BEIM

Vænget - Havegade

Foto: Jydske Tidende

I 1930 hvor der kommer flere huse til Løgumkloster, skal det besluttes, hvad de nye gader skal hedde. Vænget hedder først havegade fra Lillegade til Allégade. Nogen foreslog, at den skulle hedde Munkevænget. Fra Allégade til Omfartsvejen, kom der forslag om Vanggade, Vænget eller Frits Nielsens gade. Men ved den endelige afstemning blev Vænget valgt til hele gaden.

På sportspladsen er der opstillet en flyvekarrusel i juli mdr. 1930.

I 1937-38 taler byrådet meget om at gøre sportspladsen mere anvendelig med løbebane m.m. Men det kun ved snakken, da pengene hertil i stedet bliver brugt til fortove og forbedring og udbygning af vejene i og omkring byen.

1944 gaden forlænges ud mod Landeby

1950 Gaden asfalteres

 

1950 Byrådet beslutter at opføre den nye brandstation på Vænget. Bygningen inklusiv slangetårn er budgetteret til 35.000 kr. 

Krydset Omfartsvejen – Vænget: Schiefer, Kurt, diplomkøbmand, født den 30. dec. 1930 i Hamburg. Han døde i en trafikulykke den 2. juli 1968 i Løgumkloster og blev begravet i Ohlsdorf ved Hamborg.

2016 Gaden lukkes for lastbiler og landbrugsmaskiner.

Vænget 1

Matrikel nr. 1743 - Boligareal: 121 m2 - Grundareal: 854 m2 - Byggeår: 1969 

Lejebolig -1760-65-: Ibsen, Nicolai Ibsen, tambur i slesvigsk nationale infanteriregiment. Gift med Pedersdatter, Karen. 

Børn: Ibsen, Peter, født den 1. sep. 1757 i Løgumkloster. Ibsen, Ebbe, døbt den 17. apr. 1761 i Løgumkloster. Ebbesen, Apelone Kiestina, født den 6. apr. 1763 kl. 3 om eftermiddagen i Løgumkloster. 

Ejer 1809-80

Bøcken/Bøken, Andreas Josiassen, kniplingshandler og væver, født c1765 i Løgumkloster. Han døde den 1. apr. 1847 i Løgumkloster. Søn af kådner og væver Josias Christiansen Bøken og Maria Andreasdatter. Gift med

Ibsen, Apollonia Christina Nicolaisdatter, født 1765. Hun døde den 8. feb. 1834 i Løgumkloster. Datter af inderste, Nicolai Ibsen og Karen.

Børn:

Jossiassen, Marie Catharine, født den 10. nov. 1797 i Løgumkloster. Hun døde ugift af alderdom den 10. feb. 1883 i Løgumkloster. 86 år. 

Lejebolig i 1945: Jensen, Otto, snedker, født c1801 i Løgumkloster. Lejeboligen har sandsynligt ligget på grunden indtil æ tutfabrik er blevet bygget. 

Ejer -1962 Lorenzen, Wolmer 

Lejebolig -1961- Fischer 

Børn: Fischer, Bernhard, født c1947.  

2 ejere 1962-69 

1. Bock, Christian

2. Bock, Johannes Anton, prokurist, født den 13. sep. 1902 i Løgumkloster. Se Kloster Import – Østergade 7.

Ejer 1969-74 Gram- Hansen, Kaj,

Ejer 1974-95

Petersen, Chresten Thorvald, skolepedel på Løgumkloster kommuneskole, født den 29. nov. 1906. Han døde den 23. aug. 1998 i Løgumkloster. 91 år. Gift med

 Petersen, Karen D, født den 7. apr. 1910. Hun døde den 3. dec. 1985 i Løgumkloster. 75 år.

Han flytter herfra på ’de gamles hjem’. Indtil 1974 boede de i skolens pedelbolig. 

Børn: Petersen, Kjestine Margrethe, født den 16. apr. 1932.

2 ejere 1995-

1. Kolberg Andersen, Ole

2. Kolberg Andersen, Bodil Marie, født den 14. dec. 1949. Hun døde den 17. apr. 2004 i Løgumkloster.

Ejere og beboere 2010-21-

Honoré, Remi, født den 3. jan. 1951 i Løgumkloster. Søn af Erik Johannes Christoffersen og Inger, født Andersen. Se Koldkådvej 17. Dygtigste og flittigste elev på ungdomsskolens motorhold i 1966. Gift den 17. nov. 1972 i Løgumkloster med

Honoré, Christa. Datter af Harm Mammen, Hellevad.

Vænget 1a æ TUTFABRIK

Foto 2012

Matrikel nr. 65 - Boligareal: 203 m2 - Grundareal: 1256 m2 - Byggeår: 1880 I 1860 er grundarealet 16 ha

Der er sammenfald med ejere af Østergade 9

Ejer 1726-70 Jacobsen, Hans, Alslev

Ejer 1770-78 Schmidt, Christian Petersen,

Ejer 1778-88

Jensen, Laust. søn af Jens Lausten og Else f. Jensen. Gift den 30. aug. 1888 i Løgumkloster med

Jensen, Anke. Datter af Hindrich Jepsen og ? f. Kristensdatter. Gift 1. gang med Peter Simonsen.

Ejer 1788-94 Christiansen, Josias, murer, født c1735. Han ejer Åbenråvej 6 fra 1771-88 Se mere der.

 

Brændt 1809

Ejer 1794-1832

Bøken, Christian Josiassen, husmand og væver, født den 21. juli 1762 i Løgumkloster. Søn af murer, Josias Christiansen Böken og Maria. Gift den 23. nov. 1748 i Højst med

Bøken, Marn, født den 9. nov. 1771 i Alslev, Højst. Datter af Hans Nissen og Ellen Andersdatter.

Barn:

Bøken, Ellen Maria, født den 26. jan. 1796 i Løgumkloster. Se Jørgensgaardvej 24a.

Logerende familie: (Bøken), Josias Christiansen, enkemand og væver.

Ejer 1832-74

Raben, Josias Erichsen, grovsmed, født den 10. sep. 1791 i Løgumkloster. Døde den 26. mar. 1876 i Løgumkloster. Søn af Erich Raben og Zitzel f. Jocias fra Møllegade 8/Allégade 2. Død den 26. mar. 1876 i Løgumkloster. Gift den 11. jan. 1840 i Løgumkloster med

Arnum, Helena, født c1805 i Løgumkloster. Datter af brændevinsbrænder, Peter Jensen Arnum og Bodil Marie Wäbülls fra Lillegade 11 senere Landeby. Hun døde af bughindebetændelse - peritonitis den 7. apr. 1883 i Løgumkloster. 78 år.

I 1853 fik Josias borgerbrev samtidig med 141 andre borgere i Løgumkloster.

Børn:

Raben, Erich Jürgensen, ugift fabrikant i Egebæk ved Vester Vedsted, født den 28. juli 1840 i Løgumkloster.

Raben, Peter Jensen, ugift, kostgænger og landmand, født den 28. aug. 1842 i Løgumkloster.

Raben, Cecilie Marie, født den 2. aug. 1844 i Løgumkloster.

Ansatte logerende: Fischer, Anna Helene, tjenestepige, født den16. okt. 1822 i Gestrup, Agerskov sogn. Datter af Jeppe Fischer og Anna Christiansdatter; Ising, Iwer Andreas, smedesvend, født den 28. juni 1824 i Øster Løgum. Søn af Claus Ising og Lena; Jepsen, Matthias Andersen, smedelærling, født 17. feb. 1828 Korup, Ravsted. Søn af smed, Friedrich Jepsen og Hanne Margrethe f. Andreasen.

Cikoriefabrikken

2 Ejere 1874-1908

Raben, Erich Jørgensen

Raben, Erich Jørgensen, ugift cikoriefabrikant og direktør, født den 28. juli 1840 i Løgumkloster. Søn af den tidligere ejer. Han ejer også en cikoriefabrik i Hviding sogn ved Ribe, som dog kun fungerede i fire år. De to år var der 24 ansatte, og de to sidste var der kun 4. Produktionen blev herefter flyttet til Ribe, og fabrikken begyndte at arbejde med savskæreri og trævarer. Han ejer også en del af Møllegade 6 samt det hus i Mellemdammen i Ribe, som han bor i sammen med sit personale som også alle er ugifte: Fabriksbestyrer, Peter Hansen Blom, født c1840 i Fanderup, Tyskland; N. J. Toft, født c1851 i Assendrup Mølle, Tyskland; Peter Skov, født c1860 i Løgumkloster; husholderske, Marie Andersen, født c1856 i Løgumkloster; tjenestepige, Ane M. Sørensen, født i Nykirke sogn. Han død den 27. okt. 1909 i Løgumkloster. 69 år.

Raben, Peter Jensen, ugift, direktør og landmand, født den 28. aug. 1842 i Løgumkloster. Søn af den tidligere ejer. Han døde ugift den 15. jan. 1924 i Løgumkloster.

I 1910 bliver ejendommen delt til 2 ejendomme og inden 1958 igen til 1 ejendom.

Ejer 1908-24

Raben, Peter Jensen, ugift, direktør, født den 28. aug. 1842 i Løgumkloster. Død den 15. jan. 1924 i Løgumkloster. Søn af smed, Josiar Erichsen Raben og Helena født Arnum. Har også boet i Allégade 19.

Ejer 1924-40- 

Lorenzen, Volmer, ugift landmand, født den 11. mar. 1885 i Landeby. 

Lorenzen, Helene, ugift,født den 26. jan. 1874 i Landeby.Hun døde den 20. dec. 1960 i Løgumkloster. 

Søskendeparret Helene og Volmer var børn af gårdejer Lorenzen, Peter Andreas og Cicilie Marie, født Raben, Landeby. 

De var bosiddende i Allégade 1925 og på vænget 1940

Charles Petersen fortæller at Volmer og Helene var nogle af de første der købte fjernsyn i Løgumkloster. Dengang hans familie boede i Lillegade, fik de lov til at se fjernsyn (TV) her hver lørdag eftermiddag. De fulgte bl.a. filmserien Robin Hood fra 1955-59.

Lejebolig 1933: Lauth, Ivar Johannes, manufakturhandler, født 7. okt. 1870 i Års, som søn af husmand Johannes Jacob Lauth og Ane Marie Høgild fra Resen sogn. Gift 7. jan. 1896 med Lauth, Kathrine Marie, født Svendsen den 5. januar 1876 i Års, datter af skomager Jens Christian Svendsen og Karen Mortensen, født 1852. Børn: 1. Lauth, Betty Rosa, født i Års den 4. september 1896. Gift Myrhøj (Se Vænget 15); 2. Lauth, Arthur Alexander, født 2. dec. 1897 i Års. 3. Lauth, Eskild Ditlev, chefkok på havet, født den 20. oktober 1918 i Års. Ovennævnte Betty Rosa Myrhøj, født Lauth stod som fadder til hans barnedåb. Blev konfirmeret i den 9.arp. 1933 i Løgumkloster. Han forulykkede om bord på skibet S.S. Raceland den 28. marts 1942. Skibet, der var et amerikansk forsyningsskib, var på vej fra Island til Murmansk i Sovjetunionen med bl.a. 36 tanks, fly udstyr, våben, mad samt tønder med æter og nitroglycerin, da et tysk bombefly fløj ind over skibet. Flyet smed 2 bomber, som ramte vandet nær skibet, men da det gav bølgegang i skibe væltede en tønde med nitroglycerin om bord. Den eksploderede og slog et stort hul i skibssiden. Skibet sank samme aften. Kun 12 ud af en besætning på 37 mand overlevede.     

