BEIM

2

Ringgade 1a

Matrikel nr. 1303 - Boligareal: ? m² - Grundareal: 925m² - Byggeår: 1962 

Ejer -1967-2017

Berg, Jens Albert, født den 4. sep. 1921 i Agtrup, Læk sogn i Tyskland. Søn af arbejdsmand Andreas Michael Berg og Jensine, født Sørensen. Han har skrevet sin egen livshistorie i bogen Fanget på Østfronten. Når Berg klappede, klappede han altid meget højt. Døde den 4. jan. 2014 i Løgumkloster. 92 år. Gift med den 4. mar. 1954 i Ølsted kirke med

Berg, Anna Kirstine, født den 23. dec. 1925 i Oens mark, Ølsted sogn. Datter af gårdejer Carl Marius Bitsch og Marie født Justesen. Hun døde den 15. juli 2017 i Sølstedgårdparken 50 i Løgumkloster. 

Børn: 

Berg, Marianne, født den 15. maj 1955 i Ulfborg. Gift den 2. sep. 1983 i Daler kirke med Martin Lang fra Stuttgart.

Berg, Michael, sognepræst ved Jetsmark Kirke 1983-2018-, født den 16. dec. 1956 i Nyborg. Gift den 17. feb. 1979 i Brønderslev kirke med lærer Gitte Gjerlev. Datter af Lars Gjerlev, Åbybro. 

Berg, Irmgard, født den 19. nov. 1958 i Vejle. Gift med Lars Birkegaard. Gift den 2. sep. 1983 i Daler kirke med Lars Birkegaard fra Daler. Bemærk samme dag som søsteren Marianne.

Berg, Jens Karl, født den 13. apr. 1968 i Sønderborg. Bosiddende på Klosterbakken i Rødekro. 

Jens er født og opvokset i Agtrup i Sydslesvig i en større søskendeflok under små og nøjsomme kår. Forældrene havde ved tilfældets hjælp mødt hinanden i 1908 som tjenestefolk på en gård syd for Løgumkloster. De blev gift to år senere og flyttede til Agtrup. Til små og nøjsomme kår og skiftende arbejde. Faderen var en omvandrende og ægte prøjser fra et sted langt øst for Berlin. Hans helt var – ikke kejser Wilhelm af det forenede Tyskland, men derimod kong Wilhelm af delstaten Prøjsen, hvis billede faderen havde hængende. Men han var i øvrigt ikke særlig nationalt bevidst. Moderen var en dansksindet gårdmandsdatter fra landsbyen Rurup sydvest for Toftlund. 

Jens’ barndom og ungdom var præget af forholdene i grænselandet. Det var en balancegang med påvirkninger fra begge sider. Da Hitler kom til magten blev presset på mindretallet endnu større. Det Gav Jens og hans 5 brødre en tolerance og forståelse for at nationale tilhørsforhold ikke var en hindring for et godt fællesskab. Efter skolen kom Jens ud og tjene på forskellige gårde i omegnen. Som 19-årig i 1941 blev han indkaldt som soldat på Flensborg kasserne. Der var ingen tvivl om at Jens skulle være soldat, for ’man skal gøre sin pligt’. Krigsdeltagelsen var en skæbne, som han måtte acceptere. Efter udstationering ved den såkaldte flødeskumsfront først i Odense senere i Strib, blev kompagniet sendt til Østfronten. Det blev til næsten 5 års krigstjeneste. Tre gange blev han sendt til Østfronten, og som altid han fortalt, så var han ’heldig’. I 1941 blev han første gang såret af et såkaldt ’Heimatschuss’ under kampene om Moskva og blev hjemsendt til Agtrup sommeren over. I 1942 kørte han galt på motorcykel på vej til Stalingrad, hvor han fik hjernerystelse, lå bevidstløs i 4 døgn og kom på lazaret i Tyskland, I sommeren 1943 blev han brugt som vagt i en lejr for russiske krigsfanger i nærheden af Berlin. I 1943 endte han som russisk krigsfange i Usman langt mod øst - i rummet mellem Moskva og Voronesj. Krigsfangerne blev behandlet nogenlunde, men maden var knap og arbejdet hårdt. Mange bukkede under på grund af sult og sygdom. 

