BEIM

3 X TIP MOR (96-127)

96

Hendrich Hansen Trip 

Hendrich Hansen Trip er født den 12. dec. 1753 i Gærup, Daler.

Ægte søn af(192) Hans Hinrich Trip og (193) Ees Namensdatter

Faddere: Kaesten Hansen, Niels Lausten, Jens Nielsen, Trine Nielsdatter, Anne Engs 

Han levede som snedker og boede sammen med sin familie på matrikel nr. 55 m.fl. Schackenborg med lidt tilhørende jord. Matrikel 55 bliver solgt videre til sønnen, Hans Peter Mathiesen.

I 1801 bor han sammen med hustru samt børnene Mathias Henrichsen, Hans Mathias Hendrichsen samt Anna Hendrichsen i Emmerlev.

I 1912 blev huset købt af Emmerlev kommune.

 Hendrich Hansen Trip dør d. 23. september 1824 i Emmerlev 71 år gammel.

(Rettelser med tak til Ebbe Thygesen, Roskilde)

97

Boel Matsdatter

Boel Matsdatter er født 1749 i Sølsted.

Faddere: Maren Laustkone, Hanna Mathiasdatter, Kirsten Clausdatter

Andreas Christensen, Johannes Nissen

Børn:

(96a) Hans Hansen født den 18. november 1779 i Emmerlev. Hans faddere var Andres Matzen, kærgård; Jens Nicolajsen, Emmerlev; Hans Clausen Emmerlev; Mette Hanskone, Kærgård og Maren Boesdatter, Kærgård.

(96b) Høker Mathias Hendrichsen, høker, født 10. juni 1781. Hans faddere var Jens Nicolajsen, Emmerlev; Hans Clausen, Emmerlev; Hans Nicolajsen, Emmerlev; Johannes Clausen, Emmerlev; Hanna Nielskone, Emmerlev og Catharinmari Knudsdatter, Emmerlev. Han blev gift med Mette Elena Larsdatter. 7 Børn: Hans Henrik Trip, født 1812; Hanne Marie Mathiasdatter, født 1820; Anna Bothilde Trip født 1820, Hanne Marie Trip født 1820; Bodil Marie Thygesen født 1822; Boy Schmidt Trip født 1814, der er sømand og Bro? Mathiasen Trip født 1816.

(48) Hans Mathisen Hendrichsen

(96d) Anne Hendrichsdatter Trip, født den 18. december 1785 i Emmerlev. Hendes faddere var Ann Clausdatter, Emmerlev; Marren Krestensdatter, Emmerlev; Marren Boesdatter, Kærgård; Hans Nielsen Falck, Emmerlev og Moritz Madsen, Emmerlev. Hun boede sammen med sin mand Jens Lausten på matr. nr. 12 Schackenborg som de arvede efter hans stedfar, Bølck. Jens Lausten havde lært byggehåndværket i Tønder og drog som ung til søs. Under krigen med England slap han hjem til Emmerlev på et falsk pas. Børn: Laust Knudsen Jensen (Bølck), født 1817; Hans Bojsen Jensen (Bølck), født 1818; Caroline Jensdatter (Bølck), født 1820 og Bothilde Marie Jensdatter Lausten (Bølck). Bølck navnet fik de fra faderens stedfar. Børnene brugte ikke efternavnet da de blev voksne. Anne Trip dør i 1849 i Emmerlev. 

Bodil Matsdatter dør den 24. april 1813 i Emmerlev i en alder af 64 år.

98

Peter Nielsen Hovgård

Peter Nielsen Hovgård er døbt den 30. januar 1763 på Vrågård. Ægte søn af (196) Niels Jensen. Han er døbt samme dag.

Faddere: Hans Knuds, Margrethe af Østerby, Peder Johannsen af Østerby m. fl.

Som ung er han i en periode væver. Peter Nielsen køber Hovgård, matrikel nr. 65 m.fl. i Kogsbøl i 1797.

Gården hed fra Gammel tid Hovgård og har bevaret sit navn. Den var førhen en større gård. Før udstykningen i 1797 hørte der 51 skattetøndeland til den. Omkring 1855 havde den 27 skattetøndeland foruden ½ tønde hartkornsland.

Indtil 1796 ejes gården af Balthasar Richter som efter ”madame Richter af Hovgaard døde i 1796 og fraflyttede sognet. Fra 1796 til 1797 tilhørte gården Peter Petersen kaldet Farver. Han ejede foruden sin egen stavn i Kærgård tillige stampemøllen ved Albæk i Hjerpsted sogn. Efter Peter Nielsens død i 1833 arver sønnen Mads Andreasen Petersen Nielsen gården. Han ejede den frem til 1853, hvor Mads Andreasen Petersen Nielsens svigersøn, Jens Martin Nissen, født 1826 i Staussø, Henne sogn, Ribe amt overtager Hovgård.

I 1803 bor Peter og Catrine Marie på Kærgård sammen med børnene Lene Marie Petersdatter og Niels Knudsen Petersen.

Peter Nielsen har været gift 2 gange.

1. gang var han gift med (99) Katrine Marie Knudsdatter. Se nedenfor.

2. gang gift med tjenestepige Gyde Christine Poulsdatter som er født i 1782 i Emmerlev som datter af Poul Christensen. De blev gift i 1815, cirka 4 år efter (99) Katrines død.

Han var da selv 52 år. Sønnen (98a) Mads Andreasen Petersen Nielsen og den efterfølgende svigersøn lod Gyde blive boende på gården til sin død i 1855.

Peter Nielsen dør d. 11. maj 1833 i Emmerlev. 70 år.

