BEIM

ALLÉGADE

1930 Der bliver bygget flere nye huse i byen og nye gader opstår. Man skal så finde ud af, hvad de nye gader skal hedde. Det bliver foreslået, at det sidste stykke af Allégade fra Markledgade hen mod forsamlingshuset skal hedde Skolegade eller, at hele Allégade skal hedde Skolegade. Men Allégade beholder sit navn ved den endelige afstemning.

Samme år er hele Allégade gravet op, først på grund af kloakering og senere på grund af nedgravning af en ledning, der skal føres fra turbinen i Vandmøllen til elektricitetsværket.


1936 Der sker en ulykke ved Forsamlingshuset - på hjørnet af Allégade og Vænget. Andreas Outzen, Jørgengårdsvej 7 kører på sin cykel ud i en lastbil fra vognmand Carl Christensen, Sølsted. Andreas brækker kravebenet, får dybe hudafskrabninger på ryggen og højre skulder og må indlægges på Løgumkloster sygehus. Modparten får ved Retten i Løgumkloster en bøde på 40 kr. for overtrædelse af motor- og færdselsloven.

 

1938 Gaden får en såkaldt toplagsfyldning på brostenene, så den igen bliver mere farbar.

 

1940 Der laves fortov i gaden fra borgmesterkontoret (nr. 13) til Koldkådvej (Rådhusstrædet). I 1942 lægges der fliser på fortovet.

 

1947 Gaden asfalteres i hele dens udstrækning fra Møllegade til forsamlingshuset, og der kommer fortov på begge sider fra Markledgade til forsamlingshuset.

Allégade 1

Matrikel nr. 387

Boligareal: 90m²

Grundareal 156 m²

Byggeår: 1890


Ejer –1803

Friedrichsen, Christian Jebsen, daglejer, kådner senere cigarhandler,

født den 11. okt. 1744 i Løgumkloster. Døde den 13. feb.  1801. Søn af

kniplingshandler Friedrich Jepsen og Anke Richardsdatter. Gift 1. gang

48 år gammel den 25. juni 1773 Løgumkloster med

Jepsen, Else, født c1750 i Ørnsholt i Nykirke sogn ved Give. Datter af

boelsmand Søren Sørensen og Mette Sørensdatter. Hun døde den 31. mar.

1775 i Løgumkloster. 25 år.

Børn:

Jepsen, Anke, født den 23. juni 1774 i Løgumkloster.

 

Gift 2. gang den 21. nov. 1777 i Løgumkloster med

Franzkone, Anna, kniplerske, født c1749. Uægte datter af Maren Laustdatter og udlagt barnefader, Peter Richart fra Toftlund. Hun var 1. gang gift med boelsmand Franz Lorenzen fra Forfeld i Ribe stift.                                                                               

Børn:

Jebsen, Friedrich, kniplingshandler, født den 1. juli 1778 i Løgumkloster.

Jepsen, Elsabe Maria, født den 16. maj 1784 i Løgumkloster.

Jepsen, AnnChristin, født den 18. mar. 1787 i Løgumkloster.

 

Ejer 1803–1805

Jebsen, Friedrich, kniplingshandler, født den 1. juli 1778 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han bor sammen med sin mor og 2 søstre i Møllegade i 1803-05.

 

Lejebolig i 1803-05:

Petersdatter, Karn, spinderske, født c1769. ikke Løgumkloster

 

Ejer 1805–1823

Jepsen, Fedder, gårdmand, gæstgiver, kniplings- og grønthandler, Stifter af ’Madegranden’, født den 24. okt. 1773 i Løgumkloster. Søn af kniplingshandler, Andreas Friedrich Jepsen og Anna Rasmusdatter. Han døde af mavesvaghed den 29. okt. 1821 i Løgumkloster. 48 år. Gift med

Jepsen, Ingeborg, født i Nr. Løgum. Datter ag bolsmand, Andreas Hansen og Karen. Hun døde den 19. mar. 1860 i Løgumkloster. Hun blev 2. gang gift med gårdejer, Andreas Erichsen, Løgumkloster. De fik en søn sammen, den senere hjulmager, Christian Poulsen Erichsen, Løgumkloster.

Børn:

Jepsen, Peter Olufsen se nedenfor  

Jepsen, Andreas. Han blev købmand i Flensborg.

Jepsen, Nicolai. Han blev møller i Norge.

Jepsen, Anna. Hun blev gift med bager, Boe Andreas Bossen i Rejsby.

samt 4 børn der døde spæde.

 

Ejer 1823–27

Lorenzen, Lorenz, snedkermester og dannebrogsmand, født den 24. dec. 1790 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Nielsen, Marie Christina, jordemoder, født den 7. sep. 1787 i Løgumkloster.

Se Møllegade 10b

 

Familien bor i perioden 1823-27 i Allégade 1. Herefter ændres Allégade 1 i 1827 til Møllegade 10b, sikkert fordi hovedindgangen flyttes. Den første kone dør i 1831. Lorenz finder sig hurtigt en ny 2. kone og hun flytter ind samme år. Familien bor så her frem til huset flyttes til Vestergade 25b. Her døde Lorenz i 1863. 2. kone bliver boende alene i huset de følgende 31 år. I sit sidste leveår bor hun i Allégade 6.

 

Nybygget 1890

Ejer 1894–1926

Hansen, Nis, husejer, hotelkarl i 1894-1920 og rentenyder 1921-28, født 13. juni 1851 i Over Jerstal, Vedsted sogn, søn af gårdmand Erik Hansen og Cathrine Dorothea født Lorenzen. Nis kørte hestevogn for hotel Stadt Hamburg. Han

er her fotograferet på Tønderlandevej på vej ud at hente gæster, der er kommet med toget.

Død 16. januar 1928 i Løgumkloster. Gift med

Hansen, Anna Kathrina husmoder, født den 13. okt. 1852 i Løgumkloster, som datter af skomager

Samuel Nicolai Quitzau og Sophie født Henriksen. Hun døde den 2. nov. 1931 i Løgumkloster.  

Børn:

Hansen, Sara Nicoline, (Se næste ejer)

Hansen, Christine, født den 26. sep. 1889 i Løgumkloster. Hun døde 31. dec. 1890 i Løgumkloster.

1 år.

Hansen, Anne Christine (Se næste ejer)

 

Øvrige beboere 1921-25:

Sørensen, Jensine, enke og arbejder, født den 20. juni 1882 i Skanderup, Ribe.

Hun flytter herfra til Slotsgade 1. Se mere i vænget 4

 

2 ejere 1926-68-74 Søstrene Hansen

Hansen, Sara Nicoline, ugift handelsmedhjælper hos Carsten Hansen i Storegade i 1921 og ekspeditrice i 1925 og sidst kontorassistent, født 21. november 1886 i Løgumkloster, datter af forrige ejer. Hun døde den 2. feb. 1968 i huset. 81 år.

Hansen, Anne Christine, (DIDDE) ugift husassistent, født 15. marts 1895 i Løgumkloster, datter af forrige ejer. Eneejer fra 1968. Hun blev fundet død på loftet i 1974.

 

Ejer 1974

Schrøder, Heinrich. Gift med Schrøder, Gurli.

De ejer Møllegade 12 fra 1971-73 og hun Møllegade 16 fra 1980-83.

 

Ejer 1974-83 Lange, Hilda, født Jepsen

 

Ejer 1983-85 Steffensen, Lene. Se Vindmøllegade 11.

 

Ejer 1985- Petersen, Anne Kjestine.

 

Ejer 2007–23- Petersen, Lars, født den 21. okt. 1964 i Løgumkloster


2012
Nis Hansen

Allégade 2 Elektrikerværkstedet

Huset lå til højre for lågen. Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.

Huset lå bag Møllegade 8 over for Allégade 1. Det er fjernet efter 1915, måske for at give plads til Folkebørnehavens legeplads.

Ejer 1905-11

Geiken, Andreas, bogbinder i Flensborg, bogtrykker og gæstgiver i Løgumkloster, født den 11. dec. 1875 i Løgumkloster. Søn af borgmester/flækkeforstander Geiken, Cornelius Sybrandt og Cathrine Marie født Marcussen bosiddende i Møllegade 6. Han blev gift den 1. apr. 1871 i Løgumkloster med

Geiken, Lene Cathrine f. Lorenzen.

Børn:

Geiken, Ingeborg, født den 4. aug. 1900 i Løgumkloster.

Geiken, Cornelius, født den 22. mar. 1903 i Løgumkloster.

Geiken, Andreas, (DESI) født den 5. maj 1906 i Løgumkloster.

Geiken, Brodine

Geiken, Carl, født den 15. aug. 1811 i Løgumkloster. Han døde den 5. sep. 1911 i

Løgumkloster.

De flytter herfra til nabohuset i 1911

I 1920 kan man leje Andreas Geikens bil.

Allégade 3 Skræddermesterens hus

Matrikel nr. 423

Boligareal: 77m²

Grundareal: 113m²

Byggeår: 1830 

Beskrivelse 2020: Rødstensvilla, ingen have, kun plads til

parkering og en lille, lukket gård med plads til f.eks. en

hyggekrog med cafésæt. Indvendigt er der entré, der leder til

vaskerum, stue og køkken. Fra stuen er der adgang til husets

soveværelse, fra køkkenet er der adgang til bryggerset. Fra

bryggerset kan man gå ud i gården eller ind på badeværelset.

I entré, badeværelse og bryggers er gulvet belagt med lyse

klinker, i køkkenet finder man et laminatgulv, i stuen og 

soveværelset ligger der et massivt trægulv, der i soveværelset

er pålagt væg til væg gulvtæppe. Alle husets vægge er

hvidmalede og lofterne er af træ. I køkkenet finder man et

tidsløst arrangement i en lys træfarve med hævet køleskab,

opvaskemaskine, indbygningsovn og induktionskogeplade samt plads til en spisekrog.

Foto 2012

Ejer 1907–48

Lorenzen, Jens Hansen, skræddermester uddannet skrædder 1883, mester fra 1895-1945-, bestyrelsesmedlem af den konservative vælgerkreds og medlem af ligningskommissionen 1922-, født 3. april 1868 i Løgumkloster. I fritiden var han aktiv lystfisker. Søn af Lorenz Theodor Lorenzen og Anna Luise, født Hansen fra Markedsgade 23b. Jens lærte skrædderfaget hos sin far. Da han var udlært, gik han på valsen og arbejdede flere steder i Danmark og Tyskland. I 1895 nedsatte han sig som selvstændig skræddermester i Løgumkloster.  Han fejrer 85-års fødselsdag i 1953 og døde året efter den 23. jan. 1954 i Visby. Begravet i Løgumkloster. Gift den 30. nov. 1895 Tirslund kirke (selve vielsen fandt sted i Toftlund kirke) med 

Lorenzen, Hanne Vind, telefonistinde, født den 21. maj 1869 i Tirslund, ved Toftlund. Konfirmeret i Bevtoft. Datter af gårdejer, Christoffer Thomsen Tøstesen og Maren f. Wortmann. Hun har en søster boende i Østergade 3 (1925-). I 1945 fejrede de guldbryllup. Hun døde året efter, nemlig den 2. maj 1946 i Løgumkloster.

Børn:

Lorenzen, Louise Theodora, født 25. sep. 1896 i Løgumkloster. Flyttede hjemmefra før 1925, men flytter senere hjem igen med en datter. Se nedenfor. 

Lorenzen, Maren Christine, damefrisør i 1921, syerske i 1925, født den 12. juni 1898 i Løgumkloster. Hun bliver gift med bager Skrydstrups søn, Marcus. Se Allégade 11. Hun døde den 22. sep. 1957 i Niebüll og bliver begravet i Løgumkloster. 59 år.

Lorenzen, Lorenz Theodor, købmand i Skærbæk, født 7. aug. 1900 i Løgumkloster. Flyttede hjemmefra før 1921. Han døde den 24. mar. 1979.

Lorenzen, Christoffer Thomsen, smed, født den 29. maj 1903 i Løgumkloster. I 1925 var han smedesvend hos Hans Terkelsen Svendsen i Mejlby, Lintrup sogn.

 

Slægten Lorenzen har boet i Løgumkloster i mere end 200 år. Slægten kan i kirkebogen føres tilbage til 1670 hvor tabaksspinder, Jens Johansen nævnes. Hans sønnesøn var den første, der fik navnet Theodor Lorenzen. Han kom i skrædderlære i 1753, og i 1780 var han med til at oprette det kongelige privilegerede skrædderlaug.

 

Ansat beboer i 1920’erne:

Suvilly, Senherko, skræddersvend, født i Rusland.

 

Ejer 1948-54

Lorenzen, Hanne Jensine, født 20. januar 1920 i Løgumkloster. Datter af Louise Theodora Lorenzen. Faderen ukendt. Barnebarn til ovenstående husejer.

 

Ejer 1954-78 Jacobsens gæstgiveri

Jacobsen, Peter, født den 21. nov. 1894.

Jacobsen, Louise Theodora, tjenestepige, født 25. september 1896 i Løgumkloster. Datter af tidligere ejer og søster til forrige ejer. Kom tilbage hertil fra Trøjborg mark.

Børn:

Lorenzen, Hanne Jensine, født den 20. jan. 1920 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

 

Ejer 1978-95

Bollerslev, Leonhardt, statshusmand i Bjerndrup ved Løgumkloster, født den 2. okt. 1903 i Burkal, Tinglev. Han var for ung til deltagelse i 1. Verdenskrig, men mistede 3 af sine 4 brødre i Krigen. Han døde den 30. juli 1988 i Løgumkloster. 84 år. Søn af Landmand Peter Hansen Bollerslev og Elene, født Callesen. Gården, som Leonhardt ejede var 10 år gammel da han overtog den i 1934. Der var dengang opdyrket 24 tdr. land, hvilket er det samme som nu. Besætningen er 2 heste, 6 køer, 8 ungkvæg, 15 svin, der er af engelsk oll-Spoot-Race og 2 får. Ved Helbrugskonkurrencen i 1940 har Bollerslev modtaget Husmandsforeningens 1. Præmie, og ved Planteavlsudstillingen 1942 ærespræmien fra Løgumkloster Bank. Jorden er merglet og drænet og der er plantet læbælter (2400 Træer). Gift den 4. nov. 1925 i Ladelund med

Bollerslev, Helga Maria, født den 7. maj 1905 i Ladelund, Syd Tønder, Tyskland. Datter af Landmand Hans Nissen Thomsen, Ladelund, Tyskland. I 1919 boede hun på Store Kongensgade 44, 2. sal i København. Hun døde den 18. nov. 1997.

Børn:

Bollerslev, Peter, chauffør, født den 17. feb. 1925 i Ladelundfeld, Tyskland. Se Åbenråvej 18.

Bolderslev, Hans Nissen, født den 6. juni 1927 i Ensted. Se Jørgengårdsvej 43.

Bolderslev, Elene, (LENE) født den 27. okt. 1928 i Sdr. Hostrup, Ensted sogn. Gift Mikkelsen. Hun døde den 22. dec. 2011 på Spjald plejehjem i Nørre Omme. 83 år.

Bolderslev, Egon Carl, født den 17. sep. 1940 i Bjerndrup, Nr. Løgum.

I 1940 boede familien i Bjerndrup, Nr. Løgum sogn.

 

Ejer 1995-96

Holm, Marianne. Se Slotsbanken

 

Ejer 1996-2021

Holm, Knud Erik, ugift snedker, født c1956. Søn af ejendomsmægler Holm, Slotsbanken 4.

I 1974 kun 14 dage efter Knud Erik har erhvervet sit kørekort, kører han galt med bilen på omfartsvejen. I bilen havde han de 2 kønne piger Anna Mary Jensen og Karin Jørgensen. Knud Erik mister herredømmet over bilen, hvorefter den forcerer en grøft fortsætter ud over en mark og ender på en sidevej. Alle bliver sendt til Tønder Sygehus til observation. Han ejer grandebrev 21 fra 1997 efter sin far og er medejer af Den selvejende institution Bredeådal fra 2017.

Han flytter herfra til Mølleparken 14b.

 

Ejer 2921-23-

Rohde, Kenny Østergaard

Rhode, Maria Brix

Allégade 4

Husene lå langs Alléen mellem Allégade 6 og Møllegade 8 over for Allégade 3. Huset er fjernet efter 1927, måske for at give plads til Folkebørnehavens legeplads.

Lejebolig 1845

Gerlach, Carl Georg, amtsmusiker, født den 7. apr. 1817 i Tønder. Carl Georg var amtsmusiker, hvilket indebar, at han skulle spille ved festlige lejligheder enten solo eller i orkester. Søn af organist, Johann Adam Gerlach og Wulf, Christina Caroline Hedewig, enke, født 1791 i Fredericia. Hun boede også i huset i 1845. Gift den 19. nov. 1845 med 

Berg, Botilla Mariane Jyldike, født den 20. aug. 1821 i Løgumkloster. Opvokset i Markedspladsen 1b.

Børn:

Gerlach, Johann Adam, født den 4. feb. 1846 i Løgumkloster.

Gerlach, Justus Eugenius, født den 21. juli 1847 i Løgumkloster.

Gerlach, Margrethe Christine Hedwig, født den 3. apr. 1850 i Løgumkloster.

Gerlach, Darothea Marie Emilie, født den 7. jan. 1852 i Løgumkloster.

Gerlach, Rudolf Christian André, født den 20. maj 1854 i Løgumkloster.

Gerlach, Gustav Peter Etimus, født den 13. jan. 1860 i Tønder. Gift den 19. apr. 1892 i Løgumkloster med Anna Margrethe Louise, født Michelsen den 27. mar. 1857 i Løgumkloster. Se Storegade 13.

 

Logerende 1845: Borg, Johannes Jørgensen, født den 4. apr. 1839 i Ballum. Søn af Christiansen og Marie Christine Gerlach.

 

Lejebolig 1845

Rohde, Peter Petersen, amtsmusiker. Gift med Annemarie Dorothea, født Ryslaub (Rüslaub). Børn: Rhode, Peter Petersen, organist i St. Nicolajkirken i Ribe, født c1794 i Højer. Gift med Anne Marie Dorthea, født c1793 i Rensborg.

Børn:

Rhode, Maria Christina Louise, orgelspiller i Varde kirke, født den 9. jan. 1833 i Løgumkloster. Gift Gram.

 

Lejebolig 1878

Petersen, Hans Wilhelm, skræddermester, født den 28. juli 1850 i Berend, Nybøl sogn. Søn af farver, Hans Christian Petersen og Margretha Magdalena, født Gosch. Gift den 3. maj 1878 i Løgumkloster med

Petersen, Marie Kjestine, født Eskildsen den 17. dec. 1848 i Laurup, Døstrup. Datter af Ellen Marie Mortensdatter.

Børn:

Petersen, Margrethe Magdalene, født den 4. maj 1878 i Løgumkloster.

Petersen, Elma Marie Christine, født den 1. dec. 1879 i Løgumkloster.

 

Lejebolig 1880

Hansen, Niels, født den 31. juli 1857 i Kummerlev. Søn af landmand, Hans Nielsen Hansen og Botilla, født Dehla. Gift den 7. dec. 1880 i Løgumkloster med

Hansen, Pauline Christine, født den 21. okt. 1854 i Langenhorn. Datter af Peter Knudsen ved kirken og Kye, født Ketelsen.

Allégade 4a

Ejer -1845-

Rye, Peter Petersen, handskemager og daglejer, født 1805 i Kolding. Gift med

Jensen, Maren, født 1795 i Haderslev.

Børn:

Rye, Johanne Marie, født den 28. aug. 1831 i vor Frue sogn Haderslev.

Rye, Jens Petersen, født den 3. apr. 1833 i vor Frue sogn Haderslev.

 

Ejer 1919-24

Hansen, Jacob, født den 31. januar 1855 i Ellum, Løgumkloster. Søn af arbejdsmand, Nicolai Hansen og Maria Magdalene, født Petersen. Han døde den 28. juli 1924 i Løgumkloster. 69 år. Gift med

Hansen, Anne Christine født Holm. Hun døde den 12. okt. 1920 i Løgumkloster. 64 år.

Plejebarn:

Andersen, Christian, født c1898. Han faldt i 1918.

 

Øvrige lejere

Bienkowski, Johannes, landarbejder, født 1888 i Wojnicz, Polen. I Danmark fra 1914.

Bienkowski, Stefan, arbejdsmand, født 28. aug. 1895 i Wegirsku, Lipnowskie i Polen. Søn af Powla Bienkowski og Sofii, født Radajewskiej. I 1930 arbejdede han ved Carl Tidemanns træhandel i Tønder. Han døde den 26. juni 1957 i Tønder. Var gift med en polsk kvinde som døde i 19?6. Gift 2. gang med

Bienkowski, Rozalia født Kendrierski den 3. marts 1896 i Trebiegosrez i Polen. Hun døde 1936 i Tønder.

Børn:

Bienkowski, Yan, (Johannes) født 4. dec. 1914 i Tønder.

Bienkowski,  Yosefa, født 1. januar 1916 i Ø. Højst.

Bienkowski, Maryanna, (MARIE) født 31. marts 1918 i Draved, Løgumkloster.

De boede først i Tønder, så i Ø. Højst, herefter i Draved, så her i Allégade og sidst i Lillegade 4 i Tønder.

 

Ejer 1930-44- Søstrene Pedersen

Pedersen, Maren Johanne, ansat ved kommunens lysvæsen, født den 13. aug. 1885 i Gasselund. Død i Allégade 1960.

Pedersen, Else Marie Kirstine, lærerinde, født den 8. sep. 1881 i Gavslund/Gasselund. Efter 15 år som lærerinde kom hun til Løgumkloster i 1920. Hun var en afholdt lærerinde på Løgumkloster kommuneskole de følgende 23 år, hvorefter hun blev afskediget på grund af sygdom. Hun døde den 16. feb. 1944 i Løgumkloster. 

Øvrig beboer:

Andersen, Niculous, sagfører og logerende. Født 1906 i Flensborg.

 

Øvrig beboer -1940-: Andersen, Margrethe, væverske, født den 13. sep. 1910 i Stevning, Svenstrup på Als. Datter af Peter Andersen og Margrethe, født Petersen.

Allégade 5 Tømrermesterens hus

Allégade 5 (Allegade 57)

Matrikel nr. 118

Boligareal: 261 m²

Grundareal: 415 m²

Byggeår: 1830

 

Lejebolig 1866

Jensen, Carsten Mathisen, tjenestekarl, født den 2. apr. 1836 i 

Højer. Søn af daglejer Hans Peter Jensen og Kathrine Vilhelmine, 

født Mathisen. Gift den 22. nov. 1866 i Løgumkloster med

Olufsen, Ellen Marie, født den 10. sep. 1832 i Landeby. Datter af

Jørgen Olufsen og Anne Kjestine, født Rossen. 

Børn:

Jensen, Anne Kjestine Vilhelmine, født den 5. jan. 1867 i

Løgumkloster.

 

Ejer -1892

Olufsen, Rasmus, malermester, født den 12. dec. 1827 i Landeby, Nr. Løgum. Søn af arbejdsmand, Jørgen Olufsen og Anna Kirstine Rossen. Han døde den 27. sep. 1885 i Løgumkloster. 58 år gammel. Gift 9. nov. 1856 i Løgumkloster med

Andresen, Bothilde, født den 9. nov. 1835 i Tønder. Datter af sadelmager, Hans Friedrich Andresen og Else Marie, født Jørgens-datter fra Møllegade 9. Hun døde den 19. juni 1892 i Løgumkloster. 56 år gammel.

