BEIM

Bag gårdene/Klostergade + Kirkestien

Klostergades sydlige del, de huse der har have ned mod kirkegården er bygget, hvor munkenes ladegårdsbygninger og graven lå. Der er kun få gavlhuse, hvilket indikerer at udstykningen er sket senere end i senmiddelalderen. Det har nok ikke længere været så moderne at lave gavlhuse.

I 1917 blev gaden brosten belagt. Det var brolægger Osmann, der stod for opgaven.

Gaden, hvor Klostergade 3 og 5 ligger, kaldte man før husene blev bygget - stien til Mindelunden. 

1944 Gadens beboere anmoder kommunen om at ændre gadenavnet. Der er forslag om Klostergade, Havegade, kirkegade. Tirsdag den 31. okt. 1944 for gaden tildelt navnet Klostergade af byrådet. 

1949 Der lægges fortov i den søndre side fra rutebilstationen til hospitalet og gaden fra Speckhahn til hospitalet bliver belagt med kopsten.  

I 1952 blev der lagt asfalt oven på brostenene, fordi de store Tønder-Kolding busser fik husene til at ryste. I 1994 blev asfalten fjernet og Klostergade igen brostensbelagt.

Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.

I 1936 beslutter byrådet på et møde i juni måned, at der laves en rutebilholdeplads mellem Asmussens hus og Johansens gartneri. Men først i oktober dog samme år beslutter byrådet følgende om dens udseende. Der købes en strimmel af gartner Johansens jord på ca. 100 m2. Pladsen bliver herefter 22 meter bred. Der anlægges fra øst et fortov på 1 ½ meter, en gade på 10 meter, en perron på 2 meter, en kørebane på 6 meter og et fortov på vestsiden på 1 ½ til 2 meter. I 1936 kommer der dagligt mellem 50-60 rutebiler gennem byen. 

Brandstationen:

Valgsprog:

’Gud til ære, næsten til værn’

Fra 1887 til omkring 1964 lå Løgumkloster Brandstationen i Klostergade i forlængelse af bagerforretningen 1a ned mod kirken. Da bygningen blev revet ned, brugte man en overgang garagerne til højre for rutebilstationsbygning (1960-62) før man flyttede stationen til elværksbygningen i Allégade 22. Man havde i overgangen ikke et tårn til at tørre slangerne i og stiger samt andet materiel blev opbevaret flere steder i byen. Allerede i 1937 havde man talt om at flytte brandstationen til nye lokaler. Men der skulle gå mere end 25 år før flytningen fandt sted. 

Slangerne blev kørt til tørring i Tønder i overgangsperioden. Søren Nielsen fra Klostergade 10 fik et par gange lov til at køre med. Han fortæller: ”At sidde i en brandbil var for - en knøs på min daværende størrelse - ret tæt på paradis. Hjertet bankede hårdt hele vejen tur-retur til Tønder.

I 1929 besluttede man på et byrådsmøde at brandvæsenets kommandosprog skulle ændres fra tysk til dansk, hvilket man henstiller til brandkaptajn Robert Lützner. På det følgende byrådsmøde måtte man tage til efterretning, at det frivillige brandværn forinden havde besluttet at fortsætte med det tyske sprog året ud. Efterfølgende beslutter det frivillige brandværn at ville bruge det danske kommandosprog til slutningen af 1930. Men i 1931 havde de glemt beslutningen om ændringen til det danske kommandosprog, så byrådet måtte endnu engang henstille til brandvæsenet, at sproget skulle ændres. Robert Lützner tog herefter byrådets beslutning til efterretning.   

Allerede 1880 havde man forsøgt at oprette et frivilligt brandværn i byen, men først 1887 lykkedes det. I foråret 1887 indbød flækkeforstander Bøken alle medlemmer af den såkaldte ungkarleforening til et møde i Mathias Hansens gæstgiveri (Møllegade 8) og opfordrede dem til at oprette et frivilligt brandværn.

De unge mænd fulgte opfordringen. Til kaptajn valgtes bødker, P. C. Roost. De nødvendige slukningsredskaber blev udsøgt blandt de i byen tilhørende sprøjter, stiger m.m. Det blev besluttet at holde regelmæssige øvelser. Det med uniform var lige meget.

For at finde ud af, hvordan man egentlig som brandværn forholdt sig ved slukningsarbejde, tog Roost og et par mand til Tønder for at overvære en brandøvelse. De fandt ud af, at det ikke var så let at løse opgaven som brandværn, som de havde tænkt. Der blev derfor besluttet at forøge antallet af brandmænd betydeligt, anskaffe tidssvarende udstyr, og at der skulle bæres uniform. Til brandslukningsredskaberne blev der taget et lån i sparekassen på 1200 mark, som sparekassen eftergav værnet i starten af 1890’erne.

Til bestyrelsen blev følgende valgt:

bødker, P. C. Roost (kaptajn); slagtermester, H. Clausen (Stedfortræder); lærer Roost; fotograf Andreas Michelsen og garver P. Haase. Til sprøjtemester valgtes rebslager, Andreas Jørgensen og sekretær, pibefabrikant, Johannes Bock.

I starten blev brandøvelserne holdt på græsset ved trådfabrikken, der dengang var skole, men blev senere flyttet til en mark bag mejeriet.

Værnet fik sin ilddåb ved en brand i Hans Ludwig Lorenzen Marcussens bryggeri, Markedsgade 1. Værnet var hurtigt til sted og blev hurtigt herre over ilden.

I 1914 skulle de fleste uge brandmænd i krig. Derfor overtog gamle æreskaptajn, P. C. Roost atter ledensen af værnet. Når der blev kaldt til ildebrand mødte i stedet kvinderne ved sprøjtehuset, kørte sprøjterne til brandstedet og håndterede redskaberne, som de havde set deres mænd gøre det.

Efter krigen opstod værnet igen i sit fulde omfang.

I 1921 køber brandvæsenet en mekanisk stige, der kan nå helt op over brandværnstårnet. Der indkøbes stige, reb og redningsbælter til brug ved drukneulykker på is. Senere på året indkøbes en motorsprøjte. Samtidig beslutter byrådet, at der i brandværnet skal være en brandinspektør, en vicebrandinspektør, en værkmester, 3 faste brandsvende, som suppleres af det frivillige korps. 

I 1937 bliver sprøjtehuset revet ned. Det besluttes at bygget et nyt ved forsamlingshuset på Vænget. Men i 1939 er det stadig ikke sket. Brandvæsenet har svært ved at rykke ud, når der står en 4 til 5 rutebiler på rutebilpladsen og slangerne ligger og rådner, da sprøjtetårnet jo er revet ned. På et byrådsmøde i februar 1939 beslutter man at optage et lån på 7000 kr. til opførelse af et nyt sprøjtehus. 

I december får brandværnet 25 røgmasker. Det er en gave fra Sønderjyske frivillige brandværnsforbund.

Klostergade 1a+b+c+d - Iversens bagerbutik

Matrikel nr. 237 - Boligareal: 152 m² - Grundareal: 188 m² - Byggeår: 1809 - Fælleseje med Østergade 4 (1739-1898) 

Beskrivelse 2019 Hvidmalet byhus pålagt tegltag. Indretningen består af entre, vinkelstue, værelse, badeværelse med brus samt installation for vaskemaskine og tørretumbler, køkken/alrum i hele ejendommens bredde med lyse finerlåger med stålgreb samt mindre baggang/bryggers. Tagetagen er indrettet med trapperum, 2 værelser hvoraf 1 har tekøkken samt toilet. På trappen til tagetagen er monteret trappelift. Ejendommen er ombygget/renoveret i 2001 med respekt for den oprindelige stil. Her er træ-termovinduer og synlige bjælker og til ejendommen hører carport og overdækket terrasse med redskabsrum. Opvarmning ved fjernvarme.

Klostergade 1a

Ejer 1739-66 

Marcussen, Nicolai Färber, farver. Han døde den 30. dec. 1766 i Løgumkloster. 

Ejer 1766-92 Marcussen, Hans, farver, født c1726. Søn af boelsmand og farver, Marcus Nicolaisen og Maren Hansen. Han døde af et slagtilfælde den 16. dec. 1797 i Løgumkloster. 71 år. 

Gift 1. gang med 

Thomasdatter, Karen. 

Børn: 

Hansen, Marcus, døbt den 28. okt. 1756 i Løgumkloster. 

Hansen, Thomas, født den 2. maj 1762 i Løgumkloster. 

Hansdatter, Johanna Maria, født den 19. apr. 1767 i Løgumkloster. 

Gift anden gang den 11. nov. 1763 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Marcussen, Anna Margaritha, c1732 i Vester Bau, Burkal sogn. Datter af gædtgiver, Hans Nicolaisen og Anna Nisdatter. Hun sælger huset til Beyer i 1792 med aftale om, at hun må bo i huset ind til sin død. Ingen børn. 

Ejer 1792-1809 

Beyer, Hans Petersen, boelsmand, farver og kirkeværge, født den 16. jan. 1766 i Tønder. Søn afgæstgiver,Jacob Beyer og Catharina, født Hansen (c1726-). Han døde den 10. januar 1833 i Løgumkloster. Gift med 

Beyer, Anna Christina Højberg, født c1779 i Bov. Hun døde den 15. okt. 1846 i Løgumkloster. Datter afgæstgiver og gårdejer,Nicolai Hansen og Kirsten Petersdatter i Burkal. 

Børn: 

Beyer, Anna Margrethe, født den 4. juni 1806 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 2. april 1863 i Løgumkloster. 

Beyer, Christina, født den 27. feb. 1808 i Løgumkloster. Gift med snedker, Jørgen Elholm, født c1804 i Ketting sogn på Als. Børn: A) Hans Elholm, snedkersvend, født c1834 i Ketting; B) Emilie Elholm, født c1843 i Ketting. Julie Elholm, født c1845 i Ketting. 

Beyer, Anne Petra, født den 10. maj 1817 i Løgumkloster. Hun giftede sig den 10. okt. 1845 med købmand, Laust Christiansen Schmidt. (Østergade 7) 

Beyer, Christian 

Beyer, Hanne Marie, født den 17. aug. 1810 i Løgumkloster. 

Beyer, Nicoline Jacobine, født den 7. juni 1812 i Løgumkloster. Hun døde ugift af alderdom den 31. maj 1882 i Løgumkloster. 69 år. 

Beyer, Peter 

Lejebolig 1792- Marcussen, Anna Margretha, født Hansen c1732. Tidligere ejers enke. 

Asatte i 1803: Tiellesen, Ebbe, farversvend, født c1777; Laurup, Jens Lausten, farverlærling, født den 10. mar. 1786 i Løgumkloster. Søn af Laust Christiansen Laurup og MetteJensen fra Østergade 10; Enemark, Peter Petersen, tjenestekarl, født c1759; Peters, Maren, tjenestepige, født c1763. 

Logerende: 

Beyer, Cathrina, født Hansen c1726.

Truelsen, Kiesten, kniplerske, født c1767.

Brændt 1809

Ejer 1809-33-

Beyer, Hans Petersen, boelsmand, farver og kirkeværge, født den 16. jan. 1766 i Tønder. Se ovenfor. 

Ejer 1837-65 

Johannsen, Jens, farver, født den 17. maj 1812 i Tinglev. Han døde den 3, juli 1860. Søn af Peter Johannsen og Ellen f. Lautrup. Gift med

Johannsen, Maren, født den 21. jan. 1813 i Bjolderup, Aabenraa. Datter af Jørgen Jepsen Johannsen og Mette f. Petersen. 

Børn: 

Johannsen, Eline Christine Lorentine, født den 21. okt. 1838 i Løgumkloster. Se under skolen i Søndergade og neden for. 

Johannsen, Hans Peter, født den 27. juni 1842 i Løgumkloster. 

Johannsen, Elsabe Betty Helena, født den 14. mar. 1844 i Løgumkloster. Hun blev gift med løjtnant i København og senere pak- og postmester, Alfred Thorvald Otto Thomsen, født c.1840 i Odense.  Søn af pakmester i Assens, Ove Thomsen og Elise, født Regen. Børn: A) Johanne Thomsen, født den 5. jan. 1873 i København. B) Svend Edvard Ove Thomsen, født den 12. okt. 1878 i Kongens Lyngby. I 1890 boede familien på Jernbanestationen, Klosterpladsen 2, Svendborg. Da han døde den 13. okt. 1911 i Laurids Skausgade 15, 1. sal i Kbh, flyttede hun året efter som enkekone til Ågade 90, 1. sal i København, hvor hun stadig boede i 1921.