99

Catrine Marie Knudsdatter

Catrine Marie Knudsdatter er født den 27. juli 1760 i Kærgård, Emmerlev. Ægte datter af Knud Knudsen Frank og Bodil. Den 27. juli samme år bliver hun døbt i Emmerlev kirke.

Faddere: Catharin-Mari Petersdatter, Emmerlev, Mett-Catharin Jepsdatter, Jeng Nicolajsdatter, Lüt Jeggesen, Emmerlev og Johannis Pedersen. 

Cathrine Marie Knudsdatter har også været gift 2 gange. Hun var første gang gift med Jens Andersen Lausten, Sudder som gik til søs og kom aldrig hjem igen.

Hun har nok gået lang tid og ventet på sin første mands hjemkomst. Hun bliver derfor sent gift med Peter Nielsen Hovgård og får det første barn, da hun var 37 år. 

Børn: 

(98a) Niels Knudsen Pedersen, født 1795. 

(98b) Lene Marie Pedersdatter er født 1801. 

(98c) Mads Andreasen Petersen Nielsen er født 1797. Faddere: Hans Johansen Groth; Ingeborg Knudsdatter, Emmerlev; Gyde Kirstine Poulsdatter (senere gift med hans far (98) Peter Nielsen); Laust Japsen, Kærgård og Niels Christensen. Mads arver gården efter sin far og bliver gift med Kirstine Marie Hansdatter i Kærgård. Hun er født 1791 og dør i 1876. Han dør selv 1853 på gården i en alder af kun 56 år. Børn: Katrine Marie Petersen, født  i 1832 og døde i 1904 på Hovgård. Gift med Jens Martin Nissen, født 1826 i Staussø, Henne sogn, Ribe amt. Jens Martin Nissen overtager Hovgård efter sin svigerfar. 

(98d) Nis Lausten Petersen er født den 15. oktober 1797 på Hovgård. Faddere: Boe Lausten Smed; N. L. Dorothea Nielskone, Emmerlev; Anna Clausdatter; Hans Clausen Friis, Emmerlev og Jens Jappesen, Kærgård. Gift med Else Kirstine Sørensdatter, født 1797 i Ballum, døde i 1866. Han døde selv i 1872 i Emmerlev.   

(49) Martha Marie Petersdatter Nielsen født 1802. 

(98f) Katrine Marie Petersen 

(98g) Ane Dorothea Pedersdatter Nielsen er født 1804 på Hovgård. Gift med Peter Christian Nielsen, født 1805 i Hostrup sogn, Alslev pastorat, Ribe amt. Søn af husmand Niels Christensen. Han er tilflyttet Emmerlev sogn fra Møgeltønder. Sammen boede de i matr. nr. 67 hus nr. 95 Tønderhus. Om dette hus hedder det i sognekrønniken, at de var sammenbyggede frem til 1851, da de brændte og blev genopbygget særskilt samme år. Børn: Cathrine Marie Andresen; Peter Nielsen, født 1835. Han blev dannebrogsmand.

Catrine Marie Knudsdatter døde den 16. nov. 1811 i Emmerlev. 51 år.

100

Mathias Windfeldt

 Mathias Windfeldt er født den 10. januar 1772. Ægte søn af (200) Jens Madsen og (201) Mette Hanssine Heinsesdatter. Den 19. januar bliver han hjemmedøbt og senere fremvist i Arrild kirke.

Faddere: Huusfoged Outzen, Niels Rostgaard, Hans Jesper, Ennerche og Generalinde Hofmann, Ellen Montsdatter og Maren Hansdatter

Han får sin arv efter sine forældre som kun 6 årig. Han får 100 Mark + 2 par brune klæder.

I 1840 og til sin død bor han hos Peter Jensen og hustru (198B), Anna Windfeldt (34 år) på et Kådnersted nr. 20 i Hønning. I samme hus bor Anna Marie Michelsen (26 år) med sit 1 årige barn Mathias Jensen.

 Mathias Windfeldt dør den 27. februar 1845 i Arrild men bliver først begravet 6 dage efter, nemlig den 5. marts 1845. Han dør af wattersot. (Jævnfør register side 155 nr. 9)

101

Kirsten Nielsdatter

Kirsten Nisdatter er født den 12. januar 1770 i Roost, Arrild sogn. Ægte datter. Hun blev hjemmedøbt fremvist i Arrild kirken den 1. søndag i advent.

Faddere: Jospine Anna Sophia Hoffmann, Christen Rasmusdatter, Anna Sophia Jepsdatter, Roost, Hans Jepsen, Roost, Niels Wind, Roost og Hans Jesper Enemark, Roost. 

Den 14. september mødte Mathis Hansen og Anders Jensen af Roost for at proklamere trolovelse imellem ungkarl, Mathias Jensen Windfeldt og pigen Kiesten Niels´s. 

Børn:

(50) Niels Jensen Windfeldt

(100b) Anna Windfeldt er født den 12. januar 1807 og døbt den 13. februar. Hjemmedøbt og fremvist i kirken den 22. februar 1807. Faddere: Anders Jensen, Arrild; Laurits Heinsen, Roost; Hans Janicksen; Kirsten Mathias´s; Anna Margretha Heinsdatter; Ellen Kierstine Hansdatter og Karen ?, Sandet. Hun blev konfirmeret i 1823 i Arrild kirke. Hun levede som tjenestepige i Roost og arbejdede som kniplerske. Den 2. februar 1834 rejste hun fra Roost til Agerskov hvor hun 5 år senere bliver gift (den 21/12-1839) med ungkarl, Peder Jensen Paulsen fra Sjørring i Thisted amt. Han er hufner i Hønning. Hun bor i Hønning i 1855 sammen med ægtemanden Peder Paulsen samt børnene Paul Mathiesen på 12 år og Christian Pedersen på 10. Hun dør i en alder af 78 år d. 14juni 1885. 