Kloster Import

Ejer -1970-Bock, Johannes, import af legetøj og andre kioskvarer. Se Østergade 7.

Ejer 1973-97 Gram-Hansen, Kaj og Skjoldager, Gitte.

Lejebolig -1985 Petersen, Karen Dorthea, født Wanned den 7. apr. 1910. Hun døde den 3. dec. 1985 i Løgumkloster. 75 år.

Ejer 1997- Skjoldager, Gitte,

Ejer 2000-21- Tygesen, Kevin

Tygesen, Britt

Børn: Tygesen, Nanna, født c2006 

Vænget 2

Foto 2012

Matrikel nr. 627 - Boligareal: 168m2 - Grundareal: 361 m2 - Byggeår: 1926

Ejer 1926-70

Jensen, Friedrich, landpostbud på Vester Terpruten, født 1892 i Søgård, Kliplev. Han døde den 28. apr. 1972 i Løgumkloster. 80 år. Han startede som reservepost i Flensborg og flyttede til Løgumkloster i 1913, hvor han blev fastansat ved Post- und Telegrafvervaltung fra 1. nov. Dengang var postmesteren, ’Herr Beamter’ med preuserånd. Han bestemte alt og uddelte opgaverne efter eget forgodtbefindende. Postbudene havde ikke indflydelse på hvilken postrute, de havde, og de skiftede rute som postmesteren nu fandt. Postomdelingen foregik i øvrigt til fods.

Efter genforeningen blev tonen en anden, postbudene fik egen rute og cykel. Jensen havde Vester Terp ruten fra 1920-57, hvor han gik på pension. Ruten var på 36 km. I starten var der kun 55 husstande, men op igennem årene øgedes tallet til 128. Jensen kendte derfor alle beboerne i Vester Terp, og han blev vel modtaget. Han fik således hver dag sin middagsmad og kaffe serveret på en af gårdene. I 1936 var han så uheldig, at han slugte sit gebis i søvne. Han blev hurtigst muligt ført til sygehuset i Åbenrå, hvor man igen fik gebisset sat op på plads. Gift 18. juli 1918 med

Jensen, Wilhelmine Susanne f. Hemmerich, (kaldet Wilma), født den 13. feb. 1896 i Heideng ved Rhinen i Sydtyskland. Datter af købmand, Max Hemmerich og Wilhelmine f. Kürschner. Wilma døde den 1. apr. 1969 i Tønder. 73 år. Begravet i Løgumkloster. Hun boede i huset til sin død.

Børn:

Jensen, Herbert Friedrich, født den 21. juli 1918 i Speger, Tyskland.

Jensen, Walter, født den 4. apr. 1920 i Løgumkloster.

Jensen, Arne, landpostbud, født den 17. jan. 1931 i Løgumkloster. (se næste ejer)

Friedrich Jensen fejrede 40 år jubilæum ved postvæsenet i 1953. Han startede som reservepostbud i Flensborg i 1912 og kom herefter til Løgumkloster, hvor han i mange år havde Vester Terp ruten

Ejer 1970-87

Jensen, Arne, (ARNE POST), landpostbud, født den 17. jan. 1931 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde af kræft den 14. nov. 2001 i Løgumkloster. Gift den 28. mar. 1958 i Løgumkloster kirke med

Jensen, Mette Kjestine, servitrice, født den 26. maj 1929i Alslevvrå, Højst. Datter af gårdejer, Jens Jensen Jürgensen og Jensine Margrethe f. Truelsen. Hun døde den 22. mar. 2022 i Løgumkloster. 92 år.

Børn: 

Jensen, Maret. Bosiddende i Møgeltønder. 

Jensen, Ulla, Bosiddende i Sønderborg. 

Adoptivbarn:

Jensen, Else, født den 17. mar. 1965 i Betlehems sogn i København. Hun døde 3 år gammel den 4. mar. 1969 i Løgumkloster.

Herfra flytter de til Lillegade 9.

Ejer 1987-2019- Elneff, Kaj, født den 4. dec. 1955.

Vænget 3

Matrikel nr. 1181 - Boligareal: 64 m2 - Grundareal: 615 m2 - Byggeår: 1957 

Ejer 1957-71

Skov, Niels Hansen, landmand, født den 11. nov. 1884 i Løgumkloster. Død den 9. okt. 1963 i Løgumkloster. 78 år.Gift den 28. apr. 1912 i Ravsted med

Skov, Anna Botilde, født Witt den 10. juni 1887 i Hyndingholm, Ravsted. Datter af landmand, Hans Andersen Sørensen Witt og Ingeborg Kristine f. Thomsen. En søster er gift med manufakturhandler Bossen, Markedspladsen. Død 1971 i Løgumkloster 83 år. De flyttede hertil fra Østergade 5, efter sønnen havde overtaget gården. Døde i mar. 1971 i Løgumkloster. 83 år. 

Børn: Skov, Hans,

Ejer 1971-73-86

Nielsen, Jacob L. Gift med

Nielsen, Anna Magdalene,

Ejer 1986 Simonsen, John, Arrild.

Ejer 1987-89 Ludvigsen, Charlotte Rosenkjær. Mon ikke hun er datter af Irene Rosenkjær, født Madsen og Torben Schov Ludvigsen?

Ejer 1989-91 Nielsen, Flemming,

Ejer 1991-2019- Mensel, Vagn

Vænget 4

Foto 2011 - Huset ligger et stykke oppe af Alléen

Matrikel nr. 177 - Boligareal: 66m2 - Grundareal: 270 m2 - Byggeår: 1877

Ejer 1883-1886

Rosenbaum, Henrik Peter, urmager og kirkeværge, født den 6. aug. 1823 i Gram. Søn af skrædder Hans Rosenbaum og Mette Marie Hansdatter, født Falkenløve. Han døde den 18. maj 1891 i Løgumkloster. Gift med

Rosenbaum, Kjestine Marie, født Gissemann. Hun døde 1858.

Børn:

Rosenbaum, Magdalene, født den 9. mar. 1854. Gift den 27. sep. 1877 i Løgumkloster med købmand, Martin Carl Petersen, født den 21. jan. 1851 i Randerup. Søn af høker, August Petersen og Metta Maria, født Kjer. Bosiddende i Amerika.

Rosenbaum, Hansine. Bosiddende i Amerika.

Ejer 1886-93

Sommer, Jacob Hansen, kådner og arbejder. Søn af Knud Hansen Sommer og Maren, født Nissen. Gift med

Sommer, Helene, født Holm.

De flytter senere til Blæsom, som er den del, der ligger ud af vejen mod Løjtved fra Løgumgaarde. 

Børn:

Sommer, Maria Jacobine, født den14. sep. 1870 i Abild. Gift den 1. dec. 1888 i Løgumkloster med Carl Brommund, født den 7. dec. 1863 i Spielaitschen. Søn af Friedrich Brommund og Catharina, født Kachull. Børn: Jacob Hansen Brommund, født den 22. dec. 1890 i Løgumkloster. 

Sommer, Ingeborg, tjenestepige, født den 29. maj 1872 i Abild. Se lejebolig i Møllegade 4.

 

Gift 2. gang den 8. nov. 1876 i Løgumkloster med

Sommer, Anne Chathrine Margrethe, født den 20. maj 1844 i Løgumkloster. Datter af Johann Peter Lausten og Marie, født Jørgensen. 

Ejer 1893-1922 Outzen, Jacob, arbejder. 

Lejebolig 1897: Outzen, Ove. Gift med Outzen, Caroline, født Pteren.

Børn: Outzen, Jacob, født den 10. jan. 1898 i Løgumkloster.

Ejer 1922-26

Outzen, Martin Hansen, landmand. Gift med

Outzen, Christina, født Jensen.

Se Lillegade 14

Beboere 1921-25: Köncke, Karl Heinrich Wilhelm, pensioneret overlærer og husfader i 1921-1930, født i 23. oktober 1863 i Buxtehude, Tyskland. Gift 1900 i Løgumkloster. Köncke, Mette Marie Christine, husmoder, født Lorenzen den 21. februar 1883 i Landeby ved Løgumkloster. (Det ser ud til, at han har sin mor boende i 1921 og hun sin far.) 

Børn: 1. Köncke, Wilhelm Peter, født den 13. sep. 1901 i Løgumkloster. 2. Köncke, Heinrich Gerhard, læge, født den 29. mar. 1903 i Løgumkloster. Han består den medicinske stats- og doktoreksamen i München i 1926.

Ejer 1926-32

Sørensen, Jensine, enke og arbejder, født den 20. juni 1882 i Skanderup, Ribe. Datter af klinker Cornelius Lassen og Else Marie f. Schrøder. Hun blev gift 1909 med arbejder Peter Christian Sørensen, født den 24. okt. 1884 i Kløing, Nr. Løgum. Han deltog i 1. Verdenskrig som musketer kæmpede fra nov. 1915 til maj 1917 på Østfronten og derefter på Vestfronten ved Verdun, men faldt den 18. okt. 1918 i Cambrai, Frankrig.

Børn:

Sørensen, Jensine, født den 18. maj 1909 i Esbjerg. Hun flytter herfra til Esbjerg og senere til Holsted.

De har tidligere boet til leje i Allégade 1 og Slotsgade 1.

Beboere 1930-: Messing, Jacob, syg arbejdsmand og husfader i 1930, født 20. juni 1880 i Stürum, Tyskland. Se Storegade 5a 

Ejer 1932-35

Petersen, Christian, husmand

Ejer 1935-60

Petersen, Nicolay, husmand, født den 31. jan. 1878 i Tyskland. Søn af kådner, Johan Christian Petersen og Anna Catharina, født Jensen fra Sønder Løgum. Kom hertil fra Hønning, Arrild i 1934. Han døde den 29. juni 1960 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. Gift 31. jan. 1908 med

Petersen, Hansine Christine, født den 31. juli/sep. 1884 i Vennemose, Abild sogn. Datter af landarbejder, Nis Andresen Rosenbladt og Cathrine, født Johannsen. Hun døde den 16. jan. 1958 i Løgumkloster. 73 år.

 

Børn: Petersen, Catthrine, arbejdsløs, født den 16, feb. 1911 i Høstrup, Tønder amt

Ejer 1960-74

Petersen, Johann, født 1908. Gift med Petersen, Catthrine. Datter af forrige ejer.