I sommeren 1945 var Jens selv skyld i, at han blev mistænkt for flugtforsøg. Medfangerne var kommet tilbage til lejren uden ham. Jens havde tabt tid og sted ved at plukke pragtfulde vilde skovjordbær i den gavmilde russiske natur. Flugtforsøg var en alvorlig forseelse, og Jens blev udsat for en særdeles ublid behandling. Som følge af sine sår endte han atter på lazaret, men pludselig smilede lykken til ham. I oktober blev lazarettet tømt og patienterne sendt hjem. Og derved overlevede han krigen. Efter 1½ år i fangenskab begiver han sig ud på en 5 uger lang togrejse hjem til Agtrup. 2 af hans brødre faldt. 

Men hjemkomsten var ikke kun idyl. En ny tilværelse skulle skabes. En tilværelse med traumer fra fronten og fangenskab. Selv om han nød friheden, oplevede han i mange år i sine drømme den knugende fornemmelse af at være tæt på at blive taget til fange. Han flyttede til Danmark, blev dansk statsborger og læste til agronom på Landbohøjskolen i København. 

Efter forskellige job blev Jens 1. september 1961 ansat som den første konsulent ved driftsvejledningskredsen inden for Tønder og Åbenrå amters husmandsforeninger. Han skulle opbygge regnskabsarbejdet. I løbet af de kommende år kom Haderslev Amts og Sønderborg Amts Husmandsforeninger med i kredsen, hvorefter husmandsforeningernes regnskab for Sønderjylland blev samlet. 

Der blev oprettet et kontor i Jens’ private bolig i 1967, men denne blev hurtigt for lille, da jo også skulle være værelser til børnene Marianne, Michael, Irmgard og Jens Karl. I 1968 flyttede han kontoret til Guldagervej 2 i et nybygget hus. Da var der ni medarbejdere. 

Arbejdet med regnskaber blev mere omfattende og antallet af medarbejdere var vokset. Kontoret blev udvidet flere gange. I 1982 blev de første fagkonsulenter ansat, i 1985 blev alle faggrene under De samvirkende sønderjyske Husmandsforeninger samlet, og kontoret blev omdannet til et rådgivningscenter, DSH Faglige Center med Jens som centerleder. Der var på daværende tidspunkt ca. 50 medarbejdere. 

Efter 27 år fratrådte Jens som centerleder den 31. december 1988. Det var lykkes ham at opbygge et rådgivningskontor, som husede alle faggrupper: økonomi, planteavl, kvægbrug, svinebrug og husholdning. Det var sket gennem flid, sparsommelighed og en særlig DSH-ånd. Der var frihed under ansvar.

I 2011 udgav Jens Berg bogen ’Fanget på Østfronten’ i samarbejde med Ole Sønnichsen. Bogen fik en hård medfart af journalist Georg Metz og boganmelder Bent Blüdnikow, der mangler historien om Wehrmachts uhyrlige overgreb. Tyskerne myrdede millioner og atter millioner civile russere og almindelige soldater stod for utallige af drabene. 

Fjernet 2017

Ejer 2017- Deutscher Schul- und Sprachverein

Ejer 1974-91- 

Skovmand, Ernst. Gift med 

Skovmand, Birthe, født den 16. jan. 1921

NYBYGGET 2013 

Ejer 2013-19- 

Møller, Johannes Sørensen gårdmand, født den 16. mar. 1948 i Ø. Terp, Bedsted. Se forældre i Svinget 7. Gift den med

Møller, Anne Margrete, født Asmussen (1951-).

Foto 2019


Matrikel nr. 1375

Boligareal: 223 m²

Grundareal: 969 m²

Byggeår: 2013


Ejer 1964-75

Villadsen, Thomas Højbjerg, bankdirektør 1970-1977. Uddannet i Bramminge. Kom til Løgumkloster i 1963. Klokkebroder af 1973, kasserer i madegranden 1972-75 og ejer af grandebrev 20 fra 1967-76, født den 15. feb. 1932 i Thorstrup sogn, Ribe. Søn af kommunal vejmand Jens Villadsen og Karen Lovise, født Thomsen. Han døde den 17. okt. 2017 i Varde. 85 år. Gift den 20. juli 1957 i Darum med

Villadsen, Vera, bogholderske i Esbjerg i 1957, født den 16. feb. 1936 i Darum. Datter af smedemester Heinrich Theodor Petersen og Astrid, født Termansen. Hun døde den 29. maj 2010 i Varde. 74 år.

Thomas var medlem af Varde byråd i 1986-89 og leder af Varde lokalhistorisk arkiv 1991-2000.