Ansatte beboere: Petersen, Peter Nicolai, farversvend, født den 22. aug. 1814 i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af boelsmand, Nicolai Petersen og Agathe Christine; Christensen, Christian Nielsen Tagholm, farverlærling, født den 29. mar. 1825 i Borg, Bredebro. Søn af Nis Christensen og Dagma f. Schmidt; Skau, Andreas Petersen, tjenestekarl, født c1807 i Højrup; Skau, Matz Christian, tjenestekarl, født 11. dec. 1824 i Arrild. Søn af Chresten Hansen Isgaard og Birthe Kirstine Skau; Petersen, Anna, tjenestepige, født c1824 i Varde; Hagensen, Marie Christine, ugift tjenestepige, født den 18. okt. 1828 i Haderslev. Død 7. aug. 1900 i Løgumkloster. 71 år. Datter af Hans Matzen Hagensen og Inge Marie fra Østergade 10. 

Ejer -1894

Iversen, Vilhelm Christian, lærer, født den 21. maj 1836 i Åstrup. Han døde den 30. mar. 1908 i Løgumkloster. 71 år. Gift med

Iversen, Eline Kirstine Lorentine, født den 21. okt. 1838 i Løgumkloster. Død 76 år gammel den 10. okt. 1915 i Niebøl. Datter af Ferdinand Johannsen og Marin, født Jørgensen.

Børn:

Iversen, Vilhelm Christian, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster.

Ejer 1894-1908 Iversen, Eline Kirstine Lorentine. (Se ovenfor)

Ejer 1908-1939 herefter logerende hos sønnen

Iversen, Vilhelm Christian, bagermester, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer. Han døde den 4. feb. 1944 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 22. okt. 1901 med

Iversen, Margaretha,født den 5. oktober 1873 på Sølstedgård i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Hans Christian Andersen fra Sølsted og Elene Cathrine, født Jensen omkring 1820. Hun døde den 11. mar. 1949 i Løgumkloster. 55 år.

Børn: 

Iversen, Christian Wilhelm, bager, født den 17. august 1902 i Løgumkloster. 

Iversen, Helene Eline, ugift,født den 1. okt. 1902 i Løgumkloster. Hun blev boende i huset frem til 1949, hvor hun flytter i eget hus i Klostergade 3. Hun døde den 20. okt. 1998 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. 96 år.

Ejer 1939-87

Iversen, Christian Wilhelm, bager, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster. (Se ovenfor). Han døde den 21. juni 1968 på Tønder sygehus og blev begravet på Løgumkloster kirkegård.  65 år. Gift den 22. aug. 1939 i Løgumkloster med

Iversen, Cathrine Elleonora (Tudde), syerske, født Jørgensen d. 15. oktober 1910 i Løgumkloster, som datter af ugift syerske Margrethe Marie Jørgensen Markedsgade 23a. Hun døde den 29. sep. 2004 i Løgumkloster. 93 år.

Børn: 

Iversen, Wilhelm Jørgensen, født den 22. okt. 1946 i Løgumkloster.Han er på alder og i familie med Hans Iversen gift med Gurli. Hans var tidligere landmand på Østermarken ved Løgumkloster.

Wilhelm var legekammerat med Laurids Nielsen fra Klostergade 10. Laurids lillebror, Søren Nielsen fortæller, at Wilhelm var en alle tiders fyr. Søren fik meget af hans aflagte legetøj bl.a. en Fleischmann dampmaskine med masser af tilbehør, som dampmaskinen kunne trække. 

Wilhelm blev holdt i meget stramme tøjler i forhold til de kønne piger i Løgumkloster. Engang opdagede hans mor, Tudde ham med en sød Løgumklosterpige på værelset. Tudde smed omgående fruentimmeret på porten med ordene: Hva’ byer du mæ? Kvinnfolk o æ kamme? Det fik senere den konsekvens, at Wilhelm lige så stille smuttede hjemmefra og fandt sine egne veje.

Dødfødt pigebarn, født den 8. juli 1948 på Løgumkloster sygehus.

I 1946 opføres bageribygningen bag huset. Det var tidligere et skurlignende hus. 

I 1950 bygges karnappen på sydmuren 

Jeg husker selv bagerbutikken, som bud fra apoteket. Wilhelm lavede et godt bagværk, – men der skulle være god tid. Når man kom ind i butikken, tog det oceaner af tid, inden Fru Iversen kom. Hun var ustyrlig langsom, omhyggelig og fåmælt. Til sidst sagde hun altid: ”Var der andet, vi kan friste Dem med, unge mand?

Forpagter af bageriet 1980- 

Larsen, Bjarne, bagermester. ’Gift’ med 

Larsen, Hella. De kom hertil fra Roskilde.

I 1986 nedrives det gamle bagerhus bag huset og året efter opføres et dobbelt hus (Klostergade 1b+c) 

1987 ombygget til revisorkontor Ejer af K. Simonsen og sønner i Arrild.

Bagerforretningen bygges om til kontor til Kloster Revision, ved Peder R. Thomsen, der dengang lå på Vibevej 4. 

Ejer 2010-14

Chantelou, Paul Otto Ulrik L. Espagnol født den 5. jan. 1922. Han døde den 24. dec. 2011 i Løgumkloster. 89 år. Gift 1922 med

Chantelou, Aase

Ejer 2014-21

Andersen, Anna Kathrine

Ejer 2021-

Severinsen, Torben

Madsen, Mona Vibeke Stigsen

Klostergade 1b

- bageri nu nedrevet og bebygget med dobbelthus - Matrikel nr. 1001 - Boligareal: 106 m2 - Grundareal: 172m2 - Byggeår: 1987 

Ejer 1987-92 

Ejer 1992-94 

Ejer 1994-2019- Müller, Sonja Kjestine.

Beboer 2012 Müller, Hugo

Klostergade 1c

bageri nu nedrevet og bebygget med dobbelthus - Matrikel nr. 1218 - Boligareal: 121 m2 - Grundareal: 151 m2 - Byggeår: 1987

Ejer 1987-2019- Abild, Peter Knudsen

Klostergade 1d

- Advokatkontor med beboelse - Matrikel nr. 1305 - Boligareal: 206 m2 - Grundareal: 743 m2 - Byggeår: 1962

Omkring midten af 1970'erne kom jeg en del i huset, da jeg ofte var sammen med Klaus Lüth.  

Ejer 1962-75-

Lüth, Bent Wilhelm, advokat, født den 24. feb. 1928 i Haderslev. Søn af møbelhandler Adolf Hans Lüth og Astrid født Schutzsack, der boede på Hørregårdsvej 2 i Haderslev. Medlem af Løgumkloster og omegns folkeforening 1961-. Hans far havde Lüths møbler i Haderslev. Bent blev uddannet ved universitetet i Århus, hvorefter han flyttede med konen til Brande. I starten af 1960’erne købte han Marcus Haases advokatfirma i Løgumkloster. Efter overdragelsen flyttede Marcus Haase til Aabenraa. Udpeget af Justitsministeriet til beneficeret advokat ved Løgumkloster ret i 1960-70. I 1975 opretter han en afdeling i Tønder sammen med Gram-Hansen. Lüth gik altid med butterfly. Han døde den 6. nov. 2013 i Løgumkloster. 85 år. Gift den 29. jan. 1954 i Gl. Haderslev kirke med

Lüth, Anne Margrethe, sygeplejerske, født den 24. jan. 1926 i Sønderborg. Datter af maskinbygger Christian Fabricius Petersen og Marie Luise, født Clausen. Hun døde 2014.

Børn:

Lüth, Mette, sygeplejerske, født den 25. mar. 1957 i Brande. Døbt i Gl. Haderslev. Som barn var hun patruljefører ved spejderne. Gift den 19. sep. 1981 i Løgumkloster med Christian Mygdal Gram fra Markledgade 26. Bor 2012 i Aalborg. (Hun står i 2. række, nr. 5 fra højre på mit konfirmationsbillede).

Lüth, Klaus, bankuddannet, født den 27. sep. 1958 i Brande.  Døbt i Gl. Haderslev kirke. Gift med Jette.

Lüth, Henrik, advokat i Aabenraa, født c1962 i Løgumkloster. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1987 og advokat siden 1990.  
Gift med Dorthe.

Ordbog: En beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fri proces.

Ejer -2000-04 Bundgaard, Søren 

Ejer 2004-21 Olsen, Carsten Thim gift med Olsen, Anne Marie

2 ejere 2021-22-

Nielsen, Christoffer

Jensen, Sara Antonette

Klostergade 3

Foto 2012

Matrikel nr. 778 - Boligareal: 154 m² - Grundareal: 451 m² - Byggeår: 1939

Grundejer -1934 Løgumkloster Bank

Ejer 1934-40 Iwersen, Wilhelm Christian, bagermester. Se Klostergade 1a.

Ejer 1940-49 Iwersen, Christian Wilhelm, bagermester. Se Klostergade 1a.

Ejer 1949-95

Iversen, Helene Eline, født den 1. okt. 1902 i Løgumkloster. Datter af bager Iversen, Klostergade 1. (Se ovenfor) Ugift. Hun arbejdede hos Bossens Selefabrik og hjalp til i bagerbutikken om søndagen. Hun fylder 70 år i 1973. Hun døde den 20. okt. 1998 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. 96 år.

Ejer 1995-2019- Møller, Claus Straagaard

Matrikel nr. 846

Boligareal: 0 m2

Grundareal: 25 m2

Ejer -1986 Larsen, Bjarne, bager. Se Klostergade 1a

Ejer 1986-2021- Byggefirmaet K. Simonsen og sønner Arrild Aps.

Klostergade 5 - Løgumkloster lillebil

Foto 2012

Matrikel nr. 779 - Boligareal: 101 m² - Grundareal: 467 m² - Byggeår: 1934

Grundejer -1934 Løgumkloster Bank

Ejer 1934-74-

Michelsen, Thomas Jes Friedrich, malermester, uddannet maler i Amerika, født den 19. okt. 1897 i Løgumkloster. Søn af fotograf, Christian Heinrich Nicolai Michelsen og Johanne Emilie, født Samuelsen Storegade 13. Han deltog i 1. Verdenskrig og var krigsfange i den sønderjyske særlejr i Aurillac, der ligger i den sydlige del af Frankrig sammen med bl.a. Christian Franzen fra Vestergade 1a. Se beskrivelse af lejren der. I 1928 var han bosiddende i Hartford i delstaten Connecticut. Da der ikke var mere arbejde her, tog han sammen med nogle venner til Miami i Florida, men det lykkedes ej heller her at få arbejde, hvorefter han rejse hjem til Løgumkloster. I 1940 er han bosiddende i Tyskland. Gift med

Michelsen, Elisabeth, født den 30. sep. 1899 på Bornholm. I 1929 var hun bosiddende i København. I 1968 er hun igennem et længere sygehusophold først på Tønder Sygehus og herefter på Løgumkloster Sygehus.

Børn:

Michelsen, Johannes Heinrich, født den 13. dec. 1932 i Løgumkloster.

Michelsen, Carl Georg, født den 24. mar. 1940 i Løgumkloster. 

Michelsen, Thomas, Løgumkloster lillebiler. Her kunne man leje hans lyseblå Simca (nu hedder mærket Talbot) med eller uden fører. Han havde også en folkevognsbus. Den lejede sygekassekasserer, Peter Hansen i 1959 til at fragte alt familiens habengut til ferien på Rømø. Der skulle meget med, så dynerne røg på bagagebæreren bag på bilen. På et tidspunkt falder dynerne ned på det varme udstødningsrør og hele molevitten og bussen med går op i røg. 

Apotekersønnen, Holger Kjems var en flittig bruger af Mikkelsen, men han tjente de fleste penge ved at køre patienter til doktor Hesse i Hamborg.

Han havde et frugttræ, som hang ud over parkeringspladsen, som han ikke brød sig om at byens unger tog fra. Engang lokkede nogle store drenge Otto op i træet. Det kostede Otto Kjærgaard en på kassen. Klostergades beboere havde derimod frit lejde.

Bror i Storegade 15.

Logerende i 1940 Tygesen, Holger, snedkersvend senere møbelsnedkermester, født den 18. nov. 1918 i Emmerske, Hostrup sogn. Se mere på Tønderlandevej 16.

Ejer -1979-90

Gubi, Anna, født den 9. maj 1908. Hun døde den 20. juli 1992 i Løgumkloster. 84 år. Gift med Gubi, Mads Iwersen, 1898 i Bedsted. Søn af Martin Gubi. Han deltog i 1. Verdenskrig. Han døde den 31. jan. 1975 i Løgumkloster. 76 år.