Kirsten Nielsdatter dør i en alder af 58 år den 15. juni 1828 i Arrild.

102

Laust Michelsen

 Laust Michelsen er født den 15. maj 1784 i Nr. Løgum. Ægte søn af (204) Michel Lausten og (205) Anne Marie Brodersdatter. Han bliver døbt i Nr. Løgum kirke den 20. maj 1784.  

Faddere: Hans Thomsen, Vinum, Døstrup, Ingeborg Laustdatter, Vinum, Døstrup, Niels Brodersen, Vester Terp, Nr. Løgum og Barnets morbror. 

Omkring 1800 boede han i Landeby. 

Laust Michelsen har været gift 2 gange. 

1. gang blev han den 20. januar 1811 gift med (103) Maren Andresen Richelsen. 

2. gang blev han den 18. marts 1825 gift med Ann født den 11. december 1784 i Kloing, Nr. Løgum sogn. Hun dør den 30. november 1873 i Kloing. 

103

Maren Andresen Richelsen 

Maren Andresen Richelsen er født den 9. september 1784 Lille Emmerske, Tønder sogn. Ægte datter af (206) Andreas Andresen Richelsen og Anne Kathrin Jacob/Jörgensen Hansen. 

Faddere: Den ene person er fra Kongsbjerg, Abild sogn.

Børn: 

(102a) Anna Marie Michelsen er født 12. marts 1813 i Vester Terp, Nørre Løgum sogn. Hun dør dagen efter i Vester Terp.

(51) Anne Chatrine Michelsen er født den 20. marts 1814 i Vester Terp.

(102c) Ingeborg Michelsen er født den 18. december 1816 i Vester Terp. Hun dør den 9. juli 1835 i Vester Terp kun 39 år gammel.

(102d) Metta Botilla Michelsen er født 19. december 1818 i Vester Terp. Hun dør kun en uge gammel den 26/12 s.å.

(102e) Anna Marie Mikkelsdatter Møller.

Maren Andresen Richelsen dør den 25. februar 1822 i Vester Terp kun 37 år og 5 mdr. efter sværd sygdom. Hun fik ligprædiken på en søndag.

104

Jørgen Wilhelmsen

 Jørgen Wilhelmsen er født Annunci Mariæ 1759 i Abterp. Ægte søn af (208) Willum Jørgensen og (209) Cecilia Petersdatter.

Faddere: Svend Christensen, Møller i Brede; Svend Christensen, Apterp; Anne Christensen, Brede

Han køber en fæstegård af Hans Andersen Willands Clausen, som går konkurs i 1794. Gården er under Haderslevhus beliggende i Vinum, Døstrup. Han ejer kun gården i 10 år, nemlig frem til sin død i 1804. Gården overtages herefter af Jørgen Wilhelmsens enke (105) Kirsten Lauritsdatter. 

Gårdens ejere fra 1518 til 1950

1518 Hans Kier

1588 Simen Tugesen

1599 Sønnen, Per Simensen gift med Bold Knudsdatter fra Døstrup, datter af pastor Knud Jensen. 

Sønnen, Per Persen født 1584.

Svigersønnen, Anders Hansen fra Vinum, født 1659.

Hans Jannichsen fra Mosbøl født 1662.

Svigersønnen, Willands Clausen fra Ullerup, født 1704.

Sønnen Hans Andersen Willadzen, født 1748. De gik konkurs 1794.

(104) Jørgen Wilhelmsen fra Landeby, født i Abterp 1959. Døde 1804. Gift i Nr. Løgum med Kiersten Lauritzdatter fra Henne. 

Christen Nielsen Mortensen fra Roager, født i Åspe 1782. Gift med Jørgen Wilhelmsens enke Kiersten Lauritzdatter

Peder Tychsen Bertelsen fra Gårdkrog født 1781. Gift med      Christen Nielsen Motensens enke Kiersten Lauritzdatter.

1813 (52) Wilhelm Jørgensen 

Christen Beck Andersen fra Rørkær født 1797.

1861 Sønnen Augustoph Ludwig Andresen gift med Cathrine Keller.

1888 Enke Cathrine Andresen, født Keller og børnene.

1898 Gårdejer Kresten Beck Andresen i Vinum

1905 Gårdejer Jacob Petersen i Vinum.

1922 Enke Anna Margrethe Petersen i Vinum.

1950 Landmand Ludolf Petersen i Vinum. Deres tjenestefolk var i 1803: Niels Pedersen, 42 år, ugift; Niels Jenssen, 19 år, ugift; Anna Kirstine Jensdatter, 22, ugift.

105

Kiersten Lauritzdatter

 Kiersten Lauritzdatter er født 1763 i Henne. Ægte datter af (210) Laust (Lauritz) Jensen og (211) Kjesten Thomsen. Hun blev konfirmeret 1779 i Henne.

Kiersten har været gift 3 gange:

Kiersten Lauritzdatter giftede sig 1. gang den 11. dec. 1790, hvor hun er 27 år gammel med (104) Jørgen Wilhelmsen. 