Børn:

Pia Villadsen, født 1961

Lis Villadsen, født 1963

Villadsen, Lea, født 1972

Ringgade 3

Foto 2017

Matrikel nr. 1315 - Boligareal: 86 m² - Grundareal: 766 m² - Byggeår: 1963 

Ejer 1963-70

Nørlev, Ingemann, vaskemester

I 1954-63 boede han til leje i Allégade 19. 

Ejer 1970-93

Nielsen, Sofie 

Ejere 1993-97

1. Jørgensen, Tim

2. Bundgaard, Rita 

Ejer 1997-

Jensen, Lene 

Ejer 2018- Rindom-Andersen, Alexander

Ringgade 4

Matrikel nr. 1827 - Boligareal: 133 m² - Grundareal: 698 m² - Byggeår: 1976 

Ejer 1976 Dyrlægecentralen SydVest

Ejer 1976-1999

Madsen, Peter Nissen, født den 20. feb. 1921 i Hostrup.Han døde den 16. jan. 1990 på Ringgade 4 i Løgumkloster. 68 år. Efter handelsuddannelse i 1954 kom Peter til Bredebro kommune som kommunekasserer. Han flyttede herefter til Løgumkloster som driftsleder af Dyrlægecentralen Sydvest I/S. I starten var han alene om at passe telefonen dog assisteret af konen, men senere blev der ansat mere personale. Ved givne lejligheder passede min søster, Kirsten telefonen og jeg kørte praksisbilerne når der var dyrlægefest på Hotel Løgumkloster. Gift med

Madsen, Laurette Margrethe, født Simonsen den 20. juli 1920. Hun døde den 26. feb. 1999 i Løgumkloster.88 år.Gift med

Børn:

Madsen, Flemming, ingeniør.

Madsen, Ulla, lærer.

Ejer 1999- Pedersen, Ursula Anna

Ejer 2014- Eichner, Bent

Ringgade 5

FOTO 2019

Matrikel nr. 1316 - Boligareal: 164 m² - Grundareal: 829 m² - Byggeår: 1963 

Ejer 1963-85-

Hansen, Hans M., kornhandler. Gift nov. 1978 med

Hansen, Mary

Ejer 2011-19-

Lauridsen, Aurelia Marcela

Ringgade 6

Matrikel nr. 1385 - Boligareal: 140 m² - Grundareal: 996 m² - Byggeår: 1964 

Ejer 1964-2011

Nielsen, Ib Lomholt, dekoratør hos møbelhandler Roost senere kontorassistent ved dyrlægecentralen, født den 17. mar. 1920 på Hollændervej 9 i Skt. Nicolai sogn i Kolding. Søn af musiker senere repræsentant, Peter Christian Nielsen og Elvira, født Lomholt. Han døde den 15. maj 1987 på Odense Sygehus og urne blev nedsat ved Løgumkloster kirke.  67 år. Gift den 16. aug. 1947 i Nr. Bjert kirke hvor Ib bor på Årøsundvej 60 og Inger bor i Gåskærgade 58 begge Haderslev med

Nielsen, Inger, født den 11. mar. 1923 i Haderslev. Datter af Christian Johannsen Moos og Frida Magdalene, født Post. Hun døde den 13. mar. 2014 i Løgumkloster. 91 år.

Børn

Nielsen, Birthe Lomholt, tvilling, født den 17. aug. 1951 på amtssygehuset i Gl. Haderslev sogn. Døde spæd. 

Nielsen, Peter Lomholt, tvilling, født den 17. aug. 1951 på amtssygehuset i Gl. Haderslev sogn. Døde spæd. 

Nielsen, Anette Lomholt, født den 6. dec. 1954 på amtssygehuset i Gl. Haderslev sogn.  Gift med Georg Lorenzen.

Nielsen, Birgitte Lomholt, lærer, født c1960

Ejer 2011-19- Christensen, Gerd

Børn:

Karstens, Glenn Dahl

Karstens, Colin Dahl, født c2004

Ringgade 7

FOTO 2019

Matrikel nr. 1317 - Boligareal: 126 m² - Grundareal: 787 m² - Byggeår: 1963 

Ejer 1963 Løgumkloster Byggeforretning

Ejer 1963-81

Asmussen, Peter Max, født den 30. dec. 1899 i Leck i Tyskland. Gift den 5. aug. 1923 med  

Asmussen, Margrethe Marie Auguste, legetøjs- og tobakshandler, født den 9. nov. 1901 i Løgumkloster. Se Østergade 2.

