BEIM

Vindmøllegade

Vindmøllegade er opkaldt efter vindmøllen der stod, der hvor Deutscher Kindergaten Lügumkloster i dag ligger. Vindmøllen blev bygget af den daværende mølleejer i Møllegade, som et supplement til vandmøllen, når vandmøllen stod stille. Det gjorde den hvert år i forsommeren. Man lukkede vandet ud af mølledammen – lod græsset vokse for at slå hø. Når dette var gjort blev mølledammen igen fyldt med vand. Denne skik har man brugt helt op i 1900 tallet. Vindmøllen blev dog allerede nedtaget før århundredskiftet. 

I tyskertiden hed gaden Neustrasse.

1938

Gaden får en såkaldt toplagsfyldning på brostenene, så den igen bliver mere farbar.

1948

1948 Gaden spærres i begge retninger fra fredag den 10. nov. da gaden skal asfalteres og have flisebelagt fortov i begge sider. 

Vindmøllegade 1

Matrikel nr. 1095 - Boligareal: 114 m2. - Grundareal: 276 m2 - Byggeår: 1951

Ejer -1950 Tæstensen, Hans. Se Markledgade 13. 

Ejer 1951-80 Post & Telegrafvæsenet - AUTOMATCENTRAL

Alexander Graham Bell (3. marts 1847 - 2. august 1922) var oprindelig døvelærer og fysiolog, og det var under et forsøg med apparater til døveundervisningen, han opfandt telefonen i 1876. Men i 2002 fandt man ud af at telefonen faktisk ikke blev opfundet af Bell, men af italieneren Antonio Meucci 16 år forinden.

I 1881 åbnede den første abonnentcentral i København og var ejet af det amerikanske telefonselskab Bell. Men allerede året efter blev Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab (KTAS) oprettet.
For vi tyskere (1864-1920) blev Telefonvæsenet ordnet som ren Statsdrift. Men i 1920, hvor vi blev danske igen, blev "Telegrafdistriktet for de sønderjyske landsdele" med hovedsæde i Aabenraa oprettet og benævnt 4. Ingeniørdistrikt. Dette omfattede de fire sønderjyske amter. Post- og telegrafvæsenet blev forenet under ét generaldirektorat ved lov af 30. maj 1927.

Hvornår Løgumkloster overhovedet får telefonforbindelse og dermed telefoncentral, ved jeg ikke. Fra 1930-60 automatiserede man telefoncentralerne.

Omkring 1950 var telefonselskaberne samlet i KTAS, Jysk Telefon, FKT mens Post & Telegrafvæsenet havde ansvaret for Sønderjylland, Møn samt for Telegrafen, Rigstelefonen og de radiobaserede tjenester.

Ejer 1980-86 Teleregion 2

Ejer 1986-2000 Tele Danmark

Tele Danmark indgik i et strategisk partnerskab med det amerikanske teleselskab Ameritech. Aftalen betød, at Ameritech nu ejede ca. 42 pct. af aktierne i Tele Danmark.
I januar 1998 overtog Tele Danmark resten af statens aktier i det danske teleselskab, hvormed Tele Danmark blev fuldt ud privatiseret. Ameritech indgik i 1999 et samarbejde med det amerikanske selskab SBC, og Tele Danmark blev dermed en del af et af verdens største teleselskaber.

Ejer 2000- TDC
I 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC.

Vindmøllegade 2

Vindmøllegade 2 – del ag Markedsgade 15 (se denne)

Matrikel nr. 286 - Boligareal: 38 m2 - Grundareal: 0 m2 - Byggeår: 1890 

Ejer 2004-

Heisel, Hans Henrik, født 1967 i Løgumkloster. Søn af gårdmand på Sønderløkkevej 4, ’Sønderløkke’ i Løgumkloster, Heisel, Hans (1939-)og Ruth Dorothea, f. Holm (1945-). Han bor selv på Damhusvej.

Vindmøllegade 3 - snedkeri

Matrikel nr. 413 - Boligareal: 225 m2 - Grundareal: 415 m2 - Byggeår: 1905

Ejer -1950 Petersen, Olga, trikotageforhandlerske og udlejning af elektrisk vaskemaskine 1950-. Den bringes og hentes.

Ejer 1950-53

Alkier, Wilhelm Ernst Friedrich Carl, snedkermester, født den 14. mar. 1866 i Stralsund, Pommern, Tyskland. Søn af murer, Anton Ferdinand Nestor Alkier og Johanne Ernstine Dorothea, født Ahrens. Medlem af Løgumkloster sygekasses bestyrelse i 1928-29. Han døde af åreforkalkning den 9. dec. 1950 i huset. 84 år. Gift 1. gang den 3. apr. 1890 i Løgumkloster med

Akkier, Hedwig Christine f. Ohlsen, født den 3. jan. 1864 i Løgumkloster. Datter af Johannes Hansen Olesen og Catharina Maria, født Christensen. Hun døde den 22. dec. 1911. 47 år.

Børn 1. ægteskab:

Alkier, Anton Ferdinand Nestor, husejer, snedker og brandkaptajn, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster. (Se mere i Klostergade 11) Han døde en måned før sin far.

Alkier, Johannes Friedrich, født den 5. sep. 1891 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Alkier, Johan Hindrich Friedrich, chauffør, født den 7. okt. 1892 i Løgumkloster. Bosiddende i Amerika.

Alkier, Martin Hinrich Carl, født den 24. aug. 1893 i Løgumkloster.

Alkier, Wilhelm Carl Friedrich, født den 15. juli 1895 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Alkier, Wilhelm Carl Friedrich, født den 25. okt. 1896 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Alkier, Dorothea Johanne Marie, født den 10. jan. 1898 i Løgumkloster. Hun døde 4 år gammel.

Alkier, Wilhelm Carl Friedrich, fourage, født den 15. sep. 1900 i Løgumkloster.Bosiddende i Amerika.

Alkier, Marius Johannes Hansen, ingeniør, født den 5. okt. 1901 i Løgumkloster.Bosiddende i Amerika.

Alkier, Theodor Johannes, fourage, født de 11. sep. 1903 i Løgumkloster.Bosiddende i Amerika.

Alkier, Dorothea Christine Marie Johanne, født den 11. sep. 1906 i Løgumkloster. Gift med vognmand, Jens Peter Nordal Larsen, Hegnshusene 51, Brønshøj v., Advents sogn, København. Børn: Leif Alkier Nordal Larsen, født den 22. okt. 1942 i Advents sogn, København. Mette Ida Hedwig Alkier Larsen, født den 17. maj 1945 i Advents sogn, København. Døbt den 30. dec. 1945 i Løgumkloster.

Alkier, Wilhelm, snedkersvend. Bosidden i Nykøbing Falster.

Gift 2. gang den 12. juni 1914 i Løgumkloster med

Alkier, Jensine Jørgine, f. Christensdatter den 26. feb. 1872 i Mosevrå, Oksbysogn, Ribe. Hun døde efter længere tids svaghed den 18. apr. 1948 i Løgumkloster. 72 år. Datter af husmannd, Christen Pedersen og Ellen Jensdatter. Der var snedker værksted bag ved huset.

I 1951 lejer søstrene Bock sig ind hos Alkiers for at fortsætte deres systue, mens deres hus på Jørgensgårdsvej 7 genopbygges efter branden.  

Ejer 1953-58 Larsen, Dorthea, født Alkier. Bosiddende i Brønshøj.

Ejer 1958- Alkier, Johann. Bosiddende på 2849 East Broadway, Vancouver, Canada, British Colombia. 

Beboere: -1970-: Thude, Vagner, født den 14. mar. 1909. Han døde den 18. dec. 1971. Begravet i Løgumkloster. 61 år. Indebrændte i en minibus i Korskrokrydset ved Bedsted, da en lastbil og minibussen, som Vagner sad i  stødte sammen. 2 indebrændt, 4 kvæstet og 2 uskadt. Gift med

Thude, Kirsten Gantzel.   

 

Børn:

Thude, Lone, født c1958

Ejer 1980-96 Larsen, Dorothea,

2 ejere 1996-2006

1. Christensen, Finn. Født omkring 1958. Søn af Axel og Ranghild Christensen fra Markedsgade. (Han er nr. 4 fra højre på mit skolebillede fra 1968)

2. Hansen, Margit

2 ejere 2006- Christensen, Ingvard, lærer + Christensen, Laura Solvejg Bork

Vindmøllegade 4 - Kindergarten

Matrikel nr. 1124 - Erhvervsareal: 226 m2 - Grundareal: 661 m2 - Byggeår: 1955

Lejebolig 1894: Bromand, Carl, arbejder. Gift med Bromand, Anne Marie, født Sommer.

Børn: Bromand, Marius Thomsen, født den 19. feb. 1894 i Løgumkloster. 

1899

Holst, Friedrich Christian, møller, født den 9. aug. 1873 i Flensborg, Tyskland. Søn af møller Eduard Erich Holst og Margaretha Kjestine Dorothea, født Rasmussen. Gift den 2. juli 1898 i Løgumkloster med

Holst, Hansina Maria Augustana, født den 18. juli 1876 i Crystal Lake, Illinois, Amerika. Datter af afdøde købmand, Georg Hansen og ligeså afdøde Anna Friederike, født Nicolaisen.

Børn: Holst, Anna Margaretha Christine, født den 4. feb. 1899 i Løgumkloster. Døde spæd af livsbesværlighed. 

Ejer -1955 Tästensen, Werner.

Ejer 1955- Deutscher Kindergaten Lügumkloster fra 1958

Leder 1958 Schmidt, Charlotte Margrethe

Leder -1979- Dethlefsen, Maiken, Løgumbjerg

Leder -2015- Carlsen-Rausch, Anita

Leder -2020- Knudsen, Sarah-Lena

Her lå vindmøllen.

Vindmøllegade 4a

Matrikel nr. 427 - Boligareal 165 m2 - Grundareal: 487 m2 - Byggeår: 1900

Ejer 1900-04

Wissing, Peter Anton, lærer. født 1867 i (Waldiwostock). Søn af lærer Rasmus Petersen Wissing og Johanne Frederikke Gylding, der var plejedatter i en familie. Han døde omkring årsskiftet 1933/34 i Quedlingburg i en alder af 66 år. Han forlod Løgumkloster ved genforeningen i 1920 og blev herefter werbeoberlehrer i Emden. Senere blev han overlærer i Quedlingburg, Tyskland.

Wissing, Andrea Jensine, født Høirup c1867. Hun døde den 11. aug, 1917 i Løgumkloster. 50 år.

Børn

Wissing, Jürgen Anton, født den 2. marts 1897 i Løgumkloster. Han døde den 3. nov. 1988 i Essen, Tyskland. Gift med Andrea Josephine f. Hoirup. Børn: Nicolai Andreas Wissing (L.16/2 1906-) 

Wissing, Paul Nikolai, tvilling, født den 27. nov. 1900 i Løgumkloster.

Wissing, Anna Agnete, tvilling, født den 27. nov. 1900 i Løgumkloster. Hun døde den 29. juli 1990 i Hamborg.

Wissing, Nicolai Andreas, født den 16. feb. 1906 i Løgumkloster. Hun døde den 2. jan. 1978 i Herford, Tyskland.

Lejebolig 1900-: Petersen, Harald Johannes Emil, førstelærer ved Løgumkloster skole 1890-1920 og mangeårig formand for Løgumkloster Männergesangverein, født 1857. Han blev efter genforeningen med Danmark rektor på en skole i Itzehoe. Her døde han i 1936.  Gift med

Petersen, Pauline Catharine, født Jessen.

Børn: 1. Petersen, Harald, født den 22. mar. 1891 i Løgumkloster. 2. Petersen, Paula Marie, født den 16. maj 1892 i Løgumkloster. 3. Petersen, Max, bataljonssoldat, født den 26. mar. 1894 i Løgumkloster. Han døde/faldt den 13. juni 1915. 21 år. 4. Petersen, Gerda, født den 30. jan. 1896 i Løgumkloster. Hun var tjenestepige i København i 1923 og boede Østbanegade 1 på 1. sal. 5. Petersen, Karl, født den 7. juni 1898 i Løgumkloster. 6. Petersen, Catharina Margretha, født den 22. juni 1899 i Løgumkloster.