Børn:

Olufsen, Marie Kirstine, født den 12. dec. 1857 i Løgumkloster. Hun døde af tyktarmskræft den 22. dec. 1931 på Bispebjerg hospital, bosiddende på De Gamles By, Nørre Alle 41. 74 år. Begravet på Bispebjerg kirkegård. Hun var gift med Grünewald.

Olufsen, Jørgine, født den 12. maj 1859 i Løgumkloster. Gift den 10. apr. 1884 i Løgumkloster med snedkermester, Niels Matthiesen Alwart, født den 25. juli 1857 i Tønder. Søn af skomager, Johann Christian Lorenz Alwart og Hanna Maria, født Iwersen.

Olufsen, Hans Frederik Rasmus, født den 15. okt. 1860 i Løgumkloster. 

Olufsen, Anne Kjestine, født den 16. jan. 1863 i Løgumkloster.

Olufsen, Hansine Friederikke, født den 22. sep. 1865 i Løgumkloster. Gift den 9. nov. 1883 i Løgumkloster med snedker i Allerup, Martin Peter Andreas Petersen, født den 14. sep. 1859 i Åbenrå. Søn af Martin Petersen og Anna, født Heisel.

Olufsen, Marie.

Olufsen, Hans Frederik Rasmus. Han døde den 15. juni 1865 i Løgumkloster. 4 ½ år gammel.

Olufsen, Hans Frederik, født den 22. juli 1968 i Løgumkloster.

 

Ejer 1894–1907

Olufsen, Hans Frederik, født den 22. juli 1968 i Løgumkloster.

 

Ejer 1907-

Nielsen, Ole, gårdmand, født c1810 i Janderup sogn, Ribe. Gift med

Gothliebs-datter, Anne Marie, fød c1808 i Bryndum sogn, Ribe.

Børn:

Olesen, Anne Cathrine, født c1841 på Fanø.

 

Ejer -1920-28

Olesen, Niels, dannebrogsmand, husejer og rentenyder, født 21. februar 1839 i Toftnæs, Alslev ved Varde. Søn af forrige ejer. 1863 aftjente han sin værnepligt ved 8. regiment i Kiel og deltog i kampene på Dybbøl. I 1867 købte han en landejendom i Høgsbro ved Hviding, som han drev indtil han i 1896 med familien flyttede til Løgumkloster. Han døde torsdag den 30. okt. 1926 i Løgumkloster. 87 år. Gift med

Olesen, Maren, født den 12. okt. 1851 i Nr. Vollum, Brede sogn som datter af landmand, Niels Feddersen Meyer og Margrethe født Jensen. Død den 27. sept. 1927 i Løgumkloster. 76 år. Af deres indbo arvingerne bortsælger i 1927: Mahogniskab, symaskine, 4 stole med rødt plys, sofa, bord, køkkenredskaber, briketter, tørv m.m.

Kom til Løgumkloster fra Hviding

Familie 2 i 1921

Voigt, Paul Max Friedrich, arbejdsmand, født den 25. maj 1881 i Tyskland. Her bor han sammen med kone og 5 børn. Se mere i Sølstegårdvej 15

 

Familie 2 i 1925

Brodersen, Kresten, arbejder, født 8. okt. 1874 i Søgård, Løgumkloster. Søn af boelsmand Hans Brodersen og Kjersten Maria Petersen. Han døde den 13. mar. 1956 på Løgumkloster sygehus, 81 år. Gift med

Brodersen, Anne Mathilde, kogekone, født den 2. mar. 1882 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Martin Christian Nicolaysen og Karen Marie, født Hattesen. Hun døde af lungebetændelse den 27. juni 1951 på Løgumkloster Sygehus.

Hos dem bor også Krestens mor:

Brodersen, Kjersten Maria, født 18. august 1843 i Vester Sølsted, Abild sogn, datter af sølvmester Erik Petersen.

I 1951 boede de på alderdomshjemmet i Søndergade.


Ejer 1928–59-90

Hvid, Konrad, tømrermester fra 1921 og husejer, medlem af kommunens bygningskommission og ligningskommissionen -1948, født den 7. apr. 1896 i Løgumkloster, som søn af tømmermester, Laust Andersen Hvid og Johanne Marie Christine Hansen (Borsbøl, Holsted 1868-L. 1924) Vindmøllegade 8. Han døde den 20. apr. 1958 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 62 år. Gift den 19. apr. 1926 med

Hvid, Frieda Johanne, husmor, født den 14. maj 1903 i Højer. Datter af vognmand, Fritz Hansen og Hanne Kirstine, født Jensen. Hun døde den 4. aug. 1963 i Løgumkloster efter længere tids sygdom. 60 år.

Børn:

Hvid, Inger Johanne, (LILLE INGE VIE), kontorassistent hos sagfører Haase, født 23. marts 1935 i Sønderborg. Døbt i Løgumkloster. Hun døde ugift den 4. mar. 1993 i Løgumkloster. 57 år.

 

Lejebolig 1930 

Christensen, Peter Nielsen, lagerarbejder ved Løgumkloster Tømmerhandel, født den 1. sep. 1900 i Harknak, Ballum. Søn af tjenestekarl Hans Peter Christensen og Anne Marie f. Lassen. I 1932 avler han et græskar der vejer 32 kg. Gift 1924 med

Christensen, Anna Karoline Magdalene, født Jakobsen den 20. dec. 1900 i Tyskland. Hun døde 1981. Hun havde en søster boende i Toledo i Ohio.

Tvillingebørn:

Christensen, Cathrine Margrethe, født og døbt den 30. april 1926 i Løgumkloster.

Christensen, Anna Marie, ugift, født og døbt den 30. april 1926 i Løgumkloster. Hun bosatte sig i Bedsted.

De flyttede hertil fra Østergade 1

Den 25. feb. 1969 er der brand i huset, men tililende og Løgumkloster brandværk får dog hurtigt slukket branden.

 

Lejebolig 1937-72-

Thomsen, Lauritz, møbelsnedkermester. Se Møllegade 9

 

Ejer 1990-92

Hvid, Inge Johanne, frk., født 23. marts 1935 i Sønderborg. Datter af forrige ejer.

 

Ejer 1992-97 Zauned, Konn

 

Ejer 1997-2000- Jensen, Brian, Se Lillegade 23

 

Ejer 2008-23- ANPARTSSELSKABET JCI NORDIC

Foto 2012

Allégade 6 Sadelmagermesterens hus

Matrikel nr. 227

Boligareal: 201 m²

Grundareal: 588 m²

Byggeår: 1921.  

Beskrivelse 2020:  Indretningen består af baggang med

viktualierum, bryggers, gæstetoilet, køkken/alrum med mørke

fyldingslåger med messinghåndtag, trappe til tagetagen samt

direkte adgang til sydvendt terrasse/gårdhavemiljø og vinkelstue.

Her er træ termosprossevinduer. Tagetagen er indrettet med 3

værelser, soveværelse og badeværelse med brus. Denne ejendom

er velegnet til liberalt erhverv idet der i stueetagen er indrettet

frisørsalon med direkte indgang fra gaden.

Til ejendommen hører muret garage med redskabsrum.

Opvarmning ved fjernvarme.

Foto 2012

Ejer 1895–1903

Festersen, Lorenz Gregersen, sadelmager, født den 17. sep. 1838 i Haderslev. Søn af Hans Peter Festersen og Ingeborg f. Nielsen Vestergade 11. Han døde på Tønder sygehus af en brok skade den 3. dec. 1920 i Løgumkloster. 79 år. Lorenz var blevet lovet Dannebrogordenen for sin tapper gerning i 1864 af kaptajnen, men da denne døde, blev det ikke til noget. Gift 1. gang den 14. dec. 1866 i Løgumkloster med

Festersen, Magdalene, født Lorenzen den 22. dec. 1840 i Møllegade 10, Løgumkloster. Hun døde den 19. juni 1874. 33 år gammel i barselssengen.

Børn:

Festersen, Ingeborg, født den 2. nov. 1867 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 9. dec. 1896 i Løgumkloster. 29 år.

Festersen, Anne Margrethe, født den 16. nov. 1869 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 24. dec. 1915 i Løgumkloster.

Dødfødt den 19. juni 1874 i Løgumkloster.


Lorenz blev 2. gang gift den 12. sep. 1876 i Løgumkloster med

Festersen, Anne Diderikke, født Lorenzen den 27. aug. 1838 i Møllegade 10 i Løgumkloster. Hun var søster til den 1. kone.  Hun døde af et hjerteslag efter mere end 20 års sygdom den 4. feb. 1899 i Løgumkloster, skriver præsten. 60 år. Ingen børn.

De boede i Vestergade 25b 1895-1902

 

Ejer 1903-1921

Geiken, Peter, sadelmager, tapetserer og underofficer under 1. Verdenskrig, født den 24. feb. 1878 i Møllegade 6. Søn af gæstgiver og borgmester, Cornelius Sybrand Geiken (1843-1904) og Cathrine Marie født Marcussen (1841-1904) fra Møllegade 6. Madegrandemedlem fra 1907-15. Han døde/faldt den 5. juli 1915 i Souches, Frankrig. 37 år. Gift 1. gang den 11. okt. 1905 i Nr. Løgum med

Geiken, Anne Margrethe, født Petersen, født den 7. aug. 1881 i Nr. Løgum. Hun døde den 13. feb. 1907 på diakonisseanstalten i Flensborg (Fol. 189 nr. 1362) og blev begravet i Løgumkloster. 25 år.

 

Gift 2. gang den 29. okt. 1911 i Løgumkloster med

Geiken, Mette Maria, født Sørensen den 29. aug. 1891 i Alslev, Øster Højst sogn. Datter af Søren Peter Sørensen og Ingelise, født Christensen. Hun døde den 17. feb. 1968 i Sønderborg. Bosiddende i Tinglev. 87 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn:

Geiken, Cornelius, født den 2. aug. 1912 i Løgumkloster.

Geiken, Peter, født den 26. jan. 1914 i Løgumkloster.

 

Ejer 1921–49

Jepsen, Markus Peter, sadelmagermester, født den 25. sep. 1883 i Klostergade 27 i Løgumkloster. Han døde i den 20. aug. 1948 på tuberkulosehospitalet i Aabenraa. Begravet i Løgumkloster. Søn af grovbager, Jepsen, Rasmus og Eline Christine Toft. Han kom i lære hos tidligere ejer af huset Lorenz Festersen og blev udlært hos dennes efterfølger Peter Geiken. Efter udstået læretid tog han på valsen og boede i en årrække i Rhinlandet. Her fandt han også sin kone. Efter endt krigsdeltagelse tager han med sin familie tilbage til Løgumkloster og køber dette hus, hvor han tidligere blev udlært.  Han lavede betrækket til knæfaldet i klosterkirken ved renoveringen 1914-25. Gift den 12. dec. 1908 med

Jepsen, Gertrud, født Frank, den 21. sep. 1884 i Tyskland. I 1936 får hun en hæklepræmie for en hæklet lysedug ved Clarks store hæklegarnskonkurrence i København. Der var indsendt mindst 6000 håndarbejder til bedømmelse og kun de 38 blev præmieret.   

Plejebørn:

Jepsen, Eline Krestine, født 20. april 1922 i Løgumkloster, tvilling med

Jepsen, Theodor, børn af ugift, Marie Christine Jepsen. Datter af installatør Jepsen og hustru i Klostergade 27. 

Børn:

Jepsen, Anton Rasmus, sadelmagermester, født 1910 i Tyskland. Se Vestergade 25.

Jepsen, Matthias Markus, født c1915 i Brühl, Nordrhein-Westfalen (Sydvest for Køln). Han døde den 5. aug. 1915 i Brühl, Tyskland.

 

Øvrig i Lejebolig: Braun, Elise, slægtning, tysk statsborger og enke i 1925, født 1. august 1856 i Tyskland.

 

Fra 1947 lejer K. M. Sehestedt sadelmagerværkstedet til reparation af skotøj. Reparationsværkstedet går så godt han stifter sin egen fabrik med navnet R. Jul Sehestedt. Der produceres fra 1948 brune pige remsko, drengesnøresko, sandaler samt håndsyede langstøvler og arbejdsstøvler efter mål.


I 1949 brænder det meste af huset. Værkstedet flyttes derfor midlertidigt til Kjems’ lade i Klostergade. Huset genopbygges i samme stil som det oprindelige.  

 

Ejer 1949-51

Jepsen, Anton Rasmus, sadelmagermester, født den 14. jan. 1910 i Delmenhorst, Tyskland. Søn af forrige ejer. Han startede som tapetserer hos Meinert Lukas i Højer, hvor han 1930 boede med familien i Nørregade 18. Herefter startede han som sadelmagermester i 1935 i en lejlighed i Klostergade, flyttede hertil Vestergade 25 i 1937 og overtog sin fars forretning i her i Allégade i 1948. Kun få år efter flytter de fra Allégade til Vejle, hvor Anton får arbejde som værkmester på en polsterfabrik. Gift den 21. juli 1929 med

Jepsen, Martha Marie, født den 5. feb. 1908 i Jels. Datter af arbejdsmand Nicolai Nielsen og Cathrine, født Wontoba bosiddende i Faris, Jels.

Børn:

Jepsen, Erik Markus, født den 21. sep. 1929 i Løgumkloster.

Jepsen, Svend, født den 23. sep. 1940 i Løgumkloster;

Jepsen, Eva Gertrud, født den 29. mar. 1943 i Løgumkloster

Jepsen, Sten

 

Ejer 1951-72 Slagterforretning

Jensen, Mathias Peter, chauffør senere slagtermester og handelsmand, født den 3. mar. 1903 på Tohede, Nr. Løgum. Se Elmeallé 7.


I 1955 får naboen Lorenz Erichsen lov til at bygge en garage, der går halvt ind på grunden.

 

Lejebolig -1963- Kristensen, Ove. Gift med Kristensen, Gurli.

 

Forretningslejer 1969-70- KVIK VASK Våd-, Tør- og rullevask. Tlf. 43655

Lund, Birgit, født den 23. sep. 1948 i Løgumkloster. Datter af Simon Petersen Lund og Edith Cathrine, Søndergaard fra Vestergade 31. Gift 1968 med malersvend, Bent Nielsen, søn af malermester Helmuth Nielsen, Tønder.

Bypige: Lund, Dorrit. Søster til Birgit.

 

»Deres Frisør»

Ejer 1972-2021

Erichsen, Leo Henry mekaniker, født den 4. jan. 1941. Søn af Ernst Kristian Erichsen og Karoline Marie. Madegrandemedlem fra 1986-.

Han døde den 11. juni 1923 i Løgumkloster. Gift med

Erichsen, Magny Høj, damefrisør 1970-85-, født den 12. maj 1946. Hun døde den 9. maj 1998 i Løgumkloster. 51 år.

Leo flytter herfra til ved Møllen 10.

Børn:

Erichsen, Lars Høj, født c1967.

Erichsen, Lita Høj, privatrådgiver hos Sydbank og Formuerådgiver hos Nykredit, født den 19. mar. 1975 i Løgumkloster. Gift Andersen.

Magny starter damefrisør salon i Møllegade 8 i 1970. I 1973 flytter hun damefrisørsalonen til huset her.

 

Ejer 2021-23-

Iversen, Kasper Kjær, butiksindehaver af Balou – alt til din huns. Søn af tidligere tivoliejere Elvig Kjær Iversen og Laila, født Kjær Toftlund. Gift med

Iversen, Linea Kjær, sygeplejestuderende, født i Rungsted.

Allégade 7 Købmandsbutik

Foto 2012

Matrikel nr. 226

Boligareal: 172 m²

Grundareal: 267 m²

Byggeår: 1850. 

Ejer 1894-1907

Lassen, Laust Christensen, husejer, møllersvend senere

skorstensfejermester, født den 23. dec. 1819 i Løgumkloster.

Døde den 30. apr. 1904 i Løgumkloster. 84 år. Søn af Christen

Lassen og Gunder Marie Lorenzen. Gift 1. gang med

Lassen, Anne Kathrine, født Larsen. Hun døde 27 år gammel

den 23. feb. 1850 i Løgumkloster.

Børn:

Lassen, Christian Hansen, født den 8. dec. 1841 på Glücksburg

Mühle, ved Flensborg fjord. Døbt i Løgumkloster. 

Lassen, Julius, født den 22. dec. 1844 i Løgumkloster.

Lassen, Geogine Marie, født den 1. feb. 1846 i Løgumkloster.

Lassen, Anna Marie Roluff, født den 26. sep. 1847 i Løgumkloster. Se lejebolig 2 i Østergade 1 (-1866-).

Lassen, Lauritz Ludwig, født den 30. maj 1849 i Løgumkloster.

 

Gift 2. gang den 20. juli 1866 i Løgumkloster med

Lassen, Karn, født den 11. maj 1817 i Nr. Løgum. Døde den 11. mar. 1906 i Løgumkloster. 88 år. Datter af Niels Hansen Hoyst/Hoisz og Anna Margrethe f. Hansdatter.

Ingen børn.

 

Logerende familie i 1860: Lassen, Christen, født c1758 i Høgslund, Viborg. Gift med Leringen, Gunder Marie, født c1778 i Løgumkloster.

 

Ejer 1907-20

Ibsen, Marius, sadelmager, tapetserer og landwehrmann i 1. Verdenskrig, født 28. dec. 1882 i Løgumkloster. Søn af Jensine Marie Ibsen, født den 18. jan. 1961 i Løgumkloster og opvokset i Mellemgade 1. Han meldt sig frivilligt til en vanskelig patruljegang og er derved falden i russisk fangenskab døde af sine kvæstelser og blev meldt savnet den 20. juli 1916 i Famulki i Rusland. Han var savnet ved Famulki, Rusland og blev erklæret død ved dom 1919 ved Løgumkloster Amtsret. Der står en sten med hans navn på kirkegården. Gift den 6. feb. 1912 i Løgumkloster med

Ibsen, Kristine Marie, senere butiksassistent i gartneri i Tønder, født den 21. maj 1883 i Øster Vamdrup, Vamdrup sogn. Datter af boelsmand, Kristian Petersen og Ane Marie. Ane Marie var 45 år gammel, da hun fødte Kristine.

Børn:

Ibsen, Karl Hoist, født den 8. maj 1913 i Løgumkloster.

Ibsen, Hans Hansen, født den 23. juli 1914 i Løgumkloster. Døde den 4. maj 1915. Knap 1 år gammel.

Frem starten af 1920-erne bor Kristine Marie sammen med sønnen Karl og svigermor Jensine Ibsen til leje hos enkefru Holdt i Storegade 11c i Løgumkloster. I 1930 er sønnen Karl flyttet hjemmefra, men Kristine Marie bor stadig med sin svigermor nu i Vester Sottrup ved Sønderborg. I 1940 bor Kristine Marie alene sammen med 2 andre logerende til leje på Leosallé 14 i Tønder.     

 

Lejebolig 1920-21 Petersen, Jens, husejer og købmand i Østbirk.

 

Lejebolig 1921-53 Tlf. 112

Hartkopf, Heinrich Peter Johannes, højspændingsinstallatør, eneforhandler sammen med Jepsen i Klostergade af radioen Edderkoppen, formand for Løgumkloster radiolytterforening 1927, født den 18. november 1891 i Løgumkloster. Søn af Emil Otto Georg Hartkopf og Mette Kathrine født, Haugaard, Rosenheim, Vindmøllegade 14. Han blev invalid under 1. Verdenskrig og startede sin egen installationsforretning, da han kom hjem. I 1932 er han indlagt på Løgumkloster Sygehus for at få fjernet en geværkugle, der har siddet i hans lår siden 1915. Han fylder 65 i 1956 og døde den 9. aug. 1964 i Gåndager, Vodder sogn og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 72 år.

Han døde den 9. aug. 1964 på hvilehjemmet i Gånsager, Vodder sogn boende i Storegade 2. 72 år. Begravet i Løgumkloster. Gift 26. dec. 1916 i Løgumkloster den 26. sept. 1916 med

Hartkopf, Thyra Konstance, født den 27. april 1893 i Brunde, Aabenraa amt. Konfirmeret 1907 i Ries. Datter af møllebygger, Anders Nielsen Winther og Anna Cathrine f. Høegh, Storegade 2.

Børn:

Hartkopf, Heinrich Johannes, født den 8. sep. 1917 i Ris sogn. Han blev gift med husassistent, Kirsten Sørensen, født den 29. juni 1917 i Høgsbro, Hviding sogn. Se Møllegade 8.

Hartkopf, Otto Georg, skovfoged, født den 29. sep. 1918 i Løgumkloster. I 1940 består han skovfogedeksamen med førstekarakter. Han får herefter straks ansættelse ved et skovdistrikt ved Ulfborg i Vestjylland 1940-58-. Senere kom han til Hillerød. Gift den 24. juni 1944 i Løgumkloster med husassistent, Elene Cathrine Andersen, født den 6. nov. 1920 i Løgumkloster. Se Sølstedgårdvej 11c. Børn: Jørgen Henrik Hartkopf, født den 29. apr. 1945 i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Døbt i Løgumkloster.

Hartkopf, Thyra, operationssygeplejerske, født den 2. aug. 1921 i Løgumkloster. Gift den 12. sep. 1947

i Løgumkloster med kongelig løber, Frank Engehof, født den 11. juli 1922 i Fredens sogn, København.

Søn af chauffør, Carl Edvard Engelhof og Serine, født Severinsen. Bosiddende Vågevej 54 i København.

Hartkopf, Anne Marie, musiklærerinde, født den 16. sep. 1922 i Løgumkloster. Hun boede på Tangensvej

168 i København i 1948. Gift den 17. sep. 1948 i Løgumkloster med litograf, Haakon Adolph Røeboe, født

den 8. mar. 1922 i Sundby, København. Han boede Willemoesgade 60 i København i 1948. Søn af

snedkermester, Adolph Christian Johannes Røeboe og Olga Jensine Mathilde, født Sørensen.

Bosiddende i København.

Hartkopf, Walter, elektriker og taxachauffør, født 11. juni 1924 i Løgumkloster. I 1952 var han taxachauffør i København. Gift den 26. sep. 1952 i Arrild kirke med Clara Christina, datter af gårdejer, Niels og Martha Schmidt, Øbjerg, Arrild sogn.  Børn: Ralf Hartkopf, født den 29. juni 1956 på Rigshospitalet i København. Døbt i Løgumkloster. Bosiddende i København.

Familien flytter herfra til Storegade 2.

 

Ejer 1953-60

Holdt, Rudolf, leder af Zonens redningskorps i Vindmøllegade. Gift med

Holdt, Hanni. Hun havde en is- og slikbutik i huset, hvor hun bl.a. solgte dessertis, isvafler, marengs og konfekture. 