Ejer 1981-89

Thygesen, Hans. Gift med

Thygesen, Karen

Ejer 1989-2020 Bomberg, Hedwig Kathrine (Måske forbindelse til Alkier i Klostergade 11)

Ejer 2020- WL EJENDOMME ApS

 

Ringgade 8

FOTO 2019

Matrikel nr. 1389 - Boligareal: 154 m² - Grundareal: 968 m² - Byggeår: 1971

Ejer 1965-68

Christensen, Bodil Margit, ugift fra Alslevkro

Ejer 1968-96

Rasmussen, Erik, regnskabskonsulent. Søn af Ottar Edvard Rasmussen og Johanne Marie, født Henriksen. Gift den 11. aug. 1973 i Løgumkloster med

Rasmussen, Tove, født Thøgesen. Datter afJensen, Christian Christensen og Jensen, Maren Franzine, Åbenråvej 18.

Børn:

Rasmussen, Henrik Thøgesen. Gift med Lone Elster. Datter af Knud Elster og Lilly Juhl, Petersen. Børn: a.  Jakob Ottar Elster. b. Mette Lilly Elster.

Ejer 1989-2019-

Gassner, Hermann Gustav. fhv. gårdmand Skibelund ved Løgumkloster, født den 1. dec. 1937. Han døde den 5. aug. 2020 i Løgumkloster. 82 år.  Gift med

Gassner, Helga, født den 7. dec. 1940. Hun døde den 24. nov. 2017 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Gassner, Christian Jørgen. Bosiddende Krusåvej 5.

Ringgade 9

Foto 2017

Matrikel nr. 1318 - Boligareal: 117 m² - Grundareal: 752 m² - Byggeår: 1964

Ejer 1963-64 Løgumkloster Byggeforretning

Ejer 1964-79-

Karkov, Alfred, lærer fra Lund ved Bylderup Bov

Ejer 1988-2019- Lorenzen, Karen Margrethe

Ringgade 10

FOTO 2019

Matrikel nr. 1401 - Boligareal: 98 m² - Grundareal: 791 m² - Byggeår: 1966 

Ejer 1966-72

Johannsen, Frederik Werner, snedkersvend og fra 1969 tømrer- og snedkermester idet han 1. sep. 1969 overtager Bruno Plumhoffs lokaler på Koldkådvej.

Ejer 1972-74 Johannsen, Karin Løndrup 

Ejer 1974-96

Møller, Ejner Theilmann, født den 21. juli 1915. Han døde den 23. juni 1980 i Løgumkloster.64 år. Gift med

Møller, Karen Nikoline, født den 28. mar. 1919. Hun døde 2017. 98 år. 

Ejer 1996-

Ketelsen, Tove 

Ejer 2011-19-

Eichner, Jan Hygum

Ringgade 11

FOTO 2019

Matrikel nr. 1319 - Boligareal: 138 m² - Grundareal: 712 m² - Byggeår: 1964

Ejer 1963 Løgumkloster Byggeforretning

Ejer 1963-89

Schlüter, Laurids Jørgen, (JØRN) mejerist, født den 2. feb. 1908 i Øster Løgum sogn. Gift med

Schlüter, Anna Margarete.

Se mere i MEJERIET - Markledgade 24 

Ejer 1989-95

Brammann, Niels. Gift med

Brammann,

Auguste D.

Se Garvergade 7

Ejer 1995- Sørensen, Peter

Ejer 2016-17 Eriksen, Søren Maj

Ejer 2017-18

1. Koppentz-Richter, Volker

2.  Richter, Edeltraut Katharina

Ejer 2018-19- Gregersen, Kjeld

Ringgade 12

Matrikel nr. 1320 - Boligareal: 138 m² - Grundareal: 1399 m² - Byggeår: 1965

Ejer 1965-99

Borg, Jens A.

Borg, Anna Magdalene, født Schnell den 1. mar. 1912. Hun døde den 8. aug. 1999 i Løgumkloster.