Ejer 1904-09 Nissen, Peter (Thomas), pensionist

Ejer 1909-20 Wissing, Peter Anton, lærer (se ovenfor)

Ejer 1920-27 Petersen, Peter Andersen, landmand på Frederiksgård i Draved.

Lejere 1925: Beyer, Albert Knudsen lærer, født den 17. jan. 1897 i Gånsager, Vodder sogn, søn af kro- og købmand, Knud Clausen Beyer og Else Marie Hansen. Han blev skoleinspektør for den nye tyske skole, da man delte den danske og tyske skole i 2 bygninger. Gift den 12. juli 1924 i Løgumkloster med Beyer, Helene Auguste, født Gebhardt den 29. marts 1903 i Løgumkloster, datter af snedkermester, Johannes Mathæus Georg Gebhardt og Andrea Karoline Andersen, der boede i Markledgade ved mejeriet. Selv flytter de senere i eget hus i Allégade 25.

Ejer 1927-31

Andersen, Mine Marie, født 21, sep. 1872 i Kløing, Nr. Løgum. Død den 7. dec. 1931 i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Hans Andersen Knudzen Johnsen og Mariane, f. Christensen.  Gift med afdøde Thomas Theodor Andersen.

Børn:

Andersen, Jørgine Mariane, husassistent, født den 29. mar. 1905 i Landeby, Nr. Løgum. Gift Haugaard. Se Garvergade 11

Ejer 1932-36 Andersen, Jørgine Mariane (se ovenfor)

Ejer 1936-60

Prasse, Rudolf Jensen, skræddermester, født den 25. feb. 1895 i Hvidding. Søn af skrædder Carl August Prasse og Petra Marie f. Keller. Han stod i lære hos H. Petersen, Løgumkloster, blev udlært og var svend frem til 1914, hvor han blev indkaldt til tysk militærtjeneste og blev sendt til Østfronten. Det huede ikke Prasse at være i tysk uniform, så under en orlov i 1916 gik han gennem vadehavet fra Hvidding op til Danmark. Og så var Prasse færdig med den krig. Herefter er han skrædder i København frem til starten af 1920’erne, hvor han flytter tilbage til Løgumkloster. Han bliver dansk statsborger i 1929. Den 19. maj 1922 gifter han sig med (Guldbryllup 1972)

Prasse, Marie Madsine, født den 8. juli 1897 i Løgumgaarde, Nr. Løgum. Datter af kromand og skrædder, Boy Christian Damm og Anne f. Erichsen. Hun er tvilling med Jens Madsen Erichsen Damm. Han dør 2 mdr. gammel. Hendes mor dør året efter i forbindelse med det næste barns fødsel, kun 24 år gammel. Marie sættes derfor i pleje hos bedsteforældrene, parcelist Jens Erichsen og Marie f. Petersen i Tornskov, hvor hun vokser op.

Plejebarn: Rasmussen/Prasse, Martin Christian, født den 4. feb. 1924 i Løgumkloster. Søn af vejmand Emil August Rudolph Rasmussen og Karen f. Nielsen. Adopteret i 1929. 7 år gammel brækker han den ene arm for 2. gang.

De flyttede til Løgumkloster i 1924, hvor de første lejer en lejlighed i Klostergade 33 og Prasse arbejder som skræddersvend. I 1936 etablerer de en skrædderforretning i huset, som de driver frem til 1960, hvor de køber hus på Nørremarken.

Lejebolig -1940-45: Paulsen, Ingeburg, født 1881. Hun var lammet og havde besvær med at bevæge sig rundt. Hun døde den 3. maj 1945 på Løgumkloster sygehus efter at være blevet indlagt lidende af ansigtsrosen og en tilstødende lungebetændelse. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Ejer 1960-89

Kjærgaard, Christian Thomsen, uddannet på Korinth landbrugsskole og gårdejer i Asset, født den 27. sep. 1893 i Lindholm, Nørre Sundby ved Ålborg. Søn af husmand, Hans Anders Andersen Kjærgaard og Oline f. Thomsen (c1855-). Han døde den 14. mar. 1983 i huset og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 89 år. Christian voksede op i Uttrup ved Ålborg. Som ung blev han bestyrer af Jested Mølle. Her mødte han

Kjærgaard, Ane Else, født den 9. sep. 1897 i Jedsted, Vilslev, Ribe. Hun døde den 21. okt. 1988 i Løgumkloster 91 år.  Datter af gårdejer Peter Christian Thomsen og Mette Marie Cecilie f. Christensen, og sammen flyttede de 1920 til en faldefærdig gård på 77 ha, fortrinsvis hedejord i Asset efter 3 lysninger fra prædikestolen i Jedsted kirke og vielsen den 30. mar. 1920 s.s. (Guldbryllup 1970). Med dygtighed og flid fik de opdyrket den stride hedejord og fik plantet læbælter, så jorden blev anvendelig til landbrugsjord. Besætningen var på 8 heste, 20 køer, 30 ungkvæg, 40 svin og 3 får.

Gåden brændte i 1932, men snart fik Kjærgård opført en ny og driftig gård, som han solgte videre til sønnen, Sigurd i 1960. År forinden var der fraskilt landbrugsjord til en nyopført gård til sønnen, Peter og Anders købte en gård der lå i forbindelse med de andre 2.

Fru Kjærgaard var med til at stifte Løgumkloster husholdningsforening og Kjærgaard var aktiv omkring oprettelsen af Alslev forsamlingshus. Han har været medlem af menighedsrådet fra 1928 til efter 1970, han var med til at oprette Løgumkloster og omegns svinesalgsforening i 1936 og mangeårig formand for Løgumkloster venstrevælgerforening 1948-63. For sin mangeårig funktion som statsrepræsentant for Løgumkloster kirke bliver Christian Kjærgaard hædret med en fortjenestes medalje. Ane døde i okt. 1988 i Løgumkloster. 

Børn:

Kjærgaard, Peter Christian Thomsen, gårdejer i Asset, født den 26. jan. 1921 i Asset, Løgumkloster. Han døde den 17. sep. 1983 på Tønder Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 62 år. Han overtog faderes jord til vest og opførte en ny gård, Vestervang. Han har været formand for VU i Løgumkloster. Gift 14. okt. 1949 i Løgumkloster med Jenny Hansine Marie, født Petersen den 25. juli 1926 i Nr. Løgum. Datter af gårdejer, Peter Christian Petersen og Ingeborg Petrine, født Petersen. Hun døde den 23. juni 2001. Begravet i Løgumkloster. 74 år. 4 børn: Kristian Thomsen Kjærgaard, født på Vestervang den 1. juli 1950 i Løgumkloster. Gift den 11. mar. 1972 i Hostrup kirke med Bodil Nissen. Datter af Jens Nissen, Rørkjær. Birthe Thomsen Kjærgaard, født den 13. mar. 1953 i Løgumkloster. Mogens Thomsen Kjærgaard, født den 28. apr. 1957 i Asset, Løgumkloster. Gift den 5. apr. 1980 med Anni Høeg. Datter af Andreas Høeg, Vester Højst. Henrik Thomsen Kjærgaard, født den 19. juni 1962 i Asset, Løgumkloster. Han døde den 18. maj 2003. Begravet i Løgumkloster. 40 år.

Kjærgaard, Anders Thomsen, ugift landmand, født den 7. okt. 1922 i Asset, Løgumkloster. Han døde den 22. okt. 1982 i huset og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 60 år.

Kjærgaard, Elly Eline, oldfrue på refugiet, født den 26. feb. 1925 i Assit, Løgumkloster. Gift den 27. sep. 1953 i Løgumkloster kirke med landmand i Hellevad samt besidder af Hellevad Vandmølle efter forældrene, Peter Nissen Junker, født den 13. feb. 1925 i Vodder. Søn af landmand i Gånsager ejer af Hellevad Vandmølle, Otto Matinus Junker (1900-1987) og Agnes Christine Boline, født Petersen (1898-1979). Børn: Kjærgaard, Otto, født den 14. juli 1954 i Hellevad. 

Udøbt pigebarn, som blev født og døde den 28. nov i 1930 i Asset, 1 time gammel. Begravelsen blev forrettet et par dage efter i Løgumkloster af pastor Gundtoft. 

Kjærgaard, Sigurd Thomsen, født den 7. apr. 1935 i Asset, Løgumkloster. Han sad i flere år i landsstyrelsen for VU. Gift den 20. aug. 1960 i Løgumkloster med Edith Anne Nissen, sygeplejerske, født den 26. feb. 1935 på Klostervang, Løgumkloster. Datter af gårdejer Hanse Erichsen Nissen og Anna Christina Margaretha, født Cornelsen. Børn: Hans Christian Kjærgaard, maskinmester og driftschef for kraftvarmeværk, født den 23. dec. 1960 i Asset, Løgumkloster. Marianne Quorp Kjærgaard, sygeplejerske, international sygeplejechef i medicoindustrien og arbejder nu med offentlig-privat sundhedsinnovation, født den 22. apr. 1964 i Asset, Løgumkloster. Poul Erik Kjærgaard, radiograf, klinikleder på Sygehus Sønderjylland, født den 27. aug. 1968 i Asset, Løgumkloster. Bor på Klostervang.

Ejer 1989-2017 Kjærgaard, Elly Eline,oldfrue på refugiet, født den 26. feb. 1925 i Assit, Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 29. aug. 2016 i Løgumkloster.

Barn: Kjærgaard, Otto, født c1954. Ingeniør og gårdejer. Udviklingsingeniør af måleudstyr indenfor urologi. Udstyret blev i mange år produceret i Danmark, men produceres nu i England og er stort set uændret, siden han udviklede det i 1986. Herefter arbejdede han i mange år i investeringsbranchen, hvor han havde ansvar for investering i virksomheder samt køb og salg af virksomheder i Danmark og i udlandet. Siden 2007 salg og produktudvikler inden for medicinsk udstyr, som sælges til hjerneforskere over hele verden.

Ejer 2017-

Blenner, Patrick Douglas, landmand. Fra 2014-19- driver Patrick et landbrug på Tohede, Nr. Løgum med en daglig produktion af 38.000 økologiske æg.

Se evt. TV-syds indslag: https://www.tvsyd.dk/artikel/ung-landmand-fandt-kaerligheden-paa-en-kartoffelmark#

Lejebolig 2017- Babalola, Marianne Blenner, uddannet pædagog og fysiurgisk massør

Vindmøllegade 5 DREJERI

Matrikel nr. 439 - Boligareal: 137 m2 - Grundareal: 417 m2 - Byggeår: 1892

Ejer -1904 Pabst, Hermann, drejer (Se Slotsgade 16)

Lejebolig 1899: Bornholdt, Otto. Gift med Bornholdt, Mette, født Harder.

Børn: Bornholdt, Else, født den 24. apr. 1899 i Løgumkloster. 

Ejer 1904-15

Arnum, Peter Jensen, landpostbud, født den 15. juli 1872 i Kløing, Nr. Løgum. Peter har prøvet lidt af hvert og boet flere steder i og omkring Løgumkloster. I sin ungdom tjente han ved landbruget. Herefter flyttede han til Løgumkloster og blev postbud. Senere flyttede han til Bredebro og oprettede en købmandsforretning i byen. Den solgte han og blev herefter håndlanger ved landmåleren. Gift den 2. okt. 1903 i Løgumkloster med

Arnum, Kjestine Marie, født Johansen, den 17. sep. 1878 i Løgumgaarde, Nr. Løgum.

Børn: 

Arnum, Adele Johanne, telefonist, født den 2.apr. 1905 i Nr. Løgum. 

Arnum, Christine, født den 12. jan. 1908 i Nr. Løgum

I 1925 bor familien i Bredebro og de sidste år bor de på De gamles hjem.

Ejer 1915-41

Wind, Peter Jensen, pensioneret landmand, født den 9. apr. 1851 i Nr. Løgum. Søn af Henrik Andersen Wind og Kathrine, født Jensen. Død den 30. august 1922 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 9. maj 1889 i Nr. Løgum kirke med den 18 år yngre

Wind, Hanne Christine, født den 14. jan. 1869. Datter af skovforvalter, Jørgen Detlev Hardt og Birgitte Frisk. Hun døde den 14. nov. 1950 i Løgumkloster. 71 år.

