BEIM

Markedsgade

Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse.

1930

Folk med haver der støder ind mod Alléen opfordres til at bekæmpe spindelarver i deres tjørnehække med nikotinopløsning.  

Grøften, der går tværs over Markedspladsen bliver fjernet, da den bliver overflødig efter kloakeringen.

Et biluheld sker på hjørnet af Markedsgade og Møllegade. Idet doktor Illum drejer ud fra Søndergaards benzintank for at køre østpå, kommer der en lastbil ført af W. Hansen fra Teglgård, ligeledes med retning mod øst. De to køretøjer strejfer hinanden så hårdt, at Illums forskærm bliver krøllet og kofangeren falder af. Ingen personskade. 

1931

Løbskkørsel: En læsfuld granrafter vælter af en vogn.

Løgumkloster heste- og kreaturmarked, der afholdes hvert år i maj, aflyses på grund af mund- og klovsyge udbrud i Sottrup ved Øster Højst.

Løgumkloster får sit første juletræ opstillet på Markedspladsen. Initiativtager er vognmager, Anton Madsen fra Allégade. Det er et samarbejde mellem håndværkerforeningen og handelsstandsforeningen.

1933

Der opsættes en rampe på markedspladsen, hvor kreaturer og heste kan aflæsses. 

1937

Det besluttes at etablere fortov i gaden og samtidig udvides krydset Markedsgade – Møllegade. 

Træerne langs husene ønskes fjernet. Men det er ikke så lige til. Det tager år før det sker. 

1938

Totalfreder naturfredningsnævnet træerne. Byrådet appellerer afgørelsen til overfredningsnævnet, men får ikke medhold.  Man når dog at fjerne 2 træer ude foran Markedsgade 7 før arbejdet indstilles. En byrådsbeslutning begrundet i gaderegulering får i 1954 overfredningsnævnet til at omgøre beslutningen. Men fældningen sker først i 1957. 

1937

er det i øvrigt naturfredningsnævnet, der spænder ben for projektet. Byrådet appellerer kendelsen til overfredningsnævnet, men får ikke medhold. 

1941

Der lægges fortov fra hjørnet ved Markledgade helt ned til Østergade. 

1954 

Foruden det obligatoriske juletræ på rutebilpladsen beslutter byrådet på opfordring fra beboere i Møllegade og Markedsgade at betale strøm til et juletræ på hjørnet her. 

1957

hvor strækningen fra Møllegade til Centralhotellet bliver udvidet, bliver der plads til parkeringspladser foran forretningerne. Samtidig etableres en parkeringsplads foran Centralhotellet og strækningen fra Henry Bock til Sæbehuset (Tatol) og videre hen til Handelshuset får fortov. Parkeringspladsen foran Central hotel står dog først færdig i 1960. 

2019

(Fra JydskeVestkysten den 16. feb. 2019)

LØGUMKLOSTER: Fra marts vil arbejdet med at føre områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" ud i livet begynde, og her vil man snart gå i gang på strækningerne fra Vestergade ad Markedsgade til Mellemgade samt stykket fra Markedsgade til Fredseg-pladsen og busholdepladsen.

Det, der kommer, er et nyt gaderum med ny indretning, forbedret tilgængelighed og bedre trafikmiljø. Målet er, at det hele står færdigt til august, så man kan tage de renoverede gader i brug til Klostermærken. Undervejs bliver der dog en del arbejde over og under jorden, forklarer projektleder Torsten Rolf Hoffmann:

- Der vil være perioder, hvor gaderne er delvist fremkommelige, men der kommer også til at være perioder, hvor der bliver spærret helt - blandt andet fordi man i denne omgang også skifter rørledninger. Vi skilter og informerer undervejs.

Nylagte fortove er blandt byfornyelsens planer. Senere vil man også kunne søge tilskud til renovering af boliger. Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse  

Nylagte fortove er blandt byfornyelsens planer. Senere vil man også kunne søge tilskud til renovering af boliger. Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse

Også under jorden

Den i alt 7,5 millioner kroner dyre områdefornyelse er et projekt, som blev sat i søen for to år siden. Løgumklosters borgere har selv bidraget siden de første tanker om fornyelsen blev udtænkt i Borgerforeningen i 2015. Siden har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidraget med en tredjedel af midlerne, altså 2,5 millioner kroner, mens Tønder Kommune bidrager med de resterende fem millioner.

Udover arbejdet over jordoverfladen, så er Løgumkloster Fjernvarme og Tønder Forsyning begge med, og skifter blandt andet hovedledninger til henholdsvis vand og varme i samme omgang, fortæller Torsten Rolf Hoffmann:

- Det er i høj grad en forbedring. Udover at der også kommer nye hovedledninger, så har Tønder Forsyning også budt ind med, at der skal laves lokal afledning af regnvand, så det kan ledes ud i en stor faskine på Markedspladsen. Fidusen er, at det aflaster kloakledningerne, når der kommer meget regn. Dette er i øvrigt udenfor projektets 7,5 millioner kroner.

Med i områdefornyelsen er også muligheden for, at man kan søge om tilskud til bygningsfornyelse. Tønder Kommune skriver i en pressemeddelelse, at dette vil køre fra i år, altså 2019, og frem til 2021, hvilket man snart vil informere yderligere om.

Markedsgade 1

Matrikel nr. 41 - Boligareal: 99 m² - Grundareal: 489 m² ̴ 2ha i 1880 - Byggeår: 1800.

Ejer 1751-90 Hansen, Hans, rebslager og kådner,

Ejer 1790 Gerdsen, Niels Johannsen, amtsskrædder, født den 20. juni 1770 i Løgumkloster. Se Elmeallé 2a i 1845. 

Ejer 1790-1841

Johannsen, Niels (Gerdsen), käthner og amtsskrædder, født den 20. juni 1770 i Løgumkloster. Søn af Bendix Johann Geertsen Schild og Engel Marie Pedersdatter. Døde den 27. maj 1853 i Løgumkloster. Gift 1793 med

Johannsen, Anna, født i Kastrup, Gram 1762 (Dato ikke til at læse). Datter af gårdmand Anders Adser og Kirstin Jensdatter. Hun døde af sidestik den 11. maj 1836. 74 år.

Børn:

Johannsen, Johann, ølbrygger og vognmand, født den 9. jan. 1794 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Johannsen, Andreas, født den 13. jan. 1796 i Løgumkloster. Se Møllegade 9 

I 1841 flytter de til Elmeallé 2a

Ansatte beboere: Balzer, Johann Gotlob, skrædderlærling født c1781  

Kruhl, Andreas Wäger, lærer skrædderhåndværket, født den 6. okt. 1788 i Løgumkloster. Søn af skorstensfejer og kådner, Rasmus Petersen Kruhl og Henrietta. Gift med Johansen, Annamaria. 1860 boede de i et hus i Broager. 

Børn: 1) Kruhl, Rasmus, arbejdsmand, født den 1. sep. 1818 i Løgumkloster. Gift med Christine, født Johansen c1822 i Broager sogn. Børn: a. Anne Kruhl, født c1849 i Broager; b. Kruhl, Hans Christian, født den 29. jan. 1865 i Løgumkloster. c. Kruhl, Cathrine, født c1850 i Broager; d. Kruhl, Christine Krukl, født c1852 i Broager, e. Kruhl, Claus Kruhl, født c1855 i Broager. f. Kruhl, Frederikke Kruhl, født c1858 i Broager.

Logerende: Johann Geertsen Schelt, mandens gamle far, født c1718 i Løgumkloster. Børn: Schild, -. Begravet den 24. mar. 1740 i Løgumkloster.

Lejer: Christens, Karen, spinderske, f. c1743. 

Ejer 1841-80

Johannsen, Johann, ølbrygger og vognmand, født 9. jan. 1794 i Løgumkloster. Han døde den 5. mar. 1861 i Kiel. Søn af ovenstående Niels Johannsen og Anna f. Andersen. Gift den 31. jan. 1832 i Løgumkloster med

Petersen, Ane Margaretha, født den 28. feb. 1802 i Holsted, Ribe amt. Datter af gårdmand, Peter Mortensen og Ane Laustdatter.

Børn:

Johannsen, Anna, født den 17. jan. 1834 i Løgumkloster. Døde af skarlagensfeber 2 år gammel.

Johannsen, Nicoline Petrea, født den 27. juli 1837 i Løgumkloster.

Johannsen, Johanne, født den 23. feb. 1840 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 11. feb. 1865 i Løgumkloster. 24 år.

Johannsen, Andrea Anna Margaretha, født den 4. apr. 1842 i Løgumkloster.

Ejer 1880-93

Marcussen, Hans Ludwig Lorenzen, ølbrygger og gæstgiver, født den 10. mar. 1854 i Løgumkloster. Søn af flækkeforstander, Andreas Feddersen Marcussen og Ingeborg Nicoline Cathrine, født Bjørn Møllegade 12. Han døde den 2. jan 1920 i Løgumkloster. 65 år. Gift den 26. sep. 1880 i Løgumkloster med

Marcussen, Anna Sophie, født den 13. apr. 1852 i Wolsroy, Steinberg, Angeln.

Se børnene i Møllegade 12

Ejer 1893-96 Jepsen, Hans Mærsk, landmand og ølbrygger, senere cykelhandler i Døstrup, født den 7. juni 1868 i Løgumkloster.

Børn:

Jepsen, Paula, født den 9. mar. 1899 i Lynderup.

Ejer 1896-99 Jensen, Asmus, parcelist. 

Ejer 1899-1900 Haase, Andreas, garveriejer. (Se Markledgade 14)

Ejer 1900-20 

Nielsen, Hans Jørgen, bagermester, født den 4, sep. 1847. Søn af Christian Nielsen og Anne Kjestine f. Christensen.  Død som enkemand den 14. aug. 1926. Gift med 

Nielsen, Maria Dorthea, født Lorenzen. 

Børn: 

Nielsen, Christine Dorothea, født den 13. juli 1875 i Løgumkloster. Gift den 5. sep. 1894 i Løgumkloster med hjulmager, Hans Hansen Eriksen, født den 22. nov. 1865 i Højer. Søn af hjulmager og klunser, Anders Eriksen og Meta Catharina, født Hansen. 

Nielsen, Fritz, født den 7. nom. 1878 i Løgumkloster. Han deltog i 1. Verdenskrig og døde af sine kvæstelser i sep. 1916.

Ejer 1920-23  

Schmidt, Niels Hansen, cykelhandler og urmager, født den 2. apr. 1856 i Kløing, Nr. Løgum. Han døde apr./maj 1945 hos en søn bosiddende i Rødding. Gift 2. gang den 2. apr. 1909 i Løgumkloster med 

Schmidt, Anne Marie, født Lorenzen den 22, aug. 1860 i Ellum, Løgumkloster. Det er også hendes 2. ægteskab. 

Familien er flyttet hertil fra en ejerbolig Møllegade 15 (1912-20) 

Lejebolig 1921-32-: Rasmussen, Emil August Adolf, vejmand og senere fabriksarbejder, født den 7. okt. 1883 i København.  Se Markedspladsen 1a. 

Ejer 1923-31

Christensen, Johan Georg Peter, arbejdsmand, cigarhandler og sporvognskonduktør, født den 24. mar. 1886 i Klostergade 17 i Løgumkloster. Fra 1931 bor de et sted på Tønderlandevej, men flytter til Kolding, hvor Johan bliver handelsmand. Gift den 4. maj 1912 med 

Christensen, Anna Margrethe, født Carstens den 17. mar. 1890 i Tyskland.