Foto 2017

De kom hertil fra Frøslev mark

Ejer -2013-

Johansen, Sigrid

Ejer 2017-19-

Koppentz-Richter, Volker

Richter, Edeltraut Katharina

Ringgade 13

Foto 2017

Matrikel nr. 1399 - Boligareal: 117 m² - Grundareal: 700 m² - Byggeår: 1964 

Ejer 1963-64 Løgumkloster Byggeforretning

Ejer 1964-76

Mamsen, Anita

Børn:

Mamsen, Karen, født 1945. Gift den 27. maj 1967 med murer, Taszarek, Robert, født i 1944 i Løgumkloster. Forældre se Allégade 9.

Ejer 1976-2019 Brodersen, Broder Højland

Gift med

Brodersen, Cathrine, født den 28. maj

Ejer 2019-20-

Christensen, Monica

Ringgade 16

Matrikel nr. 1397 - Boligareal: 120 m² - Grundareal: 1014 m² - Byggeår: 1968

Grundejer 1966-68 Tranekjær, Ina

Ejer 1968-73- Lasota, Peter Christian, vognmand og landmand, født den 19. aug. 1917. Han døde den 15. feb. 2011 i Løgumkloster. 93 år. Gift med

Lasota, Ingeburg Marie, født Petersen den 29. jan. 1920. Hun døde den 17. dec. 1994 i Løgumkloster. 74 år.

De har boet på Tønderlandevej 36 i 1941-47, på Vænget 46 omkring 1967. De kom til Løgumkloster fra Jejsing i 1941.

Børn:

Lasota, Niels Christian, født c1956

De flytter herfra til Industrivej 12.

Ejer 1979 Tranekjer, Ina, sygeplejerske,

Ejer 2007-19- Jensen, Kenno Brink

Ringgade 14

Matrikel nr. 1398 - Boligareal: 128 m² - Grundareal: 1089 m² - Byggeår: 1969

Grundejer 1966-69 Olesen, Niels

Ejer 1969-2019-

Sørensen, Erik, kontorassistent. Gift med

Foto 2017

Matrikel nr. 1321 - Boligareal: 172 m² - Grundareal: 754 m² - Byggeår: 1963

Ejer 1963-66 Laumark-Møller, Poul, brugsuddeler

Ejer 1966-69

Nissen, Jørgen. Gift med

Nissen, Kirsten

Børn:

Nissen, Svend

Nissen, Mogens

Ejer 1969-2020- Gotthardsen Frede, landbrugsmedhjælper senere overlærer på Løgumkloster Kommuneskole og arkivleder, født den 21. aug. 1941 på Sotterup mark, Bylderup sogn. Søn af gårdejer, Johannes Gotthardsen og Hansine Kjestine, født Hansen. Frede sad i byrådet for venstre i 10 år (1990-2001), hvor han bl.a. sad i økonomiudvalget og i socialudvalget. Frede startede arbejdslivet som landbrugsmedhjælper bl.a. hos Anthoni Høegh i Heds. Men Frede ville være lærer, så i fritiden skulle der tjenes til studierne bl.a. ved hakning af roer og i et par år kørte han rundt for Naturstyrelsen og kontrollerede for Coloradobiller i kartoffelmarkerne på egnen omkring Sotterup.

Frede tog lærereksamen fra Seminariet i Nørre Nissum og blev straks efter en obligatorisk militærtjeneste ansat på Løgumkloster Kommuneskole, hvor han var en afholdt lærer i mange år.

Frede har bidraget til byens idræts og kulturliv. Han største bedrift, gjorde han i 1972, hvor han tog initiativ til oprettelse af et lokalhistorisk arkiv i byen. Frede blev arkivets leder fra første dag og har været dets leder gennem de næste 50 år.  Gift den 12. aug. 1967 med

Gotthardsen, Lis, født i Tjæreborg ved Esbjerg

Børn:

Gotthardsen, Kim, født c1969

Sørensen, Alice Bergholt, født den 3. aug. 1947. Konf. i Arrild 1961. Hun tilbyder klaverundervisning på Tlf. (048) 34104

Ringgade 15

Ringgade 17

Matrikel nr. 1322 - Boligareal: 110 m² - Grundareal: 712 m² - Byggeår: 1966 

Ejer -1971-72-

Jensen, Hans J. skorstensfejer

Jensen, Gisela Gertrud

Børn:

Jensen, Karin, sparekasseassistent, født c1957. Gift 1. gang med Hans Jørgen Wolff. Gift 2. gang med Køhrnsen. Hun startede i Løgumkloster Sparekasse i 1975 og var her indtil Sparekassen lavede en filial i Tønder. Da man lukke den i 2015 kom hun tilbage til Løgumklosterafdelingen og blev ’kassedame’. Karin kan bl.a. min fødselsdato og år i hovedet :-)