Børn: A) Wind, Beathe Kathrine, ugift håndarbejdslærer, født den 17. juli 1892 i Nr. Løgum. (Se nedenfor). B) Wind, Kjestine, diakonisse i Flensborg.

Lejebolig 1920-22: Christensen, Jens, kriminalbetjent, født den 24. maj 1893 i Kousted, Randers amt. Søn af snedker, Jens Christensen og Kathrine Nielsine Kristine Elisabeth, født Jacobsen. I starten af juli 1922 skrammede han sin knæ, da han ville starte motorcyklen. En infektion i knæet gav rosen og kombineret med at han var diabetiker medførte at han døde af det den 23. juli 1922 i Løgumkloster. Kun 29 år gammel. Begravet i Nibe. Gift med Christensen, Thora Catrine, født Hjordt den 29. dec. 1893 i Nibe.

 Børn: 1) Christensen, Kirsten Elisabeth Hjordt, født den 24. dec. 1913 i Raasted. 2) Christensen, Kaj Hjordt, født den 9. mar. 1919 i København.

Lejebolig 1931: Schmidt, fru, jordemoder. Hun afløser jordemoder Anna Marie Petersen, Østergade 7 under hendes sygdom i 1931.

Ejer 1941-

Wind, Beathe Kathrine, ugift håndarbejdslærer, født den 17. juli 1892 i Nr. Løgum. Datter af forrige ejer. Hun døde den 23. okt. 1963 i huset.

Logerende 1921: Klindt, Emma Mathilde, født 1898 i Husum; Klindt, Marie Lauriette, født den 23. aug. 1898 i Brede. Hun arbejder på postkontoret i Løgumkloster.Datter af postbud i Brede, Niels Chr. Madsen og Johanne Marie.

Logerende 1925: Callesen, Peter Andersen, lærer, født den 9. okt. 1900 i Tønder. En vinterdag i 1929 er han uheldig at falde gennem isen på mølledammen. Han slipper dog med et koldt gys, da der ikke var så dybt, der hvor han faldt i. Man har i øvrigt gjort noget for at skøjteløbere på mølledammen kan nyde turen. Kommunen har sat 2 lys op og lørdag aften spiller brandværnsorkestret; Callesen, Cathrine, lærerinde og søster til Peter, født den 3. apr. 1905 i Tønder; Illum-Steensig, Vagn, banemedhjælper, født den 15. dec. 1902 i Løkken, Turreby sogn. Søn af lærer, Harald Steensig og Emilie Lund. Han udstod sin elevtid ved banen i Løgumkloster i 1923. Vagn blev gift med Marie Hagensen, født den 12. okt. 1906 i Østergade 30, Løgumkloster.

Logerende 1930: Johansen, Axel Theodor, lagerassistent hos tømremester Bock, født den 30. dec. 1906; Jensen, Laurids, Lagerassistent hos tømremester Bock, født den 13. juli 1909 i Hammelev. Søn af proprietær (storbonde), Peter Hansen Jensen og Kjerstine Fogh.

Logerende 1940: Damsgaard, Albert Kjærulf, assistent, født den 20. mar. 1905 i Heltborg.

Lorenzen, Johanne, børnehavelærerinde, født den 4. jan. 1911 i Ø. Højst. 

Beboere -1968-: Hansen, Lorenz Peter, husmand, født den 8. juni 1894 i Landeby, Nr. Løgum sogn. Søn af landmand, Hans Jørgen Hansen og Margrethe Marie, født Westergaard. Lorenz døde den 18. juni 1968 på amtssygehuset i Haderslev og blev begravet i Løgumkloster. 74 år. Gift med Hansen, Anna Margretha, født Christiansen. 

Logerende 1953-: Christensen, Regine, søster/diakonisse/hjemmesygeplejerske, født den 1. maj 1921 i Terkelsbøl, Tinglev. Se Stationsvej 14

Lejebolig -1960- Hellesøe, P, komisTlf. 43813. Børn: Hellesø, Sonni, født c1959

Ejer 1963-70- 

Hansen, Lorenz Peter, husmand, født den 8. juni 1894 i Landeby, Nr. Løgum sogn. Søn af landmand, Hans Jørgen Hansen og Margrethe Marie, født Westergaard, Østergade 20. Lorenz døde den 18. juni 1968 på amtssygehuset i Haderslev og blev begravet i Løgumkloster. 74 år. Gift med 

Hansen, Anna Margretha, (ANNI) født Christiansen den 27. apr. 1900 i Flensborg. Hun døde den 28. dec. 1982 i Løgumkloster. 

Børn:

Hansen, Hans

Hansen, Thyra

Hansen, Anton

Hansen, Dora

Ejer –1979-89

Hansen, H. C., Chewron service station på Nørrmark, tidligere Caltex.

Ejer 1984- Olesen, Ella

Ejer 2006- Borgmeyer, Michael

Ejer 2016-18- Kusk ejendomme Aps 

Vindmøllegade 6 - Købmandsforretning

Matrikel nr. 442 - Boligareal: 208 m2 - Grundareal: 463 m2 - Byggeår: 1905

Ejer og beboere 1905-12

Hermannsen, Hermann, købmand og pottehandler. Gift med

Hermannsen, Christine Wilhelmine Dorthea Steffensen.

Børn:

Hermannsen, Ingeborg Kæthe Marie, født den 22. jan. 1899 i Løgumkloster.

Hermannsen, Emma Margarethe, født den 28. mar. 1901 i Løgumkloster.

Hermannsen, Johannes Marius, født den 15. jan. 1905 i Løgumkloster.

Hermannsen, Ingeborg Käthe Marie, kontordame, født den 22. jan. 1899 i Løgumkloster. I 1919 flytter hun fra Flensborg til et værelse i Gammeltoftgade 8, st. tv. i Kbh. I 1921 fraflytter hun Kbh. 

Under 1. Verdenskrig boede der en gendarm til leje i huset. Når han patruljerede rundt i byen og opdagede, at der blev slagtet, skulle han indberette det til de tyske myndigheder, for det var ulovligt at slagte uden speciel tilladelse. Men gendarmen var god til at lukke øjnene for slagtningerne ikke mindst, når han fik en skinke med hjem til konen, hvilket jo var lige så ulovligt som slagtningen.     

Ejere og beboere 1912-25

Bock, Marius, Johannes og Anton, købmænd.

Lejer i 1921: Lauterbach, Alfred August, bogholder ved pibefabrikanterne brødrene Bock og frivillig brandmand, født den 17. juni1879 i Eisenach, Thüringen. Søn af militærmusikdirektør, Gustav Friedrich Hermann Lauterbach og Terese, født Pabel. Han kom til Løgumkloster i 1903. Døde efter lang tids svagelighed den 5. juli 1953 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 3. juli 1904 i Ulkebøl med Lauterbach, Anne Cathrine, født tvilling, den 27. juni 1881 på Dybbølbjerg ved Sønderborg. Datter af gårdejer, Jørgen Jensen og Henriette Philippine Margrethe Christiane Mortensen. Hun dør den 3. feb. 1952 i Hoptrup sogn efter lang tids sygdom hos en søn, der er bagermester i Marstrup i en alder af 70 år og bliver begravet i Løgumkloster.

Børn: 1. Lauterbach, Marie Henriette Therese, født den 4. sep. 1905 i Løgumkloster. Død 13 dage gammel. 2. Lauterbach, Walther Friedrich Robert, født den 3. sep. 1906 i Løgumkloster. Han tager præliminæreksamen på Løgumkloster Efterskole i 1922 med 107 point. Han døde den 4. jan. 1981 i Lyngby. 74 år. Gift den 6. maj 1937 Nazareth kirke med kontorist Anna Tuxen Lauterbach, født den 31. mar. 1900 i Tingerup, Kongsted. Døbt af sin far i Pedersker kirke på Bornholm. Hun døde den 18. mar. 1990 i Hellerup. Datter af sognepræst Peter Bjerg-Nielsen og jordemoder Jenny Frederikke, født Tuxen. 89 år. Børn: Lauterbach, Jørgen, født den 4. maj 1940 i Rigshospitalets sogn i København. Døbt i Gentofte kirke; 3. Lauterbach, Arthur Paul Jørgen, brandmand, født den 2. aug. 1908 i Løgumkloster. I 1940 var han sogneforvalter boende i Birkholmsgade 2 i København sammen med husbestyrerinde Anna Elisabeth Egholm født den 15. nov. 1899 i Skagen og hendes søster Esther Marie Egholm, født den 21. aug. 1904 i Skagen. 4. Lauterbach, Sofie Margrethe Bertha, født den 8. maj 1910 i LøgumklosterHun døde den 13. dec. 1975. 65 år; 5. Lauterbach, Alfred Marius, født den 23. apr. 1918 i Løgumkloster. Han mister et stykke af den ene finger i en roerasper i 1926Han døde den 4. juli 1954. 36 år; 6. auterbach, Kurt Georg, smedesvend, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster. Døbt i Nr. Løgum kirke selvom handlingen blev udført i Løgumkloster kirke. Det får man lige rettet rigtigt hen i 1933.

Familien boede i Allégade i 1924.

Gourmetkok, Erwin Lauterbach, født 1949 i Haderslev. Søn af?

Lejer i 1921 Madsen, Anne Marie, diakonisse ved St. Lucas stiftelsen, født den 27. dec. 1872 i Bedsted. Datter af Kynde Madsen, (1820-) og Anne Marie født, Boisen, (1835-). Døde den 30. maj 1926 i Løgumkloster. 53 år.

Lejebolig i 1921-62 Larsen, Oline Bothilde, ugift diakonisse ved St. Lucas stiftelsen og 1913-53 diakonisse og søster i Løgumkloster(hjemmesygeplejerske) 1921-53, født den 23. dec. 1882 i Skovby, Løjt Kirkeby, Aabenraa amt. Datter af lejeinderste, Abraham Jacob Larsen og Christine Margrethe, født Andreasen. I 1938 får hun på Centralforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheders årsmøde i Ålborg af dronningen overrakt guldmedalje for 20 års arbejde i hjemmeplejen. Hun døde ugift den 25. nov. 1962 på Tønder sygehus og blev begravet på Løgumkloster kirkegård efter mange års slidsomt og opmuntrende arbejde som hjemmesygeplejerske i Løgumkloster. 78 år. I 1930 havde hun til eksempel haft 135 patienter, havde aflagt 3800 sygebesøg, haft 2 halvplejedage, 17 kvartplejedage og 5 nattevagter.

3 ejere og beboere 1925-52

Bock, Andreas Erich, købmand, født den 12. sep. 1898 i Løgumkloster.

Bock, Johannes Anton, købmand, født den 13. sep. 1902 i Løgumkloster

I 1952 bliver han påkørt af en lastbil med heste i krydset Smedegade og Løgumklostervej i Branderup. Bocks bil bliver skubbet i grøften, kun materiel skade.

Bock, Ernst Nicolai Gottlieb, født den 21, feb. 1904 i Løgumkloster

Sønner af pibefabrikant, Johannes Ludvig Bock og Maria Petra født Bastian.

Ejer 1952-75

Brodersen, Jacob Bundesen, gørdejer i Løjtved og udlært snedker, født c1884 i Løjtved, Nr.Løgum. Deltog i 1. Verdenskrig. Søn af Mathias Brodersen og Anne Kjestine f. Schmidt. Brodersen overtog gården i 1913. Der var dengang opdyrket 20 tdr. land mod nu 33 tdr. land, idet han tilkøbte 8 tdr. land. Jorden er merglet og kanaliseret, og der er plantet Læbælter. Besætningen er på 3 heste, 9 køer, 15 ungkvæg og 15 svin. Brodersen har deltaget i Verdenskrigen 1914—18. Han var medlem af Skolekommissionen. Gift (diamantbryllup 1971) den 31. jan. 1911 i Nr. Løgum med

Brodersen, Andrea Margrethe, født den 2. jan. 1891 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af gårdejer i Løjtved,Søren Andersen Fabrin (Nr. Løgum 1864-1957) og Anna Dorothea f. Ipsen.

I 1911 køber de en ejendom på 25 tdr. land i Bjerndrup, som de driver frem til 1952, hvor en søn overtager, og de flytter til Løgumkloster. Jacob havde krigstjeneste under hele 1. Verdenskrig fra 1914-19 i Belgien. I denne periode drev Andrea selv gården. Tilbage på landejendommen driver de sammen bedriften videre i nøjsomhed og primitive forhold. Først i midten af 1930’erne får de indlagt strøm på den i øvrigt ensomt liggende landejendom. Som pensionist laver han blomsterpinde, som han selv skærer ud og dekorerer med mønstre.