Se Møllekroen Møllegade 19

 

Ejer 1960-85

Jørgensen, Cathrine Marie, husejer, født den 22. maj 1901 i Ellum, Løgumkloster sogn. Datter af Christian Lausten Thomsen og Anne Cathrine Andresen. Hun døde den 23. juli 1984 i Løgumkloster. 83 år. Gift den 12. okt. 1926 med gårdmand i Mårbæk, Marius Frederik Iver Jørgensen, (23. jan. 1891-26. aug. 1956), søn af gårdmand i Mårbæk, Jørgen M. Jørgensen (1853-1924) og Cornelia Petra født Petersen (1859-1944). Frederik blev 65 år.

Børn:

Jørgensen, Anne Cornelie, født den 5. mar. 1928. Gift med arbejdsmand i Bedsted, Andreas Lorenzen.

Jørgensen, Valdemar, født den 28. mar. 1931, gårdmand i Mårbæk. Gift med Christine Marie Holm.

Jørgensen, Helga, født den 5. feb. 1933. Gift med smed i V. Lindet, Harald Petersen.

 

Ejer 1985-97 Bundesen, Peter. Se Vestergade 25

 

Ejere 1997-2023-

Haar, Albrecht Lautrup, radiotelegrafist ved Forsvarets Centralradio (FCR) født den 23. juli 1930. Altid driftssikker og pligtopfyldende i sit arbejde på stationen. Han havde en fortid som radiomath i marinen, derefter telegrafist ved forskellige danske rederier. Han var en stilfærdig medarbejder. I selskabeligt samvær havde han en usædvanlig evne til – midt i en debat at komme med en kort rammende kommentar, der sad lige plet og altid udløste en befriende latter.

Han startede altid sin vagt med at tappe et glas vand af vandhanen og sætte det i køleskabet. Når det var tilpas kølet ned, hentede han det og drak det langsomt, hvorefter et nyt blev sat ind til afkøling.

Albrecht underviste i flere år i navigation og radiotelefoni i det gamle Tønder Amt. Han var medlem af marinehjemmeværnet. 

Haar, Alice

Børn:

Haar, Tina, sygeplejerske

Haar, Anja, speditør

Allégade 9 Amtsskatteopkræverens hus

Matrikel nr. 225

Boligareal: 147m² inkl. 59 m2 tagetage Udhus 16 m2 som

tilbygning.

Grundareal: 215m²

Byggeår: 1828


Beskrivelse 2019 Entré med trappe, vinkelstue med planker og

brændeovn med cirkulation, køkken, badeværelse fra 2014 med

gulvvarme og mørke fliser, bryggers med håndvask og

vaskemaskine/tørretumbler. 1. sal rummer stort værelse med

fyrretræsgulve og spots i loft samt soveværelse.

 

Lejebolig 1881-89

Edens, Johan Thomsen, amtsskatteopkræver, født 13. okt. 1812 i

Hemme. Søn af købmand og kromand, Henning Nagel Edens og Telche

født Thomsen i Hemme. Medlem af madegranden fra 1882. Død 31.

maj  1892 i Løgumkloster. 79 år gammel. Gift 12. okt. 1849 med

Edens, Jacobine Christine, født den 12. jan. 1819. Død 12. nov. 1904 i Løgumkloster. 85 år. Datter af kådner, Andreas Outzen og Abel født Jessen. Moderen bliver gift 2. gang og bor i Markedsgade 15.

Børn:

Edens, Heinrich Adolf, født den 30. juli 1852 i Løgumkloster. Manufakturhandler i Aabenraa. Gift den 26. sep. 1879 i Løgumkloster med Marie Margrethe Henriette, født den 10. okt. 1855 i Løgumkloster. Datter af Michael Nielsen og Henriette Christine, født Meyer.

Edens, Abeline Therese Charlotte Justine, født den 8. nov. 1856. Gift den 12. okt. 1881 i Løgumkloster med kongelig assistent, Lorenz Andreas Nissen, født den 15. okt. 1849 i Haderslev. Søn af pastor emr., Christian Ludwig Nissen og Benedicte Friederike Marie Henriette Heldt. De bosatte sig i Ebenswalde ved Hamborg.

Edens, Jacobine, gift Petersen i Tønder.

Edens, Johanna Jacobine Georgine Nicoline Louise, født den 29. jan 1862 i Løgumkloster. Se Slotsgade 6.

  

Ejer 1889-1906

Marcussen, Mathias Wind Bjørn, møller senere uldspinder og kulhandler, født den 10. feb. 1844 i Møllegade 12 i Løgumkloster. Søn af købmand og gæstgiver, Andreas Feddersen Marcussen og Ingeborg Nicoline Catharine, født Bjørn. Han

døde den 1. mar. 1900 i Løgumkloster. 56 år. Gift med

Marcussen, Anna Marie, født Thisen Gyndt c1849 i Nordslesvig. Datter af Jes Gyndt og Anna Susanne.

Hun døde den 20. sep. 1920 i Løgumkloster. 71 år.

Mathias var frem til 1883 møllerejer af Sjølund mølle i Vejstrup, Vejle amt. 

Børn:

Marcussen, Jes Feddersen, født den 29. jan. 1876 i Genner. Han døde den 20. maj 1899 i Løgumkloster. 23 år.

Marcussen, Anna Mathilde, født den 11. apr. 1878 i Vejstrup, Vejle. Se næste ejer.

Marcussen, Andreas Feddersen, snedkersvend i Husum, senere snedker i Møgeltønder, født den 27.

okt. 1880 i Vejstrup, Vejle. Gift den 29. mar. 1905 i Løgumkloster med Ellemine Cathrine Skov, født den 13. jan. 1881 i Løgumkloster. 8 børn. Datter af landmand Skov, Anton Petersen, Østergade 5a.

Marcussen, Johannes, født den 22. jan. 1883 i Løgumkloster.

Marcussen, Christine, født den 18. okt. 1885 i Løgumkloster. Gift med landpostbud, Jens August Clausen, født den 8. jan. 1883 i Felsted. De bor i Østergade 18a fra 1919-37.

Marcussen, Heinrich Ahrendt Laue Christian, født den 7. maj 1888 i Løgumkloster.

 

Lejebolig 1904

Nagel, Peter Heinrich Wilhelm, jernbanearbejder. Gift med

Nagel, Marie, født Detlefs.

Børn:

Nagel, Hermann Peter, født den 27. aug. 1901 i Løgumkloster.

Nagel, Arnold Claus, født den 6. okt. 1902 i Løgumkloster.

Nagel, Else Marie, født den 25. nov. 1903 i Løgumkloster.

 

Ejer 1906-11

Bech, Peter Veivardt Jensen, klædefabrikant, uldkræmmer og dugmager, født den 8. dec. 1874 Kobberup, Søby sogn på Fyn. Konf. i Skive. Søn af banevogter, Jens Andersen Bech og Karen Marie Hansen, Søby. Gift den 12. juni 1903 i Løgumkloster kirke med

Beck, Anna Mathilde, født den 11. apr. 1878 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer.

Børn:

Beck, Jens Jensen, født den 10. mar. 1904 i Løgumkloster. Se Møllegade 5.

Beck, Mathias, født den 10. juni 1906 i Løgumkloster.

Beck, Maks Jensen, født den 19. nov. 1910 i Løgumkloster. Døde spæd.

 

Ejer 1911

Schulz, Anton, brygger og landmand, født den 24. dec. 1864 i Løgumkloster. Se Jernbanevej 12 1906-38

 

Ejer 1911-17

Blaschke, Johannes Mathiesen, snedker og brandmand, født den 12. nov. 1883 i Løgumkloster. Søn af Paul Blaschke og Anne Christine, født Rossen fra Søndergade 3. Han faldt i 1. Verdenskrig den 13. okt. 1915 i Schratzmännle, Vogeserne, Frankrig. Han ligger begravet på Hohrod Soldatenfriedhof – Vogeserne. Gift den 4. juni 1907 i Ravsted kirke med

Blaschke, Inger Marie, født den 24. juli 1882 i Arnum, Gram. Datter af Peter Madsen Damm og Anna, født Holm.

I 1921 bor hun med børnene på Torvet 11 i Tønder. Herefter flytter hun til Vestergade 35 og videre til Lillegade 2 i begge i Tønder.

Børn:

Blaschke, Anna Petra Pauline, (ANNI) født den 26. juli 1907 i Løgumkloster. Hun døde af lungetuberkulose den 22. dec. 1935 på Øresundshospitalet. 28 år. Begravet på   Bispebjerg Kirkegård.

Blaschke, Peter, født den 2. okt. 1908 i Løgumkloster.

Blaschke, Poul, bagersvend, født den 28. jan. 1911 i Løgumkloster. Gift den 26. juli 1936 i Lynæs kirke Torup sogn, Hundested med fabriksarbejderske Margrethe Blaschke, født den 9. juli 1911 i Blaagaards sogn, København. Datter af Marius Kryger og Petra Marie, født Pedersen. Børn: Ulla Kryger Blaschke, født den 3. nov. 1934 i Frederiksværk. Bosiddende i 1940 på Ulrikkenborgvej (Buddingevej) 183 st. th i Lyngby.

 

Ejer 1917-1918 Schulz, Anton, landmand, Se ovenfor

 

Ejer 1918-71

Jensen, Hermann, entreprenør og arbejdsmand, født den 27. maj 1876 i Melsgård ved Nordborg på Als. Søn af smedemester, Jens Hermann Jensen og Andrea Christine, født Neidich. Han har gennem mange år udført mange store entreprenøropgaver, særligt for jordlovsudvalget, ligesom han har ført tilsyn med byens kloakarbejder. Han døde den 26. dec. 1956 i Løgumkloster. 80 år. Gift den 3. feb. 1899 (guldbryllup 1949) med

Jensen, Ingeborg Christine, syerske, født den 6. november 1978 på Skodsbøl mark, som ligger øst for Gråsten. Datter af indsidder, Per Lauritz Thomsen og Ingeborg Christine, født Hansen. Christine døde efter nogen tids sygdom den 13. apr. 1971 i Løgumkloster. 92 år.

Børn: De havde en søn, der døde som ung.

 

Lejebolig i 1927-:

Lucassen, Arthur Julius, slagter, født 8. juli 1890 i Flensborg. Se Vindmøllegade 14

 

Logerende mor -1940-47: Thomsen, Christine Ingeborg, født den 31. mar. 1850 i Skodsbøl, Broager. Datter af skrædder Philip Hansen og Anna Margretha, født Wiesendalen. Gift med teglmester Lorenz Thomsen. Hun døde i huset som byens ældste knap 97 år gammel den 25. mar. 1947. Begravet i Løgumkloster.


Lejebolig -1940-: Wandahl, Oskar, forsikringsagent for dansk spareselskab København, født den 24. aug. 1913 i Lille Nustrup, Haderslev. Gift med 

Wandahl, Andrea, født den 25. dec. 1913 i Aller, Broager.

Børn: Wandahl, Gretha Marie, født den 24. dec. 1938 i Varnæs, Åbenrå.

 

2 ejere 1971

Pors, Peter Clausens, født den 1. august 1915 i Møllegade 17, Løgumkloster.

Pors, Niels Ejner Hansen, den født 17. april 1925 i Møllegade 17, Løgumkloster.

De ejer også staldbygningen bagtil som efter 1971 bliver til Elmeallé 6.

 

Øvrig Lejer 1925-27: Jørgensen, Magdalene, husassistent, født 1901 i Tønder amt.

 

Ejer 1971-84

Wilkens, Kaj, eksam. assurandør. Han er født og opvokset på plovfabrikken i Bovlund, Branderup, men flyttede i en ung alder til Århus, hvor han stiftede familie. Han døde i foråret 2008 i Tranbjerg. Kaj blev også udlært smed, men kom senere på handelsskole i Århus. Derpå læste han til assurandør og har resten af sit arbejdsliv arbejdet som assurandør, først for forsikringsselskabet Statsanstalten og siden Kgl. Brand. Gift med

Wilkens, Mariche, født Taszarek den 13. dec. 1942 i Hellevad. Se nedenfor.

De har aldrig beboet huset.

 

Lejebolig 1971-84

Taszarek, Willi, murermester, født den 2. feb. 1917 i Øster Løgum, Genner. Søn af Sylvester Tazarek og Ellen Marie, født Schmidt. Han var murer i Mårbæk. Døde den 12. nov. 1992 i Løgumkloster. 75 år. Gift borgerligt den 4. juli 1942 i Klovtoft, Hellevad med

Taszarek, Hanschen Emma Charlotte, født den 21. mar. 1915 i Hellevad. Datter af murermester, Jørgen Peter Sievertsen og Maria Johanna Emma, født Nicoll. 

Børn:

Taszarek, Mariche, (MIDDE) født den 13. dec. 1942 i Hellevad. Gift den 26. mar. 1966 med Wilkens.

Taszarek, Robert, murer, født i 1944 i Løgumkloster. Gift den 27. maj 1967 med (skilt) Karen Mammen (1945-), datter af Anita Mammen i Løgumkloster. Samlever med Hanne Lise A. Steffan Taszarek (1983-). Ingen børn kendes fra 1. ægteskab. Senere bosiddende i Klostergade 13 og på Åløkkevej 8.

Taszarek,Birgit, født den 15. apr. 1949 i Hellevad.  Gift på Løgumkloster Rådhus 1972 med gårdmand på Sivkro, Lorenz Chr. Linnet Petersen (Tønder 1947-), Børn: Fabien Lena Petersen født 1973; Daniel Petersen født 1974; Nicole Lene Petersen født 1975; Allan født 1975; Heidi født 1977 og Gabi Petersen født 1979. Nogle af børnene er adopteret fra Inger og William Taszarek (1951-1984).

Taszarek,William, arbejdsmand, født den 30. maj 1951 i Hellevad. Gift den 22. feb. 1974 i Lynge kirke med Inger Højberg, født Larsen. Han døde den 30. sep. 1984 på Hellevadvej 23 i Bedsted. 33 år. Urne nedsat ved Løgumkloster kirke. Frem til 1984 boede de i stationsbygningen i Sivkro Hellevadvej 23.

Taszarek,Solvej, født den 21. mar. 1954 i Klovtoft, Hellevad. Gift 1979 med Verner Fleskens (1950-) fra Alfling i Tyskland. 2018 bosiddende i Bad Kissingen med efternavnet Bauernschmitt.

Taszarek, Annelie, kok, født den 28. juli 1957 i Ø. Terp, Bedsted.  Gift med Svend Aage Holm (1951-).

 

Ejer 1984-95

Tessendorf, Michael. Gift den 28. juni 1986 med

Tessendorf, Merete. 2018 Bosiddende på Dravedvej 3. 2020-23- bosiddende i Tønder.

Børn:

Tessendorf, Mark. Gift den 17. sep. 2016 med Melanie, født Johansen.

 

Ejer 1995- Bjørn, Ellen.

 

Ejer 2006-2023- Pedersen, Jens Hattens Høegholm


Sjølund mølle
Foto 1987

Allégade 11 Bageri

Foto 2012 Huset er fjernet 2017

Matrikel nr. 224

Boligareal: 98 m²

Grundareal: 715 m²

Byggeår: 1850. 

Ejer 1894–1909

Skrydstrup, Christian Hansen, først møllersvend senere

grovbager, født 6. dec. 1853 i Løgumkloster. Han døde den 3.

dec. 1932 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. Søn af

arbejdsmand, Peter Hansen Skrydstrup og Anna Marie, født

(Schmidt/Frandsen) og død den 27. feb. 1897 i Løgumkloster.

Gift den 28. sept. 1878 i Løgumkloster med

Skrydstrup, Anna Christina, født den 27. sept. 1854 i

Løgumkloster. Datter af bagermester, Marcus Petersen Jepsen og

Maren, født Jacobsen fra Klostergade 27. Hun død den 13. januar

1931 i Løgumkloster.

De boede deres sidste dage i Sparekassens alderdomshjem i

Søndergade.

Børn:

Skrydstrup, Peter Hansen, bager senere overpolitibetjent, født den

20. juli 1879 i Løgumkloster. Han døde den 15. maj 1961 i Skolegade i Helsinge, Frederiksborg amt og blev begravet i Tønder. Gift med Minna Wilhelmine Claudine, født Ketelsen. Hun døde i 1956 i Tønder. Børn: Skrydstrup, Christian Hansen, døde kun 1 dag gammel i 1904 i Løgumkloster; Skrydstrup, Christian Hansen, født 23. juli 1905 i Løgumkloster; Skrydstrup, Karl Peter, født den 20. aug. 1906 i Løgumkloster; Skrydstrup, Johannes Theodor, født den 10. jan. 1907 i Løgumkloster. Skrydstrup, Anneliese Christine, født den 8. juli 1912 i Løgumkloster.

Skrydstrup, Maren Mathilde, født den 18. august 1880 i Løgumkloster.

Skrydstrup, Anne Marie, født 15. aug. 1882 i Løgumkloster. Hun blev gift den 28. sep. 1803 i Løgumkloster med Max Friedrich Lepper, født den 28. aug. 1880 i Skærbæk.

Skrydstrup, Marcus Peter, lokomotivfører, født den 15. maj 1885 i Løgumkloster. Den 11. april 1944 stod han som vanlig på sit lokomotiv. Da toget ankom til Sønder Løgum station, blev han ramt af en maskinpistolsalve og dør på stedet. Han bliver begravet i Løgumkloster. Gift 1. gang med Henriette Sørensen, der døde 6. apr. 1925 i Niebüll. 2. gang gift den 27. feb. 1927 i Løgumkloster med syerske Maren Christine Lorenzen, født den 28. apr. 1898 i Løgumkloster. Datter af skræddermester Jens Hansen Lorenzen og Hanne Wind f. Tæstensen fra Allégade 3.

Skrydstrup, Andree Marie, født den 17. dec. 1892 i Løgumkloster. Hun blev gift med Oskar Schell og de emigrerede sammen til San Francisco i USA i 1922. Hun døde af blodforgiftning i juni 1932 i San Francisco.

 

Logerende familie, mandens forældre:

Skrydstrup, Peter Hansen, arbejdsmand, født den 21. feb. 1818 i Agerskov. Søn af Jeff Hansen Skrydstrup og Anna Kjærgaard. Han døde af tuberkulose, phthisis pulmon den 25. apr. 1884 i Løgumkloster. 66 år. Gift den 18. april 1848 med Skrydstrup, Anna Marie, født Frandsen den 15. sep. 1821 i Vestergade 1b, Hun døde den 27. feb. 1897 i Løgumkloster. 75 år.

Børn: Skrydstrup Johannes Hansen, født den 14. juni 1848 i Løgumkloster. Bosiddende i Nordamerika; Skrydstrup, Hans Hansen, uldspinder, født den 22. dec. 1850 i Løgumkloster. Bosiddende i Bøgvad; Skrydstrup, Christian Hansen, grovbager og husejer født 6. dec. 1853 i Løgumkloster; Skrydstrup, Anton Hansen Skrydstrup. Bosiddende i Sommersted.

 

Lejebolig 1902

Jørgensen, Chresten Hansen, bager. Gift med

Jørgensen, Anna Louise, født Veitheer.

Børn:

Jørgensen, Peter Christian, født den 5. juli 1902 i Løgumkloster.

 

Ejer 1909–1915

Møller, Georg Marius, bager, født den 4. sep. 1884 Løgumkloster. Søn af Andreas Jürgen Møller

(Storegade 1) og Anna Kristine Georgine Gissemann (Møllegade 20). Han solgte bageriet til en mand

fra Borup, Sundeved. Få dage senere er han på vej mellem Brede og Abild. Han kører i automobil

med sagfører dr. Sievers. Da Møllers hat på et tidspunkt fløj af sprang han af bilen mens bilen

stadig var i høj fart. Han styrtede på den hårde chausse og fik brud på hjerneskallen. Han blev

indlagt på sygehuset, men døde samme aften, tirsdag den 4. juli 1912 i Løgumkloster. 27 år.

Gift den 11. okt. 1906 i Ravsted med

Møller, Anna Caroline, født den 9. mar. 1885 Ravsted. Datter af Jes Hansen Bödewadt (9.11.1834Ravsted–24.7.1895Ravsted) og Anna Maria Petersen (30.11.1846Egvad–31.10.1924Ravsted). Hun døde den 26. sep. 1959 i Tinglev.

Børn af 1. ægteskab:

Møller, Andreas Jürgen, født den 20. jan. 1907 i Ravsted. Han døde den 14. maj 1999 i Nordborg.

Møller, Anne Marie Georgine, født den 1. feb. 1910 i Løgumkloster. Hun døde den 10. sep. 1996 i Tinglev. 86 år. Gift med gårdejer i Stoltelund ved Fårhus Johannes Jacob Rohwedder, født den 12. mar. 1900 i Hahnerau i Holsten. Søn af gårdejer Claus Rohwedder. Gården de ejede var på 256 tdr. land med 2 plage, 6 heste, 26 køer, 65 ungkvæg og 50 svin.

Møller, Anna Georgine Christine, født den 1. okt. 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 30. nov. 1996 i Slesvig. Gift 1. gang med Albert Paasch. Gift 2. gang med Otto Würfel.

Møller, Marine Jessine, født den 7. aug. 1912 i Ravsted. Hun døde den 11. dec. 1915 i Ravsted.

 

Anna Caroline Bödewadt blev 2. gang gift den 29. nov. 1921 i Tinglev med

Sørensen, Jes Peter, født den 3.mar. 1873 Tinglev. Han døde den 21. apr. 1968 i Tinglev.

Barn af 2. ægteskab:

Sørensen, Marius, født den 11. dec. 1921 i Tinglev. Han var 1. gang gift den 14. apr. 1949 i Tinglev med Tora Marianne Sørensen, født Andersen, Allégade 11. Skilt allerede i 1950. Han døde den 5. jan. 1987 i Tinglev. 65 år. Børn: Manfred Bødewadt Sørensen, med tak til samme.

 

Efter 1915 flytter Anna Caroline ind hos Jes Peter Sørensen, Stoltelundvej 24, Bajstrup ved Tinglev som husholderske. Efter 5 år kommer hun i lykkelige omstændigheder/bliver gravid (formoder barnebarnet, Manfred) med Jes Peter, og de gifter sig. Den 27. mar. 1952 køber de ejendomme Grønnevej 46, Tinglev og flytter hertil.

 

Logerende familie 1911

Møller, Louis Marius, bager, født den 22. dec. 1886 i Åbenrå. Konfirmeret i Løgumkloster. Gift den 8. aug. 1911 i Løgumkloster med

Møller, Anne Marie, født Asmussen, født den 26. maj 1889 i Kliplev.

Børn:

Møller, Andreas Jørgensen, født den 11. sep. 1911 i Løgumkloster.

 

Ejer 1915–1920

Hansen, Jacob Herman Peter, bager, født den 20. apr. 1888 i Åbenrå. Søn af Peter Hansen og Marie Cathrine, født Nicolaisen. Gift med

Hansen, Adele, født Berg i Jejsing.

Børn:

Hansen, Hermann Gottfried, bager, født den 19. feb. 1913 i Løgumkloster. Han blev gift den 27. feb. 1936 i Nr. Løgum kirke med Anna Margrethe, født Lorenzen den 18. apr. 1813 i Nr. Løgum.

Hansen, Adele, født den 27. jan. 1914 i Løgumkloster. Døde spæd.

Hansen, Kirstine Marie, født den 20. feb. 1915 i Løgumkloster.

Hansen, Johanne, født 1921 i Jejsing. 

 

I 1921 flytter de til Løgumgårde, hvor de har drevet den derværende bagerforretning - der kaldes faderen bare Peter.