Jensen, Marianne, født c1959 

Ejer 1979-2021

1. Jørgensen, Peter, født den 1. sep. 1954 i Åbenrå. Søn af styrmand Svend Aage Jørgensen og Anne Marie, født Hansen. Gift med

2. Jørgensen, Pia Maria, født Hansen den 19. dec. 1958 i Åbenrå.

Børn:

Jørgensen, Malene

Ejer 2021- Hansen, Ursula

Ringgade 19

FOTO 2019

Matrikel nr. 1323 - Boligareal: 168 m² - Grundareal: 997 m² - Byggeår: 1965

Ejer 1965-69 Hermannsen, Martin, statskonsulent, direktør, cand. agro, født den. 4. feb. 1933 i Bolderslev.

Hermannsen, Magda, jordemoder 1963-, født 1934.

Se Sølstedgaardvej 3

Ejer -1971-79-

Elkjær Madsen, Erik, født den 25. mar. 1932 I Bonderup, Tårnborg på Sjælland. Søn af arbejdsmand Niels Viggo Madsen og hustru Kirstine, født Nielsen. Han døde den 23. mar. 2015 på plejehjemmet Lindevang i Løgumkloster. 83 år.

 

Erik arbejdede som kontorist i bl.a. Ryomgård ved Randers og Vester Vedsted. Han kom senere til Herlufsholm ved Næstved, og derfra til Ø. Højst kommune, hvor han var kontorassistent og kæmner frem til kommunesammenlægningen med Løgumkloster. I den nye storkommune blev han socialinspektør 1970-85-. Erik var sammen med andre initiativtager til Klokkebrødrelauget af 1973 og blev selv selvbestaltet Klokkebroder i 1973. Han sad i byrådet for socialdemokratiet i 1994-97. Gift 1953 med

 

Aase, Elkjær Madsen,

Børn:

Elkjær Madsen, Jette, født c1957

Elkjær Madsen, Mogens, født den 11. juli 1967

Elkjær Madsen, John, født den 22. apr. 1954

Ejer 1994-2019-

1. Johansen, J Carl

2. Johansen, Edith

Ringgade 21

FOTO 2019

Matrikel nr. 1338 - Boligareal: 132 m² - Grundareal: 800 m² - Byggeår: 1963

Ejer 1963-

Hansen, Henning,radiotelegrafist ved Forsvarets Central Radio (FCR) og formand for De Danske Forsvarsbrødre i Løgumkloster kredsen.

 

Hansen, Rita, lægesekretær, medlem af Løgumkloster byråd i 25 år (1982-2006), født den 16. maj 1940., medlem af socialdemokratiets bestyrelse i Løgumkloster -1980-I fritiden fra 1964 forfatter hun sange, skriver på maskine, fotokopierer og duplikerer hun for folk. Hun har overtaget denne bestilling fra Marie Outzen fra Tønderlandevej 13.

Børn:

Hansen, Anette, født c1960

Hansen, Merete, født c1965. Konfirmeret 1979.

Ejer 2003-19-

1. Sørensen, Henrik A

2. Sørensen, Betina Skov

Børn: Sørensen, Nicki Anker Skov, født c2004

 

Ringgade 23

FOTO 2019

Matrikel nr. 1354 - Boligareal: 124 m² - Grundareal: 783 m² - Byggeår: 1964

Ejer 1964-

Frisk, Knud Søren, født den 6. mar. 1929 i Løgumkloster. Søn af landmand Frisk, Karsten Marius og Anne, født Hansen fra Østergade 27

Børn:

Frisk, Flemming Boisen, født sen 27. mar. 1953. Konfirmeret 1967 i Løgumkloster. Gift den 2. juli 1983 på Nyborg Rådhus med Karen Olesen, datter af Grethe og Svend Olesen, Nyborg. Bosiddende i Ribe.

Frisk, Hans Christian Boisen, født c1955. Gift den 12. maj 1983 på Løgumkloster Rådhus med Ilse Sørensen. Datter af Knud Sørensen, Lovrup, Døstrup.