9 Børn: 

Brodersen, Søren Andersen, født den 22. aug. 1913i Løjtved, Nr. Løgum.

Brodersen, Mathias, født den 25. aug. 1914i Løjtved, Nr. Løgum.

Brodersen, Jacobine Anna Dorothea Kjestine, født den 13. aug. 1915i Løjtved, Nr. Løgum. Hun fik navnet som minde, hvis Jacob ikke kom hjem fra krigen. 

Brodersen, Magnus, (MAGGE) født den 1. maj 1920 i Løjtved, Nr. Løgum. Han overtager gården. Børn: Ingelise, gift Langenberg. 

Brodersen Anna Dorothea, født den 10. jan. 1922 i Løjtved, Nr. Løgum.

Brodersen, Chrestine Magie, født den 20. apr. 1923 i Løjtved, Nr. Løgum.

Brodersen, Helga Cathrine, født den 25. aug. 1924 i Løjtved, Nr. Løgum.

Brodersen, Andre, født den 14. apr. 1927 i Løjtved, Nr. Løgum.

Ejer 1975-2017- (T-Transport)

Timm, Jürgen 

Timm, Linda Metha, født den 14. sep. 1953 i Løgumkloster. Datter af brandkaptajn, Svend Find Andersen og Friedel Feddersen. Se Åbenråvej 8a.

Vindmøllegade 7 - Skræddermesterens hus

Foto 2012

Matrikel nr. 88 - Boligareal: 125 m2 - Grundareal: 420 m2 - Byggeår: 1877

Ejer 1877-1906

Johannsen, Jens, skræddermester. Gift med

Johannsen, Marie Elisabeth, født Abild den 15. sep. 1832.

Børn:

Johannsen, Marie Elisabeth, født den 19. nov. 1865 i Løgumkloster.

Johannsen, Georgine, født den 29. nov. 1871 i Løgumkloster.

Johannsen, Georg Martin, født den 11. apr. 1874 i Løgumkloster. 

Ejer 1906-21

Johannsen, Johan Henrik, skræddermester, gift med

Johannsen, født i Abild den 15. sep. 1832 i Løgumkloster. Hun døde den 24. nov. 1899 i Løgumkloster.

Ejer 1921-41 Beboer 1924-41

Ockholm, Jette, født den 28. dec. 1873 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Laust Frendesen og Merret f. Schmidt. Hun var gift med landmand, Anders Jefsen Ockholm, der døde i Vester Terp den 21. sep. 1920 i en alder af 52 år. Jette køber efter mandens død huset Vindmøllegade 7, men bliver boende i Vester Terp frem til 1924, hvorefter hun selv flytter ind i huset. Her bor hun til sin død den 14. feb. 1941 i Sønderborg. Begravet i Nr. Løgum. 

Logerende 1921: Mathias, Otto, skorstensfejersvend hos Heinrich, født den 14. mar. 1903 i Waldenburg i Bøhmen i Tyskland.

Logerende 1925: Hansen, Frode, kontorassistent, født den 7. feb. 1901 i Frederiksborg. Se Vestergade 27. 

Logerende 1930: Holdt, Mathias Christian, pensionist, født den 7. juli 1848 i Astrup, Sdr. Bjert sogn. Søn af inderste, Chresten Rask Holdt og Marie Kathrine Nisdatter. Døde den 22. maj 1936 i Løgumkloster. Han var gift med

Holdt, Marie Christine, jordemoder, født Bossen den 1. juni 1849 i Leck. Hun døde efter flere års svækkelse den 7. sep. 1922 på sindssygehospitalet i Viborg. 73 år. Begravet i Løgumkloster.

Logerende i 1940: Holdt, Broder, født den 26. feb. 1874 i Koldkåd. 

Ejer 1941-42 Petersen, Andrea Petra, forrige ejers arving,Visby.  

Ejer 1942-60- 

Boysen Petersen, Jens tidligere landmand i Løjtved -1942, født den 2. maj 1878 i Drengsted, Døstrup sogn. Gift den 30. okt. 1901 (Diamantbryllup) med 

Petersen, Kjestine Cathrine, født Rohr den 6. aug. 1880 i Møgeltønder. 

10 Børn

Søn i Fredericia 

Søn i Vendsyssel 

Søn gårdejer i Perbøl 

Søn skomagermester i Hvidding 

Søn bagermester i Felsted 

Søn bagermester i København 

Søn 

Datter gift i Tønder 

Datter gift i Tønder 

Datter gift i skærbæk 

Beboer -1970-: Westermann, børnehaveleder. (Måske søster til dyrlæge Westermann i Bredebro)

Ejer 1995-98?

Ejer 1998-2021- Honoré, Frank og Thomsen, Tina

Børn:

Honoré, Cecilia

Vindmøllegade 8 - Baptist kapel

Vindmøllegade 8 'Kassen i midten'.

Matrikel nr. 443 - Boligareal: 192 m2 - Grundareal: 254 m2 - Byggeår: 1907

Ejer -1907

Hvid, Laurids Andersen, tømremester. Død før 1921. Gift med

Hvid, Johanne Marie Christine, født den 8. februar 1869Borbøl, Nørre Holsted. Døde den 3. aug. 1924 i Løgumkloster. Datter af indsidder, Conrad Hansen og Else Cathrine, født Ebbesen.

Børn:

Hvid, Maren, født den 4. jan. 1893 i Løgumkloster.

Hvid, Else Catharina, født den 27. maj 1894. Død ½ år gammle.

Hvid, Agnes, født 20. apr. 1895 i Løgumkloster.

Hvid, Conrad, tømremester født 7. apr. 1896 i Løgumkloster. (Som voksen bor han i Allégade.)

Hvid, Evald, født 1897. Død mindre end 1 år gammel.

Hvid, Ellen, sygeplejerske, født 4. dec. 1898 i Løgumkloster. Hun arbejdede og boede som sygeplejerske på sindssygehospitalet i Vordingborg i 1930. En af patienterne var Adolf Jensen Erichsen, født 15. maj 1898 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Johannes Jensen Erichsen og Ane Christine Cathrine, født Eskildsen.

Hvid, Jacob, født den 18. aug. 1900. Død 1½ år gammel. Ikke døbt.

Hvid, Laura, født den 27. aug. 1901 i Løgumkloster. Død 1 år gammel.

Hvid, Jakob, født den 3. mar. 1903 i Løgumkloster.

Hvid, Laura, født 11. aug. 1907 i Løgumkloster. 

Bemærk!: Deres børn født før 1910 er først døbt den 4. nov. 1910 i Løgumkloster. Dvs. at de børn der døde før 1910 aldrig blev døbt, hvilket præsten også har bemærket hver gang.

Hvid, Dagmar, født den 26. mar. 1911 i Løgumkloster.

Ejer 1907-20

Baptisterne i Løgumkloster.

Huset anvendes som kapel.

Ejer og beboere 1920-23 

Sørensen, Niels Andersen, landmand i Rødekro, født den 22. dec. 1880 i Lovrup, Døstrup sogn. Han bor med familien på Jørgengårdsvej 33a+b i Småeng som blev kaldt Zitrinkenhof. 

Lejebolig 1919-21: Beier, Anders Thomsen, lærer, født den 3. feb. 1865 i Rødager, Haderslev amt. Gift med Beier, Bothilde Marie, født den 23. juli 1865 i Løgumkloster. Datter af Paul Lassen Petersen og Anna Maria Petersen f. Lausten. Børn: Beier, Morten, apotekslærling, født den 28. dec. 1889 i Overby, Døsrtup sogn. Se Slotsgade 7.; Beier, Anna, født den 24. maj 1891 i Laurup. Døstrup. Familien har også boet i Slotsgade. Familien flytter i eget hus i Slotsgade 7 i 1921.

Lejebolig 1920: Hvid, Johanne Marie Christine. Børn: Agnes, Conrad og Dagma Hvid. 

I huset har hun en lille forretning - Osteklokken: Her sælger hun ost og frisk afskåret pålæg fra Esbjerg andelsslagteri. 

Bierwurst og knækpølser. Hvis man senest tirsdag aften bestiller affald fra Esbjerg andelsslagteri, kan man få det udleveret fredag eftermiddag i 1920-21. 

Hvidtøl fra P. Holms bryggeri i Esbjerg. Priserne på madvarer 1921: Hoveder 60 øre pr. pund - Hals og skinkeben 80 øre pr. pund - Langryg 45 øre pr. pund - Småkød 160 øre pr. pund - Mellemgulv 60 øre pr. pund - Mørbrad 300 øre pr. pund - Tunger 150 øre pr. pund - Levere 130 øre pr. pund - Hjerter 70 pr. stk. - Nyrer 20 øre pr. pund. Tæer 25 øre pr. pund 

Lejebolig 1921-24: Steffensen, Thorwald Henry Waldemar, ekstraarbejder, født den 1. maj 1893 i Agerbæk, Fåborg, Ribe amt. Søn af husmand, Jens Peter Steffensen og jordemor, Anna Petra f. Andersen. Gift med Steffensen, M. M., født den 16. jan. 1893 i Kongensstræde 36, Fredericia. Præsten har skrevet hendes navn som M. M. ved dåben. Dette bruges også kun i Folketællingen 1921. Men hun hedder Magdalene Wilhelmine. Datter af Maler, Martinus Josef Edward Brandt og Marie Cathrine Elisabeth f. Gorell. Mandens barn: Stephensen, Gunner Hilmar, født den 17. jun. 1919 i Hunderup, Bramminge. Søn af Dagmar Katrine Madsen. Fællesbørn: 1. Stephensen, Grethe Petra Sine Johanne, tvilling, født den 13. jan. 1920 i Hunderup, Bramminge. 2. Stephensen, Ingolf Westphal Gottlieb, tvilling, født den 13. jan. 1920 i Hunderup, Bramminge.

Lejebolig 1921: Østerbye, Eduard August Valdemar, blikkenslager, født den 2. maj 1869 i Nyborg. Søn af bager, Franz Christoffer Østerby og Hansine Holst; Lund, O, blikkenslager, født 1870 i København. De er begge kommet til Løgumkloster i 1918 fra København.

Ejer 1923-50 Hamdorf, Max, læge, født den 8. aug. 1866 i Haderslev. Se Møllegade 6

Beboere 1925: Boyens, Harrald, præst, født den 1. okt. 1891 i Tyskland. Gift med Boyens, Anna, født den, 17. jan. 1901 i Tyskland. Børn: Boyens, Armin, født den 6. sep. 1924 i Tyskland. 

Kolberg, Gustav, tysksproget lærer, født den 24. maj 1896 i Königsberg, Tyskland. Gift med Kolberg, Hansine, født den 26. sep. 1900 i Toftlund. (Se Slotsgade 20) 

Jacobsen, Herbert, Arbejder, født den 6. juni 1919 i Kiel. Gift med Jacobsen, Ellen Marie Eline, født den 22. feb. 1899 i Borg, Brede. Datter af arbejdsmand, Søren Nielsen Bjørnskov og og Mariane f. Sørensen. Børn: 1. 2. Jacobsen, Søren Wilhelm, født den 12. okt. 1921 i Tønder; 3. Jacobsen, Nicoline Caroline, født den 3. okt. 1922 i Tønder; 4. Jacobsen, Caroline Marie, født den 22. feb. 1925 i Løgumkloster. Døde 2 mdr. gammel.

Ejer 1950- Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift sundhedsplejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Datter af lægeMax Heinrich Berthold Hamdorf og Helene Christine, født Matzen fra Møllegade 6. Hun ejede Markledgade 17 frem til 1954, hvorefter hun køber 2,8 ha marskjord af frøken Nicoline Nissen, Slotsgade i Tønder. Hun døde den 6. juni 1961 i huset. Begravet i Nr. Løgum. 57 år. 

Ejer 1961-71-

Erichsen, Christian Peter, fhv. repræsentant, født den 17. okt. 1901 i Løgumkloster. Søn af Erichsen, Andreas og Marie Magdalene, født Jensen. Gift den 27. maj 1928 i Løgumkloster med

Erichsen, Inger Kirstine, damefrisør, født Madsen. Hun døde 1946.