 

Øvrig lejer

Mathiesen, Anni, enke, født 17. dec. 1888 i Vinderup, Sahl sogn – vest for Struer.

 

Ejer 1920–1921

Skov, Hans Peter, bagermester.

 

Ejer 1921 – 1950

Andersen, Carl Anton, bagermester, født den 10. december 1886 i Gammel Haderslev sogn. Søn af høker, Jens Andersen (Ringgive1840-Haderslev1912) og Marie, født Christensen (Varnæs1854-Haderslev1932). Mellem 1891-1914 boede de i Tyska Sankta Gertrud sogn i Stockholm. Han døde den 17. feb. 1962 i Tønder og bliver begravet ved Løgumkloster kirke. 75 år.

I 1929 er han udsat for en voldsom trafikulykke. Ved baneoverskæringen mellem Gravlund og Alslevkro overser han, på grund af et kraftigt snevejr, toget. Bilen bliver ramt af toget og splintredes og spredes til alle sider. I bilen er bagermesteren og en lærling. De bliver begge revet flere meter hen ad banelegemet. Med toget bliver de ført til Løgumkloster sygehus. Her bliver bagermesteren behandlet for sine overfladiske kødsår og kan efter den lægelige behandling selv gå hjem. Lærlingen har fået en flænge i hovedet og må blive på sygehuset nogle dage. I 1940’ernes benzinrationering ombygger bager Andersen sin bil til at kunne blive trukket af en hest. Han kan dermed fortsat betjene sine kunder på landet. Gift den 31. juli 1920 i Emmerlev med

Andersen, Marie, født den 17. juli 1887 i Emmerlev. Datter af smed, Andreas Mathiesen og Elise Marie født Lausten. Hun døde boende Ved Dammen 8 den 24. maj 1963 på Tønder Sygehus 78 år. Begravet i Løgumkloster. 

Børn:

Andersen, Jens Andreas født den 8. feb. 1922 i Løgumkloster. Døde 6 dage gammel.

Andersen, Elise Marie, født 17. marts 1923 i Løgumkloster. Gift med konditor, Johan Friedrich Brix. Se næste ejer.

Andersen, Jens Andreas, ugift bagersvend, født den 2. marts 1926 i Løgumkloster.

Andersen, Werner Marius, ugift bagersvend, født 20. maj 1927 i Løgumkloster.

 

Ansatte beboere:

Løbner, Anton Marius, bagersvend, født den 4. apr. 1895 i Bedsted, søn af Edvard Petersen Løbner og Caroline Jensine født Brink. Gift. Efter Marius’ død rejser hans kone til Unjamwesi i Østafrika for at arbejde på missionsstationen.

Hansen, Asmus, bagerlærling, født den 28. jan. 1906 i Flensborg.

Lange, Anne-Elise, husassistent, født den 22. apr. 1910 i Sverige.

Paulsen, Anne Bothilde, tjenestepige i 1930, født den 7. juli 1914 i Løgumgård. Datter af Karl Andersen Paulsen og Anna født Friedrichsen.

Petersen, Carl Thomas, bagersvend i 1930, født den 29. maj 1885 i Egernsund. Søn af Andreas Petersen og Anna Dorothea Rose.

Petero, Ernst Gustav Reinwich, bagerlærling i 1930, født 1911 i Flensborg.

Brix, Johann, bagersvend -1940-. Se næste ejer.

Madsen, Hans Peter

Ebbesen, Adolf, bagerlærling 1940, født den 24. sep. 1922 i Hvidding.


1934 bygges der værelse og garage til.

 

3 ejere 1950-76

Andersen, Elise Marie, født 17. marts 1923 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Gift med konditor, Johan Friedrich Brix.

Andersen, Jens Andreas, ugift bagersvend, født den 2. marts 1926 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer.

Andersen, Werner Marius, ugift bagersvend, født 20. maj 1927 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer.

Han døde den 20. nov. 1983 på Tønder Sygehus bosiddende ved Dammen 8. 56 år. Urne nedsat ved Løgumkloster kirke. Han boede i mange år på loftet i Allégade i samme rum som sin bror Jens, men flyttede senere til Bris’ hus Ved Dammen 8.

 

Ejer 1976-94

Brix, Johan Friedrich konditor, født i 17. marts 1918 i Rødding. Søn af landmand og gæstgiver, Hans Brix (Rødding1870-) og Bodil Marie født Møller (Vejen1892-). Forældrenes Børn: Johan Brix, født 1918 i Rødding. Petrine Marie Brix, født 1919 i Rødding. Niels Brix, født 1920 i Rødding. Maren Brix, født 1922 i Rødding. Johan overtog bagerforretningen efter sin svigerfar, Carl Anton Andersen. Brix flytter ind i Allégade og Andersen flytter i et nyerhvervet hus Ved Dammen 8. Han døde den 13. juni 2013 i Løgumkloster. 95 år. Gift 4. maj 1952 i Løgumkloster med

Brix, Elise Marie, født 17. marts 1923 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 23. dec. 2004 i Løgumkloster. 81 år.

Børn:

Brix, Margrethe, folkeskolelærer på Holmeåskolen i Brørup, født den 2. feb. 1953 i Løgumkloster. Bor ved Dammen 8 i Løgumkloster.

Brix, Hans Joachim Andersen, konditor og min bedste legekammerat gennem min barndom, født 6. juni 1957 på Tønder Sygehus. I 1972 bliver Hans kørt ned af en bil på hjørnet af Markedsgade/Markledgade. Han bliver ført med ambulance til Tønder sygehus, men bliver hurtigt udskrevet. Jeg når ikke engang at besøge ham.

I 1976 bygges 18 m2 til bageriet. Samtidig fjernes den store kulfyrede ovn.

I 1984 bygges 111 m2 til bageriet.

 

Ejer 1994-2012

Brix, Hans

Hans overtog bagerforretningen efter sin far, Johan Brix.

 

Nedrevet 2016

 

Ejer 2012-17 Grundejer 2017-20

Gram, Morten Wind

Gram, Pia Wind

 

Nybygget

Ejer 2020-23- Hansen, Lone Midtgaard

Vestslesvigs Tidenden den 4. juni 1912.

Allégade 13 Kommunekontoret

Matrikel nr.: 445

Boligareal: 190 m²

Grundareal: 702 m²

Byggeår: 1902 Tegnet af arkitekt J. K. Jensen

(Gammelt nr. 63)

Husets arkitektur er præget af perioden ’Bedre byggeskikke’. I denne

periode blev kirken restaureret under ledelse af arkitekterne Lønborg

Jensen og J. K. Jepsen. Disse to arkitekter har haft stor indflydelse på de

huse der er bygget i starten af 1900.

Typisk for perioden er den lave taghældning med udhæng med bjælker med synlige og profilerede spær og bjælkeender og vindskeder. Der er velbevarede trempelkonstruktioner omkring vinduerne, hvilket er typisk fra tyskertiden.

Fra klassicismen er medbragt indramning af vinduerne, slutsten, hjørnekvadre.

Trempelkonstruktion på dette byhus er specielt for Sønderjylland og for den sydlige del af Vadehavsområdet. I resten af Danmark forekommer bygninger med trempelkonstruktion ellers primært som udlænger til gårdene, der blev opført omkring forrige århundredeskifte.

Facaden har markeret sokkel og fremhævede hjørnelisener. Vinduerne har sålbænk og vinduesåbningerne er prydet af dekorative stik, der er fremhævet med "bryn".

Overgangen mellem mur og trempel er markeret med en vandret gesims.

Tagfladen er belagt med skifer.  

I Nordtyskland kaldes disse bygninger for "gewerkschulenstil" fordi de ofte er opført af håndværkere, der havde været på efteruddannelse på "baugewerkschule". De første trempelhuse i Tyskland kendes tilbage til 1830´errne, hvor trempelkonstruktionen er beskrevet, men typen slår først rigtigt igennem i Tyskland i tiden omkring 1870.

Den karakteristiske trempelkonstruktion er en særlig konstruktion, der giver mulighed for at udnytte loftsrummet bedre.

Det gennemarbejdede murværk er opført med stor præcision og de krævende detaljer med udførelse af mønstermurværk mm. er udført i høj håndværksmæssig kvalitet. Murværket er regelmæssigt og stenene er maskinelt fremstillede og hårdtbrændte, fugerne er udført præcist i en hård mørtel, der er let indfarvet.

De dekorative detaljer som hjørnekvadre mm. er udført i en cementholdig mørtel, der er bearbejdet på stedet, og der er ikke brugt "katalogvarer" med færdigstøbte dekorationer, som det ellers kendes for denne periodes byggeri.


Ejer 1902-

Hattesen, Mariane, født den 5. okt. 1849 i Jylland. Se Store Åved.

 

Lejebolig 1904-1917

Meyer, Christian Frederik, etatsråd og amtsforvalter (1812-35) i Løgumkloster og senere i Haderslev Østeramt, født den 17. aug. 1771 i Hohen Wedtedt (samme sted som pibefabrikant Bock). Søn af J. H. Meyer og Ingeborg. Han døde den 16. dec. 1848 i Løgumkloster. Se Vestergade 3a

 

Ejet af Løgumkloster Flækkekommune 1917-1958

 

Lejebolig 1917-21

Stellmann, byrådssekretær. Han ansøger om afsked i nov. 1921. I stedet indtræder dommerfuldmægtig Andersen.

Før 1917 var han kommunesekretær i Birkerød. Her stjal han samlet 7.379 kr. af Birkerød kommunekasse til sig selv. Da Stellmann havde fået pladsen som byrådssekretær i Løgumkloster, fik han brev fra den nye kommunesekretær i Birkerød om, at der manglede 3000 kr., som han øjeblikkelig skulle sende ham. Stellmann stjal så 2600 kr. af Løgumkloster kommunekasse, men sendte kun 1.500 kr. som et afdrag på gælden. Resten brugte han til sig selv.

De 3000 kr. som manglede i Løgumkloster kommunekasse var i øvrigt et tilskud fra Amtskontoret i Tønder, som så aldrig nåede Løgumkloster kommunekasse. Men borgmester Haase, der dengang var borgmester i Løgumkloster, troede det var hans fejl. Han dækkede kasseunderskuddet med sine egne lommepenge og gik herefter af som borgmester.

    

Lejebolig 1925-1948

Lund, Richard Lausen, bogholder og byrådssekretær i 1925-46 ved Løgumkloster Kommune, formand for selskabelig forening -1930 og medlem af madegranden fra 1930, født den 6. juni 1891 i Skodborg. Søn af avlskarl, Niels Petersen Lund og Christine, født Schulz. Han døde den 15. maj 1946 på folkekuranstalten i Hald, Dollerup sogn – syd for Viborg og blev begravet i Løgumkloster. 54 år. Gift den 26. oktober 1920 i Skodborg kirke med

Lund, Thea Bertha Auguste, lotteri-kollektrice, født Brandes den 6. juni 1896 i Blumlager kirche i Celle, Tyskland. Hun flytter herfra til 2. salen i Markledgade 5. Hun døde den 19. okt. 1992 i Løgumkloster.

I 1921 boede de med Richards mor i til leje i Skodborg, hvor han var bogholder.

Børn:

Lund, Niels Heinrich, født den 8. maj 1922. Død den 7. feb. 1925 i Løgumkloster. 2 år gammel. Da hans mor var i gang med at ordne vasketøjet, havde hun forladt vaskerummet for at hente noget i et værelse. Mens hun var væk, kom Niels Heinrich ind fra gården og faldt baglæns ned i et fad med varmt vand. Han kom straks på sygehuset, men kunne ikke genoplives.  

Lund, Richard, bankassistent, født den 26. mar. 1926 i Løgumkloster. I 1943 tager han præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole. Han blev gift den 17. nov. 1951 i Løgumkloster kirke med barneplejerske, Ida Amalie Jeppesen, født den 30. apr. 1927 i Lillegade 17, Løgumkloster.

 

Lejebolig 1948–1958

Thomsen, Peter Paulsen, kæmner ved Løgumkloster herunder pantefoged -1935 afløses af Hans

Møller, født den 28. marts 1905 i Storegade 18. Gift den 9. aug. 1932 i Løgumkloster med

Thomsen, Sigrid Skovmand, født den 6. august 1905 i Vester Åby sogn, Ålborg.

De boede først på Jernbanevej 4 (1932-35), så ved Banen 18 (1936-48), herefter her i Allégade 13

(1948-58) for til sidst at flytte om på Vænget 23 (1958-91).

Ansat husassistent: Hinrichsen, Magdalana Clara, født den 11. maj 1933 Tornskov, Nr. Løgum.

Datter af jord og betonarbejder Christian Andreas Hinrichsen og Sophia Marie. 

 

I 1958 flyttes kommunekontoret herfra til De gamles Hjem på Åløkkevej.


Ejer 1958-1999

Aalling Johannes, agronom senere inseminør, var med til at starte frysehuset i Løgumkloster i 1948, medlem af fjernvarmecentralen frem til 1959, formand for andelsboligforeningen fra starten i starten af 1940’erne til 1959, født 5. marts 1912 på Vester Nebel skole. Søn af lærer og kirkesanger, Kristen Nielsen Jensen Aalling og Ane Loftager. I 1940 boede han på Kronprinsesse Sophies vej 11A i København F. Han døde den 8. sep. 1959 på Odense amts- og bys sygehus efter et uheld i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 47 år. Gift den 4. feb. 1940 i Vedsted kirke med

Aalling, Sofie Elisabeth, født Nielsen den 23. mar. 1914 i Gråsten. Datter af skipper, Hans Peter Nielsen og Christine Elisabeth, født Johansen. I 1940 boede hun på Fuglebakkevej 83, København F. Hun døde den 16. juli 2001 på de gamles Hjem i Løgumkloster. 87 år.

Børn:

Aalling, Kirsten, født den 27. aug. 1942 på Jørgen Jensensvej 47 i Herlufsholm, Næstved. Gift den 5. juni 1965 med Johannes Poulsen Christensen.

Aalling, Vagn Kristian, født den 29. mar. 1946 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 9. juli 1966 med Ketty Outzen, født den 1. juni 1938. Børn: Lenette Aalling. Vagn blev 2. gang gift den 15. apr. 1972 med Randi Christiansen, født den 7. aug. 1944. Børn: Malene Aalling. Vagn blev 3. gang gift den 20. maj 1987 med Jytte Margrethe Svenningsen. født den 22. juni 1960. Børn: Kristian Aalling. 2014 boende i Værløse.

Aalling, Martin, født den 4. jan. 1951 i Løgumkloster. Gift med Jonna Weiss.

 

Deklaration: Undertegnede: Sophie Aalling forpligter herved mig og fremtidige ejere af matr.nr. 445 Løgumkloster, af areal 702m2, til at tåle, at Løgumkloster kommune på egen bekostning nedlægger en kloakledning og etablerer en brønd på grunden. Kloakken skal henlægge uforstyrret, og kommunen skal til enhver tid have ret til eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder.

Det er forbudt inden for en afstand på 2,0 m til hver side af kloakkens midtlinje at foretage bebyggelse eller beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder. Eventuel erstatning for ulempe, eller skade hidrørende fra fremtidige eftersyns- og reparationsarbejder fastsættes I mangel af mindelig overenskomst af uvildige personer udmeldt af retten i Tønder.

Den ovenstående deklaration begæres lyst servitut stiftende på ejendommen matr.nr. 445 Løgumkloster med respekt af alle nu på ejendommen tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad I tingbogen og med Løgumkloster kommunalbestyrelse som påtaleberettiget.

Løgumkloster den 29. jan. 1986.

 

Ejer 1999-07 Hansen, Claus Heinrich. Bosiddende Gewerbestrasse 4, 25923 Süder Lügum.

 

Ejer 2007-2023-

Møller, Jens, Ridder af Dannebrogordenen, automekaniker og Lada & Mitsubishi forhandler i Bedsted 1979–2000, født den 12. juni 1954 på Tohede, Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Lydik Jensen Møller, født den 20. apr. 1921 i Mårbæk, Bedsted og Elna Sofie, født Jørgensen den 27. okt. 1932 i Hostrup. (Se Engvej 17) Jens er blandt meget andet medlem af ungdomsskolebestyrelsen, formand for Museum Sønderjylland 1998 -2017, - Dybbøl Bankes bestyrelse 1998-2017 og - Dybbøl mølles bestyrelse 1998 -2017, medlem amtsrådet

1998 -2007 indtil det blev nedlagt Herefter blev han medlem af Region Syddanmark 2007-2015 samt medlem af Tønder kommunalbestyrelse 2007-21 og han startede ligeledes Løgumkloster Klokkeorden af 2012 hvor han blev Abbed. Se mere på http://www.jensmøller.com Gift 1. gang 1978 med

Møller, Helga

Børn:

Møller, Laila, Gift Andersen. født den 28. mar. 1978. 3 børn.

Møller, Tommy, født den 6. juli 1982. 2 børn.


Gift 2. gang med

Møller, Marianne Kam.

Børn:

Møller, Kevin Kam. Født den 20. juni 1989. 1 barn. Se mere nedenfor.

Møller, Kristina Kam, født den 5. feb. 1992 1 barn.

Opvokset i familien: 

Pedersen, Lisa gift Ravn. 3 børn.


Gift 3 gang med

Møller, Tove Toft, født den 31. mar. 1952 i Dyrhus. Ubjerg. Datter af tolder, Egon Ebbesen og Dorothea Ebsen.

Toves døtre:

Boulund, Maria, gift Myrup. 2 børn.

Boulund, Sara. 3 børn.

 

Møller, Kevin Kam, Højde: 200 cm, Vægt: 103 kg, Målvogter, Fortrukne hånd: Venstre,

Håndbold trøjenummer: 36 i klub, 20 for landsholdet. Kevin Møller er en af de største navne

indenfor den dansk herreliga i håndbold. Kevin er født den 20. juni 1989 i på Tønder sygehus,

og opvoksede op med sine forældre i Bedsted ved Løgumkloster.

Kevin var med til en prøve træning hos GOG-håndbold forud for efterskoleopholdet på Oure, men

da manglede de ikke målmænd hos GOG. Da han startede på Oure Idrætsefterskole, endte han

med at bo på værelset med GOG klubbens målmand – Niklas Landin. De har været venner lige

siden, selvom de er endt i forskellige klubber.

Grunden til at Kevin tog på efterskole var fordi hans mor tragisk udviklede den arvelige sygdom Huntingtons Chorea og var blevet indlagt. Efternavnet Kam er fra morens side. I sin ungdom spillede Kevin først i Bedsted Ungdom & Idrætsforening og derefter skiftede han til Tinglev IF, og han rykkede derefter i 2005 til GOG indtil 2008. Da klubben skulle vælge førstemålmand

til divisionsholdet, blev det Kevin Møller. Mange var chokerede over valget, da han ikke var et kendt navn. Han fik dog hurtigt bevist sit værd.  I de tidlige år var han markspiller og scorede en del mål. Han var nemlig stor og hårdt skydende.

Hans seniorkarriere startede i 2008 da han skrev kontrakt med Faaborg indtil 2010. Derefter rykkede han til HK Viking i Norge, og da GOG igen skulle etablere sig i håndbold historien efter en konkurs kaldte man på Kevin igen, og her tog hans karriere, virkeligt et stort spring. Det betød også at Flensburg-Handewitt hentede ham i GOG, hvor han spillede i flere år. I 2018 fik Kevin en treårig kontrakt med FC Barcelona, men i 2021 skifter han tilbage til Flensburg og har en kontrakt der varer til 2027. Landsholdskarrieren, VM og triumfer: Kevin spillede 3 kampe for Danmarks U landshold i 2009. Han havde debut på det danske landshold d.20. juni 2015. Hans EM-debut var i 2016, og i 2018 blev han efterindkaldt. Kevin var blandt andet med til at vinde OL i 2016 i Rio for landsholdet. Til og med VM 2023 har han i alt spillet 79 kampe. Han vandt også den tyske pokalturnering i 2015.

Bent Møller, der var læremester for Kevin Møller (og Niklas Landin) udtaler om Kevin:

-"Han er en snu og klog målmand, og hans styrke er hans rolige stil."

Kevin er især god til straffekast, hvoraf han ofte er blevet brugt i vigtige afgørende momenter både for sin klub, men også landsholdet. Dette skete fx da træneren Ljubomir Vranges i SG Flensburg-Handewitt satte Kevin ind i den alt afgørende straffekastkonkurrence i pokalfinalen mod Magdeburg, og han ender med at blive matchvinder for sit tyske bundesligahold i den vigtige pokalfinale.

Privat er Kevin sammen med Louise Kildelund, der er datter af den gamle landsholdsspiller Søren Kildelund. De har været kærester i mange år og har en datter: Møller, Kristina Kam, født den 5. feb. 1992.

Kommunekontoret

Allégade 14

Se naboejendommen Vindmøllegade 18

Allégade 15

 Matrikel nr. 446

Boligareal: 187 m²

Grundareal: 600 m²

Byggeår: 1907.

Beskrivelse 2019 Indrettet med klinkebelagt entre med trappe til 1. sal, spisestue med trægulv, opholdsstue med trægulv, køkken med lyse skabe og spiseplads, lille opbevaringsrum, badeværelse med bruseniche, rummeligt bryggers med klinkegulv, skabsplads og vask samt udgang til overdækket terrasse. Kontor/værelse. 1. sal er indrettet med badeværelse med bruseniche, 3 børneværelser samt soveværelse. Overdækket terrasse og direkte adgang til garage. Desuden udhus/værksted. 

Ejer c1920-25-

Petersen, Ingeborg Marie, rentenyder, enke og husejer, født 3. nov. 1867 i Nr. Vollum, Døstrup. Datter af gårdejer Niels Feddersen Meier og Anne Kjestine, Mathiesen. Hun var gift den 17. maj 1892 i Nr. Løgum med gårdejer og enkemand Jep Nissen Petersen, født den 27. maj 1848 i Nr. Løgum. Søn af Peder Holm Pedersen og Inge Marie, født Hagensen. Jep var 1. gang gift med Helene Petersen, født Hagensen. Helene døde i barselssengen den 11. juni 1890 i Nr. Løgum. Børn af Jep og Helene: Maggie Andree Petersen, født c1886. Anders Laurits Petersen, født c1888. Alfred Holm Petersen. 1890. Hun er flyttet hertil fra Høgsbro, Hvidding.

Jep og Ingeborgs barn:

Petersen, Helene, født den 21. feb. 1893 i Nr. Løgum.

 

Øvrig beboer (1921):

Christensen, Magnus Peter, ugift, daglønner ved ’Koustrup og Erichsen’ i Løgumkloster, født den 25. mar. 1900 i Kousted sogn ved Randers. Søn af tømrer, Jens Christensen gift 1889 med Nicoline Christine Elisabet født Jakobsen. Magnus er kommet til Løgumkloster fra Kousted i 1920.

 

Øvrig beboer (1925):

Jakobsen, Dorthe Auguste, rentenyder, logerende og ugift, født 10. marts 1855 i Koldkåd, Nr. Løgum sogn. Datter af gårdmand, Ditlev August Jakobsen og Maren født Hansdatter. Hun blev hjemmedøbt af jordemoder, Kirsten Feddersen på grund af sygdom i overværelse af forældrene samt gårdmand Jacob Justesens kone Helene fra Vinum. Dorthe blev herefter indviet i kirken den 29. april samme år.   

