BEIM

Ved Dammen

Ved Dammen – Løgumgaardevej

Omkring 1200 havde Teglovnspold sin storhedstid. Det var specielt i forbindelse med bygning af det store kloster i Løgum. (Hans Edvard Nørregård-Nielsen i bogen Magt og dragt: dansk teglstensarkitektur)

I 1930 forulykker en hestevogn. En enspændervogn drejer pludselig til siden. Hest og vogn vælter og en bil kører over hestens hals.

I slutningen af 1930 brolægges vejen.

I 1947 får alle husstande kommunevand.

I 1949 ændres gadenavnet Løgumgaardevej til ved Dammen på baggrund af 17 underskrifter fra vejens beboerne.

I 1967 kloakeres vejen

Ved Dammen 1

Matrikel nr. 837 - Boligareal: 163 m2 - Grundareal: 707 m2 - Byggeår: 1939

Ejer 1939-42 

Marquardsen, Thomas, grisehandler 1940-61- og gårdejer i Landeby, født den 8. sep. 1889 i Nr. Løgum. Søn af gårdejer Christian Christensen Marquardsen og Anna Simonsen. Han døde den 28. aug. 1968 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 79 år. Gift den 8. juli 1911 i Nr. Løgum med (Guldbryllup)

Marquardsen, Christine Marie, født den 6. maj 1884 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af gårdejer i Løjtved, Hans Peter Matzen og Marie Sophie Dorthea, født Clausen. Hun døde den 29. aug. 1963 i Løgumkloster. 79 år.

Børn

Marquardsen, Christian Christensen, gårdejer i Landeby, født den 25. feb. 1914 i Landeby, Nr. Løgum. Han døde den 24. mar. 1986 på Løjtvedvej 8 og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 72 år. Gift den 5. jan. 1940 i Arrild med Kjestine Kjær fra Vestergård, Arrild. I 1920-23 ejer han dyrlægehuset, Markledgade 25. Omkring 1940 bor de til leje i Møllegade 21 og fra 1968 bor de til leje i Slotsgade 18.

Marquardsen, datter. Gift med købmand i Åbenrå.

Ejer -1942 Døring, Kai Oskar Wilhelm. Se Markedsgade 33 

Ejer 1942-67 

Westergaard, Lauritz, maskinhandler, født den 7. feb. 1897 i Over Jerstal, Vedsted sogn. Søn af møller, Andreas Westergaard og Marie Magdalene, født Jensen. Han kom til Løgumkloster i 1924, hvor han etablerer sig som kolonialhandler i en lejet bolig i Østergade 26. Snart driver han den gamle vandmølle i Møllegade og efter at bryggeriet i Østergade 30 bliver nedlagt, driver han en motormølle her. 30’ernes krise medfører at han må opgive det hele, og i stedet sætter han sig på cyklen, og med et agentur for maskinhandel får han opbygget en maskinhandel. I 1933 har han erhvervet sig en motorcykel. Med den styrter han, da en hund løber ud foran ham. Han brækker herved det ene ben. I starten af 1942 søger han om tilladelse hos fredningsnævnet om at opføre en ejendom med tilhørende værksted på grunden. Det får han afslag på, på grund af den lokale fredning. Han klager til overfredningsnævnet og får efter deres besigtigelse lov til at bygge på grunden. Han fik både jernkorset og det finske frihedskors. Gift den 16. jan. 1927 i Løjt Kirkeby med

Westergaard, Birgitte Elisabeth, (LIS) født den 9. maj 1904 i Stolling, Ånenrå. Datter af skibskaptajn Jesper Jespersen og Margaretha Maria fra Stollig, Løjt sogn.

Børn: 

Westergaard, Nicolaj Jespersen, arkitekt og bygningsingeniør 1953-, født den 13. dec. 1925 i Sdr. Bjert. I 1943 tager han præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole. Han får 6 års fængsel for attentatet mod landbetjenten i Tinglev, som han udførte alene. I 1954 starter han et arkitektfirma i Løgumkloster.

Westergaard, Marie Margrethe, født den 6. maj 1930 i Løgumkloster. Gift den 6. maj 1954 i Løgumkloster med arkitekt i Silkeborg, Erik Gam Andersen, født den 31. maj 1928 i Århus. Søn af slagter Haiborth Adelhart Victor Andersen og Ester Marie, født Gam. 

Logerende mor -1953-: Jespersen, Jespersen, Margretha Maria, født 1873/4. Hun døde aug. 1956 i Løgumkloster. 82 år.

I 1930 boede de i Østergade.

I 1947 sælger Westergaard Maskinhandel: Tærskeværk, halmpresser, halmpakker, kværne, remstrammer, rundsave, kvashugger, roeskærer, vådvasker, roetørvasker, kartoffelsorterer, decimalvægt, Sack vendeplov, Sack Ru 8, Vejen tørvetresser, formbrændselspresser, elevator, FF motor, BLA motor, Asaa dieselmotor og 19 rk. Pragner radsåmaskine lidt brugt. Alt til omgående levering.

(ved Dammen 1a Ejer 1939-67) 

Godbersen, Peter, vejformand, født den 25. juli 1898.

Godbersen, Nielsine, født Madsen den 5. juni 1902 i Bredebro. Se Tønderlandevej 19.

AUTOCENTRALEN

Ejer 1967-96Nielsen, Jens, maskinbygger og mekaniker, født den 23. nov. 1914 i Tandslet. Se ved Dammen 3.

Ejer 1996-98 Sørensen, Henning

Ejer 1998-2019- Pedersen, Linda 

Ved Dammen 2 TEGLOVNSPOLD

foto 2011

Matrikel nr. 993 - Boligareal: 186 m2 - Grundareal: 666 m2 - Byggeår: 1951

Grundejer 1939- Lauritzen, Andreas, chauffør (1930), cementstøber (1931) stenstryger (1933) vognmand (1940), født den 29. okt. 1905. Søn af Lauritzen, Johannes Hansen (1885Skærbæk-1968) og Anna Sofie, født Skött (1883Vodder-1963). Han døde den 29. jan. 1989 i Løgumkloster. 83 år. Gift den 26. juli 1930 i Møgeltønder med

Lauritzen, Hedewig Cecilie, ung pige, født den 18. juni 1908 Bønderby. Datter af husmand senere vognmand i Møgeltønder Anders Sørensen Rahr (1875Visby-) og Nielsine Kristine, født Skougaard. Hun døde den 20. juni 1965 Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 57 år.

Børn:

Lauritzen, Johannes Hansen, født den 14. nov. 1931 i Søgaard, Løgumkloster. Han døde den 16. nov. 1981 i Tuse, Nordvestsjælland. Begravet i Løgumkloster. 50 år.

Lauritzen, Nielsine Christine, født den 19. dec. 1933 i Søgaard, Løgumkloster.Gift den 18. okt. 1958 i Løgumkloster med Frode Lerche, født den 19. juli 1932 i Brede. Børn: a. Gyde Marie Lerche, født den 26. mar. 1959 i Rangstrup, Agerskov. Døbt i Brede.

Lauritzen, Anne Sophie, født den 7. feb. 1938 i Søgaard, Løgumkloster.

Lauritzen, Ingrid, født den 2. dec. 1940 i Løgumkloster. 

Grundejer -1946

Holdt, Marie (Se Møllekroen)

Ejer 1946-66

Matzen, Poul Iversen Andresen, gårdejer i Løjtved, født den 3. nov. 1883 i Nr. Løgum. Søn af Iver Nissen Matzen og Anne Marie, født Matzen. Uddannet på Bredstedt landbrugsskole. Han døde den 8. maj 1866 i Løgumkloster 82 år. Begravet i Nr. Løgum. Gift med

Matzen, Helene, født den 21. feb. 1893 som datter af fhv. gdr. Jep Nissen Petersen, Nr. Løgum.

Gården de drev i Løjtved fra 1909 har været Slægtsgård i mere end 100 år. Gården var oprindelig på 140 tdr. land mod nu 26 tdr. land, idet jorden er solgt til Udstykning. Besætningen var på 1 hest, 3 køer og 10 svin.

Ejer -1986 Andersen, Henry, entreprenør

Ejer 1986-2019- Kannegaard, Jan, lærer, tillidsrepræsentant i Dansk Handicaporganisationers Tønderafdeling og medlem af Super Brugsen Løgumklosters bestyrelse.