Med (104) Jørgen Wilhelmsen fik hun følgende børn: 

(52) Wilhelm Jørgensen (se denne) 

(104b) Thomas Wilhelm Jørgensen, født i 1794. Han giftede sig første gang den 20. juli 1825 med Marie Mathiasen, født omkring årsskiftet 1802 og 2. gang med Kjesten Maria Thomsen. Sammen fik de 5 børn: Mathias Thomsen Jørgensen; Jørgen Andersen Thomsen Jørgensen; Laust Lorenzen Thomsen Jørgensen. Thomas Wilhelm Jørgensen var i sine helt unge år kniplingshandler og har tilsyneladende haft meget gode indtægter ved denne handel, idet han ikke blot køber sin svigerfars gård i Lovrup, men derudover endnu 2 ejendomme i Lovrup. 

(104c) Lorenz Wilhelm Jørgensen, født i 1796. Flyttede til Øster Gasse i 1818. Han giftede sig med Birtha Maria Sørensdatter. De fik følgende 10 børn sammen: Kjesten Wilhelmsen Jørgensen; Mette Marie Wilhelmsen Jørgensen som giftede sig med Niels Truelsen Mortensen i Harres. Søren Nielsen Wilhelmsen Jørgensen. Christian Wilhelmsen Jørgensen. Else Cathrine Wilhelmsen Jørgensen. Georgine Wilhelmsen Jørgensen. Thomas Jensen Wilhelmsen Jørgensen. Bodel Maria Wilhelmsen Jørgensen og Louise Marie Wilhelmsen Jørgensen. 

(104d) Peter Wilhelm Jørgensen, født den 9. september 1797 i Vinum. Han giftede sig første gang med Stina Hansdatter. 2. gang gift med Christine Pedersen fra Abild sogn. I 1955 bor han på en gård i Roost (hus nr. 10) sammen med hustruen Christine Pedersen og børnene: Peter Hansen Jørgensen. Jørgen Wilhelmsen Jørgensen, Karsten Hansen Jørgensen , født 12. juli 1842 i Roost, Kjesten Jørgensen, Botille Jørgensen, født den 24. juni 1848 i Roost og Thomas Christensen Jørgensen, født 8. april 1850 i Roost. Tjenestekarle og – piger var Peder Hansen Andersen fra Abild sogn (26) Thomas Jensen Wilhelmsen fra Døstrup, Laust Petersen Lund fra Føvling, Andreas Nielsen Kort fra Arrild, Cathrine Niels-datter fra Fanø og Anne Andersen også fra Fanø. I 1872 var følgende personer tjenestekarl og pige på Peder W. Jørgensens gård i Roost: Jens Karl Pedersen, født i Vejle 1850, Søren Schmidt, født i Hammelev 1852, Gunder M. Winding, født i Branderup 1852 og Margrethe Due, født i Toftlund 1853. Peter Wilhelm Jørgensen dør den 21. oktober 1881.

(104e) Cecilia Jørgensen. Hun giftede sig med Jakob Karstensen Hansen i Sølsted. Sammen fik de 10 børn, hvoraf 4 døde som unge: Anna Hansen, hun giftede sig 1. gang med Peter Christensen i Sølsted. De fik 2 børn, som straks døde. 2. gang giftede hun sig med Andreas Nielsen i Sølsted, og de fik børnene: Cecilie Nielsen. Jørgen Wilhelm Hansen. Kjesten Hansen. Maren Hansen. Hanna Maria Hansen. Hans Nielsen Hansen.  

(104f) Wilhelm Jørgensen.

 Kiersten Lauritzdatter giftede sig 2. gang den 15. november 1805, 42 år gammel med den 20 år yngre Christen Nielsen Mortensen fra Roager. Han er født i Åspe den 3. januar 1782 og døde allerede i 1807, kun 25 år gammel. Han driver gården fra 1804 – 1807.

Med Christen Nielsen Mortensen fik hun følgende børn:  

(105g) Anna Maria Christens, født i 1807. Hun bliver gift med Jeppe Nielsen. Sammen får de 10 børn hvoraf de 5 dør som spæde: Else Kirstine Nielsen. Elline Margrethe Nielsen. Kirsten Nielsen. Niels Christian Nielsen. Jens Thomsen Nielsen.  

 Kiersten Lauritzdatter giftede sig 3. gang den 12. november 1809, 46 år gammel med den 18 år yngre Peder Thyssen Bertelsen fra Gårdkrog. Han er født i 1781 og dør i 1829. Han driver gården fra 1807 – 1813, hvor Kiersten Lauritz-datters søn af 1. ægteskab (52) Wilhelm Jørgensen overtager gården. 

Med Peder Tychsen Bertelsen fik hun følgende børn: 

(105h) Jørgen Wilhelm Petersen, der levede som handelsmand og blev gift med Hanna Karsten-datter. Sammen får de følgende 4 børn: Karsten Andersen Petersen. Kjestine Maria Petersen. Margretha Petersen. Peter Thyssen Petersen. 

Kiersten Lauritz-datter boede sine sidste leveår hos en datter af 2. ægteskab i Harres, Brede sogn hos kniplingshandler, Jeppe Nielsen, 37 år fra Ål, hans kone Anna Maria Christens, 38 år fra Døstrup og børnene Else Kirstine på 10 år, Elline Margrethe på 8 år og Niels Christian på 2 år.

Kiersten døde den 25. juni 1845 i Harres. Hun blev begravet i Døstrup sogn.

106

Bennet Nissen Wodder

 Bennet Wodder Nissen er født på Råhede i Hviding. Ægte søn af Nis Nielsen og Kirsten Bennits fra Råhede i Hviding. 

Han har været gift 3 gange:

1. gang gift med Marie Lauritsen, Alslev. Med hende fik han 8 børn, hvoraf 7 døde i barndommen. Kun en blev voksen, nemlig Nis Lauritsen. 

