BEIM

Garvergade

Garveriet, den store hvide bygning i bunden af billedet.

GARVERIET

Beboelse, fabriks- og salgslokaler til Haases garveri

Matrikel nr. 24 + (131+286) samt brugsret på matrikel 229

Boligareal: 441 m²

Grundareal: 732 m²

Byggeår: 1900

Arkitektonisk: Huset er bygget i sydtysk stil, med en høj facade ud mod gaden og et skrånende tag bagud. Typisk ligger disse huse op af stejle klippevægge. Lidt atypisk i det flade Sønderjylland. Huset er en rest af en garverifabrik, der strakte sig ud over Garvergade og ind til skellet til Garvergade 18. Dette ses tydeligt på den ene gavl.

 

En gren af Haase familien, som i øvrigt har boet i Løgumkloster helt tilbage til før reformationen, var glarmestre. Siden 1739 var en gren af familien skomagere og flere af disse garvede selv lidt læder til eget brug frem til 1852, hvor der skete noget – Se nedenfor.

Ejer c1810-c1840

Haase, Andreas, skomagermester, født den 7. sep. 1788 i Løgumkloster. Søn af kniplingskræmmer Hans Haase og Bodel født Nielsen. Han døde den 23. maj 1864. 75 år. Gift den 9. apr. 1820 i Flensborg med

Haase, Anna Dorthe, født den  7. juni 1795 i Juhlschau, Flensborg. Datter af bolsmand, Peter Lager. Hun døde af alderdom den 3. maj 1879 i Løgumkloster. 84 år.

Børn:

Haase, Hans Nicolai, garveriejer, født den 17. dec. 1820 i Løgumkloster.

Haase, Mette Cathrine, født den 11. mar. 1823 i Løgumkloster. Hun var husjomfru hos Boy Dircks på slottet i 1845. Gift den 19. juni 1845 med kommis senere købmand i Søndergade 6 (1833-59), Søren Lorenzen Christensen født den 6. juli 1822 i Løgumkloster.

Haase, Peter Christian, født c1826 i Løgumkloster. Døde 1830 af difteritis 4 år gammel.

Haase, Petra Christine, født 30. juli 1831 i Løgumkloster. Hun døde den 10. okt. 1861. 20 år.

 

Ejer c1840-

Haase, Hans Nicolai, skomagermester senere garveriejer og medlem af madegranden 1863-82, født den 17. dec. 1820 i Løgumkloster. Han døde den 7. sep. 1881 i Løgumkloster. 60 år. Søn af forrige ejer. Gennem årene gik han mere og mere fra skomageriet og blev garver Gift den 9. nov. 1856 med

Haase, Anne Dorothea, født den 2. aug. 1833. Datter af gårdejer på Sølstedgård Andersen, Jørgen og Gunder, født Hansen. Hun døde den 11. aug. 1893 i Süderendleben og blev begravet i Løgumkloster. 60 år gammel.

Børn:

Haase, Andreas, garver, født den 20. aug. 1857 i Løgumkloster. Se nedenfor

Haase, Gunder Cathrine Christine, født den 24. juni 1859 i Løgumkloster. Hun døde den 4. maj 1929 i Løgumkloster. 59 år. Gift Hansen i Løgumkloster.

Haase, Jørgen Andersen, garver, født den 25. aug. 1861 i Løgumkloster.

Haase, Peter Christian, gårdejer i Süderleben, født den 10. dec. 1863 i Løgumkloster.

Haase, Anton Theodor, gårdejer i Süderleben, født den 21. apr. 1868 i Løgumkloster. Se ejer 1936-

 

Melleminfo:

Klasselotteriets historie går helt tilbage til 29. juni 1753, hvor Frederik 5. ved kongelig forordning gav Det Kongelige Opfostringshus privilegium til at drive lotteri. I 1754 blev de første trækninger foretaget på Charlottenborg i København. Men allerede i 1771 fratog Struensee dem privilegiet, og lotteriet har siden været ejet af Den Danske Stat.

 

Sammen med nogle venner havde Hans Nicolai Haase et lod i Klasselotteriet. En af vennerne, bødkermester, Peter Roost havde engang sagt, at vandt de, måtte de gerne meddele ham det ved at slå en rude ud i hans hus for hver 1000 rigsdaler.


- Og så skete det. De vandt det store lod, hvor meget vides ikke, men det blev udbetalt i sølvmønter, så det var noget af et tungt læs, der blev hentet på en slæde i Tønder, den vinterdag i sne og kulde. Haase kom derfor sent hjem den aften, og idet han passerede bødkermester Roost’s hus, tog han sin spadserestok frem og begyndte at slå ruder ind i bødkermesterens hus.

 

Peter Roost kom farende ud og råbte: ”Hva’ fanden laver du?”.........

”Nå det er dig!”

”Bliv endelig ved knægt, bliv endelig ved”, sagde Peter med et stort smil på læben. Han huskede nu godt, hvad han havde sagt.

 

For sin andel byggede Haase en læderfabrik, Markledgade 16, som lå i forlængelse af Markledgade 14, med beboelse, maskin- og arbejdsrum, farverum, grubeplads og lageret strakte sig hen over garvergade helt ind mod skellet til Markledgade 18.

I jan. 1878 ansøgte Haase om at opstille en dampmaskine med 2-3 hestekræfter, som skulle give mekanisk hjælp til at male træbark til brug ved lædergarvningen, til vandpumper, til farvning og tørring af læderet. Det gav yderligere arbejde til 15 mand.

Haases garveri havde ved hjælp af lodsedlen udviklet sig til en stor garverivirksomhed med en god indtjening. Det kom også Løgumkloster til gode, da Hans Nicolai Haase sammen med svogeren, brændevinsbrænder Erichsen sørgede for de første lindetræer blev plantet rundt om markedspladsen.         

 

Lejebolig 1865:

Clausen, Jacob, garver. Gift med

Clausen, Catharina Marie, født Petersen.

Børn: Clausen, Jacob, født den 7. dec. 1865 i Løgumkloster.

 

2 ejere 1894-21

  1. Haase, Andreas. (Se nedenfor)
  2. Haase, Jørgen, født den 25. aug. 1861 i Løgumkloster. (Se Markledgade 15)

 

Sønner af forrige ejer. De drev virksomheden videre på den måde at Andreas, der havde fået en højere uddannelse inden for garveri og læderproduktion havde den tekniske ledelse og Jørgen der var handelsuddannet tog sig af den forretningsmæssige ledelse.

Andreas udviklede nye fremstillingsmetoder, der betød flere maskiner og anvendelse af nye kemiske garvermidler. Det betød storproduktion og man udvidede handelsområdet, som nu strakte sig helt fra en linje syd for Flensborg og Husum til Kongeåen. Der var desuden kunder fra andre byer.


I 1896 blev garveriet udvidet med en 2 etagers bygning på 380m².