Ejer 2013-19- Holst, Inge

Ringgade 25

Matrikel nr. 1373 - Boligareal: 141 m² - Grundareal: 746 m² - Byggeår: 1964

Ejer 1964-87 Jensen, Johannes Jokum, landmand i Bjerndrup, født den 7. nov. 1902 i Skanderup sogn, Lunderskov. Søn af Frederik Peter Jensen og Maren Mikkelsen. Han døde den 6. okt. 1986 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 83 år. Gift den 7. juli 1922 i Skanderup kirke med

Jensen, Asta Karoline, født Esbensen, den 16. apr. 1902. Hun døde den 6. okt. 1986 i Løgumkloster. 83 år.

Børn:

Jensen, Vagn

Jensen, Kaj

Jensen, Alfred 

Beboere 1966

Schmidt, Cathrine.

Børn:

Schmidt, Edith. Gift den 4. juli 1966 i Løgumkloster kirke med vicevært Børge Skov Andersen. Søn af værkfører, Vilhelm Skov Andersen, Vojens. 

Ejer 1987-90 Hansen, Niels Carl

Børn:

Hansen, Helge

Hansen, Preben

Hansen, Gerdt

Hansen, Yrsa 

Ejer 1990-2021 Petersen, Hother Grothe & 2. Martensen, Ninna

Ejer 2021 Petersen, Hother Grothe

Ejere 2021-22- Eschelsen, Martin Dupont & Wieland, Henriette Luise

Ringgade 27

FOTO 2019

Matrikel nr. 1390 - Boligareal: 128 m² - Grundareal: 795 m² - Byggeår: 1965

Ejer 1965-80 Brodersen, Mathias, fhv. statshusmand på Skovly, født den 7. jan. 1892 i Højer.  Søn af gårdejer på Kjergårdshof, Møgeltønder Hans Brodersen. Gift med

Brodersen, Cecilie Pauline, født den 6. okt. 1899 i Vester Gammelby. Datter af Hans Outzen, Vester Gammelby.

De overtog Skovly i 1937. Der var opdyrket 27 tdr. land. Besætningen er på 2 heste, 5 køer, 10 ungkvæg og 10 svin.

Børn:

Brodersen, Cecilie Pauline

Brodersen, Annelise. Gift Larsen

Brodersen, Hans Outzen

Ejer 1980-94 Brodersen, Hans Outzen

Ejer 1994-2014

Kristensen, Søren Jacob Østergaard, gårdmand, født den 19. jan. 1914 i Søby ved Kølkær. Han døde den 9. feb. 2007 i Løgumkloster. 93 år. Han var først gårdmand i Hampen ved Nr. Snede 1951-1958 og fra 1958 fabriksarbejder på Hellevadvej 1, Alslevkro, hvor han også arbejdede som murer og tømrer. Senere blev han ansat på Spectro-plast i Bedsted. Gift den 29. dec. 1940 i Kølkær ved Herning med (Krondiamantbryllup i 2005)

Kristensen, Anne Margrethe, født Lund den 7. mar. 1918 i Alslevkro. Hun døde den 7. dec. 2012 i Løgumkloster. 

Børn:

Kristensen, Bodil. Bosat i Paris, senere i Canada. Gift med Steve. Børn: a. Roan Kristensen, murermester født i Løgumkloster.

Kristensen, Eigil. Bosiddende i Alslevkro siden 1994. Gift med Inga.

Kristensen, Helle Østergaard, født c1952 i Kølkær. Gift med Holger Voss Hansen. Gift 2. g. med Erling

Efter Nr. Snede bosatte de sig i Anne Margrethes barndomshjem i Alslevkro. Fra 1994 var de aftægtsfolk her i huset.

Ejer 2014-19- Kristensen, Bodil. Se ovenfor.

Ringgade 29

Matrikel nr. 1391 - Boligareal: 199 m² - Grundareal: 780 m² - Byggeår: 1966

Ejer 1966 Løgumkloster Byggeforretning

Ejer 1966-2021 Christensen, Helge Hansen, repræsentant 

Christensen, Kirsten, sparekasseassistent, 

Ejer 2021-22- Lagoni, Hanne 

Ringgade 31

Matrikel nr. 1392 - Boligareal: 164 m² - Grundareal: 870 m² - Byggeår: 1966

Ejer -1979-2021 Lausten, Hans, landpostbud. Gift 1958 med

Lausten, M Kjestine, født 1928. Hun døde den 24. juni 2021 i Løgumkloster.