Ejer 1974-81 Toft, Peter K. N. og Toft, Cathrine,

Ejer 1981-

Tygesen, Carsten, snedkermester, født 1951. Søn af snedkermester Holger og Anne Katrine Tygesen fra Tønder Landevej. Gift med

Tygesen, Johanne Marie, Kaldet Hanne, født den 15. mar. 1947 i Ø. Terp, Bedsted. Datter af gårdejer, Eskild Eskildsen på Enggården (Ø. Terp 1912 - Løgumkloster2000) og Anne Luise Luff Eskildsen (Ø. Højst 1924 -). Jeg gik på et tidspunkt i klasse med hendes lillesøster Ruth. Se Klostergade 19.

Børn:

Tygesen, Kim. Gift den 7. aug. 2016 i Skast kirke med Elsebeth Liliendahl Møller. Datter af Gitte og Christian Møller, Skast.

Se Lillegade 13b 

Vænget 4a

Foto 2012

Matrikel nr. 915+987 - Boligareal: 250m2 - Grundareal: 728+474m2 - Byggeår: 1957

Ejer 1957-2007

Jensen, Børge Oliver, (BØDDEmurermester, født den 23. dec. 1930. Søn af bygmester, Ditlev Ejner Jensen og Karla Frederikke Ingeborg f. Jacobsen. Han blev udlært 1950 hos murermester Løbner i Daler. Han var vurderingsmand for den almindelige brandforsikring samt forsikringsselskabet Dannevirke 1969-, et job som han overtog efter sin far. Død den 10. juni 2002 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 20. mar. 1955 i Løgumkloster kirke med bryllupsadresse i Speckhahns Café med

Jensen, Vilhelmine Karoline, (MIMMI), nådlerske, født den 11. maj 1925. Datter af landmand i Gravlund, Christian Nicolajsen og Ingeline Marie f. Hansen. Døde den 22. juni 2012 i Løgumkloster. 87 år.

Børn:

Jensen, Inga, apoteksassistent. Gift den 8. dec. 1972 i Løgumkloster med kontorassistent Bjørn Andersen. Søn af værkfører Knud Andersen, Kerteminde.

Jensen, Tove Rignor Brask, født den 8. juli 1957 i Løgumkloster. Gift med kontorchef på dyrlægecentralen, Christian Jacobsen (KEDDE). (Hun sidder på mit konfirmationsbillede som nr. 4 fra højre)! Hun var patruljefører ved spejderne som barn. Tove døde efter en lang sej kamp som alzheimerpatient på Agerskov Plejehjem den 27. apr. 2020. 62 år. Begravet i Løgumkloster.

Jensen, Gitte Karla, født den 2. juni 1959 i Løgumkloster.

Jensen, Gunnar Ditlev, født den 1. juni 1962 i Løgumkloster

Efter endt læretid og 10 års kompagniskab i faderens murerfirma overtog Børge murerfirmaet og førte det videre i eget navn. Han har bl.a. udført alt murerarbejdet på refugiet, skolen bag Vænget og brugsforeningen i Østergade.

Ejer 2007- Hansen, Brian Saldern

Vænget 6

Foto 2012

Matrikel nr. 1141 - Boligareal: 162m2 - Grundareal: 741 m2 - Byggeår: 1955

Ejer 1955-66

Nissen, Anna Christina Margaretha, født den 26. dec. 1903 i Tinglev. Datter af slagtermester Christian Cornelsen og Christina, født Jacobsen. Se Lillegade 1. I begyndelsen af 1920’erne var hun ansat boende i Markledgade 20. Hun flyttede ind her i huset efter at have afhændet gården "Klostervang", som hun drev efter sin mands død i 1951. Hun døde den 4. maj 1966 på Vænget 6 i Løgumkloster. 62 år. Gift den 30. mar. 1928 i Løgumkloster med

Nissen, Hans Erichsen, gårdejer på Klostervang, født den 13. okt. 1896 i Agerskov. Søn af Niels Quarp, Korup og Anne, født Holst. Adopteret af gæstgiver, Hans Christian Nissen og Petra Margrethe, født Petersen fra Trinkenhof på Holmpladsen. Han var soldat under 1. Verdenskrigen 1914—18, og var i engelsk fangenskab. Han lod sammen med Anna Klostervang opføre i 1930 og drev frem til sin sygdom et mønsterlandbrug, idet de lette og sure jorde op til Åbenråvej blev forvandlet til god agerjord. Gården var 42 tdr. land + 8 tdr. land hede og mose. Besætningen var på 3 heste, 10 køer, 12 ungkvæg og 15 svin. De drev også en del biavl. Han døde efter godt et års håbløs kræft i maven den 27. nov. 1951 på Klostervang, Løgumkloster. 55 år.

Børn:

Nissen, Christine Petra, født den 1. mar. 1932 på Klostervang, Løgumkloster.

Nissen, Edith Anne, sygeplejerske, født den 26. feb. 1935 på Klostervang, Løgumkloster. Gift den 20. aug. 1960 i Løgumkloster med gårdejer Sigurd Thomsen Kjærgaard. Se mere i Vindmøllegade 4.

Lejebolig i kælderen 1960-64-: Jørgensen, Gunnar 

Ejer 1966- Kjærgaard, Sigurd. Se Vindmøllegade 4a.

Lejebolig -1980- Zeerow, Hans Christian, vognmandforretning. Han overtog forretningen P. Lauritzen, Koldkådvej 23.

Ejer -1986 Nielsen, Ingerlise

Børn:

Nielsen, Bettina Pilgaard, født c1969

Lejebolig i kælderen: Juhl, Eduard Rasmussen, fabriksarbejder, født den 30. juni 1949 i Brede. Søn af Edvard Juhl i Bredebro.  Gift den 4. okt. 1974 i Bedsted med Juhl, Helene Cathrine, født den 15. juli 1952 i Duborg ved Tønder. Datter af gårdmand i Gravlund, Christian Schrøder (1924-1999) og Cecilie Schmidt (1930-). Børn: 1. Bjarne Juhl, født den 23. okt. 1975. 2. Jannie Juhl.

Lejebolig -1979-: Zeerow, Hans Christian, chauffør.

Ejer 1986- Olesen, Thyra Marie 

Vænget 8

Foto 2012

Matrikel nr. 1123 - Boligareal: 71m2 - Grundareal: 704 m2 - Byggeår: 1958

Grundejer -1953 Løgumkloster Flækkekommune

Ejer 1953-67 Petersen, Anna, rentrice, født den 9. mar. 1885 i Sønderborg. Datter af skibstømrersvend, Rasmus Jensen Rasmussen og Karen Kirstine f. Tuelsen. Hun døde den 12. sep. 1966 i Løgumkloster. 81 år gammel. Gift med kusk, Peter Hansen Pedersen.

Børn:

Petersen, Edith Marie E. Kalk, født den 9. sep. 1916 på Frederiksberg, Mariendal sogn.

Ejer 1966 Heisel, Edith Marie E. Kalk, født Petersen. Se mere i Hotel Løgumkloster.

Ejer 1966-94

Nissen, Dora Christiansen, husassistent, født den 13. apr. 1904 i Solderup, Jejsing. Død jan. 1994. Hun var gift med Nissen, Hans Christian, (DORSEY), gårdejer og gæstgiver på Trinkenhof på Holmpladsen herefter postgården i Vestergade, født den 12. mar. 1878 i Mårbæk, Bedsted.

Børn:

Nissen, Gerda,

Nissen, Anna,

Nissen, Johan Friedrich,

Nissen, Lilli,

Nissen, Margit,

Nissen, Sofie,

Se også Østergade 14 og Vestergade 7

Ejer 1994-97 Pop, Hans, 

Ejer 1997- Petersen, Ib 

Ejer 2005-21-

Boldt, Annette Nielsen, født den 17. juni 1958 på Østermark, Løgumkloster. Datter af husmand, Peter Johansen Boldt, f. den 25. mar. 1925 og Ruth Elisabeth, f. Nielsen den 20. nov. 1930.

Vænget 10

Foto 2012

Matrikel nr. 797 - Boligareal: 151m2 - Grundareal: 814 m2 - Byggeår: 1936 

Grundejer -1935 Lorenzen, Volmer. Se Vænget 1a

Grundejer 1935-36 Thier, Johannes Carl Friedrich. Se nedenfor.

Ejer 1936-57

Thier, Johannes Carl Friedrich, (Fritz) tysk glarmester, født den 5. dec. 1884 i Insterburg, Tyskland. Søn af kusk, Johan Friedrich Thier og Wilhelmine Louise, født Rohde. I 1942 køber han et jordstykke på 326 m² af landmand Volmer Lorenzen. Han døde den 13. nov. 1959 oh blev begravet ved Løgumkloster kirke. 74 år. Gift 22. sep. 1912 med 

Thier, Sophie Magdalene, født den 25.mar. 1889 i Løgumkloster. Datter af skomager Matz Hansen Quitzau og Mette Cathrine, født Holm. Hun døde den 13. feb. 1954 på Tønder Sygehus. 64 år. Begravet i Løgumkloster.

15 Børn:

Thier, Max Hansen Quitzau, sadelmagerlærling hos Roost, svend fra 1928 født den 18. feb. 1910 i Løgumkloster.

Thier, Friedrich Ernstlærer, født den 5. feb. 1914 i Løgumkloster. Han bestod eksamen ved Hochschule für Lehrerbildung i Hamborg i 1941. Gift med Ellen Ketelsen. Børn: Ernst Uwe Thier, født den 2. jan. 1943 i Sønderborg; Helmuth Thier, født den 8. apr. 1945 i Wallsbüll. De bliver først døbt den 5. aug. 1952 i Løgumkloster.

Thier, Johann Friedrich, født den 6. dec. 1916 i Løgumkloster.

Thier, Samuel Nicolai, født den 10. sep. 1918 i Løgumkloster.

Thier, Mette Kathrine, tvilling, født den 12. nov. 1920 i Løgumkloster. Døde 5 dage gammel.

Thier, Louise Wilhelmine, tvilling, født den 12. nov. 1920 i Løgumkloster.

Thier, Wilhelm, tvilling, født den10. jan. 1922 i Løgumkloster. Døde 3 mdr. gammel.

Thier, Wilhelmine, tvilling, født den 10. jan. 1922 i Løgumkloster. Gift med portør, Frede Bohn Larsen, født den 7. juli 1926. Børn: Geert Bohn Larsen, født den 15. apr. 1955 i Skt. Olai sogn i Helsingør. Døbt i Løgumkloster kirke.

Thier, Wilhelmine, født den 26. mar. 1923 i Løgumkloster.

Thier, Helene, husassistent på Møllekroen i 1940, født den 20. apr. 1924 i Løgumkloster.

Thier, Helmuth, født den 20. apr. 1925 i Løgumkloster. Bosiddende i Åbenrå. Han døde 2005. 

Thier, Gertrud, født den 26. maj. 1926 i Løgumkloster.

Thier, Helmuth, født den 26. maj 1927 i Løgumkloster.

Thier, Herbert, født den 24. nov.1929 i Løgumkloster.

Thier, Gretel, født den 22. feb. 1934 i Løgumkloster. Først døbt 15 år gammel den 9. apr. 1949. Gift dec. 1954 med kommuneassistent, Hans Bohlbro, Tønder.