Børn:

Christensen, Johanne Margrethe, født den 11. nov. 1911 i Tyskland.

Christensen, Anne Marie, født den 13. dec. 1912 i Flensborg.

Christensen, Johann Georg Peter, født den 19. maj 1919 i Flensborg.

Christensen, Maren Nielsine, født den 20. nov. 1921 i Flensborg. Gift den 11. juli 1940 i Løgumkloster med bagersvend, Jørgen Peder Hansen, født den 25. apr. 1919 i Hellevad. Søn af landmand, Peder Hansen og Marie Jørgine, født Callesen.

Christensen, Inge Jørgine, kontorassistent, født den 6. dec. 1929 i Løgumkloster. Gift den 16. okt. 1953 i Gråsten slotskirke med dekoratør, Jens Bertel Tackmann Jensen, født den 8. mar. 1929 i Himmelev sogn, København. Søn af repræsentant, Johannes Tackmann Jensen og Inger Juul Petersen.

Lejere 1925: Hansen, Georgine Hansine, ugift, født den 6. jan. 1877 i Hønning, Arrild. Datter af arbejdsmand Andreas Hansen og Marie Elisabeth Geertsen.

Hansen, Johanne, født den 23. maj 1907 i Løgumkloster. Hansen, Wilhelm, født den 28. sep. 1914 på Nørremark i Løgumkloster;

Logerende: Ambrozi, Peter, født den 5. maj 1888 i Polen. 

De er alle flyttet hertil fra Markedspladsen 1. Peter bliver gift med Marjanna, og sammen slår de sig ned på Jørgensgårdvej. 

Ejer 1931-60

Madsen, Jens, mejeribestyrer. Gift den 18. mar. 1915 med

Madsen, Anne Christine, født Madsen den 16. juli 1987 i Åspe, Bredebro.

Lejer af forretningen i 1928-34: Hansen, Frode, tobaks og radioforhandler. Se Vestergade 27.

I 1946 får Madsen byggetilladelse til at flytte døren om i nordsiden, hvilket dog aldrig kommer til at ske. 

I 1948-49- placeres en isbod ude foran huset. Isboden får navnet ISHYTTEN og drives fra starten af Petrea Christensen. Hun sælger bl.a. Tønder is, fromage og flødeskum. Fra 1951 udvider hun sortimentet til også at sælge dagblade, ugeblade, telegrammer, kort og frimærker. Og det også her Sønderjydernes Rejsebureau’ Løgumklosterafdeling ligger. Men kiosken er nu kun åben hver søndag. 

Lejer af forretningen i 1956-65: Jørgensen, Hans, cigarhandler. Han har indbrud i 1956. En tyv tager en rude ud af et vindue, som vender ud mod gården. Tyven taber ruden og naboerne vågner, hvorefter tyven stikker af. Dagen efter finder man ud af at tyven kom fra åndssvageanstalten i Løgumgaarde.

Ejer 1960- Hansen, Anni Petra, Kolding

Lejer af forretningen i 1963-70 Kraft, Elke Astrid Hammerich, damefrisør, født Sørup i Tyskland. Hun bliver skilt fra Kurt før 1971 og rejser herefter fra byen. Gift den 27. apr. 1963 i Tønder med el-montør, Kraft, Kurt, født den 18. mar. 1941 i Løgumkloster. Søn af Kraft, Waldemar og Anne Marie, Jernbanevej 4.

Børn: Deres 4-årige søn bliver kørt ned af en tysk personbil i Møllegade og får hjernerystelse. 

Ejer 1967-91 

Madsen, Bertel Marius August, (MARIUS) forhenværende møller, Chauffør og gårdejer af Østervang Grisemose, født den 28. aug. 1900 i Gauerslund, Børkop. Søn af boelsmand Jens Madsen og Maren, født Nielsen fra Sillerup strand ved Vejle. Han døde den 4. nov. 1986 i Løgumkloster. 86 år. Gift den 10. feb. 1972 i Løgumkloster med

Madsen, Anna Jensine, husbestyrerinde, født Riisgaard, den 19. maj 1896 på Mjøls mark, Rise sogn. Hun døde den 7. juli 1990 i Løgumkloster. 94 år. Anna var først husassistent i en bagerforretning i Hjortkær og flyttede med bageren til Markledgade 30. Herefter var hun i flere år husholderske hos Marius, ind til de blev gift.

De drev gården Østervang på 24 tdr. land agerjord samt 4 tdr. land mose fra 1931. Besætningen var 2 heste, 7 køer, 6 ungkvæg og 15 svin.

Ejer 1991-2005 Jørgensen, Edith, født den 12. aug. 1939. Garage opført 1991. 

Ejer 2006-16 Madsen, Gunner Ellegaard & Madsen, Gitte Hartmann

Ejer 2016-19- Klosterbageriet A/S ved Kell Andersen.

Se Markedsgade 3

Markedsgade 3

Foto 2012

Matrikel nr. 56 - Boligareal: 116 m² - Grundareal: 886 m² - Byggeår: 1827 - Bageriet bygget 1925.

Ejer 1747-64 Mathiesen, Schwenn, garver, 

Ejer 1764-65 Schwensenskone, Gunder Cathrine 

Ejer 1765-76

Jensen, Niels, hjulmager, født aug. 1733 i Løgumkloster. Søn af Andreas Jensen. Gift med

Jensen, Maren, født 1709.

Børn:

Jensen, søn født 1757. 

Jensen, Per, født den 6. juni 1760 i Løgumkloster. 

Jensen, søn født 1765. 

Ejer 1776-86 Simonsen, Peter, kniplingshandler. Gift med 

Friederiksdatter, Annike. 

Børn: 

Augaard, Simon Friederich, født den 16. nov. 1773 i Løgumkloster. Se Møllegade 6a.

 

Lejebolig -1784-: Autrup, Niels, gæstgiver, født c1730. Er udeboende tjenestekarl et sted i Tønder Amt. Gift med Christophersen, Catharina Magdalena, født c1734.

Børn: 

Autrup, Hanna Maria, født den 29. jun 1776 i Løgumkloster.

Autrup, Hans Nicolaisen, født den 21. apr. 1784 i Løgumkloster.

Autrup, Hanna Maria, født c1780. Hun boede stadig hjemme, da hun er 23 år.

 

Ejer 1786-98

Jensen, Laust, snedker, Ca. samtidig ejer han Åbenråvej 6 og Lillegade 17.

 

Ejer 1798-1806

Hansen, Jens, købmand med lidt jord, født c. 1742. Gift med

Hansen, Mette Christina, født c1741.

Logerende: Matzes, Gude Marie, kniplerske, født c1767. 

Ejer 1806-14 Degn, Jens Petersen, boelsmand, 

Ejer 1814-19 Thomsen, Laust Nissen, fra Ellum.

Ejer 1819-29 

Løbner, Catharina Marie, datter af slagter og brændevinsbrænder, Johann Hinrich Løbner og Dorothea Augusta f. Jensen. Se Centralhotellet, Markedsgade 15.

Ejer 1829-33 Hansen, Detlef

Ejer 1833-79

Nielsen, Jørgen Christian, hvedebrødsbager og kådner, født c1802 i Pinneberg. Søn af Christian Nielsen og Elisabeth Dorothea f. Kärlerlung, Gift den 1. feb. 1829 i Løgumkloster med

Nielsen, Botilla Christina f. Christensen født den 10. dec. 1812 i Lillegade 12 i Løgumkloster. Datter af snedker, murer og kådner, Hans Christensen (Arrildt) og Christina Schmidt.

Børn:

Nielsen, Christian, født c1829 i Løgumkloster.

Nielsen, Christina Dorothea, født den 6. okt. 1832 i Løgumkloster. Gift den 18. nov. 1859 med Paul Christian Andersen (Mølgaard) fra Husum.

Nielsen, Marie Cathrine, født c1837 i Løgumkloster. Døde af kighoste 1 år gammel.

Nielsen, Marie Cathrine, født 1841 i Løgumkloster.

Nielsen, Hans Jørgen.

Lejerbolig -1845-: Jürgensen/Jørgensen, Jens, sadelmager, født c1782 i Tønder. Søn af sadelmager, Hinrich Jørgensen og Annaargretha. Han døde den 16. juni 1855. Gift 1. gang med Lassen, Anna Maria, født 1778 i Løgumkloster. Datter af gårdmand, Jens Lassen og Mettachristina. Hun døde den af svindsot den 9. okt. 1831 i Løgumkloster. Børn af 1. ægteskab: 1. Jørgensen, Hinrich Jessen; 2. Jørgensen, Mettachristina; 3. Jørgensen, Anna Margaretha; 4. Jørgensen, Annamaria.

Gift 2. gang med Christensen, Karen, født i Ellum, Løgumkloster. Datter af gårdmand, Christian Jacob Hansen og Botilla Paulsen. Hun døde den 14. mar. 1867 i Løgumkloster. Børn af 2. ægteskab: 5. Jørgensen, Anne Marie Margaretha; 6. Jørgensen, Botalla Maria; 7. Jørgensen, Christine, født den 24. sep. 1839 i Løgumkloster. I 1860, 21 år gammel var hun tjenestepige hos skomagermester Peter Hansen Malling, Slotsgade i Haderslev sammen med Caroline Louise Andresen fra Vestergade 17a.

Ansat logerende 1845: Ramler, Erich Friedrich Rüdiger, ugift sadelmagersvend, født c1821 i Rensborg.

Ejer 1879-1919 Nielsen, Hans Jørgen, bager. Søn af tidligere ejer.

Ejer 1919-20 Brodersens Gæstgiveri 

Brodersen, Chresten, fhv. gårdejer i Søgaard senere gæstgiver og arbejdsmand, født den 9. okt. 1875 i Ellum, Løgumkloster. Søn af husmand, Hans Brodersen og Kjestine Marie, født Petersen. Han døde den 1956 i Løgumkloster. 81 år. Gift med 

Brodersen, Anna Mathilde, født den 2. mar. 1882 i Ellum, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Martin Christian Nicolaysen og Karen Marie, født Hattesen. Hun døde af en hjerneblødning og efterfølgende lungebetændelse den 27. juni 1951 på Løgumkloster sygehus. 69 år. 

Børn

Brodersen, Andrea Bothilde, født den 2. sep. 1901 i Løgumkloster. 

Brodersen, Hans, født den 13. feb. 1905 i Løgumkloster. Se lejebolig i Østergade 14. 

Brodersen, Anna, født den 2. apr. 1912 i Løgumkloster. 

Når der var Kloster mærken havde Kristen en ’marts, juni, august’ bevilling for udskænkning af spiritus. 

Familien bor stadig i huset 1922. I -1940-51 bor de på de gamles hjem i Søndergade.

Logerende mandens forældre:

Brodersen, Hans, landmand, født den 4. mar. 1834 i Søgård, Løgumkloster. Søn af boelsmand Christian Brodersen og Bothilde, født Carstensen. Mandag den 13. dec. 1920 kom ritmester la Cour ridende i spidsen af en afdeling dragoner. De gjorde holdt ved Brodersens gæstgiveri for at dekorere veteranen, Hans Brodersen med dannebrogskorset. Han døde den 29. mar. 1922 kl. 10 om aftenen på Løgumkloster Sygehus. Mandag den 3. april blev han begravet. Følget der bl.a. bestod af militærmusikken fra Tønder og skytteforeningen med floromvundne fane hentede den gamle krigshelt på sygehuset, hvorefter der var kaffe i Brodersens Gæstgiveri før begravelsen. Gift med Brodersen, Kjestine Marie, født Petersen.