 

Under et halvtag stod følgende garverigruber:

4 stk. kalkgruber hver på (1,80x1,60x1,40)m³ støbt i cement.

2 stk. garvegruber hver på (3,10x2,80x1,40)m³bygget i træ.

5 stk. garvegruber hver på (1,80x1,80x1,40)m³støbt i cement.

8 stk. garvegruber hver på (1,60x1,00x1,50)m³bygget i træ.

 

Alle gruber var helt vandtætte. I ansøgningen om byggetilladelsen fremgår, hvilke miljømæssige hensyn, man har taget:

Af afløb til gaderenden kommer hovedsageligt kun rent vand i sær stammende fra regn- og overløbsvand. Garverivandet risles ud over en sandmark bag garveriet og den nærmest beliggende brønd er 200 m borte. Der anvendes ikke arsenik og stinkende bejdse.

 

Fremgangen fortsatte.

64 spand heste hentede døde dyr fra hele Sønderjylland og sammen med Riggelsens produkthandel i Tønder havde man en destruktionsanstalt i Sdr. Lügum. Fra 1910 fremstillede Gebrüder Haase et specielt godt sållæder (trupphleder), som gav en god indtjening. Det årlige økonomiske resultat kunne man dog først gøre op om efteråret, når kunderne kom og betalte deres regninger og bestilte nye leverancer.

 

1. Haase, Andreas, landmand, garveri og læderhandler, født den 20. aug. 1857 i Løgumkloster. Medlem af madegranden fra 1898-. Han døde den 15. apr. 1921 i Løgumkloster. 59 år. Gift 1. gang med

Haase, Petra Bothilde, født Eriksen den 13. aug. 1863 i Nr. Sejerslev. Hun døde den 10. nov. 1900 i Løgumkloster. 37 år.


Børn af 1. ægteskab:

Haase, Hans Nicolai, født den 25. feb. 1882 i Løgumkloster. Udvandrede til Amerika. (medejer 1921-28). Gift med Haase, Anna Dorothea, født den 2. aug. 1833 i Løgumkloster. Datter af Jürgen Andersen og Gunder f. Hansen. Død den 11. aug. 1893 i Løgumkloster. Børn: a. Haase, Andreas, garver i Løgumkloster. b. Haase, Gunder Cathrine Christine gift Hansen i Løgumkloster. c. Haase, Jürgen Andersen, garver i Løgumkloster. d. Haase, Peter Christian sagfører. e. Haase, Anton Theodor, sagfører.

Haase, Johanne Kirstine, født den 2. maj 1884 i Løgumkloster. (Medejer 1921-28). Gift 1. gang den 14. nov. 1914 i Løgumkloster med købmand, Hans Møller Aabling, født den 9. feb. 1880 i Vinum, Døstrup. Gift 2. gang den 31. jan. 1920 i Løgumkloster med købmand, Friedrich Ludwig Duysen, født den 29. jan. 1883 i Süderstaförn. Bosiddende i Itzehoe

Haase, Hans Nicolai, født den 13. sep. 1885 i Løgumkloster. (medejer 1921-28) (Se ansat logerende i Markledgade 15, 1. sal 1925)

Haase, Erik, født den 26. nov. 1887 i Løgumkloster. (medejer 1921-28) (Se nedenfor)

Haase, Theodor, borgmester og købmand, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. (medejer 1921-28) (Se Andelsboligerne i Vænget 20)

Haase, Markus, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster. (medejer 1921-28) (Se Møllegade 6)

 

Gift 2. gang den 14. dec. 1904 med

Haase, Eline Cecilie, enke fra 1921-51, født den 12. aug. 1875 i Visbjerg, Nr. Løgum. Datter af gårdmand. Lauritz Christensen Eskildsen og Johanne Marie f. Arnum. Hun døde af kræft i maven den 3. okt. 1951 på Løgumkloster sygehus. 76 år. Hun var kendt for sit kønne og unikke håndgerningsarbejde og ikke mindst kendt som den drivende kraft i velgørenhedsarbejdet indenfor sygeplejeforeningen under og efter 1. Verdenskrig.

Børn af 2. ægteskab:

Haase, Bothilde Johanne, (TUTTE NEVALD), kontorassistent, født den 2. mar. 1906 i Løgumkloster. (medejer 1921-28). Hun blev gift den 1. nov. 1943 i Frederiksberg slotskirke med enkemand, oberstløjtnant og kaptajn ved Geodætisk institut, Carl Ewald Nevald, født den 27. feb. 1904 i Neslette, Odense. Bosiddende i København.

Børn: Mette Nevald; Lasse Nevald.

 

Feriebarn i 1921:

Wirer, Elsa, feriebarn, født katolsk den 27. apr. 1905 i Hamborg.

 

Lejebolig 1897-98

Bülow, Alfred Emil, garversvend, født den 20. juni 1868 i København. Gift med

Bülow, Jenny Andrea, født Mathiesen den 8. dec. 1873 i Ribe.

Børn:

Bülow, Emilie Christine, født den 13. mar. 1897 i Løgumkloster.

Bülow, Ella Viktoria, født den 8. nov. 1899 i Assens.

Bülow, Dreng, født den 13. jan. 1901 i Assens.

I 1901 boede familien i Assens på Fyn.

 

Lejebolig 1909-11

Anker, Hinrich Peter, arbejder. Gift med

Anker, Christine Cathrine, født Peemøller.

Børn:

Anker, Wilhelmine Marie, født den 8. jan. 1897 i Albr. Koog.

Anker, Cornelius Mathias Johannes, født den 29. dec. 1906 i Løgumkloster.

Anker, Heinrich Carl, født den 21. aug. 1908 i Løgumkloster.

Anker, Christine Emma, født den 14. dec. 1909 i Løgumkloster.

Anker, Max Wilhelm, født den 27. apr. 1911 i Løgumkloster.

 

Lejebolig -1919-20

Wüsthoff, Eduard. Gift med

Wüsthoff, Johanna Maria Wilhelmine, født Neven.

Børn:

Wüsthoff, Walther, født den 31. aug. 1903 i Bergstedt.

 

Ansat logerende i 1921:

Hansen, Bothilde Cecilie, tyende, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster. Datter af købmand, Hans Mathiesen Hansen og Gunder Christine Cathrine f. Haase Markedsgade 7.

 

Ansat logerende i 1925:

Jepsen, Cecilie Christine, tyende, født den 23. dec. 1907 i Løgumkloster. Datter af maskinist og elektroinstallatør Hans Christian Jepsen og Christina Marina Martinsen Klostergade 27.