En af deres døtre faldt i Møllestrømmen i marts måned 1927. Pigen flød et stykke ned ad strømmen, men blev reddet af den 31 årige Conrad Hvid (Møllegade 5a) og en af Plumhoff’s drenge (Vestergade 23), der befandt sig i nærheden i en båd. 

Ejer 1957-2018

Thier, Herbert,født den 24. nov. 1929 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer glarmester, Johannes Carl Friedrich, Thier og Sophie Magdalene f. Quitzau. Han døde i 2002 i Løgumkloster. Gift den 4. nov. 1961 i Løgumkloster med 

Thier, Herdis Marie, fabriksarbejderske på Scanbelt, født c1940 i TønderHun døde den 18. dec. 2021 i Løgumkloster.

Børn:

Thier, Judy, smørrebrødsjomfru.

 Thier, Fritz, murer i St. Jyndevad. 

Thier, Birgitt, økonom. Bosiddende i Farum.

Ejer 2018-19- Wieland, Henriette Luise

Vænget 11

Matrikel nr. 760 - Boligareal: 136m2 - Grundareal: 784 m2 - Byggeår: 1937

Grundejer -1932 Løgumkloster kommune 

Ejer 1932-47 Søskendepar

Lassen, Las Marius. født den 4. dec. 1858 i Brede sogn. Søn af gårdejer, Elias Lassen og Nicoline, født Nielsen. Han døde ugift den 2. okt. 1946 på Løgumkloster sygehus.

Lassen, Bothilde Marie, født den 25. apr. 1862 i Brede sogn. Datter af gårdejer, Elias Lassen og Nicoline, født Nielsen. Hun døde ugift den 19. mar. 1941 i Løgumkloster.

Ejer 1947-57 Asmussen, Jes, landmand, født c1885.

Ejer 1957-77

Hansen, Hans Bertelsen, gårdejer i Ulstrup, Nr. Løgum. Gift med

Hansen, Katrine H. 

Børn

Petersen, Kjestine Marie, (DIDDE) født den 6. mar. 1918 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Ejer 1977-2013

Petersen, Johannes, Johannes Peter, tidligere landmand på Vester Terpbyvej 4 i 1951-77 senere havemand og apotekets altmuligmand, født den 10. maj 1913 i Draved, Løgumkloster. Søn af Johann Anton Petersen og Wilhelmine Sophie, født Gehrt. Han døde den 19. jan. 2005 i Løgumkloster. 91 år. Gift med 

Petersen, Kjestine Marie, (DIDDE) født den 6. mar. 19181918 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 19. jan. 2013 i Løgumkloster.

Børn

Petersen, Hedvig. 

Petersen, Anton 

Petersen, Hans Bertel, gårdejer 1977-95-. Han overtog gården efter Johannes. Gift med Ellen. Børn: a. Marianne Petersen. b. Susanne Petersen. 

Petersen, Gerhard 

Petersen, Bodil.

Ejere 2013-19-

1. Nielsen, Knud Vejlgaard

2. Nielsen, Lene 

Vænget 12-14-16-18-20-22-24-26 Andelsboliger

Matrikel nr. 999 Byggeår: 1946

Ejer: Løgumkloster Andelsboligforening

Vænget 12

Beboere 1946-: Madsen, Thorvald Ebbesen, jernbanearbejder -1936, kirketjener 1936-79, formand for Løgumkloster egns sygekasse, tjener på Central Hotellet og grisefarmer i stalden bag hotellet, født den 15. dec. 1892 i Fladsbjerg, Sønder Gørding, Bramminge. Søn af Niels Ebbesen Madsen og Karen, født Petersen. Han døde den 21. aug. 1984 på De gamles Hjem i Løgumkloster. 91 år. Gift den 8. maj 1918 i Sønder Gørding kirke med Madsen, Karla Mary Benfeldt, født den 16. sep. 1899 i Brændstrup. Datter af malermester, Frederik Karl Christian Petersen og Bodil Oline, født Jensen.

I 1942 får Thorvald under fyring i kirken røgforgiftning og styrter bevidstløs om på gulvet. En af hans sønner finder ham og får tilkaldt hjælp. Grunden til den stærke røgudvikling er at alliker har bygget rede i skorsten og dermed tilstoppet den.

Børn: 1. Ebbesen Madsen, Julius Carl Niels, rutebilchauffør,født den 1. okt. 1918 i Sdr. Gørding sogn. Han blev bestyrelsesmedlem i Boldklubben i 1936. Gift den 7. nov. 1953 i Løgumkloster kirke med telefonistinde, Lis Kirstine Simonsen f. 15. nov. 1933 i Gram. Datter af vognmand, Simon Simonsen og Anna Dorthea, Petersen; 2. Ebbesen Madsen, Ruth, født den 26. apr. 1920 i Jernved sogn; 3. Ebbesen, Madsen, Hans Peter Adolf, født den 9. sep. 1922 i Kværs; 4. Ebbesen Madsen, Bodil Marie Karen, født den 9. apr. 1924 i Hviding sogn. Hun blev gift den 20. okt. 1949 i Løgumkloster kirke med flyveinstruktør, Tage Sønderdahl Nielsen, født den 28. juni 1924 i Vejle. Søn af ekspedient, Jacob Albert Sønderdahl Nielsen og Kirstine, født Warming. De boede på Kastrupvej 248 i København. 5. Ebbesen Madsen, Mary, født den 17. april 1930 i Løgumkloster. Gift med Walter Wraamann, født den 22. aug. 1928 på Elmeallé 5. Han var i mange år bager i Markedsgade 3. Mens familien boede i Vestergade gik Mary i april 1934 og legede ved åen sammen med Edith Søndergaard fra MøllegadeDen 4 årige Mary kommer for tæt på kanten og falder i vandet. En resolut handling fra den kun 8 årige Edith gør, at Mary ikke bliver taget af den stærke strøm i vandet. Hun bliver reddet og bragt hjem til forældrene i god behold; 6. Ebbesen Madsen, Alfred, født den 25. mar. 1933 i Løgumkloster; 7. Ebbesen, Madsen, Marie, født den 9. sep. 1935 i Løgumkloster. Døde den 16. feb. 1936 på Tønder Amtssygehus og blev begravet i Løgumkloster; 8. Ebbesen Madsen, Esther Benfeldt, fodplejerske, født den 25. apr. 1939 i Løgumkloster. Gift den 17. juli 1960 i Løgumkloster med radiotekniker, Bent Thyge Kellmann, født den 19. feb. 1937 i Haderslev. Søn af repræsentant C. Kellmann og Elise Christine, født Moos; 9. Ebbesen Madsen, Jytte Benfeldt, født den 11. sep. 1942 i Løgumkloster. Hun bliver gift den 30. sep. 1972 i Løgumkloster med bankassistent Gert Sternberg, Hamborg.

Familien er flyttet hertil fra Vestergade. 

Vænget 14a

 

Vænget 14b

Andelslejebolig: Popp, Hans Heinsen, entreprenør, dræningsmester og mælkekusk i 1940, født den 26. juni 1905 i Bovlund, Agerskov sogn. Søn af landmand, Andreas Christian Popp og Christine Mathilde, født Heinsen, Vestergade 17b. Han døde den 31. okt. 1958 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 53 år. Gift den 21. apr. 1935 i Løgumkloster med Popp, Christiane, født den 25. mar. 1905 i Ulstrup, Nr. Løgum. Damm i Vestergade 29. Børn: 1. Popp, Boy Damm, født den 17. aug. 1935 i Agerskov. 2. Popp, Kirsten, født den 5. juli 1943 i Løgumkloster. 3) Popp, Andreas, født den 17. dec. 1938 i Løgumkloster. (Popp, Bent, født den 15. maj 1938 i Løgumkloster) 4. Popp, Kirsten, født den 5. juli 1943 i Løgumkloster. Gift den 17. juni 1961 i den danske kirke i Flensborg med gartner Walther Nagel, Flensborg. I 1940 bor de i en lejebolig i Slotsgade. 

Andelsboliglejer: Nielsen, Hans, chauffør, født den 28. dec. 1913.

Børn: 1. Nielsen, Else M., boghandlermedhjælper Gift den 19. jan. 1957 med blikkenslagersvend, Ervin Hartig, Nellemannsvej 3, Sønderborg. 2. Nielsen, Helga, damefrisør. Gift 1. gang i 1967 med repræsentant, Ole Laugesen, København. Gift 2. gang den 1. apr. 1972 i Løgumkloster med toldbetjent Gunnar Moos Johansen, Rødovre. Søn af Johannes Johansen, Vejstrupgade i Kolding.

Vænget 16

Andelslejebolig: Andresen, Martin Nissen, rutebilchauffør, født den 12. mar. 1912 i Løgumkloster. Søn af banearbejder ved lillebanen i Løgumkloster senere politibetjent i Aabenraa, Lorenz Peter Andresen og Johanne Marie f. Nielsen. Gift den 5. juni 1937 i Kliplev med Andresen, Anne Marie, født den 9. jan. 1915 i Bjerndrup, Kliplev. Datter af overportør, Jes Nissen Thaysen og Christine Sofie Frederikke f. Asmussen. 

Efter faderes afskedigelse fra lillebanen i 1936, hvor den blev nedlagt flyttede familien først til Gram og senere til Rødding, hvor Martin efter konfirmationen var beskæftiget ved landbruget de følgende 7 år. Efter soldatertiden kom han til Åbenrå, hvor han fik ansættelse som chauffør hos Aabenraa rutebilselskab. Her var han i mere end 40 år. I 1940 boede familien i en lejebolig i Storegade. Martin var gennem mange år forsikringsagent, med til at starte andelsboligforening, med i bestyrelsesarbejdet for borgerforeningen og dansk vælgerforening og sidst formand for det grønne spejderkorps, hvor han i 1964 får spejdernes hæderstegn for sit arbejde i Det Danske Spejderkorps.

Børn: 1. Andresen, Svend Aage, født den 2. juni 1938 i Løgumkloster. Han døde spæd den 16. jan. 1939 på Løgumkloster Sygehus. 2. Andresen, Jes, bankfuldmægtig, født den 23. okt. 1939 i Løgumkloster. Gift den 19. apr. 1969 i Kegnæs kirke med laborant Inge Duus, datter af gårdejer og sognefoged Jørgen Duus, Strandgården, Kegnæs. 3. Andresen, Aase, født den 24. apr. 1942 i Løgumkloster. Hun døde den 21. juli 1942 på Løgumkloster sygehus. Knap 3 mdr. gammel. 4. Andresen, Svend Aage, født den 21. juni 1943 i Løgumkloster. 5. Andresen, Lis Jytte, kommuneassistent, født den 8. dec. 1946 i Løgumkloster. Hun bliver gift i Løgumkloster kirke i 1970 med kontorassistent, Lejf Christensen, søn af Danfossarbejder, Bernhard Christensen, Sønderborg.