Ejer 1920-22

Mortensen, Rasmus Christian, bager senere hotelejer længere henne af gaden, født 30. jan. 1890.

Som konditor med café sælger han op til jul i 1920 marcipan, chokolade og konfekt og ff. Kager.

Gift med

Mortensen, Hansine, født den 25. okt. 1889.

Ansatte beboere: Weiss, Christine, tyende, født den 29. maj 1905. Se mere i Markledgade 1.

Rasmus kommer til Løgumkloster i 1919 og er kun bager i byen i 2 år, hvorefter han køber Hotel Stadt Hamborg, Markedsgade 35. Se flere oplysninger om personerne her. Han er hotelejer til sin død i 1945 kun afbrudt af et enkelt år – 1930?.

Ejer 1922-24 Hansen, Hans Reggelsen, bager.

Han bringer hver morgen varme rundstykker rundt i hele byen.

Ejer 1924-26 Nielsen, Arnold Frederik, ugift bager, født den 20. april 1901 i Australien. Han kom hertil fra Tønder.

Ansatte beboere: Nielsen, Alma, ugift husbestyrerinde, født den 10. jan. 1904 i Tønder.

Bageri og café

Ejer 1926-65

Jensen, Hans, bagermester, født den 5. feb. 1905 i Løgumkloster. Han bestod mesterprøven ved håndværkerkammeret i Flensborg i 1942. Indtil da kunne han ikke ansætte lærlinge. Søn af parcellist, Claus Christian Jensen og Berta, født Schablowsky. Han døde den 23. aug. 1968 på tønder sygehus og bliver begravet i Løgumkloster. 63 år. Hans Jensen var medlem af ligningskommissionen fra 1950, senere bestyrelsesformand for Løgumkloster Sparekasse, medlem af menighedsrådet og medlem af bagerforeningens bestyrelse i Tønder. Gift den 28. maj 1926 i Bedsted kirke med

Jensen, Ingeborg Margrethe, født Holm den 25. feb. 1904 i Bedsted. Datter af landmand på Bedsted Mark, Andreas Holm (1870-1944) og Anne Andresen (1867-1955). Ingeborg blev 2. gang gift med Christian Erichsen (c1905-1983). Hun døde den 24. aug. 1992 i Løgumkloster. 88 år.

Efter 1965 bor de ved Dammen 12a i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Wermer, Hans Christian, bagersvend, født den 31. jan 1911 i Løgumgaarde. Han kom til Løgumkloster i 1929; Andersen, Mathias Lorenzen, gæstebagersvend, født den 16. dec. 1902 i Skærbæk. Ansat bagerlærling 1940 Lützner, Fritz, født den 4. apr. 1923 i Løgumkloster. 

Ved ombygningen i vinteren 1926 fandt man en stor flad sten med en stor rund fordybning. Stenen lå længe uagtet hen indtil postpakmester Burgwald blev opmærksom på den. Han var straks klar over, at stenen muligvis stammede fra kirken, og underrettede derfor arkitekt Jepsen, der de seneste 6 år havde arbejdet med kirkens restaurering. Han vurderer stenen til at være et gammelt vievandskar eller overdelen til en primitiv døbefont. Hans Jensen skænkede straks stenen til kirken på trods af, at han vidste, at naboen, cykelhandler Schmidt havde givet udtryk for, at han fint kunne bruge den til at vande sine høns.

I 1944 får huset en etage ovenpå stuehuset. 

Ejer 1965-88

Wraamann, Walter, bagermester, født i Løgumkloster den 22. august 1928. Søn af skorstensfejermesteren i Elmeallé 5. Han døde den 3. juni 2017 i Løgumkloster. Gift den 13. apr. 1952 i Løgumkloster kirke med

Wraamann, Mary Ebbesen, født Madsen den 17. april 1930 i Løgumkloster, som datter af kirketjeneren, på Vænget 11, Løgumkloster. Hun døde den 22. mar. 2018 boende på Plejehjemmet i Løgumkloster.

Børn:

Wraamann, Hans Dennis, født den 3. nov. 1953 i Abild, Tønder, som min søster Kirsten gik i klasse med.

Wraamann, Dycke, født den 2. jan. 1957 på Strucksallé 30 i Tøndersom jeg gik i klasse med. Han er både med på mit skolebillede og konfirmationsbillede.

Wraamann, Susanne, kok, født den 31. dec. 1958 på Strucksallé 30 i Tønder. 2018 boende på  Silene Alle 13D, 2860 Søborg.

Wraamann, Lis, født 1963. 

De kom hertil fra Strucksallé 30, Tønder i 1965 og flytter herfra til Sølstedgårdparken 1

I 1965 indsættes bageovn og raskeskab af arkitekt J. Jørgensen, STRØMMEN, Randers. I 1975 ombygges forretningslokalet.

Lejebolig 1968- Jensen, Ingeborg Margrethe, tidligere ejers hustru.

Klosterbageriet

Ejer 1988-2019- Andersen, Kell, bagermester, født den 9. jan. 1958 i Vægtergade 2, Skt. Catharinæ sogn i Ribe. Søn af fisker, Bendt Andersen og Anna Marie Kirstine, født Tonnesen.. Årets Klokker i Løgumkloster 2013. 

Andersen, Jette 

Børn: 

Andersen, Søren, produktionschef på rugbrødsfabrikken i Hellevad. 

Andersen, Michael. 

Andersen, Dennis. Fra 2014- bosiddende på Tønderlandevej 18

I 1994 køber bagermester, Kell Andersen 200 m2 af den sydlige del af matr.nr. 1078 af Hanne og Werner Tästensen, Allegade 14. Det er haven der ligger mellem Markedsgade 3 og Alleen. Arealet der skal bruges til fryserum overføres til sammenlægning med matr.nr. 56. 

I 1997 Opsættes melsilo samt baldakin. 

I 2017 køber Kell nabohuset Markedsgade 1, etablerer bagerafdeling i Åbenrå, laver en bagerbutik i Kogade i Tønder. 

Klosterbagerriet, som i øvrigt er ejet af Jette og Kell Andersen samt deres 2 sønner, ejer også Sønderjysk Rugbrødsfabrik i Hellevad, som leverer rugbrød til 45 butikker i Danmark og Tyskland. Fabrikken har eksisteret fra 2004.

Danmarksmester i rugbrødsbagning 2012 og 2017.

Markedsgade 5

Matrikel nr. 233 - Boligareal: 225 m² - Grundareal: 360 m² - Byggeår: 1912 

Ejere 1894-

1. Mathiesen, Cathrine

2. Mathiesen, Hans Peter

3. Mathiesen, Jørgen 

Ejer -1909

Manufakturforretning

grundlagt 1870 af

Niels Marius Hørløck

Hørløck, Niels Marius, bankdirektør i Løgumkloster bank og manufakturhandler, født 2. januar 1867 i Løgumkloster. Se Markedspladsen 7.

Ejer 1909-65

Jørgensen, Andreas, købmand/manufakturhandler/konfektionsforretning Tlf. 47. Født den 4. mar. 1885 i Abild. Søn af gårdejer, Peter Hansen Jørgensen og Ellen Marie, født Andresen. Se historien om den magiske herrehat nedenfor. Han lærte manufakturfaget i Højer, hvorefter han blev ansat hos H. M. Hansen og siden i Magasin de Nord her i byen.  24 år gammel overtog han Hørløcks manufakturhandel. Han har i en periode været med i ligningskommissionen og siddet i handelsstandsforeningens bestyrelse. Han døde den 26. nov. 1965 i Løgumkloster. 80 år. Gift den 2. apr. 1909 i Nr. Løgum med

Jørgensen, Meta Margrethafødt 26. aug. 1880 på Sognkro i Løgumgård, Nr. Løgum sogn. Datter af land- og kromand Christian Johannsen og Hanne, født Top.

Andreas videreførte manufakturforretningen efter Hørløck indtil 1965, hvor sønnen Peter tog over. Se nedenfor.

Børn: 

Jørgensen, Ellen Marie, født 7. jan. 1910 i Løgumkloster. Døde spæd. 

Jørgensen, Hanni Marie, født 8. januar 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 1. aug. 1970. Begravet i Løgumkloster. 59 år. Gift den 22. sep. 1939 med købmand i Klovtoft, Georg Christian Bjerning født den 13. maj 1906 i Tønder. Søn af postbud, Detlef Peter Bjerning og Elisabeth, født Lund. Han døde den 17. nov. 1974. Begravet i Løgumkloster. 68 år.

Jørgensen, Ella Marie, født 10. marts 1912 i Løgumkloster.

Jørgensen, Christine, født 19. december 1913 i Løgumkloster.

Jørgensen, Peter Hansen, herretøjsforretning, født 16. november 1917 i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Jensen, May, manufakturmedhjælper, født den 20. juli 1897 i Abild; Jensen, Johanne, født den 6. aug. 1899 i Hostrup. 

Ejer 1965-92

Jørgensen, Peter(PETER PIGE), da han godt kunne virke en smule feminin, manufakturhandler, født 16. november 1918 i Løgumkloster. I 1930 er han på Julemærkesanatoriet ved Kolding fjord. Han døde den 23. juni 1990 i Løgumkloster. 72 år. Gift den 27. juli 1946 i Løgumkloster kirke med 

Jørgensen, Gerda, født den 18. juli 1915 i Bovrup, Varnæs. Datter af gårdejer, Carl Christian Knutz og Ingeborg Bothilde f. Toft. Som 15 årig kom hun ud at tjene på forskellige gårde i Sønderjylland. Efter giftermålet med Peter og overtagelsen af forretningen tager Gerda sig af det hjemlige og passer svigerforældrene til de dør. Selv døde hun den 15, mar 2001 i Løgumkloster. 85 år. 

Ingen børn. 

Peter smed dametøjet, lingeriet m.m. ud af forretningen og specialiserede sig i herretøj allerede fra overtagelsen efter faderen i 1965.

Med i overtagelsen fik Peter lige som de tidligere ejere havde fået en fornem herrehat, som han blev formanet om aldrig måtte komme uden for forretningen.  Hatten var i den første pakke, der kom ind i forretningen og blev først åbnet i engang i 1890’erne af den tidligere grundlægger, Niels Marius Hørløck. Så længe hatten forbliver i forretningen går alt godt. 

Jeg husker Peter, som en rar forretningsmand med omhu for sine kunder. Konen, Gerda var med i forretningen de sidste år. Peter lagde ikke skjul på, at han var træt af hendes tilstedeværelse, ikke mindst engang hun absolut mente, at jeg skulle have en Uwe Seeler skjorte. Uwe Seeler, der spillede fodbold for HSV Hamborg, var i 1970’erne en af verdens bedste midtbanespillere.

I 1956 forsynes hele facaden op i 4 meters højde med sorte glasfliser. 

I 1988 udvides forretningen med 50 m2, ved at lave en tilbygning bagtil i 2 etager. Samtidig laves forretningen om til Texas stil med svingdøre, altså inde i forretningen. 

Ejer 1993-2005 Jørgensen, Ingrid.

Ronald Larsen overtager forretningen efter Peter Jørgensen i 1983. Se nedenfor.