 

Ejere 1921-28

1. Haase, Eline Cecilie, enke fra 1921-51, født den 12. aug. 1875 i Visbjerg, Nr. Løgum. Andreas Haases 2. kone.

2. Haase, Hans Nicolai, født den 25. feb. 1882 i Løgumkloster.

3. Haase, Johanne Kirstine, født den 2. maj 1884 i Løgumkloster.

4. Haase, Hans Nicolai, født den 13. sep. 1885 i Løgumkloster.

5. Haase, Erik, født den 26. nov. 1887 i Løgumkloster.

6. Haase, Theodor, borgmester og købmand, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster.

7. Haase, Markus, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster

8. Haase, Bothilde Johanne, (TUTTE NEVALD), kontorassistent, født den 2. mar. 1906 i Løgumkloster.

 

Lejebolig 2 i 1921:

Jørgensen, Laust Nielsen, født den 5. maj 1873 på Tohede, Nr. Løgum. Se Østergade 3.

 

Logerende i 1925:

Mamsen, Anna, kontorist, født den 4. sep. 1907 i Roost, Arrild. Datter af smed Peter Jessen Mamsen og Bothilde, født Bertelsen.

Termansen, Niels Jokum, maler, født den 10. aug. 1899 i Slotsvænget i Kalundborg. Søn af malermester Niels Peder Blok Termansen og Marie, født Jensen.

 

Ejer 1928

Haase, Jørgen Andersen, bankdirektør og borgmester. født 25. aug. 1861 i Løgumkloster. Nu eneejer. (Se Markledgade 15)

 

Ejere 1928-36

1. Haase, Erik, læderhandler, født den 26. nov. 1887 i Løgumkloster. Han døde den 6. juni 1968 i Tønder. Søn af garveriejer Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen, Garveriet. Gift den 23. mar. 1921 i Hostrup kirke med

Haase, Hansine, født den 24. sep. 1889 i Jejsing, Hostrup Sogn. Datter af gårdejer Martin Hostrup og Cornelie, født Richelsen.

Børn:

Haase, Andreas, født den 2. feb. 1922 i Løgumkloster.

Haase, Martin Hostrup, født den 1. aug. 1924 i Løgumkloster.

De flyttede herfra til Nørregade 67 i Tønder, hvor de drev en læderhandel.

 

2. Haase, Theodor, borgermester, købmand og medlem af madegranden fra 1922-, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. Theodor døde den 2. aug. 1971 i Løgumkloster 81 år gammel. Hans hobby var flisemaling. Søn af garvermester, Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen.

Efter studentereksamen fra Haderslev latinskole tog han til Sydtyskland for at uddanne sig i administrationsvæsenet. Efter 1. Verdenskrigs slutning blev han kontorchef i H. P. Hanssens sønderjyske ministerium i København. I 1920 blev han hjemkaldt til Løgumkloster for at betræde borgmesterposten, hvor nu den tyske administration skulle ændres til danske forhold.

Efter faderes død drev han sammen med broderen, Erik garvervirksomheden videre indtil tiden ikke længere var til den store lædervareproduktion. Theodor overtog herefter et handelsagentur i Løgumkloster. Han døde 1971 i Løgumkloster. Theodor havde indtil da været ungkarl men som 68 år gammel gifter han sig den 18. okt. 1958 i Bov kirke med den 18 år yngre

Haase, Martha, barneplejerske, født den 31. maj 1908 i Østergade 30, Løgumkloster. Datter af hvidtølsbrygger, Hans Jacobsen Jensen, Hagensen og Minna Johanna. Østergade 30. Det er også hendes første ægteskab. Hun døde i 1989 på plejehjemmet Solgården i Bedsted.

 

Logerende i 1930:

Gebhardt, Margrethe, husassistent, født den 20. juni 1908 i Løgumkloster. Datter af Johannes Gebhardt, Markledgade 26.

Christensen, Marie, husassistent, født den 25. sep. 1907 i Abild.

Jakobsen, Andreas, hotelkarl, født den 17. juni 1878 i Branderup. Søn af kådner Peter Jacobsen og Mette Marie, født Holm. Han døde ugift den 17. feb. 1945 i Løgumkloster.

Pindborg-Hansen, Ellen Elisabeth, lærerinde, født den 15. jan. 1903 i Boeslunde på Sjælland. Datter af lærer og kirkesanger Hans Jørgen Hansen og Loura Hansine Rosa, født Pindborg.

 

I 1934 river man Garveriet ned og laver gaden Garvergade. Der udstykkes 6 grundstykker på den ene side af gaden. Den tidligere sti fra Markedsgade til sportspladsen nedlægges.

 

Ejer 1936-

Haase, Anton Theodor, først landmand i Fogderup, senere ejer af Centralhotellet (1899-1912) og siden ejer af hotel Royal og biografejer (1928-43-) og sidst biografejer i Mellemgade samt medlem af madegranden fra 1911- og formand 1947-50, født den 21. apr. 1868 i Løgumkloster.

. Søn af garver, Hans Nicolai Haase og Anna Dorthea f. Andersen. Han døde den 5. maj 1950 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. Gift den 28. okt. 1893 med

Haase, Ingeborg Bothilde, født den 23. maj 1869 i Vinum, Døstrup. Datter af gårdmand, Knud Hansen og Ann Kjestine Baurbeck. Hun døde den 12. apr. 1956 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Haase, Anna Dorthea, født den 22. sep. 1894 i Fauderup, Ravsted. Hun blev gift med manufakturhandler Langwadt, Conrad Julius.

Haase, Hanne Kjestine (ANNE KIRSTINE), født den 7. apr. 1896 i Fauderup, Ravsted. Konfirmeret 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 15. sep. 1966 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 7. apr. 1920 i Løgumkloster med landmand og restauratør på Hostrups hotel i Tønder, Christian Lorenzen Hostrup, født den 24. maj 1887 i Rørkjær.

Haase, Nicoline, født den 3. apr. 1897 i Ravsted. Hun døde den 28. maj 1901 i Løgumkloster. 4 år.

 

Grundejer 1936-39

Homilius, Christian, trælasthandler, født den 3. aug. 1888 i Løgumkloster. (Se Garvergade 3).


Ejer se Markledgade 14

Garvergade2A-C

Garvergade 3

Matrikel nr. 888

Boligareal: 146m²

Grundareal: 676 m²

Byggeår: 1939 

Beskrivelse 2019 Murermestervilla i røde sten fra 1939 med rødt tegltag. Der er nyere plastvinduer i hele huset. Indvendigt er huset indrettet med entre, et  gæstetoilet fra 2008 med gulvvarme og et Aubo køkken fra 2008. I forbindelse med køkkenet er en spisestue samt en stue, begge med originale pitchpinegulve. På førstesal er der et stort soveværelse, et værelse samt et badeværelse. I forbindelse med gangarealet er der også en hems. Også her er alle gulve de originale pitchpinegulve. Husets kælder er på 90 kvadratmeter med hvælving-lofter. Her er 4 disponible rum, hvoraf det ene er et nyrenoveret vaskerum fra 2016. Til ejendommen er der 21 kvadratmeter udestue med brændeovn. Herfra er udgang til have samt terrasse, hvor eftermiddag/aften solen kan nydes. 23 kvadratmeter garage.