 

Ejer -1930-49 Petersen, Helene, frøken, født den 23. maj 1905 i Løgumkloster.

Datter af næste ejer. (Se mere i Storegade 1)

 

Ejer 1949-54

Petersen, Joseph Peter, købmand, født den 10. okt. 1878 i St. Antonie, Texas, USA. Gift med

Petersen, Cecilie Kjestine, født den 8. jan. 1881 i Løgumkloster. Hun døde den 30. dec. 1969 i huset.

(Se mere i Storegade 1)

 

Ejer 1954-71

Petersen, Helene, frøken, født den 23. maj 1905 i Løgumkloster.

Datter af forrige ejer. (Se mere i Storegade 1)

 

Ejer 1971 Petersen, Alfred købmand, født den 2. juli 1912 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer. (Se mere i Storegade 1 i 1908)

Huset har været i familie Petersens eje fra 1949-71, altså i 22 år.

 

Ejer 1971-91 Brændelund, Astrid, født Laursen

 

Lejebolig 1978-79-

Hedegaard, Preben Wedderkop, født den 30. mar. 1925 i Fredensborg. I 1940 boede han med sine forældre kommunesekretær Poul August Emil Wedderkop Hedegaard og Johanne i Asminderød, Frederiksborg. Han døde 14. feb. 2016. Gift med

Hedegaard, Eva, fodspecialist, født 1924. Hun døde 2011. Datter af Harald Kristiansen Lykkebo og Karen Marie, født Nielsen.

Børn:

Hedegaard, datter

Hedegaard, Lars. (LARS GEDEHÅR).

 

Ejer 1991-2010

Matzen, Nis Hansen, født den 21. aug. 1955 i Løgumkloster. Søn af fiskehandler, Hans Nissen Matzen og Erna, født Tæstensen. Gift med

Matzen, Birthe

 

Ejere 2010-22

Tästensen, Jakob, født 1983 i Løgumkloster. Søn af Hans Martin Tästensen og Lise Lotte. Se familie i Markedsgade 9

Tästensen, Maja, født 1980 i Klintum, Leck. Datter af Karl Hans Thomsen og Maline.  

Børn:

Tästensen, Lauca Alexander Thomsen, født c2006

 

Ejer 2022-23- Quint, Gabriele

Foto Løgumkloster lokalhistorisk arkiv: På billedet er
Foto c1990. Gave fra Ruth og murermester, Jens Matthiesen.

Matrikel nr.: 229

 

Lejebolig 1861-1888

Madsen/Matzen, Johannes, tvilling, landmand senere karetmagermester, født den 11. jan.

1800 i Gravlund, Bedsted. Søn af hyreinderste, Andreas Madsen og Johanne Lauritsdatter.

Han var bosat Abild i 1845, hvor han var enkemand og kostgænger hos en kådner. Han døde den

19. okt. 1860 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Pauline Marie Jessen fra Møgeltønder.

Gift 2. gang den 26. juni 1846 med

Matzen, Rosine Charlotte, født den 22. apr. 1810 i Vejle. Døde den 11. aug. 1888 i Løgumkloster.

78 år gammel. Datter af skomager, Christian Ibsen og Anne Margrethe Langebek. Hun blev 1. gang gift med landmand, Heinrich Jarr Outzen, født den 15. jan. 1787 i Løgumkloster. Heinrich døde den 20. okt. 1845 i Vestergade 29. Rosine flytter den 14. sep. 1842 til Flensborg.

Ibsen, Rosine Charlotte, født den 11. juni 1810 i Vejle. Datter af skomager, Christian Ibsen og Anne Margrethe Langebek. Hun var 1. gang gift med Outzen, Heinrich Jarr. Se Vestergade 29. Ægteskabet med han varede faktisk meget kort, kun i 2 år. For allerede den 14. sep. 1843 flytter Rosine til Flensborg efter at ha’ været et smut hjemme i Vejle. 


Hendes børn med Heinrich:

Outzen, Anna Marie, født c1844 i Løgumkloster. Dør 22 år gammel.

Outzen, Henriette Jarr, født c1845 i Løgumkloster. Dør 1 år gammel.


Johannes og Rosines børn:

Madsen, Andreas, født den 10. mar. 1847 i Løgumkloster.

Madsen, Heinrich, født den 26. dec. 1848 i Løgumkloster.

Madsen, Christian, Karet- og hjulmager, født den 4. mar. 1851 i Løgumkloster. Se næste ejer.

 

Ejer 1888-1913

Madsen, Christian, Karet- og hjulmager, født den 4. mar. 1851 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift den 18. nov. 1875 i Sct. Nikolaj kirke i Kolding med

Madsen, Anna Catharina, født den 8. oktober 1853 i Sct. Katarine kirkesogn i Ribe. Konfirmeret den 5. okt. 1857 i Kolding. Datter af Ane Kjestine Mikkelsen og udlagt barnefader, kobbersmed, Peter Høien fra Kolding. Hun kom til Løgumkloster i 1875 fra Kolding og døde den 10. jan. 1938 i Løgumkloster. 84 år.

Børn:

Madsen, Johannes Conrad, født den 18. maj 1876 i Løgumkloster.

Matzen, Heinrich, født den 29. apr. 1879 i Løgumkloster.

Madsen, Anton, vognfabrikant, født den 26. april 1881 i Løgumkloster (se nedenfor)

Madsen, Rosine Charlotte, født 1882 i Løgumkloster. Hun døde den 47. feb. 1897 i Løgumkloster. 14 år.

Madsen, Henrik, født den 29. jan. 1888 i Løgumkloster.

Madsen, Cathrine Marie, født den 23. nov. 1888 i Løgumkloster.

Madsen, Anne Christine, født den 8. dec. 1889 i Løgumkloster. Konfirmeret 1905 i Fredericia. Gift den 5. juli 1912 i Løgumkloster med Martin Carl Christian Krogmann, født den 23. juni 1881 i Flensborg. Konfirmeret 1897 i Slesvig.

Madsen, Christian, født den 7. juni 1893 i Løgumkloster.


Lejebolig -1892

Pethke, Ernst, stelmagersvend. Født i Lieberose. Han drunkede under badning den 29. juli 1892 i Løgumkloster.

 

Logerende mor 1897-1904: Clausen, Anne Cathrine, født den 14. sep. 1818 i Kolding. Datter af smed, Johann Mikkelsen og Anna Catharine, født Greisen. Hun døde den 12. okt. 1904 i Løgumkloster.

 

Ejer 1914-1962

Madsen, Anton, vognfabrikant (karetmagermester 1913-53), nævninge og medlem af ligningskommissionen 1922- samt kasserer i madegranden 1947-54 og ejer af grandebrev 35 fra 1957, født den 26. april 1881 i Løgumkloster. Søn forrige ejer. Han overtog vognfabrikken efter sin far i 1913. I 1920 blev han valgt til formand for håndværkerlaget efter en årrække at have siddet som næstformand. Omkring genforeningen var han medlem af byrådet, og i 18 år har han været medlem af ligningskommissionen. Han har været vurderingsmand ved ejendomsskyld og var medstifter af Dansksindedes Sønderjyske Krigsdeltagere og været formand herfor fra 1941 og i flere år frem. I 1926 omlægger han delvis sin forretning til et automobil salgs- og reparationsværksted, da bilerne vinder mere og mere indpas frem for hestevognene. I 1929 bortforpagter han mekanikerværkstedet til Jacob Nørby, der senere etablerer sig i Møllegade og i 1953 overdrager han hele forretningen til smedene Christian Niemann og Johannes Eskildsen. Han døde den 1. aug. 1958 i Løgumkloster. 77 år.

Gift 1. gang den 19. juni 1909 i Løgumkloster med

Madsen, Botilde Nikoline, født Skov den 30. maj 1882 i Østergade 5A i Løgumkloster. Hun døde den 27. juni 1910 i Løgumkloster. 28 år gammel.

Børn:

Madsen, Cathrine Christine, født den 13. juni 1910. Hun døde 4 mdr. gammel.

 

Gift 2. gang den 7. nov. 1913 i Løgumkloster med

Madsen, Cäcilie Marie, født den 23. november 1887 i Landeby, Nr. Løgum. Hun døde pludselig den 24. apr. 1941 i Løgumkloster. 54 år. Datter af gårdmand Peter Andreas Lorenzen og Cecilie Marie Raben. Cäcilie Maries søster bor på Elmealle 11 og resten af familien i Allégade.

Børn:

Madsen, Kathrine, præliminæreksamen fra kommuneskolen med eksamen på Københavns universitet i 1932, postassistenteksamen 1935, født 8. september 1914 i Løgumkloster. Gift den 20. juli 1841 i Løgumkloster kirke med cand.polit. Jes Christian Hansen Møller, født 9. okt. 1914 i Klovtoft, Hellevad. Søn af Christian Møller og Maria Dorothea, født Hansen.

Gift 3. gang med

Madsen, Nielsine Marie, bestyrelsesmedlem i husmoderforeningen 1946-, født den 22. mar. 1903 i Arrild. Datter af gårdejer, Peter Christian Jørgensen og Anne Cathrine, født Boisen. Hun døde den 20. jan 1961 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 57 år.

Børn:

Madsen, Cecilie Marie, lærerinde i Bedsted fra 1941, herefter i lærer i Allerslev, født 11. dec. 1919 i Løgumkloster. Præliminæreksamen 1935. Hun var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København.

 

Ansatte og beboere:

Maraun, Karl Otto, ugift smedesvend, født 1. januar 1852 i Reinischenhof, Heiligenbeck, Tyskland. Er kommet til Danmark i 1905, hvor han straks herefter får arbejde hos vognbygger Madsen. Her arbejder han til få uger før sin død. Maraun var en dygtig håndværker, der ikke spildte sin tid med snak i arbejdstiden. Det kunne vente til fyraften. Han døde den 12. nov. 1935 i Løgumkloster. 83 år.

Jüngling, Kint, karetmager i 1921, født 14. mar. 1884 i Tyskland.

Oldersdorf, Johannes, smedelærling i 1921, født 1899 i Tyskland.

Niemann, Christian Jørgensen, snedker og karetmagersvend, født den 25. apr. 1902 i Vamdrup. Se mere i Møllegade 22.

Christiansen, Peter, smedelærling 1925, født 1910 i Skrydstrup.

Frandsen, Hanne, født den 17. august 1906 i Bredebro, datter af købmand, Hans Frandsen og Marie Christine født Gregersen.

Vind, Maren Cathrine, husassistent i 1930 og mor til Anton Madsen, født den 21. november 1911 i Nr. Løgum, datter af Peter Vind og Ingeborg Marie født Matzen.

Nørby, Jacob, karetmagersvend frem til 1930. Han lavede alt jernarbejdet til kareterne. Efter 1930 starter han som mekaniker i Møllegade.

Eskildsen, Johannes, 1940, født den 13. mar. 1920 i Bernet sogn. 

 

Lejebolig 1921-24: Øskov, Georg Johannes, togbetjent, født den 25. sep. 1882 i Marslev. Han er flyttet hertil fra Storegade 8. Stod for Løgumkloster vaskeri og strygning samt badeanstalten, hvor man for bare 1 kr. kunne få sig et varmt bad, inklusiv sæbe og håndklæde. I 1921 lejer han et værelse ud med kost og logi til 20 kr. om måneden. Det ser ud til, at han forlader byen i slutningen af 1924.

 

Lejebolig 1925-:

Petersen, Ejnar, cand. pharm., født den 28. jan. 1899 i Haderslev. Se Markedspladsen 1a.


MADSEN EFTF.

Løgumkloster Vognbyggeri Telefon 4 34 42

Landbrugsvogne · Landbrugsmaskiner · Traktorførerhuse

 

Ejer 1962-66

Sørensen, Alfred Christian, gårdejer på Grangård og regnskabsfører, født den 7. juni 1897 i på Faksemark i Fakse sogn. Søn af købmand Jens Sørensen og Mette Kirstine, født Jensen. I sin barndom flyttede familien til Ringkøbing. Herfra kom han i 1925 til Fogderup i Ravsted, hvor han overtog et større landbrug. Her var han kasserer i sognerådet, aktivt medlem af missionsselskabet og i en periode formand for de konservative. I 1965 overdrager han gården i Fogderup til en søn og familien flytter til Løgumkloster, hvor han bliver regnskabsfører først for Pindstrup Mosebrug og senere for Refugiet. Han døde af en pludselig hjertelammelse den 8. aug. 1966 i huset. 69 år. Gift den 14. feb. 1930 i Ravsted med

Sørensen, Mathilde, født Sørensen den 2. maj 1909 i. Hun døde den 7. mar. 2005 i Løgumkloster. 95 år. Datter af gårdejer Jørgen Peter Christian Sørensen og Bodeline, født Hansen.

8 Børn:

Sørensen, Jens Jørgen, født den 16. nov. 1932 i Ravsted

Sørensen, Johanne Kristine, født den 26. feb. 1934 i Ravsted

Sørensen, Børge Sønnik Peter, født den 2. apr. 1936 i Fogderup, Ravsted

Sørensen, Gunnar, født den 31. juli 1937 i Fogderup, Ravsted

Sørensen, Bodil Kirstine, 23. apr. 1939 i Fogderup, Ravsted

Sørensen, Kirsten Marie, sygeplejerske, født den 17. feb. 1942 i Fogderup,Ravsted. Gift 1964 i Løgumkloster kirke med ingeniør, Gunnar Koch, Vejle. Han er søn af gårdejer Koch i Ullerup ved Avnbøl.

Sørensen, Ruth, ekspeditrice, født den 16. juli 1945 i Fogderup, Ravsted.

Sørensen, Svend Aksel, født den 4. dec. 1950 i Fogderup, Ravsted.

De flytter herfra til en lejebolig i Markledgade 15.

 

Lejebolig 1966

Petersen, Erik, bankassistent. Gift 1966 i Løgumkloster med

Petersen, Ruth. Datter af ejer.

 

Ejer 1966-1993

Matthiesen, Carl Peter, (CARL) fhv. økonom på fattiggården og landmand, født den 1. nov. 1906 i Nybo, Løgumkloster. Søn af Jens Paulsen Matthiesen og Christiane Lucia, født Madsen. Gift den 19. dec. 1927 i Løgumkloster med

Matthiesen, Laura Johanne, født Petersen den 21. jan. 1904 i Østergasse, Skærbæk. Datter af landmand Niels Jensen Petersen og Anne Marie, født Aabling. Hun døde 1979 i Løgumkloster   

Børn:

Matthiesen, Niels Jensen, landmand, født den 8. mar. 1928 i Brede. Gift den 25. okt. 1953 Rømø kirke med Irene Agneta Matthiesen, født Bundesen den 5. juli 1933 i Victory Memorial Hospital NY USA.

Matthiesen, Anne Marie, født den 29. mar. 1930 i Vinum, Døstrup.

Matthiesen, Lucie, født den 12. feb. 1935 i Vinum, Døstrup.

Matthiesen, Jenny, født den 7. mar. 1939 i Vinum, Døstrup.

Matthiesen, Jens, murermester, født den 5. aug. 1942 i Tønder. Se Munkeparken 63.    

Matthiesen, Gerda, født den 4. jan. 1944 i Vinum, Døstrup. Gift Hansen. Hun døde den 30. sep. 1992. Begravet i Løgumkloster. 48 år.

 

Familien boede 1929-53 på Tevringvej 2, Vinum, Døstrup. -1953- i Bredebro og 1966-1993 i Allégade 16, Løgumkloster.

I 1972 forsøger Carl at leje smedeværkstedet ud.

 

Flere af oplysninger om familie Matthiesen hentet på: http://www.scholz.dk/vinum/

 

Ejer 1995-96 Kuben Boligbyg

Huset er fjernet i 1996

 

Ejer 1996- Løgumkloster Andelsboligforening Allégade/Vindmøllegade
Allégade 16 Vognfabrikken

Allégade 17

Matrikel nr. 503

Boligareal: 152 m²

Grundareal: 598 m²

Byggeår: 1908

 


Ejer 1908-10

Beyer, Thomas, pensioneret bager. Gift med

Beyer, Anne Christine, født den 30. mar. 1847 i Løgumkloster. Datter af Andreas Feddersen Marcussen og Ingeborg Cathrine Nicoline f. Bjørn Møllegade 12. 

Ejer Markedsgade 31 i 1897-1902 og Markedsgade 33 i 1894-1908

Børn:

Beyer, Ingeborg Nicoline Cathrine, født den 4. jan. 1879 i Løgumkloster. Gift med

købmand i Flensborg, Thomas Ferdinand Thomsen, født den 27. jan. 1881 i Kleinsolt.

Beyer, Lorenz Christian, tvilling, født den 26. jan. 1884 i Løgumkloster.

Beyer, Andreas Feddersen, tvilling og urmagerlærling i Wiesbaden, født den 26. jan. 1884 i Løgumkloster. Han døde den 24. juli 1904 under badning i Bieberich ved Rhinen. Liget blev fundet ved Eltville og bragt til Løgumkloster, hvor han ligger begravet. 

 

Ejer 1910-15

Petersen, Offel Marie, født Møller den 21. feb. 1843. Gift med afdøde Niels Endrup Petersen.

Børn:

Petersen, Hans Andreas, født den 31. okt. 1872 i Brede

 

Ejer 1915-18 Søstrene Friis.

Friis, Andrea Caroline, separeret, syerske og husholderske, født den 20. feb. 1881 i Nybo, Løgumkloster. Se Allégade 21.

Friis, Susanne, født den 19. feb. 1889 i Nybo, Løgumkloster. Hun døde den 3. aug. 1963 i Nybo, 74 år. Løgumkloster. Gift med Peter Martin Petersen, født den 23. okt. 1886 i Øster Gammelby, Visby. Børn: a. Karoline Petersen, født i Brodersgård, Abild. b. Peter Petersen, født den 14. juli 1922 i Søgård, Løgumkloster.

Døtre af Andreas (ANDERS) Clausen Friis og Caroline f. Jensen. 

De har en bror boende i Møllegade 22.

 

Ejer 1918-29

Christiansen, Boy Emil, landmand i Søgård, født den 7. nov. 1872 i Nordhachsted ved Flensborg. Søn af Christian Peter Christiansen og Ellen, født Callesen. Han døde den 11. mar. 1922 i Løgumkloster. 29 år. Gift med

Christiansen, Anna Claudia, enke fra 1922 og søster til forrige ejere, født den 16. apr. 1874 i Nybo, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Andreas Clausen Friis og Karoline, født Jensen. Hun døde den 13. jan. 1928 i Nybo, Løgumkloster. 53 år.

Arvingerne holdt auktion over hendes bo som bl.a. bestod af sofa, 5 stole med rødt plys, udtræksbord, tobaksbord, sybord, sølvtøj, spisestel, kasseservice, gulvtæppe, dækketøj, 2 senge med sengetøj, servante med marmorplade, klædeskabe, køkkeninventar og lamper m.m. I 1921 boede de i Ellum,

 

Øvrige beboere:

Hansen, Christine, rentenyder og logerende i 1925, født 1863 i Moorbæk, Bedsted, Aabenraa amt.

 

Logerende søster til Anna Claudia

Tiesler, Andrea Caroline, separeret, syerske og husholderske, født Friis den 21. februar 1881 i Nybo, Løgumkloster. Se Allégade 21.

 

Øvrige beboere 1925

Stenholdt, Marie, ugift og rentenyder, født 1878 i Karisled, Tyskland.

Matzen, Adele Christine, ugift, født 28. marts 1907 i Frifeld, Ø. Højst, datter af Iver Hansen Matzen og Anne Marie Nissen. Bor midlertidigt hos sin far, Iver Matzen i Løjtved.

Matzen, Hans Christian Nissen ugift, født den 27. nov. 1912 i Frifeld, Øster Højst, søn af Iver Hansen Matzen og Anne Marie Nissen. Bor midlertidigt hos sin far Iver Matzen i Løjtved.

 

Ejer 1929-38

Tiesler, Andrea Caroline, nu også husejer ellers se ovenfor, født den feb. 1881 i Nybo, Løgumkloster. Datter af Andreas Clausen Friis og Caroline f. Jensen. Se Allégade 21.

 

Lejebolig 1930:

I 1930 bor mor og datter, Anna Elina og Anna Elise (Se yngste barn) i en lejbolig i huset.

Petersen, Anna Elina, lærerenke og husejer i 1930, født Schaumann den 18. dec. 1858 i Havsted ved Ravsted. Datter af Matz Schaumann og Marie Kjestine f. Jepsen.  Hun blev gift den 3. maj 1878 i Ravsted kirke med skolelærer i Quorp (Korup), Jacob Friedrich Andreas Petersen, født den 10. juli 1853 i Søn af arbejdsmand, Fritz Petersen og Sophia Louisa f. Schmidt. I 1939 boede hun i Ravsted.

Børn:

Petersen, Marie Friedrich, tvilling, født den 22. feb. 1879 i Ravsted.

Petersen, Sophia Christine, tvilling, født den 22. feb. 1879 i Ravsted

Petersen, Heinrich Wilhelm, født den 28. aug. 1880 i Ravsted.

Petersen, Fritz Nicolai, født den 12. okt. 1881 i Ravsted.

Petersen, Sophie Lucie, født den 1. juni 1889 i Ravsted.

Petersen, Gustav, født den 23. maj 1891 i Ravsted.

Petersen, Marius Friedrich, født den 10. okt. 1894 i Ravsted.

Petersen, Marie, født den 8. jan. 1896 i Ravsted.

Petersen, Sophus, født d4en 31. mar. 1897 i Ravsted.

Petersen, Max, født den 18. okt. 1898 i Ravsted.

Petersen, Helene, født den 6. apr. 1902 i Ravsted.

Petersen, Anna Elise, børnehavelærerinde. Født den 8. aug. 1907 i Ravsted. I 1939 boede hun i Ravsted.

 

Ejer 1938-71

Matzen, Metha Kjestine, (DIDDE) ugift pensionat indehaver, født den 12. nov. 1902 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af gårdejer i Løjtved, Hans Matzen og Anna Johanne, født Friis.

Hun voksede op hos sin onkel og tante, (husets lejere) Detlef Nissen Christiansen og Engeline, født Friis, der boede på Brodersgård i Høgslund ved Abild, og købte huset her i 1938. Efter uddannelse som husholdningsassistent tog hun til Løgumkloster for at passe sin onkel og tante. Herefter stiftede hun et pensionat, som hun drev til hun blev syg og døde den 5. august 1971 i Løgumkloster. 68 år.

 

Lejere -1939-48:

Christiansen, Detlef Nissen, fhv. landmand på Brodersgård i Abild sogn, født den 28. aug. 1867 i Schafflund (Skovlund), ved Flensborg. Han er bror til husets ejer 1918-29. Gift den 19. maj 1899 med

Christiansen, Engeline, født den 9. feb. 1877 i Nybo, Løgumkloster. Hun var søster til husets ejers kone 1918-29.

Se mere om dem i Markledgade 19.