Ejer 2005-12 Larsen, Ronald, bugtaler og fra 1983 manufakturhandler i Markedsgade 5, født den 22. apr. 1953 i Løgumkloster. Han startede sin karriere hos Tygesen i Tønder, hvorefter han kom til et FE Engel i Haderslev som indkøbschef.

Da han skulle til samtale hos Engel, fik han besked om, at han skulle medbringe sin kone og soldaterbogen. Da ham ankom til samtalen, kom den gamle Engel vaklende ind af døren og spurgte ham diskret, om han havde været soldat, hvilket Ronald kunne bekræfte. Herefter gik den gamle ud igen og var tilfreds. Gift med

Larsen, Britta, formand for menighedsrådet.

Ejer 2012 Forst energi & Mols invest

Markedsgade 5a+b+c

Ejer 2012- Connla Ejendomme ApS

Markedsgade 7 - æ Kloksmej

Matrikel nr. 426 - Boligareal: 215 m² - Grundareal: 1267 m² - Byggeår: 1827. 

Ejer -1828

Christensen, Marquard/Marcor, bolsmand, født c1758. Bosiddende i Faurby ved Løgumkloster. Gift med Anna Maria Tüchsen.

Ejer 1828-

Marquardsen, Chresten, født den 23. sep. 1787 i Faurby, Løgumkloster. Han døde den 27. feb. 1827 i Løgumkloster. 39 år. Søn af Marcor Christensen og Anna Maria f. Tüchsen. Gift den 29. maj 1824 i Løgumkloster med

Johannesdatter, Hanna Giertrud. Datter af Johannes Hansen og Anna Christina, født Niklaisen.

Ejer og beboere 1894-

Hansen, Hans Mathiesen, købmand og bankdirektør, født den 2. mar. 1855 i Ulstrup, Nr. Løgum. Søn af Andreas Peter Hansen ogSidsel Cathrine Mathisen. Han døde den 21. feb. 1930 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 24. juni 1883 i Løgumkloster med

Hansen, Gunder Cathrine Christine f. Haase den 24. juli 1859 i Løgumkloster. Datter af garver Hans Nicolai Haase og Anna Dorothea Andersen. Hun døde den 4. maj 1929 i Løgumkloster. 69 år.

Børn:

Hansen, Andreas Peter, købmand, født den 12. maj 1884 i Løgumkloster. Han døde den 14. juli 1955. Gift den 7. sep. 1917 i Tønder med Anna Margaretha Iwersen, født den 16. sep. 1886 i Bylderup Bov. Hub døde den 1. okt. 1950. Børn: a. Petra Katharina Hansen, født den; b. Hans Christian Hansen; c. Karl Georg Hansen Se Markedsgade 19b.

Hansen, Hans Nicolai, købmand, født den 8. maj 1886 i Løgumkloster.

Hansen, Catharine, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster.

Hansen, Chrestine, født den 19. nov. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

Hansen, Cecilie Christine, født den 10. feb. 1899 i Løgumkloster. Døde spæd.

Hansen, Bothilde Cecilie, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster. 

Lejer 1906-31 Ejer -1924: Jakobsen, Hans Jørgen, gæstgiver, født den 7. juli 1857 i Landeby, Nr. Løgum. Se Stadt Hamburg, Markedsgade 35. 

Ejer 1924

Bøgh, Wilhelm, murermester.

Ejer 1925 

Hansen, Hans Nicolai, købmand og sparekassedirektør, født den 8. maj 1886 i Løgumkloster. Søn af beboerne. Han døde den 22. mar. 1946 i Løgumkloster. 59 år. Gift på tysk den 12. nov. 1920 i Nr. Løgum med 

Hansen, Ella Christine, husets ejer, født Hansen den 21. aug. 1896 på Teglgaard, Nr. Løgum. 

Børn: 

Hansen, Gunder Cathrine Christine, født den 5. okt. 1921 i Løgumkloster. Gift den 19. juli 1947 i Løgumkloster med maskinarbejder, Evald Frederik Christian Andersen, født den 25. jan. 1919 i Skt. Nicolai sogn i Kolding. Søn af smed, Peter Christian Andersen og Elfrida Karen Luise Jensen, født Dyrby. 

Hansen, Hans Mathiesen, født den 11. apr. 1923 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Jutta Westphal. Ægteskabet opløst den 19. okt. 1951.  Gift 2. gang den 7. nov. 1953 i Vedsted kirke med Mary, født den 21. dec. 1926 i Abkær, Vedsted. Datter af gårdejer Hans Jensen og Petra, født Muusmann.

Hansen, Marie Dorthea, født den 18. aug. 1924 i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Carstensen, Fedder, komis, født den 4. mar. 1894 i Schafflund, Tyskland; Kloth, Erich Gotfried, komis, født den 13. juli 1893 i Gråsten. Søn af gæstgiver Carl Kloth og Rasmine f. Erichsen; Knudsen, Jens, komis, født den 11. nov. 1897 i Arrild. Søn af Anders Lauritz Knudsen og Kare Kjestine Bergholt; Voss, Hans, komis, født den 18. sep. 1900 i Rudbøl; Sørensen, Christian, tjenestekarl, født den 28. mar. 1898 i Løgumkloster. Se familie på Åbenråvej 3; Friedrichsen, Hanna, tyende, født den 4. dec. 1902 i V. Terp, Nr. Løgum. Datter af gårdejer Andreas Friedrichsen og Kjestine Marie f. Petersen. Hun var en af min bedstemors gode veninder; Nicolaisen, Christine, tyende, født den 6. jul. 1903 i Ellum, Løgumkloster.

Lejebolig 1 i 1921: Hansen, Andreas Peter, manufakturhandler, født den 12. maj 1884 i Løgumkloster. Søn af købmand, Hans Mathiesen Hansen og Cathrine Christine f. Haase. Han døde den 14. juli 1955 på amtssygehuset i Haderslev og blev begravet i Løgumkloster. 71 år. Gift den 7. sep. 1917 med Hansen, Anna Margarete, født Iwersen den 16. sep. 1886 i Bylderup Bov. Datter af skomager, Christensen Iwersen og Catharine Marie Mathie, født Thygesen.Hun døde den 2. okt. 1950 i Løgumkloster. Børn: 1. Hansen, Petra, husassistent, født den 7. apr. 1918 i Tønder; 2. Hansen, Hans Christian, født den 29. dec. 1920 i Løgumkloster.

Ansat beboere: Fischer, Anna Cathrine, kassedame, født den 12. dec. 1900 i Tondern. Datter af Maurius Claus Fischer og Marie Christine Schmidt.

Ansatte beboere 1940 Møller, Carl Ernst Georg, handelsmedhjælper, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster. Knudsen, Christian M., handelsmedhjælper, født den 1. nov. 1919 i Mjolden.

Ejere 1925-46 Gebrüder Petersen

Før de flytter ind her, har de en mindre købmandshandel på Markedspladsen.

1. Petersen, Jørgen Ludvig, ugift købmand, født den 14. mar. 1855 i Døstrup, søn af husmand og bager, Nicolai Bernhard Petersen og Kristine Cathrine Marie f. Beck. Da han kom til Løgumkloster drev han købmandsforretning sammen med H. M. Hansen, Markedsgade 19. Han døde den 19. nov. 1945 i Løgumkloster.

2. Petersen, Nicolai Frederik, købmand, født den 3. maj 1864 i Døstrup, søn af husmand og bager, Nicolai Bernhard Petersen og Kristine Cathrine Marie f. Boch. I 1925 har han indbrud i forretningen, hvor der bliver stjålet 250 kr. af pengekassen. Han døde den 27. sep. 1946 i Løgumkloster. Gift den 1. sept. 1887 i Døstrup med

Petersen, Marie Cathrine Aabling, datter af gårdejer, Niels Lorenzen Aabling og Anne Marie Petersen fra Stenderup ved Toftlund.

Frem til 1887 var han købmand i Ballum, frem til 1900 købmand i Hønkys og sidst købmand i Løgumkloster. 

Gebrüder Petersen stod for Klasselotteriet -1921-

 Børn:

Petersen, Peter, født den 24. mar. 1891 i Hønkys, Egvad sogn.

Petersen, Niciolai Bernhard, født den 20. dec. 1891 i Hønkys, Egvad sogn. Død 14 dage gammel.

Petersen, Nielsine Marie, født den 3. dec. 1892 i Hønkys, Egvad sogn. 

Pertersen, Nicolai Bernhard, født den 29. apr. 1894 i Hønkys, Egvad sogn. 

Petersen, Marie Christine, født den 20. okt. 1895 i Hønkys, Egvad sogn.

Petersen, Magdalene, ugift husbestyrerinde her i huset, ugift, født den 25. apr. 1897 i Hønkys, Egvad sogn. Barn: Petersen, Marie Cathrine, født den 11. dec. 1927 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Petersen, Niels Lorenzen, ugift handelsmedhjælper her i købmandsforretningen, ugift, født den 28. jan. 1900 i Løgumkloster.

Petersen, Hanne Kjestine, født den 18. jan. 1902 i Løgumkloster. 

Gebrüder Nissen

Ejer 1946-61                   

Petersen, Niels Lorenzen, købmand, født den 28. jan. 1900 i Løgumkloster. Han dør ugift den 2. mar. 1962 på Tønder sygehus og bliver begravet ved Løgumkloster kirke 62 år. Han overtager købmandsforretningen efter sin far og onkel.

Importøren

Forretningslejer 1946-50-: Jørgensen, Jes, importør.

Forretningslejer 1946-50- Jørgensen, Jes, importør.

Forretningslejer -1954- Ohlsen, Ernst

Der sælges bl.a. liggestole, havemøbelsæt, hængekøje, flueskabe, vaskemaskine, haveredskaber, plæneklipper, børnecykler, rygsække, hundekurve, kæder, halsbånd, kulkasser, legetøj, ski, kælke, køkkenudstyr, gulvspande, keramik, sandstensskåle, vaskefade, rørfade, dørslag, kødrande, mælkesi, mælkespande, stegepander, Sandow-cykler, Ginge-plæneklipper,  

Lejebolig 1958: Eskildsen, smedemester. I 1958 glemmer fru Eskildsen, mens hun er i byen en gryde med kød på komfuret. Der går ild i gryden og brandvæsnet bliver tilkaldt, skaffer sig adgang til lejligheden og slukke ilden.

Ejer 1961-78

Andersen, Holger, urmager og guldsmed 1. marts 1946- og fra 1950 også optiker, født den 22. august 1917 i Løgumkloster. Søn af gårdejer Jørgen Andersen og Anne Cathrine, født Mørk. Han døde den 14. apr. 2002 på de gamles hjem i Løgumkloster. 84 år. Han blev gift 12. juli 1942 i Løgumkloster med

Andersen, Bothilde, født den 28. december 1920 i Markledgade 9 som datter af malermester, Chresten Jeppesen og Micka Thomine født Jensen. Hun døde den 16. aug. 1997 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Andersen, Annemi, født den 24. jan. 1944 i Løgumkloster. Hun døde den 26. feb. 1945 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 1 år.

Andersen, Tove, født den 27. feb. 1948 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 26. juni 1971 i Løgumkloster med jagerpilot i Skrydstrup, Ove Juul Bjerregaard. Søn af Kaj Bjerregaard, Tisted. Hendes første mand faldt ned med et jagerfly for at redde en gårds beboere. 2. gang gift med en jagerpilot. 

Andersen, Jørgen Jeppesen, født den 31. maj 1945 i Løgumkloster. Blev urmager som sin far. 