Han flytter senere til Lunden 28.

Lejebolig -1940-79-: Dinsen, Friedrich Carsten, (FIDDE), opkøber for Bylderup Bov slagteri senere forretningsfører hos slagter Marcussen i Markledgade, født den 9. maj 1905 i Tønder. Han var en ganske rar mand, når han var ædru. Han døde pludselig den 3. dec. 1961 i Løgumkloster. 56 år. Gift den 6. mar. 1933 med Dinsen, Anne, født Riggelsen, den 25. dec. 1904 i Søndernæs. 

Børn: 1. Dinsen, Peter, isenkræmmer i København, født den 6. mar. 1933 i Løgumkloster. 2. Dinsen, Uwe, sparekasseassistent, født den 21. dec. 1937 i Løgumkloster. I 1953 taber han sin pung med 37 kr., penge han har tjent ved at bringe Jyllands Posten ud et helt år., født den 1. maj 1943 i Aabenraa. Han døde den 30. sep. 2008 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 29. juli 1967 i Løgumkloster kirke med handelsmedarbejder i Løgumkloster Bank, Brammann, Ulla, Hun døde den 2. aug. 1980 i Løgumkloster. 37 år. Se lejebolig 1940 i Markedsgade 13.

Dinsen, Karin, kontorassistent,født den 3. dec. 1939 i Løgumkloster. Se Garvergade 4

 

Nybygget 1996

Ejer 2004- Andelsboligforeningen Allégade/Vindmøllegade

Vindmøllegade 9

Matrikel nr. 416 - Boligareal: 139 m2 - Grundareal: 743 m2 - Byggeår: 1880

Ejer 1894-1945 

Andersen, Andreas Jensen, (DRES TJÆRREMAND) stenhugger, tagdækker, fyrbøder med meget mere, født den 25. dec. 1859 i Blåvand, Ringkøbing. Søn af skipper, Christian Andersen, født 28. juli 1838 i Øster Oksby og Maren, født Ibsdatter født 13. sep. 1836 i Blåvand. Andreas døde efter kort tids sygdom den 19. maj 1940 i Løgumkloster.

Han var lidt af en altmuligmand. Ud over stenhuggerarbejdet, blev kaldt ’Dres tjæemand’, fordi han tjærede byens paptage. I mange år passede han fyret på Løgumkloster Sygehus i Markledgade og lavede også her meget forefaldende arbejde. Under og efter 1. Verdenskrig desinficerede han alle heste, der kom hjem fra krigen, da mange havde fået smitsomme sygdomme. Desinficeringen foregik i en lille bygning i krigsfangerskoven.

Børn i Løgumkloster var hunde red for ham. Når han så dem, krøb han sammen som en trold. Med sit sortfurede i ansigt fra tjærearbejdet, med hævede arme og krummede fingre udstødte han nogle uhyggelige lyde. Også kan det ellers være at børnene fik benene på hakken, og Dres fik sig et godt grin.

Gift den 24. nov. 1888 i Løgumkloster med

Andersen, Dorothea Christine Anne Nicoline, (Dora) født Jensen den 15. dec. 1863 i Løgumkloster. Konfirmeret 1878 i Åbenrå. Datter af arbejder, Jens Christian Jensen, født den 3. aug. 1827 i Hee sogn ved Ringkøbing og Anna Kirstine, født Petersen den 29. december 1825 i Nørre Løgum Sogn. Dorothea døde den 17. maj 1945 i Løgumkloster. 81 år.

Børn: 

Andersen, Meta Kirstine, født den 27. sep. 1889 i Løgumkloster. Gift den 22. nov. 1912 i Løgumkloster med tjenestekarl, Axel Hansen Axelsen, født den 12. nov. 1885 i Visby. Konfirmeret 1900 i Visby. De boede bl.a. i Hindeballe, Brændstrup og flere steder i Bredebro. Børn: Niels Axelsen; Andreas Axelsen.

Andersen, Kjestine, født den 29. mar. 1892 i Løgumkloster. (se nedenfor)

Andersen, Christian Nielsen, født den 30. sep. 1893 i Løgumkloster. Bosatte sig i Tønder. Plejedatter: Sonja Andersen.

Andersen, Marius, fabriksarbejder, født den 19. maj 1898 i Løgumkloster. Han emigrerede til Amerika i starten af 1920’erne. Ingen børn.

 

Lejebolig 1940: Larsen, Martin Wilhelm, født den 29. sep. 1909 i Vinderød, Frederiksværk. Gift den 25. mar. 1918 med Larsen, Olga, jordemoder, født den 30. mar. 1896 i Tolne, Hjørring. 

Hun startede i 1923 som jordemoder i Løjt Kirkeby, var herefter nogle år på Rømø, herefter i Arrild og i 1939 kom hun til Løgumkloster. I 1948 var hun medlem af byrådet. 

 

Børn: Larsen, Peter Damm, chauffør hos Zimmermann i Arrild i 1940, født den 29. dec. 1918 i Ålbæk, Råbjerg sogn, Hjørring. 

Se Møllegade 6a

 

Lejebolig 1940: Hansen, Jørgen Christian, snedkersvend, født den 3. juli 1906 i Stubbæk, Åbenrå. gift med Hansen, Nanna, født den 22. feb. 1912 i Bramminge.

Ejer 1945-76 

Holt, Hans Petersen, kusk, hotelkarl og landmand, født den 4. okt. 1883 i Ubjerg, Tønder. Søn af forpagter Jacob Friedrich Holt og Idaline Petra, født Petersen. Han var i sine unge år først kusk for feriegæster på sild, hvorefter han kom til Løgumkloster og blev kusk for doktor Hamdorf. Han døde den 5. september 1971 i Løgumkloster. 88 år. Gift den 5. okt. 1910 i Løgumkloster (Diamantbryllup) med

Holt, Kjestine, (DIDDE) født den 29. mar. 1892 i huset i Vindmøllegade 9. Datter af tidligere husejer og mangeårige ansat på Løgumkloster Sygehus Andreas Jensen Andersen og Dorothea (se ovenfor). Didde døde i Sølsted, den 20. juni 1976 efter, at hun ved et besøg hos datteren og svigersønnen i Sølsted fik en hjerneblødning og blev lammet. Her blev hun og blev plejet, indtil hun døde.

Hans P. Holt blev ansat hos sin bror, Friedrich Petersen Holts, der var gårdejer i Ellum. Her mødte han sin kommende brud, Kjestine. I 1912 købte de en gård i Sølsted, som de ejede i 33 år. Gården var oprindelig på 18 tdr. land, men Hans Holt fik opdyrket 19 tdr. land hede. På gården var der 3 heste, 6 køer, 10 ungkvæg og 15 svin. Deres svigersøn Jørgen Christensen overtog herefter gården.

I 1914 blev Hans Petersen Holt indkaldt til krigstjeneste. Efter kort tid ved fronten fik han betændelse i benene og blev herefter fritaget for den frygtsomme fronttjeneste. I stedet blev han fangevogter for 12 russiske fanger i Sølstedlejren i den gamle stråtækte skole.

Børn:

Holt, Max Petersen, gartner i Bredebro, født den 29. apr. 1910 i Løgumkloster. Han døde den 27. april 2002 på Tønder Sygehus.

Holt, Jakob Friedrich, født den 12. juni 1912 i Løgumkloster. Døde spæd.

Holt, Jakob Friedrich, landmand i Sølsted, Abild, født den 27. mar. 1914 i Sølsted. Han boede til sidst på Leos Plejehjem i Tønder, men døde på Tønder Sygehus den 16. oktober 2001 efter få dages indlæggelse. 

Holt, Andreas Andersen, entreprenør i Sølsted, Abild. født den 21. juni 1916 i Søsted. Han døde den 20. februar 1994 på Tønder Sygehus.

Holt, Christian Paulsen, landmand, født den 17. apr. 1918 i Sølsted, Abild. Han var gårdejer i Helved på Als, hvorefter han blev ansat hos JF i Sønderborg. Han døde den 15 juli 2000 på Als.

Holt, Dorathea Christine, (DORA) født den 12. juli 1922 i Sølsted, Abild. Gift med Jørgen Christiansen. De driver Doras fødehjem i Sølsted i ca. 35 år. Efter mandens død flytte Dora til Lagervej i Bredebro, hvor hun havde mange år. Hun flyttede herefter til Plejehjemmet ”Hjørnegården" i Bredebro.

Data velligt tilsendt af Hans Holt, Løgumkloster.

Ejer 1976-85 Christensen, Edger Hansen, ugift, født den 11. sep. 1909 i Toftlund. Søn af Ingvart Christian Christensen og Hansine Nicoline, født Bock.Edger var landmand i Sølsted og flyttede herfra til Løgumkloster. Han døde den 21. juli 1985 på Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 75 år.

Ejer 1985- Drøhse, Jan 

Beboer 9a

2012 Kjær-Hansen, Susanne 

2017 Müller, Hans Karl Wilhelm 

Beboer 9b 2012 Stigsen, Simon Andersen

Vindmøllegade 10 Baptistkapel

Matrikel nr. 583 - Boligareal: 53 m2 - Grundareal: 74 m2 -Byggeår: 1900

Ejer 1896-1920 Baptisterne i Løgumkloster. Huset anvendes som kapel.

Lejebolig 1914-17: Myrthu, Wilhelm Hansen, snedker senere værkmester, født den 15. maj 1881 i Næstved. Gift med Myrthu, Andrea Maria, født Johannsen den 4. sep. 1885 på Harres mark, Brede sogn.

Børn: 1. Myrthu, Karen Christine, født den 19. aug 1907 i Sønderborg. 2. Myrthu, Valborg Hansen, født den 16. jan. 1913 i Sønderborg. 3. Myrthu, Carl Hansen, født den 15. aug. 1914 i Løgumkloster. 4. Myrthu, Alfred Hansen, født den 12. nov. 1916 i Løgumkloster. Konfirmeret i Sønderborg. 5. Myrthu, Svend Hansen, født den 13. dec. 1920 i Sønderborg.

I 1930 bor Alfred i Hospitalsgade 27, Sønderborg med moderen, da forældrene er skilt.

Ejer 1920-46

Albers, Andreas, malermester og bandkaptajn, født 19. august 1878 i Løgumkloster. Søn af malermester, Conrad Albers død 85 år gammel aug. 1921 og Andrea Marie Christine, født Nielsen i 1845, død før 1921. Andreas var en flittig og arbejdsom håndværker, der fortsatte med at male til han var over de 70 år. Han døde den 15. dec. 1957 på Løgumkloster sygehus. 1. gang gift den 2. maj 1904 i Ravsted kirke med

Albers, Marie Caroline, født den 22. mar. 1880 i Ravsted. Datter af Thomas Petersen Nissen og Johanna Cathrine, født Callensen.

Børn:

Albers, Johanne, født 1907

Albers, Thomas, født den 11. sep. 1908 i Uge, Aabenraa amt. Han er flyttet hjem i 1925.

Albers, Conrad, malersvend født 21. april 1911 i Ravsted. Udlært 1927 i sin fars malerforretning. Får pengepræmie for sit svendestykke i 1927 fra Teknisk skole i Løgumkloster sammen med 4 andre. Han er flyttet hjem i 1930.

Albers, Andres, født den 23. mar. 1913 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Alle børn boede i barndommen i plejefamilie hossvigerforældrene, Thomas og Johanne Nissen.  

Gift 2. gang den 23. nov. 1917 i Løgumkloster med

Albers, Johanne Marie Kjestine, født den 27. sep. 1878 i Ellum mark. Død 1973, 94 år. Datter af gårdejer senere arbejdsmand, Laurits Jepsen Nielsen og Marie Kjestine, f.Karstensen.

(Der er familie i Østergade 3 og på Koldkådvej)

Logerende 1920: Christensen, Marie Dorothea, født Johnsen den 11. mar. 1860 i Nr. Løgum. Datter af Hans Andersen Knudsen Johnsen og Marie Mariane Christensen.

I 1938 falder Hans Nielsen Petersen fra Draved ned fra taget under tagtækning. Han får herved udvendige kvæstelser og brækker den ene fod.