2. gang gift med (107) Herle Andersen fra S. Vollum, Brede. Se nedenfor. 

3. gang blev han gift med Wilhelmine L. Winter. 

Fra Harres panteprotokol: Harres Bind 1 Blad 4 (Trøjborggaard). Bende Nissen Wodder (fra Raahede) 1/3 1791 for 5.383 Rdl. 16 Skilling overtaget af sønnen.

Han dør den 8. april 1824 i Brede sogn i en alder af 77 år. 

107

Herle Andersen

Herle Andersen er født den 22. juli 1766 i Sønder Vollum. Ægte datter af (214) Anders Karstensen og (215) Anne Marie Nielses. 

Herle på 31 år og Bennet på 50 år der er hendes mors bror blev hjemmegift den 10. juni 1797 i Sønder Vollum. Hvorfor de ville hjemmegiftes, ved jeg ikke, men de havde fået tilladelse hertil af Løgumkloster Amtstue den 27. maj 1797.

De får kun 8 år sammen som ægtefolk, men når dog at få 4 børn, hvoraf 2 døde i barndommen.

Børn: 

(53) Marie Kirstina Bennedsen gift med (104f) Wilhelm Jørgensen

(106b) Kirsten Wodder Bennedsen

(106c) Nis Bennetsen er født i Hviding

(106d) Anders Andresen Bennedsen, (han har måske bosat sig i Arrild sogn.) 

Herle dør den 4. marts 1805 i en alder af kun 39 år og bliver begravet den 10. marts ved Brede kirke.

108

Lass Jensen

Lass Jensen er født den 11. mar. 1765 i Kløing, Nr. Løgum.  Ægte søn af (216) Jens Lassen (217) Ellen Sørens. Han er døbt den 18. mar. s.å.

Fadder: Peder Pedersen; Jørgen Jensen og Anna Johannis.                               

Han boede det meste af sit liv i Kløing.

Gift 1. gang den 27. juni 1897 i Nr. Løgum kirke med Marie Elisabeth Petersdatter. Hun døde den 1. feb. 1799 i Nr. Løgum. 31 år. 

 Gift 2. gang den 26. okt. 1899 med (109) Ellen Marie Johanne Hinrich. 

Han døde den 29. september 1818 i Kløing, Nr. Løgum  kun 53 år gammel.

 109

Ellen Marie Johan Hinrich

Ægte datter af (218) Johan Hindrich født c1741 i Løgumkloster og (219) Ingeborg Maren/Marie født c1725.                         

Gift den 26. okt. 1899 med (108) Lass Jensen

Børn:

(108b) Jens Lassen Jensen. Født 8. juni 1800. Gift med Ane Catharina født Bennetsdatter. Arbejdsmand. Han dør 13. februar 1880 i Nr. Løgum

(108c) Maren Jensdatter, født den 27. feb. 1802 i Nr. Løgum.

(108d) Johan Lassen Jensen, født den 11. mar. 1803 i Nr. Løgum.

(108e) Metmarie Lassen, født den 15. aug. 1904 i Nr. Løgum.

(108f) Ellen ? Lassen, født den 13. april 1909 i Nr. Løgum.

(54) Eli Lassen Jensen, født den 31. mar. 1811 i Nr. Løgum

110

Anders Cortsen Møller

Anders Cortsen Møller er født den 3. februar 1771 i Henne sogn Ribe amt. Ægte søn af (220) Cordt Jensen og ((221) Kirsten Pedersdatter. Samme dag bliver han døbt i Henne kirke. 

Faddere: Anna Simonsdatter af Skødstrup, Ålesogn; Anders Madsen; Lauge Andersen; Jens Hansens hustru Anna og Marie Elisabeth af Kierkebye. 

1. gang gift den 17. april 1795 med Margrethe Hansen. Med hende fik han Kirsten Marie, Anne Marie, Mette og Maren. Hun dør d. 21. april 1825.

2. gang trolovet torsdag den 8. august 1811 og gift den 8. sep. 1811 med Karen Maria Johannesdatter Weihe i Vilslev kirke.

Anders Cortsen Møller døde den 6. marts 1850 i Henne, Ribe amt.

111

Karen Maria Johannisdatter Weihe

Karen Marie Johannesen er født den 25. november 1792 på Fruelundgård, Vilslev sogn. Ægte datter af Johannis Jacobsen og Karen Madsdatter.

Gift d. 8. august 1811 i Vilslev kirke. Præsten skriver: I dag fremstod enkemand Anders Chortsen Møller fra Fruelund hud og pigen Karen Johannesdatter Weise fra Alslev…

Faddere: Søren Sørensen, Johanna Maria Jensdatter som bar barnet, Jeppe Christensen Møller, Peder Hansen, Hans Pedersen Rthermansen, Anna Johansdatter og Dorthe Jørgensdatter. 

Børn:

(55) Anne Botille Andersdatter.

(110b) Margrethe Elisabeth Andersdatter født 30. juni 1817

(110c) Maren Andersdatter født 1818

(110d) Marin Andersdatter født 28. februar 1821

(110e) Hans Johansen Andersen er født i 1822 i Hunderup. Som voksen bliver han smed og gift med Kirstine Sørensen som er født i Hunderup i 1819.

(110f) Anne Kiestine Andersdatter født 22. april 1824

(110g) Johanne Andersen er født 1827 i Hunderup. Hun levede som syerske.

112

Thomas Jensen

Thomas Jensen er født den 2. august 1753 i Møgeltønder. Ægte søn af Anders Thermannsen Knud og Cathrina Marie Andersdatter af Nordtoft. 