Foto 2015

Ejer 1939-89

Homilius, Christian, trælasthandler, født den 3. aug. 1888 i Løgumkloster. Søn af bygmester og trælasthandler, Hermann Homilius og Ane Margrethe f. Elvers. Han døde den 1. maj 1973 i Løgumkloster. 84 år. Gift den 18. juni 1913 i Løgumkloster med

Homilius, Herlich Marie, født den 27. nov. 1892 i Løgumkloster. Datter af bagermester fra Markedspladsen, Anton Petersen og Anne Christine f. Evardsen. Hun døde den 3. jun. 1981 i Løgumkloster. 88 år.

Samme år de blev gift overtog Christian faderens trælasthandel, men da Christian måtte af sted som soldat i 1. Verdenskrig i 1914 fik firmaet nogle stille år frem til 1918. Christian fik herefter på få år udviklet trælasthandlen til en af Vesteregnens største trælasthandler. I 1934 indgik sønnen Hermann i firmaet.

Jeg husker Christian Homilius som en meget stille mand, der var respekteret af alle. Han forærede mig en høvl i slutningen af 1960’erne, da jeg var med min far nede og betale en regning på vores havebyggeri.

Christian var en årrække medlem af ligningskommissionen, vurderingsmand for Jysk Grundejerforening, bestyrelsesformand for Løgumkloster sparekasse og formand for madegranden 1957-63. Han ejede madens aktie 1 fra 1926, som han arvede efter sin far.

.

Børn:

Homilius, Hermann Anton, tømmerhandler, født den 3. apr. 1914 i Løgumkloster. Han fører trælasthandlen videre. Døde den 18. okt. 1973 i Løgumkloster. 59 år. Se Møllegade 13.

Homilius, Christian Nicolai, bygningsingeniør afgangseksamen fra den tekniske højskole i Eckernförde 1937, født 4. juli 1915 i Løgumkloster. Han døde den 20. apr. 2000 i Randers. Begravet i Løgumkloster. 84 år. Gift den 4. maj 1940 Landsberg, Tyskland med Margarethe Helene, født Scholz. Børn: a. Homilius, Udo Christian Reinhold, født den 13. feb. 1941 i Heide, Holsten, Tyskland. Døbt i Løgumkloster. b. Homilius, Christian, skattekonsulent, født den 27. nov. 1943 i Posen, Tyskland. Hjemmedøbt den 31. maj 1944. c.

Homilius, Anton Peter Karl, født den 1. feb. 1918 i Løgumkloster. Han ejer Esso tankstationen i Østergade 14. Gift den 5. nov. 1944 i Løgumkloster med Annelise Bursche Halberg Mortensen, født den 17. mar. 1922 i Skive. Se Østergade 14.

Homilius, Nicolaj, ingeniør, tvilling, født 25. maj 1922 i Løgumkloster. Han døde den 10. dec. 1995. 73 år. Gift med Jutta Magdalene født Arnold. Børn: a. Gunhild Anne-Grethe Homilius, født den 12. sep. 1946 i Løgumkloster. Bor i Herning. b. Birger Homilius, født den 20. juni 1948. Han døde den 22. apr. 2006. 57 år. I 1944 boede de i Aue, Sachsen. c. Berner Homilius, født den 27. jan. 1955 i Randers. Bor i Silkeborg.

Homilius, Anne Margrethe, tvilling, født 25. maj 1922 i Løgumkloster. Hun døde efter længere tids sygdom den 21. november 1933 i Løgumkloster. 11 år.

 

Beboer 1986 Christensen, Asta

 

Ejere 1989-98

Pedersen, Vagn

Pedersen, Edith Margrethe,

 

Ejer 1998-2008 ?

 

Ejer 2008-20

Paulsen, Rolf, kioskejer i Østergade 4 2008-15

Lützen, Keeth, blomsterhandler i Østergade 4 2008-15, født i Randerup. Datter af Nicolai Alfred Lützen, Døstrup.

 

Ejer 2020-23-

Stein, Jesper Heisel, født den 10. juli 1992 i Løgumkloster.

Garvergade 4

Foto 2015


Matrikel nr. 1205

Boligareal: 99 m²

Grundareal: 631 m²

Byggeår: 1959 


Grundejer -1942 Lorenzen, Volmer (Se Vænget 1a)

 

Grundejer 1942-46 Glaven, Poul Hjørlund, læge. Se Markledgade 20.

 

Ejer 1959-1971

Blaabjerg, Hans.

Blaabjerg, Mathilde. (Se Markledgade 6)

 

Ejer 1971-2000

Langwadt, Ingeborg N., frk. og manufakturhandler i Markedsgade, født den 19. sep. 1917 i Løgumkloster. Hun døde den 30. aug. 2000 i Løgumkloster. Se hendes familie i Markedsgade 32.

 

Lejer: -1979-

Dinsen, Karin, født den 3. dec. 1939 i Løgumkloster. Datter af slagtermester og forretningsfører, Friedrich Carsten Dinsen, og Anne f. Riggelsen.

 

Ejer 2000-09

Luff, Cathrine,

 

Ejer 2009-23-

Skriver, Flemming, smed, født den 20. nov. 1946 i Tønder. Søn af slagtermester Skriver, Tønder. Gift den 11. juli 1970 i Løgumkloster med

Skriver, Sonja Marie Stauning, kunstmaler, født den 10. juni 1949 i Løgumkloster. Datter af Landbrugsmedhjælper i 1948 og senere Mælkemand i Løgumkloster, Niels Sigvald Stauning og Kathrine Bothilde, født Stensvig Nørremark 4.

Børn:

Skriver, Jonna

Skriver, Tommy, født c1972

 

Garvergade 5

Matrikel nr. 838

Boligareal: 165 m²

Grundareal: 605m²

Byggeår: 1939

Beskrivelse 2019 Rødstensvilla pålagt cementtagstenstag. Ejendommen er indrettet med kombineret entre/bryggers med klinkegulv med gulvvarme, køkken/alrum med lyse låger og metalgreb (HTH), hvor der også er klinker og gulvvarme. Fra alrummet er der adgang til afskærmet terrasse, viktualierum, sydvendt stue med plankegulv, gæstetoilet og værelse med plankegulv. Her er afhøvlet trappe til tagetagen, som er efterisoleret i 2001 og indrettet med soveværelse med skabsvæg, badeværelse med brus samt 1 stort værelse. Varmerør er fornyet med PVC rør og her er fyrfyldingsdøre og PVC-vinduer (1992/1994). Opvarmning ved fjernvarme.

Foto 2015

Ejer 1939-57

Hagensen, Hans, forsikringsinspektør for Statsanstalten for Livsforsikring. Se Østergade 30.

 

Ejer 1957-92

Skov, Niels Hansen, landmand, født den 1. juni 1892 i Løgumkloster. Gift 1. apr. 1927 med

Skov, Cathrine Marie, født den 7. mar. 1901 på Kløing mark Nr. Løgum.