Ejer 1990-2004 Hansen, Willy

Ejer 2004-21- Nielsen, Lars Lund

Klostergade 7 – Rutebilstationen med beboelse – nu beboelsesejendom & 7a

Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster

Matrikel nr. 764 - Boligareal: 257 m² - Grundareal: 447 m² - Byggeår: 1775

Huset er bygget i senrokoko stil på overgangen til Louis Seize. Har bl.a. samme vinduestype som præstegården i Storegade 7, hvilket er meget unikt. Kendes kun fra Augustenborg, Åbenrå og Fredericia. Rutebilstationen med beboelse – nu beboelsesejendom

I 1930 hvor vejen til Ellum bliver farbar for automobiler, besluttes det, at rutebilen mellem Kloster – Tønder ikke længere skal køre over Bredebro. Der var i øvrigt 3 afgange dagligt mellem de 2 byer.

I 1936 foreslår apoteker, Jakob Kjems ved et byrådmøde, at der laves en rutebilstation i Løgumkloster. Man forventer at en af de lokale rutebilforretninger stiller plads og lokaler til rådighed. Det trækker ud ind til Martin Quist senior meddeler, at han vil købe Klostergade 7. Her indretter han bolig, venteværelse og pakkemodtagelse. Byen sørger for at rydde rutebilpladsen og køber i den forbindelse en stribe på 3 meter jord af Johansen i Klostergade 10. Quist opfører 2 garager, hvor den ene mur på 15 meter vælter i en storm den 24. okt. samme år. 

Efter toget er nedlagt sættes der rutebiler ind mellem Løgumkloster og Tønder. Vognmand Quist søger Tønder byråd om følgende afgange: Fra Løgumkloster kl. 7.40, 9.32, 13.00 og 16.00 på hverdage og 19.00 og 20.30 på søn- og helligdage. Fra Tønder kl. 8.50, 11.00, 14.30 og 17.15 og 20.00 (ikke over Sølsted) og 20.30 på helligdage og 22.30 på søndage. Quist får ikke sin Løgumkloster – Tønder rute, men i stedet Løgumkloster-Bredebro via Ellum. Det viser sig med tiden at sidstnævnte rute aldrig kommer til at give overskud.

Ejer 1789

Kock, Lorenz Matthiesen. Søn af Mathias Andersen Kock og Kirsten Hansdatter. Gift den 4. maj 1770 i Løgumkloster med 

Pederskone, Kirsten, enke, født i Sommersted. Datter af boelsmand, Lorenz Willesen og Kirsten Jensdatter.

Ejer 1799 Kock, Lorenz,

Brændt 1803

Ejer 1809-22 Petersen, Andreas, boels- og købmand og fuldmægtig ved amtsstuen, født i Damm, Rodernæs. Søn af Peter Carstensen. Han døde efter 1822. Gift med

Petersen, Anna Botilla, født c1761. Datter af boels- og købmand Hans Nielsen Møller og Sine Jorzau.Hun døde af astma den 6. sep. 1822 i Løgumkloster. 61 år.

Lejebolig 1882

Krickow, Hans Nielsen, født den 1. juni 1857 i Sølsted. Søn af indsidder, Peter Jensen Krickow og Kirsten, født Jensen. Gift den 29. sep. 1882 i Løgumkloster med Krickow, Christiane Dorothea, født den 30. okt. 1852 i Bodsbøl Ballum. Datter af skonager, Christen Lausten Klindt og Bothilde Marie, født Petersen.

Ejer 1894-1929

Schmidt, Christian Christensen, (Øl-Schmidt) Kådner og ølbrygger, født den 16. april 1855 i Løgumkloster. Han blev uddannet smed hos smedemester J. P. Møller i Løgumkloster. Nogle år senere rejste han til Sjælland, hvor han blev fyrbøder på et teglværk. Ved arbejdet på Sjælland mistede han sin ene hånd og drog tilbage til fødebyen. Her fik han depot for Tønder aktiebryggeri. Efter genforeningen overtog han depotet for Carlsbergbryggerierne, som han drev til slutningen af 1920’erne, hvorefter hans yngste søn tog over. Ølsmidt, som alle kaldte ham, var en speciel humørfyldt person. Han dør den 11. juni 1932 i Løgumkloster, efter han er faldet på den isglatte Klostergade, hvorved han fik et brud på hoften. Ved faldet pådrog han sig et hul i hoften. Søn af vognmand, Chr. Christensen Schmidt og Cecilie Johanne, født Schrøder (1826-L. 1916). Gift med

Schmidt, Maren, født den 16. marts 1861 i Asminderød, Fredensborg. Datter af gårdejer, Niels Jensen og Jacobine Marie, født Hansen. Hun døde den 30. jan. 1947 i Løgumkloster. 85 år.

Børn:

Schmidt, Christian Christensen, født den 7. mar. 1888 i Karlebo, Frederiksborg. Han deltog i 1. Verdenskrig og kom i russisk fangenskab. Gift med Clara Sophie Emilie, født Køhler. Han døde af kræft i skjoldbruskirtlen den 6. juli på Thorvaldsensvej 25, 4. sal Skt. Markus sogn, Frederiksberg. Begravet i Løgumkloster.

Schmidt, Jacobine Marie, født den 23. maj 1889 i Løgumkloster. I 1907-08 var hun tjenestepige først i Ravnsborggade 17, 4 sal og det sidste halve år Østerbrogade 34, på 2. sal hos Stockfleth. Gift den 7. apr. 1912 i Løgumkloster med landmand, Hans Sørensen Møller, født den 28. juni 1887 i Visbjerg, Nr. Løgum.

 Schmidt, Niels Frederik, født den 21. okt. 1891 i Løgumkloster. I 1919 boede han på Ny Carlsbergvej 88 i København og arbejdede som smed.

 Christian Reinholdt Petersen, Lillegade 7 var som dreng ansat som øltapper hos Øl-Schmidt. Når ankrene var leveret fra Tønder, skulle de tappes på patentflasker. Det var en kold fornøjelse, da dobbeltvæggen i den store hal var kølet med is fra mølledammen. Mester skulle have det første af hver tønde, og tapperen havde nok at gøre med at sikre øllet frit løb i flaskerne. At det så krævede et ordentlig sug en gang imellem, måtte man tage med, men for en knægt kunne det også betyde en ordentlig kæfert.

Ejer 1929-30

Schmidt, Christian Pedersen, brygger og gæstgiver, født den 16. april 1855 i Asminderød sogn, søn af parcelist, Peder Pedersen af Roland og Karen. Gift 1886 med

Schmidt, Maren Kirstine Petrine, mejerske, født den 16. marts 1861 bag gårdene i Løgumkloster.

Logerende: Schmidt, Christian Christensen, købmand i Møllegade senere repræsentant, født den 7. marts 1888 i Hørsholm. Gift 1912 med Emilie. Han havde købmandsforretning i den sydlige ende af Gissemanns kro, men da den brændte 1914 opgav han forretningen. Herefter blev han indkaldt som soldat i 1. Verdenskrig. Da han vendte helskinnet hjem, flyttede han til København. Her blev han ansat som repræsentant i et tysk manufakturfirma. Han døde af en halslidelse den 7. juli 1951 i København. 63 år. Han efterlader sig ingen børn. Fast bopæl i Thorvaldsensgade 6, 4. sal i København.

Ejer 1930-31

Schmidt, Niels Frederik, gæstgiver, brygger og sodavandsfabrikant for Carlsberg bryggeri i København, født den 21. okt. 1881 bag gårdene i Løgumkloster. Død 1967 i Løgumkloster. 86 år. Gift i 1921 med

Schmidt, Adeline J., hjemmesygeplejerske, født den 19. okt. 1892 i Abild, datter af Andreas Nissen Jensen og Ane Jensine Marie Jensen. Død 1973 på alderdomshjemmet i Løgumkloster. 81 år.

3 Børn:

Schmidt, Kjestine Petrine, syerske, født den 21. jan. 1923 i Løgumkloster. Gift den 27. dec. 1947 i Løgumkloster kirke med købmand, Valter Reinhold Christensen, født den 9. dec. 1919 i Rødding. Han var bosiddende i Slagtergade 16 og hun i Buegade 7 begge i Haderslev.

Schmidt, Jensine Adeline, nådlerske, født den 9. nov. 1925 i Løgumkloster. Gift den 28. mar. 1953 i Løgumkloster kirke med gårdejer på Frydendal, Jakob Peter Georg Paulsen, født den 20. juli 1924 på Frydendal, Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Hans Villiam Paulsen og Metha Marie f. Hansen.

Schmidt, Christian Christensen, født den 3. feb. 1937 i Løgumkloster. Han bestod fagprøveeksamen ved post- og telegrafvæsenet i København i 1956.

Efter 1931 flytter de til en lejlighed på ’Postgården’

Plejebarn: Christiansen, Helga Inge, født den 2. dec. 1926 i Løgumgård, Nr. Løgum. Døbt den 1. juli 1928 i Nr. Løgum. Datter af handelsmand Anton Thorvald Christiansen og Frieda Lina, født Ritter. Se hendes forældre i Elmeallé 4.

Ejer 1931-32 Løgumkloster bank.

2 ejere 1932-36

1. Jensen, Henry, murermester. Se Vænget 19.

2. Jensen, Ditlev Ejner, født den 2. dec. 1902 i Nees sogn. Se Garvergade 9.

Ejer 1936-41 Quist, Martin, vognmand og husejer. Bor på Elmeallé 4 fra 1925 til 1944

Boboer -1940: Motensen, Peter Quist, enkemand, født den 26. nov. 1861 i Farup, Lejrskov sogn. Søn af indsidder Morten Mogensen og Ane Pedersen, født Quist. Han døde den 7. feb. 1940 i Løgumkloster. Han var tidligere gift med Else Marie, født Jensen. Børn: Quist, Martin Jensen, vognmand, født 16. juni 1895 i Gjelballe skov, Skanderup, Ribe. (Se Elmeallé 4)

Johann Schmidt får huset i en byttehandel med Quist, der i bytte får Elmeallé 4.

Ejer 1941-1972 

Schmidt, Johann Joachim, chauffør, vognmand og rutebilstationsbestyrer, født 1. jan. 1902 i Højer. Søn af murer, Johann Joachim Andreas Schmidt og Metta Maria, født Jacobsen. Han var en stor, stovt mand. Efter genforeningen fik han forskellige job ved landbruget i Bønderby. I 1926 fik han ansættelse hos sin svoger Christian Nielsen i Ravsted, og i 1928 flyttede han til Løgumkloster, hvor han 1 års tid drev en lillebilforretning. Herefter gik han i kompagniskab med svogeren og købte rutebilruten Løgumkloster – Tinglev. 

I 1935 kører han galt med rutebilen i Alslev kro. Under sin sædvanlige køretur mellem Tinglev og Løgumkloster skal han aflevere en pakke hos købmanden i Alslev kro. I det han svinger over venstre vejbane , falder det højre forhjul af og rutebilen standser midt på højre vejbane, hvor en lastbil fyldt med rødspætter fra Esbjerg Fiskeeksportforening kommer kørende. De to køretøjer drøner sammen med et brag. Begge chauffører kommer slemt til skade. Johan får snitsår fra glassplinter, hjernerystelse og kraniebrud og henligger bevidstløs nogle dage.  Han slipper heldigt ved kun at miste det ene øje. Fiskebilens chauffør får en slem flænge i højre side. Begge bilen bliver totalskadet og må bugseres fra stedet. Fiskekasserne, der ligge spredt på vej og i grøft, bliver samlet sammen og kørt videre til Tyskland i en nytilkommen fiskebil.

I 1941 køber han ejendommen Klostergade 7. I den følgende periode køber og sælger han flere ruter. Hans sidste rute, Ribe-Flensborg sælger han i 1970 til A/S N. Iversen, Ribe. Han døde den 9. jan. 1994 i Løgumkloster. 92 år. Gift den 17. okt. 1931 i Hostrup kirke med

Schmidt, Anne Botille, (TELLE), født den 31. mar. 1903 i Jejsing, Hostrup sogn. Datter af malermester og landmand, Peter Nicolaisen Thomsen og Anna Dorothea, født Jessen. Hun døde den 25. okt. 1956 efter 2 måneders svær sygdom på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster, 53 år. Det fortælles, at hun engang havde besøg af en dame, der udtrykte sympati for tyskerne. Telle tog hurtig konsekvens og smed hende på grund heraf ud af sit køkken.

Søren Nielsen var bydreng hos ham, tjente 12,50 kr. om ugen, indtil barnebarnet Finn Schmidt overtog tjansen, da hans forældre flyttede til Løgumkloster.  

Børn: 1.Schmidt, Peter Thomsen, chauffør, født den 15. juli 1932 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Schmidt, Johann Joachim Andreas, født den 19. sep. 1938 i Sønderborg.

Schmidt, Johnny,  

Schmidt, Birthe, født c1951

De er flyttet hertil fra Elmeallé 4. 

Lejebolig 1941- Eskildsen, frk. Datter af gårdejer, Laurids Eskildsen og Johanne, født Arnum. Søster til apoteker, Jacob Kjem’s kone.

Lejebolig 1969 Lausten, Christine, født 18. juli 1899. 