 

Lejebolig -1940-48

Marquardsen, Christian Nissen, gårdejer på Fauerby 1888-1925, født den 23. maj 1863 på Fauerby, Løgumkloster. Han døde den 16. maj 1947 i Løgumkloster. Søn af Marquard Christensen Marquardsen og Claudine Margrethe, født Nissen. Gift 1. gang den 29. okt. 1989 i Løgumkloster med

Marquardsen, Johanne Margretha, født den 12. maj 1866 i Løgumkloster. Hun døde den 25. aug. 1901 i Løgumkloster. Datter af Andreas Nissen og Christine, født Marquardsen.

Børn:

Marquardsen, Catharina Margrethe, født den 22. feb. 1891 på Favrby, Løgumkloster.

Marquardsen, Marie, født den 19. juni 1893 på Favrby, Løgumkloster.

Marquardsen, Marquard Christesen, født den 18. nov. 1894 på Favrby, Løgumkloster.

Marquardsen, Andrea, kontorassistent i Sparekassen, født den 24. jan. 1896 på Favrby, Løgumkloster. Se Rådhusstræde 3

Marquardsen, Andreas Nissen, født den 26. juli 1897 på Favrby i Løgumkloster.

Marquardsen, Kresten Johannes, født den 26. dec. 1898 på Favrby i Løgumkloster.

Marquardsen, Catharine Margarethe, født den 12. aug. 1900 på Favrby, Løgumkloster.


Gift 2. gang den 23. feb. 1909 i Løgumkloster med

Marquardsen, Jessine Christine, født den 5. apr. 1876 i Alslev, Højst sogn. Hun døde den 13. juni 1959 i Løgumkloster.

Børn:

Marquardsen, Harro, født den 29. juli 1910 på Favrby, Løgumkloster.

Marquardsen, Johanne Margrethe, født den 15. dec. 1913 på Favrby, Løgumkloster.

 

Ejer 1951-1971 Pensionat

Pensionat indehaver: Matzen, Metha Kjestine.

Matzen, søster

Matzen, Hans Hynding, landmand og husslagter i Løjtved, bror til husejer, født den 17. aug. 1901 i Nr. Løgum. Han døde i 1977 i Løgumkloster. Begravet i Nr. Løgum. Gift borgerligt den 17. juni 1944 i Rise med

Matzen, Dora, født Jørgensen den 15. aug. 1906 i Broballe, Oksbøl, Sønderborg. Hun døde den 19. nov. 1989. Datter af Hans Jørgensen og Anna.   

Børn:

Matzen, Erik Detlev, født den 1. okt. 1949 i Nr. Løgum.

 

Ejer 1971–2005

Matzen, Jacob Peter Andreas, gårdejer i Løjtved, født den 10. jan. 1909 i Løjtved, Nr. Løgum. Bror til forrige ejer. Søn af gårdejer Hans Matzen og Anne Johanne, født Friis Allégade 21. Jacob har været på Løgumgård Efterskole. Han har været medlem af Løgumgård Andelsmejeribestyrelse. Gaarden de drev sammen i Løjtved fra 1939 har været slægtsgård i mere end 180 år. Gården var på 55 tdr. land med 3 heste, 10 køer, 20 ungkvæg og 15 svin. Han døde den 19. dec. 2000 i Løgumkloster. Begravet ved Nr. Løgum kirke. Gift den 6. apr. 1939 med

Matzen, Paula Christine, født den 6. sep. 1916 i Øster Løgum. Datter af husmand på Langberg Johannes Hinrich Jensen og Anne Mathilde Dorthea, født Davidsen. Hun døde den 11. sep. 2005 i Løgumkloster. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Børn:

Matzen, Johanne Mathilde, født den 12. feb. 1940 i Nr. Løgum.

 

Ejer 2005-23-

Poulsen, Ivan

Hauksdóttir, Hulda Björk, født den 22. maj 1984. Hun døde den 28. aug. 2006 i Løgumkloster.

Allégade 18 Elektricitetsværket

Matrikel nr. 229

Byggeår: 1922


Ejer -1921 Jacubeit, Carl Ludwig, fraskilt elektriker, født den 22. feb. 1874 i Østpreussen, Tyskland. Han døde den 7. juni 1955 i Allégade. 81 år. Søn af tømrermester, August Jacubeit og Dorothea, født Lessing. Bilnummerplade Æ 557. Han fik præmie for sine Ancona høns i 1929.

Carls barn med fraskilt kone:

Jacubeit, Anna Dorothea, født den 26. apr. 1905 i Løgumkloster. Hun døde 1 dag gammel.

Foto 1920

Carl kom til Løgumkloster fra Skærbæk i 1902 efter en skilsmisse med Anna Cathrine f. Stahl. Han var kun 28 år gammel, da han gik i gang med at bygge Løgumklosters første elektricitetsværk, som blev sat i drift den 9. mar. 1903. Der var fra starten tilsluttet henved 50 husstande. Spændingen var på 220 volt og maskinkraften på 28 HK. Et akkumuleringsbatteri på 45 Ah var også på plads fra starten. Fra 1907 var der over 100 aftagere. Af disse var der 19 håndværkere, 10 købmænd, 8 kroer, 6 landmænd of 6 fabrikanter. I 1910 blev det nødvendigt at udvide med et damplokomobil på 80 HK, og batteriet blev forstørret til 140Ah.

 

Frem til 1921 ejede Jacubeit selv elektricitetsværket, men søndag den 16. januar 1921 kl. 4 om

eftermiddagen indkalder han folk til at møde op på Centralhoteller, da han vil lave det til et

aktieselskab. I stedet køber byrådet elværket for 110.000 kr.

Jacubeit fortsætter nu som elektricitetsbestyrer.  

 

Ejer 1921-67 Løgumkloster flække

I juni 1921 købes en ny 180 hestes dieselmotor, der yder 3 gange mere end den gamle. Men da

motoren skal ind, finder man ud, at den er 2 meter for høj. Taget hæves derefter de 2 meter.

 

I marts 1922 foretager man endnu en forbedring af maskinhuset. Tilslutningen fra omegnen til elværket er i støt stigning, hvilket elværket fint kan følge med til.     

 

Øvrige beboere -1921-

Carstensen, Catharina Luise, husholderske, født 23. januar 1892 i Enge, Tyskland.

Carstensen, Gretha, kontordame, født 12. marts 1897 i Enge, Tyskland.

De Kom begge til Løgumkloster fra Enge i 1917.

 

I 1924 får krumtappen på den store maskine en skade, og senere ødelægges ankeret på den ene dynamo ved en kortslutning. Ved en kontrol samme år opdager man, at ud af de 308 målere var kun 43 helt i orden og 52 kunne slet ikke løbe rundt.

Det giver kommunen stødet til at opsige kontrakten med ingeniør Arnfred.

 

Elektricitetsværksbestyrer i 1928-31

Jensen, Jens Marinus, maskin- og installationsteknikker, født den 18. april 1896 i Hurup, Thisted. Søn af husejer og tømrer, Hans Jensen og Kathrine Dusine Kristensen. Han blev valgt blandt 147 ansøgere til stillingen i 1928. Han kom til Løgumkloster fra Nykøbing Mors.

Gift 1924 med

Jensen, Mette Kiestine, født Petersen, den 18. maj 1899 ved Lisbjerg huse i Trige mark ved Århus. Datter af gårdmand, Diderik Sørensen Petersen og Ane Katrine Karoline Laursen, gift 20. nov. 1896 i Ødum kirke.

Børn:

Jensen, Kathrine Emerence, født den 11. mar. 1925 i Nykøbing.

Jensen, Hans Huitfeld, født den 31. dec. 1928 i Løgumkloster. Han døde 2004 i Ullsgade 18, 6990 Ulfborg.

 

Det var elektricitetsværket, der sørgede for at binde guirlander og sætte lyskæder op til jul langs gaderne i den indre by.

 

I 1925 bliver Haar ansat som ingeniør 1925. Man nedlægger dog hans stilling i 1930. Nok mest på grund af pengemangel i kommunekassen. 

 

I 1928 planlægges en højspændingsledning fra værket i Åbenrå til afvandingsprojektet ved Tønder. Ledningen skal føres forbi Løgumkloster, og derfra sker en afgrening til Skærbæk. I den forbindelse tilbydes Løgumkloster kommune at komme på det fælles ledningsnet. Dette drøftes intenst i byrådet. Borgmester Stegmann er varm fortaler for en tilslutning til fællesværket i Åbenrå, men et flertal i byrådet foretrækker at fortsætte med egen forsyning.

 

Elektricitetsværksbestyrer i 1931-34

Dalsgaard Graversen, Henry, installatør. født den 1. mar. 1905 på Nykøbing Mors. I  1928-29 sejler han i fast rute mellem København og New York som energiassistent på Scandinavian. Gift med

Dalsgaard Graversen, Emma Kristine, født den 12. juli 1905 i Ræhr, Thy.

Børn:

Dalsgaard Graversen, Else, født den 14. sep. 1932 på Nykøbing Mors

Dalsgaard Graversen, Henning, født den 29. maj 1936 i København

Dalsgaard Graversen, Poul, født den 17. aug. 1939 i Tyregod.

 

Maskinpasser -1934 Hansen, Christian, født den 18. juli 1882. Se Østergade 26 (1921).

 

Man har længe måttet erkende at elektricitetsværket ikke kunne følge med den rivende udvikling i strømforbruget. Efter man har nedlagt vandmøllen, kommer der ikke længere strøm herfra, hvorfor man har overvejet, om byen skulle sluttes til det store el-kraftværk ’Sønderjylland Vestkysten’. På et byrådsmøde i sep. 1933 beslutter man sig for at udskifte den gamle maskinmotor med en ny 150 HK, så man kan forsyne Løgumkloster Flække og sælger strøm til Ellum og Løgumgård. Måneder senere vælger de 2 landsbysogne Løgumkloster elværk fra og slutter sig til ’Sønderjylland Vestkysten’.

 

Maskinpasser 1934- Schmidt, Johannes Jürgen, smed og cykelhandler, født 17. september 1907 i Løgumkloster. Gift med Dorothea, født Nicolaisen. Han døde den 27. mar. 1957 i Løgumkloster. Kun 47 år gammel. Se Østergade 1.

 

Elektricitetsværksbestyrer 1934-38

Andersen der kom fra en stilling som elektricitetsværksbestyrer i Kølstrup, Fyn.

 

I 1936 er det igen nødvendigt at øge værkets kapacitet, og igen er borgmester Stegmann tilhænger af at byen tilslutter sig fællesnettet. Han får følgeskab af Kjems, mens Tästensen og Schau er tilhængere af det lokale eksisterende elektricitetsværk. Fronterne bliv trukket skarpt op, og man beslutter at udvide værket. Der laves samtidig aftale med ’Sønderjylland Vestkysten’ om at kunne købe strøm hos dem, til en rimelig pris. Det sker dog først i 1938, hvor der købes en ny maskine, en 150 HK Bukh, der erstatter den gamle 60 HK fra 1919.  

 

Elektricitetsværksassistent -1938

Haugaard Rasmussen, der fortsætter til Vamdrup i en ny stilling.

 

Elektricitetsværksassistent 1938

Damgaard, A fra Astrup, Skjern.

 

I 1938 installeres den nyindkøbte 150 HK Bukh maskine. Den erstatter den gamle på 60 HK.

 

Vand og elektricitetsværkbestyrer 1938

Petersen, Frederik Vilhelm, maskinmester i Korsør. Han bliver ansat per 1. april 1938, men meddeler lige før han skal starter, at han alligevel ikke kommer. Derfor ansætter man i stedet

 

Vand og elektricitetsværkbestyrer 1938 Sønderskov Borum fra Demstrup, Sjørslev sogn. 

 

Elektricitetsværksbestyrer 1938-44

Borum, Jens Sønderskov, født den 13. juni 1911 i ?åbjerg, Ringkøbing . Gift med

Borum, Ninna Green, født Petersen, født den 29. jan. 1914 i Gudum sogn, Ringkøbing.

Børn:

Borum, Oluf, født den 17. juli 1939 i Løgumkloster.

Borum, Jonna, født den 13. maj 1942 i Løgumkloster.

 

Skorstenen ved elektricitetsværket fjernes i 1948.

 

Lejebolig -1940-1948

Lorenzen, Helge Jacob Morten, isenkræmmer i Markedsgade født den 7. aug. 1909. (Se Nygade 3)

 

I 1940 må man ombygge en af omformerne til at kunne aftage vekselstrøm, da krigen sætter snævre begrænsninger på olieforbruget, hvilket medfører at det er nødvendigt at aftage så meget strøm som muligt fra ’Sønderjylland Vestkysten’.

Samme år tages de første spæde skridt til kraftvarme, da byrådet vedtager at udnytte værkets spildevand til opvarmning af skolen som dengang lå på Koldkådvej (Rådhusstræde) skråt over for elektricitetsværket. Man forventer, at man derved kan spare henved 20 tons koks om året.

 

Efter krigens afslutning i 1945 stiger el-forbruget igen kraftigt i byen. Der må igen investeres i større motorkraft.

 

I 1950 udvides kraftvarmeværket til også at levere varme til biblioteket i Allégade og sygehuset i Markedsgade, og der er også snak om at levere til de omkringliggende huse i Allégade og i Vindmøllegade. Det sidste bliver dog kun til snakken, for i 1959 laver man en fjernvarmeventral i Gavergade. Det aftales fra starten at elektricitetsværket nu leverer deres overskudsvarme direkte til fjernvarmecentralen samtidig med at de offentlige bygninger tilsluttes.

 

Elektricitetsværksbestyrer -1948-53

Møller, Troels, medlem af ligningskommissionen 1948-53. Han får stilling i Dalum ved Odense som bestyrer.

Maskinpasser 1948- Jørgensen, Christian, maskinassistent. Kom hertil fra Slagelse.

 

I starten af 1950-erne går udviklinger stærkt. Der er brug for store mængder vekselstrøm og centralvaskeriet i Møllegade, telefoncentralen i Garvergade og fjernvarmecentralen bliver tilsluttet det fælles EASV’s elnet. I 1957 forhandles der en aftale på plads med EASV om helt at overtage elforsyningen og i 1960 er alle installationer på det fælles EASV elnet.          

     

Elektricitetsværksbestyrer 1953-

Stilling Jensen, Svend Aage, elektricitetsværks bestyrer, senere prøvemester og medlem af grundliste udvalget. Gift i Ålborg med

Stilling Jensen, Agnete, medlem af husmoderforeningen 1956-, født Jensen.

Børn:

Jensen, Henny Stilling, født den 25. jan. 1936 i Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt. Gift den 21, apr. 1957 i Løgumkloster med maskinmester i København, Herluf Alexandersen, født den 20. apr. 1930 i Ølst sogn, Randers amt. Søn af statshusmand, Sigfred Alexandersen og Ellen Elvira Elesnora Eugenia, født Waamsen.

Jensen, Jytte Stilling, født den 10. sep. 1942 i Dronninglund.

Jensen, Rita Stilling, født den 23. juli 1946 i Bramming. Døbt i Vindum.

 

Elpriser:

Efter genforeningen i 1920 er strømprisen 1 kr. per KW/h, og efter Løgumkloster Flækkekommunes overtagelse i 1921 bliver den sat ned til 80 øre per KW/h. På samme tid er prisen på 70 øre i Tønder og i København 50 øre. I 1923 falder prisen på kraft til 45 øre per KW/h og for lys til 75 øre. Prisen bliver ved med at falde til lige før 2. Verdenskrigs begyndelse, hvor prisen for lys er nede på 10 øre per KW/h. Under og umiddelbart lige efter 2. Verdenskrig stiger prisen støt til 30 øre per KW/h for igen at gå nedad. I 1991    


Kilde til Elværkets historie: Delvis efter Vang Lauritsens artikel i Historisk forening for Løgumkloster kommunes årsskrift 1991.


Elektricitetsværket 1960

Danfoss lejer sig ind i elværket med henblik på at starte en produktion.

 

Elektricitetsværket 1964

I 1964 rummer bygningen midlertidigt en elastikfabrik, som er under opførelse på Fabriksvej i Løgumkloster.

Herefter bliver bygningen i 1966 ombygget til brandstation, med 2 porte og en dør ud mod gaden. Når sirenen lød, kunne den høres i hele byen, og brandfolk og folk fra nær og fjern kom løbende. Der var gået sport i at være den første. Jeg oplevede det kun én gang. Dvs. Rune Nicolajsen var altid den første, hvis han var hjemme, for han boede jo lige over for.

Når den første brandmand kom, skulle han slå glasruden i døren i stykker for at komme ind. Alle smed, hvad de havde i hænderne. Det var en dyd at være den første. Herefter kom de resterende brandmænd til. Skraldemændene Olav og Oluf lod skraldevognen stående på gaden, hvor de var nået til. Havde man sin cykel til reparation hos Ejnar Tjørnelund, vidste man at cyklen ikke blev lavet den dag.

Det spændende som barn var at se, om den person der førte den store brandbil kunne komme ud på gaden uden at ramme fru Nicolajsens trappe. Så vidt jeg husker, var Bent Poulsen og Carsten Tygesen de bedste til at dreje i tide, så brandbilen ikke ramte trappen.

Se mere om brandværnet i Løgumkloster under Klostergade!

 

Frem til 1966 bruger Løgumkloster kommuneskole bestyrerboligen som klasseværelser i mangel af plads på skolen. Nogle klasser er samtidig vandreklasser - uden fast klasselokale. Den 13. aug. 1965 står den nye skolebygning på Grønnevej klar med 8 klasseværelser, lærerværelse samt fysik- og hjemkundskabslokale, troede man. Det viser sig, at håndværkerne først bliver færdige et stykke ind i skoleåret, og de ældste klasser kommer til at gå i skole hver anden dag på skift.

 

Ejer 1967-95

Løgumkloster kommune

 

Lejebolig -1970-75-

Nielsen, Poul. Gift den 14. sep. 1946 med

Nielsen, Dagmar

Børn:

Nielsen, John, født c1956  

Nielsen, Conni, født c1959

Nielsen, Allan Blom, født c1960

 

Nedrevet 1996 og herefter nybyggede andelsboliger.

Damplokomobil Billedet er ikke fra Løgumkloster.

Allégade 19

Foto 2015

Matrikel nr. 516

Boligareal: 184 m²

Grundareal: 672 m²

Byggeår: 1910. 

Beskrivelse 2019 Pusset hus med tegltag fra 2001. Garage fra 1950 på 26 m2.

Isoleret garage på 39 m2 er opført 2007 med 2 sidehængte porte med plads til 2 biler

og lift. Opvarmes med fjernvarme og brændeovn. Boligen indeholder entre med terrazzogulv og trappe til 1. sal, opholdsstue med trægulv og brændeovn, spisekøkken

med hvide skabselementer, toilet og baggang. På 1. sal et soveværelse, badeværelse med bruseniche, og 2 værelser.


Ejer 1910-12

Sehstedt, Ludwig Christian, murermester, født den 27. nov. 1871 i Tyskland. Se Markledgade 12.

 

Ejer 1912-22

Lorenzen, Peter Andreas, gårdmand i Landeby, enkemand, husejer og rentenyder i 1921, født 27. maj 1846 i Koldkåd, Nr. Løgum. Søn af boelsmand, Wolle Lorenzen og Marie Kjestine f. Arnum. Døde den 17. mar. 1922 i Løgumkloster. 75 år. Blev gift den 21, dec. 1871 i Nr. Løgum kirke med

Lorenzen, Cecilie Marie, født Raben, født den 2. aug. 1844 i Løgumkloster. Datter af Josias Erichsen Raben og Helene f. Arnum Vænget 1.

Børn:

Lorenzen, Maria Kjestine, født 8. oktober 1872 i Landeby, Nr. Løgum. Flyttet hjemmefra før 1921.

Lorenzen, Helene, husgerning i 1921, rentenyder, stadig ugift og husejer i 1925-30, født den 26.jan.1874 i Landeby, Nr. Løgum.

Lorenzen, Josine Metha, født den 9. jan. 1876 i Nr. Løgum.

Lorenzen, Olga Mathilde, født den 20. apr. 1877 i Nr. Løgum.

Lorenzen, Lars, født den 22. jan. 1879 i Nr. Løgum. (Se Elmeallé 15)

Lorenzen, Andrea Botilde, født den 15. feb. 1881 i Nr. Løgum.

Lorenzen, Mette Marie Christine, født den 21. feb. 1883 i Nr. Løgum. Gift med

Lorenzen, Wolmer, født den 11. mar. 1885 i Landeby, Nr. Løgum. Se Vænget 1

Lorenzen, Cæcilie Marie, født den 23. nov. 1887 i Nr. Løgum.

 

Øvrige beboere (1921)

Raben, Peter Jensen, ugift kostgænger, meddirektør af Cikoriefabrikken i Havegade/ Vænget 1a og landmand, født den 28. aug. 1842 i Løgumkloster. Død den 15. jan. 1924 i Løgumkloster. 81 år. Søn af smed, Josiar Erichsen Raben og Helena født Arnum.


Ejer 1922-61

Lorenzen, Helene, husgerning i 1921, rentenyder, stadig ugift og husejer i 1925-30, født den 26. jan.1874 i Landeby, Nr. Løgum. Datter af forrige ejer.

 

Øvrige beboere (1925-63)

Lorenzen, Wolmer, ugift og landarbejder på Alléen. Født den 11. mar. 1885 i Landeby, Nr. Løgum. Søn af forrige ejer. Pensionær i huset. Han køber Amaj i 1930 af H. J. Jacobsen. (Se Vænget 1a)

 

Lejebolig 1. sal -1925 Søndergård, Hans Nielsen med familie. Se Møllegade 1


Lejebolig 1930

Hasselstrøm, Peter, arbejder, født uden for ægteskab den 12. aug. 1898 i Rurup, Branderup. Søn af tjenestepige Ane Marie Hasselstrøm og Peter Ib. Gift 1920 med  

Hasselstrøm, Jensine Mathilde, født den 19. mar. 1898 i Borg, Brede sogn, datter af Anton Hansen og Kjestine Nielsen.

Børn:

Hasselstrøm, Lauris Antoni Hansen, født den 2. okt. 1920 i Aabenraa.

Hasselstrøm, Marie Petra, født den 2. okt. 1923 i Aabenraa.

Øvrige beboere: Slægtning

Wraa, Marie, enke, født den 5. aug. 1855 i Branderup. Datter af daglejer, Niels Christian Lassen og Ellen Nielsdatter. Hun døde den 25. aug. 1931 i Løgumkloster. Hun var gift med gårdejer, Peter Wraa.

 

Lejebolig -1947

Jepsen, Peter Madsen, lærer og formand for DKB, født den 10. juli 1911 på Præstegårdsvej i Vojens.

Jepsen, Inger Johanne, lærer, født Schrøder den 19. nov. 1911 i Albanigade 5 i Odense i Skt. Knuds kirkesogn.

Børn:

Jepsen, Birthe Margrethe, født den 17. sep. 1940 i Løgumkloster.

Jepsen, Gunnar, født den 19. apr. 1943 i Løgumkloster. Gift med Helen Jepsen. Bosiddende 2012 i Rinkenæs.

Jepsen, Kirsten, født 1950 i Løgumkloster. Bosiddende i Ry.

Se mere om familien i Allégade 32

 

I 40’erne var der stadig udendørs "das" i huset med avispapir som toiletpapir.