Lejebolig 1940: Hansen, Søren Peter Lassen, landarbejder, født den 25. juni 1902 i Nr. Løgum. Gift den 23. feb. 1926 med Hansen, Thomine Petrine, født den 1. nov. 1903 i Løgumkloster. 

Børn: 1) Hansen, Laura Kathrine Ottoline, født den 9. juli 1926 i Nr. Løgum. 2) Hansen, Thomas Peter, født den 24. nov. 1927 i Nr. Løgum. 3) Hansen, Mads Peter, født den 10. pr. 1929 i Nr. Løgum.  

Ejer 1946-

Plumhoff, Willy, tømrermester og æresmedlem af brandvæsenet, født 1906 i Tyskland. Han var i en periode bestyrer af svendehjemmet i Løgumkloster. Søn af Wilhelm Plumhoff, tømremester, født 22. februar 1880 i Tyskland og Anna Petersen født 20. november 1882 i Løgumkloster. Willy var medlem af Løgumkloster Brandværn 1925-32- (Stigefører -1931-)

Gift med

Plumhoff, Anne Kathrine, f. Horn.

Børn: Plumhoff, Willy, født den 7. okt. 1939 i Løgumkloster.

Ejer -1967

Peters, Otto Christoph Friedrich, handelsmedhjælper senere pedel ved den tyske skole på Tønderlandevej, født den 28. sep. 1883 i Berlin. Søn af billedhugger, Gustav Adolf Peters og Emma Agnes Elisabeth, født Schäfer. Han døde af blindtarmsbetændelse den 31. aug. 1942 i Westerland på Sild. 58 år. Begravet i Løgumkloster. Gift 8. jan. 1910 med

Peters, Christiane Else Regina, født Kramer, den 3. sep. 1889 i Berlin. De havde sølvbryllup i 1935. Hun døde den 7. juni 1967 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 77 år. Datter af bådsmand i Berlin, Gotfried Ernst Heinrich Kramer og Eva, født Kizcke.

Børn:

Peters, Emma Lena Elise, født den 24. mar. 1910 i Flensborg.

Peters, Ernst Gustav Heinrich, født den 30. juni 1911 i Flensborg.

Peters, Carl Georg, født den 10. nov. 1912 i Flensborg og døbt i Adelby.

Peters, Otto Gottfried, født den 4. dec. 1918 i Løgumkloster.

Peters, Heinz Gerhard, født den 13. juli 1924 i Løgumkloster. Død 3 mdr. gammel.

Peters, Helga Anneliese, født den 14. maj 1925 i Løgumkloster.

Peters, Edith Else, født den 8. nov. 1926 i Løgumkloster.

Peters, Helga Anneliese, født den 14. maj 1928 i Løgumkloster.

 

Familie boede i en lejebolig i Østergade 8 i 1921-25 og Markledgade i 1940

Nybygget 1996

Ejer 2004-

Andelsboligforeningen Allégade/Vindmøllegade

Beboere 10a

Andelsjejebolig -2006

 

Andersen, Anna Marie Juncker, født den 28. nov. 1921. Hun døde den 12. maj 2006 i Løgumkloster.

 

Andelslejebolig 2012-17- Holt, Jens, sparekassefuldmægtig

Beboere 10b

Andelslejebolig 2006-09

 

Lund, Marie V., født den 8. juni 1923. Hun døde den 15. okt. 2006.

 

Andelslejebolig 2012 Brodersen, Viggo & Petersen, Hanne

Andelslejebolig 2017 Petersen, Hanne

Vindmøllegade 11

Matrikel nr. 415 - Boligareal: 167m2 - Grundareal: 784 m2 - Byggeår: 1898

Ejer 1898-1906 

Toft, Johann Johannsen, postbud, født den 9. jan. 1869 i Neder Jerstal, Bevtoft.  Søn af skomager i Tislund, Nis Jensen Toft og Adelheid Marie, født Petersen (-2. juni 1888). Gift den 7. maj 1898 i Løgumkloster med 

Toft, Anna Margaretha, født den 9. jan. 1865 i Bramstedt. Datter af afdøde forpagter, Hinrich Carstensen og afdøde Caecilie Catharina, født Hansen. Begge forældre døde i Ø. Højst. 

Børn: 

Toft, Anna Catharina, født den 18. aug. 1895 i Leck.

 

Toft, Adelheid Cecilie, født den 29. dec. 1898 i Løgumkloster. Allerede som 4-5 årig flyttede familien til Flensborg. Omkring 1906 flyttede de videre til Kiel, hvor Adelheid begyndte sin skolegang i en stor pigeskole. Den 29. mar. 1914 blev hun konfirmeret i Kiel, men da 1. Verdenskrig var ved at bryde ud, skyndte familien sig at rejse tilbage til Flensborg. Efter krigen forlod Adelheid Sønderjylland og rejste til København (1920-23), hvor hun havde forskellige pladser, bl.a. på hotellet, Helgolandsvej 4, ved Blegvad, Dahl, Bincke og Geelsskov, nord for København. Senere i 1920'erne fik hun sine forældre derover, hvor familien boede på Amager. I sep. 1932 i Polensgade 28, 3 sal. Kbh. Her traf hun sin mand, og her blev også deres første datter Hanne født. I 1938 købte de huset på Christiansdal 1 i Rødovre, hvor hun boede til sin død i 1992. 94 år. Adelheid levede et langt liv, og oplevede mange ting, blandt andet at leve under både 1. og 2. Verdenskrig. 

Barnebarn: Anna Margrethe Krogh Thomsen, som er eller har været formand for slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn. 

Johan Toft har en søster Mette Kjestine Christensen, købmand, født Toft, 1. juli 1872 i Tirslund, Haderslev, bosiddende i Østergade 25. 

Ejer 1906-23 Nielsen, Johanne Marie (frk.)

Ejer 1923- Albers, Johanne Marie, født Nielsen den 29. juni 1887 i Løgumkloster. Hun er frøken da hun køber huset. Gift den 4. nov. 1911 i Løgumkloster med

Andresen, Lorenz Peter, født den 21. okt. 1886 i Galsted, Agerskov.

Lejebolig 1973-78:

Møller, Peter, komponist og forfatter, født 1947. Han døde den 12. apr. 1999. 52 år.

Gift med Møller, Anna Sten.

Børn: Møller, Peter, født c1969. Møller, Thomas, født c1972. Møller, Christoffer, producer, musiker, dirigent, organist, født omkring 1975 i Løgumkloster. 

Peter Møller blev født i København den 4. marts 1947. Som dreng spillede han blokfløjte og fik klaverundervisning hos pianisten og komponisten Ilja Bergh. 

I 1964 blev han optaget på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han studerede klaver (hos Helge Nørgaard) og orgel (hos Charley Olsen og professor Aksel Andersen). Efter studier i solistklassen samme sted, suppleret med studier hos Hans Haselböck (improvisation) og Anton Heiller (interpre-tation af J. S. Bachs orgelværker), debuterede han i 1973. 

Fra 1971 til 1973 virkede Peter Møller som fast organistassistent ved Garnisons Kirke i København, hvorefter han blev ansat i Løgumkloster som organist og leder af den netop igangsatte kursusvirksomhed for landsbyorganister. Fra 1978 og frem til 1997 virkede han som organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg. 

 Peter Møllers pædagogiske virke omfattede bl.a. undervisning i fagene orgel, liturgik og salmekundskab ved Vestjysk Musikkonservatorium (1975-96) og Vestervig Kirkemusik-skole (1980-89). Herudover har han igennem årene optrådt som orgelsolist ved et stort antal kirkekoncerter - ikke mindst i opførelser af egne værker. I sommeren 1989 varetog han hvervet som organist ved pave Johannes Paul II’s messe i Øm. Fra 1993 arbejdede han med udgivelsen af den nye danske salme- og koralbog som medlem af salmebogskommissionen. 

 Som komponist debuterede Peter Møller i 1969 med en del af sit første større orgelværk Via Crucis. I årene herefter voksede værklisten støt med en lang række klaver- og kammermusikværker, men fra 1973 flyttedes hovedvægten af Peter Møllers produktion over på orgelmusik. Fra værklisten skal nævnes orgelværkerne Siseby Nodebog, Visby Orgelbok, 6 orgelsymfonier, cyklusværkerne Forvandling, Pinseunderet, Opstandelsesunderet og Apokalyptiske meditationer foruden en lang række koralbundne og frie stykker. Klaverværkerne Chaconne efter J. S. Bach, 3 klaversonater og samlingerne Det gamle flygels fortællinger I og II på hver 24 præludier og fugaer; Symfoni for orkester og sopransolist; Koncert for orgel, obligat obo og strygere over tonerne BACH; en stor mængde korværker og over 100 salmemelodier. 

Peter Møllers sidste større værk Intrada for kor, messingblæsere og orgel blev uropført ved bispevielsen i Haderslev Domkirke marts 1999. Den 12. april, knap en måned efter opførelsen, døde Peter Møller efter flere års svær sygdom.
(Af Lasse Toft Eriksen)

Han flytter senere til Holmpladsen.

2 ejere -1986

1. Poulsen, Kurt 

2. Møller, Bodil

2 ejere 1986-95

1. Johansen, Nis 

2. Steffensen, Lene, født den 9. jan. 1958. Hun døde den 9. dec. 2004 i Løgumkloster. 46 år. 

Ejer 1995- Pedersen, Christa. Hun døde?

Vindmøllegade 12

Matrikel nr. 1613 - Boligareal: 87 m2 - Grundareal: 185 m2 - Byggeår: 1928

Det bestod af 2 lejemål uden toilet og bad. 

Lejebolig 1902-26: Wesemann, Theodor Karl Friedrich, murer, født den 31. jan. 1873 i Northeim, Hannover, Tyskland. Han døde den 9. sep. 1926 i Løgumkloster. Gift den 13. jan. 1902 i Løgumkloster med Wesemann, Christine Marie, født den 12. dec. 1880 i Løgumkloster. Hun døde den 23. okt. 1946 i Løgumkloster. Se hendes forældre i Søndergade 1. I 1930 boede hun på håndværkerhjemmet, Storegade 5.

Børn: a) Wesemann, Dorthea Marie Anne, født den 12. apr. 1902 i Løgumkloster. b) Wesemann, Marie Ingeburg Anna, født den 10. jan. 1904 i Løgumkloster. Sammen med et par veninder var hun i august 1928 på cykeltur til Bredebro. På vejen passeres de 3 piger af en lastbil, der er lastet med landbrugsmaskiner. Marie lagde ikke mærke til, at der fra lastbilen ragede noget ud til siden. Hun blev ramt og faldt af cyklen, og fik derved det ene ben slemt forslået. c) Wesemann, Theodor Carl Georg, født den 31. dec. 1907 i Sommersted. Han får i 1927 foden i klemme under en gasrensekasse. Fodens bevægelighed bliver nedsat og han får erkendt en erstatning på 3588 kr. af arbejdsforsikringsrådet. 

Lejebolig -1928: Jepsen, Metha, kolonialhandlerske. Hun er kommet hertil med sin forretning fra et sted i Storegade. Men da huset brænder et par måneder efter hun er flyttet hertil brænder de fleste af hendes kolonialvarer og hun vælger at forpagte købmand Carl Paulsens købmandsforretning i Løgumgård.

Ejer -1928

1. Albers, Andreas, malermester og bandkaptajn, født 19. august 1878 i Løgumkloster. Se nabohuset.

2. Hamdorf, Max, læge, født den 8. aug. 1866 i Haderslev. Se Møllegade 6. 

Natten mellem den 31. juli og den 1. aug. 1928 lyder brandsignalerne i Løgumklosters gader. Det frivillige brandværn er på vej til det gamle baptisthus i Vindmøllegade, ejet af malermester Albers og doktor Hamdorf i fællesskab. Der er opstået en brand ved skorstenen i vaskekøkkenet. Selv om alle brandmændene skal springe ud af fjerene og hen på brandstationen i Klostergade, er der vand på motorsprøjten 20 minutter efter alarmering.

Sprøjtebefordrer Christian Kjær, er klar med lastbilen og venter på at sprøjtefører, Hermann Pabst spænder motorsprøjten på, ’und ab geht’s’ til æ mølledam.

Hans Nicolai Hansen holder klar medslangevognen. Han venter på, at de andre brandmænd får taget brandslangerne, der hænger til tørre ned, rullet og lastet. Man har få dage forinden været en tur til Løgumgårde kirketårn for at slukke en brand forårsaget af lynnedslag.