Ved Dammen 3

Matrikel nr. 893 - Boligareal: 113 m2 - Grundareal: 1887 m2 - Byggeår: 1949

Grundejer -1948 Hvid, Konrad, tømrermester. (Se Allégade 5)

Ejer 1948-72 Nielsen, Jens, maskinbygger, automekaniker, motorcykelmekaniker og GULF benzinforhandler, født den 23. nov. 1914 i Tandslet på Als. Søn af maskinbygger Christian Nielsen og Eline Cathrine, født Esbersen. Gift den 15. mar. 1940 i Øster Løgum med

Nielsen, Bothilde Marie, (MIE) født den 17. dec. 1915 i Øster Løgum. Datter af smed og landmand Jørgen Iver Jørgensen og Mette Christine. Hun døde den 29. apr. 1988 i Løgumkloster. 73 år.

Børn:

Nielsen, Gunnar Christian, født den 8. feb. 1946 i Neder Tandslet.Konf. i Løgumkloster 1960.

Jens kom til Løgumkloster i 1947, hvor han starter som selvstændig mekaniker, hvor han var forhandler af Triumph motorcykler og lavede mange biler til eksport. Forretningen kalder han først Løgumkloster Autoservice senere Autocentralen. Han var med til at lave Fuglsangsbanen i Tornskov.

Ejer -1972 Nielsen, Jan

Ejer 1972-2019- Kjær & Sørensen - K.S.Auto Aps

1. Kjær, Frede, født i Tobøl. Gift 23. okt. 1999 med Kjær, Lone

2. Sørensen, Ernst, født 1945 i Løgumkloster.

Beboer 1986-

Petersen, Julius Theodor, chauffør på Tørning mølle, født den 7. okt. 1908 i Bolderslev, Tinglev. Søn af Carl Detlef Petersen og Ingeborg Petersen, født Matthiesen. Han døde den 27. feb. 1989 i Løgumkloster. 80 år. Gift den 9. okt. 1938 i Haderslev Domkirke med

Petersen, Mary Hedwig, født den 24. dec. 1912 i Åstrup, Haderslev. Døbt i vor frue. Datter af Hans Jørgen Mink og Anna Ingeborg Margrethe Mink, født Holm. Hun døde den 14. juni 1990 i Løgumkloster.

3 Børn

Petersen, Ingeborg, født den 30. mar. 1944 på Tørning mølle, Hammelev. Hun døde den 21. juni 1995 på Sønderborg Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 51 år.Gift med Svend Aage Hunderup

Beboer-2013- Sørensen, Ernst

Kjær & Sørensen Auto er grundlagt tilbage i 1972 og er 100% dansk eget. Firmaet har til huse i dejlige lokaler i udkanten af Løgumkloster. 

Hos Kjær & Sørensen Auto opkøber vi varebiler, lastbiler og busser, disse biler eksporteres videre til Europa, Asien og Afrika. 

Kjær & Sørensen Auto kan desuden tilbyde reservedele til veteranbiler (Hanomag) ligesom man er superleverandør i reservedele til ældre årgange af Mercedes. 

Beboer -2018- Rosenbæk, Ruth

Ved Dammen 4 TEGLOVNSPOLD - Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

Foto 2011

Matrikel nr. 839 - Boligareal: 172 m2 - Grundareal: 800 m2 - Byggeår: 1939

Beskrivelse 2019: Rødstensvilla i bungalow-stil. Indretning: Entré, badeværelse med bruseniche, køkken, opholdsstue, spisestue, værelse, baggang, lille toilet, 3 værelser. 1. salen har et værelse. kælderen har disponibelt rum med fyrrum/gasfyr samt integreret garage. Haven er hovedsageligt lagt ud i græs.

Ejer -1962-2008 Jørgensen, Hans Peter, (HAISE FEDT), købmand, korrespondance bureau og duplikator i eget firma, født den 22. maj 1920 i Østergade nr. 8 i Løgumkloster som ægte søn af købmand Niels Hansen Jørgensen født den 2. august 1879 i Løgumkloster og Christina Petersen født den 8. oktober 1886 i Tinglev. Han døde den 24. nov. 2001 i Løgumkloster. 81 år. Borgerlig viet den 30. mar. 1957 i Østerholz, Schambeck med 

Jørgensen, Margrethe Elizabeth, syerske, født den 29. sep. 1926 i Kerkrade, Holland. Datter af Peter Attonius Jolinen Elisa og Constant Jacob Jochims. Det er hendes 2. ægteskab.

Børn:

Jørgensen, Doris, født c1950. Konfirmeret i 1965 i Løgumkloster. Gift den 25. maj 1974 i Løgumkloster (skilt) med speditionsassistent senere direktør i familiefirmaet H. K. Samuelsen Transport i Sønderborg, Carsten O. Piepgras, født den 17. sep. 1951. Søn af grossist i olie og smørprodukter Piepgras og fru Piepgras, der var i køkkenet på Tønder Sygehus. Barn: Christina Piepgras.

Jørgensen, Christine, født den 2. okt. 1957 i Løgumkloster.

Haise vokser op sammen med søsteren Bertha i købmandsforretningen i Østergade 8. Hans bedstefar, som han sikkert er opkaldt efter, drev købmandsforretningen sammen med konen, Nicoline Marie født Petersen før hans far. Så det var mere end oplagt, at Haise skulle overtage købmandsforretningen som 3. generation. 

Efter en tysk konfirmation i 1936 kommer Haise på handelsskole, i lære som købmand og overtager herefter købmandsforretningen. I 1954 må han erkende, at købmandsforretningen ikke kan vedblive at give ham brød på bordet. Han sælger derfor købmandsforretningen til Anton Løbner før en eventuel forestående konkurs. 

Haise tager nu ud i den store danske verden. Men han må erkende, at der ikke er arbejde til en handelsuddannet på det danske arbejdsmarked. Flere steder får han at vide, at han er for gammel på trods af sine kun 34 år. Hvad gør man så, hvis man ikke vil affinde sig med at være arbejdsmand resten af livet? Jo, man forhører sig hos vennerne, specielt dem med de store armbevægelser. Det fører til, at han i midten af 50’erne starter et korrespondance bureau, som i dag ville hedde et dating bureau - med adressen Ved Dammen 4 i Løgumkloster – i et almindeligt parcelhus.

Starten er svær, ikke mindst fordi han ikke selv endnu har gjort sig på de bonede gulve, men kontakten til damer i ind og udland fører dog også med sig, at han selv finder Margrethe i Bremen. Med annoncer i aviser vokser bureauet sig dog stille og roligt til Danmarks største kontaktbureau med kontakter i Norge og Sverige, men også Vestyskland, som det hed frem til murens fald i slutningen af 80’erne. 

Søndag den 10. december 1967 bringer Politiken et portræt af Hans Peter Jørgensen.

Lykke på afbetaling i Løgumkloster 

Frygten for at være alene i julen skaber højsæson for ægteskabs- og korrespondance bureauerne. 

Af Bent Bendtsen                                                   Foto: Erik Friis 

Jo vist er der noget ved julen, hvis man altså har nogen, at dele den med. At holde jul alene er der ikke meget ved, og det afspejler sig med al tydelighed på et bestemt område; ægteskabs- og korrespondance bureauerne.

Netop i denne tid før jul er der travlhed. Det er højsæson hos den sønderjyske ”Kirsten giftekniv” i Løgumkloster. Hans Peter Jørgensen, der er indehaver af landets største bureau inden for branchen, Sønderjysk korrespondancebureau. 

Umiddelbart skulle man tro at længslen efter at få en livsledsager sådan nogenlunde var lige stor året rundt, men det er langt fra tilfældet. 

Det er med ægteskab som med andre ting. Efterspørgslen følger i nogen grad andre varegrupper inden for det mere materielle livsbehov. 

 - Hans Peter Jørgensen kan berette at højsæsonen ligger fra oktober til februar. Først er der julen, siger han, Den er svær at komme igennem for de ensomme. Den har jeg selv prøvet i mange år. Og efter nytår er der jo det her med alle fortsætterne. Mange enlige mennesker siger til sig selv nytårsaften: ”Ja, nu nåede jeg ikke at blive gift i det gamle år, men nu skal det altså være” og så skriver de til os. 