 

I 1942 arrangerer formand for DKB, Peter Jepsen en stor luftværnsøvelse i Løgumkloster med deltagelse af alle grene inden for det frivillige luftværn. Øvelsen var tænkt som, at der havde været et massivt luftangreb mod flere sønderjyske byer natten til søndag og alt rednings- og rydningsarbejde var i gang, så der ikke kunne ventes hjælp udefra, og at Løgumkloster var udsat for 2 luftangreb søndag eftermiddag.

Efterfølgende var der en sammenkomst på Centralhotellet, hvor souschef for luftværnet, Marquardsen fra Tønder udtalte en kritik af øvelsen og udtrykte en stor tak til de medvirkende. Øvelsen var forløbet så godt man kunne forvente det. Kommandocentralen arbejdede støt og rolig, og meldetjenesten var i det store hele rigtig. Den tekniske tjeneste var hurtig i udrykningen, lige som den var forsynet med godt materiel, der dog kunne ønskes suppleret med enkelte andre redskaber. Rydningstjenesten arbejdede ligeledes godt, hvilket også gjaldt brandvæsenet og sanitetstjenesten. DKB havde udført et godt evakueringsarbejde, men her kunne ønskes et større mandskab. Jepsen gav udtryk for vigtigheden af, at folk følte sig trygge. Fru læge Højholt rettede en tak for DKB’s medvirken. De havde bl.a. vist at de også var i stand til at bespise de evakuerede.

      

Lejeboli 1947-54

Erichsen, Andreas, købmand og manufakturhandler senere -1952- bogholder (bogføring & skatteregnskab), født den 11. jan. 1899 i Løgumkloster 1. maj 1920 starter han job i København og bor på Oehlenschlægersgade 6, 1. sal. I 1930 overtager han Heinrich Bossens manufakturforretning i Østergade 4. Han kalder forretningen KONTANT MANUFAKTURFORRETNING. Han var bror til købmand Lorenz Erichsen i Vindmøllegade 17, sønner af rebslager, Hans Hansen Erichsen og Christina Dorothea født Nielsen. Andreas døde den 4. dec. 1960 i forbindelse med et familiebesøg i Tønder af hjertelammelse. Han bliver begravet ved Løgumkloster kirke. 61 år. Gift den 9. feb. 1930 i Løgumkloster kirke med

Erichsen, Anke Katharina, født den 18. sep. 1906 i Tønder. Datter af kontorist, August Günther og Ingeborg Catharine f. Johansen. I 1966 boede hun ved Dammen. Hun døde den 26. mar. 1988 i Løgumkloster. 81 år.

I 1930 boede de i en lejlighed i Østergade 4. I 1979 boede hun i en andelsbolig i Nygade 9.

Børn:

Erichsen, Ingeborg Christine, ekspeditrice, født den 10. mar. 1930 i Løgumkloster. Hun blev gift den 27. dec. 1952 i Løgumkloster kirke med kommunelærer, Ole Holt Jensen, født den 19. aug. 1926 i Erritsø, Vejle amt. Søn af gårdforpagter, Hans Holt Jensen og Ellen Marie Bjerregaard. 

Erichsen, Christine Marie, husassistent, født den 23. okt. 1931 i Løgumkloster. Hun ændrede sit navn tilbage til Erichsen i 2003.  Gift den 11. juli 1954 i Løgumkloster med tømrersvend, Ove Olsen, født den 9. maj 1932 i Karise. Søn af møllebyggersvend, Paul Henry Olsen og Marie Boline, født Petersen. De bor i en lejlighed i huset i 1954.

Erichsen, Hans Günther, født den 30. aug. 1935 i Løgumkloster. Hans Günther havde kaniner stående i haven.

 

Lejebolig 1954-62

Nørlev, Ingemann, vaskemester Se Ringgade 3.

 

Ejere 1962-63

Lorenzen, Helene, husgerning i 1921, rentenyder, stadig ugift og husejer i 1925-30. Født den 26. jan.1874 i Landeby, Nr. Løgum.

Lorenzen, Wolmer, landmand Se ovenfor.

 

Ejer 1963-95

Nicolaisen, Søren Hattesen, sømand på verdenshavene, født den 28. feb. 1921 i Brede. Søn af Martin Christian Nicolaisen og Christine f. Hansen. Han var kun hjemme i perioder. Han får skibsførereksamen ved Svendborg navigationsskole i 1948. Har fra 1950’erne sejlet i fast rutefart mellem Thesalonika i Grækenland til Barton Rouge USA på tank og fragtskibe for rederierne ’Dannebrog’ og senere ’Veco’. De første år som styrmand, men fra 1965 som kaptajn, hvor hans første tur foregår med M/S Frederiksborg. I 25 år var han ansat hos Dannebrog og Veco rederierne, herefter hos Lindinger samt Wonsild og Søn. Sidstnævnte rederi sejlede med kemikalietankere.

Han døde den 4. juni 1998 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 18. jan. 1948 i Løgumkloster med

Nicolajsen, Nikoline Christiane, tvilling, født den 8. nov. 1921 i Nr. Løgum. Datter af Peter Petersen, (V. Terp, Nr. Løgum c1891-) og Ingeborg (Nr. Løgum 1890-) Petersen, Grønnegård, Ellum, Løgumkloster. Nikolines hobby er porcelæns- og oliemalerier samt at knytte tæpper og sy lampeskærme.  Hun døde den 27. sep. 1994 i Løgumkloster. 72 år.

De boede på Åløkkevej 10 før de flyttede hertil.

Børn:

Nicolaisen, Asger Christian, født den 21. nov. 1948 i Løgumkloster. Han døde 2016 i Rødekro. 2 børn.

Nicolaisen, Torben Petersen, arkitekt og ejer af SYSTEM DESIGN, født den 11. aug. 1953 i Ellum, Løgumkloster. Gift med Mona Hauritz, født den 18 juli 1954 i Aabenraa. Se også Tønderlandevej 28. Børn: a. Camilla, født 1980 b. Christian, født 1983. Torben blev uddannet arkitekt fra Kunstakademiet i København, hvor Torben og Mona boede i 11 år. Fra 1993-2023- Selvstændig virksomhed: System Design - virksomhedsudvikling, organisation, kvalitet og markedsudvikling for danske virksomheder i Baltikum. Iværksætterrådgiver for Erhvervsfremme Styrelsen og Sønderjyllands Iværksætterservice

Nicolaisen, Rune Petersen, født den 31. dec. 1955 i Løgumkloster. Bosiddende på Amager, København.


Ejere 1995-2021

Schulz, Anton, telegrafist, formand for Løgumkloster borgerforening og medlem af byrådet for venstre (1994-97), født den 23. feb. 1958 i Løgumgård, Nr. Løgum. Søn af smedemester Andreas Schulz og Signe Kathrine, født Sørensen.

Schulz, Lilly, født den 13. apr. 1957 i Alslevkro, Løgumkloster. Datter af vognmand senere ostemanden fra Alslev kro, Lauritz Christian Nissen, født den 20. feb. 1913 og Marie, født Lauridsen den 17. jan. 1920. Forældrene er gift den 3. nov. 1940 i Højst kirke. (Hun står på mit konfirmationsbillede i midterækken længst til højre)!

De har boet i Møllegade 21 1986-94, her 1995-2020 og i Løgumgård fra 2020-

Børn:

Schulz, Christian. Gift den 12. juni 2010 i Løgumkloster kirke (skilt) med pakkerimedarbejder på Koberg brødfabrik Heidi Storck. Datter af Conni og Peter Storck, Emmerlev.

Schulz, Steffen, efterskolelærer samt musiker og komponist, født i Løgumkloster. Gift med Kristina Lindholm Schulz efterskolelærer, føt i Abterp, Brede sogn.

 

Ejere 2021-23

Asmussen, Malte

Asmussen, Dörte


Til salg 2023


Allégade 20a Vandtårnet

Matrikel nr. 799

Bygningsareal: 25 m²

Grundareal: 25 m²

Byggeår: 1935

Grundejer -1935 Schmidt, Anna. Enke efter Meinert Schmidt i Allégade 22.

Ejer 1935-77 Løgumkloster kommune køber huset Allégade 22 for at opføre et vandtårn med en kapacitet på 100 m3 på grunden bag huset.

Vandafgift:

Der skal årligt betales 20 kr. for første vandhane og 5 kr. for hver yderligere hane. I lejligheder skal der betales 12 kr. for en hane. Virksomheder får målere, og de skal yderligere betale 20 øre per m³. Installationen er gratis, dog tager man 7 kr. for at opsætte vandhane i udhuse og lignende.

Ejer 1935-77 Løgumkloster kommune køber huset Allégade 22 for at opføre et vandtårn med en kapacitet på 100 m3 på grunden bag huset.

Efter længere tids undersøgelser og overvejelser beslutter byrådet endeligt at etablere et kommunalt vandværk her ved elektricitetsværket i Løgumkloster. En tegning af et vandtårn på højde med kirkegavlene tegnet af ingeniør Thomsen bliver efter nærmere overvejelser kasseret af hensyn til økonomien og højde i forhold til kirketårnet. I stedet vælger man en tegning fra Lønborg Jensen.  


Der er stor interesse for vandtilslutningen.

Tårnet bliver rejst i juli 1935, udelukkende med udenbys håndværkere, da disse var lavestbydende. I august måned lægges der kobber på taget, og beholderen fyldes med vand.

Efter Løgumkloster fik sit eget vandværk brugte Løgumkloster Brandværn tårnet til at tørre brandslangerne i.

Hvis børnene i byen blev uenige om noget, og det kun kunne løses korporligt, blev der proklameret slåskamp ved vandtårnet. Det var også på Alléen ved vandtårnet, vi hvert år spillede med løbbelser og glaskugler. 

 

Ejer 1977-87 Løgumkloster Klokkebrødre ved ceremonimester, Niels E. Pors. Købspris: 1000 kr.

 

Ejer 1987-91 Løgumkloster kommune køber tårnet tilbage for 1000 kr.


Ejer 1991-2011 Jensen, Gunnar, født den 2. apr. 1924 i Løgumkloster.

 

Ejer 2011-23- Olsen, Carsten Thim


Ejer 2017-23- Blenner, Patrick Douglas. Se Vindmøllegade 4


Allégade 21

Foto 2012

Matrikel nr. 509

Boligareal: 188 m²

Grundareal: 385 m²

Byggeår: 1911. 


I 1964 køber Løgumkloster kommune 150 m2 af

grunden. Pris: 5,- kr. pr. m2.

Ejer 1921–1935

Matzen, Nis Hansen, rentenyder og husejer, født den 4. nov. 1848 i Løjtved, Nr. Løgum. Døde den 8. dec. 1927 i Løgumkloster. 79 år. Begravet i Nr. Løgum. Søn af Jens Matzen og Else Cathrine Christiansen. Gift med

Matzen, Karen Kjestine Marie, født den 11. okt. 1849 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af Iver Matzen og Hanne Lausten, født Rasmussen. Hun døde den 10. nov. 1935 i Løjtved, Nr. Løgum.

Børn:

Matzen, Jakob, landmand, født den 2. jan. 1883 i Løjtved, Nr. Løgum. Han faldt den 13. maj 1917 i St. Gobian, Frankrig. Gift 1908 med Petra Metha Marie Travsted. I 1921 var hun bosiddende i Åbenrå, senere i Sønderborg. Børn: 1909 og 1911.

Notits fra avisen Heimdal den 22. maj 1917: Fjernt fra sit kære hjem, sin hustru og sine to små børn er gårdejer Jacob Matzen i Løjtved ved Løgumkloster falden for nogle dage siden, skrives der til ”Flensborg Avis” fra Løgumkloster. Hans hustru modtog forrige mandag den sørgelige meddelelse. Også for hans gamle forældre, Nis Matzen og Hustru i Løgumkloster, er det en stor Sorg. For nogen Tid siden faldt en ældre Søn, Dr. med. Matzen under udøvelsen af sin pligt. Med Jacob Matzen er atter en af Sognets dygtige unge Bønder gået bort.

Matzen, Christian Paulsen, født den 13. mar. 1897 i Løgumkloster.

 

Ejer 1927–35

Matzen, Kjestine Marie, syerske, rentenyder, født den 11. okt. 1849 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af Iver Matzen og Hanne Laurette, født Rasmussen. Døde den 10. nov. 1935 i Løgumkloster. 86 år. Begravet i Nr. Løgum.

Logerende broder 1927-

Matzen, Iver Nissen, enke, rentenyder og pensionær, født den 23. dec. 1851 i Løjtved, Nr. Løgum.

 

Ejer 1935–77

Tiesler, Andrea Caroline, separeret, syerske og kommunal ansat husmoderafløser i 1953, født 21. februar 1881 i Nybo, Løgumkloster. Datter af gårdejer i Nybo Andreas Clausen Friis og Caroline f. Jensen i 1850. Hun døde den 30. aug. 1977 i Løgumkloster.

Gift 1. gang (skilt) med Tiesler, Friedrich Walter, købmand i Bielefeldt, født den 19. nov. 1880 i Brandenburg.

Børn:

Tiesler, Helene Caroline, født den 2. aug. 1916 i Løgumkloster.

Hun kom tilbage til Løgumkloster i 1913. Hun døde 96 år gammel i 1977 i Løgumkloster.

I 1930 bor hun sammen med Jacubeit, Carl Ludwig, fraskilt elektriker, født den 22. feb. 1874 i Ossäne/Usseinen, Østpreussen, Tyskland i Møllegade som husfar og husmor.

Andrea ejer flere huse i Løgumkloster:

Allégade 17 (1915-18) & (1929-38)

Allégade 21 (1921-35)

Elmeallé 0a (c1958-62)

ved Dammen 15 (1945-69)

 

Ejer 1977-2001

Matzen, Caroline, (LINE), ugift husbestyrerinde, født den 13. juni 1905 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af gårdejer, Hans Matzen og Anne Johanne, født Friis. Efter skoletiden var hun først tjenestepige i København og senere i Åbenrå. Herfra kom hun til en slagterforretning i Bredebro, hvor hun var husbestyrerinde og stod i forretningen. I 1945 flyttede hun tilbage til Løjtved og 1971 til Løgumkloster. Her døde hun den 29. nov. 2000.

 

Ejer 2001-03

Jensen, Lars I 2001 bosiddende på Markdiget 5 i Ringkøbing og 2003 bosiddende i Markedsgade 28 2. sal TV.

Jensen, Dorthe

 

Ejere 2003-23-

Jacobsen, Hans Jacob, lærer, født den 14. juli 1952 i Løgumkloster. Søn af gårdejer Jacob Thomas Jacobsen (Bevtoft1930-Skærbæk2009) og Christine Magdalene, født Petersen. (Nr. Løgum1928-)

Gift den 27. jule 1974 med

Jacobsen, Elin Jørgine, pædagog, født den 26. jan. 1954 i Nr. Løgum.

Børn:

Jacobsen, Troels Hansen

Jacobsen, Merete Hansdatter

Allégade 22 Huset med vandtårnet

Foto 2012

Matrikel nr. 456

Boligareal: 144 m²

Grundareal: 531 m²

Byggeår: 1912. 


Ejer 1912-1921

Festersen, Lorenz Gregersen, saddelmager. Ejede Allégade 6 indtil 1903.

Huset sælges på auktion den 20. jan. 1921.

 

Ejer 1921-30

Jepsen, Markus Peter, sadelmagermester, født den 25. sep. 1883 i Løgumkloster. Se Allégade 6.

 

Ejer 1926-35

Schmidt, Meinert, forhenværende smedemester og husejer. Født den 12. april 1866 i Højer. Se Markledgade 12

 

Ejer 1935-62

Løgumkloster kommune køber huset for at opføre et vandtårn med en kapacitet på 100 m3 på grunden. Se ovenfor.

 

Lejebolig -1954-60-:

Jacobsen, Sigvald, elektriker. Gift med

Jacobsen, Marie Kathrine, født Petersen.

Børn:

Jacobsen, Christian, født den 20. maj 1946 i Løgumkloster

 

Ejer 1962-88 Nielsen, Peter, købmand i Møllegade 3 fra 1926-67. Se mere der.

 

Ejer 1988- Jensen, Gunnar, født den 2. apr. 1924 i Løgumkloster.

 

Ejer 2011-22 Olsen, Carsten Thim.

 

Lejebolig -2014-22 Behrendt, Karl. Gift med Behrendt, Sonja Louise.

 

Ejere 2022-23-

Wind, Peter

Wind, Ruth Margrethe Kaastrup

Allégade 23 - Bibliotek og badeanstalt

Foto 2012

Matrikel nr. 2131

Boligareal: 146 m²

Byggeår: 1940.

Ejer 1940-1970 Løgumkloster Flække

Løgumkloster Badeanstalt

I starten af 1939 beslutter byrådet at opføre en badeanstalt i Løgumkloster. Det varme vand skal komme fra overskudsvarme fra elektircitetsværket. I stuetagen skal indrettes et kommunebibliotek med tilhørende læse stue. På første sal skal der være en lejlighed til bestyreren. I slutningen af 1939 tager Løgumkloster byråd til efterretning, at der endnu ikke er foretaget noget. Men i slutningen af 1942 indvies den af P. E. Petersen arkitekttegnede bygning. Samtidig indvies den danske gymnastiksalen på Kålkådvej og den tyske gymnastiksal på Tønder Landevej.

Priser 1942: Karbad 1. kr. ind til ½ time. Brusebad 50 øre. I 1960 stiger et karbad fra 1 til 2 kr. og brusebad fra 50 øre til 1 kr.

Løgumkloster Bibliotek


Biblioteket starter i 1921 med en bogkreds bestående af 26 medlemmer, som læser et antal indkøbte bøger på skift. I bestyrelsen for bogkredsen sidder fra starten førstelærer Skovmann, Læge Beyer, dommer Stegmann. Bogkredsen for navnet ’bogormen’.

Der findes dog allerede en bogsamling i Løgumkloster på skolen, som forvaltes af frk. Michelsen. Disse bøger er selvfølgelig alle på tysk. Der er mange bøger, men de er af ældre dato og giver ikke oplysninger om danske forhold, som man her efter 1920 nu lever under. 

I slutningen af 1921 laver man et Folkebibliotek i Løgumkloster. I dens bestyrelse, der skal sørge for oprettelsen af biblioteket sidder frk. Evardsen, gårdejer Jørgen Andersen, Sølstedgård, købmand, Johnsen og lærer Skovmann samt 3 fra Ellum. Lærer Skovmann blev valgt som formand og lærer Hjelme som bibliotekar. Senere på året, efter oprettelsen vælges farver Pors, møller Nissen, frk. Evardsen og lærer Skovmann.

Når udlånet starter vil der i alt være 1200 bøger hvoraf halvdelen er børnebøger. Der er en del religiøs litteratur og værker for landmænd.

Åbningen som man forventede ville ske i starten af 1922 lader vente på sig. Begrundelsen er, at man mangler at få tilsendt de sidste 600 bøger. Den første annonce for bibliotekets åbningstider, ser jeg dog allerede den 11. februar. Der er åbent hver mandag fra 8 – 10 om aftenen (20-22) på kommuneskolen.

I marts kommer de fleste af de sidste bøger. Bøgerne handler om religion, håndværk, husdyr, landbrug, opfindelser osv. Der er litteratur af religiøs og socialdemokratisk art, levnedsmiddelbeskrivelser, rejseskildringer, komedie, digte, noveller og romaner. De sidste bøger der mangler, skal først bindes ind. Når alle bøger er ankommet laves et katalog og kartotek over bøgerne.

Det koster 1 kr. at låne bøger. Alle kan låne 2 bøger i højst 14 dage. Er de ikke læst i den tid, kan de lånes igen ved henvendelse på biblioteket. Hvis bøgerne ikke afleveres inden den dato, som er stemplet foran i bogen, skal der betales bødestraf. Bøgerne skal under transport fra biblioteket og hjemmet samt retur pakkes ind. Bog- og pengegaver modtages af bibliotekaren eller formand, frk. Evardsen.

I 1923 er der 80 medlemmer af biblioteksforeningen, og der findes nu 1600 bind. Sidst på året inddrager man lærerværelset til læsesal.

 

Bestyrer af badeanstalten 1942-49-

Lorenzen, Laust, arbejdsmand. Gift med

Lorenzen, Ellen Kjestine, født Kjær.

Se Kalhavevej 2

 

1960 Et karbad stiger til 2 kr. og brusebad til 1 kr.

 

Bestyrer af Badeanstalten -1954

Callesen, Peter Andersen, lærer og skoleleder ved den tyske skole i Løgumkloster og bibliotekar, født den 9. okt. 1900 i Tønder. Gift 1928 med

Callesen, Ingeborg Maria Gerthilde, bestyrer af badeanstalten, født den 21. okt. i 1901 i Jugoslavien.

I 1940 boede de i Møllegade 11 i Åbenrå.

Børn:

Callesen, Johanne Ingeborg, født den 7. aug. 1929 i Løgumkloster.

Callesen, Fritz Nis, født den 21. juli 1931 i Løgumkloster. Han blev uddannet agronom i 1956 og blev efter værnepligten driftsleder for Integreret Fjerkræproduktion og Slagteri, A/S C.H. Clausen, Broager. I 1957-68 var han driftsleder på forsøgsfjerkræslagteriet Favrholm, 1968-69 på Vallekilde Fjerkræslagteri, 1969-72 Regnskabsmedarbejder ved A/S Spanvall. Regnskabschef ved Dansk Protekta A/S, Ka lundborg, 1973-83 og Simatek A/S, Høng, 1983-87. Familien boede på Illerup Sand 15 i Kalundborg.

Callesen, Klaus Peter, 4. aug.  1933 i Løgumkloster.

Callesen, Gertrud Sophie, 27. sep. 1935 i Løgumkloster.

 

En vinterdag i 1929 er Callesen uheldig at falde gennem isen på mølledammen. Han slipper dog med et koldt gys, da der ikke var så dybt, der hvor han falder i. Man har i øvrigt gjort noget for at skøjteløbere på mølledammen kan nyde turen. Kommunen har sat 2 lys op og lørdag aften spiller brandværnsorkestret. 

 

Den 30. jan. 1934 udtaler tyskernes skoleleder Peter A. Callesen bl.a. følgende på et møde i Sæd: Tiden arbejder for os, også vi Nordslesviger ved: Versailles må falde, og så vil grænsespørgsmålet også blive afgjort på ny.

Talen var refereret i avisen, Der Nordschleswiger og kommet det danske udenrigsministerium for øre. Det mærkede tyskerne, da de søgte om statstilskud for skoleåret. På grund af udtalelsen blev de nægtet tilskud og ville ikke opnå tilskud før Callesen var fjernet fra skolen.

 

Betryrer af Badeanstalten c1954-67-

Speck, Heinrich Lauritz, kontorfuldmægtig, født den 7. jan. 1921 i Tønder. Han døde den 14. nov. 2005 i Bedsted Lø. Søn af malermester Peter Hansen Speck og Cathrine, født Christensen. Han var formand for Løgumkloster sogns sygekasse -1969, hvor den sammenlægges med Bedsted, Løgumkloster landsogn, Nr. Løgum og Ø. Højst. Han stod i mange år for billetsalget i Løgumkloster Biograf. Borgerlig viet den 4. nov. 1949 på Løgumkloster kommunekontor med

Speck, Anne Hesselvig, bestyrer ag badeanstalten, født den 8. maj 1925 i Hellevad. Hun døde den 16. feb. 2016 i Løgumkloster. Datter af Peder Hesselvig Pedersen og Marie Elisebeth, født Petersen.