Gud ske lov er der bliktag på malermester Albers privatbolig, så branden begrænses til brandstedet.

(Brandværnets sprog var i øvrigt stadig tysk også i begyndelsen af 1930’erne. Byrådet havde flere gange henstillet til brandværnet om, at det skulle ændres til dansk, men det var nu engang lettere at kommandere på tysk)

Ejer 1928-

Hamdorf, Max, læge, født den 8. aug. 1866 i Haderslev. Se Møllegade 6. 

Beboere (Her eller i Allégade?): Boysen, Hans Christian Truelsen, skomagersvend ved Tæstensen i Allégade, født den 9. maj 1911 i Løgumkloster. Søn af Lorens Christian Truelsen Boysen og Christiane, født Jepsen. Gift med Boysen, Marie Luise, født den 13. mar. 1918 i Løgumkloster. Hun døde den 11. aug. 1965 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 47 år gammel. Datter af arbejdsmand, Theodor Christian Ketelsen og Mirza Dorothea, født Bendixen, Allégade 9. Marie Luises har en bror boende i Klostergade 33.

Børn: a) Boysen, Lillian, født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster. b) Boysen, Sonja, født den 14. dec. 1943 i Løgumkloster. 

Beboer -1984 i den ene lejlighed

Jensen, Ellen 

Beboere -1989-

Holm, Berit 

Ejer -1984

Pedersen, Johannes

Pedersen, Anna Marie

Se Jørgengaardsvej 1. 

Ejer 1984-86

Nielsen, Mogens, født 1964. Gift med

Nielsen, Hanne, født 1966. 

Ejer 1986-96

Hanne Nielsens bror. Se forrige ejer.

 Huset er revet ned i 1996

Overskrift

Vindmøllegade12. Huset bag de rødmalede nr. 10.

Overskrift

Fra højre - Vindmøllegade 16 - 14 - garage - 10 - 8 - 6 ...

Vindmøllegade Garageanlæg liggende mellen nr. 12 og 14

Garagen har sikkert haft samme artikel nr. som smedehuset i Allégade.

Omkring 1900-53 Karetmagermester Anton Madsens lager og udstillingslokale.

Zonen bliver oprettet i Løgumkloster den 11. nov. 1935. Fra denne dag frem til nytåret blev der foretaget 39 udrykninger, som fordeler sig således: autohjælp 23, dyreredning 6, tagdækning 4 sygetransport 5 og 1 hurtigudrykning til Gram sygehus. 

Ambulancen blev først taget i brug den 20. dec. Ambulancen er i øvrigt en 6 cylindret chevrolet.

I 1939 har zonen haft 600 udrykninger, deraf ca. 150 med ambulance og 150 til dyreredning. Resten til havarerede motorkøretøjer, tagdækning og vandskade.

1953-62 Garageanlæg: I 1953 flytter Zoneredningskorpset stationen fra Møllegade 1 til Anton Madsens garageanlæg, der vender ud mod Vindmøllegade. Både kranvogn, fuldt moderne ambulance og alt katastrofe materiel. Stationsleder bliver Hans Jensen. I 1936 forflyttes han til Odense og ny stationsleder bliver vognmand Thorvald Hansen Løgumkloster. En af Thorvald Hansens private lastbiler udbrænder totalt på vejen mellem Løgumkloster og Arrild i 1938 på grund af sne i de elektriske ledninger.

Møllegade 1:

Stationsleder 1935-36: Hans Jensen. Forflyttes til Odense.

Stationsleder 1936-38: Thorvald Hansen

Stationsleder 1938-48: Hans Søndergaard.

Chauffør ved Zonen i Løgumkloster: Hans Herman Nielsen, født den 30. okt. 1926 i Åbenrå. Søn af arbejdsmand i Bedsted, Niels Erik M. Nielsen (1888-1979) og Martha Petersen (1903-1939). Gift 5. okt. 1952 i Bedsted med Nielsen, Magdalene Hybschmann, telefonist i Bedsted i 1952, født den 4. sep. 1915. Datter af postekspeditør i Bedsted, Ernst Hybschmann (1888-1982) og Bothilde Hansen (1884-1971). Hun døde den 20. dec. 1998. Børn: 1. Ernst Hybschmann Nielsen, født den 12. feb. 1953. Han var lærer i Løjt.

Stationsleder 1948-53: Jørgen Søndergaard 

Allégade 16 med udkørsel til Vindmøllegade:

Stationsleder 1953-57: Poul Lund

Stationsleder 1957-62: Niels Hansen Petersen (ZONE_PETERSEN)

Børn: 

Petersen, Peer 

Petersen, Bent 

Se deres heltegerning under Kurt Folhmann i Vindmøllegade 16. 

Huset er revet ned i 1996

Ejer 2004-

Andelsboligforeningen Allégade/Vindmøllegade

Andelsboliglejer -2005

Hagensen, Petra Jensine Maria, husassistent, født den 29. maj 1928 i Skærbæk. Datter af arbejder, Hans Jørgen Nicolaisen og Birgitte, født Schmidt. Hun døde den 21. sep. 2005 i Løgumkloster. 77 år. Blev gift den 2. dec. 1949 i Løgumkloster kirke med min mors fætter, landmand i Skovlund, Roost, Hagensen, Carsten Andresen, født den 21. dec. 1918 i Vester Terp, Nr. Løgum. Konf. 1933 i Løgumkloster. Han døde den 16. aug. 2003 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. 84 år. Begge er begravet i Løgumkloster.

Børn: Hagensen, Margit Rehling, født den 2. sep. 1950 i Løgumkloster. Hagensen, Hans Jørgen, født den 26. apr. 1953 i Løgumkloster. 

ZONEN

kilde: Danmarks Tekniske Museum - Zone-Samlingen.

ZONEN

kilde: Danmarks Tekniske Museum - Zone-Samlingen.

Vindmøllegade 13 - Kommunekontor

Matrikel nr. 414 - Boligareal: 184 m2 - Grundareal: 674 m2 - Byggeår: 1895

Ejer 1895-1911

Johannsen, Siegfried, skorstensfejermester, født den 1. mar. 1826 i Løgumkloster. Søn af Johannsen og Louise Dorothea, født Rehrop (1826-95). Hun blev 2. gang gift med Boysen. 

En søster til Siegfried er gift med postbud, Kirchner i Kiel.

Ejer 1911-21 Mohr, Carsten Hermann, lærer. Gift med 

Mohr, Regine, født Hansen. 

Børn: 

Mohr, Johanne Louise, født den 11. maj 1911 i Løgumkloster.

Mohr, Carsten Hermann Christian, født den 27. mar. 1914 i Løgumkloster.

Ejer 1921-39 

Petersen, Peter Lorenzen Jensen, gårdejer fra Drengsted, født den 14. dec. 1865 i Drengsted. Søn af gårdmand, Hans Peter Petersen og Laurizine Margrethe. I 1935 fylder han 70. Gift 28. maj 1892 med

Petersen, Hedwig Hansine Gertrud, født den 27. juli 1865 i Hejsel ved Ravsted. Datter af gårdmand, Andreas Andersen Carstensen og Anne f. Hübschmann. Døde onsdag formiddag den 13. okt. 1926 kl. 11 i Løgumkloster og blev begravet i Døstrup. 61 år. Der var efterfølgense kaffe i enke fru Petersens gæstgivergård i Døstrup.

Børn:

Petersen, Ingeborg Margrethe Laurette, født den 19. jan. 1908 i Drengsted.

Petersen, Petra Hedwig, 18. aug. 1910 i Drengsted.

Logerende 1930: Rhode, Ingeborg Marie, medhjælper i husgerningen og slægtning, født den 16. sep. 1899 i Øster Højst. Datter af Jens Andersen Rhode og Ingeborg Marie f. Winther.

Ejer 1939-66 Løgumkloster Kommune udbyggede huset og brugte bygningen som kontor indtil Alderdomshjemmet blev opført på Ålykkevej, hvor der blev indrettet kommunekontor i østfløjen. Huset bruges også til bolig til jordemoder, Olga Larsen

Ejer 1966-92

Pors, Niels Ejnar Hansen, , skatteinspektør, født den 17. april 1925 i Løgumkloster. Søn af Christian Nissen Pors og Bothilde Marie, født Schmidt.Møllegade 17.Han tog præliminæreksamen med udmærkelse i 1941 og blev byens skatteinspektør. Klokkebroder af 1973. Han overtog sin brors medlemskab af æ Mai grande efter hans død i 1976. Han døde selv den 9. jan. 1998 på Sølstedgårdvej 11A i Løgumkloster. 72 år. Gift den 28. feb. 1959 i Jacobi kirke i Varde med

Pors, Ingefred Agnete, (AGNETE), børnehavelærerinde, født den 7. maj 1929 på Palludansvej i Varde. Datter af farvehandler Christen Christensen Meklenborg og Ingefred, født Ege. Hun blev udannet børnehavelærerinde i København og fik herefter arbejde i den danske børnehave i Løgumkloster. Her mødte hun Niels Ejnar i 1959 og de bosatte sig sammen i Åbenrå. 1965 flytter de tilbage til Løgumkloster. Agnete har bl.a. været med til at starte Bredebro børnehave, Herefter arbejdede hun i Løgumgård børnehave hvorefter hun blev ansat som dagplejerleder i Løgumkloster kommune i dets opstartsperiode. Her arbejdede hun frem til pensioneringen i midten af 1990-erne. Agnete var også aktiv i fritiden. En overgang spillede hun med i Slogs Herreds amatørskuespillerteater, var formand for Alzheimerforeningen i Sønderjylland, sang med i Klosterkoret og var aktiv i Odd Fellowlogen. Agnete døde den 23. juni 2014. 85 år.

Børn

Pors, Anne Birgitte, fængselsbetjent, født 1955. Gift den 27. juni 1981 i Løgumkloster med fængselsbetjent, Flemming Lund. Søn af maskinarbejder Herluf Lund, Haderslev.

Pors, Ellen Meklenborg, født 1970 

Ejere 1992-

Christiansen, Ib. Gift den 6. juli 1990 med 

Christiansen, Anni Lise

Vindmøllegade 14 – Rosenheim

Byggeår: 1888 nedrevet - Gadens mindste hus – nybygget 1996

Ejer 1888-90 Feltfuss, Friedrich, bager

Ejer 1890-1932

Hartkopf, Emil Otto Georggarverspecialist (Lohgerber) hos læderfabrikant Haase for enden af gaden, født 19. oktober 1847 i Meldorf i Holstein, Tyskland. Søn af ugift, Marie Christine Dorthea Nissen. Faderen ukendt.

Han forlod hjemmet i en tidlig alder og blev uddannet garversvend i Kiel. Han fortæller til Løgumkloster Avis i 1927, at den dag han var blevet uddannet garversvend, måtte han gå midt på gaden til herberget. Da han kom til herberget, skulle han slå 3 slag med stokken på døren, hvorefter herbergsfatter kom og forlangte den vedtagne hilsen. Han måtte gøre rede for, hvor han kom fra, hvor længe han var på farten osv. Så blev der anvist plads til hans tornyster, og han skulle tage plads ved bordet med hatten på. Herbergsfatter bragte ham øl og brændevin og svendenes tilsynshavende ”Schenkgeselle”, drak ham til med brugelig ”Gruss”, som den nyankomne måtte besvare.

 

I en kort periode er han tilbage i Meldorf, hvorefter han kommer til Løgumkloster i 1889. 

Han var frem til 1921 ansat hos Haases garveri. Han bor til sin død, den 22. jan. 1932 sammen med datteren og hendes familie i Løgumkloster (se nedenfor). 1. gang gift den 7. nov. 1888 i Løgumkloster med 

Hartkopf, Mette Catharine, født Staugaard den 30. sep. 1849. Datter af Jesper Sørensen Staugaard og Anna Margrethe, født Christensen. Død 14. nov. 1898 i Løgumkloster. 40 år. Hun havde et uægte barn Jette MarGrethe, født Stadsholdt den 4. aug. 1876. Gift med Wobeser i Klostergade 29. 2. gang gift den 12. apr. 1900 i Løgumkloster med 

Hartkopf, Bothilde Marie Eline, født Thaisen/Thaysen den 6. juli 1860 i Alslev, Højst sogn. Datter af - som præsten skrev: ’Ugift fruentimmer Adelheid, Marie Petersen i Alslev (29 ½ år). Som barnefader blev efter jordemoderens udsagn udlagt og erklærede sig selv også at være ungkarl Hans Johansen Thajsen i Solderup, Hostrup sogn. Død den 31. maj 1921 i Løgumkloster. 61 år.