Foråret er mat 

Overraskende nok er foråret en temmelig mat tid for en ægteskabsmægler, man skulle tro at dette her med det romantiske forår, hvor alt spirer, og de slumrende livskræfter vågner op, skulle give branchen en hel del at lave. 

- Ja, det lyder meget godt med alt det hersens romantik, men folk bliver også forårstrætte, siger Hans Peter Jørgensen. Jeg kender det fra mig selv. Man gider ikke skrive breve, når man er færdig med dagens arbejde. Næh, energien og lysten kommer først rigtig igen med sommeren. Det er min erfaring. 

Men i øjeblikket arbejdes der under højtryk af Jørgensen og hans 3 kontordamer og af postvæsenet i Løgumkloster. Hans job må være det hårdeste inden for etaten. Daglig må han slæbe 300 breve til villaen og korrespondancebureauet Ved Dammen 4 og han får lige så mange med hjem igen. 

Med klædelig beskedenhed fortæller Hans Peter Jørgensen, at hans postkasse er den største i byen, men alligevel for lille og hvis ikke postbuddet kommer i bil med posten, så sker det på en specielt indrettet cykel med ekstratasker og kurve. Bureauets månedlige postudgift ligger på omkring 3000 kr., og det kan der jo sendes nogle breve for. (Portoen var den gang 50 øre for et 20grams brev) 

Sønderjysk korrespondancebureau får 600 – 700 nye kunder hver måned, og tallet stiger støt år for år. Det er 13 år siden, at den nu 47 årige Jørgensen kastede sig ud i denne branche. 

Han er ”skør” 

Han var dengang købmand i Løgumkloster. Havde en forretning som bedstefaderen havde grundlagt. 

- Men det kunne til sidst dårligt nok give mig føden, så jeg solgte den, inden jeg gik fallit. Og hvad skulle jeg så give mig til? Jeg rejste land og rige rundt og fik alle steder at vide, at jeg var alt for gammel, 34 år. Der var ikke andet at gøre end at blive arbejdsmand, men det var jo også tosset, når man har en handelsuddannelse. 

Så sagde en ven til mig: ”Prøv dog med korrespondancebureau. Jeg kendte ikke et hak til den slags, men tænkte så, at det kan vel ikke være vanskeligere at sælge kontakt mellem mennesker end så meget andet. Man skal være menneskekender, men lidt af en psykolog bliver man jo også, når man i årevis har stået bag en disk. 

Jeg havde lige penge nok til en stak brochurer og til afbetaling på en skrivemaskine og gik så i gang. Folk her i Løgumkloster var skeptiske. Han er skør i bolden, sagde de. Nu er jeg en agtet mand. Det bliver man jo altid, når noget viser sig at være rigtigt nok. Og hvad pokker, jeg er da også med til at bringe Løgumklosters navn ud over landet på min egen måde. 

De første par år var magre. Siden er det gået frem for bureauet. Det skyldes måske nok så meget, at Hans Peter Jørgensen fandt sig en kone – pr. korrespondance. 

- Jeg var ugift, fordi jeg ikke havde ret meget at byde, sådan rent økonomisk. På det tidspunkt arbejdede jeg sammen med et tysk bureau. Vi udvekslede klienter. Det var min kone Margrethe, der stammer fra en lille by 25 km fra Bremen. Vi skrev sammen i tre måneder, to gange om ugen, og det endte med, at jeg blev inviteret ned til hendes forældre. Efter otte dages ophold blev vi forlovet og kort efter gift. Vi har nu været sammen i 11 år, har to piger og er så lykkelige, som mennesker kan være. 

Bedre pr. brev 

Vi kendte hinanden godt fra brevvekslingen. Det er en af grundene til, at bureauet får stadig flere kunder. Folk er i dag tilbageholdende og dårlige til at snakke med hinanden, ligesom jeg selv har været det. Det er lige som om, man er bedre kan udtrykke sig pr. brev. Så forsvinder hæmningerne og man finder bedre ud af, hvad det andet menneske står for. 

Selvfølgelig er der mange andre grunde. Jeg tror tidens udvikling gør meget. Folk jager af sted hver dag og mange har på grund af deres arbejde ikke tid til at finde en partner på den gammeldags måde. Og så er der vel også nogle, der ikke gider eller er for generte. 

F.eks. er der mange unge mennesker, som kommer til os. De kan ikke danse og går derfor ikke til bal, hvor der er mulighed for at få kontakt. 

- Ja, men hovedparten arbejder da vist gammeldaws? 

- Ja, selvfølgelig, ellers kunne jeg da ikke klare det her med bare tre kontordamer. 

- Er der lige så mange mænd som kvinder, der henvender sig til bureauet? 

I øjeblikket har vi et lille overskud af mænd. Det skyldes måske, at kvinder er mere tilbageholdende. Den gamle indstilling med, at det er manden, som skal tage initiativet og fri til kvinden, lever i bedste velgående, selvom der er ved at ske en udjævning også på dette felt. 

Og når vi nu er inde på kunderne, kan jeg fortælle, at de kommer fra hele landet, fra alle samfundsklasser, fra arbejdsmænd til præster og professorer. Ensomhedsfølelse tager ikke hensyn til den slags, og kontaktvanskelighederne kan være lige store. 

Heller ikke alderen spiller ind. Bureauets kunder findes i alle aldersklasser fra 17 år til 65 år. Ja, der har været et par enkelte på 85 år. 

Men det har nu kun været for at få nogle at skrive sammen med og ikke med ægteskab for øje, siger Hans Peter Jørgensen tørt.

Nyt fremstød 

Som noget nyt er Sønderjysk Korrespondancebureau gået i gang med et nordisk fremstød. Man har gennem nogen tid annonceret i norske aviser og er i gang i Sverige. Nu kommer også Vesttyskland til. 

- Nu må De ikke tro, at der er tale om hvid slavehandel. Foreløbig har vi kun norske mænd som medlemmer, og resultaterne er gode. Vi får mange breve fra udlandet ikke mindst fra norske søfolk. Senere udvider vi nok også til at tage udenlandske kvinder ind, men det er et administrationsspørgsmål. Det kræver stor korrespondance. 

- Kunne det ikke betale sig at indføre databehandling af kunderne og lade en regnemaskine finde ud af hvem der passer sammen? 

- Det har været prøvet, men jeg tror, landet er for lille til den spøg, og det vil blive dyrt for kunderne. Det der med penge skal vi jo også skæve til. Og så er det et spørgsmål om resultaterne bliver bedre ved databehandling. Selvfølgelig er det en meget fristende tanke. 

- Er der gevinst hver gangen en kunde henvender sig til Dem? 

Det ligger jo sådan, at det koster 40 kr. at blive medlem i et år og blive optaget på vor klientliste, der sendes rundt til alle medlemmer. Det vil sige, vi har både en liste for damer og en for herrer. 

Der er nogle, hvor det lykkes næsten med det samme. Det er gerne dem med de små fordringer, for vi må jo se i øjnene, at det er fordringerne, der kommer til at bestemme, hvor længe det varer. Vi har haft kunder, der har forsøgt i 3-4 år, inden det lykkedes. Andre giver op allerede efter et par måneder, og det er da dumt, når de nu har betalt for et helt år. 

Udover de klientlister vi sender til medlemmerne, annoncerer vi på fuld kraft i dagbladene. Vort annoncebudget ligger på 20.000-25.000 kr. om måneden. 

- Og alt det får kunderne for kun 40 kr.? 

Nå, ja det er kun indmeldelsesgebyret. Dertil kommer andre gebyrer for annoncer, og hvis vi skal skrive brevene og sende dem osv. 

- Ordner De også kundernes korrespondance? 

- Ja, mange vil jo i nogen tid bevare anonymiteten, indtil de har set hinanden an. Så de sender brevene hertil, og vi besørger dem videre. 

’Skriv for os’ 

Og der er da også nogen, som ikke er så god til at udtrykke sig, heller ikke i et brev. Så beder de os om at skrive brevet for sig, og det gør vi gerne formedelst et lille gebyr. 

- Har der aldrig været klager over korrespondancens resultat? 