Ejer 1972-94

Schmidt, Peter Thomsen, mekaniker senere rutebilchauffør, født den 15. juli 1932 i Løgumkloster. I 1950 er han i mekanikerlære i Tinglev. Under pumpning af en stor bilring springer hjulet ud af rammen og rammer ham så hårdt på begge arme, at han må køres på sygehuset i Tønder. Især den højre arm bliver hårdt læderet. Døde den 8. mar. 2008 i Løgumkloster. 75 år. Søn af ovenfor nævnteJohan Joachim Schmidt. Gift den 22. mar. 1958 i Løgumkloster kirke med

Schmidt, Anne-Margrethe (PUSSY), husassistent, født den 10. okt. 1939 i Løgumkloster. Datter af vognmand, Niels Andersen Christensen og Bodil Elisabeth Beier, Ravsted/Agerskov. Hun bor i 2012 på Rådhusstrædet i Løgumkloster.

Børn: 

Schmidt, Finn. Thomsen, født den 22. juni 1960 i Løgumkloster. Bor i 2012 i Århus.

Schmidt, John Thomsen, født c1965. Konfirmeret 1979.

Schmidt, Helle

Ejer 1994-2001 Løgumkloster kommune

Ejer 2001-19- Løgumkloster andelsboligforening

Beboere -2012 7 Marion Ohlsen, (Ejer af Vestergade 11 i 1988-90),7A Gunnar Kasper Hansen, 7B Jan Sørensen, 7C Lena Thomsen, 7D Hans Jørgen Lund, 7E Agnieszka Ræbild.

Klostergade 7a

Matrikel nr. 2200 - Boligareal: 162 m2 - Grundareal: 721 m2 - Byggeår: 1995 

Ejer 1995-2019- Løgumkloster Refugium

Klostergade 9

Matrikel nr. 161 - Boligareal: 164 m² - Grundareal: 721 m² - Byggeår: 1830 Senklassicistisk byggestil.

Brændt 1803

Ejer -1806

Dall, Nicolay, husejer, krovært og landmand. Gift med

Dal, Margaretha Elisabeth, grøntsagshandler, født c1747 i Lundtoft. Hun døde den 18. dec. 1832. c85 år. Datter af gårdejer og smed, Balthars Matthiesen og Ellen Laustdatter. (Se Storegade 11a+b)

Ejer 1806-1816 

Sørensen, Lass, gårdejer og kromand, født den 7. jan. 1760 i Vodder. Søn af Peder Lassen og An Peders-kone. I 1850 boede Lass forældre i Ørderup, Toftlund. Han døde den 6. apr. 1850 i Løgumkloster. Gift den 3. nov. 1804 i Løgumkloster med 

Dall, Anna Margaretha Elisabeth, født den 28. jan. 1774 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 11. mar. 1840 i Løgumkloster. 66 år.

Se Storegade 11a+b i 1806-50

Ejer 1816-

Bentzen, Christian, garver og kniplingshandler. Gift med

Christians, Marie.

Børn:

Bentzen, Marie, født den 28. aug. 1746 i Løgumkloster.

Bentzen, Kristine Annelise. Gift med apoteker, Johannes Hinrichs Detlef Christian Carstens, født den 22. juni 1834 i Løgumkloster fra Østergade 3.

Ejer 1894-

Roost, Hans, husejer, skomager og Gørtler. En gørtler er en håndværker, der fremstiller brugsgenstande i messing, bronze, kobber og andre metaller. Gørtleren forfærdigede også beslag og bæltespænder.

Ejer -1909 Hansen, Anna Elwine Marie, husejer

Ejer 1909-15

Schlichting, Wilhelm Christian, arbejdsmand, født den 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland. Han døde den 21. juni 1940 på Løgumkloster Sygehus. 73 år. Søn af Carl Joachim Schlichting og Caroline Boysen. Han kom til Løgumkloster i 1894. Fra 1925-30 bor han alene i en lejlighed i Møllegade 5a som enkemand. Børnene er rejst hjemmefra. Gift med

Schlichting, Ann, født den 29. maj 1864 i Arrild. Datter af Sivert Petersen (1835-1902), der boede i Amerika og Marie Roygaard (1837-91), der samtidig boede i Arrild. Hun døde den 13. sep. 1921 i Løgumkloster. 57 år.

Børn:

Schlichting, Christian Martin, lastbilchauffør og arbejdsmand, født den 12. mar. 1891 i Südjenholm. Gift den 5. dec. 1915 i Løgumkloster med Anna Christina WilhelminefødtDehlendorff den 30. apr. 1897 i Markledgade 32. Børn: a. Schlichting, Johanne Cathrine, født den 31. aug. 1917 i Løgumkloster.

Schlichting, Sivert Petersen, født den 11. jan. 1896 i Løgumkloster

Schlichting, Caroline, født den 10. juni 1898 i Løgumkloster

Schlichting, Karl, apotekskarl, født den 16. maj 1900 i Løgumkloster. Se Vestergade 10

Schlichting, Christian Roÿgaard, født den 2. april 1902 i Løgumkloster. Døde spæd.

Schlichting, Chresten, født 20. september 1908 i Løgumkloster

Logerende familie -1915: Schlichting, Johannes August, lastbilchauffør. Gift med Schlichting, Anne Magrethe Julie, født Hansen. 

Børn: Schlichting, Karl Wilhelm, født den 30. juni 1915 i Løgumkloster.  

Ejer -1923 Hansen, L., fra Alslev.

Ejer 1915-1923 Petersen, Anton Johann, husejer og landmand

Ejer 1923-1941

Jørgensen, Anna Cathrine husejer, enke og arbejderske, født den 18. september 1890 i Løgumkloster. Datter af arbejdsmand Carl Frederik Rossen (1859-1902) og Anna Catharine, født Jeppesen. I 1971 hvor hun er 80 år, bor hun stadig i Klostergade.

Børn:

Jørgensen, Hansine, født den 26. marts 1915 i Løgumkloster.

Jørgensen, Marie, født den 12. august 1923 i Vester Terp, Nr. Løgum sogn.

Logerende -1930-40-: Wassermann, Nauu, murersvend, født 1. april 1890 i Rusland og fru Wassermann; Karstensen, Andreas, arbejder og tidligere hjemløs, født den 24. juli 1899 i Løgumkloster. Søn af Andreas Christian Carstensen og Auguste Henriette, født Wolf.  I 1936 falder han ned af en stige under blikkenslagerarbejde hos gårdejer Schmidt i Ø. Terp, Bedsted. I den stærke varme bliver han svimmel og i faldet slår han ryggen og hovedet. Han bliver ført hjem og efter lægebehandling konstateres at intet er brækket. Gift med Karstensen, Anna, født den 1. okt. 1901 i Tønder.

Lejebolig -1940- Schlichting, Karl, apotekskarl,født den 16. maj 1900 i Løgumkloster. Bor her med kone og 2 børn. Se Vestergade 10.

 

Ejer 1941-82

Erichsen, Anton Marius, landmand og savværksarbejder, født den 9. apr. 1896 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Johannes Jensen Erichsen og Ane Christine Cathrine, født Eskildsen. I 1932 avler Anton et 2radet bygstrå på ikke mindre end 1,55 m. Han døde den 18.okt. 1981 i Løgumkloster. 84 år. Gift den 28. okt. 1921 i Løgumkloster kirke med

Erichsen, Maren, født den 17. sep. 1896 i Ellum, Løgumkloster landsogn. Datter af snedkermester, Christian Petersen og Marie Kjestine, født Johannsen. Hun døde den 28. nov. 1965 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 69 år gammel.

Børn:

Erichsen, Christian Petersen, født den 29. sep. 1922 i Ellum, Løgumkloster.

Erichsen, Marie Kjestine, enægget tvilling, født den 27. mar. 1924 i Ellum, Løgumkloster. Gift med arbejder, Svend Aage Jensen. Børn: Myrna Anna Jensen, født den 25. nov. 1948 i Løgumkloster.

Erichsen, Christine Catrine, (DIDDE) enægget tvilling, født den 27. mar. 1924 i Ellum, Løgumkloster. Gift en søndag i dec. 1944 i Løgumkloster kirke med bagersvend Wilhelm Andersen, Ulfborg. Børn: Bodil Månsson.

Erichsen, Johannes Jensen, født den 3. maj. 1925 i Ellum, Løgumkloster. Han døde den 10. aug. 1925 i Ellum, Løgumkloster.

Erichsen, Johannes Jensen, født den 2. aug. 1926 i Ellum, Løgumkloster. Gift 1951 med Inger Andersen, datter af Sanda Andersen, Blåmunkevej 12 i Bispebjerg.

Anton var kun 18 år gammel, du han blev indkaldt som soldat i 1. Verdenskrig. Da han var dansk i sind og skind var han heldig, da han efter kun 7 måneder i skyttegravene i Frankrig blev taget til fange af englænderne og tilbragte resten af krigen i Felthamlejren, der lå 5-6 km sydvest for London.

Danmark sørgede for sine sønderjyske soldater i den tyske krig. Der blev således oprettet fanglejre i England godt hjulpet på vej af sømandspræst L. A. Troensegård Hansen i Frankrig af den franske professor i skandinaviske sprog ved Sorbonne, Paul Verrier, men i Rusland havde man ikke en mand i området. Men det lykkedes alligevel med en kontakt til enkekejserinde Dagmar, Zar Nikolaj d. 2.s mor og datter af Kong Christian d. 9 af Danmark.

Sømandspræsten, L. A. Troensegård Hansen, Newcastle sørgede således i 1916 for, at der blev lavet en speciel afdeling i Feltham. hvor man samlede alle sønderjyske krigsfanger, der i øvrigt var spredt i krigsfangelejre i hele Storbritannien.

Lejren gik under betegnelsen Entente Friendly (gensidig venlighed) og var en lejrafdeling for sønderjyder, tjekkere, polakker og fanger fra Elsass Lothringen, der lige som Sønderjylland i en periode har været tysk. Mod krigens slutning var der i Felthamlejren omkring 2000 fangere, hvoraf over 300 var sønderjyske fanger.

Troensegård Hansen holdt, skønt han boede i Newcastle, hyppige gudstjenester i lejrens kapel. Han bragte bøger på dansk og fangerne fik lov til at dyrke deres hobbyer, havearbejde, gymnastik og korsang. Der blev spillet dilettant-forestillinger og folk var venlige mod hinanden, inviterede hinanden til Kaffe og Kager, ligesom hjemme i Sønderjylland, Og til jul var der juletræ, gåsesteg og en lille pakke til hver af fangerne.

Alligevel længtes alle naturligvis efter våbenstilstandsdagen, frigivelsen og hjemsendelsen til Danmark.

Hjemrejsen er i en artikel i Jyske Vestkysten på 60-årsdagen i 1979, beskrevet af en af fangerne, Vesti Madsen fra Høruphav:

”Efter spændt forventning og en afskedstale af lejrens engelske kommandant,

marcherede de første hold af 300 dansksindede krigsfanger til banegården

i Feltham, syngende en synnejysk version af

It’s a long way to Tipperary...  

Der er langt hjem til Sønderjylland,

der er lang Vej at gå,

gennem fremmede Herrers Lande,

over Bølgerne de blå.

Men Tankerne flyver,

for dem er der kort

til vor Hjemstavn hist i Sønderjylland,

det Land, som er vort.

Da vi kom til Feltham stod folk fra byen og overøste os med blomster. 

http://www.youtube.com/watch?v=cPk21C0Wpkg

Kommandanten oberstløjtnant L.W. Johnson havde forinden meddelt os, at vi ikke længere var krigsfanger, men frie slesvigere. Det fik mange til at vende ansigtet bort for at skjule deres glædestårer. Soldaterne, der ledsagede os, måtte ikke betragtes som vagtmandskab, da de var ubevæbnede. De skulle ledsage os til Hull, hvor der lå en dansk damper, som skulle sejle os til København.” 

Da Anton kom hjem, fandt han hurtigt Maren, hjemme i Ellum og efter 3 år blev de gift. De første år boede de hos hans forældre på Ellum Bygade 2 (Restaurant Bondehuset). Herefter købte de et husmandssted i Landeby, som de drev frem til starten af 1940, hvor de flyttede til Løgumkloster.

I alle årene arbejdede Anton for Andreas Peter Petersen fra Ellum, der havde et savværk i Løgumgårde. Udover sit fuldtidsarbejde på savværket, havde han forskellige småjobs. Han passede f.eks. cykelstalden og oliefyret i Kino, Løgumkloster biograf, hvor Maren desuden gjorde rent. Et barnebarn, der boede i Gladsaxe, kom ofte og var på ferie hos bedsteforældrene i Løgumkloster sammen med en kusine. Hun fortæller, at hun ofte fik fribilletter, og når hun hjalp med at gøre rent, fandt de ofte noget slik eller måske lidt småmønter.