Børn:

Lausten, Kirsten

Lausten, Sara

Ejer 2021-22-

Juhl, Tom

Juhl, Eline Warming

Ringgade 33

Matrikel nr. 1408 - Boligareal: 186 m² - Grundareal: 1162 m² - Byggeår: 1965

Ejer 1965-1999 Clausen, Carl Christian, rutebilchauffør Løgumkloster/Åbenrå, gruppefører ved CBU og forsikringsoverinspektør, født den 10. juli 1922. Han døde den 18. nov. 1998 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 19. aug. 1946 med

Clausen, Ingeborg Wilhelmine Berta, (INGE) damefrisør, født Jürgensen den 30. apr. 1925. Hun døde den 24. jan. 1995 i Løgumkloster. 69 år. Datter af gæstgiver Walter Hermann Jürgensen og Louise Elisabeth, født Jensen. Hun opretter en damefrisørsalon hos forældrene i Østergade 28 i 1944.

Børn:

Clausen, Leif Mitch, direktør, født den 5. okt. 1946 i Løgumkloster.

I 1960 bor de i Markedsgade 7.

Ejer 1999-2011 Clausen, Michael Kevin 

Ejer 2011-19-

1. Gram, Pia Wind

2. Clausen, Lene Lassen

Ringgade 35

FOTO 2019

Matrikel nr. 1413 - Boligareal: 190 m² - Grundareal: 1551 m² - Byggeår: 1965

Ejer 1965-96 Nissen, Nis Matthias, fhv. gårdejer og herefter salg af strikvarer 1970-74-, født den 9. nov. 1915 i Alslev, Højst sogn. Søn af Hans Nissen og Ellen Marie Kaiser. Han døde den 7. nov. 1987 i Løgumkloster på Amtsplejehjemmet i Løgumkloster og urne blev nedsat ved Løgumkloster kirke. Gift den 18. maj 1940 i Taarning kirke med

Nissen, Inger Marie, født Madsen, født c1917. Hun døde den 23. nov. 2016 i Løgumkloster. 99 år.

Børn:

Nissen, Christian. Gift den 16. mar. 1968 i Åbenrå med ekspeditrice Annegrethe Jørgensen. Datter af lagerforvalter Jørgensen, Birkeris, Åbenrå.

Ejer 1996-2019- Voss Hansen, Helle Østergaard født c1952 i Kølkær

Ringgade 38

Ejer 1964-

Rasmussen, Erik, konsulent, Bylderup Bov

Ringgade 39

FOTO 2019

Matrikel nr. 1556 - Boligareal: 114 m² - Grundareal: 1551 m² - Byggeår: 1972

Ejer 1972-74 Løgumkloster Kommune

Ejer 1974-88 Olesen, Harald, statshusmand på Løgumkloster mark, født den 4. apr. 1907 i Hundslund sogn ved Odder. Søn af stenhugger Karl Sofus Olesen og Else Marie Christine, født Sørensen. I 1930 boede han i Allerslev, Roskilde.  Han døde den 3. aug. 1988 på Aabenraa sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 81 år. Gift den 16. jan. 1931 Alrø sogn med

Olesen, Karen Marie, født den 2. maj 1912 på Åstrup Havmark i Rårup sogn. Datter af forpagter Peter Didrik Vinther og Nielsine Rasmine Marie, født Olesen.

Børn:

Olesen, Gudrun Vinther, født den 14. sep. 1929 på Rigshospitalet i København.  Gift den 7. nov. 1947 i Løgumkloster med Peter Andersen Eskildsen, født den 21. okt. 1923 i Nr. Løgum. Hun døde den 15. mar. 2014 i Nr. Løgum.

Ejer 1988-2019- Kristensen, Villy. Gift med

Kristensen, Ellen Vinther

Ringgade 41

Matrikel nr. 1557 - Boligareal: 124 m² - Grundareal: 934 m² - Byggeår: 1969

Ejer 1969-70 Bunkenborg, Keld

Ejer 1970-75 Løgumkloster og omegns Centralvaskeri Amba

Lejer 1970-75 herefter ejer 1975-94 Sørensen, Sejr Oxholm. Gift med

Sørensen, Erna Marie født Koch den 22. jan. 1928. Hun døde den 11. maj 1989 i Løgumkloster.

Børn:

Sørensen, Tom Oxholm, født c1957. Se ejerlejlighed i Møllehuset i Møllegade.

Ejer 1994-2019-

Lund, Richard. Gift med

Lund, Kjerstine Marie

Ringgade