Hvis det er bureauet De tænker på så – nej. Vi arbejder ærligt og under fuld diskretion. Det er vi nødt til, for der har været så megen svindel inden for branchen. 

- Tænker De på klager fra mennesker, der traf hinanden og alligevel ikke passede sammen, så er det kun sket to gange, at et par er blevet skilt. De blev kunder igen, med et nyt og bedre resultat. 

- Er det en god forretning det her? 

- Åh, ja. Jeg klager ikke. Men man bliver ikke millionær, hvis det er det, De mener. 

Men det er temmelig godt. Vi har da købt villaen her, fået bygget kontorlokaler og har da lidt på kistebunden. Vi mangler ikke noget. 

- Det kan jo godt blive en lidt halvdyr historie at finde en livsledsager hos Dem med alt det, der kan løbe på.  

- Fordringerne bestemmer prisen. De med de store fordringer må blive ved længe med at søge, og det vil komme til at koste nogle penge før den rette er fundet. 

Men sammenligner man med, hvad det koster i udlandet er vi billige, og man kan sige, at det jo er en slags afbetalingssystem på lykken, ikke, siger vor sønderjyske købmand i ægteskabelige forbindelser, og giver sig i kast med dagens post. 

I mere end 30 år kører Haise sit korrespondancebureau hovedkontor i Løgumkloster. Ugentligt har han annoncer i Politiken med personer, der søger ægtefæller. Nedenfor er eksempler på disse. 

Fra Politiken rubrik Personlige og under denne Bekendtskaber - søndag den 20. november 1955 

Ægteskabsbureau. Brevklubben Mona Lisa, Løgumkloster, hjælper Dem gerne med at finde en sød veninde eller en god hustru. Adresser sendes ikke. Vi sørger med garanti for, at De først faar brev. Skriv om Dem selv og Deres ønsker. Forlang nærmere oplysninger. 

Ægteskabsbureau. Bekendtskab – venskab – ægteskab. Mange danske og tyske (sydslesvigske) dameadresser haves. Forlang nærmere oplysninger. Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Fra Politiken søndag 29. september 1968 

 Ægteskabsbureau: 30 årig livsglad og ungdommelig sygeplejerske med egen lejlighed (Kbh.s omegn) søger en lige så livsglad trofast mands bekendtskab med et senere ægteskab for øje. Jeg har en pæn figur, gråblå øjne, mørkeblondt hår og manden jeg søger, skal være ædruelig, trofast og solid. Vil De sammen med mig være med til at bygge den fremtid op, jeg – og sikkert også De – længes efter, så skriv venligst til nr. 7363, Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

  Ægteskabsbureau: Jeg er sikker på, at ham som jeg engang skal kalde ”min mand” findes blandt denne sides læsere. Derfor har jeg langt om længe fået taget mig sammen til at sætte et par linier sammen og kort fortælle om mig selv. Jeg er kontordame (Kbh.) 23 år, har lyst hår og blå øjne, er slank, meget charmerende, velplejet, sund og kan lide at læse gode bøger, holder af musik, dans, sport og køreture i egen bil. Hvis du ønsker at lære mig nærmere at kende, synes jeg du omgående skulle skrive til mig. Evt. ægteskab. Nr. 7355 Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Ægteskabsbureau: Præsentabel ingeniør (Kbh.) 43år, mørk, brune øjne, slank, altid godt humør, alsidige interesser, økonomisk uafhængig, vil gerne indlede bekendtskab meden solid dame. Skriver De i dag? Det håber jeg. De ved ikke, hvor glad jeg vil blive. Nr. 4256 Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Ægteskabsbureau: Du er velkommen – lige meget hvornår. Hvis du er vaks og skriver hurtigt, kan vi måske allerede aftale vort første stævnemøde næste week-end. Jeg er en køn og livlig varmhjertet ung pige (Kbh.) 19 år med blondt hår og blå øjne, som intet højere ønske har end at få en kærlig ven (evt. ægteskab), som kan hjælpe mig ud af ensomheden. Du læser dette, fordi du har det på samme måde, som jeg. Så hvorfor ikke gå frisk til sagen. Kære du, skriv med det samme. Nr. 7351 Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

 Ægteskabsbureau: Forretningsmand i ledende stilling (Kbh.s omegn) 34 år 180 mørkeblond, blå øjne, slank, god formue, ønsker ikke mere at være ensom. Tænker De somme tider på, hvor lidt der egentlig skal til for at to mennesker finder sammen? Bare et brev: Skynd Dem at skrive! Nr. 41173 Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Ægteskabsbureau: Pæn maskiningeniør (Kbh.) 28/180 blond, blå øjne, slank og pæn, ønsker bekendtskab med ung dame. Skal vi to forsøge at finde lykken sammen? Send mig en lille hilsen, men gør det allerede i dag, for jeg længes så inderligt. Nr. 41435 Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Ægteskabsbureau: Kære unge mand. Jeg er en naturlig ung seminarieelev (Kbh.) på 21 år, som ønsker at indlede bekendtskab med en trofast ung mand. Jeg er slank og har gyldent brunt hår og blågrå øjne. Mine interesser er meget alsidige. Hvis du virkelig mener noget med at læse en annonce som denne, så stands her og lad mig høre fra dig. Jeg er lidt tilbageholdende, har svært ved at kontakte andre, så du kan nok forstå, at jeg vil blive meget glad for et brev fra dig. Til slut en kærlig hilsen fra 7372. Sønderjysk Korrespondancebureau, Løgumkloster.

------------------------------ 

Fra Politiken søndag den 23. juni 1985 

De følgende mange damer mellem 18 of 50 år ønsker kontakt gennem vort bureau. Vi kan evt. bede damerne skrive først til Dem evt. med foto. 

Sommerønske. Ung pige med et strålende humør søger varigt venskab med en nobel, ung mand, der er interesseret at være sammen med en sød og naturlig pige i sommerferien. Jeg er lægesekretær (Københavns omegn), 23 år har blondt hår og blå øjne, lidt romantisk er jeg vist også. Slank, sund, velskabt, feminin og velklædt, ugift, ingen børn. Er jeg din type, var det måske en idé, både for din og min skyld, at du skrev en lille hilsen til mig. 15629. 

Glæder du dig til fremtiden? Jeg gør, for jeg går med det stille håb, at disse linjer bringer mig i forbindelse med en solid og kærlig mand, der savner en kvinde at være noget for. Jeg er en elegant kontordame (Københavns omegn), 33/160, mellemblondt hår, blå øjne, slank og præsentabel. Bor i pænt rækkehus og mangler økonomisk set intet. Har du lyst til at skrive, så gør det. Det er den eneste måde, hvorpå vi to kan lære hinanden at kende. 15598. 

Sønderjysk Korrespondancebureau 

Ved Dammen 4 

6240 Løgumkloster 

Send en seddel med det ønskede nr. Nærmere oplysninger og vilkår sendes gratis, diskret og uforpligtende. 

Otto Kjærgaard husker, da han har været omkring 12 år, var de nogle knægte, der samlede på frimærker. De cyklede ud til Ved Dammen og spurgte Haise Fedt, om de kunne få nogle kuverter. Konen, Margrethe gav dem en hel sæk breve med frimærker på, så de var nødt til at trække cyklen hjem. Så hyggede de sig med at klippe frimærkerne af kuverterne. I nogen af kuverterne var der stadig breve. Det var meget lærerigt for tolvårige at læse dem. 

2 ejere 2008-2022

1. Olsen, Egon

2. Olsen, Nancy Irene

Ejer 2022- Johannessen, Kaj

Ved Dammen 6 TEGLOVNSPOLD

Matrikel nr. 959 - Boligareal: 133 m2 - Grundareal: 810 m2 - Byggeår: 1953

Grundejer -1944 Holdt, M (Møllekroen)

Grundejer 1944-47 Dahl, Christine 

Ejer 1947-80

Søndergaard, Anton Christian, chauffør. Se Markedspladsen 1b i 1965. 