Barnebarnet fortæller videre at Maren og Anton havde en vaskemaskine de lejede ud til folk i Løgumkloster. Maskinen, der var tung som et ondt år, blev læsset på en trækvogn og transporteret ud til lejeren. Det var ikke vores yndlingstjans, når vi skulle trække det tunge monstrum af sted.

Anton passede også haver for nogle af de ældre. Det blev han faktisk ved med, til han var op i firserne. Da han blev pensionist og efter Marens død, begyndte han at hjælpe til hos Ole og Aase Jensen og senere Ruth og Niels Bihl, der drev Hotel Løgumkloster i Markedsgade. Han stillede borde og stole op, hejste flaget o.l. Han fik en beskeden betaling samt den varme mad hver dag, og det var han godt tilfreds med.

Fra 1950 er han modtager af vasketøj til Tønder vaskeri.

I midten af 60’erne var Anton og Maren med datteren Marie Kjestine og hendes familieet par gange på campingferie i Lidoen ved Venedig. Her købte Anton en model af en gondol, som han kunne tænde farvede lys i. Søren Nielsen, genbodreng, husker den som ret sej af den tid. Søren husker også, at han havde et Eiffeltårnet i ”guld”, som han havde fået i gave af en i familien, der havde været i Frankrig.

I midten af halvfjerdserne købte Anton under et besøg hos familien i Gladsaxe et jordegern. Han fik lavet et stort bur, som blev placeret på det store jernkomfur i køkkenet. Det var jo ikke blevet brugt i adskillige år. Dette egern fik hele byen stor fornøjelse af, da det flere gange stak af. En af gangene blev det fanget oppe i kirketårnet. Der var flere, der anskaffede sig et jordegern efter den omtale.

Der kom altid mange mennesker hos Anton og Karen. De boede jo i huset her ved rutebilstationen. Når familie eller venner var i byen for at handle, i biografen eller til Kloster Mærken gik de ofte lige en smut indenom til en snak og en kop kaffe. Flere af rutebilchaufførerne samt snedkeren Thyco Sønnichsen (Se Markledgade 26), der havde værksted i baghuset til nr. 11 kom dagligt ind og drak kaffe. De har sandsynligvis betalt for det, men det var meget hyggeligt.

Antons hus havde et baghus, hvor der i flere omgange boede forpagtere til gartnerbutikken overfor. De første der forpagtede gartneriet var Henry og Elisabeth. De var rare unge mennesker, som desværre hurtigt drog videre. De efterfulgtes af en Hr. Nissen, som heller ikke blev længe. Men en af lejerne fra baghuset var Gurli, en meget sød yngre kvinde, der boede der en del år. Hun arbejdede på Løgumkloster sygehus og havde en boxer, der hed Tut. Tut fik en hvalp, der kom til at hedde Sputnik, opkaldt efter de rumraketter russerne opsendt i slutningen af 1950’rne. 

Politibetjent Frandsen, Mads Peter, Elmeallé 13 sad også i Felthamlejren

Ejer 1982-85 Andersen, Steen W. + Wistoft, Birgitte,

Ejer 1985-86 Wistoft, Birgitte,

Ejer 1986-2019-

Rasmussen, Vang Frederik. Gift med

Rasmussen, Birgit Bøgedal

Klostergade 10 - Gartneriet på rutebilpladsen

Matrikel nr. 572 - Boligareal: 202 m² - Grundareal: 396 m² i 2012 - Byggeår: 1920

Ejer 1919-59

Johansen, Lauritz Jørgensen, gartneriejer og kirketjener og graver 1924-53, født den 29. apr. 1878 i Bolderslev, Bjolderup sogn, som søn af lærer, Nis Jensen Johansen fra Bovlund og Mette Kjestine født Jørgensen i Randers toft. Bror til landmand og vognmand Johannsen, Nis Jensen, født den 16. juni 1885 i Bovlund, Agerskov, boende på Tønderlandevej 8. Han var medlem af menighedsrådet og sad i Forsamlingshusets bestyrelse -1937-. Han døde den 19. oktober 1959 i Løgumkloster. 81 år. Han blev gift den 10. nov. 1906 i Agerskov kirke med

Johannsen, Louise Frederike, født Reinholdt den 13. april 1883 på Oxgaard i Bovlund, Agerskov sogn. Datter af gartner, Ludvig Frederik Christian Reinholdt og Anne Christina født Jessen. Hun fylder 70 år i 1952 og døde knap et år efter (18. nov. 1953) af en hjerneblødning.

I 1931 holder de sølvbryllup og 25 års gartnerijubilæum. I januar er brandvæsenet tilkaldt til en mindre brand i Johansens fyrrum. Nogle gnister er faldet ned i noget affald fra kransebrændingen. Slukningsarbejdet blev vanskeliggjort af en kraftig røgudvikling.

Børn: 

Johansen, Kristrine Reinholdt, født 2. feb. 1908 i Løgumkloster. afdelingssygeplejerske på statshospitalet i Sønderborg. Hun døde den 8. okt. 1994. Begravet i Løgumkloster. 86 år.

Johansen, Olga Louise, født den 19. okt. 1909 i Løgumkloster. Gift den 19. sep. 1944 i Løgumkloster kirke med fraskilt overassistent ved postvæsenet, Harry Helmuth Nielsen, født den 12. aug. 1903 i Fredericia.

Johansen, Jenny, født 23. mar. 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 17. feb. 1995. Begravet i Løgumkloster. 83 år.

Johansen, Ellen, sygeplejerske på Finsens institut i København, født 9. jan. 1913 i Løgumkloster. 

Johansen, Agnes Steensgaard, født 9. dec. 1914 i Løgumkloster. Hun døde den 30. okt. 1998. Begravet i Løgumkloster. 83 år. 

Johansen, Nis Reinholdt, bankfuldmægtig og medlem af Løgumkloster gymnastikforening 1946-, født den 18. maj 1919 i Løgumkloster. Præliminæreksamen 1935. Han var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København. I 1936 tørner han sammen med en mørk cyklist på vej hjem til Åbenrå, efter et besøg hos forældrene her i Løgumkloster. Ved sammenstødet får han et slemt hul i hovedet og må lægebehandles. I 1941 består han bankassistent eksamen i København. I 1950 bliver han ansat som bankbogholder i Gram. Han døde den 2. juni 1970. Begravet i Løgumkloster. 51 år. 

Johansen, Dagmar (Se nedenfor). 

Johansen, Tove, ugift husassistent i Mølby på Rømø, født den 13. nov. 1928 i Løgumkloster. Hun var ansat ved Rømø Hvilehjem og var sammen med en veninde gået ud og bade ved Rømøs østkyst. Herved kom de ud i sejlrenden, hvor der er stærk strøm. Det lykkedes at redde veninden, mens Tove drev væk med strømmen. Hun druknede den 8. juni 1949 og blev fundet den 15. juni 1949 på stranden ved Koldby, Hjerpsted sogn. 20 år gammel. Begravet i Løgumkloster.

Ansatte logerende 1921: Outzen, Anne Marie, tjenestepige, født den 22. aug. 1904 i Øster Højst; Pebo, Johannes, gartnerimedhjælper, født den 10. apr. 1895 i Estland; Graβmann, Johan, gartnerimedhjælper, født den 14. nov. 1898 i Ophusum.

Gartnerilærlinge 1925: Erichsen, Antoni Marius, født 1. nov. 1907 i Nr. Løgum. Søn af parcelist, Christian Erichsen i Tornskov og Anne Marie, født Hansen. Han købte senere Klostergade 9; Klinge, Kresten, født 31. jan. 1911 i Nr. Løgum. Søn af Catharina Marie Klinge fra Tohede.

Gartnerilærlinge 1930: Thomsen, Hans Petersen, født den 25. marts 1906 i Gammelskov, Agerskov sogn. ; Rossen, Peter Andreas, født den 11. maj 1914 i Bredebro. Søn af Peter Christian Rossen.

Familien boede fra 1906-20 på Tønderlandevej 8. Her drev Laurits Johansen gartneri på den jord, der i dag tilhører Løgumkloster Lutherskmissions Efterskole. I 1920 solgte han huset, efter at han kom levende hjem fra tvungen tysk deltagelse i 1. Verdenskrig, for at flytte ind til byen, hvor han byggede huset på klostergade. Det var der, hvor Jens Thomsen fra Klostergade 7 havde sin hestestald liggende. Gården, Klostergade 7 brændte til dels omkring 1917 og lå øde hen i et par år. Den blev aldrig helt fjernet, - man brugte stuehus og hestestald som blev ombygget til henholdsvis nr. 7 og 10. Jorden man stykkede fra til Klostergade 10, er i dag parkeringsplads og den nyeste del af kirkegården. Det er Laurits Johansen, som har plantet mirabel- og æbletræerne, som står langs stien ned mod refugiet.

Op til jul i 1920 reklamerer han i Løgumkloster Tidende med at han sælger palmer, begonier, ædelgran, alperoser, alpevioler, asalier, primula, gloxinie- og begonieknolde, blikkranse, perlekranse, christjørn kranse og juletræer. 

I 1921 sælger de have- og markfrø.

En morgen Johansen kom ind i Klosterkirken for at fyre, så han en skikkelse i det skarpe lys fra vinduerne stå ved en af pillerne. Go’morn sagde Johansen. Han troede, at det var en hjemløs stakkel, der havde søgt ly for natten i kirken.

Go’morn sagde Johansen igen, men der kom intet svar. Han kunne derfor ikke tro andet, end at han stod overfor en munk eller abbed der gik igen.

Da nu Klosterkirken er protestantisk og Johansen i øvrigt var en modig mand, gik han nærmere for at fordrive det katolske spøgelse, der ved nærmere eftersyn viste sig at være apostlen Johannes udskåret i træ.

Da Løgumklosterkirken blev renoveret i starten af 1920’erne manglede man at hænge krucifikset op i korbuen samt de 2 træfigur, der forestiller Maria og Johannes. De står der i øvrigt endnu.  

I 1936 falder han under reparation på loftet ind i en skruebolt og får en dyb flænge i kinden.

I 1942 er Lauritz på cykeltur til Als. På hjemvejen falder han af cyklen og forslår ansigtet og pådrager sig en lettere hjernerystelse. Han indlægges på Åbenrå sygehus.

Ejer 1959-91

Da Lauritz Jørgensen Johannsen døde overtog svigersønnen, Børge og datteren, Dagmar gartneriet (1952-62). De solgte jorden fra, for at betale søskende deres arv. Derefter blev gartneriet til en butik med handelsvarer alene. Det var der ikke megen økonomi i, så Børge måtte tage arbejde som asfaltarbejder, mens Dagmar passede butikken. Det stoppede de med, da Børge blev halbestyrer i 1969-79.

Børge og Dagmar mødte i øvrigt hinanden, mens hun var pige i huset på herregården Clasonsborg, der i dag hedder Skarrildhus og er ejet af Danmarks lærerforening. Der var hun rejst hen i protest. Hun var nemlig blevet tilbudt elevstilling som defektrice på Løgumkloster Apotek, hvilket hendes far fik hende fra, da han ønskede hende hjemme i gartneriet.

Dagmar og Børge huskes af mange for deres talent inden for teater. De har i flere år været med i Løgumkloster amatør teaterforening, Børge som instruktør og Dagmar, som en dygtig amatørskuespillerinde. Hun har skabt megen fest og stemning med sin smukke sangstemme.

Nielsen, Knud Børge, (Æ ASFALRGÅRNEuddannet komi, senere gartner og asfaltarbejder og senere igen halbestyrer i Klosterhallen (1969-77),født den 3. aug. 1917 i Viborg Sdr. sogn, søn af Ane Kirstine Nielsen senere gift Andersen. Han var formand for sportsudvalget i 1952 og bestyrelsesmedlem af Løgumkloster dansk ungdomsforening. Han døde den 11. aug. 1986 i Løgumkloster. 69 år. Gift med 

Nielsen, Dagmar, født den 19. juli 1921 i Løgumkloster. Død den 21. feb. 2008. 87 år. Datter af ovenfor nævnte Lauritz Jørgensen Johannsen. Hun døde den 21. feb. 2008 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

I 1959 udlejer de en vaskemaskine.

Børn:

Nielsen, Birthe Luise, født den 15. apr. 1945 i Løgumkloster. Flyttede til København som 16-årig. Gift med Marek Jerzy Nalecz.

Nielsen, Laurids Peter, født den 7. juni 1946 i Løgumkloster. Gift 1974 med Magda Petersen, datter af Hans G. Petersen, Løgumgård. Han døde 2007.

Nielsen, Ole, født 6. sep. 1947 i Løgumkloster.