Andelsboliglejer -2013- Poulsen, Gitte

 

Vænget 18

Beboer 2012 Nielsen, Bjarne 

Vænget 20

Beboere: Haase, Theodor, borgermester og købmand, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. Søn af garvermester, Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen. Efter studentereksamen fra Haderslev latinskole tog han til Sydtyskland for at uddanne sig i administrationsvæsenet. Efter 1. Verdenskrigs slutning blev han kontorchef i H. P. Hanssens sønderjyske ministerium i København. I 1920 blev han hjemkaldt til Løgumkloster for at betræde borgmesterposten, hvor nu den tyske administration skulle ændres til danske forhold.

Efter faderes død drev han sammen med broderen, Erik garvervirksomheden videre indtil tiden ikke længere var til den store lædervareproduktion. Theodor overtog herefter et handelsagentur i Løgumkloster. Han døde 1971 i Løgumkloster. Theodor havde indtil da været ungkarl men som 68 år gammel gifter han sig den 18. okt. 1958 i Bov med den 18 år yngre 

Haase, Martha, barneplejerske, født den 31. maj 1908 i Østergade 30, Løgumkloster. Datter af hvidtølsbrygger, Hans Jacobsen Jensen, Hagensen og Minna Johanna. Østergade 30. Det er også hendes første ægteskab. Hun døde i 1989 på plejehjemmet Solgården i Bedsted. 

Theodor døde den 2. aug. 1971 i Løgumkloster 81 år gammel. Hans hobby var flisemaling.

Vænget 22

2012 Hansen, Gitte Gyrithe

Vænget 24

Andelsbolig -1956: Damm, Boy Christian, skræddermester, født den 13. nov. 1869 i Rurup, Branderup. (Se mere i Vestergade 29)

Andelsbolig -1968-: Damm, Andreas Johannsen, mælkehandler -1938 (gadesalg), født den 31. mar. 1901 i Nr. Løgum. Se familien på Tønderlandevej. 

Andelsbolig -1993: Thestrup, Margit (Se mere i Rådhusstrædet 3)

Andelsbolig 1993-2017-: Nissen, Simon. Gift med Nissen, Kirsten

Vænget 26

Andelsbolig 1955-76: Kähler, Hans Heinrich, elektriker, født den 2. sep. 1925 i Bæk, Vonsbæk. Søn af arbejder, Julius Hinrich Kähler og Kathrine Cecilie, født Sørensen. Borgerlig viet den 12. maj 1951 i Tønder med Kähler, Irene Kjestine, født den 2. juli 1932 i Skærbæk. Datter af gartneri-medhjælper, Hans Peter Hansen og Erna Auguste, født Stenger. 

Børn: 1. Kähler, Connie Metha, født den 13. aug. 1952 på Amtssygehuset i Gl. Haderslev sogn.  Konfirmeret 1967 i Løgumkloster. 2. Kæhler, Marianne, født den 7. aug. 1954 i Toftlund. 3. Kähler, Allan, født den 3. nov. 1959 på sygehuset i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Efter Hans og Irene blev gift tog de først ophold i Vestergade 22 i Haderslev og dernæst i Toftlund ind til de i 1955 flyttede til Løgumkloster, hvor han blev ansat som elektrikersvend hos Hartkopf i Møllegade. I 1963 skiftede han arbejdssted til Riber Jensen i Tønder og kom senere til Svend Kirchheiner, Tønder.

Andelsbolig 1976-2000-: Lorenzen, Julius. Gift med Lorenzen, Vera 

Andelsbolig -2017-: Nielsen, Brian 

Vænget 13 A+B

Matrikel nr. 747 - Boligareal: 163m2 - Grundareal: 838 m2 - Byggeår: 1932 - Bygget af Otzen og Uldal, Bedsted

Ejer 1932-75 Jørgensen, Christoffer Thomsen, ugift landbrugsmedhjælper, født den 10. juli 1902 i Løgumkloster. Søn af arbejdsmand, Laust Nielsen Jørgensen og Maren, født Tøstesen. Han døde den 6. juni 1975 i Løgumkloster. 72 år. Se også Markledgade 32 og Østergade 3.

Øvrige beboere i 1940: Jørgensen, Hans, landbrugsmedhjælper senere tobakshandler i Østergade 3, født den 16. apr. 1900 i Løgumkloster. Jørgensen, Hanne Marie, ugift formiddagspige, født den 20. juli 1904 i Løgumkloster. Jørgensen, Peter Jørgen, skomagerlærling,født den 6. nov. 1908 i Løgumkloster. Han døde som ugift invalidepensionist den 26. mar. 1959 på Tønder sygehus. 50 år. Begravet i Løgumkloster. Se hans ulykke i Østergade 3 (1925-)

Alle ovenstående er børn af arbejdsmand, Laust Nielsen Jørgensen og Maren, født Tøstesen fra Østergade 3. 

Logerende 1940: Lassen, Justine Marie Elisabeth, pensionist, født den 20. aug. 1904 i Sjølte.

2 Beboere -1960-75 ejere 1975-80-89

1. Jørgensen, Hans, ugift og forhenværende tobakshandler i Østergade 3,født den 16. apr. 1900 i Løgumkloster. Bror til forrige ejer og søn af arbejdsmand, Laust Nielsen Jørgensen og Maren, født Tøstesen. I sine unge år var han landbrugsmedhjælper. I 1966 styrter han på sin knallert i krydset Tøndervej/Løgumklostervej ved Vinum, Skærbæk. Han skrider i grøften og bliver fundet af tilfældige forbipasserende, som alarmerer Falck-Zonen. Han døde den 17. aug. 1979 i Løgumkloster. 79 år.

2. Jørgensen, Hanne Marie, ugift formiddagspige, født den 20. juli 1904 i Løgumkloster. Søster til forrige ejer, bror til 1. ejer og søn af arbejdsmand, Laust Nielsen Jørgensen og Maren, født Tøstesen. Hun døde den 17. aug. 1989 i Løgumkloster. 85 år.

2 ejere 1990-2017-

1. Møller, Eva

2. Jacobsen, Anna Margrethe bosiddende 2017 på Borgnæsvej 4.1 i 5970 Ærøskøbing.

Beboer 2012-17- i 13a: Petersen, Lars

Beboere i 2012-17- i 13b: Bramming (Nielsen), Margit 

Vænget 15 FORFATTERHUSET

Foto 2019

Matrikel nr. 689 - Boligareal: 221m2 - Grundareal: 1148 m2 - Byggeår: 1930.

Per Boysen, der er barnebarn af Anders Myrhøj fortæller, at huset blev bygget med kvart kælder. Kældertrappen kunne hejses op vha. et spil. Under trappen var der et brandsikkert skab, der blev brugt til at opbevare kopierne af kirkebøgerne. Da min morfars arbejde som kordegn sluttede, var der ikke brug for rummet, indtil det fik en ny funktion under besættelsen. Mine onkler opbevarede bunker af illegale blade i det, inden de kunne blive fordelt i byen.

Ejer 1930-55

Myrhøj, Anders Faurskov, lærer på teknisk skole og kommuneskolen, kirkesanger og medlem af ligningskommissionen 1928-, skatterådsformand 1937-, formand for dansk vælgerforening i Løgumkloster -1935-, kirkeværge -1937, født den 18. juli 1893 i Vindblæs by i Ålborg amt, søn af gårdejer og sognefoged Christian Jensen og An født Nielsen i 1870. Han er døbt Anders Faurskov Jensen. Efternavnet Myrhøj fik han den 23. december 1905 ifølge Vindblæs kirkebog. Han døde den 31. dec. 1954 på Statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 61 år.

Dimitteret fra Ranum seminarium i 1917. De første år arbejde han i Skive, herefter et par år i Brøns og startede i Løgumkloster i 1922 på kommuneskolen. Fra 1922-37 kordegn ved Løgumkloster kirke. Herefter var han skatterådsformand. I starten af januar måned 1929 får han stipendium af ministeriet for handel, håndværk og industri til at besøge Christiansfeld og Kolding tekniske skoler. Hans hobby var frugtavl.

I maj måned 1936 anbefaler frugtavler A. F. Myrhøj følgende i Løgumkloster avis: 

Når de 4/5 dele af blomsterne på frugttræerne er faldet af anbefales, at man sprøjter frugttræerne med følgende blandinger: 

Æbletræerne: I 100 l vand oprøres 500 g blyarsenat, 200 g nikotin og 2 kg hvedemel som klæbemiddel.  

Pæretræerne: I 100 l vand oprøres 55 g blåsten, 4 kg læskekalk, 500 g blyarsenat, 200 g nikotin.  

Blommetræerne: I 100 l vand oprøres 2 kg svovlkalk, 500 g blyarsenat, 200 g nikotin. 

Rør ofte i væsken, da blyarsenaten falder til bunds.

Husk at væsken skal bruges samme dag, og husk at den er uhyre giftig, hvorfor man bør tildække køkkenurter.

Gift med

Myrhøj, Betty Rosa, født Lauth i Års den 4. september 1896, datter af manufakturhandler, Iver Johannes Lauth og Kathrine Marie født Svendsen. Hun døde den 3. okt. 1949 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 53 år.

Børn:

Myrhøj, Ivar Faurskov, født 6. april 1924 på 1. sal i Vestergade 13 i Løgumkloster. Han tog præliminæreksamen i 1944 med udmærkelse. Død 4. juni 1978 i Hareskovby. Han var fotograf ved Det Berlingske Hus. Han skrev i 60erne de kendte børnebøger om pingvinen PONDUS, som senere blev bomærke for Danske Bank. I serien: Pingvinen Pondus 1966, Pondus og hans venner 1967, Pondus og lille Tine 1968, Pondus til fødselsdag 1969, Den store Pondusbog 1972. Derudover har han skrevet Snip, snap, snude: Børnerim og remser i billeder 1969 og Kristoffers bamser i 1972. Ivar var en munter og uhøjtidelig mand. Han blev en dag i midten af 1960erne bedt om at tage i Københavns Zoo for at tage nogle dyrebilleder. På vej ud ad døren snuppede han et rødt halstørklæde og fik lov til af en dyrepasser at lægge det om halsen på en pingvin. Ivar afleverede billederne på redaktionen og de blev bragt i avisen. Han fik så meget, positiv respons på billederne, at han besluttede, at lave en børnebog med fotos. Den blev til i hans fritid. Han kunne fint arbejde sammen med Zoo, og han besluttede selv at skrive teksten. Det, at det ikke var en professionel forfatter til teksten gjorde, at ingen forlag have lyst til at udgive den. Først efter lang tid gik forlaget Lademann ind på at gøre det. Det blev en stor salgssucces. Historien om, hvordan Landmandsbanken (senere Danske Bank) fik den som logo er beskrevet i Gunnar Dyrbergs bog: Beskrivelse af Under henvisning til ... Fra krudt og kugler til pen, papir og Pondus. Per Boysen, som har fortalt mig historien om PONDUS fik nogle af de billeder, han ikke kunne bruge i bogen. Så historien kort er, at Pondus opstod som et lidt skævt indfald, men ideen var så god og resten bare skete for Ivar. Ivar var gift to gange. 1. gang med Charlotte Lehn, født den 11. feb. 1927 i Sct. Hans Sogn, Odense. Datter af ejer af Marie Jørgensens private Skole i Odense, Christian Julius Lehn og Cæcilie Mathilde Katrine. Gift 1949. De fik et barn Jesper den 26. juli 1949. Han fik meningitis og fik påfølgende epilepsi. Han døde på en institution omkring 1970. Ivar blev 2. gang gift med Ingrid Selin. Ingrid blev født i 1926 i Finland. Hun studerede orgel og klaver på Sibelius -akademiet i Helsinki. Efter studiet modtog hun et stipendium for at studere ved Det Kongelige Musikkonservatorium i København 1947-48. I 1950 flyttede hun til Danmark, Med hende fik han Kristoffer. Det er ham, der er drengen i "Pondus til fødselsdag". Ingrid havde en datter Elisabeth Selin med Axel Borup-Jørgensen med ind i ægteskabet. Elisabeth var i en del år en meget kendt fløjtenist.