Beboer -1968: Nielsen, Peter Theodor, gårdejer og aktiv ringrider, født den 29. jan. 1880 i Tornskov, Nr. Løgum. Søn af gårdejer Christian Friedrich Theodor Nielsen og Mettine Christine, født Schmidt. Han døde den 22. jan. 1968 i Løgumkloster og blev begravet ved Nr. Løgum kirke. 87 år. Gift med Nielsen, Christine, (DIDDE) født den 26. juli 1895 i Løgumkloster. Datter af smedemester, Theodor Lorenzen Madsen og Ane Marie, født Jeggesen, Møllegade 16. Hun døde den 15. sep. 1969 på Tønder sygehus og blev begravet i Nr. Løgum. 74 år.

Børn: Nielsen, Harald

Ejer 1980-96

Hübschmann, Svend Aage, rutebilchauffør Løgumkloster-Åbenrå., født den 22. mar. 1927. Han døde den 7. maj 1994 i Løgumkloster. Gift med

Hübschmann, Margrethe H. 

2 ejere 1996-2019-

1. Zimmermann, Hans

2. Zimmermann, Mona

Ved Dammen 7

Foto 2017

Matrikel nr. 890+835+892+1088 - Boligareal: 146 m2 - Grundareal: 3924 m2 - Byggeår: 1943 

Westergaards maskinhandel,

smede- og maskinværksted 

Ejer 1943-

Nielsen, Jens, mekaniker. Se Ved Dammen 3.

Ejer -1976 og lejer -1978 

Westergaard, Lauritz. Gift med Westergaard, Birgitte Elisabeth, født Jespersen. Se ved Dammen 1. 

Ejer 1976-2006 

Hostrup, Martin, snedkermester senere maskinhandler, født den 6. maj 1953 i Løgumkloster. Søn af slagtermester Cornelius Hostrup og Anne Marie (ANNI) fra Østergade 16. I 2011 flytter han virksomheden til Draved, og 2013 sælger han virksomheden til Tønder Maskinudlejning. Gift med 

Hostrup, Lenemarie. 

I 1985 bygger Hostrups Maskinhandel nyt værksted. 

Børn

Hostrup, Uwe C. Gift den 31. juli 2010 i Sjørring kirke med Trine Højen. Datter af Mogens Højen og Nora, Thisted. 

Lejer 1978- Johnsen, Børge B. overtager Christian Westergaards smede- og maskinværksted afdeling for autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester i 1978. Han var i mange år ansat hos Christian Westergaard som svend. Se Industrivej 20-22. 

Ejer 2006-19- IC-IMEX Aps

TNS – IMEX A/S ejes af Thomas Nordsted Sørensen sammen med halvbroren, Ingvard Clausen, som har et 50% ejerskab. Ingvard Clausen har en baggrund som maskiningeniør og har erfaringer fra de mange forskellige lande, han har arbejdet i. Han har en stor viden om, hvordan ting fungerer, og hvordan det virker under forskellige betingelser.

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, samt engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser

Ved Dammen 8 TEGLOVNSPOLD

Foto 2011

Matrikel nr. 1022 + 1065 - Boligareal: 98m² - Grundareal: 803+613 m²- Byggeår: 1950 

Grundejer -1948 Holdt, Marie (Se Møllekroen)

Grundejer 1948-49 Kühne, Margrethe (Se Markledgade 25 i 1950-56)

Grundejer 1949-50 Kühne, Hans Günther (Se Markledgade 25 i 1950-56)

Ejer 1950-52 Møller, Christian, forpagter senere forsikringsinspektør, født den 6. juli 1906 i Holeby sogn. Søn af husmand Lorenz Christian Møller og Thora Catharine, født Jessen. Gift den 22. juli 1930 i Gadberg kirke med

Møller, Agathe Nicoline, født den 15. sep. 1908 i Borg, Brede sogn. Datter af husmand Christian Andersen Møller og Ane Chrestine, født Clausen.

Børn:

Møller, Ellen, servitrice, født den 18. feb. 1932 i Gadbjerg sogn ved Vejle. Gift onsdag den 21. nov. 1951 i Løgumkloster med landpostbud, Peter Boisen, født den 26. mar. 1927 i Felsted. Søn af Wilhelm Lorenz Boisen og Margrethe Christine, født Christensen. I 1932 var hun servitrice i Søgaard, Kliplev.

Ejer 1952-63 Andersen, Carl Anton, bagermester, født den 10. december 1886 i Gammel Haderslev sogn. Boede her fra ca. 1956. Se mere i Allégade 11.

Ejer 1963-2011 Brix, Johan. Gift med Brix, Elise. Se mere i Allégade 11.

Ejer 2011-19- Brix, Margrethe, folkeskolelærer, født den 2. feb. 1953 i Løgumkloster. Se mere i Allégade 11.

ved Dammen 9

Grundejer -1949

Søndergaard, Hans, zoneleder. Han påtænkte at lave en Zone-station her. Se Vestergade 33

Grundejer 1949-

Lund, Simon, snedker. Han påtænkte at lave garager til sine busser her. Se Vestergade 33

Ved Dammen 10 TEGLOVNSPOLD

Foto 2017

Matrikel nr. 968 - Boligareal: 91m² - Grundareal: 1065 m² - Byggeår: 1957 

Grundejer -1945 Holdt, Marie (Se Møllekroen)

Grundejer 1945-57 Plumhoff, Willy, tømrermester, Se Vindmøllegade 10.

Ejer 1957-83 

Sørensen, Christian Marius, gårdejer i Landeby, født den 6. apr. 1898 i Randerup. Søn af husmand, Johannes Sørensen og Ane Catharine, født Sørensen. Gården i Landeby var ombygget 1898 og blev overtaget af Sørensen 1929. Der var dengang 86 tdr. land med 12 heste, 12 køer, 30 ungkvæg, 20 svin og 20 får. Gården brændte i 1934 og blev genopbygget. Han døde den 15. dec. 1959 her i huset. Begravet i Nr. Løgum. 61 år. Gift 1. gang den 5. feb. 1926 i Døstrup kirke med

Sørensen, Anne Christine, husholderske, født den 14. juni 1900 i Døstrup. Datter af gårdejer, Lorenz Iversen Jensen og Nielsine, født Nielsen. Hun døde den 15. nov. 1935 Nr. Løgum. 35 år.

Børn:

Sørensen, Johannes Iversen, tvilling og montør, født den 9. juli 1927 i Vollum, Brede. I 1959 boede han på 3. Laggaten i Göteborg.  Gift den 11. okt. 1959 i Løgumkloster med ekspedient, Brit Maria Jonsson, født den 12. jan. 1920 i Jönköping. Datter af Karl Magnus Jonsson og Bertha Maria, født Petersen bosiddende i Marianelund, Sverige. 

Sørensen, Signe Kathrine, tvilling, født den 9. juli 1927 i Nr. Vollum, Brede. Gift den 16. juli 1949 i Nr. Løgum med Andreas Schulz, født den 18. feb. 1926 i Øster Løgum. Hun døde den 9. dec. 2017 på Lindevang plejecenter i Løgumkloster. Begravet i Nr. Løgum. 

Sørensen, Anne, født den 2. juni 1928 i Nr. Vollum, Brede.

Sørensen, Lorenz Jensen, født den 21. dec. 1930 i Nr. Løgum.

Gift 2 gange. Gift med

Sørensen, Jenny, født Thaysen den 21. sep. 1906 i Vennemose, Abild. Datter af mejeriforvalter og gæstgiver, Christian Thaysen og Cariline Georgine, født Ibsen.

Børn:

Sørensen, Christian Thaysen, bygningsingeniør. Han dimitterede i 1973 fra ingeniørskolen i Horsens. Gift den 10. apr. 1971 i Løgumkloster med Hanne Christensen. Datter af Tove Christensen, Lillegade 

Ejer 1983-2019- Sørensen, Christian Thaysen. Søn af forrige ejer.

Ved Dammen 12 TEGLOVNSPOLD

Foto 2017

Matrikel nr. 1255 - Boligareal: 93m²- Grundareal: 848 m² - Byggeår: 1960 

Ved Dammen 12

Grundejer -1949 Holdt, Marie (Møllekroen)

Ejer 1949-53

Søndergaard, Jørgen. Han vil bruge jorden til at bygge en zonestation på.