Tidligere ejer af gården Østergade 22 – se denne

 

Beboere 1990 Skov Hansen, Karen, datter af Evald Skov Hansen og Marie Johanne, født Skov. & Keld Jørgensen

 

Ejer 1992-98 Skov Hansen, Evald

Tidligere ejer af gården Østergade 22 – se denne


Ejer 1998-2002

Reimann, Bernd og

Reimann, Karen Skov

 

Ejere 2002-20

  1. Sode-Larsen, Jimmy, født den 4. feb. 1972. Gift den 6. nov. 1993 med
  2. Sode-Larsen, Mai-Britt, ansat ved kristelig fagbevægelse, født den 17. apr. 1971 i Haderslev.

De flyttede herfra til Rødekro

Børn:

Sode-Larsen, Rebekka

 

Ejer 2020-23-

Olesen, Dorthe Lindholm, lærer på Deutsche Schule Løgumkloster, født den 29. sep. 1971 i Lemvig.

Garvergade 6

Matrikel nr. 588

Boligareal: 241 m²

Grundareal: 772m²

Byggeår: 1979 

I 1978 opfører Hugo Müller en slagterforretning med tilberedningslokaler ’Løgumkloster Pølser ApS’ på grunden. 

I 1979 bygges et røgeri på grunden, der giver naboklager. 

I 1979 starter Hugo forretningen KLOSTER SPECIALITETER med fabrikssalg til private af pølser og storpakker af kød.

 

I 1982 får Hugo fra Veterinærmyndighederne påbud om at stoppe med udlevering af slagterivarer til private, da der ikke forefindes et detailhandelslokale. 


Ejer 1981-c88 Müller, Hugo, slagtermester. Gift med 

Ejer c1988- Müller, Sonja, født den 8. feb. 1945. Se Markledgade 4.

’Party Service’ mad ud af huset

Ejer 1992-2003 Poulsen, Anne Liese.

I 2001 bor hun på Gærupvej 29 i Højer.

 

Ejer 2003-23- Poulsen, Leif Se Jørgengårdsvej 21

Foto 2015

Matrikel nr. 800

Boligareal: 120m²

Grundareal: 864 m²

Byggeår: 1960 - Arkitekt Chr. Skodborg

Grundejer -1935 E & T Haase

Kommunen lader huset opføre 1935 til lærer Geil. Men det rives ned kun 15 år

senere. Geil er dog heller ikke interesseret i huset.

Ejer 1935-53

Petersen, Bernhard Marinus, lærer i Løgumkloster 1925-56, folkebibliotekar, kasserer for forsamlingshuset, med i børnehavens bestyrelse, menighedsrådsmedlem og formand for lærerrådet, født den 13. mar. 1898 i Hjorup sogn. Søn af boelsmand, Steffen Peder Pedersen og Ane Charlotte Margrethe Cathrine, født Clausen. Da han blev ansat var han på årskursus i København. Han kom til Løgumkloster fra Grønnebæk, Jels. Han døde den 14. maj 1956 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 58 år. Gift 13. nov. 1925 med

Petersen, Anna Kathrine, formand for husmoderforeningen -1946, født Hansen den 28. feb. 1897. Hun døde den 29. dec. 1972. Begravet i Løgumkloster. 75 år.

Bernhard Petersen køber 1932 et hus af pensionist, B. Rothenborg. Efterfølgende gør læge Hamdorf opmærksom på, at han har forkøbsret til ejendommen, hvilket også står i tingbogen. Så Petersen køber i stedet huset Ålykkevej 8.

Børn:

Petersen, Børge, lærer i Havnbjerg, Nordborg, født den 11. sep. 1926 i Løgumkloster. Gift maj 1951 med Kirsten Ethelberg-Laursen, født den 16. juli 1929. Datter af Laurs Møller Laursen og Helga Caroline Jørgensen Edelberg/Ethelberg. Børn: 1) Marianne Petersen, født den 7. maj 1954. 2) Klaus Pedersen, født den 9. sep. 1957.

Petersen, Viggo, født den 12. feb. 1932. Han døde den 1. okt. 1991. Begravet i Løgumkloster.

Petersen, Else, lærer, født den 11. okt. 1935 i Løgumkloster. I vinteren 1943 falder hun på cyklen på vej hjem fra en børnefødselsdag og brækker benet. Hun blev gift den 26. juli 1957 i Løgumkloster med løjtnant i Fredericia, Niels Bülou, født den 21. mar. 1936 i Gislev, Svendborg. Han var søn af højesteretssagfører, Ejner Bülou og Estrid, født Damm.

Herefter flytter familien til Ålykkevej

 

Ejer 1953-54 Haase, Nicoline, frk. og musiklærerinde. Se ejer af Markledgade 15 Ejer 1952-63.

 

Ejer 1954-58 Refslund Poulsen, Laue Jens, født den 3. okt. 1907. Han døde den 17. maj 1991 bosiddende på Vibevej 1, Løgumkloster.

 

Nybygget 1960

Ejer 1958-93

Brammann, Niels Wilhelm Johannes, skorstensfejermester født den 28. dec. 1913 i Nordborg. Han blev uddannet hos skorstensfejermester Holger Hede i Bækgade 20 i Nordborg. Niels var sekretær i Håndværkerlaget. medlem af nævninge og domsmandsgrundlisten samt medlem af madegranden 1956-95. Døde den 26. apr. 1998 i Løgumkloster. 80 år. Søn af skomager Julius Brammann og Thora Eleonora, født Andersen. Gift den 6. nov. 1937 med

Brammann, Auguste Dorthea, født Jørgensen den 3. okt. 1911 Rise, Åbenrå. Datter af parcellist Peter Jørgensen og Augusta Dorothea, født Bøttcher. Hun døde den 26. apr. 1998 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Brammann, Ulla, handelsmedarbejder i Løgumkloster Bank, født den 1. maj 1943 i Aabenraa. Hun døde den 2. aug. 1980 i Løgumkloster. 37 år. Gift den 29. juli 1967 i Løgumkloster kirke med prokurist Dinsen, Uve. Se Markedsgade 13.

De boede på Løgumklostervej 197 i Åbenrå c1937-49, Jernbanevej 12 i c1949-59 og Ringgade 11 i 1989-95,  

 

Ejer 1993- Bramman, Hanne

 

Ejere 2009-23-

Stenkilde, Thomas, født den 12. juni 1976

Stenkilde, Vicky Waldemar

Garvergade 7

8 & 10 Fjernvarmecentralen


Matrikel nr. 1200-01+1539+1625-26+590+1826

Boligareal: 140 m²

Grundareal: 2482 m² inkl. erhvervsareal

Byggeår: 1972

Grundejer -1960 Løgumkloster flække

Fra 1957 begynder man at hverve aftagere til fjernvarmen

I 1958 starter byggeriet af centralen. -

Murer, Niels Mathies, tømre, Konrad Hviid, snedker, Tycho Sønnichsen, maler, Jens Wilhelmsen, glarmester, Herbert Thier og blikkenslager, Svend Aage Rasmussen.