Børn:

Speck, Alice, født den 14. mar. 1950 på Løgumkloster sygehus. Gift den 25. apr. 1970 med Sergent, Lars Svendsen. Søn af lokomotivfører, Henry Svendsen, Århus.

Speck, Peter, født den 23. okt. 1953 i Løgumkloster. Peter var min fodboldtræner, da vi trænede på boldbanerne ved Vænget. Han døde den 1. juli 2020. 66 år.

Speck, Vivi, født den 1. apr. 1959 i Løgumkloster.

 

Heinrich Speck var mere end 2 meter høj. Han havde en specialbygget cykel, hvor der var svejst 20 cm ekstra stel på.

Peter Speck var også over 2meter høj. Det fortælles, at da han kørt i en Moris Mascot mini, havde han taget forsædet ud og kunne fint nå pedalerne fra bagsædet. 

 

Bibliotekar 1958 – Anna Petersen.


Bibliotekar -1970-

Schjær-Jacobsen, Louise Frederikke. Se Tønderlandevej 23

 

Ejer 1970-2007

Løgumkloster kommunebibliotek -1973

Herefter flyttes biblioteket til den tidligere brugs i Storegade 16.

 

Lejebolig 1974-79

Peterson, Bent, arkitekt, født den 4. okt. 1948. Se Slotsgade 18.

 

Lejebolig 1979- Larsen, Keld, chauffør,

 

Ejer 2007-16

Tønder kommune

Kontor for Hjemmeplejen

Huset er lagt ind under Rådhusstræde 2

 

Ejer 2016-22

Landbrugsrådgivning syd

 

Frem/Ad v/Kenni Holdt

Lejebolig -2020-23-

Holdt, Kenny, grafisk designer, født den 13. dec. 1985 i Løgumkloster.


Ejer 2022-23-

Christensen, Gerd

Se Slotsgade 1

Ejer 1927-85

Beyer, Albert Knudsen lærer, født den 17. jan. 1897 i Gånsager, Vodder sogn. Søn af gæstgiver og købmand, Knud Clausen Beyer og Else Marie, født Hansen.  Han kom til Østergade 14 i Løgumkloster fra Ravsted i 1920 og blev ansat ved den tysksprogede afdeling på Løgumkloster skole og blev senere den tyske skoles første leder på Tønderlandevej. Han varetog forskellige tillidserhverv inden for mindretallet. I 1951 hvor han er repræsentant, tager han patent på en indstikningsgryde til kakkelovne. Søn af kro- og købmand, Knud Clausen Beyer og Else Marie Hansen. Døde den 14. aug. 1956 i Løgumkloster efter en hjerneblødning. 59 år. Gift den 12. juli 1924 i Løgumkloster med

Beyer, Helene Auguste, født den 29. mar. 1903 i Løgumkloster. Datter af snedkermester, Johannes Mathæus Georg Gebhardt og Andrea Karoline Andersen, der boede lige rundt om hjørnet i Markledgade. Hun døde den 28. aug. 1984 i Løgumkloster. 81 år.

Efter vielsen flytter de sammen ind i en lejlighed i Vindmøllegade 4, hvor de bor frem til de køber huset her.

Børn:

Beyer, Else Irmgard, servitrice, født den 16. juli 1926 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1949 i Løgumkloster kirke, med handelsmedhjælper i Tønder, Heinz Claus Asmussen, født den 22. jan. 1924 i Løgumkloster fra Østergade 2.

Beyer, Knud Georg, født den 9. apr. 1929. Han døde den 16. aug. 1935 i Løgumkloster, 6 år gammel.

Beyer, Antke, født den 28. okt. 1938 i Løgumkloster. Se Vestergade 11.

Beyer, Merrit Elisabeth, født den 31. aug. 1947 i Løgumkloster. Hun er 21 år yngre end sin ældste søster.

 

Øvrige beboere:

Beyer, Hans Marius, ugift købmand og jordarbejder senere hønseriejer og pensionær, født den 13. okt. 1894 i Vodder. Han vinder 1. præmie for sine hvide italienerhøns og wyandotte høns i 1929. Bror til ovenstående husejer. Han døde den 19. jan. 1964 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 69 år.

Hansen, Else Marie, enkefrue og byens ældste indbygger i 1928. Hun er Alberts mormor.

Hartwig, Marie Margrethe, husassistent, født 28. april 1915 i Søvang, Ø. Højst, datter af Hermann Hartwig

(Flensborg1868-Møgeltønder1941) og Margrethe Marie Hansen (Flensborg1868-Padborg1966). Marie Margrethe Hartwig

blev gift med gartneriejer, Johannes Ravnskjær i 1939 i Åstrup kirke. Hun føder trillingerne Johannes, Hartvig og Grethe

på Haderslev Amtshospital den 11. aug. 1941. I den forbindelse starter Dannevirkes central i Nørregade i Haderslev en

indsamling til køb af en trillingebarnevogn. Marie Margrethe Hartwig dør den 23. juli 1980 i Slagelse.

 

Ejer 1985-94

Johansen, Olga Louise, født den 19. okt. 1909 i Løgumkloster. Datter af gartneriejer Johannsen, Lauritz Jørgensen og Louise Frederikke, født Reinholdt Klostergade 10. Gift den 19. sep. 1944 i Løgumkloster kirke med fraskilt overassistent ved postvæsenet, Harry Helmuth Nielsen, født den 12. aug. 1903 i Fredericia.

 

Ejer 1994-2020

Christensen, Jens Kristian, født den 18. sep. 1925. Gift den 10. marts 1955 (diamantbryllup) med

Christensen, Hansine Jørgine

 

Ejer 2020-23- Christensen, Jesper Sindberg

Allégade 27-33 Andelsboliger


Matrikel nr. 651

Boligareal: 159 m²

Grundareal: 507 m²

Byggeår: 1927. 


Foto 2012

Matrikel nr. 958

Ejer Løgumkloster Andelsboligforening

 

Foto 2012

Allégade 25

Beboere 1945–69

Lauritsen, Peter, vognmand samt lillebilforretning, født den 11. mar. 1916 i Ellum, Løgumkloster. Han døde den 9. juni 1985. Søn af Johannes Hansen Lauritsen og Anne Marie, født Skøtt. Han startede ved landbruget, men allerede da han er 18 år og lige har fået kørekort, stifter han en lillebilforretning, som snart vokser til en større vogn- og lastvognsforretning. I starten af 60’erne afhænder han lillebilforretningen til Jens Peter Jensen på Jørgensgårdsvej. I 1965 forulykker han i en uforskyldt glatføreulykke og bliver voldsomt invalideret. På trods kører han lastbil efter ulykken.

Gift den 12. dec. 1945 i Løgumkloster med

Lauritsen, Christine Marie, født den 25. apr. 1922 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Jannes Carsten Johannsen og Kristine Marie, født Lauritzen.

Efter giftermålet: Familien flytter senere til et hus opført 1970 på Koldkådvej.

Børn:

Lauritsen, Lillian, født c1956

 

Lejebolig -1954-

Bohlbro, Hans, kommuneassistent i Tønder. Gift dec. 1954 med

Thier, Gertrud, født den 26. maj 1926 i Løgumkloster. Datter af glarmester Thier, Johannes Carl Friedrich og Sophie Magdalene, født Quitzau Vænget 10.

 

Andelsbolig 1974

Hansen

Børn:

Hansen, Laila, født c1960

 

Andelsbolig -1979-2005

Hinrichsen, Eva, omsorgsassistent, født den 23. feb. 1945. Hun døde den 18. juni 2005 i Løgumkloster. 60 år.

 

Andelsbolig 1946-99-

Larsen, Olav Leo, sygehusportør og fyrbøder 1946-71-, født den 7. okt. 1917 i Moss i Norge ved Oslofjorden. Han døde den 10. jan. 2005 i Løgumkloster. 87 år. Søn af skovarbejder, Martin Wilhelm Larsen (Frederiksværk1869-) og Olga, født Nielsen (Tolne1896-) Møllegade 6a. I 1940 var han logerende hos Hans Harald Fog i Gram, hans kommende svigerfar. Gift den 24. nov. 1940 i Gram med

Larsen, Anne Louise, husassistent, født Fog den 22. juli 1919 på Tiset mark, Gram. Hun døde den 9. maj 2005 i Løgumkloster. 85 år. Datter af landmand, Hans Harald Fog og Anna Marie, født Kromann.

Efter lukning af sygehuset og 30 års ansættelse blev Leo ansat som gartner ved kommunen.

Børn:

Larsen, Birthe Fog, født den 2. feb. 1943 i Løgumkloster. Bosiddende i Haderslev.

Larsen, Annalise Fog, kontorassistent, født den 24. mar. 1941 i Løgumkloster. Gift 1963 med Kaj Nissen. Se Vænget 36.

Larsen, Martin Vilhelm, opfinder, født den 17. juni 1944 i Løgumkloster. Gift den 7. okt. 1967 (på sin fars 50-års fødselsdag) i Toftlund kirke med Kirsten Madsen. Datter af viceskoleinspektør Alfred Madsen. Bosiddende i Haderslev.

Larsen, Ingrid Fog, født den 5. aug. 1945 i Løgumkloster. Gift med lagerekspedient, Sophus Friis fra Tønder. Bosiddende i Arrild, nu Toftlund.

Larsen, Peter Leo, født den 27. nov. 1952 i Løgumkloster. Bosiddende i Sønderborg.


Andelsboliglejer -1981-

Brusenfeldt, Christian Hansen, født den 8. sep. 1915 i Øster Linnet. Se andelsboliger i Nygade 7.

 

Andelsbolig

Nielsen, Georg Dam, energikonsulent og fra 2013 massør.  Gift med

Duus, Lone, uddannet pædagog, herefter børnehaveklasselærer og sidst psykoterapeut. Medlem af menighedsrådet.


Andelsboliglejebolig -1965-

Holm, M. frue. Hun udlejer dåbskjoler i 1965

 


Allégade 28

Lægehusets have


Matrikel nr. 935

Boligareal: 286 m²

Grundareal: 1872 m²

Byggeår: 1963. 

Grundejer -1942 Jensen, Kay Højholt læge. Grunden hørte til lægeboligen i Markedsgade

Grundejer 1942- Haase, Anton fra Garveriet i Gavergade


Foto 2012

Han købte grundstykket med den tanke, at han ville opføre en ny biografsal på grunden. Biografen lå da i en bygning bag Hotel Royal, Markledgade 14. Biografsalen bliver i stedet senere lavet i det nedlagte Landbohjem bag Storegade 12, med adresse i Mellemgade.


Ejer 1963-2023-

Lyngø, Kristen Henning Gejl, født den 10. jan. 1932 i Skovlund, Ribe. Han døde den 9. juli 2019 i Løgumkloster. Søn af cykelhandler William Lyngø og Karna Jensine, født Kristensen. Han kom til Løgumkloster i 1960. Gift med

Lyngø, Zenia, født Sørensen

Børn:

Lyngø, Michael.

Lyngø, Helene, lærer på Ryslinge Efterskole. Gift Mondrup.

Lyngø, Morten, født den 31. maj 1969.

Lyngø,

 

Allégade 30 De 3 frøknerne Hattesens hus

Foto 2012


Matrikel nr. 781

Boligareal: 176 m²

Grundareal: 708 m²

Byggeår: 1935.

Grundejer -1935 Christensen, Lund Toft, læge.

Udstykket fra lægehuset i Markledgade


Ejere 1935-85

3 x Frøknerne Hattesen døtre af:

Hattesen, Christian Eduard, husmand, født 1857 I Ellum, Løgumkloster. Han døde 1940 I Løgumkloster. Søn af Søren Hattesen og Wilhelmine Emilie f. Jacobsen. Gift 1878 i Løgumkloster med Hattesen, Christine Margrethe født 1857 i Harknak, Brede. Hun døde 1933 i Nr. Løgum. Datter af Hans Hendrik Elvers og Karen Nielsdatter. I 1928 fejrede de guldbryllup og til deres død boede de i Tornskov, Nr. Løgum.

De 3 frøkners søskendeflok:

Hattesen, Wilhelmine Emilie, født den 8. nov. 1878 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Søren, ugift krigsinvalid, sengeliggende i flere år. Skudt til krøbling i 1. Verdenskrig i Frankrig, født den 29. maj. 1880 i Nybo, Løgumkloster. Han døde fuldstændig hjælpeløs den 10. feb. 1930 i Nr. Løgum og blev begravet i Løgumkloster.

Hattesen, Karen, født den 11. dec. 1881 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Caroline Margrethe, født den 26. apr. 1884 i Nybo, Løgumkloster. Død 1886.

Hattesen, Hans Henrik, født den 5. jun. 1885 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Caroline Margrethe, født den 24. apr. 1887 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Christine Fridericke, født den 19. juni 1889 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Johanne Dossine, syerske, født den 6. juli 1891 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Mariane Henriette, ugift. Hun led af gigt, allerede fra hun var barn og måtte holde senge sine sidste 22 leveår. Hun døde den 9. mar. 1954 i Løgumkloster. 

Hattesen, Wilhelmine Emilie, født den 2. juni 1895 i Nybo, Løgumkloster.

Hattesen, Jørgine, ugift syerske hos Th. Bossen, født den 21. apr. 1897 i Nybo, Løgumkloster. Døde den 2. mar. 1985 i Løgumkloster.

De 3 fremhævede personer boede i huset her i Allégade.

 

Logerende -1940-:

Jeppesen, Ruth Grethe, væverske, født den 26. juni 1911 i København.

Lauritsen, Marie Kjestine, sygeplejerske på sygehuset, født den 3. dec. 1912 i Hinge, Viborg. Datter af gårdejer Laurits Lauritsen og Nielsine, født Nielsen.

 

Logerende 1942- Schmidt, Johann Phillip, enke og partikulin, født den 25. juli 1853 i Arrild. (Se mere i Østergade 3)

 

Ejere 1985-93

Hansen, Kaj Åge

Søndergaard, Ruth

 

Ejere 1993-1999

Bomskov, Hans Christian

Bomskov, Monika

 

Ejere 2000-18-23-

Scheelke, Bernd Homilius

Scheelke, Bente Mosch, damefrisør i egen salon HÅRTOTTEN

Børn:

Scheelke, Emil, født c2006

Allégade 32 De 3 frøknerne Petersens hus

Foto 2011


Matrikel nr. 652

Boligareal: 165 m²

Grundareal: 880 m²

Byggeår: 1928 - Tegnet af arkitekt J. K. Jepsen 

Grundejer -1926 Illum, Skat Mynster, læge, født den 29. apr. 1895 i Helleng. Markledgade 20.

Udstykket fra lægehuset i Markledgade


3 Ejer (Søstrene Pedersen) og beboere 1926-1947

Døtre af Niels Pedersen og Ane Kirstine, født Mikkelsen.


Pedersen, Else, lærer på Løgumkloster kommuneskole, født den 11. okt. 1935 i Løgumkloster. Hun blev gift med løjtnant i Fredericia, Niels Bülou, født den 21. mar. 1936 i Gislev, Svendborg. Han var søn af højesteretssagfører, Ejner Bülou.

Pedersen, Karen, plejemor på Ribe Lund

Pedersen, Maren Johanne, ugift, født den 13. aug. 1885 Gauerslund. I 1943 taber hun sin pung med 50 kr. 14 dage senere finder arbejder, William Petersen pungen ved kloakrensning ud fra cigarhandler Jens Madsens butik i Mølleggade 1. Hun døde den 13. sep. 1960 i Løgumkloster. 75 år.

 

Ejer 1947-58

Jepsen, Peter Madsen, lærer, født den 10. juli 1911 på Præstegårdsvej i Vojens og døbt i Jegerup kirke. Søn af banearbejder, Nicolai Jepsen og Karen Kjestine Schöning. Han blev læreruddannet og underviste i sløjd og tysk og naturhistorie. I jan. 1937 vælger man blandt 18 ansøgere at ansætte Peter ved Løgumkloster danske skoleafdeling. Han kom hertil fra en vikarstilling i Bov. Året efter bliver han fastansat. Var i en årrække formand for Tønder Amts Idrætsforening samt Løgumkloster Gymnastikforening 1940-45, aktiv i LDU – Løgumkloster Danske Ungdomsforening, medlem af aftenskolenævnet 1954-56, medlem af ungdomsskolenævnet -1956, medlem af ligningskommissionen, med på nævninge- og domsmandsgrundlisten i 1945-52, formand for fælleslærerrådet -1956, forstander på Løgumkloster Tekniske skole -1956. Han stod for Løgumkloster bibliotek ved genåbningen i 1942. Han holdt båltalen i 1947.

Lige før krigens slutning blev han taget af Gestapo og fik 20 ufrivillige dage i Kolding. Snart efter hjemkomsten er han på lejrskole med 50 elever til København sammen med Skovmand og frk. Kjestine Schmidt, skriver avisen Heimdal i 1945.

I 1946 Styrter han på motorcyklen med Arne Blaabjerg som passager. De skrider ud på hjørnet af Storegade og Slotsgade og får herved en del hudafskrabning og knubs. I 1955 får han af overskuddet fra tipstjenesten et beløb på 500 kr. til et fysikkursus i Gøttingen, Tyskland. Samme år flytter familien til Aabenraa. Gift den 7. juli 1939 med

Jepsen, Inger Johanne, lærer, født den 19. nov. 1911 i Albanigade 5 i Odense i Skt. Knuds kirkesogn, døbt i Valgmenighedskirken den 28. jan. 1912, datter af gymnastikdirektør, Olav Schrøder og Vita Johanne Tobine født Horn. Hun er barnebarn af Ludwig Schrøder, tidligere forstander først på Rødding Højskole og fra 1864 og en menneskealder første forstander på Askov Højskole. Inger blev læreruddannet og underviste i dansk som klasselærer og i engelsk og fransk. Hun bliver fastansat på Løgumkloster skole i 1946. Instruerer byens folkedansere i 1950’erne.

Børn:

Jepsen, Birthe Margrethe, lærer, født den 17. sep. 1940 i Løgumkloster. Konf. 1954 s.s. Har undervist på øvelsesskolen i Haderslev som klasselærer, men også meget i engelsk. I denne periode spillede hun til morgensang på orgelet i Seminariets festsal. Tog videregående uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole i København, og i begyndelsen af 70`erne, underviste hun på Seminariet i Haderslev. I 1978 var hun udsendt som beskikket censor i engelsk til Silkeborg, og blev på øvelsesskolen til Silkeborg Seminarium headhuntet som engelsklærer. Se Sølstedgårdparken 30.

Jepsen, Gunnar, født 1943 i Løgumkloster. Skolebibliotekskonsulent. 

Jepsen, Kirsten, født den 20. apr. 1950 på Løgumkloster Sygehus. Bosiddende i Ry.

 

Ejer 1955-82

Geil, Terkild Madsen, lærer, født den 11. okt. 1903 på Oksenvad mark. Søn af husmand, kommuneforstander og senere sognerådsformand, Gregers Petersen Geil (Oksenvad 1861-) og Sille Marie f. Hyldelund (Oksenvad 1865-).

Terkild Geil voksede op i Oksenvad. Da faderen var svagelig, ordnede Geil mange opgaver for sin far. Han stod f.eks. for rationeringen under 1. Verdenskrig og var også ferm til at skrive en ansøgning om høstorlov for en soldat ved fronten. Derfor blev han i Oksenvad ofte benævnt ’den lille borgmester.’

Fra Oksenvad kom han på det tyske seminarium i Haderslev. Uddannelsen tog dengang 6 år; eleverne begyndte ofte deres uddannelse som 14-15 årig. Da man i 1919 kunne fornemme, at Sønderjylland sikkert ville komme under Dannebrog igen, tog flere sønderjyske lærerstuderende den resterende tid af deres uddannelse i Danmark. De ældste tog til Jelling seminarium, mens de yngste deriblandt Geil tog en slags præparanduddannelse i Svendborg. Herefter 3 år på Jonstrup seminarium, og så var Geil læreruddannet, kun 19 år gammel. Efter dimensionen fik han først et vikariat på 2 måneder på Fole skole, men kom herefter til Alkjær som enelærer med 35 børn. Det var en noget hård tørn for Geil med en lidt sporadisk uddannelse og en ung alder bag sig. Derfor tog han til København for at tage studentereksamen på ét år på et privat gymnasium. Et hårdt slid, men Geil bestod. Han kom herefter til Vamdrup private realskole, hvor han underviste i matematik. Derfra søgte han videre til sin gamle præparandskole, Haarhrs skole i Svendborg.

Efter 3 år i Svendborg trak Sønderjylland så meget i ham, at han i 1929 søgte og fik lærerstilling ved Løgumkloster skole. 

I 1937 opstiller han som byrådskandidat, bliver valgt og samtidig viceborgmester. I 1950 bliver han borgmester i Løgumkloster Flække. Flække betød, at Løgumkloster hørte ind under indenrigsministeriet, og havde nogle af de samme rettigheder og pligter som købstæderne. Men Løgumkloster manglede de store virksomheder og dermed et godt skattemæssigt indkomstgrundlag til bl.a. skole- og vejvæsen.

I 1930 var de nogle lærere, der oprettede et 2 årigt kursus til præliminæreksamen.         

Med møje og besvær fik man skrabet 5-6 elever sammen, som blev undervist af 5 lærere efter skoletid. For at understrege den private karakter, tog man 10 kr. pr. måned pr. elev. Geil havde selv 11 timer om ugen, hvilket indbragte ham 18 kr. og 33 ører om måneden. Det blev ikke til den store timeløn. Det mest besværlige var, at eleverne skulle tage deres eksamen i København, hvilket betød 3 ugers ophold i København. Men det skabte grundlaget for, at Løgumkloster fik sin overbygningsskole.

Geil var således lærer på Løgumkloster kommuneskole fra 1929-1973, medlem af byrådet i 33 år, borgmester fra 1955-75, medlem af menighedsrådet -1961- og blev 1960 ridder af dannebrogsordenen. Han blev valgt af byens håndværker og gjort til leder af teknisk skole i 1945 efter at F. G. Kolberg, Slotsgade 20 blev interneret i Fårhuslejren. Han døde den 18. dec. 1977 i Løgumkloster.  74 år. Gift den 20. okt. 1927 med

Geil, Dorthea Johanne Christine, født den 17. mar. 1905 i Burgdorf i Brændstrup.

Børn:

Geil, Edith Burgdorf, ugift overlærer, født den 27. sep. 1928 i Skt. Jørgens sogn i Svendborg. Se Engvej 18.

Geil, Bjarne Gregers Burgdorf, overlærer, født den 20. juni 1936 i Tønder. Døbt i Løgumkloster. Gift 2. juli 1960 i Roskilde Domkirke med Inger Kjær Madsen. Datter af gårdejer og amtsrådsmedlem, Johannes Madsen, Storehareby, Kirkehyllinge. Bosiddende i Års.

Familien har også boet på Koldkådvej.

 

Ejer 1982-2019

Schmidt, Hugo Birk. Gift med

Schmidt, Rita

 

Ejer 2019-23-

Sørensen, Søren

Jørgensen, Rikke Pahuus