Ejer 1953-61 Løgumkloster Flækkekommune

Ejer 1961-89 

Friedrichsen, Christian Nicolai, fhv. landmand, født den 19. juli 1907 i Humptrup, Tyskland. Søn af Christian Friedrichsen og Kjestine, født den 4. juli 1877 i Arrild. I sine unge år tjente han på forskellige gårde i Hohen Wedstedt, Arrild m.m. indtil han i 1954 overtog forældrenes gård i Landeby. Efter invaliditet i 1960, solgte han gården og flyttede med konen, Anna Kristine her til. Han døde den 9. okt. 1989 i Løgumkloster. 82 år. Gift den 20. feb. 1945 i Nr. Løgum med 

Friedrichsen, Anna Kristine, født den 21. apr. 1918 i Præstegade 374 i Ribe Domsogn. Datter af slagtersvend Abel Theodor Nielsen og Marie Magdalene, født Lauridsen Hun døde den 30. juli 1989 i Løgumkloster. 71 år. Hun voksede op i Ellum. 

Børn: 

Friedrichsen, Kjestine. Gift den 21. feb. 1970 med Vagn Knudsen fra Storegade 3c. 

Friedrichsen, Christian, malermester i Oslo. 

Ejer 1990-2021- Knudsen, Kjestine Marie Se Storegade 3c.

Ved Dammen 12a

Ejer 1965-

Jensen, Hans, bagermester, født den 5. feb. 1905 i Løgumkloster. Se Markedsgade 3.

Ejer 1973

Erichsen, Christian. Gift med

Erichsen, Ingeborg, født c1905. 

Ejer 1990-2021-

Knudsen, Kjestine Marie

Ved Dammen 14 TEGLOVNSPOLD

Matrikel nr. 1415 - Boligareal: 141m² - Grundareal: 1007 m² - Byggeår: 1965

Grundejer -1965 Løgumkloster Flækkekommune

Ejer 1965-84

Jensen, Hans, bagermester. Gift med

Jensen, Ingeborg. Se Markedsgade 3.

Lejebolig -1970- Frisk, Peter. Gift med Frisk, Oline

2 ejere 1984-87 

1. Holm, Mathias Rasmussen, land- og arbejdsmand i Arndrup i 1930-83, født den 25. sep. 1901 i Bedsted. Søn af parcellist, Jens Peter Holm (1867-1939) og Anna Dorthea, født Knudsen (1869-1939). Han døde den 4. maj 1988 på De gamles Hjem i Løgumkloster. 86 år. Gift den 2. dec. 1927 i Bedsted med

2. Holm, Thora Petrine, født den 22. feb. 1907 i Bylderup. Datter af landmand i Lendemark, Peter Chr. Johansen og Christine Marie Hansen. Hun døde den 4. feb. 1987 i Løgumkloster. 79 år.

Børn:

Holm, Jens Peter, født den 17. feb. 1928 i Bedsted. Han døde den 25. maj 1996. 68 år. Begravet hos forældrene i Løgumkloster.

Holm, Peter Christian, født den 27. feb. 1929 i Bedsted. Han døde spæd.

Holm, Christine Marie, født den 10. feb. 1938 i Bedsted. Gift med gårdmand i Mårbæk, Valdemar Jørgensen (1931-)

Holm, Ruth Dorothea, født den 15. apr. 1945. Gift med gårdmand i Løgumkloster, Hans Hejsel (1939-). Se hans forældre i Hotel Løgumkloster 1946-66.

2 ejere 1987-95

1. Hansen, Leif

2. Hansen, Irene Testrup, socialpædagog

Ejer 1995-2019-

Olsen, René Bjarne Lerhøj. Søn af Olsen, Ulla (1933-Ølsted2018)

Løbner, Kirsten - SUNDHED & VELVÆRE Helsebutik

Ejer 2020-21- 

Clausen, Jeanette Fjeldsø, beklædnings Backoffice medarbejder på Centralvaskeriet, født den 8. juli 1973.

Børn:

Clausen, Mads Fjeldsø, faguddannet landmand, senere lastbilchauffør, født den 17. feb. 1996.

Clausen, Ditte Fjeldsø 

Ved Dammen 15

Matrikel nr. 1510 - Boligareal: 130m² - Grundareal: 2612 m² - Byggeår: 1928

Losseplads i 1930'erne.

Ejer 1928-45

Jacubeit, Carl Ludwig, tidligere leder af elværket herefter hønseriejer, født den 22. feb. 1874 i Usseinen, Østpreussen. Søn af tømrermester, August Jacubeit og Dorothea, født Lessing. Han døde den 7. juni 1955 i Løgumkloster. 81 år. Han har aldrig boet sammen med sin kone i Løgumkloster, men boede i stedet med husholdersken. Se elektricitetsværket, Allégade 18.

Ejer 1945-69 Tiesler, Andrea Se Allégade 21. 

Forpagter 1949-69 og ejer 1969-

Petersen, Peter, snedkermester, født den 14. juli 1922 i Løgumkloster. Søn af gårdejer i Søgård, Martin Petersen og Susanne, født Friis. Han solgte juletræer og ejer sine forældres gård i Søgård i 1971. Gift tirsdag den 12. apr. 1949 i Løgumkloster med

Petersen, Inge Christine, køkkenøkonoma på Løgumkloster Lutherskmission Efterskole, født den 12. maj 1928 i V. Terp, Nr. Løgum. Datter af Fischlein, Otto Gotfried og Cecilie, født Ottsen.

Børn:

Petersen, Birthe, født den 29. dec. 1951 på Løgumkloster Sygehus.

Petersen, Sonja, født c1958 

Lejebolig 1957- Henriksen, Christian. madrasekspert. Sælger og reparerer madrasser. Tlf. 4 34 18. 

Ejer 2018-19- FONDEN KLOSTERHALLEN

Ved Dammen 16

Matrikel nr. 362 - Boligareal: 175 m2 - Grundareal: 1604 m2 - Byggeår: 1974

Grundejer 1944-58

Pors, Peter, farver. I 1957 har han købt faderens butik i Møllegade 17.

Grundejer -1972 Løgumkloster kommune

Ejer 1972-82 Hansen, Johannes, gårdejer, født den 27. nov. 1915 i Kløjing, Nr. Løgum. Søn af Johannes Hansen og Jørgine Olufsine Hansen, født Lohmann. Gift den 27. juli 1944 i Arrild med

Hansen, Anne Marie, født den 24. feb. 1915 i Arrild. Datter af Jørgen Eriksen Søndergaard og Ane Marie Hansine Andrea, født Sørensen.

Børn:

Hansen, Johannes. Se næste ejer.

Hansen, Jørgen, født den 17. juni 1948 i Nr. Løgum.

Hansen, Arne, født den 21. juli 1951 i Nr. Løgum.

Hansen, Elin, født den 26. jan. 1954 i Nr. Løgum

Ejer 1882-87 Hansen, Jonannes & Hansen, Ulla (Se Vibevej 8)

Ejer 1987-91 Thøgersen, Birthe

Ejer 1991-2021

Erichsen, Iwer Ludolf, født den 19. sep. 1939 i Tønder. Hjemmedøbt på tysk. Han døde den 4. mar. 2022 i Løgumkloster. Begravet i Tønder. Søn af Erichsen, Lauritz Iver og Margrethe Marie, født Jessen Vestergade 19. Gift med

Erichsen, Ingeborg, født den 18. feb. 1945. Død den 4. dec. 2011.

Ejer 2021-

Hilhorst, Gerrit Gregorius Hendrikus

Hilhorst, J Maria

Ved Dammen 17

Matrikel nr. 496 Nr. Løgum - Erhvervsareal: 83 m2 - Grundareal: 0 m2 - Byggeår: 1984

Ejer Løgumkloster civile hundeførerforening

Ejer  -2018-19- Tønder kommune

Lejer -2020-21- Fergu&son veterantraktorklub

Ved Dammen 18

Matrikel nr. 1597 - Boligareal: 183 m2 - Grundareal: 1703 m2 - Byggeår: 1972

Grundejer -1972 Løgumkloster Kommune

Ejer 1972-2010 Skriver, Flemming, smedesvend Se Garvergade 4.