Ejer 1960-2023- Løgumkloster Fjernvarmecentralen 

Bestyrer 1960-65: Bahnsen, Fredinand, Løgumkloster. Se Sølstedgårdvej 15.

Bestyrer 1965-66: Rasmussen, Emil.

Bestyrer 1966-86: Petersen, Hans Dettlef (BLIK-PETERSEN), blikkenslager, født den 1. mar. 1916 i Nordborg på Als. Søn af skræddermester Lauritz Søren Petersen og Anne Marie, født Christensen. Gift den 26. dec. 1946 i Tønder med

Petersen, Helene Mathilde, født den 27. aug. 1927 i Tønder. Datter af ekstraarbejder Henning Charles Gustav Wolff og Mathilde Marie, født Lund, Falkereden i Tønder.

Børn:

Petersen, Lilli, født den 25. okt. 1947 i Løgumkloster. Gift den 1. juni 1968 i Løgumkloster med mekaniker Georg Jensen Jacewicz, Lydersholm, Jejsing. Søn af gårdejer S. Cl. Jacewicz, Stokkebro, Møgeltønder.

Petersen, Connie, født 13. juli 1953 i Løgumkloster.

Petersen, Pia, plejehjemsassistent, født den 6. aug. 1966.

I 1945 slog Hans sig ned som selvstændig blikkenslager i Løgumkloster.

 

Første bestyrelse 1957:

Formand Hans Heisel

Næstformand Mogens Gottlieb

Kasserer Oskar Tästensen

Sekretær Johannes Aalling

Blaabjerg

Ditlev Jensen

Holger Langwadt

Johannes Petersen som kommunerep.

Juridiske rådgivere: Marius Haase og Muxoll, Skærbæk.

På generalforsamlingen godkendte man entreprisekontrakt med D.E.C Odense

 

 

Bestyrelse 1960:

Formand Hans Heisel

Næstformand Mogens Gottlieb

Kasserer Oskar Tästensen

Sekretær Holger Langwadt

Jørgen Schlütter som kommunerep.

 

Bestyrelsen 1972

Formand Svend Beim

Næstformand Niels Stauning

Kasserer Jens Berg

Poul Erik Jørgensen

Børge Jensen

Peter Madsen kommunerep.

Erik Christensen

I 1972 var der 700 forbrugere

  

Dansk mobiltelefon I/S Ålborg sætter en mobilantenne på skorstenen i 1995.

Garvergade 9

Matrikel nr. 793

Boligareal: 166 m²

Grundareal: 1055 m²

Byggeår: 1950

 

Grundejer -1950

Geil, Terkild. (Se Allégade 32)

Foto 2015

Ejer 1950-1988

Jensen, Ditlev Ejner, murermester, født den 2. dec. 1902 i Nees sogn. Søn af husmand. Marius Jensen og Inger Kristine Kristiansen fra Sønder Nørgaardhus. Han kom til Løgumkloster i 1927 fra Ikast og nedsatte sig som murermester sammen med broderen Henry. Har været medlem af byrådet, i bestyrelsen for teknisk skole, Løgumkloster fjernvarmecentral, var med til at starte andelsvaskeriet, vurderingsmand for den almindelige brandforsikring samt forsikringsselskabet Dannevirke 1932-69 og mellem af madegranden 1957-1968. Ditlev døde efter lang tids sygdom den 11. juni 1969 i Tønder og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. 66 år. Gift med

Jensen, Karla Frederikke Ingeborg, født Jacobsen den 23. juni 1899 i Flensborg. Fra 1927-50 var hun sammen med Ditlev bestyrerpar på forsamlingshuset. Hun døde den 21. dec. 1987 i Løgumkloster. 88 år.

Børn:

Jensen, Svend Ove, købmand i Broager, født den 5. juli 1928 i Løgumkloster. Gift den 11. juli 1954 i Løgumkloster med økonomiassistent, Aase Birthe Larsen, født den 25. okt. 1932 i Næs. Datter af gårdbestyrer, Hans Peter Kristian Larsen og Kamilla Edele, født Jensen.

Jensen, Børge Oliver, murermester, født den 23. dec. 1930. Se Vænget 4a.

Jensen, Kaj Brask, født den 10. nov. 1940 i Løgumkloster. Gift den 18. sep. 1965 i Østofte kirke på Lolland med kommuneassistent, Maja Nielsen, datter af gårdejer, Erik Nielsen, Langet ved Maribo.

 

Ejer 1988 Jensen, Svend Ove + medarvinger

 

Ejer 1988-2017

Sørensen, Kaj

Sørensen, Tove

 

Ejer 2017-23-

Mærsk, Henrik, mejerist. Søn af Kresten og Sussie Mærsk Munkeparken 93.

Garvergade 11


Matrikel nr. 793

Boligareal: 166 m²

Grundareal: 1055 m²

Byggeår: 1950

Grundejer -1950 Geil, Terkild. (Se Allégade 32)


Foto 2015

Garvergade 12

Løgumkloster danske børnehave

Foto 2015

Ejer 1955-2023-

Løgumkloster danske folkebørnehave

Formand indtil 1960 er læge, Peter Kappelgaard

Formand fra 1960 er Anne Kathrine Tygesen

 

Bestyrer 1936- Møldrup,

 

Bestyrer -1958-61 Inge Harriet Nyborg Hastrup, (BITTEN) født Lauridsen den 23. mar. 1911 Korsør. Gift med dommerfuldmægtig Hastrup. Se Markledgade 11.

 

Bestyrer 1961-69- frk. Anna Therese Westermann

Formand -1967- Th. Villadsen Se Ringgade 2

 

Bestyrer -1979-92 Jensen, Gudrun, (GULLE), børnehaveleder i Løgumkloster. født den 20. dec. 1933 i Løgumkloster. Se Vænget 19.

Konstitueret leder 1980. Henriette Marie Holsten Jessen. Hun blev ansat ved Løgumkloster børnehave den 1. aug. 1955. Privat bor hun i Bovlund, Branderup.

 

Bestyrer 1992-2004 Hansen, Linda.  Gift med revisor Hansen, Leif, Se Munkeparken 82.

 

Bestyrer 2004-09 Warncke, Helle

 

Bestyrer 2009-11 Bruhn, Helle

 

Bestyrer 2011- Kraak, Trine, født 1968. Bosiddende i Kliplev. Trine er uddannet fritidspædagog fra Aabenraa Seminarium i 1994. Efter afsluttet uddannelse var hun pædagog og souschef i Klippigården i Kliplev frem til 2008, hvorefter hun blev souschef i Børnehaven Sønderskov.

 

Den Danske Børnehave i Løgumkloster er en selvejende daginstitution med plads til 44 børnehavebørn og 13 småbørn. Der er ansat fem pædagoger og to pædagogmedhjælpere.