Myrhøj, Inger Faurskov, cand. phil. og politibetjent, født den 2. okt. 1926 i Løgumkloster. I 1943 tager hun præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole. Døde den 29. juni 2001 på Åbenrå Sygehus. Hun blev gift den 8. apr. 1950 med politibetjent, Heinrich Boysen, født den 11. sep. 1919 i Aabenraa. Søn af Jacobine Boysen. Børn: Per Boysen født 25. februar 1953 og Niels Boysen, født den 18. juli 1956 i Padborg. Døbt i Løgumkloster kirke.

Myrhøj Leif Faurskov, præliminæreksamen i 1944 cand.phil., født den 19. apr. 1928 i Løgumkloster. Gift den 20. dec. 1951 i Tønder med Grethe, født Magle den 29. dec. 1930 i Tønder. Børn: a. Steen Myrhøj, født den 6. mar. 1954 på diakonissestiftelsen på Frederiksberg, døbt i Tønder b. BIBI (Ane Mette) Myrhøj født den 21. juli 1956 på diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Familien boede på Poppelallé 25 i Hareskovby. 

Myrhøj, Karen Faurskov, sekretær, født den 4. jan. 1930 i Løgumkloster. Hun døde 13. april 1999. Præmilinæreksamen 1947 i Løgumkloster med flidspræmie. Gift den 28. dec. 1950 med Preben Jørgensen, toldmedhjælper, født den 20. juni 1927 i Tønder. Søn af reserveopostbud, Hans Anton Jørgensen og Jørgine Cecilie f. Bundesen. Han har skrevet bogen: Stinne med biblen, udgivet 1994. De har boet flere steder bl.a. Herning, Tønder, Nors v. Thisted og Esbjerg.

I 1925 boede familien til leje i Slotsgade 18.

Anders Myrhøj giftede sig 2. gang med

Myrhøj, Karen Margrethe Næsby, født i Øster Vrå den 24. december 1920. I 2021 bor hun stadig på Fennevej 10 i Tønder. Med hende fik han ikke børn. Ægteskabet varede tre år indtil hans død i 1955. Hun arvede huset.

Ejer 1955-

Myrhøj, Karen Margrethe Næsby, kommunesekretær og medlem af Forsamlingshusets bestyrelse 1956-, født den 24. dec. 1920 i Øster Vrå. Hun får i 1976 Tønder amts idrætsforenings SI nål for sit arbejde med badminton i Løgumkloster.

Lejeværelse på 1. sal 1956 Jensen, Hans Erik, radiotelegrafist ved Forsvarets Central Radio (FCR), født den 24. juli 1931 i Løsning. Se Nygade 13.

Ejer -1985 Kappelgaard, Jørgen Gørtz, praktiserende læge i Løgumkloster, senere i Hørsholm ved København 1986-2013,født den 1. juli 1943 på amtssygehuset i Farsø, Ålborg. Se mere under Markledgade 16. Gift 1. gang med 

Sury, Janne Bente, praktiserende læge i Brøndbyerne -1986-89, Hørsholm 1989-2013 og kunstmaler. Datter af overlæge Børge Surry og Vera.

Både Jørgen og Janne har været kommunale lægekonsulenter, dels som kursusledere, undervisere og supervisorer for kolleger.

Jørgen blev 2. gang gift den 20. aug. 1982 med

Stangegaard, Vibeke, ergoterapeut, født den 22. okt. 1946 i Merløse. Datter af farnaceut ved Ferrosan i København Sven Stangegaard og farmaceut ved vandkvalitetsinstituttet Inger Borella Storm. Hun var 1. gang gift med John Cordsen.

Børn:

Kappelgaard, Christian Stangegård, kemiingeniør, født den 6. jan. 1983.

Ejer 1985-2022-

Caspersen, Ole, dyrlæge, filmskuespiller, forfatter, freelancejournalist. naturfotograf, klummeskribent, kunstanalytiker, formand Dyrlægecentralen Sydvest A/S, formanden for Sønderjysk Dyrlægeforening og fra 2020 salmedigter, født den 24. april 1953 i Sønder Starup, Vester Starup sogn. Søn af lærer Lorens Ludvig Caspersen og Maren Elisabeth, født Villadsen. Han tog veterinæreksamen fra Landbohøjskolen i København i 1979. Kom til Løgumkloster i 1982 og i 1985 ansætter dyrlægerne i Løgumkloster, Caspersen som assistent. Herefter blev han kompagnon til Erling Lund og min far. Var en periode dyreværnsinspektør ved Dyrenes Beskyttelse, hvor han blandt andet kæmpede for strammere regler for dyretransport og skuldersår hos søer.

Har skrevet bøgerneMøjn Henry (2018), William og rotternes dronning (2013) og Henrys kat (2001).

Førstnævnte handler om den tolvårige københavnerdreng, William Jensen, der flytter til en idyllisk, dansk ø ved navn Tubaø. Hurtigt bliver William udsat for grov mobning, og snart bliver familien udstødt af det gode selskab. William har en ustyrlig fantasi, som han ikke kan skelne fra virkeligheden. Han er fuldstændig overbevist om, at en kæmpe stor rotte ved navn Rotternes Dronning hersker over et udbredt kloakrige under Tubaøs pæne overflade. Når øboerne er onde mod ham og hans familie, skyldes det i følge William, at Rotternes Dronning besætter dem med rottemonstre. Som tiden går, bliver familiens situation værre og værre. Til sidst har de kun et våben tilbage at bekæmpe udstødelsen med: Williams fantasi.

Henrys kat er en hjemstavnskrimi. Bogen er anmeldt af Børge Jørgensen: Det sker sommetider, at dyrlæger skriver bøger. I langt de fleste tilfælde er der tale om levneds- eller rejsebeskrivelser, men nu er der kommet en kriminalroman skrevet af dyrlæge, Ole Caspersen fra Sønderjylland.

Nå - vil nogle sige, men når jeg finder anledning til at bruge spalteplads i Jord og Viden, er det fordi bogen er godt skrevet, og fordi den foregår i et miljø, som især genkendes af folk med tilknytning til landbolivet.

Ole Caspersen er ganske enkelt en genial livsbetragter, der med et malerisk sprog er i stand til på finurlig vis at tegne billederne af sine omgivelser og medmennesker, så man gang på gang må tage sig selv i at kluklé over de præcise beskrivelser. Ingen går ram forbi, men billederne er tegnet med respekt og kærlighed til den mangfoldige omverden, vi lever i.

»Henrys kat« er en krimifortælling, der udspiller sig i Uby. En lille fiktiv by ikke langt fra Løgumkloster i Sønderjylland. Bogen handler om den unge dyrlæge Henry Svendsen, der netop er tiltrådt som assistent hos dyrlægekompagnonerne Petersen & Petersen - med de henholdsvise tilnavne Patent og Panik. At Henry har valgt Uby skyldes blandt andet, at det er hans hjemstavn.

Uheldigvis bliver Henry Svendsen beskyldt for at have myrdet en af klienterne i den overvejende kvægbaserede praksis. Efter et par dage i fængsel bliver han juridisk renset, men føler af flere årsager det er nødvendigt at opklare forbrydelsen, der stadig ikke har fundet sin morder.

Den ugifte og ensomme Henry får straks støtte af barndomsvennen Anders, der er blevet en af egnens store kvægbønder. Støtten er dog endnu større fra Anders' kone Sarah, der flirter heftigt med den unge jomfruelige dyrlæge.

Handlingen kunne være taget ud af Rejseholdet fra tv, men spændingsmomentet er ikke det væsentligste drivværk. Man må simpelthen læse videre, når egnens bønder, borgere, dyrlæger, håndværkere, handlende og andre godtfolk bliver spiddet på Ole Caspersens pen. Man får som sidegevinst en klar fornemmelse af fordele og ulemper ved at bo i et meget lille samfund.

At Ole Caspersen er dyrlæge, fornægter sig ikke, men fagligheden tager ikke magten fra ham, som man kunne frygte. Hver gang de forskellige dyrlægetermer forekommer i bogen, beskrives de, så selv en bybo forstår det.

Når dyrlæge Henry Svendsen endelige er alene, dukker hans infame kat op. Katten er Henrys sarkastiske andet jeg, der hele tiden konfronterer Henry med det, han skulle eller burde have gjort. At katten ikke spiller nogen ubetydelig rolle afspejles af bogens titel.

På bedste krimi-vis skal vi så gruelig meget igennem, inden Henry finder sandheden om mordet. Inden da skal han lige erfare en snes af livets sandheder, men det hele ender godt.

Bogen er pga. en fejlagtig typografi lidt langsommelig at læse, men disse ulemper opvejes klart af, at Ole Caspersen har skrevet en overordentligt god og skøn bog, der fortjener langt større opmærksomhed, end den hidtil har fået. 

Møjn Henry er fyldt med 180 sønderjyske ord. Nogle af dem er nok lidt hjemmelavede.

Ole Caspersen har også skrevet komedierne Haralds køer (1996) og Den gale enke (2017) Dyrlægens drabelige historier (2021) samt salmen ’En barnestemmes glade lyd’ (2020).

I 2018 deltog Ole Caspersen i indspilningen af ’ONKEL’, hvor Ole spillede den snaksalige dyrlæge Andreas. Filmanmeldelse: Kris på 27 er yderst beskyttende overfor sin halvinvalide onkel, som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen med. De har et nært forhold og stor forståelse for hinanden, selvom de tilbringer det meste af deres finurlige hverdag i tavshed. Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt og hun udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes (Ole Caspersen) og opdager langsomt, at der er et liv uden for gården. Her møder hun den unge Mike, som ser lige gennem hendes reserverede personlighed og sød musik opstår mellem dem, og et skelsættende spørgsmål presser sig på. Hun må beslutte, om hun vil blive på gården eller følge sit hjerte og sine spirende drømme. De to hovedroller spilles af virkelighedens onkel og niece Jette Søndergaard, Løgumkloster og Peter Hansen Tygesen, Emmerske og biroller af Ole Caspersen og Tue Frisk Petersen. 

Filmen har bl.a. fået hovedprisen for bedste film ved Tokyo International Filmfestival, Politikens Talentpris, Landbrugets Kulturpris, og er nomineret til JydskeVestkystens kulturpris. 