2 ejere 2010-15

1. Nissen, Brit

2. Nissen, Christian

Børn:

Nissen, Kim

2 ejere 2015-20-

1. Nissen, Kim

2. Nissen, Mette Westensee

Børn:

Nissen, Noah

Nissen, Ida

Nissen, Sofie

Ved Dammen 19

Matrikel nr. 495a+623 Nr. Løgum - Erhvervsareal: m2 - Grundareal: 46448 + 5009 m2 - Byggeår: 1984 

Grundejer 2004-19- Tønder Kommune

Ved Dammen 20

Foto 2017

Matrikel nr. 1598 - Boligareal: 159 m2 - Grundareal: 970 m2 - Byggeår: 1972

Grundejer -1972 Løgumkloster Kommune

Ejer-1972-2019-

Wølcke, Erik, født den 7. nov. 1936 i Løgumkloster. (Se Klostergade 35)

Gift med

Wølcke, Margit, født den 1. jan. 1945 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. Datter af Hans Mathiesen Petersen og Valborg Frieda, født Christiansen senere bosiddende ved Dammen 16. Hun har en søster Hansen, Ulla Helga i Vibevej 8.

Børn:

Wølcke, Heidi,født c1965. Konfirmeret 1979

Ved Dammen 22

Matrikel nr. 777 - Boligareal: 78 m2 - Grundareal: 775 m2 - Byggeår: 1932 

Ejer -1934 Spare og Lånekassen Løgumkloster

Ejer 1934-42 Iversen, Anne Wilhelmine, ugift lærerinde, født den 17. feb. 1867 i Møgeltønder. Datter af husmand Peter Iversen og tjenestepige på Altona kro og Caroline Kathrine Nielsen. Hun døde ved et ulykkestilfælde den 19. sep. 1942 i Løgumkloster. 75 år.

Ejer 1942-55 Iversen, Aage, født den 28. nov. 1911 i Møgeltønder. Han døde den 7. mar. 1995 i Løgumkloster. 83 år. Gift med 

Iversen, Else, født Heide-Jørgensen den 15. sep. 1910. Hun døde den 23. nov. 2010 i Løgumkloster. 100 år.

Se Vænget 38.

Ejer 1955-56 Nielsen, Gerald, plejer, født den 31. jan. 1925 i Dybvadsrække i Grindsted. Søn af landmand, Kristen Nørgaard Nielsen og Hansine Kirstine, født Vedstesen.

Ejer 1956-76

Feddersen, Peter, landmand i Landeby, født den 21. juni 1888 i Kjærgaard, Emmerlev. Søn af gårdejer Søren Hansen Feddersen og Meta Helene, født Knudsen. Feddersen overtog gården i Landeby i 1933. Den var på 23 tdr. land med 3 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 10 svin. Jorden er merglet og afvandet. Feddersen har været soldat under Verdenskrigen 1914—18 og var såret. Han døde den 5. feb. 1969 på Tønder Sygehus. 80 år. Begravet i Løgumkloster. Gift 18. jan. 1921 i Ribe domkirke med

Feddersen, Petra, født den 4. dec. 1889 i V. Terp, Nr. Løgum. Datter af gårdejer i Vester Terp, Jacob Peter Andersen og Maren, født Frandsen. Hun døde den 27. jan. 1965 på Tønder Sygehus. 75 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn

Feddersen, Søren Hansen Jakob, født den 13. mar. 1921 i Skærbæk. Han døde den 17. juni 2006 på Tønder Sygehus. 85 år. 

Feddersen, Mette Marie, født den 20. nov. 1922 i Skærbæk. Hun døde 2004 i Sønderborg. 82 år. 

Feddersen, Valdemar, ugift gårdejer, født den 28. aug. 1924 i Skærbæk. Han døde den 31. okt. 1985 på Tønder Sygehus, bosiddende Branderupvej 4 og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 61 år. 

Feddersen, Jakob Peter, født den 8. juli 1926 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. Han døde den 22. juli 2002 på Sønderborg Sygehus. 76 år. 

Feddersen, dødfødt datter født den 19. okt. 1928 i Visbjerg, Nr. Løgum.

I 1930 boede familien i Kliplev, i 1940 i Nr. Løgum.

Ejer 1976-87 

Tästensen, Anne Marie, født 4. feb. 1903 på Ullemose i Løgumkloster, datter af parcellist Peter Willadsen Andersen og Anne Marie Jensen. Hun døde 1987 i Løgumkloster. Gift med Tästensen, Ingemann, landmand i Ulstrup, Nr. Løgum, født den 29. dec. 1899 i Løgumkloster. Se familien i Vindmøllegade 18.

Efter Anne Maries mands død i 1965, bliver hun kort efter husholderske hos sin svigerfar N. A. Tästensen i Ved Dammen 28. I begyndelsen bor hun i hans villa, men vil gerne have sit eget og købte derfor Ved Dammen 22.

Ejer 1987-90 Hasselmann, Gitte

Ejer 1990-92 Andersen, Martha

Ejer 1992-2019- Andersen, Jes Peter

Ved Dammen 24 (Nr. 16 før 1972)

Matrikel nr. 960 - Boligareal: 148 m2 - Grundareal: 1267 m2 - Byggeår: 1935

Ejer 1935- Pors, Peter Clausen, farvermester, født den 1. august 1915 i Løgumkloster. Se Møllegade 17. 

Ejer 1958-72- Nielsen, Svend Åge. Brødrene Nielsen - Reparation og installation af centralvarme, oliefyr, sanitet og malkemaskiner.

Nielsen, Svend Åge, installatør, født den 25. nov. 1922. Han døde den 15. juli 1972 i Løgumkloster. 49 år.  I 1956 boede han til leje i Søndergade 6.

Gift med

Nielsen, Ellen.

Lejere 1970-72: Skriver, Flemming, Gift med Skriver, Sonja Marie Stauning, født den 10. juni 1949 i Løgumkloster. Se Garvergade 4

Ejer 1986- Sørensen, Peter

2 ejere 2009-19-

1. Johannsen, Inge Moos

2. Johannsen, Nis Peter Nørlykke

Ved Dammen 26

Foto 2017

Matrikel nr. 990 - Boligareal: 159 m2 - Grundareal: 1084 m2 - Byggeår: 1950

Ejer 1950-86

Brodersen, Nis Jørgen, postbudog autoriseret kolorist ved almindelig dansk vare- og industrilotteri fra 1950-, født den 13. maj 1920 i Tinglev. Overpostbud fra 1956. Han døde den 26. mar. 1991 i Løgumkloster. 70 år. Gift c1946 med

Brodersen, Hedvig Nørgaard, tvilling, født den 25, okt. 1923 på Nørgaard i Lendum i Vendsyssel. Datter af Marius Elvinius Nielsen og Johanne Louise Kristine, født Madsen. Hun kom til Løgumkloster i 1942, hvor hun fik plads i huset hos fabrikant Bossen på Markedspladsen. Her traf hun Nis, der er søn af snedkermester, Broder Brodersen fra Klostergade 17. Nis var først gartner, men kom allerede i 1941 til postvæsenet. Her har han været tillidsmand i 17 år. Gennem flere år har han været med i Sønderjysk Skoleforening.

Hedvig har gennem 12 år været bestyrelsesmedlem i dansk forening, bestyrelsesmedlem i husmoderforeningen og gennem 18 år siddet i brugsforeningens bestyrelse. Hun døde den 24. jan. 2010 i Rødekro. Begravet i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Brodersen, Keld Marius, postassistent, født den 27. aug. 1946 i Løgumkloster.

Brodersen, Henny Johanne, pædagogmedhjælper, født den 30. apr. 1948 i Løgumkloster. Gift den 31. juli 1973 i Løgumkloster med lærer, Carstens Skovsgaard, søn af sparekassebestyrer, Frede Jensen, Hørby, Vendsyssel.

Brodersen, Anne Marie, kommuneassistent, født den 15. maj 1957 i Løgumkloster. (Hun sidder forrest på mit skolebillede som nr. 2 fra højre og står på mit konfirmationsbillede i midterækken som nr. 2 fra højre.)! Gift 1978 med Uve Hansen slagterens søn fra Storegade 6. Bosiddende i Rødekro. 