Matrikel nr. 1149+1364+1366

Erhvervsareal: 415 m²

Grundareal: 2113 m²

Byggeår: 1958 Udbygget 1971

Før 1958 lå børnehaven i Møllegade 8.

Børnehaven blev flyttet hertil fra hjørnet Allegade-Møllegade.Bygget af: murer Henry Jensen; tømre, Bruno Plumhoff; snedker, Jørgen Brodersen; blikkenslager, Svend Aage Rasmussen; elektriker, Heinrich Hartkopf; blikkenslager H. M. Petersen - centralvarmeanlægget; sanitært anlæg, Johannes v. Rønne; maler, Jens Wilhelmsen, glarmester, Herbert Thier.

Ejer 1867-87

Outzen, Andreas, kådner og rebslager, født den 11. maj 1808 i Løgumkloster. Søn af inderste, Tiella Outzen og Mette Marie Christens-datter, Vestergade 3a. Gift den 8. apr. 1844 i Løgumkloster med

Jacobsen, Anna Marie, døbt den 6. dec. 1795 i Arrild. Datter af Thomas Jacobsen. Anna Marie døde den 18. apr. 1867. 1. gang gift med kobbersmed, Andreas Johansen. Med sine 2 ægtemænd fik hun ingen børn. Men hun havde Peter Nielsen, som hun fik den 22. maj 1818 i Hønning, Arrild uden for ægteskab med Niels Andersen fra Nr. Løgum.  

De ejer Østergade 7 i 1867-74

Natten mellem den 20. og 21. sep. 1846 bliver Outzen meldt for at have musik og dans i sit hus uden polititilladelse. Det kommer til at koste ham 4rbd i sølv. Han forklarer sig dog med, at festlighederne skyldes hans kones søster, Maren Jacobsen, der skulle flytte og gerne ville invitere vennerne til dans, hvilket han havde tilladt. 

 

Ejer 1887-94

Outzen, Anne Christine, søster til forrige ejer, født den 28. okt. 1811 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 18. dec. 1893 i Løgumkloster. 82 år.

 

Ejer 1894-1907

Nissen, Cathrine Marie, født Outzen.

 

Ejer 1907-28

Nissen, Christian Peter, landmand og ansat ved banen, født den 26. sep. 1896 i Løgumkloster. Søn af Christian Nissen og Anne Cathrine, født Schmidt. Han er i København i 1919, hvor han arbejder som kommis og bor på Frederiksborggade 35, 3. sal, hos Hansen. Måneden efter flytter han til Vendersgade 13, 4. sal, og bor hos Haase. I 1920 er han hjemme igen. Gift med

Nissen, Mette Marie, født Petersen.

Børn:

Nissen, Jens Christian, født den 12. jan.

 

Lejebolig 1 1911

Nissen, Johannes Christian. Gift med

Nissen, Margrethe, født Anthonisen i (Hamborg).

Børn:

Nissen, Johan Friedrich, født den 18. jan. 1908 i Løgumkloster.

Nissen, Dorotea Ingeborg Caroline, født den 13. apr. 1909 i Løgumkloster.

Nissen, Jacob Louis, født den 5. dec. 1910 i Løgumkloster.

 

Lejebolig 2 1910

Heinicke, Poul Oskar, drejer. Gift med

Heinicke, Ann Ditlausine, født Hermann.

Børn:

Heinicke, Paula Margrethe, født den 31. aug. 1901 i Gl. Haderslev sogn. Hun var plejebarn hos Mathias Jepsen fra Postgården.

Heinicke, Martha Anna Jensine, født den 23. juni 1903 i Haderslev vor Frue. Hun blev gift 1927 med landmand, Peter Christian Nissen. Se Åbenråvej 31.

Heinicke, Arthur Oskar Poul, født den 1. feb. 1910 i Løgumkloster. Han døde 1991 i Kerteminde. Gift i Kerteminde med Mary Kristine Nielsen

 

Nybygget 1940

 

Beskrivelse 2019 Villa i 1½ plan. Opført i røde mursten med tegltag m/ undertag, meget fine vinduer i aluminium/træ. Huset opvarmes ved fjernvarme suppleret med pille-ovn med varmeflytning. Tag og vinduer er fra 2007. Indretning: Entre med klinker, bryggers med masser af skabe, stort dejligt Vordingborgkøkken i åben forbindelse til stue med pille-ovn og nyt tæppe samt badeværelse med gulvvarme.

1. sal med badeværelse med bruser, soveværelse med walk-in, repos med god hems samt 2 gode værelser med synlige spær. TV-stik og internet i alle værelser. Lille viktualiekælder forefindes.

 

Ejer 1928-87

Haugaard, Marius Jepsen, landmand i Bedsted, født den 4. maj 1906 på Bedsted bjerg i Bedsted Lø. Søn af gårdmand på Bedsted bjerg, Peter Erichsen Madsen Haugaard (1868-1945) og Metha Kjestine, født Hansen (1870-1947). I 1954 da han er ude og se til nogle kreaturer går en 1 ½ års kvie amok. Den støder ham omkuld og det ene horn går ind i hans kind. Haugaard får dog alligevel fat i næsen og hornene på dyret og slipper på den måde ud af marken. Han døde den 11. nov. 1986 på Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 80 år.
Gift den 24. nov. 1935 i Løgumkloster (Guldbryllup i 1985) med

Haugaard, Jørgine Mariane, (GINE) husassistent, født den 29. mar. 1905 i Landeby, Nr. Løgum. Datter af Thomas Theodor Andersen (1870-1920) og Mine Marie Johnsen (1872-1931) i Landeby. Hun døde den 29. juli 1989 i Løgumkloster. 84 år.

 

I marts 1936 køber Marius en ejendom i Egernsund bestående af et nyt hus med have og en tønderland jord, hvorpå der står et hønseri, samt en frugtplantage. I 1941 køber han 21 demat af Peter Christensen, Svinget 9.

 

Børn:

Haugesen, Christa, født den 28. juni 1942 i Sønderborg. Gift den 1. nov. 1963 i Løgumkloster med Henry Bejer, søn af Nis Bejer, Visbjerg.

 

Ejer 1987-2000-

Lohmann, Helwig Berndt, gårdejer i Kløing, født den 16. sep. 1924 i Sommersted. Søn af gårdejer, Jørgen Hansen Lohmann og Cathrine, født Behrendt. Han døde den 23. dec. 2000 i Løgumkloster. Gift den 24, nov. 1955 i Løgumkloster med

Lohmann, Marie, født den 9. apr. 1932 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Hans Nielsen Petersen og Anna Christine, født Hansen. Hun døde den 23. mar. 2006 i Løgumkloster.

 

Ejer 2007-20

Schmidt, Flemming. Fachhandel Schmidt. Se Nørremark 6.