Holger brød med familietraditionerne og tog i stedet for landbrugsuddannelsen en læreplads som urmagerlærling hos Gonde Hansen i Tønder. Her stod han i lære fra 1932-36. I 1936 opnår han 1. karakteren UG ved urmagereksamen på Tønder tekniske skole. Herefter gik turen til københavnske virksomheder, hvor han arbejdede og fik suppleret sin uddannelse. I begyndelsen af 1940’erne vendte han tilbage til Løgumkloster for i 1946 at starte egen urmagerforretning i Markedsgade i lejede lokaler. Samme år gifter han sig med malerens datter Botilde. De første år efter ægteskabet boede de på Tannesensvej 9 i Tønder, hvorefter de flyttede til Løgumkloster.

Det var et gunstigt tidspunkt at starte på. Folk ville gerne købe, men problemet var, at varerne var svære at skaffe, og ønskede man nyt sølvtøj, skulle der afleveres gammelt i samme mængde.

Ansatte: Mikkelsen, Bent udlært urmagersvend i 1952. 

Frem til 1961 boede de til leje i Bocks tidligere pibefabrik.

I 1961 købte de ejendommen, fik fordoblet butiksarealet, gjort værkstedet mere brugervenligt og indrettet en bladkiosk til udlejning.

Fra 1960 var han medlem af handels- og håndværkerforeningen, fra 1967 medlem af urmagerforeningens bestyrelse i Sydjylland, fra 1968 bestyrelsesmedlem i Klosterhallen og med i de erhvervsdrivendes fællesprojekt, Spectroplast.

I 1969 kører Holger i en sort Opel Record med hvidt tag og nummerpladen: NT 25.686. Den bliver stjålet fra Lakolk campingplads. 

Engang jeg talte med Holger om vores bornholmerur, der var gået håbløs i stå, fortalte han mig, at det var vigtigt, at det havde den rigtige tik tak lyd. Han sagde, at havde man den i hovedet, kunne man få ethvert ur i gang. Han lærte mig lyden, og da jeg kom hjem, justerede jeg hældningen på uret, så det sagde den rigtige lyd. Uret har gået lige siden.

Alt i sølv- og guldvarer

Ure – Optik – Briller

HOLGER ANDERSEN

Forretningslejer til venstre -1954-84 Gørschel bladkiosk senere DØGNEREN 

Gørchel, Helmuth Svend Aage, kioskejer, født 20. december 1920 i Simeons sogn, København. Søn af arbejdsmand, Poul Karl Gørchel og Anna Magdalene. Gift den 28. nov. 1953 i Løgumkloster med Gørchel, Tilde Marie født den 19. juli 1932 i Bedsted. Datter af arbejdersmand i Arndrup, Niels Erik Marinus Nielsen og Martha Hermine f. Petersen.  Privat adresse Sølstedgårdsvej

Børn: Flemming Gørchel, født den 13. juli 1958 i Løgumkloster.

Forretningslejer til venstre 1984-2001 DØGNEREN - drevet af Birthe Simonsen, gift med tømrer, John Simonsen, Arrild. Medhjælper 1985- er Lilly Jørgensen. Hun flytter herefter kiosken til hjørnet af Markedspladsen og Markedsgade.

I 2001 inddrages forretningslokalet til venstre i urmager- og brilleforretningen. 

Ejer 1978-2018

Andersen, Jørgen Jeppesen, urmager, født den 31. maj 1945 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han var gennem en årrække formand for Løgumkloster tennisklub. Gift den 6. juli i Bov med

Andersen, Anne Marie. Datter af Marcussen, Sofiedal.

I 1978 overtager Jørgen forretningen og giver den profilen Tempus Center.  

Forretningslejer -2013-21- Thiele v. Karin Lund. I 2017 ændre hun forretnings navn til Øjemål.

Ejer 2018-21- 

Hosseini-Mehraban, Milan

 

Markedsgade 7a

Matrikel nr. 1434 - Boligareal: 217 m² + Erhjervsareal: 224 m² - Grundareal: 532 m² - Byggeår: 1900 

Ejer -1929

Jakobsen, H. J. gæstgiver

Ejer 1929-

Johansen, Gustav

Ejer -1966

Tæstensen, Anna Christine, født den 18. aug. 1895 i Øster Højst. Gift med

Tæstensen, Carl Friedrich, Skotøjsfabrikant,født den 13. oktober 1896 i Løgumkloster.

Se ejer 1931-61 af naboejendommen til højre Markedsgade 9. 

Lejer 1961-66 herefter ejer 1966-2018

EL-NYT

Christensen, Axel Erik, elektriker, født den 5. juni 1932. Han har haft ledende poster ved Odd Fellow logen og lokalformand i den lokale konservative vælgerforening. Sammen med naboen Holger Andersen sørgede han for, at der kom guirlander op i Løgumklosters gader fra 1962 og frem. Det var Axel der i sin tid designede og monterede belysningen i kirken og ved Frederik den 9. klokkespil. Han døde den 8. sep. 2017 i Løgumkloster. 85 år. Gift med

Christensen, Ragna Kragsig, elektrikerforretning 1961-2013, født den 23. apr. 1936. Ragna Christensen var byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i godt 10 år fra 3. november 1987, hvor hun indtrådte som suppleant for Helmuth Nørby, der flyttede fra byen, og indtil til 31. december 1997. Hun har desuden haft ledende poster ved Odd Fellow logen. Hun døde den 21. mar. 2018 i Løgumkloster.

Børn:

Christensen, Finn, født omkring 1958.

Christensen, Jing.

Christensen, Pia. Bosiddende i Tønder.

Ragna og Axel drev forretningen fra 1. maj 1961 og mere end 50 år frem. I alle årene med hovedvægt på salg og service i alle el-artikler, installation af højspændings-, lavspændings- og svagstrømsanlæg, hårde hvidevarer og lamper, men også med i perioder, helsekost, skotøj, stearinlys og servietter. I mange år stod der en el-fant foran forretningen, der var lyseblå. Den blev erhvervet i forbindelse med salg af det elektirske hegn, el-fant hegn.

Facaden ændres markant i 1965 og forretningen udvides i 1969.

I 1982 begynder de at sælge helsekostprodukter. 

Forretningslejer 2013-14

1. Helsestuen - Jürgensen, Kurt, akupunktør og zoneterapeut med salg af helsekost og kosttilskud. Se Åbenråvej 35.

Forretningslejer 2013-18

2. Kloster Galleri ved Faramarz Fallah, (ZABER el. PIZZAMANDEN), født i 1959 i Mazandaran, Iran. Gift, 3 børn og bor i Haderslev. Kom til Danmark som 25-årig. Ejer også Hawaii Pizza i Markedsgade. Zaber udtrykker om sine billeder: I hvert enkelt billede forsøger jeg at tackle dét med lyset. Lyset er maleriets sjæl. Lys er liv. Jeg elsker at udtrykke skønheden, harmonien og livet af denne verden i mine malerier. Jeg tror, kunst forener mennesker over grænser, og har gjort det siden tidernes begyndelse.

Forretningslejer 2013

3. Little Juno ved Camilla Laursen 

Forretningslejer 2014-

Gavegaleriet ved Susanne der er flytte hertil fra Løgumgård Brugs. 

Ejer 2018

Hosseini-Mehraban, Milan 

Ejer 2018-19-

Chen, Mei & Chen, Jian

Markedsgade 9 a-f Skotøjsfabrikken

Matrikel nr. 50 + (198) Bind 1. Blad 57 - Boligareal: 555 m² - Grundareal: 580 m² Oprindelig 4 ha - Byggeår: 1900 - Brugsret til Markedsgade 3

Ejer -1793

Hørløck, Niels Jensen, kådner og købmand, brændevinsbrænder og kniplingshandler. Se Markedsgade 28.

Ejer 1793-99 Heinsen, Hans, kådner

Brændt 1809

Ejer 1799-1828

Schmidt, Christian Jessen, kådner og gæstgiver, født i Agerskov i 1749. Han døde den 14. juni 1838. Gift 2. gang med

Arnum, Botille, født 1768 i Landeby. Hun døde den 15. okt. 1855 i Løgumkloster. Hun bliver boende i huset efter mandens død.

Børn:

Schmidt, Cathrine Margrethe, født c1795 i Landeby. Gift med næste ejer.

Schmidt, Helene, moderhandlerinde, født c1801 i Løgumkloster.

Schmidt, Anna Marie, moderhandlerinde, født 27. dec. 1802 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 29. maj 1873 i Løgumkloster. 70 år.

Ejer 1828-45

Marquardsen, Tychsen, kådner, gæstgiver, brændevinsbrænder og kirkeværge, født c1794 på Farvby, Løgumkloster. Søn af gårdejer Marquard Christensen og Anna Margrethe Tychsen. Han døde den 5. sep. 1866 i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1828 i Løgumkloster med

Schmidt, Cathrine Margrethe, født c1795 i Landeby. Datter af forrige ejer. Hun døde den 7. aug. 1875 i Løgumkloster.

Børn:

Marquardsen, Christian født c1830

Marquardsen, August født c 1834.

Marquardsen, Marquard Christensen, født den 25. juni 1834 i Løgumkloster. Han døde den 18. feb. 1899 i Landeby, Nr. Løgum. Begravet i Nr. Løgum. (Se mere i Markledgade 19)

Logerende familie: De forrige ejere inklusiv deres voksne børn.

Ansatte beboere i 1845: Hybschmann, Hans Jørgen, tjenestekarl, født den 23. nov. 1805 i Toftlund. Se Markedsgade 17. Christiansen, Niels Christian, tjenestekarl, født c1816 i Hee. Jacobsdatter, Marie Cathrine, tjenestepige, født c1804 i Gram.

Logerende: Vinther, Peter Michelsen, født c1834 i Bjerndrup, Nr. Løgum.

Ejer 1894-95 Caspersen, Casper Hansen, kådner og gæstgiver. Gift med

Caspersen, Claudia Josephine, født Hehr.

Børn:

Caspersen, Johann Heinrich, født den 5. juni 1886 i Løgumkloster. Han døde 1 år gammel.

Caspersen, Johanne, født den 2. juli 1890 i Løgumkloster.

Caspersen, Hans Frederik, født den 9. sep. 1892 i Løgumkloster.

Caspersen, Kjestine, født den 29. juni 1894 i Løgumkloster.

Ejer 1895-1903

Andersen, P., landmand og gæstgiver.

Lejebolig 1898: Lorenzen, Jørgen Tychsen. Gift med Lorenzen, Laura Francke Catharine, født Lorenzen. 

Børn: 1. Lorenzen, Margrethe Francke, født den 13. nov. 1896 i Løgumkloster. 2. Lorenzen, Willy Hans Lorenz, el montør, født den 23. mar. 1898 i Løgumkloster. I 1921 boede han 21 år gammel og ugift på Åstrupvej i Haderslev.

Ejer 1903-04 Krüger, Hans Petersen, gæstgiver og landmand. 

Lejebolig 1903-: Krüger, August Ludwig, skomager og brandmand. Gift den 11. okt. 1903 i Løgumkloster med Krüger, Johanne Marie, født Jørgensen den 11. feb. 1872 i Løgumkloster. 

Børn: 1. Krüger, Hans Peter, født den 2. mar. 1904 i Løgumkloster. 2. Krüger, Nicoline Marie, født den 9, feb. 1907 i Løgumkloster. 3. Krüger, Willy August, født den 26. jan. 1909 i Løgumkloster. 