4 Robert-nomineringer Årets danske film, Årets originale manuskript - Bedste Kvindelige Skuespiller (Jette Søndergaard) - Bedste filminstruktør (Frelle Petersen) 

3 Bodil-nomineringer: Bedste danske film - Bedste kvindelige skuespiller (Jette Søndergaard) - Bedste mandlige birolle (Peter H Thygesen) 

Filmen har fra premieren den 14. nov. 2019 til den 15. jan. 2020 solgt 36.104 siddepladser. 

Ole er gift med

Caspersen, Inger Nissen, ergoterapeut, født den 5. nov. 1952 på Tønder Sygehus. Døbt i Abild. Datter af radioforhandler Eduard Christian Nissen og Martha, født Burgwald. 

Eduard havde Radioforretningen, Nissen Sølsted sammen med broderen Niels Hansen Nissen og faderen Christian Nissen (Leck1884-Sølsted1963). Forretningen lå på Ribelandevej 111 i Sølsted, Abild sogn. Martha boede til 2019 på Holmpladsen 9, Løgumkloster.

Børn:

Caspersen, Thomas, cand.mag. i dansk, master i børne- og ungdomslitteratur fra forfatterskolen, født c1991 i Løgumkloster. Medforfatter til 'Møjn Henry'.

Caspersen, Jacob, født den 2. juni 1986 i Løgumkloster.

Caspersen, Martias

I 1982 boede de på dyrlægecentralen på Engvej. De flyttede hertil fra Bakkevej 2 i Løgumgård

Vænget 17

Matrikel nr. 1256 - Boligareal: 106m2 - Grundareal: 749 m2 - Byggeår: 1961

Ejer 1961-82 Møller, Elna,

Beboere -1971- Jørgensen, Morten Gift med Jørgensen, Anna, født c1909. Hun døde efter længere tids sygdom den 7. sep. 1971 i Løgumkloster. 62 år.Begravet ved Nr. Løgum kirke. 

Lejebolig -1963- Hansen, Frode, bogholder og forsikringsagent for Nye Danske. I 1974 bor han til leje i Mellemgade 6. 

Ejer 1982-92

Pedersen, Erik Vedel, født den 9. juni 1916. Han døde den 8. aug. 1991 i Løgumkloster. 

Ejer 1992-

Nicolaisen, Carl. Gift med

Nicolaisen, Johanne, født den 3. sep. 1933.

Vænget 17a

Foto 2015

Matrikel nr. 1140 - Boligareal: 132m2 - Grundareal: 763 m2 - Byggeår: 1963

Grundejer 1961-62 Clausen, Carl, chauffør og forsikringsinspektør.

Ejer 1962-

Madsen, Peter Christensen, overlærer, 1. viceborgmester, formand for kulturudvalget, formand for Teknisk udvalg 1978- + diverse formandsposter i partiet Venstre, formand for voksenundervisningsnævnet og fritidsnævnet 1970-, født den 1. juli 1931. Peter Madsen kom til Løgumkloster i 1955 fra Tiset ved Gram. Her blev han ansat ved Løgumkloster kommuneskole og snart formand for VU, venstres ungdom i byen. Lærer Madsen stiftede jeg allerede bekendtskab med, da jeg var 5 år og startede i 1. klasse. Han var min klasselærer og matematiklærer i de små klasser. (Se mere under barn i Løgumkloster).

Lærer Madsen var meget politisk interesseret. I 1966 blev han formand for Venstre i Løgumkloster og 2 år efter formand for Venstre i Løgumklosterkredsen. I 1973 da Simon From trak sig som folketingskandidat, var lærer Madsen et oplagt emne, men Madsen takkede nej, han var lokalpolitiker. Han sad således i 19 år i byrådet fra kommunesammenlægningen i 1970. Formand for Løgumkloster dansk ungdomsforening, -1965-formand for Løgumkloster Danske forening, formand for Løgumkloster Forsamlingshus, formand for Danske-Samfunds Løgumkloster afdeling, Klokkebroder af 1973.

Da jeg blev kasserer i Venstres Ungdom i starten af 1970’erne, mødte jeg igen en meget vidende og energisk lærer Madsen. Han støttede os VU’ere, hvor han kunne og sørgede for, at vi kom på oplevelser, som et par overbygningsdrenge nød. Jeg var således med en valgbus Sønderjylland rundt i 1973, hvor Venstre efterfølgende dannede en mindretalsregering med Poul Hartling som statsminister og Anders And(ersen) som finansminister. Også et VU-kursus i Ry sammen med bl.a. Gunnar Hattesen og Fritz Ulrick husker jeg fra dengang. Her mødte vi andre VU’ere og kanoner som ovennævnte Anders And(ersen). Blandt de lidt ældre VU’ere husker jeg en, der hed Anders Fogh Rasmussen.

Lærer Madsen var revisor i mine år som kasserer for VU. 

Han døde den 6. mar. 2005 i Løgumkloster.

Ejer 2005-20 Lange, Mikael Westergard + Sørensen, Heidi

Ejer 2020-21- Jacobsen, Jytte Møller

Vænget 19

Foto 2015

Matrikel nr. 1211 - Boligareal: 91m2 - Grundareal: 727 m2 - Byggeår: 1960

Grundejer -1959 Riisgaard, Nis. Se Markledgade 30.

Ejer 1959-85-90

Jensen, Henry Richard, murermester, født den 2. sep. 1901 i Nees ved Ringkøbing. Henry var murermester på Vænget 19 i Løgumkloster. Han blev udlært hos sin bror i Ikast. Først i 1920’erne rejste han sammen med en anden bror, Ditlev til Løgumkloster og fik arbejde hos tømrermester, Rogge, men allerede året efter startede de et murerfirma, som de drev i mange år. I 1954 delte de sig i bedste forståelse i 2 firmaer, som senere bliver overtaget af deres sønner. Søn af murer, Marius Jensen og Inger Kirstine, født Kristiansen. Han døde den 13. nov. 1984 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 83 år. Gift den 18. maj 1929 i Helligåndskirken i Flensborg med

Jensen, Charlotte Friederike Wilhelmine, født Milzmann den 6. sep. 1899 i Flensborg. I 1953 fanger hun en gedde på 8 ½ kg. Mens de boede på Ålykkevej, så hun fra haven en stor gedde, der havde vovet sig for langt ind mod land i Mølledammen. Med en rive og de bare hænder, fik hun fat i gedden, som gav middagsmad til de følgende dage. I 1946 falder hun og brækker håndleddet. Hun døde i Bedsted 4. juni 1991. Begravet i Løgumkloster. 91 år.

Børn:

Jensen, Gudrun, kaldet Gulle, børnehaveleder i Løgumkloster. født den 20. dec. 1933 i Løgumkloster. Hun døde den 26. feb. 2011 i Løgumkloster. Se Kalhavevej 15.

Jensen, Harry, bygmester i Løgumkloster. Videreførte faderens firma, født den 2. juni 1930 i Løgumkloster. 

De har også boet på Åbenråvej, Ålykkevej og Tønderlandevej (1940) 

Ejer 1990-2006 Sørensen, Carl, Christian, født den 14. nov. 1927. Han døde den 13. aug. 2005 i Løgumkloster. Gift den 28. dec. 1947 i Todbjerg kirke med

Sørensen, Edel Marie, født Callesen den 17. dec. 1932.

Børn:

Sørensen, Karin, født den 10. aug. 1959 i Løgumkloster. 

Ejer 2006-15 Bollerslev, Egon

Ejer 2015-21- Hansen, Helene Klara 

Vænget 21

Matrikel nr. 1199 - Boligareal: 95m2 - Grundareal: 721 m2 - Byggeår: 1958

Grundejer -1958 Skov, Mathilde Se Markledgade 32

Ejer 1958-80 Ramme, Lorenz,

Ejer 1980-95 Søndergaard, Harrald,

Ejere 1995-2011

Brodersen, Hans Mathiesen, født den 24. okt. 1931. Død den 6. mar. 2011 i Løgumkloster. Gift med

Brodersen, Christine Theodore, født den 5. juli 1929. Død den 30. aug. 1995 i Løgumkloster.

Ejer 2012 Jessen, Gert + Brodersen, Gitte

Vænget 23

Foto 2015

Matrikel nr. 1197 - Boligareal: 162m2 - Grundareal: 896 m2 - Byggeår: 1958

Grundejer -1958 Skov, Mathilde, Se Markledgade 32

Ejer 1958-91 

Thomsen, Peter Paulsen, kæmner ved Løgumkloster Kommune, menighedsrådets kasserer og regnskabsfører gennem mere end 30 år samt lokalredaktør af Dannevirke (Haderslev) og Hejmdal (Åbenrå), født i Løgumkloster den 28. marts 1905 i Storegade 18, som søn af landmand Jens Christian Thomsen og Mathilde Cathrine født Nicolaisen. Han døde den 6. nov. 1975 i Løgumkloster. 70 år. Han var ansat som kontorist ved Løgumkloster kommune i 1929-71. Til stillingen var der ikke mindre end 45 ansøgere.  Kæmner Thomsen kom ugentlig i køkkenet på “De gamles hjem”, hvor han smagte på maden og gik alle regninger igennem, og tjekkede efter, at man ikke havde brugt for meget! Gift med Gift den 9. aug. 1932 i Løgumkloster med

Thomsen, Sigrid Skovmand, medlem af menighedsrådet 1961-65-, medlem af forsamlingshusets bestyrelse og formand for husmoderforeningen -1950-, født den 6. august 1906 i Vedsted Åby sogn, Ålborg. Datter af mejerist senere skolelærer, Jørgen P. Jørgensen (1864-1934) og Gerda Skovmand (1871-1920). Hun døde den 17. dec. 1990 i Løgumkloster. 84 år.

Børn: 

Thomsen, Bent, bankassistent,født i Løgumkloster den 26. sept. 1934. Han døde den 10. feb. 1999. 65 år. Han blev gift den 21. mar. 1959 i Løgumkloster med husassistent, Hannelore Wilhelmine Marie Sah, født den 9. juli 1936 i Brunsbüttel ved Elbens udmunding i Vesterhavet. Datter af Michael Anton Sah og Marianne Henny. Da de blev gift boede han i Gladsaxe og hun på Italiensvej 74 i København. 

Thomsen, Bodil Mathilde, kontorassistent ved Danmarks Lærerhøjskole, Emdrupborg, København,født i Løgumkloster den 22. juli 1937.  Konfirmeret den 15. okt. 1950 af pastor Schülein. Det var hans sidste konfirmandhold før han rejste med konen til Sverige. Bodil forlod Løgumkloster den 20. maj 1953 og kom aldrig til at bor her fast siden. Hun rejste til Stubbekøbing for at kunne ses med sin veninde postmesterens datter fra Vestergade, Kaja Winther og blev samtidig ansat som pige i huset på en stor gård. Gift den 21. okt. 1961 i Løgumkloster med optiker- og urmagermester Tage Nielsen. Søn af landmand, A. Nielsen, Ørsø ved Dronninglund, Vensyssel. Hun har senere været sekretær i forskellige virksomheder/institutioner. Fra 2000-2010 redaktør af Sønderjydens Blad udgivet af den tidligere hjemstavnsforening ’Sønderjyden’ i København.  Nu kasserer i den lokale Høreforening og leder af 2 sangkor. 