Nielsen, Kirsten, skolepædagog, født den 17. maj 1954 i Løgumkloster. Gift Villadsen. Bosiddende i Branderup.

Nielsen, Søren, født den 28. jan. 1960 i Løgumkloster modtaget af søster Regine. Gift med Agnethe, (Århus12. apr. 1959-). Datter af Mogens Arne Dalby (28. jan.1927-) og Agnes Kjærulf Knudsen. Børn: Jacob Sebastian Dalby, født 19. oktober 1987 og Thomas Christoffer Dalby født 7. november 2001. Søren boede indtil 1980 i Klostergade nr. 10, hvorefter han kom på Livgardens kaserner i Sandholm, Allerød og Gothersgade i København. Herefter i 1981 på FN missionen på Cypern. Fra 1981-1983 var han tilbage på Klostergade 10, for senere at flytte til Århus. Siden 2001 bosiddende på Ellehammervej 12, Viby J.

Nielsen, Jesper, født 1965 i Løgumkloster.   

I tiden efter familiens gartneriperiode har den været forpagtet ud til forskellige gartnere. Den første var Henry Godbersen. Se Tønder Landevej 1962-. Herefter har Martin Quist brugt butikslokalet, som nu kun bestod af en mindre tilbygning på gavlen ud mod rutebilpladsen til et rejsebureau. Senere blev butikslokalet brugt af avisen Vestkysten til redaktionslokale. I dag 2012 er tilbygningen helt fjernet.

Ejer 1991-98 Schmidt, Søren, plejer

I tilbygningen ud mod rutebilholdepladsen indretter han garage i 1991. 

2 ejer 1998-2021- 

1. Haugaard, Egon, murermester, født den 19. dec 1935. Han døde den 21. okt. 2017 i Løgumkloster. Gift  

2. Haugaard, Ruth, født Holm. Datter af vognmand Holm, Løgumgård.

De kom hertil fra Nørregade 22, Løgumgård. 

Tilbygningen ud mod rutebilholdepladsen fjernes 1998. 

Klostergade 11

Matrikel nr. 162 + 2305 - Boligareal: 170 m² - Grundareal: 263+140 m² - Byggeår: 1830

Brændt 1803

Ejer -1807

Matzen, Christen, murermester og husmand, født omkr. 1754. Gift 2. gang med

Matzen, Anna Cathrina, født Jensen omkr. 1753.

Børn af 1. ægteskab: Christensdatter, Kiesten Cathrina, født 1797.

Logerende 1803: Arrilt, Hans, snedkerlærling, født 1778 i Løgumkloster. Søn af Hans Arrilt (L. 1759-); Lassen, Hans, snedker, født c1776. Gift med Lassen, Ellen Marie født Sönnichsen 1780. Børn: Lassen, Anna Margretha, født 1802.

Ejer 1807-09 Andersen, Söncke

Ejer 1809 Fries, Peter Jessen, husmand og daglønner i 1803. Søn af Karen, knipler og Peter. Se mere i Lillegade 3 (1800-05).

Ejer 1809- 

Nicolaysen, Maren, husmand og trådfabrikant i Søndergade, født 15. juni 1762 i Løgumkloster. Datter af Mathias Lausten og Kirsten boende i Starup, Løgumkloster. Gift med afdøde Hans Nicolaysen (Assit1744-Løgumkloster1808). 

Børn: 

Nicolaysen, Nicolay, trådfabrikant, født c1789.

Nicolaisen, Kiestine, født den 6. juli 1796 i Løgumkloster. Hun blev 1. gang gift med kniplingshandler og gårdejer Jens Nielsen Hørløck. 2. gang gift med postholder Wolle Lorenzen. I 1845 bor hun til leje hos familien Berg på Markedspladsen 1c sammen med en søn fra hvert af de 2 ægteskaber.

Nicolaisen, Anna Dorothea, født den 4. jan. 1798 i Løgumkloster. Gift med Peter Riis. 

Nicolaisen, Marie Catharina, født den 26. apr. 1800 i Løgumkloster.

Nicolajsen, Hans, missionær, født den 2. juni 1803 i Østergade nr. 5 og døbt den 5. juni i Løgumkloster kirke.  

(Se mere under Klostergade 15 og Østergade 5a)

Ansatte beboere: Jensen, Matz, tjenestekarl senere fabrikmester, født 1767 i Holsted. Han døde den 12. jan. 1849 i Løgumkloster. Søn af gårdmand, Jens Jensen. Han giftede sig med Jensen, Apollonia Michelsdatter. Sammen fik de 4 børn, hvor ingen af dem overlevede barndommen; Lorenzen, Mette Maria, tjenestepige, født c1773; Nielsdatter, Karen, født 1779; Hørløck, Marie, tjenestepige, født c1821. Se mere i Østergade 5a

Ejer 1894-

Hørløck, Jens Christian, urmager, født 1822 i Løgumkloster. Søn af enke i 1845 og ekstapostbesørger, Kiesten, født Nicolaysen (Se børn ovenfor).

Ejer -1910

Schmidt, Lauritz, arbejder, født den 15. maj 1838 i Råhede. Søn af Mathias Schmidt og Mette. Han døde den 28. apr. 1908 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 9. okt. 1869 med

Schmidt, Elisabeth, født Kragelund den 24. jan 1831 i Lillegade 16. Hun fik uægte, Geogine Holgersen, født den 19. juni 1853 med Georg Hermann Mathias Holgersen, Åbenrå uden for ægteskab.

Børn:

Schmidt, Emil Mathias, sadler i Brøns, derefter købmand i Østergade 33, født den 13. aug. 1870 i Løgumkloster.

Schmidt, Martin. bosiddende i Agerskov.

Ejer 1910-15

Klens, Ditlef Christian Friedrich, murer, født den 20. feb. 1857 i Christiansruhe, Polen. Han døde ugift den 26. mar. 1922 på Løgumkloster Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.  65 år.

Ejer 1915-21

Dinsen, Peter Carstensen, gårdejer,født den 7. juli 1872 i Sølsted. Gift 4. nov. 1911 i Løgumkloster med

Dinsen, Anne Christine Nielsine, født Jørgensen den 18. aug. 1864 i Süderenleben.

De bosætter sig først i Sommersted senere på Edisonsvej 7, Frederiksberg. Her døde han den 9. mar. 1957 på hospitalet. 84 år. Blev kremeret og nedsat i urne i Løgumkloster.

Lejebolig 1 i 1921: Olesen, Ann Marie, krigsenke og rengøringskone på jernbanestationen, født den 3. juni 1885 i Visby. Datter af Andreas Sørensen og Ane Christine, født Klindt. Kom til Løgumkloster i 1908 fra Harres, Bredebro sogn. Gift med afdøde arbejder, Olesen, Peter Hansen, født den 14. apr. 1886 i Harres, Brede sogn. Han deltog i 1. Verdenskrig, hvor han var ersatz-reservist i infanteriregiment 6. Han blev såret af en granat den 31. okt. 1916 i Vaux i Frankrig og døde samme dag i Somme. Familien fik først besked herom den 25. jan. 1917.

Børn: 1. Olesen, Marie, født den 19. feb. 1908 i Harres, Brede sogn; 2. Olesen, Emma Christine, født den 31. maj 1909 i Løgumkloster. 3. Olesen, Andreas Hansen, skomager hos Tæstensen, født den 6. maj 1910 i Løgumkloster; 4. Olesen, Gunner Christian, født 1910 død 1911; 5. Olesen, Ann Christine, født den 12. mar. 1912 i Løgumkloster. 6. Olesen, Hans Hansen, født den 7. juli 1914 i Løgumkloster; 7. Olesen, Anna Hansen, født 1915 og død 7. mdr. gammel i Løgumkloster. Familien har også boet i Allégade 11.

Lejebolig 2 i 1921Jensen, Christian Clausen, markmand ved kommunen, født den 9. sep. 1851 i Bedsted. Kom til Løgumkloster fra Draved i 1911. Død den 30. sep. 1932 i Løgumkloster. Søn af lejeinderst, Lorenz Jensen og Johanne Marie, født Christiansen. Gift den 11. dec. 1890 i Løgumkloster med Jensen, Bertha, født Schablowsky den 5. juni 1863 i Løgumkloster. Datter af Ferdinand Schablowsky og Caroline, født Matke. Hun døde den 1. apr. 1941 på Løgumkloster sygehus. 77 år.

Thisted Amts Tidende den 24. dec. 1890: Konfirmeret og gift samme dag. I Løgumkloster Kirke blev forleden en ung pige konfirmeret og umiddelbart herefter ægteviet. Hendes familie kom hertil fra Østprøjsen og tilhørte en derværende sekt. Konfirmationshandlingen skete på tysk. Vielsen derimod på dansk, fordi brudgommen ikke forstod tysk. (Aisudklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

Børn: 1. Jensen, Caroline, født den 6. jan. 1886 i Draved, Løgumkloster. Se Storegade 8b; 2. Jensen, Christina Amalie, født den 19. okt. 1893 i Draved, Løgumkloster. Hun får Hanna Jensen den 5. aug. 1917 i Dockenhuden. Faderen ukendt; 3. Jensen, født den 19. nov. 1896 i Draved, Løgumkloster; 4. Jensen, Lorenz, telefonarbejder ved staten, født den 9. mar. 1899 i Draved, Løgumkloster; 5. Jensen, Heinrich Wilhelm, arbejdsmand, født den 27. dec. 1902 i Draved, Løgumkloster. Han var landbrugsmedhjælper hos Iversen i Øster gade 4 i 1921. Han døde den 17. aug. 1999 i Løgumkloster. Gift den 15. apr. 1930 i Løgumkloster med Anne Cathrine Nymand Iversen, født den 11. juni 1909 i Ribe. SeTønderlandevej 5. Børn: Ellen Marie Jensen, født den 14. sep. 1932 i Løgumkloster; Jensen, Hans, bager i Løgumkloster, født 5. feb. 1905 i Løgumkloster. I 1929 havde han indbrud i bagerforretningen. Tyvene løftede en dør til brændselsrummet af. Alle byttepengene i kassen var væk, Da Hans Jensen kom ned stod alle dørene åben, så tyvene er nok blevet forstyrret i deres forehavende.  Død 1968. Gift den 28. maj 1926 i Bedsted kirke med Ingeborg Margarethe, født Holm (1904-1992). Hun blev gift 2. gang med Christian Erichsen (1905-1983). 6. Jensen, Anna K, født den 10. juni 1909. Hun døde den 5. apr. 1937 i Løgumkloster. 27 år. Begravet i samme grav som broderen Heinrich Wilhelm og hans kone.

Ejer 1921-88

Alkier, Anton Ferdinand Nestorsnedker og brandkaptajn, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster. Han får venstre hånd i høvlmaskinen i 1928. Han døde den 9. nov. 1950 på Statshospitalet i Sønderborg og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 60 år. Søn af Wilhelm Carl Friedrich Alkier og Hedvig Christine, født Olesen fra Vindmøllegade 3. De blev gift 14 dage efter hans fødsel, hvilket præsten også skrev som bemærkning ved hans dåb.  Ud over Anton havde de en søn Martin, der faldt i 1. Verdenskrig ved Kowel i Ukraine den 25. sep. 1916. Gift 12. maj 1914 med

Alkier, Anne Marie, født Hansen, den 9. feb. 1894 i Skovby på Als. Død 2. maj 1988 i Løgumkloster. 94 år. Datter af tjenestepige Cathrine Marie Hansen, født Brink i Skovby.

Børn:

Alkier, Wilhelm, (kaldet Villy) født den 23. aug. 1914 i Løgumkloster. Gift med Katarina, født Wintersberger. Børn: a. Alkier, Birthe, født den 26. mar. 1941 i Nørre Kirkeby sogn på Falster. Døbt i Løgumkloster.

Alkier, Hedvig Kathrine, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster. Hun døde den 12. apr. 2020 i Løgumkloster. 100 år. Gift med malermester, Johan Peter Bomberg, født den 29. aug. 1919 i Døstrup. Søn af H. Bomberg, der var danselærer på Centralhotellet i 1923-. De bosatte sig på Ballumvej i Højer. Johan Bomberg døde den 10. apr. 1966 på Tønder Sygehus. 46 år. Begravet i Løgumkloster. Børn: a. Gunnar Alkier Bomberg, født den 25. jan. 1945 i Sønder Vilstrup. Han døde den 9. apr. 1950 på Tønder sygehus af et kraniebrud efter en ulykke og bliver begravet ved Løgumkloster kirke. 5 år gammel.

Alkier, Marie Louise, husassistent, født den 17. juni 1922 i Løgumkloster. Gift den 15. juli 1944 i Løgumkloster kirke med elektromontør, Svend Erik Nielsen, født den 2. mar. 1920 i Fensmark, Tybjerg. Bosiddende i Tinglev. Søn af tømrer, Hans Carl Christian Nielsen og Anna Karoline, født Hansen. Bosiddende i Tinglev. Børn: a. Erling Alkier Nielsen, født den 3. juli 1947 i Tinglev. Døbt i Løgumkloster kirke.