Ejer 1904 Krüger, Klaus, gæstgiver

Ejere 1904-06

1. Andersen, Andreas Clausen, landmand i Tykskov,

2. Andersen, Andreas Hansen, Harrits,

3. Jacobsen, Hans Jørgen, landmand og gæstgiver. Gift med 

Jacobsen, Marie Pauline, født Petersen. 

Børn: 

Jacobsen, Marie, født den 26. mar. 1896 i Koldkåd, Nr. Løgum. 

Jacobsen, Detlef August, soldat i 1. Verdenskrig, født den 3. juli 1897 i Koldkåd, Nr. Løgum. Han døde/faldt den 23. apr. 1917 i Arras, Frankrig. Forkert fødselsår på mindestenen på Maselisborg.

Jacobsen, Peter Asmussen, født den 26. sep. 1899 i Koldkåd, Nr. Løgum. 

Jacobsen, Waldemar, født den 11. dec. 1902 i Koldkåd, Nr. Løgum.

Jacobsen, Andreas Hansen, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster.

I denne lidt turbulente periode sælges det meste af jorden fra. 

Hans Jørgen Jacobsens gæstgiveri var delt i 2. En pæn krostue til det bedre borgerskab og en slyngelstue. I 1926 må han dreje nøglen om og sælge alt sit indbo. Det må han igen i 1929. 

Ejer 1906-31

Johansen, Gustav, isenkræmmer,

Ved en brand i Gustav Johansen lade i 1930 udbrændte vognmand Schmidts bil.

Under kloakeringen af Markedsgade i 1930 skrider en lastbil i udgravningen ud for nr. 9. Lastbilen, der var fyldt med kornsække, skrider dybt ned og lasten skrider af. Ingen personer kommer til skade.

Lejer af forretningslokale -1931: Schmidt, Johannes Jürgen, cykel og radioforhandler, født den 17. sep. 1907 i Løgumkloster. Søn af smedemester Meinert Schmidt og Anna Christine, født Nielsen. Markledgade 12. Han døde den 27. mar. 1957 i Løgumkloster. 49 år. Gift med Schmidt, Dorthea, født Nicolaisen. Bosiddende i Østergade 1 1943-57. 

Ejere 1931-61

Skotøjsfabrik af svært fodtøj

1. Tästensen, Carl Friedrich, født den 13. oktober 1896 i Løgumkloster. Søn af skomagermester, Niels Andersen Tæstensen og Christine, født Brun. Han overtog faderens skomagerfirma, som han i starten var alene om. Senere kom også hans lillebror Werner ind i firmaet. Skomagerfirmaet voksede i hans tid til en af Løgumklosters største virksomheder. Han havde hvide italiener høns i baghaven, som han fik præmie for i 1930. Herudover var han mange år formand for spareforeningen ’Julens Glæder’ og Løgumkloster handelsforening, med i menighedsrådet og sad i bestyrelsen for byens tekniske skole. Han døde den 16. feb. 1962 i Tønder. 65 år. Begravet i Løgumkloster. Gift den 31. aug. 1923 med 

Tästensen, Anne Christine, født Jensen, tvillingsøster til Augusta Jensen, begge født den 18. aug. 1895 i Øster Højst, døtre af Jens Christian Jensen og Anna Marie Dorthea Tæstensen. Hun døde den 23. mar. 1988 i Løgumkloster. 92 år.

I 1948 køber han Matrikel nr. 16.

Børn:

Tästensen, Anna Christine, født den 13. jan 1925 i Løgumkloster. Gift med købmand Viereck i Bajstrup.

Tästensen, Niels Andresen, skotøjshandler, født den 14. maj 1930 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Medindehaver:

2. Werner Bruun Tästensen, skomagermester født den 7. apr. 1914 i Løgumkloster. Gift borgerligt den 13. apr. 1940 og velsignet i kirken dagen derpå med

Tästensen, Hanna Cathrine, husassistent, født den 4. feb. 1917 i Nr. Løgum sogn. Datter af købmand, Karl Andreas Paulsen og Anna,født Friedrichsen. Hun døde i 2010. 92 år.

Børn: 

Tästensen, Erwin, afdelingsleder, født den 15. maj 1942 i Løgumkloster. Gift den 12. juni 1971 i Vonsild kirke med arbejdsstudieteknikker, Ulla Jensen, datter af chauffør, Niels J. Jensen, Kolding. 

Tästensen, Carl Heinrich, forretningsfører. Se hans heltemodige indsats under Kurt Fohlmann i Vindmøllegade 17. Gift den 17. apr. 1971 i Ketting med ekspedient, Rita Elneff, datter af enkefru Elneff fra Bro ved Augustenborg. 

Werner og Niels Tästensen, henholdsvis farbror og nevø drev skotøjsforretningen og fabrikken sammen i mange år. Da fabrikken havde brug for ekspansion, nedlagde man denne og satsede på forretningen med tilhørende værksted.

Ansatte: Erichsen, Jens Friedrich, skomager, født c1904 i Tønder. Han var ansat i Landbruget, men mistede sit højre ben i 1930. Han måtte derfor forlade landbruget. Han blev i stedet skomager og havde i 10 år skomagerværksted i København. Herefter blev han gift med Erichsen, Hedwig, født i Hjerting og sammen slog de sig ned i Gråsten, hvor de boede til 1949 og fik ansættelse hos Tæstensen. Her arbejdede han på skomagerværkstedet frem til fabrikken blev nedlagt i 1960. Han var kendt af mange fra sit pølsesalg på Koster mærken. Han stod altid ude på gaden foran slagtermester, Hansen i Storegade. Børn: Erichsen, Georg. Se Stationsvej 11.

Ansat 1928: Damm, Martin, skomager. Aflagde svendeprøve 1928. 

Lejebolig 1940-

Christensen, Walter, (kaldet Slippe) skomagersvend, født den 8. apr. 1912 i Flensborg.Gift den 16. mal 1937 med Christensen, Petra, født den 10. juni 1915 i Ballum

Christensen, Else Marie, født den 9. nov. 1939 i Vester Gasse.

Ketelsen, Marie Louise, husassistent, født den 13. mar. 1918 i Løgumkloster.

Madsen, Birger Johannes, skomagersvend, født den 11. aug. 1920 i Randers.

Sørensen, Walter Amandus, skomagersvend, født den 18. juni 1919 i Rens.

Dam, Christian, skomagerlærling, født den 26. juli 1924 i Tinglev.

Tøndering, Hans Peter, skomagersvend, født den 16. mar. 1921 i Adelvad.

Hansen, Jørgen, skomagersvend, 13. aug. 1921 i Ellum, Løgumkloster.

I 1938 Indretter man butik og beboelse i den østlige ende af huset.

Lejebolig -1950- Jensen, Marius, arbejdsmand. født den 4. mar. 1998. Han døde den 12. dec. 1978 i Løgumkloster. 80 år. Gift med Jensen, Martha Jessine. Børn: 1. Jensen, Karen, født den 19. juni 1950 i Løgumkloster. Hun døde af lungebetændelse den 25. juni 1950 på Sønderborg statshospital. Begravet i Løgumkloster. 2. Jensen, Marius

Lejebolig -1952- Johansen, Johan Peter, kusk, født den 25. apr. 1871 i Vamdrup. Søn af husmand, Hermann Johansen og Mariane, født Jørgensen. Han døde den 29. okt. 1951 i Løgumkloster. 80 år. Gift 1. gang med Johansen, Margarethe Catharine, født Halvor. Hun døde den 14. jan. 1921 i Flensborg. Gift 2. gang med Johansen, Margaretha Catharina Luise, født den 29. jan. 1980 i Lübeck. Datter af arbejder, Johann Friedrich Bendt og Margaretha Catharina Louise, født Meins. Hun var 1. gang gift med Petersen. Hun døde den 26. mar. 1958 på De gamles Hjem i Løgumkloster.

Beboer -1979- Enemark, Erwin, chauffør, født den 4. feb. 1944. Faderen ukendt. SønafAnna Kathrine Ohlsen, født den 21. maj 1925 i Løgumkloster landsogn. Hun døde den 14. jun.  2007 i Bedsted. 82 år. Hun blev senere gift med vejmand i Bested, Peter Enemark. 

Ejer 1961-89

Tästensen, Niels Andresen, skotøjshandler og toastmaster ved åbning af Kloster Mærke 1995-, født den 14. maj 1930 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 10. sep. 2012. Begravet på forældrenes gravsted i Løgumkloster. 82 år. Gift den 26. mar. 1955 i Løgumkloster med

Tästensen, Marie (MARICHEN), syerske senere skotøjshandler, født den 1. aug. 1932 i Rødekro, Rise sogn. Datter af arbejder, Hans Hansen og Ella Wilhelmine Anne, født Tams. Anne Marie, født Marcussen i Møllegade 12 er hendes mormor.

Børn:

Tästensen, Carl Friedrich, (Fiddi) født den 29. okt. 1957 i Løgumkloster.

Gift den 21. juni 1980 i Løgumkloster med Anke Lessow. Datter af Arthur Lessow og Anni fra Højbjerg, Åbenrå.

 

Tästensen, Hans Martin, (Mejse) skotøjshandler, født den 4. juni 1960 i Løgumkloster. Gift med Lise Lotte Tæstensen. Datter af Karl Christian Nielsen og Irma. Børn: Se Allégade 15.

Ejere 1989-2008

1. Tästensen, Niels Friedrich

2. Tästensen, Hans Martin

Ejer 2008-19- ANPARTSSELSKABET JCI NORDIC

-------------------------------------------------------------------------- 

Lejer af forretningslokale -1952- Jespersen, Peter Adolf sælger Køhler og Pfaff Ryal symaskiner, født den 20 apr. 1906 i Stollig. Se Vænget 50.

Lejer af forretningslokale -1957-: Ohlsen, Ernst. Salg af Elna symaskiner, cykler og knallerter.

Lejer af forretningslokale 1961-c65: Peter Bundesens radioforretning. Flyttede herefter til Vestergade.

 Lejer af forretningslokale 1965-c1972: Willy Wiekhorst, barber.

Lejer af forretningslokale c1972-90: Bent Olesen, frisør.

Lejer 1995-: Andersen, Birgit Powelec

Lejer af forretningslokale c1987-2010: Partex ved Irene Schmidt. 

Det store forretningslokale:

Lejer af forretningslokale 1995-c97: Skosålen

Lejer af forretningslokale c1997-2010: BØRNESHOPPEN Legetøjsforretning samt børnetøj 0-12 år ved Annette Lomholdt

Lejer af begge lokaler 2011-19-: HOS HANNE lingeri, badetøj, parfume m.m.

Markedsgade 11 c-e og 11 a-b

Markedsgade 11a-b - Matrikel nr. 688 - Boligareal: 179 m² - Grundareal: 580 m² - Byggeår: 1980

Markedsgade 11a-b

Ejer -1963 Wilhelmsen, Jens Hansen Se nedenfor

Ejer 1963-95-

Wilhelmsen, Anton Nicolai, malermester, født den 15. dec. 1928 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 14. feb. 1995 i Løgumkloster. 66 år. Gift den 10. apr. 1954 i Nr. Løgum kirke med

Wilhelmsen, Inger Margrethe, (SISSE) den 12. juli 1930 i Løgumkloster. Datter af Ingvart Wind og Marie Magdalene, født Juhl.