Faddere: Laurits Ludvigsen, Nordtoft; Jens Mortensen, Møgeltønder; Andreas Hansen, Møgeltønder; Chatrina Eriksensdatter, Nordtoft og An Maria Libbertmann.                          

I 1787 arbejder han blandt tjenestefolk hos Jens Hansen i Toghale. Samme år arbejder og bor han hos Christen og Hans Jacobsen i Toghale.

I 1788 bliver han gift med Mette Marie Christensdatter.

I 1801 er han daglønner og sammen bor de til leje i Toghale. Samme år får de sønnen Jens Thomsen Backmann.

Thomas Jensen døde den 7. febr. 1803 i Toghale, Møgeltønder sogn. 

113

Mette Marie Thomsen Christiansdatter

Mette Marie Thomsen Christiansdatter er født den 28. januar 1762 i Gallehus, Møgeltønder sogn. Æfte datter af (226) Christen Jensen(227) Ann Marie Sørensdatter. Hun blev døbt den 2. februar 1862 i Møgeltønder. 

Trolovet den 19. juli 1788 og gift den 20. september 1788 i Møgeltønder kirke med Thomas Jensen. 

Familien boede det meste tid i Toghale, Møgeltønder (Kongerigsk).

Børn:

(112a) Boetilla født ca. 1791

(112b) Christian Jensen født ca. 1793

(112c) Stine født ca. 1796

(112d) Hans født 1797 i Møgeltønder. Faddere: Hans P. Eriksen fra Bønderby, Ana Jensen fra Toghale og Herle Maria Hans Hansensdatter fra Toghale.

(56) Jens Thomsen Bachmann 1801

Mette Marie Thomsen Christiansdatter døde den 5. febr. 1803 i Toghale, Møgeltønder.

I den periode familien Thomas Jensen boede i Møgeltønder var Vilhelm Zoëga præst i byen. Han er 3. generationspræst. Familien stammer fra Italien, hvor familien havde et gods i nærheden af Verona. Zoëgas tiptipoldefar slog i en duel hertugen af Verona ihjel. Derfor måtte han flygte. Han konverterede og bliver protestant. På et tidspunkt tilbød paven ham at vende tilbage til Italien igen og få sit gods tilbage, hvis han ville blive katolik igen. Da dette ikke skete, blev han brændt på bålet in effigie og al hans gods konfiskeret. Vilhelm Zoëga er interessant, fordi han i 1760'erne indberettet til stiftet i Ribe om forholdene i Møgeltønder kirke og by.

I Zoëgas beskrivelse af kirken, omtaler han bl.a. døbefonden: Kan det ellers regnes som noget mærkværdigt, at døbestenen kan bevare vandet for forrådnelse, da har vores den kraft, thi i mange år er ikke kommet frisk vand deri, og dog er det så klart, som om det nylig blev gydt deri. På det tidspunkt har vandet været i døbefonten i 30 år.

Zoëga giver også en god beskrivelse af byen: Møgeltønder by er stor og velbygget og består af 22 hele og 2 halve bøndergårde foruden præstegården og degnens bolig, som degnen nu selv ejer og må istandholde og et skolehus. Til samme by hører også den såkaldte slotsgade, som er meget anselig af sin regulante brede, og ved en del nye moderne bygninger, særdeles på dens sønderside, som er tækt med tagsten og siret med en dejlig Lindeallé; den består af 42 huse, som del, især på den søndre side, er i hinanden bygget; i samme gade er der et nyt tinghus med fangetårn, som Otto Didrik Schack har ladet bygge og siret med den grevelige families portrætter. Øst for gaden ligger Slottet med en dejlig have.

Senere skiver han: Sjælden kommer Ulvene fra Druset skov ved Løgumkloster ubedet til os.

Til allersidst et lille økonomisk suk!

 - Zoëga gør rede for, hvad han betaler i enkepension, skat, familieskat, og ekstra skat, til de fattige, til de fattige børn underholdning. Vil man dertil regne den uomgængelige folkeløn til en præceptor og 5 tjenestefolk og de til præstegårdens vedmagtholdelse fornødne årlige bekostninger så løber disse pensioner af kaldet langt over 200 rigsdaler.

Også dengang klagede præsterne over, at deres løn ikke slog til. Så kunne familien Zoëga dog i det mindste glæde sig over, at de fik indrettet deres egen loge i kirken, og at den blev betalt af menigheden.

114

Johann Hansen

Johann Hansen er født den 5. maj 1782 i Abild. Ægte søn af (228) Hans Jørgensen og (229) Silla Marie Johannesdatter. Døbt den 13. maj 1782 i Abild. 

Johann Hansen var fra Høxlund/Høgslund i Abild sogn. 

Han var hele sin voksenalder boelsmand i Høgslund, Abild sogn. 

1. gang gift med Marie Cathrine Jespersdatter.

2. gang gift med Kirsten Rasmussen i Abild. Børn: Johan Hansen født april 1838 i Abild, Mathias Johansen død 24/8 1834. 

Johan Hansen døde d. 1. feb. 1838 i Løgumkloster, mens hans kone var højgravid. Begr. i Abild 8. febr. 

115

Marie Cathrine Jespersdatter

Marie Cathrine Jespersdatter er født i 1774 i Abild. Ægte datter af (230) Jesper Petersen og (231) Maria Jensesdatter. Hun blev konfirmeret den 15. april 1792 i Abild kirke. 

Hun fik 5 børn med Johann Hansen. 

Børn:

(114a) Silla Marie Hansen født den 10. april 1810

(57) Cathrine Marie Hansen født 25. okt. 1814.