Akier,Dorothea Christine Marie Johanne. Gift med vognmand, Jens Peter Nordal Larsen. Børn: a. Mette Ida Hedvig Alkier Larsen, født den 17. maj 1945 i Hegnshusene 51 i København. Døbt i Løgumkloster.

Lejebolig -1928: Jepsen, Andreas, arbejder, født den 26. apr. 1857 i Branderup. Søn af indsidder, Jens Christian Jepsen og Jestine, født Warming. Han døde af en hjerneblødning den 24. jan. 1948 i Løgumkloster. Gift med Jepsen, Bothilde Marie, født den 11. mar. 1856 på Emmerske mark. Datter af Lorenz Jensen og Johanne, født Christensen omkring 1816. Hun døde 1930. Børn: Jepsen, Kathrine, født den 25. mar. 1896 på Kongsbjerg mark.

Herefter flytter de til en ejerbolig på Tønder Landevej 5.

Lejebolig -1972-79-: Madsen, Anne Margrethe, født den 17. juni 1894. Hun døde den 20. jan. 1987 i Løgumkloster. 94 år. 

2 ejere 1989-94 

1. Wilhelmsen, Jens 

2. Jørgensen, Helmuth 

Ejer 1994- Wilhelmsen, Jens

Ejer 2008-19- Jepsen, Thomas Ullits (se barn i nr. 15 i 2001)

Lejebolig 2012 Pedersen, Søren og Jessen, Heidi

Klostergade 12

Matrikel nr. 251 - Boligareal: 139 m² - Grundareal: 152 m²- Byggeår: 1830

Beskrivelse 1980: Indeholdende stue, soveværelse, køkkem toilet, viktualierum. 2 værelser på 1. sal.

Lejebolig 1803: Pelk, Samuel Hinrich, rebslager, født c1716 i Tønder. Gift med Pelk, Anna Maria, født Christiansdatter c1722 i Salling, Ålborg. Se Storegade 8.

Ejer 1856-1869 Hansen, Lorenz, skrædder, født c1783.

Ejer 1869-71

Samuelsen, Christian, købmand og gæstgiver, født c1806 i Løgumkloster. Er flyttet hertil fra Markedsgade 19b. Se mere på denne adresse.

2 ejere 1871-81

Samuelsen, Heinrich Se markedsgade 23.

Samuelsen, Thomas, født 1829 i Løgumkloster. Død 27. dec. 1901 i Løgumkloster. Søn af ovennævnte Christian Samuelsen. Se markedsgade 23

Den østlige ende af huset sælges i 1872 til enken, Julie Lærke, født Ehrhardt, Klostergade 33.

Ejer 1881-93 Hansen, Kresten Lausten. Gift med 

Hansen, Anne Christine, født Berend 

Børn:

Thyssen, Marie, enke, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Se lejebolig i Storegade 17 (1925-31)

Ejer 1893-1919

Bertelsen, Rasmus Julius, skomager. Han døde den 24. sep. 1919 i Løgumkloster. Gift med

Bertelsen, Marie, født den 13. dec. 1878 i Løgumkloster. Se Markledgade 12.

Børn:

Bertelsen, Maren Elisabeth, født den 13. dec. 1878 i Løgumkloster. Gift med murermester i Esbjerg, Ludwig Christian Seestedt. Hun døde den 3. okt. 1951 af en hjerneblødning og åreforkalkning i Sjællandsgade 13 i Esbjerg og blev begravet ved Løgumkloster kirke.

Logerende familie i 1907: Bertelsen, Marius Peter, skomager og wehrmann i 1. Verdenskrig, født den 29. dec. 1876 i Løgumkloster. Han døde/faldt den 6. dec. 1914 i Dowiaten, Østpreusen. Gift den 19. jan. 1902 i Løgumkloster med Bertelsen, Wilhelmine, født Christensen den 13. apr. 1882 i Tønder. Konf. i Højer.

Børn: 1. Bertelsen, Margrethe Marie, født den 26. juni 1902 i Løgumkloster.

2. Bertelsen, Marie, født den 12. sep. 1903 i Løgumkloster. 3. Bertelsen, Margaretha, født den 3. dec. 1905 i Løgumkloster. 4. Bertelsen, Rasmus Julius, født den 16. okt. 1907 i Løgumkloster.

Ejer 1919-24 Griesbach, Anna Catharine, enke Se Klostergade 19.

Ejer 1924-50

Petersen, Petra, ugift, ’enke’, husejer og pensionist allerede da hun er 36 år, født Knag den 1. maj 1891 i Bovlund. Hun var tidligere gift med Jens Hansen Petersen. Ved datteres fødsel står hendes pige navn som Petra Christensen.

Børn:

Petersen, Kjestine, født den 19. juni 1910 i Nitriskær, Agerskov.

Petersen, Mette, født den 7. juni 1918 i Løgumkloster.

Knag, Egon, født den 29. juli 1924 i Løgumkloster.

Logerende 1925: Madsen, Alfred, chauffør, født den 20. jan 1898 Borg, Brede.

Logerende 1930: Strinde, Ladwig, arbejdsmand, født den 18. aug. 1883 i Tyrkiet. Han er skilt fra konen; Schlichting, Christian, arbejdsmand, født den 21. sep. 1908 i Løgumkloster. Besøger ofte et fruentimmer i Nr. Løgum, hvor han bor for det meste. I 1915 bor han i Klostergade 9. I 1921 bor han i Møllegade 5.

Ejer 1950-57 Johansen, Laurits, gartner Se Klostergade 10

Ejer 1957-69 herefter lejere -1972- 

Andersen, Christian, statshusmand i Mosbøl, født den 24. apr. 1892 i Lille Emmerske, Tønder. Søn af arbejder, Andreas Christian Damgaard Andersen og Elene Marie, født Rahr. Han arbejdede bl.a. ved cementstøberiet i Møgeltønder, indtil han i 1936 kunne erhverve sig et statshusmandsbrug i Mosbøl ved Draved skov. Den drev han frem til 1958, hvorefter de flytter til Klostergade. Han døde i huset den 6. jan. 1980. 87 år. Gift den 31. maj 1918 i Daler (Guldbryllup) med 

Andersen, Martha Marie, født den 27. apr. 1894 i Østerby, Daler sogn. Datter af arbejdsmand, Julius Thygesen Christensen og Kirsten Lucie Sophie, født Nissen. Døde i huset den 15. apr. 1969 i Løgumkloster. 74 år. 

Børn: 

Andersen, Andre Christian Damgaard, arbejdsmand, født den 27. sep. 1920 i Løgumkloster. Se Åbenråvej 12. 

Andersen, Julius født i 1923. Han døde 2011 i Vojens. Gift med Marie. 

Andersen, Svend, statshusmand, født 9. maj 1931 i Stokkebro, Møgeltønder. Han døde den 22. dec. 2013. Han overtog husmandsstedet efter sin far, og drev det fra omkring 1958.

Andersen, Verner Kristian, frisørmester, født den 19. sep. 1934 i Stokkebro, Møgeltønder. Se Åbenråvej 31.

Se har også boet i Storegade 11.

Ejer -1996 Andresen, Ove

Andresen, Arne, tvilling 

Familie på Jørgengårdsvej 27. 

Ejer 1996-2019- Bøje, Marna

Klostergade 13 Den Tekniske Skoles undervisningslokale.

Foto 2012

Matrikel nr. 162 - Boligareal: 85+85 m²- Grundareal: 263+140 m² - Byggeår: 1830

Byggestil senrenæssance. Husets gavl vender mod gaden. I modsætning til gavlhusene i Tønder og Åbenrå har husene lav taghældning og afvalmet tag mod gaden.

Ejer -1805 Lüdichsen, Niss, kniplingskræmmer, født c1772.

Ejer 1805-07

Petersen, Andreas, foged, født 1761. Gift med

Petersen, Anna Botilla, kliplingshandler i mandens fravær, født Møller i c1761.Datter af Sina Møller, født Haezen i 1738.

Ansatte: von Saldern, Eschel Mathias, tjenestekarl, født c1767; Hansdatter, Maren, tjenestepige, født c1773; Christiansdatter, Anna Christina, tjenestepige, født c1785. 

Ejer 1807 Petersen, Dorothea

Beboere 1807 Nissen, Marten

Ejer 1807-22

Heinsen Gramm, Hans, kniplingshandler, født c1860. Gift med

Heinsen, Anke, født Hinrichsen, født c1860.

Børn:

Heinsen, Heine, født c1787.

Heinsen, Paulina, c1789.

Heinsen, Jens Hinrich, født den 28. aug. 1792 i Løgumkloster.

Heinsen, Maren, født c1795.

Heinsen, Peter, født c1801.

Ejer 1822-25 Nicolaysen, Nicolay (se Klostergade 11)

Ejer 1872- Løgumkloster Håndværkerlaug

Før 1872 var der en række laug for forskellige håndværk, som ved en forordning af den daværende regering i Slesvigblev ophævet, og i stedet dannede man Håndværker-Innung – Håndværkerlauget!

Huset rummede Den Tekniske Skoles undervisningslokale.

Håndværkerlauget blev grundlagt den 28. sep. 1872. I lavets første protokol står der i formålet at det skal styrke håndværkernes vel, hvilket sker ved 1. Læseforening. 2. En syge og dødskasse (begravelseskasse). 3. Udstillinger af håndværkerfrembringelser. 4. Underholdende sammenkomster. Videre står der, at politiske samtaler ikke er tilladt, ej heller ophidsende diskussioner og sange, at foreningens medlemmer er mådeholdelige i drikkevarer og at der ikke tåles kortspil og larmende underholdning.

I 1881 tog lavet initiativ til at oprette Løgumkloster Tekniske skole for at udvide lærlingenes uddannelse. Det var i starten frivilligt om lærlingene ville deltage i undervisningen, der i øvrigt foregik i Klostergade 13. Denne undervisning blev gjort obligatirisk i 1897. Ud over denne undervisning har lauet også stået for oprettelsen af svendehjemmet i 1884.

I 1927 får laget en ny fane designet af malermester Johan Jeppesen Lillegade 17.

Håndværkerforeningens formandsrække:

1872-76 Skomagermester, Christian Jensen.

1876-84 Urmager, J. C. Hørløck.

1884-92 Drejermester Bock.

1892-94 Gavermester A. Haase.

1894-98 Sadelmagermester, L. G. Festersen.

1898-1906 Skomager, A. H. Tæstensen.

1906-12 Snedkermester, M. C. Lausten.

1912-20 Malermester M. Carstens

1920-24 Murermester, R. Lützner, Jensbanevej 4.

1924 - 25 Installatør, Hartkopf

1925-50 Vognbygger, Anton Madsen.

1950- Malermester Chr. Jeppesen 

Installatør, Hartkopf

-1958 Stilling Jensen

1920 Der tilbydes bogføringskurser: Honorar inklusive bøger er 13 kr. Kurset varer 5 aftner. 

Handelstandsforeningen blev oprettet i 1927.

Første formand var købmand, Niels Jørgensen

Løgumkloster Handels- og håndværkerforening 

Stiftet 1966 som en sammenslutning af de to daværende Løgumkloster Håndværkerforening (stiftet 28. sept. 1872) og Løgumkloster Handelsforening (stiftet 17. marts 1927). Efter kommunesammenlægningen ændredes vedtægterne i 1972 således, at foreningens formål fik et bredere sigte. Formål: At. varetage medlemmernes interesser, at virke til fremme for næringslivet i byen og at vise aktiv interesse for byens trivsel. Det gøres bl. a. ved at arrangere udstillinger, lave udsmykninger til gavn for byen, samt at udarbejde turistbrochurer. Som medlemmer kan optages personer, virksomheder og institutioner, der er bosiddende i kommunen. I 1991 var medlemstallet på 110. (Dels fra Henning Haugaard)

Formænd:

Flemming ’Kontant’ Hansen -1983

Günther Brag 1983-

Jacob Sørensen -1990

Ronald Larsen 1990-1994

Freddy Møller 1994-

Ronald Larsen -2013

Jan Muus 2009-13-

Ejer 1925-

Jungjohann, Christian, malermester, født den 29. okt. 1859 i Løgumkloster. Søn af maler, Carl Heinrich Jungjohann (1825-Lkl.87) og Maria født Paulsen den 21, sep. 1827 i Nr. Løgum. Hun dør 2 år før sin søn den 19. maj 1908 i Løgumkloster.Christian dør den 23. juli 1910 i Løgumkloster. 50 år. Gift den 24. juli 1885 i Løgumkloster med

Jungjohann, Caroline Marie, født den 3. marts 1857 i Løgumkloster. Datter afvognmand,Christian Christensen Schmidt og Cæcilie Johanne, født Schrøder. Hun har en bror i Klostergade 7. Døde den 5. aug. 1938 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. De sidste år boede de i Østergade 50.