Børn:

Wilhelmsen, dødfødt drengebarn, født den 22. maj 1953 i Løgumkloster.

Wilhelmsen, Heidi, født den 4. feb. 1959 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Wilhelmsen, Jens, født den 23. maj 1960 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Ejer 2014- Wilhelmsen, Jens

Matrikel nr. 2189 - Erhvervsareal: 365 m² - Grundareal: 452 m² - Byggeår: 1850

Markedsgade 11c-e

Ejer 1726- Andersen, Christen,

Ejer -1755 Christiansen, Andreas,

Ejer 1755- Andersen, Christian, garver,

Ejer -1806 Christiansen, Andreas, kniplingshandler i Tykskov, Abild. Søn af Christian Andreasen og Ellen Thomasdatter. Gift den 27. nov. 1772 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Kirsten, født i Ellum, Løgumkloster. Datter af boelsmand, Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter. 

Ejer 1806 Lorenzen, Paul,

Ejer 1806-07 Nissen, Marten,

Ejer 1807-09 Petersen, Dorothea,

Ejer 1809-13 Braun, Pastor Brauns enke,

Ejer 1813-24 

Hiller, Andreas Friedrich, guldsmed. Han døde den 30. jan 1842 i Løgumkloster. Gift den 5. apr. 1801 i med 

Sørensdatter, Anna Maria, født 1780. Datter af Søren Nielsen og Kirstine Sørensen fra Søgård, Huby i Jylland. Hun døde den 13. apr. 1865 i Løgumkloster. 85 år.

Børn: 

Hiller, Anna Margaretha, født den 17. jan. 1802 i Løgumkloster. 

Hiller, Anna Margaretha, født den 29. aug. 1803 i Løgumkloster. 

Hiller, Christina, født den 3. aug. 1805 i Løgumkloster. Hun døde den 18. feb. 1807 i Løgumkloster. 

Hiller, Anne Margrethe, født c1806.

Hiller, Kirstina, født c1809. Hun døde af tæring den 5. nov. 1819 i Løgumkloster. 11 år. 

Hiller, Anne Marie, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster. Gift med hjulmager, Jens Peter Jørgensen. 

Hiller, Christoffer, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster. 

 Kom hertil fra Slotsgade 2 

Ejer 1824-37 Iwersen, Niels,

Ejer 1837-63

Hanquist, Leonhard Christian Peter, kniplingshandler, født c.1810 i Tønder. Søn af Johan Hanquist. Han døde den 4. juli 1856 i Løgumkloster. 46 år. Gift med

Hanquist, Marine født Boysen, i 1815 i Tønder. Datter af Niels Andersen Boisen og Botilla Hansen, Markedsgade 18.

Børn:

Hanquist, Marina, født den 28. aug. 1838 i Løgumkloster.

Hanquist, Botilde, født den 15. jan. 1841 i Løgumkloster.

Hanquist, Johan Nicolai

Hanquist, Nicolai Andreas, født den 29. aug. 1843 i Løgumkloster.

Ansatte logerende: Ohrt, Catharina Maria, født den 14. mar. 1816 i Tønder. Se Markledgade 8. Schmidt, Anna Maria, født c1827 i Løgumkloster. Datter af arbejdsmand, Marcor Jensen Schmidt og Margaretha. Se hendes familie i Klostergade 27.

Ejer 1863-66

Vermer, Peter Christian. Gift med

Vermer, Maria Katharina f. Andersen.

Børn:

Vermer, Maria Petrea, født den 10. aug. 1862 i Løgumkloster.

Ejer 1866-70 Jensen, Mathias Andersen. Gift med 

Jensen, M. Marie, født Thomsen c1841. 

Børn:

Jensen, Andreas E., født den 24. dec. 1865 i Løgumkloster.

Ejer 1870-71 Madsen, Andreas

Ejer 1871-90 Christiansen, Christian, bager og kådner. Se Vestergade 27

Ejer 1890-1929 

Petersen, Anton, bagermester, født den 7. mar. 1863 i Tønder. Søn af Cornelius Petersen og Herrlich, født Carstensen. Døde den 2. okt. 1929 på Tønder sygehus efter en operation og længere tids sygeleje og blev begravet i Løgumkloster. 66 år. Udo Homilius’ oldefar. Gift med

Petersen, Anna Christina, født den 17. juni 1867 i Bosbüll, Klixbüll. Datter af Nicolay Enewoldsen/Evaldsen (Bosbøl 1818- Lgk. 1892) og Metta Maria, født Nielsen fra Klixbøl. Hun døde hos sønnen, smedemester, Cornelius Petersen, Nr. Løgum den 19. nov. 1954 i Nr. Løgum. 87 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn:

Petersen, Nicolai Cornelius, født den 2. aug. 1891 i Løgumkloster. Han faldt den 18. august 1914 ved Tielemont i Belgien. 23 år. Han var ugift og betegnedes som købmand, men der er ingen oplysninger om, hvor han boede før krigen. Hans død er ikke nævnt i personregisteret, så han har måske været tilmeldt i en anden sognekommune. Han ligger begravet i Blok 9 – 1069 på Vladslo soldaterkirkegård – Flandern.

Petersen, Herlich Marie, født den 27. nov. 1892 i Løgumkloster.

Petersen, Marie Cathrine Margrethe, født den 6. sep. 1894 i Løgumkloster.

Petersen, Cornelius, smedemester først i Klovtoft fra 1926 i Nr. Løgum, født den 1. apr. 1896 i Løgumkloster. Gift med Herrlich Cathrine, født Hansen. Han opfører et helt nyt hus med smedje i Nr. Løgum. Han døde den 25. dec. 1965 i Nr. Løgum. 69 år.

Petersen, Anna Christine, født den 17. juli 1898 i Løgumkloster.

Petersen, Christiane Hansine, født den 2. sep. 1900 i Løgumkloster.

Petersen, Alma, født den 8. aug. 1903 i Løgumkloster. Gift den 19. sep. 1937 i Løgumkloster med kontorist, Niels Hansen Juhl, født den 26. apr. 1907 i Haderslev. Søn af gårdejer, Iver Nissen Juhl og Martha, født Kjer.

I 1923-28 forpagter Anton Petersen bagerforretningen til

Axelsen, Eli, bageriforpagter. Han flytter til Rundemølle ved Løjt Kirkeby i 1928 og bliver leder af et bageri her.

Ansat bagerlærling -1927: Albers, Thomas, født den 11. sep. 1908 i Uge, Aabenraa amt. Søn af malermester Albers i Vindmøllegade 10. Får pengepræmie for sit svendestykke i 1927 fra Teknisk skole i Løgumkloster sammen med 4 andre.

I 1928- forpagter Anton Petersen bagerforretningen til

Asmussen, Peter, bageriforpagter. Han kommer til Løgumkloster fra Duborg ved Tinglev i 1928.

I 1930 sælger enkefru Anna Petersen 5200 m² jord på Sønderdrav til Peter Christensen, Svinget 9 i Starup.

Ejer 1929-63

Wilhelmsen, Jens Hansen, malermester, født 1. maj 1899 i Klangsbøl, Tyskland. Han lærte malerfaget i Tønder, og måtte fra 1914 i tysk krigstjeneste. Efter hjemkomsten blev han malersvend i Tønder igen indtil han i 1921 fik stilling som malersvend hos malermester Marius Carstens i Markedsgade 2, hvis forretning han overtog ved dennes død i 1923. Han blev dansk statsborger i 1929. I 1948 åbner han en tapet- og farvehandel i huset. Jens døde 2 dag før guldbrylluppet den 15. maj 1974 i Løgumkloster.  75 år.

Gift den 17. maj 1924 med

Vilhelmsen, Christine Hansine, (blev kaldt Sisse), født 2. sept. 1900 i Løgumkloster, datter af Anton Petersen og Anna Christina Evaldsen. Hun døde den 29. jan. 1983 i Løgumkloster. 82 år.

I 1929 flytter de ind i Antons bagerforretning, Markedsgade 11, hvor de driver en malerforretning frem til 1966, hvor sønnen Anton tager over. De flytter herefter til Lærkevej 11.

Børn:

Vilhelmsen, Christian Ludvig, købmand i Sønder Hygum, født 1. jan. 1925 i Løgumkloster. Gift den nov. 1949 i Brøns med Bothilde Skøtt. Datter af enkefru Skøtt, Brøns.

Vilhelmsen, Anton Nicolaj, malermester i Løgumkloster, født 15. dec. 1928 i Løgumkloster.

Vilhelmsen, Karl Heinz, forretningsfører i Ålborg senere Sdr. Bjert ved Kolding, født den 13. juni 1934 i Løgumkloster.

Familien kom hertil fra en lejlighed i Markledgade 12

Lejebolig -1930- 

Jepsen, Rudolf, installatør i Vejen, født den 15. september 1910 i Løgumkloster. Se hans forældre i Klostergade 27 (1920-50). Han blev gift 15. maj 1932 i Visby kirke med

 Jepsen, Maren Kjerstine, født Fabricius. Datter af indsidder og arbejde Hans Johansen Fabricius (1874-1942) og Helene Kjestine Andersen (1881-1971), født i Gærup mellem Visby og Daler.

Børn: Jepsen, Lilly, født den 13. aug. 1932 i Løgumkloster.Hun døde den 22. april 2021 på "Vesterløkke" i Sdr. Bjert. Boede til det sidste i et rækkehus i Kolding. Jepsen, Erna, født den 4. dec. 1936 i Vojens. Hun døde den 7. juli 2015 på Kolding Sygehus, 78 år. Jepsen, Edith, født 18. juni 1944 i Skodborg.

Lejebolig -1930- Henriksen, Hans Christian, (KESSE MADRAS), madrasmagermester, født den 19. apr. 1894 på Møn. Se lejebolig Markedspladsen 3. 

Ejer 1963-90

Wilhelmsen, Anton Nicolaj, malermester fra 1866-, født 15. dec. 1928 i Løgumkloster. Gift den 10. apr. 1954 i Nr. Løgum kirke med

Wilhelmsen, Inge Margrethe, født den 12. juli 1930. Datter af enkefrue Magdalene Wind, Nr. Løgum.

Børn:

Wilhelmsen, Heidi, født den 4. feb. 1959 i Løgumkloster. 

Wilhelmsen, Jens, malermester.

Ejer 1990-2011

Wilhelmsen, Jens, malermester, født den 22. maj 1960 i Løgumkloster.. Søn af forrige ejer.

Ejer 2011-19- Christensen, Karl Enok, gift med Christensen, Karen Forum

Markedsgade 13

Matrikel nr. 102 + 2298 - Boligareal: 193 m² - Grundareal: 652 + 243m² - Byggeår: 1820

Ejer 1725-56 

Andreasen Lübeck, Andreas, født på Fyn. Søn af rytter, Andreas Andreasen og Anna Tobiasdatter. Han døde den 19. mar. 1765 i Løgumkloster. 79 år. Gift 1. gang med

Mathiasdatter, Annike.

Børn:

Andreasen Lübeck, Mathias, født den 23. juli 1762 i Løgumkloster.

Andreasen Lübeck, Andreas. Døde 1 år gammel.

Lübeck, Mathias, født den 11. mar. 1764 i Løgumkloster.

Lübeck, Sidsel, født den 27. mar. 1767 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Gift 2. gang den 6. juni 1761 i Løgumkloster med

Erichsdatter, Christina.