(114c) Marie Hansen

(114d) Maria Hansen

(114e) Cathrine Maria Hansen Marie Cathrine Jespersdatter døde i 1823 i Abild.           

116

Johannes Andresen

 Johannes Andresen er født i 1774 i Hungerburg, Aventoft sogn.

I 1803 var han Nationalsoldat og boede i Hungerburg. 

117

Ingeborg Nielsen 

Ingeborg Nielsen er født den 19. sept. 1779 og døbt den 23. sept. s.å. Ægte datter af (234) Hans Nielsen og (235) Catharina Hanses.

De boede i Hungerburg nr. 45. 

Børn:

(58) Karsten Andresen, født 1809.

118

Peter Sønnich Bahnsen

Peter Sønnich Bahnsen er født den 13. nov. 1779 i Syderhorn og døbt den 18. nov. 1779 i Klanxbøl kirke. Ægte søn af (236) Sønnich (Sönke) Bahnsen og (237) Catharina Harksen/Nielsen.

Faddere: Fedder Tapps; Güde Broders og Andreas Peters, Rödernäs.

I 1803 er han tjenestekarl hos Landmand Peter Bendixen der er 72 år gammel og enkemand. Gården ligger i Horsbüll sogn i Südfeddersbüll.

119

Marie Catharina Nissen

Marie Catharina Petersen, født 1770 – 1791 i Ubhusum, Klanxbøl. Ægte datter af (238) Nis Petersen og (239) Margaretha Mamsen.

Gift den 29. apr. 1808 i Klanxbøl kirke.

Børn:

(118a) Nis Peter Bahnsen født den 29. oktober 1808i Klanxbøl. Fadder: Nis Petersen, Rödernæs, Ingeborg Fedders, Rödernæs og Paul Carstens, Klanxbøl.

(59) Penina Christine Bahnsen, født 5. dec. 1811 i Klanxbøl. 

(118b) Mamme Peter Bahnsen, født 9. mar. 1815 i Klanxbøl.

120

Daniel Marten Rehling

Daniel Martin Reeling er født i 1753 i Rensborg. 

Han har været gift 3 gange.

1. gang gift den 14. aug. 1784 med Dorothea Jensen. Med hende får han datteren Margaretha Henrica Rehling født den 27. feb. 1785, død den 6. apr. 1788 kun 3 år gammel.

2. gang gift 9. sep. 1785 med Antje Jacobsen.

3. gang gift med Christina Margaretha Knutzen. 

Han levede som inderst uden land og daglejer. 

Daniel Martin Reeling døde den 20. august 1828 på Pellworm.

 121

Antje Jakobsen

 Antje Jakobs er født den 30. juli 1763 på Pellworm, som datter af 242 Thor Jacobsen og 243 Anna Fedders. Hun er døbt i Pellworm gamle kirke. Gift med (120) Daniel Marten Rehling den 9. september 1785 i Pellworm Ny kirke.

Bopæl: Husum amt, Pellworm sogn, Rathmannschaft 59 i 1803.

Børn:

(60) Antoni Friedrich Reeling, født 1796 i Rathmannschaft, Neu Pellworm. 

(120e) Martien Reeling født den 28. november 1793 på Rathmannschaft, Neu Pellworm. Han blev gift med Anna Magaretha Peters. Sammen fik de børnene:? Rehling født d. 3. feb. 1829, Antoni Daniel Rehling født den 7.sep. 1832, Antoni Daniel Rehling, født d. 12. mar. 1835, Anna Chridtina Rehling, født den 20. jan. 1830, Tede Rehling født den 14. dec. 1837 og Andreas Friedrich Rehling, født den 18. mar. 1844 og dør den 15. feb. 1846 kun 1 år gammel. (120e) Martien Rehling dør den 12. mar. 1847 i en alder af 54 år. 

(120b) Tede Reeling er født i 27. august 1786 på Rathmannschaft, Neu Pellworm. Han dør den 15. september 1808 kun 2 år gammel. 

(120c) Anna Dorathea Reeling er født d. 21. feb. 1788 Rathmannschaft, Neu Pellworm. Hun blev 1. gang gift den 31. okt. 1827 med Peter Jacob Harlop og 2. gang gift med Christian Nissen. Hun dør den 17feb. 1828. 39 år. 

(120d) Maria Dorathea Reeling er født 23. jan. 1792 Rathmannschaft, Neu Pellworm. Hun døde i 1810 kun 8 år gammel. 

(120f) Charlotte Louisa Reeling er født 20. juli 1800 Rathmannschaft, Neu Pellworm. Hun døde den 5. maj 1827. Kun 26 år gammel. 

(120g) Marten Rehling. 

Antje Jakobsen døde den 30. mar. 1812 i Pellworm.

122

Andres Petersen

 Andres Petersen er født den 14. aug. 1776 på Pellworm. Ægte søn af (244) Andreas Petersen og (245) Margaretha Petersen. 2 dage senere bliver han døbt s.s.

1. gang gift 1807 på Pelworm med Christina Paysen.

2. gang gift med ?

3. gang gift med Inken Hansen.

123

Christina Paysen

 Christina Paysen er født 1780 på Hallige Hooge. Ægte datter af (246) Hans Paysen og (247) Fru Paysen.

 Børn:

(61) Maria Cathrina Peters.

(122b) Anna Helena Peters er født den 20. januar 1808 på Pellworm og dør den 23. marts 1814 kun 6 år gammel.

(122c) Anna Margaretha Peters er født 1812 på Pellworm og dør den 15. august 1847 kun 35 år gammel. 

Christina Paysen døde den 18. apr. 1832 på Pelworm i en alder af 52 år.