Børn af 1. ægteskab:

1. Hartkopf, Marie Kirstine Sophie, (MIE) født 21. januar 1889 i Løgumkloster. Hun døde den 13. dec. 1966 på Løgumkloster sygehus. 76 år gammel. Hun får en søn, a. Hartkopf, Otto Benno Konrad, født 1. januar 1917 i Hamborg. Faderen ukendt. Præliminæreksamen 1935. Han var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København.  Døde den 30. nov. 1984. Begravet i Løgumkloster.

De kommer tilbage til Løgumkloster fra Hamborg i 1918. Her får hun

b. Hartkopf, Liselotte, født den 21. jan. 1929 i Løgumkloster. Hun døde den 6. jan. 2020 i Løgumkloster. 90 år. Gift den 26. dec. 1950 i Løgumkloster kirke med faktorassistent senere kemigraf ved Politikens hus i København, Preben Henriksen, født den 7. nov. 1927 i København. Søn af chauffør, Niels Peter Henriksen og Jenny Sophie, født Jørgensen. Børn: a. Gert Preben Henriksen, født den 23. aug. 1951 i på Begdams Hospital, Skt. Johannes sogn i København. Døbt i Løgumkloster. b. Bjarne Henriksen.

c. Hartkopf, Gisela Bianca, født den 5. maj 1930 i Løgumkloster. Faderen Karl Bernhard Traugott Bechstädt, tømrermester, født den 18. mar. 1870 i Güthmannshausen, Thüringen, Tyskland. Søn af murer, Heinrich Bernhard Julius Bechstädt og Johanne Charlotte, født Becker. Han var med i 1. Verdenskrig, kom derefter til Kiel og derfra til Løgumkloster. Han var bl.a. med til at restaurere og forny Løgumkloster kirketårn under stadsarkitekt Lønborg Jensen. Og så var han en knag på en harmonika. Dem, der husker ham, har et billede af en mand der talte tysk og spillede på harmonika. Bechstädt døde den 3. mar. 1955 i Løgumkloster. 84 år.

2. Hartkopf, Heinrich Peter Johannes, installatør, født den 18. nov. 1891 i Løgumkloster. Se Allégade 7 i 1931-53

Ansat tjenestepige i 1906: Klinge, Anna Catharina. Barn: Klinge, Christian, født den 21. juli 1891 På Tohede, Nr. Løgum. 

Ejer 1932-57 Hartkopf, Marie Kirstine Sophie (Se ovenfor)

Ejer 1957-67

Lucassen, Arthur Julius, slagter, født 8. juli 1890 i Flensborg og konfirmeret den 1. april 1906 i Flensborg. Søn af handelsmedhjælper, Lauritz Lucassen og Margrethe Maria Helene, født Callesen. Han døde den 4. apr. 1967 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 26. maj 1922 i Løgumkloster med

Lucassen, Catharina Christine, født den 20. mar. 1895 i Medelby, Tyskland. Datter af parcellist, Hans Boysen Christiansen og Christine, født Jensen. Hun døde den 3. sep. 1939 i Løgumkloster. 44 år.

Han boede i Markledgade 4 i 1921, Møllegade 9 i 1925, ejede Storegade 6 i 1945-47.

Børn:

Lucassen, Hans Laurits, født den 23. okt. 1925 og døde den 9. aug. 1927 i Løgumkloster. 1 år.

Lucassen, Grethschen, skolepsykolog, født den 2. okt. 1929 i Løgumkloster. Borgerlig viet den 26. jan. 1952 med møbelsnedker, Adolf Thor Hamann fra Bøgholm ved Vejle, født den 28. maj 1931..I 2011 bosiddende i Husum. Børn: a. Jutta Hamann, født den 28. feb. 1952 på Løgumkloster sygehus.

Arthur Lucassen talte et meget gebrokkent dansk. Det fortælles, at en dag han var i retten, hvor han skulle forsvare sin sag, bad dommeren ham tale dansk. Hertil svarede Lucassen: ”Das habe ich verdamt gjort den hele tid”!

Lucassen var først ansat hos slagter Marcussen i Markledgade og herefter hos slagter Jensen i Allégade. I 1935 får han ansigtet slemt forbrændt under Kloster Mærken. Da en dame i et nabotelt tænder for primussen går der ild i spritbeholderen og slår ind i Lucassens telt. Lucassen må herefter tilbringe resten af mærkensdagene på Løgumkloster Sygehus. 1945-47 fik han 2 år som selvstændig slagtermester i Storegade som de følgende 50 år var slagterforretning med skiftende ejere. Mens han var slagter hos Jensen lavede han en spegepølse med cognac, som han var meget stolt af. Pølsen kaldte han Løgumklosterpølsen.

Ejer 1958-c75 

Skovgaard Nielsen, Carl, døvstum skomagersvend, blev født den 16. august 1915 i Ishøj by og sogn, Sjælland, som søn af arbejdsmand, Ole Carl Sofus Nielsen (1887-) og Karen Kristine født Larsen (1893-). Han blev kaldt Goliat. Gift 1. gang den 15. februar 1942 i Gl. Haderslev kirke af præst for døvstumme, Thomas Jacobsen fra Fredericia med

Nielsen, Dagmar Marie, tvilling, født den 26. juli 1913 i Vrendrup, Fåborg, Ribe amt, datter af husmand Mogens Laurids Steinus Mogensen (1869-1921) og Ellen Marie født Thomsen (1869-1947).  I 1963 bor hun i Klostergade 33.

Filistrene kunne ikke lide Gud. Derfor ville de slås mod kong Sauls hær, lærte fru Stein os fra Bibelhistorien. Filistrenes største soldat hed Goliat. Han stillede sig frem foran kong Saul og råbte: "Kan en af dine soldater vinde over mig, vil vi være dine slaver." Men ingen af soldaterne turde slås mod kæmpen. Da så lille David, at de var bange. Så sagde han: "Jeg vil godt slås mod ham." "Du er for lille," sagde kong Saul. Men David svarede "Nej, for Gud er med mig." Kæmpen lo, da han så David. "Hvad er du for en lille fyr? Du kan da ikke besejre mig." "Du har sværd og spyd," sagde David, "men du har ikke Gud med dig". Så lagde David sine sten i sin slynge. Han løb frem mod Goliat og ramte ham lige i panden. Kæmpen faldt om og døde. Filistrene blev bange og løb deres vej. Men David blev folkets helt. 

Goliat boede i et lille hus i Vindmøllegade. Han var for os små drenge en kæmpe, og vi var bange for ham. Vi mødte ham på gaden, når han hentede bajer hos den blinde Købmand, Lorenz Eriksen. Mødte vi ham skiftede vi gerne til det modsatte fortov. Når Goliat var fuld fnøs og råbte han efter os. Jeg har været inde i hans hus en enkelt gang sammen med Hans Brix. Det var i forbindelse med, at han skulle have leveret kage fra bageren. I hans stue var der flere akvarier med mange flotte fisk. Jeg har aldrig hørt Goliat gøre nogen fortræd. 

Gynther Brag fra Mellemgade havde også akvariefisk. Han kom ofte til en fiskesnak med Goliat. De byttede af og til deres fiskeyngel. En gang Gynther var på en sådan bytte-tur, sad Goliat med et smørebræt og en kniv og skar regnorme i skiver til fiskene. På et tidspunkt kommer Martha ind i den lille stue. Hun har friskbagt kage med og spørger Gynther, om han ikke vil have et stykke. Gynther takker pænt nej, men Goliat vil gerne. Han stikker så kniven, han lige har skåret regnorme med, i kagen og tager sig et ordentligt stykke. Renlighed var ikke en dyd i dette hjem.  

Goliat arbejdede i mange år hos Tästensen længere henne ad gaden.  Carsten Tästensen fortæller at Goliat altid lavede fis og ballade, når Tästensendrengene kom på besøg i værkstedet. Med lyde og fagter kunne han altid gøre sig forståelig. 

I 1949 fanger han en gedde på 13 pund med en længde på 98 cm i møllekulen, skriver Løgumkloster Avis.

Børn: 

Skovgaard Nielsen, Karen Marie er født 16. juli 1942 i Løgumkloster. Se Jernbanevej 13. 

Skovgaard Nielsen, Annelise, født den 28. dec. 1943 i Løgumkloster. Gift den 8. dec. 1962 i Maribo kirke med tømrer, Thorvald Carlsen, Maribo.

Skovgaard Nielsen, Leif, født den 17. juni 1945 i Løgumkloster. 

Carl blev gift 2. gang i 1962 med

Jensen, Martha Jessine, født den 24. juni 1932 i Solderup, Hostrup sogn. Døbt den 30. maj 1937 i Bedsted. Hun var 1. gang gift med arbejdsmand Marius Jensen, født den 4. mar. 1898 i Tim sogn. Han døde den 12. dec. 1978 i Løgumkloster. 80 år. Se Klostergade 25a+b i 1969- og på Åbenråvej 17 

Marthas børn med Marius Jensen

Jensen, Marius 

Jensen, Karen, født den 19. juni 1950 i Løgumkloster. Hun døde af lungebetændelse den 25. juni 1950 på Sønderborg statshospital. Begravet i Løgumkloster.

 Huset er fjernet 1996

Ejere af Rosenheim 1890-1957
Marie Kirstine Sophie, Otto Benno Konrad og Emil Otto Georg Hartkopf. (Foto: Venligt tilsendt af Aksel Peter Lange.)

Rosenheim.
(Foto: Lokalhistorisk arkiv)

Rosenheim
(Foto Lokalhistorisk arkiv)

Vindmøllegade 15 - Redaktion og Vaskeri

Matrikel nr. 419 - Boligareal: 226m2 - Grundareal: 570 m2 - Byggeår: 1927

Ejer -1906

Paulsen, Hans Hansen, landpostbud (landbriefträger) og medstifter af brandkorpset i Løgumkloster, senere overpostpakmester i Haderslev, født i Kloing, Nr. Løgum. Efter 2 års militærtjeneste i Åbenrå blev han ansat ved Løgumkloster postkontor den 21. okt. 1886 med en dagsløn på 50 pennige. Han startede med en landrute som strakte sig over det meste af Nr. Løgum sogn. Al postomdeling foregik dengang til fods, men da Paulsen var født i Kloing, var det af kendte veje og hvert et hus og gård var han bekendt med. I 1897 blev han by postbud, og i 1906 blev han forflyttet i postkontoret i Haderslev. Her tog han fagprøven, blev Oberpostschaffner, senere Betriebsassistent og da Haderslev igen blev dansk i 1920 overpakmester. I 1926 fejrede han 40 år jubilæum ved postvæsenet. Han var en lille tæt mand, der viede hele sit liv til postvæsenet. Gift med 

Paulsen, Anna Marie, født Rolskov/Rollskov/Rolschau.

 

Børn: 

Paulsen, Pauline Nicoline, født den 20. feb. 1893 i Løgumkloster. Gift med bogholder, Wilken Nissen Jakobsen, født den 23. dec. 1887 i Agerskov. Børn: a. Holger Niels Jacobsen, født den 15. apr. 1920 i Haderslev. I 1921 boede de på Moltrupvej 21 i Haderslev. 

Paulsen, Anne Johanne Marie, født den 30. juni 1895 i Løgumkloster. 

Paulsen, Christine, født den 12. nov. 1897 i Løgumkloster. 

Paulsen, Andreas Christian, født den 27. aug. 1899 i Løgumkloster

I 1921 boede familien i Gårkærgade 44 i Haderslev. Min farfar og farmor Beim boede i nabohuset nr. 46 i samme periode.

Ejer 1906-12

Randeriis, Jens Christensen, købmand. Gift med 

Randeriis, Birgitte Christine, født Nørgaard. 

Børn: 

Randeriis, Hans Christensen, født den 4. aug. 1907 i Løgumkloster. 

Randeriis, Christine Elisabeth, født den 22. mar. 1909 i Løgumkloster.