Thomsen, Jens Christian, født i Løgumkloster den 23. dec. 1946. Var en årrække skolebibliotekskonsulent i Vojens.  

Familien boede først på Jernbanevej 4 (1932-35), så ved Banen 18 (1936-48), herefter i Allégade 13 (1948-58) for til sidst at flytte herom på Vænget 23 (1958-91).

Ejer 1991-

Bruun, Niels Per

Vænget 28 FORSAMLINGSHUS & VANDREHJEM

Foto 2013

Matrikel nr. 653 - Boligareal: 96m2 Erhvervsareal: 738 m2 - Grundareal: 1383m2 - Byggeår: 1928

Vandrehjemmet oprettet 1930 samme år som tyskeren Chiermann startede den internationale vandrehjemsbevægelse. Selvom det var en tysker der startede det hele, så har forsamlingshuset hele tiden været dansk. Sammen med Vollerup er det Sønderjyllands ældste Vandrehjem.

I 1943 udvides forsamlingshuset. Salen bliver større, der bygges nyt omklædningsrum med WC og bad samt varmeinstalationen ændres. Året forinden har man lavet et idrætsanlæg bag forsamlingshuset.

2010 Huset renoveres. Bygningerne bliver malet og efterisoleret.

Overnattende gæster:

1930 – 200 gæster

1935 – 400 gæster

1970 – 2500 gæster

2018 - 200 gæster

Formand 1928-42 Niels Skov, gårdejer.

Formand 1942-50- købmand Blaaberg.

Formand -1956-1960 J. Schlytter, mejeribestyrer

Formand 1964-75- Peter Madsen, overlærer

Formand -2013-15 Freddy Møller

Formand 2015- Inge Marie Langager

Formand Ole Caspersen, dyrlæge

Beboere og bestyrerpar fra 1930-44 Ditlev Jensen, murer og hustru. Se Garvergade 9 

Beboer og Bestyrer 1944-57 Axel Hinrichsen. Senere bestyrer af De gamles hjem på Ålykkevej.

Bestyrer -1951 Ditlev Jensen, murer og hustru 

Bestyrer 1951-60 Johannes Pedersen. Kom hertil fra Fredenshøj ved Åbenrå. De overtager hotel Skovly i Sønderhav i 1960 efter kæmner Dahl, Augustenborg.

Beboer og Bestyrer 1960-68 Regnskabsfører, Alfred Petersen From og Olga Margrethe, kaldet Grethe. Se Storegade 11c

Beboere og bestyrere 1968-71 

Andresen, Åge, født c1932 i Avnbøl. Han kom fra en stilling som speditør iKruså. Gift 1958 med Andresen, Agnes, født c1932 i Herning. Hun var før familien flyttede til Løgumkloster ansat ved Kruså forsamlingshus og grænsehotellet.

Børn: 1. Andresen, Arne. tvilling. Han falder af gummivognen og får hjernerystelse i forbindelse med spejdernes avisindsamling i 1972. 2. Andresen, Ove, tvilling. 3. Andresen, Per, tvilling. 4. Andresen, Tom 

Beboere og bestyrer 1973 Birgit og Bent Nielsen

Bestyrer 1973-75 Irene og Hans Kähler, Vænget 26. 

Beboere og bestyrer - 1985 

Jensen, Nora Wisbech, født den 4. sep. 1956 i Katballe, Lysgaard sogn. Datter af Niels Wisbech Christensen og Petrine Marie, født Poulsen. Nora er næstformand i SuperBrugsens bestyrelse -2016-20-

 

Jensen, Asger

 

Bestyrer 1985-2001 Nielsen, Michael Skov fra Svenstrup forsamlingshus

Bestyrer 2001 Brynildsen, Kirsten

Bestyrer 2001-10 Ludvigsen, Irene R

Beboere og bestyrer 2010-12 Rade Audinell

Fra 2013 overtager bestyrelsen bestyreropgaven med bookinger, rengøring og alle andre funktioner omkring Forsamlingshuset. Bestyrelsen består i 2013 af Formand Freddy Møller, sekretær Marianne Hansen, kasserer Finn Eskildsen, næstformand Hanne Mensel og bestyrelsesmedlem Lone Duus.

I 1950 kontaktede forsamlingshusets bestyrelse Ny Carlsberg fonden for at få støtte til et maleri til den store sal. Fonden besigtigede efterfølgende salen og konstaterede at et maleri i den store sal ville forstyrre de 4 relieffer. I stedet var fonden interesseret i at give 3 billeder til den lille sal mod øst. Og sådan blev det.

Billederne i den lille sal, ’Hans Krüger stue’ malet af professor, Kræsten Iversen:

Sønderjylland 1864-1920: De trange år under fremmedherredømmet. Kvinden er sat i centrum. Kvinden længst til højre bærer håbløsheden i sine ansgtstræk. Hun lever ikke længe nok til at opleve genforeningen med Danmark. Den unge kvinde med hunden har håbet i behold. Familien under træet er landbofamilien, far, mor og børnene. Moderen synger danske sange ed familiens yngste. Til højre i billedet tager en moder afsked med sin søn, der skal i tysk krigstjeneste.

Hans Krügers på dødslejet: Krüger maner til sammenhold. Hans Krüger var født i Bevtoft, hvor hans far var gårdejer og kromand. 31 år gammel blev han indvalgt i stænderforsamlingen i Rensborg og i 1855 i rigsrådet i København. Uafbrudt stillede han krav om Slesvigs genforening med Danmark. Maleriet viser Hans Krüger på dødslejet i 1881. Ved sengens fodende står 3 venner, der vil snakke med ham. Hans kone står midt for sengen i billedets centrum. Krüger rejser sig bekymret op i sengen og siger til sine venner: ”I skal være bekymrede for fremtiden. Den samme som har sendt mig, vil også sende min efterfølger”.

En forårsdag ved slottet: Den grundfæstede Løgumkloster kirke i baggrunden symboliserer det kommende forår og den ungdom, der skal bære Danmark frem. En ung pige og en ung mand i lunden ved slottet og kirken.

I forbindelse med ophængningen af billederne i 1954 forlangte Ny Carlsberg fonden, at stuen altid skulle have en neutral grå og hvid farve. Jeg mener sidst jeg var der var væggene røde. Hvordan er de malet i dag?

Hans Krügers på dødslejet
Hans Krügers på dødslejet
En forårsdag ved slottet
En forårsdag ved slottet
Sønderjylland 1864-1920
Sønderjylland 1864-1920
Foto 2012

Hans Krügers på dødslejet

Vænget 30

Foto 2012

Matrikel nr. 1278 - Boligareal: 145m2 - Grundareal: 1369 m2 - Byggeår: 1933. 

Ejer 1933-61

Rogge, Ernst, tømremester. Gift med

Rogge, Hedvig. Se Markledgade 22.

Lejebolig 1940: Hagensen, Hans Jacobsen Jensen, hvidtølsbrygger senere forsikringsinspektør, født den 19. okt. 1880 i Nr. Løgum. Gift med Hagensen, Minna Johanna, født den 10. mar. 1881 i Sommersted. Se Østergade 30. 

Børn: 1. Hagensen, Martha, barneplejerske, født den 31. maj 1908 i Løgumkloster. Se Vænget 20.

Logerende 1940: Clasen, Hanna Louise Margot Ruth, lærerinde, født den 2. okt. 1910 i Kiel. 

Lejebolig 1958-60: Plotnikof, Nikifor Laurentjevitsch, arbejdsmand, født den 12. juli 1888 i Vatoraja Koslovka i Rusland. Se Jørgensgårdvej 4.

Ejer 1961-96

Jørgensen, Chresten, rutemobilfører og fra 1971 kirkegårdsleder, født den 7. apr. 1923 i Fole, Gram. Søn af rutemobilfører, Jens Jørgensen og Nomine Christine, født Nicolaysen. Han døde den 30. okt. 1983 i huset 60 år. Urne nedsat ved Løgumkloster kirke. Gift den 21. apr. 1954 i Løgumkloster med

Jørgensen, Karoline, født Larsen den 5. sep. 1928. Datter af ’Peter Hjuler’ fra Elmeallé 2. Hun døde den 12. jul. 1997 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Jørgensen, Peter, kaldet Peter Julle, født den 1. sep. 1954 i Åbenrå. Døbt i Løgumkloster. Bosiddende i Løgumkloster

Jørgensen, Jens, lærer i Gråsten.

Jørgensen, Kirsten (KIT), som bor i Tønder. Gift Bjerre. Børn: Søren Bjerre. 

2 ejere 1996-2002

Jørgensen, Christian Marius, handelsmand, født den 12. aug. 1919. Han døde den 8. jan. 2002 i Løgumkloster. 82 år.

Jørgensen, Lilly M. K, født den 19. aug. 1922. Hun døde den 12. apr. 1998 i Løgumkloster. 75 år.

Børn: Jørgensen, Tina

Ejer 2002 Prljaca, Uzeir og Prljaca, Sahza

Ejer -2019- Prljaca, Uzeir

Vænget 32

Foto 2018 & 2012

Matrikel nr. 1279 - Boligareal: 121m2 - Grundareal: 813 m2 - Byggeår: 1962

Ejer -1961 Rogge, Hedvig,

Ejer 1961-71 Simonsen, Harald, repræsentant, født den 14. okt. 1935 i Løgumkloster. Se forældre på Tønderlandevej 10a. Gift den 26. dc. 1960 i Hostrup kirke med

Simonsen, Karla, servitrice senere modetøjshandler, født den 26. aug. 1940 i Tønder. Datter af bagermester, Jens Peter Tranekjer og Meta Regina, født Nielsen. Hun starter MODE NYT i Mellemgade 7 i 1969.

Børn:

Simonsen, Per Tranekjer, født den 13. juli 1961 i Tønder.

 

Ejer 1971-92 Simonsen, Helga, plejer i Løgumgård og søster til forrige ejer, født den 11. dec. 1938 i Løgumkloster. Se forældre på Tønderlandevej 10a. Hun døde den 5. sep. 2000. Begravet i Løgumkloster. 61 år. Hun flyttede herfra til Lærkevej 9 i 1971.

 

Ejer 1992-2016 Jørgensen, Mary Uldall & Jørgensen, Erik, født den 1. sep. 1935

Ejer 2016- Beck Byg Holding A/S 

Vænget 36

Foto 2012

Matrikel nr. 1280 - Boligareal: 262m2 - Grundareal: 1175 m2 - Byggeår: 1963

Ejer 1961-2019-

Nissen, Kaj, vognmand 1963-80- kreatur-, svine-, & møbeltransport, født den 28. nov. 1936. Søn af vognmand Nissen i Gredstedbro. Gift påskelørdag i 1963 med

Nissen, Annalise Fog, kontorassistent, født den 24. mar. 1941. Datter af portør Olav Larsen Løgumkloster.

Børn:

Nissen, Annette, født c1967 

Vænget 38