Børn af 2. ægteskab:

Lübck. Sidsel, født den 24. juni 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1756-78

Christensen, Mathias, skrædder. Gift med 

Adsersdatter, Karen Kirstine.

Børn:

Mathiasdatter, Ann Lucie, født den 12. nov. 1758 i Løgumkloster.

Mathiasen, Christen, født den 4. aug. 1762 kl. 1 om natten i Løgumkloster.

Mathiasdatter, Anna Botilla, født den 9. apr. 1765 i Løgumkloster.

Mathiasdatter,Andreas, født den 22. okt. 1766 i Løgumkloster.

Ejer 1778-87 Thorsen, Nicolay, glarmester. Gift med

Hansdatter, Karen.

Børn:

Nicolaisdatter, Kirstina, født c1754 i Løgumkloster. Hun døde den 15. aug. 1766 i Løgumkloster. 12 år.

Nicolaisen, Theodor, tvilling, født den 24. maj 1856 i Løgumkloster.

Nicolaisen, Hans, tvilling, født den 24. maj 1856 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1774: Nielsen, Kristian, farver. Gift med Thorsdatter, Anna Maria. 

Børn: Thorsen, Peer, født den 24. nov. 1774 i Løgumkloster.

Ejer 1787-1801 

Heller/Hiller, Christoffer, guldsmed, født i Tønder. Søn af pottemager Friedrich Hiller og Anna Nielsdatter. Gift den 28. juli 1774 i Løgumkloster med 

Fyhn, Helena Maria, født. Datter af vagtvægter, Hans Jørgen Fyhn. 

Ejer 1801-03 

Meyer, Albert Bernhard, kanceliråd, amtsforvalter, født den 25. juni 1850 på Farvby, Løgumkloster. Han døde den 26. jan. 1915 i Løgumkloster. 64 år. Gift med

Meyer, Ingeborg Kathrine, kancelirådsinde, født Petersen den 3. juli 1878. Hun døde den 23. dec. 1963 i Løgumkloster. 85 år.

Forældrene bliver kun nævnt med deres titler og efternavne i kirkebogen. Fine folk! 🙂

Brændt 1809

Ejer 1803-55

Hiller Sørensen, Peter Gottfried Schrader,landmand og guld- og sølvsmed samt sparekassekasserer, født c1777 i Kongsberg i Norge. Han kom til Løgumkloster, da han var 7 år gammel. Døde den 8. apr. 1853. 76 år. Gift med

Erichsen Ladegaard, Dorothea Christine, født Erichsen Ladegaard c1773 i Ejsbøl. Datter af sognefoged, Falle Erichsen og Dorothea Catharine Fischer fra Ladegården i Gammel Haderslev sogn. Hun døde den 24. juli 1847 i Løgumkloster. 74 år.

Børn:

Hiller, Catharine Margarethe, født c1808 i Løgumkloster. Gift med brændevinsbrænder og kistemager, Søren Lassen Sørensen. De bor i Vestergade 17a fra 1832-85. 

Logerende, konens søster 1815-43: Erichsen Ladegaard, Catharine Marie, født c1761. Hun døde den 15. nov. 1843 i Løgumkloster. 

Ansatte logerende i 1845: Schwensen, Anna, tjenestepige, født c1790 i Brede.

Se 3 af hans sølvskeer her

Se billed 1: Et hovedvandsæg er en lille beholder til en svamp, der er gennemvædet af et vellugtende eller stærkt duftende stof. Den var meget brugt i kirken under de lange prædikener og den ikke alt for gode luft. Der er mange former også en speciel sønderjysk. Den har et balsamrum i foden, et lille rum, hvor man kunne opbevare særlige kostbare duftstoffer. Indvendigt er hovedvandsægget lueforgyldt. Tidsperioden for hovedvandsæg er 1715 og frem til år 1900.
Hovedvandsæg er som regel lavet i sølv, forgyldtsølv og guld. Et hovedvandsæg er som regel givet som en kærlighedsgave med indgraverede initialer. Sønderjyske hovedvandsæg er især interessante og populære med de ofte mange forskelligt farvede "flusser". Flusser er farvede glassten, som skulle illuderer ædelsten. Flere sønderjyske hovedvandsæg har mere end 100 flusser, den viste har dog kun 2.

Ejer 1855-62 Sørensen, Cathrine Margrethe, ovenstående datter.

Ejer 1862-64 Johansen, Nicolai Christian,

Ejer 1864-1903

Møller, Jacob Peter, smedemester og sikkert også VVS mand, da det er en af de første steder i Løgumkloster, der får instaleret WC altså water closet.

Jyllandsposten den 29. juli 1891. En storkehistorie: Forleden dag fløj en stork ned i gården til smedemester Møller i Løgumkloster, hvor man var i færd med at beslå en hest. Storken gik ifølge ’Flensborg Avis’ helt hen til folkene, som ville den bede dem om hjælp, man så da også at der hang en snog ud af næbet på den, som den hverken kunne få frem eller tilbage. Smeden trak snogen ud med en tang, og derefter gik storken lidt op og ned i gården, kom også ind i værkstedet til folkene og fløj endelig sin vej. (Udklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

Gift 1860 (Guldbryllup) med 

Møller, Anne Catharine, født Lorenzen. 

Ejer 1903-42

Møller, Carl Ernst Georg, smedemester, født den 16. jan. 1872 i Aabenraa. Søn af tømrer, Asmus Heinrich Møller og Anna Birgitta, født Christensen. I starten forpagter han smedjen ud, men tager den tilbage igen samme år. At Carl Møller kom fra østkysten røbede hans dialekt, men han var en dygtig smed med en stor kundekreds. Han døde den 6. maj 1956 i Løgumkloster. Gift med

Møller, Marie Elsabe, født den 29. juni 1877 i Altona, Tyskland. Datter af murer, Hans Rheder og Helena Matgaretha Katharina, født Martens. Hun døde nach langem schweren Leiden den 18. juni 1936 i Løgumkloster.

Børn:

Møller, Hans Asmus Heinrich, kontorassistent, født den 12. aug. 1899 i Itzehoe. Gift den 29. aug. 1926 i Løgumkloster med Elsabe Hübschmann, født den 16. mar. 1900 i Tønder. Datter af Bergholdt Petersen Hübschmann og Anne Cathrine Marie, født Rossen. Se Vestergade 25.

Møller, Helene, husjomfru, født den 21. apr. 1903 i Haderslev vor Frue sogn.

Møller, Carl Ernst Georg, ugift købmand i Østergade 25, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster. Han døde den 16. aug. 1961 i Løgumkloster.

Møller, Anne Marie, født den 10. aug. 1907 i Løgumkloster. Gift med Waldemar Kraft. Se Jernbanevej 4 

Møller, Birgitte Christine, telefonistinde, født den 27. sep. 1908 i Løgumkloster. Hun døde den 22. sep. 2003 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. Gift den 26. apr. 1936 i Løgumkloster med købmand, Fedder Nielsen Jensen, født den 25. sep. 1907 i Højer. Søn af Nicolai Rotenburg Jensen og Nicoline Christine, født Nielsen. De forpagter frk. Abeline Thomsens kolonialforretning fra 1937. De kom hertil fra Skærbæk.

 

Lejebolig 1927-33

Holdt, Jakob, kreaturhandler. (Se Møllegade 19, Møllekroen)

Lejebolig af erhvervsareal 1935-37-: Thomsen, Laurids, møbelsnedkermester på møbelfabrikken Emil Holdt i Markedsgade senere møbelhandler her i Møllegade med møbelfremstilling her i Markedsgade, født den 1. jan. 1909 i Broager. 

Lejebolig 1940 Hygum, Kirsten Marie, født den 4. juni 1912 i Nr. Farup, Ribe amt.

Ejer 1942-43 

Dinsen, Friedrich Carstenhestehandler, slagtermester og forretningsfører i Markledgade 4, født den 9. maj 1905 i Tønder. Han var en rar mand, når han var ædru. Døde den 3. dec. 1961 i Løgumkloster. 56 år. Gift med

Dinsen, Anne f. Riggelsen.

Børn:

Peter Dinsen, født den 6. juni 1933 i Tønder. Lagerchef i Skovlunde.

Dinsen, Uve, født den 21. dec. 1937 i Løgumkloster. I 1945 løber den lille 8 år gamle Uwe ud foran en bil ud for Helge Lorenzens butik i Markedsgade. Ud over en læsion i ansigtet brækker han det ene ben 2 steder. Han døde den 30. sep. 2008 i Løgumkloster. 70 år. Se Vindmøllegade 8, Garvergade 7. 

Karen Dinsen, født den 3. dec. 1939 i Løgumkloster.

Ejer 1943-54 Kjems, Jacob, apoteker fra Storegade 10.

Ejer 1954- Bertelsen, Jens, hotelejer. Se Markedsgade 15.

Ejer -1979-2019- Andresen, Børge Horsbøl, hotelejer. Se Markedsgade 15

Billed 1: Hovedvandsæg - lavet af Peter Gottfried Schrader Hiller Sørensen, Løgumkloster.

Markedsgade 15 Central Hotellet

Matrikel nr. 238 - Samlet areal: 1037 m² - Grundareal: 1558 m² - Byggeår: 1900

Ejer 1789-1801

Løbner, Johann Hinrich, slagter og brændevinsbrænder, født c1731 søn af Jacob Løbner og Margaritha f. Nielsen. Død den 6. juli 1801 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Løbner, Dorothea Augusta f. Jensen, datter af David Jensen, Nordborg.

Børn:

Løbner, Anna Margrethe. Hun blev gift med Nicolai Carstensen, Lundholm.

Løbner, Marie Kirsten Kristensen.

Løbner, Cathrine Marie.

Løbner, Friederica. Gift med Christen, der blev gæstgiver i Abild.

Gift 2. gang med Maria Elisabeth.

Børn:

Løbner, Christian Andreas.

Løbner, Maria Elisabeth,født den 21. dec. 1771 i Løgumkloster.

Ejer 1801-1806 Lassen, Karsten,

Ejer 1806-25 Løbner, Christian Andreas. Søn af ejer (1789-1801)

Brændt 1809

Ejer 1825-45

Ebsen/Ebbesen/Ibsen, Jens Hansen, kromand og jernhandler, født den 18. aug. 1796 i Vennemose, Abild. Han ejer Østergade 3 fra 1850-66. Søn af kådner, Niels Ebsen og Metta Kathrin Nielsdatter. Han døde den 25. okt. 1860 i Løgumkloster. 64 år. Han har tidligere boet i Vennemose, hvor han var kådner og hvidgarver. Gift den 18. feb. 1821 i Løgumkloster med

Jessen, Awel (Abel), født den 2. mar. 1793 i Lunderup, Rise. Datter af gårdejer, Jes Jepsen og Anna Catharina Nissen. Hun har tidligere været gift med afdøde, garver, Andreas Outzen. Han døde den 29. feb. 1820 i Løgumkloster. 32 år. Awel døde den 19. dec. 1864 i Løgumkloster. 71 år.

Konens barn af 1. ægteskab: Outzen, Jacobine Christine, født den 12. jan. 1819 i Løgumkloster. Død 12. nov. 1904 i Løgumkloster. 85 år. Gift med kromand Johann Thomsen Edens. De bor i Allégade 9 i 1881-89.

Børn:

Ebbesen, Andreas Nielsen, kådner, født den 5. juni 1921 i Løgumkloster. Gift med Georgine, født Hindrichsen c1814 i Bedsted. I 1860 boede de på Vennemosemark, Abild.