124

Peter Andersen Andresen/Christiansen

Peter Andersen Andresen/Christiansen er født 10. juni 1777 i Abild. Ægte søn af (248) Christian Matthiesen og (249) Kathrin Andresen, født Petersdatter. Han bliver døbt den 15. juni s.å. i Abild kirke. 

Faddere: Mathias Mathiesen; Jacob Petersen, Abild; Ingeborg Matthiesdatter, Høgslund. 

Den 1. februar 1803 er familien bosiddende i Abild. De opholder sig hos Peders forældre: Christian Mathiesen, 59, Gift, Mann, Käthner mit Land und treibt Fuhrwerk; Kathrin Peters, 58, Gift, dessen Frau

Børn: Karen Mathiesens, 18, ihre Toct, Knippelt og Peder Andresen, 26, Gift, ihre Sohn.

I huset boer også

Taglöhner Kathrin Margreth Didrichs, 28, Gift, ihre Schwiegertochter, Wehmutter Mathies Andresen, 5, Kinder vorigen Eltern Anders Christian Andresen, 3, Kinder vorigen Eltern

Da sønnen Peter bliver døbt 1809 er han opført som Landwehrsmann (Soldat af landeværnet. Et lands/landsdelsforsvar) Han er død efter datteren Anns fødsel i februar 1812 og april 1815, da han ved sønnen Mathias konfirmation i 1815 oplyses af være afdød. Hans død er ikke fundet i Abild og omliggende sogne.

Han levede som soldat og daglønner og døde ung.

Gift den 12. aug. 1797 i Abild Kirke

125

Cathrine Margarethe Didrichsdatter

Weinberg

Cathrine Margaretha Diedrichsdatter Weinberg er født den 2. nov. 1774 i Store Emmerske. Døbt den 6. nov. 1774 i Kristkirken, Tønder. Datter af (250) Diedrich Weinberg og (251) Maria Matzes. Hun er opkaldt efter sin farmor. Hun bliver døbt den 6. november s.å.

Hun bliver gift den 15. juli 1797 i Abild kirke med Peter Andersen Andresen

Hun var jordemoder i Abild.

Bopæl: Lille Emmerske 

Børn:

124a Mathias ANDRESEN, født den 19. feb. 1798 i Abild, Tønder. Døbt den 25. feb. 1798 i Abild Kirke. Han døde efter 1818.

124b Andreas Christian ANDRESEN, født den 6. sep. 1800 i Abild, Tønder. Døbt den 7. sep. 1800 i Abild Kirke. Han døde den 31. jul. 1842 på Schackenborg, Møgeltønder i en alder af 41 år. Begravet den 3. aug. 1842 på Abild Kirkegård.

62 Carsten ANDRESEN, daglejer [1541] blev født den 4. feb. 1803 i Abild, Tønder. Døbt den 6. feb. 1803 i Abild Kirke. Han døde den 21. sep. 1845 i Neukirchen, Tondern. 42 år. Begravet den 24. sep. 1845 på Neukirchen Kirkegård, Schleswig-Holstein, Tyskland.

124d Diederich Weinberg ANDRESEN, født den 14. feb. 1806 i Abild, Tønder. Døbt den 15. feb. 1806 i Abild Kirke. Han døde den 9. mar. 1806 i Abild, Tønder. Begravet den 10. mar. 1806 på Abild Kirkegård.

124e Katrin ANDRESEN, Kniplerske, født den 26. jun. 1807 i Abild, Tønder. Døbt den 5. jul. 1807 i Abild Kirke.

124f Peter ANDERSEN, født den 12. sep. 1809 i Abild, Tønder. Døbt den 17. sep. 1809 i Abild Kirke. Han døde den 1. mar. 1811 i Abild, Tønder. 1 år. Begravet den 6. mar. 1811 på Abild Kirkegård.

124g Ann ANDRESEN, født den 24. feb. 1812 i Abild, Tønder. Døbt den 26. feb. 1812 i Abild Kirke.

Cathrine Margarethe Didrichsdatter Weinberg døde den 17. marts 1829 i Abild, Tønder. 54 år. Begravet den 22. mar. 1829 på Abild Kirkegård

126

Laust Chrestensen

 

Laust Christensen, daglønner, er født 1765. Ægte søn af (252) Christen Jacobsen og (253) Karen B. fra Jylland.

I 1803 bor de til leje hos Gretha Wincklers, der bor sammen med sin datter i Højer.

I 1845 Bor de stadig i Højer men alene, hvor han er daglejer. 

Laust Christensen døde den 15. jan. 1851 i Højer. 86 år.

 127

Idde Dorothea Clausen

Idde Dorothea Clausen er født den 31. maj 1777 i Højer. Datter af (254) Marcus Clausen og (255) Margaretha Laustsdatter. Døbt den 1. juni 1777 i Højer kirke.

Faddere: Ellen Hanses; E. Hanses og Boy Matthiesen alle fra Højer.

Børn:

(126a) Christina Chrestensen. Hun blev født i 1800, Gift med Jesper Petersen i Højer.

(126b) Christian Peter Chrestensen. Han blev gift i Løgum.

(126d) Marcus Clausen Chrestensen. Han var tjenestekarl i Jylland i 1851.

(63) Karen Christensen (Riber), født 26. feb. 1809 i Højer.

(126f) Margaretha Chrestensen. Hun blev gift med Christian Hansen på Sild, Tyskland.

(126g) Hanna Catharina Chrestensen. Hun blev gift med Peter Jacobsen i Gallehus, Møgeltønder sogn.

Ida Dorothea Clausen døde den 9. mar. 1847 i Højer. 69 år.