Børn:

Jungjohann, Marie, født den 27. juli 1888 i Løgumkloster. Hun døde 2 ½ år gammel.

Jungjohann, Christine Caroline, født den 23. nov. 1886 i Løgumkloster. Gift den 29. juli 1910 i Løgumkloster med mekaniker, David August Timm født den 8. sep. 1878 i Eppendorf, Hamborg.

Jungjohann, Cecilie Johanne, født den 10. sept. 1890 i Løgumkloster. Gift den 26. dec. 1917 i Løgumkloster med Fedder Johannsen, født den 21. juni 1886 i Tønder.

Jungjohann, Poul

Jungjohann, Carl Heinrich, født den 15. juli 1892 I Løgumkloster. I 1925 er han malersvend i Tønder, men bor i Brede.

Jungjohann, Caroline Marie, født den 24. juni 1896 i Løgumkloster.

Jungjohann, Christian Frederik, født den 16. juni 1898 i Løgumkloster.

Ejer -1940-60

Beyer, Kurt, maskinsnedker hos Emil Holdt i Markedsgade, født 6. juli 1869 i Freiberg, Sachsen, hvor han lærte sit snedkerhåndværk. Søn af bogholder, Karl Beyer og Wilhelmine Heymann. Han får sin højre hånd i savemaskinen i 1928. Efter udstået læretid gik han på landevejen og kom til Tarnowitz i dengang Tyskland, nu Polen. Her mødte han sin kommende kone

Beyer, Bertha Auguste Louise, født Anders den 18. okt. 1873 i Steinau i Schlesien, og de giftede sig i den 10. juli 1895, hvorefter de flyttede til Holland. I 1907 kom de til Padborg og 5 år efter flyttede de til Løgumkloster. Her blev han stolemager hos Emil Holdt i Markedsgade. I 1946 fejrede de guldbryllup. Han døde den 26. maj 1954 i Løgumkloster 84 år gammel og hun døde den 15. mar. 1960 i Arrild, 85 år og bliver begravet sammen med Kurt i Løgumkloster.

Børn: 

Beyer, Ellen Ruth, født den 18. juli 1899 i Holland. 

Beyer, Erna, født den 28. maj 1904 i Nørre Haistedt.

Beyer; datter

Ejer 1960-70 lejere 1970-72-

Bertelsen, Hans Jensen, skorstensfejermester, født den 9. dec. 1893 i Ulstrup, Vedsted. En gang han var lidt sen til at komme hjem fra kroen. Ane Sofie var noget knotten og sagde så til Hans: ”Nu har de ål, jeg har på panden, hvæset af mig de sidste 2 timer”. Herefter tog Hans Bertelsen resolut panden og vendte den om i skraldespanden, hvorefter han sagde: ”I ska’ it hvæs a´min kon”. Hvad der videre skete, fortæller Gynther Brags historie ikke noget om. Han døde i 1970. 76 år. Søn af arbejdsmand, Hans Christian Bertelsen og Elisabeth Kjestine Dall. Han deltog i 1. Verdenskrig og blev såret 3 gange. Flyttede til Løgumkloster i 1940. Gift den 9. dec. 1923 i Kolding med

Bertelsen, Ane Sofie Kristine, (DIDDE) født den 1. mar. 1897 i Mårslet, Århus. Datter af indsidder på Vilhelmsborg Kristian Lavesen Holdt og Mariane Sørensen. Ingen børn. Før 1960 boede de i Storegade.

Adoptivbarn:

Bertelsen, Asta Andreasen, født den 12. mar. 1929 i Jyllandsgade 24, Fredericia, Trinitatis sogn. Døbt den 21. sep. 1930 i Bramminge. Datter af ugift husassistent, Emmy Kornelie Andreasen, født den 7. mar. 1894. Kort efter fødslen, som foregik på fattiggården, blev hun adopteret af Hans og Didde Bertelsen.  Hun døde i 1999. 1. gang gift borgerligt den 5. juni 1948 i Løgumkloster med tømrer, Jakob Peter Nissen, født den 10. aug. 1925 i Tønder. Han døde i Løgumkloster i 2006.  Børn: a. Hans Jensen Nissen, født den 28. jan. 1949 i Otterup, Odense amt. Døbt den 17. apr. 1949 i Løgumkloster. Bosiddende i Korsør. b. John Nissen, Manager XA Technology hos Westas, født den 8. nov. 1952 i Jydby, Otterup, Odense amt. Døbt den 14. maj 1953 i Hjadstrup kirke. Gift og bosiddende i Herning. Efter forældrene blev skilt i 1952, boede de ved hver deres forælder. Gift 2. gang med Harald Andersen fra Brandsbymark nær Otterup. 5 børn.

Før 1960 boede familien Bertelsen til leje i Storegade 4.

Lejebolig 1967 Andersen, Christian, født c1892.

Ejer 1970-73

En kjøbenhavner ejer huset. I 1973 sætter han det til salg og en nystiftet miljøgruppe frygter, at en kommende ejer vil rive det ned. Der er ingen servitutter på huset, så alt er muligt. – Men det står der da den dag i dag endnu i sin oprindelige skikkelse.

Artikel fra DIGEPOSTEN den 25. maj 1973:

Løgumkloster miljøforening er startet!

Med det formål at søge bevaret Løgumklosters gamle, særprægede og meget værdifulde miljø med dets fine gamle huse og enestående bykvarterer har en kreds af borgere taget initiativet til start af en miljøforening. Dette er sket med et møde på Løgumkloster Højskole den 21. maj hvor den foreløbige arbejdsgruppe etablerede sig med forstander J. Kr. Krarup som formand, konfektionshandler frk. Langwadt som kasserer og arkitekt fru E. Kappelgaard som sekretær. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er lærer, F. Gotthardsen, kommuneingeniør Ove Nielsen skatteinspektør N. E. Pors og kæmner R. Rømer. 

Arbejdsgruppen ser det som foreningens opgave at bevare byens gamle, fine miljø og arbejde for at skabe beboervenlig planlægning af nye bebyggelser med parker og legepladser m.v. samt sikring af befolkningens adgang til naturområder, der er beskyttet mod forurening.

Det er arbejdsgruppens håb, at mange borgere vil deltage i dette arbejde ved at melde sig til en af bestyrelsesmedlemmerne og tegne medlemskab for resten af året frem til 1. april 1974 (kontingent kr. 15,-, for ægtepar kr. 25,-). I april måned 1974 vil der blive holdt stiftende generalforsamling og aflagt beretning om det arbejde, der til da er foretaget af arbejdsgruppen.

Ejer 1973-79 Taszarek, Robert, murer, født den 22. jan. 1944. Søn af Willy Taszarek (1917-1992) og Hanschen Emma f. Zievertsen (1915-). Bor 2012 i Lillegade - Familie i Allégade 9.

Ejer 1979-88 Klint, Peder & Klint, Elisabeth

Ejer 1988-2008 Vilhelmsen, Jens, søn af malermester Vilhelmsen i Markedsgade 11 køber huset og genetablerer huset som 2 lejemål.

JEPSEN REGNSKAB

Ejer fra 2008-19- Jepsen, Thomas Ullits Se barn i nr. 15 i 2001.

Lejebolig -2019- Lübker, Marie-Louise Bøgh

 

Klostergade 14

Foto 2012

Matrikel nr. 250 - Boligareal: 112 m²- Grundareal: 192 m² - Byggeår: 1820

 Ejer 1877-82 Berg, Kresten Jessen, smed, født den 24. okt. 1811 i Løgumkloster. Søn af smed, Jess Christensen Berg og Margrethe f. Weibøll. I 1845 bor han i Vestergade og 1849-67 på Markedspladsen 1.

Lærling: Lassen, Christopher Christensen, smedelærling, født den 23. okt. 1823 i Løgumkloster. Søn af købmand Christian Lassen og Gyrithe Maria f. Lorenzen.

Ejer 1882-88 Hansen, Christen Lausten. Gift med

Hansen, Anna, født Knudsen/Berend.

Børn:

Hansen, Marie Christine, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Hansen, Anton Christian, født den 9. dec. 1867 i Løgumkloster. Gift den 4. aug. 1889 i Løgumkloster med Marie Amalie, født den 27. sep. 1866 i Wilkau, Østpreussen. Datter af mølleejer, Heinrich Mertsch og Friedericka, født Lankort.

Ejer 1888-97 Jørgensen, Jørgen Peter, født den 1. apr. 1860 på Tohede, Nr. Løgum. Søn af Hans Jørgensen og Anna Cathrina, født Schmidt. Han døde den 4. okt. 1901 i Nr. Løgum. Gift den 15. maj 1886 i Løgumkloster med

Jørgensen, Marie Christine, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun blev gift 2. gang den 27. mar. 1903 med Hans Simonsen Thyssen.

Børn: 

Jørgensen, Anna Christine, født den 4. juli 1886 i Løgumkloster.Gift den 14. sep. 1905 med Johan Thiemsen Jepsen, født den 4. dec. 1867 i V. Terp, Nr. Løgum. 

Jørgensen, Hans, født den 26. nov. 1888 i Løgumkloster. Han faldt den 30. sep. 1914 i 1. Verdenskrig i Wizajny, Østpreussen. Han var forlovet med Anna Katharina Rossen og efterlod sammen med hende et barn, født 1915. 

Jørgensen, Catharine Marie, født den 22. okt. 1890 i Løgumkloster. Hun døde den 3. nov. 1967 i Horsens. Gift den 11. nov. 1913 i Løgumkloster med Hans Jørgen Simonsen, født den 16. maj 1886 i Nr. Løgum. Han faldt den 27. feb. 1916 i Navarin, Frankrig i 1. Verdenskrig. 

Jørgensen, Chresten Laustsen, musketer, født den 22. nov. 1893 på Tohede i Nr. Løgum sogn. Han døde den 14. feb. 1917 i 1. Verdenskrig på Couvron et Aumencourt feltlazaret 335. 

Jørgensen, Peter Mathiesen, født den 13. apr. 1896 i Bjerndrup, Nr. Løgum. Han døde den 11. nov. 1943 i Løgumkloster. Gift den 3. maj 1923 med Anne Andrea Nicolajsen, født den 14. aug. 1901 i Ellum, Løgumkloster. Hun den 12. aug. 1968 i Løgumkloster. Børn: Jørgensen, Jørgen Peter, født den 11. jan. 1928 i Løgumkloster; Jørgensen, Kristian Laustin, født den 1. feb. 1931 i Ellum, Løgumkloster; Jørgensen, Peter Mathisen, født den 11. nov. 1943 i Løgumkloster. 

Jørgensen, Hanne Petra, født den 3. mar. 1899 i Nr. Løgum. Hun døde den 9. juli 1944. Gift den 27. apr. 1923 med Otto Peter Larsen, født den 16. juli 1887 på Tohede, Nr. Løgum. 

Ejer 1897-1903

Nielsen, Christian Friedrich Theodor, borgmester, født c1850. Han døde den 14. nov. 1916 i Løgumkloster. 66 år.

Ejer 1903-45 

Carstensen, Andreas Christian, blikkenslager hos J. P. Michelsen i mere end 40 år, født den 1. nov. 1873 i Nibøl, Tyskland. Han døde den 24. aug. 1945 i Løgumkloster. Gift den 11. nov. 1899 i Løgumkloster med 

Karstensen, Augusta Henriette, født den 15. aug. 1872 i Gross Karpowen, Waldburg, Østpreussen. Datter af indsidder, Friedrich Wolff og Caroline, født Weilkos. Hun døde den 13. maj 1943 i Løgumkloster. 70 år.

Børn: (Det første barn er født uden for ægteskab).

Carstensen, Andreas, født den 24. juli 1899 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Carstensen, Johannes August, født den 8. juni 1901 i Løgumkloster. Døde spæd.

Carstensen, Anna Marie, født den 29. nov. 1910 i Løgumkloster. Hun er pige i huset i Markledgade 4 i 1930. Gift den 29. mar. 1933 i Løgumkloster med chauffør, Jørgen Christian Andresen, født den 20. dec. 1007 i Emmerlev. Søn af kådner, Thomas Andresen og Anne Margrethe Feddersen.

Andeas blev udlært blikkenslager i Desbøl, og som 22 årig svend kom han til Løgumkloster og blev straks antaget hos J. P. Michelsen. Gennem årene var han mest beskæftiget i smedeværkstedet og på nybyggerier.  I 1936 fejrer han 40 års jubilæum hos Michelsen.

Ejer 1945-71-

Carstensen, Andreas, arbejdsmand