2019-21-

Jans, Franciscus Johannes Marinus P (FRANZ)

Jans, Lambertha Gerarda Gertruda M (BETTY)

Nørremark 23

Foto Lokalhistorisk arkiv Løgumkloster.

Matrikel nr. 2224 - Boligareal: 186 m² - Grundareal: 1357 m² - Byggeår: 1954

Ejer 1954-66- Enemark, Jeppe Se ovenfor

Ejer -1998 Løgumkloster kommune

Ejer 1998- Schmidt, Anton M. 1998 bosiddende i Ø. Højst.

2 ejere 2006-

1. Hansen, Flemming Widding

2. Jannsen, Ulla

Branderupvej 1

Ejer -2003

Tästensen, Lissi Jeanne Meldgaard, født den 3. jan. 1943. Hun døde den 16. nov. 2003 i Løgumkloster.