 

Ejer 2020-23- E.U.H. HOLDING A/S

Garvergade 14

Den tyske præstegård

Bygget på ’Raben toft’


Matrikel nr. 649

Boligareal: 353 m²

Grundareal: 2540 m²

Byggeår: 1927. 

Bygningen er tegnet af arkitekt, Lauritz Thaysen.

Grundejer -1926

Lorenzen, Volmer, ugift og landarbejder på Alléen. Født den 11. mar. 1885 i Landeby, Nr. Løgum, søn af PeterAndreas Lorenzen og Cecilie Marie Raben. Se Vænget 1a.

Foto 2012

Den tyske præstegård i Løgumkloster, tegnet af ugift arkitekt Lauritz Petersen Thaysen, født den 23. Sept. 1880 i Tønder. Søn af amtskontorassistent Peter Thaysen og Mette Marine Helene, født Petersen.

Lauritz er uddannet på Hóhere technische Lehranstalt, Eckernførde 1900-02; Technische Hochschule (Akademie), Darmstadt, Hessen, 1905-08; Selvstændig Virksomhed i Sønderjylland fra 1908. Rejser og Ophold: 1905-08 Tyskland; 1923 Italien; 1924 Frankrig; 1925-26 Svejts. Udstillin­ger: Berlin 1931; Kiel 1931; Hamborg 1932.


Ejer 1927-2023- Nordschlesvigsche Gemeinde der Evan. luth. Kirche Schleswig Holstein.

Tyske præster i Løgumkloster efter genforeningen 1920

(Perioden 1864-1920 Se de tyske præster i præstegården i Storegade).

Harald Boyens Frimenighedspræst 1925-1934

 

Boyens, Harald julius Otto. I 1933 forflyttes han til Vicelin kirken i Neunmünster. Gift med

Boyens, Anna, født Weinrich.

Børn:

Boyens, Armin Friedrich Christian, født den 6. sep. 1924 i Løgumkloster.

 

Hans Nissen Ravn Frimenighedspræst 1934-1945


Ravn, Hans Nissen, født den 26. juli 1905 i Haderslev. Han kom til Løgumkloster fra en stilling i Dömitz. Gift den 28. okt. 1926 med

Ravn, Marianne f. Schütze den 7. nov. 1902 i Haderslev.

Børn:

Ravn, Hans Joachim, født den 25. apr. 1927 i Haderslev. Han var medlem af Løgumkloster Varulvegruppe.

Raun, Manfred Ekkehard, født den 7. dec. 1928 i Haderslev.

Raun, Peter Olaf, født den 5. juni 1933 i Tyskland.

Raun, Martin Ulrich, (ULLI), født den 17. sep. 1936 i Løgumkloster.

Ravn, Horst Diedrich, født den 1. nov. 1940 på Løgumkloster sygehus. Han døde kun 4 år gammel den 11. jan. 1945 i Slesvig. Begravet i Løgumkloster.

 

Logerende:

Raun, Eline Anna Maria, syerske, født den 8. okt. 1903 i USA.

Stein, Anna, husassistent, født den 27. feb. 1923 i Baler.

 

Hans Egon Nicolai Petersen Frimenighedspræst 1948-1956


Petersen, Hans Egon Nicolai, født den 17. sep. 1921 i Tinglev. Søn af Niels Petersen og Gertrud Helene Rost. Han døde den 8. jan 1982 i

 Nieböll. Han tog cand. Theol. i København. Han deltog i krigen som faldskærmsjæger og blev amerikansk krigsfange. Fra 1948 blev han den første efterkrigspræst i Sønderjylland med sæde i Løgumkloster. Fra 1956 præst i Burkal og fra 1960 provt i Sydtønder amt. I 1973 præst for den tyske menighed i Sønderborg ind til pensionering i 1979. Gift den 24. mar. 1944 i Tønder med

Petersen, Jette Andrea, sygeplejerske, født List den 24. maj 1916. Datter af Edwin Christian List og Caroline Christine Nielsen. Hun døde den 25. feb. 1999 i Stubbæk, Åbenrå.

Børn:

Petersen, Nis Edwin List, født den 25. nov. 1947 i Løgumkloster. 

Petersen, Gertrud Johanne List, født den 26. apr. 1949 i Løgumkloster. 

Petersen, Peter Carsten List, født den 14. okt. 1950 i Løgumkloster.

Petersen, Carl Walter List, født den 22. sep. 1952 på Løgumkloster Sygehus.

 

Lorenz Petersen (hjælpepræst) 1956-1957


Peter Poul Bollmann Frimenighedspræst 1957-1959


Bollmann, Peter Poul, født den 22. apr. 1929. Gift den 20. okt. 1955 i Bergstedt, Hamborg med

Bollmann, Adelheid Grethe, født Petz den 7. mar. 1932.

Børn:

Bollmann, Katharina Philippa, født den 4. dec. 1957 i Løgumkloster.

 

Ove M. Schmidt Frimenighedspræst 1959-1967

 

Gerhard S. Schmidt Frimenighedspræst 1967-1974

 

1983- Wolfgang R Kunkel Frimenighedspræst 1983-2007

 

Alpen, Matthias Frimenighedspræst 2008-23-


Alpen, Matthias, præst, født den 2. August 1966 in Brunsbüttel. Efter gymnasiet kom Matthias i lære som tømrer på Kaiser Karl-skolen i Itzehoe. Efter bestået svendeeksamen studerede han protestantisk teologi i Kiel, Oslo, Heidelberg og Neuendettelsau. Fra 1996-98 var han præst i Bergen stift i Vestnorge.

I 1999 modtog han et universitetsstipendium fra Augustana University i Neuendettelsau. Fra 1999 til 2001 afsluttede han sit vikariat i Flintbek/Molfsee sognegård . I 2001 blev han ordineret og ansat som præst i sognet Schilksee/Strande. Fra 2002 til 2005 arbejdede han som assistent ved Instituttet for Praktisk Teologi, med fokus på diakoni, poimenik og kristen journalistik ved universitetet i Kiel. Fra 2005 til 2007 arbejdede han som sognepræst i Schilksee/Strande sogn. Siden 2008 har han været præst i Nordslesvig menighed i Hoyer og Lugumklosters sogn. Han har siden 2009 været næstformand i det nordslesvigske samfund og Matthias blev årets klokker i Løgumkloster i 2018.  

von Oettingen, Signe, overenskomstansat præst ved Ribe Domkirke 2011-23-, født den 5. juli 1976. Hun ville opringelig rejse til Israel i 2011, men på grund af uroligheder i landet, valgte hun i stedet efter studietiden på Århus Universitet at flytte til Kiel. Her studere hun teologen Friedrich Schleiermacher, der betragtes som en af de største kirkelige skikkelser i tysk teologi. Hun fik arbejde som forskningsassistent på universitetet i Kiel, fandt Matthias og så rykkede de til Løgumkloster.

Børn:

Alpen, Franz

Alpen, Jonatan