Brodersen, Marianne

Jeg husker bedst Hedvig fra Løgumkloster Ungdomsklub og som Anne Maries mor. Jeg gik i klasse med Anne Marie fra 1. til 7. klasse. I ungdomsklubben var Hedvig en af de kreative kræfter. Hun lærte os at stoftrykke på gamle lagner og T-shirts, og med neglebørster sprøjtede vi på skabeloner af f.eks. blade, så det var en fryd og lette julegaver til vore forældre. Hun var højt respekteret og værdsat af alle unge, der kom i klubben.

2 ejere 2009-19-

1. Osmundsen, Majbrit

2. Christensen, Johannes Osmundsen

Ved Dammen 28

Foto 2017

Matrikel nr. 989 - Boligareal: 173 m2 - Grundareal: 1430 m2 - Byggeår: 1952

Grundejer -1945 Spare og lånekassen for Løgumkloster og omegn

Ejer 1945-70 Tästensen, Niels Andresenskomagermester, sparekassedirektør i Spare- og lånekassen for Løgumkloster og omegn, født 14. august 1869 i Løgumkloster. Se Vindmøllegade 18.

Beboer -1968: Thomsen, Chresten, husmand, født den 30. jan. 1887 i Draved, Løgumkloster. Søn af arbejder Carl Christian Thomsen og Alwine Christine, født Hansen. Han døde den 26. nov. 1969 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 82 år. Gift den 10. apr. 1931 i Nr. Løgum med Thomsen, Johanna Petra, husbestyrerinde, født den 12. juli 1892 i Bedsted. Datter af bødker, Anton Petersen Steinvig og Cathrine Magdalene, født Lauritzen. Hun døde den 29. nov. 1982 i Løgumkloster. 87 år.

Børn: Thomsen, Kathrine Alvine, født den 23. okt. 1932 i Nr. Løgum. Hun døde den 10. juli 2002. 69 år.

Ejer 1970 Tæstensen, Oscar Se Markedsgade 25

Ejer 1971-2018

Tästensen, Heinrich Carsten, bæltefabrikken Scanbelt AS, født den 14. mar. 1937 i Løgumkloster. Søn af sparekassedirektør i Løgumkloster sparekasse fra 1949, Tästensen, Oskar og Frieda Katharina, født Hansen, Familien har boet, på Elmeallé 3 (1968-71) og 2017 på Strømvej, hvor jeg fik en hyggelig snak med ham om det gamle Løgumkloster. Gift med 

Tästensen, Maria Del Carmen Eugenia Mariana 

Scanbelt AS udvikler og producerer herrebælter i skind, kernelæder og bomuld 

- Dame modebælter - Børnebælter i mange materialer og med et væld af motiver - Seler til mænd og børn - Lommetørklæder - Børneslips og -butterfly – Manchet-knapper - Slipsenåle - Jagt- og profilartikler - Smålædervarer, skeder og etuier  -  og er desuden under-leverandører til:

Tekstilindustrien - Lædervareindustrien - Presenningsfabrikker - Reklame- gave-artikelbranchen - Profiltøjbranchen - Jagtartikelbranchen - Offshore branchen - Møbelindustrien – Flyselskaber -  Pigegarder - Spejderkorps - samt mange andre brancher.

 

Ejer 2018-19- Hußmann, Elke Anneliese

Ved Dammen 30

Foto 2017

Matrikel nr. 1003 - Boligareal: 133 m2 - Grundareal: 1073 m2 - Byggeår: 1951 

Ejer 1951-56

Christensen, Arthur Jacobsen, rottekonge -1944 og ekspedient, født den 12. maj 1897 i Løgumkloster. Søn af skræddermester, Christian Jacobsen Christensen og Wilhelmine Auguste, født Kailuweit. (Se Vestergade 3a+b). Han deltog i 1. Verdenskrig og kom levende hjem. I 1940 boede han i en lejebolig i Mellemgade. Han døde af Astma bronciale den 1. feb. 1952 på Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 54 år. Gift den 19. dec. 1942 i Haderslev med

Christensen, Kathrine, førstesygeplejerske, født den 5. feb. 1909 i Rangstrup, Moltrup sogn, Haderslev. Datter af gårdejer Jens Friis Fredsted og Marie, Født Jessen. Hun blev 2. gang gift den 17. juli 1956 med ejendomshandler Køhler, Vindelev ved Jelling.

Børn:

Christensen, Jens Christian Fredsted, født den 6. apr. 1946 i Løgumkloster.(Navneændring 9/12 1959 til Jens Christian Fredsted Køhler). Bosiddende i Norge.

Ejer 1956-57 

Brag, Hans, snedker og bogtrykker, født den 16. mar. 1896 i Sønderborg. Se Mellemgade 4. 

Ejer 1957-60- 

Wind, Peter Hansen, gårdejer i Nr. Løgum, født den 24. maj 1885 i Nørre Løgum. Søn af gårdejer Jens Hansen Wind og Kjesten Marie f. Wind. Han deltog i 1. Verdenskrig på vestfronten, var ved sanitetstropperne og kom levende hjem herfra. Han døde den 7. feb. 1958 i Løgumkloster. Gift den 30. maj 1924 i Ravsted af sognepræst Wind i Døstrup med

Wind, Christine Hansen, født den 18. sep. 1895 i Havsted, Ravsted. Datter af Hans Christian Martensen og Marie Kirstine, født Eschelsen. Hun døde den 22. sep. 1973 i Løgumkloster. 

Børn:

Wind, Hans Christian, født den 17. maj 1932 i Tønder. Døbt i Nr. Løgum.

Ejer -1979-1984 Clausen, Andreas Beÿ, Statshusmand, Bjerndrup pr. Løgumkloster, født den 27. juli 1903 i Mjolden. Søn af Landmand Georg Beÿ Clausen, Mjolden.

Clausen har selv bygget gården i 1934. Der var dengang opdyrket 6 tdr. land mod nu 31 tdr. land. Besætningen var på 3 heste, 8 køer, 12 ungkvæg og 15 svin. Clausen har været på Bramminge Efterskole og Borris Landbrugsskole. Han har selv opdyrket og kultiveret 25 tdr. land. Jorden er merglet, drænet og afvandet. I 1938 blev hele besætningen slået ned, og den nye besætning fik også Mund- og Klovsyge. Gift med

Clausen, Frida, født den 2. sep. 1911, Datter af gårdejer Andreas Loff, Ø. Højst.

 

2 ejere 1984-

1. Hansen, Andreas

2. Hansen, Walborg 

2 ejere 2003-19-

1. Juhl, Ruben

2. Jensen, Manuela Yelva

Ved Dammen 32

Matrikel nr. 1087 - Boligareal: 148 m2 - Grundareal: 1068 m2

Byggeår: 1954 

Ejer -1979-88 Bejer, Valborg 

2 ejere 1988-90

1. Jacobsen, Frank

2. Gaarde, Connie 

Ejer 1990-2021

Andersen, Hans Jørgen, født den 23. nov. 1936. Han døde den 1. nov. 2019 i Løgumkloster

Andersen, Martha Karoline

Ejer 2021- Füllgraf, Verena

Ved Dammen 34

Foto 2017

Matrikel nr. 1429 - Boligareal: 191 m2 - Grundareal: 1364 m2

Byggeår: 1972 

Ejer -1979

Hans Popp 

Popp, Hans. Gift med

Popp, Jette. Hun driver en broderiforretning i huset i -1978-79 Se Storegade

Ejer 1979-99

1. Sørensen, Ernst

2. Schultz, Jonna (I 1978 boede hun ved Dammen 3)

Børn

Schulz, Jean, født c1975

Schulz, Tanja, født 1977

Ejer 1999-2022-

1. Wobeser, Hans Obbekjær, VVS-mand,født den 14. aug. 1932 i Løgumkloster. Søn af blikkenslagermester Hugo Hermann Wobeser og Mette Marie, født Brandt. Se Klostergade 29.

2. Wobeser, Bente, født den 26. maj 1938. Hun døde den 1. okt. 2008 i Løgumkloster.

Børn

Wobeser, Lisbeth 

Wobeser, Karen

Wobeser, Bodil

Ved Dammen 36

Foto 2017

Matrikel nr. 1428 - Boligareal: 145 m2 - Grundareal: 1243 m2

Byggeår: 1966 

Grundejer -1966 Sparekassen Løgumkloster

Ejer 1966-2019- Granly- Hansen, K, konsulent (Perrot vandingsanlæg). Søn af gårdejer Hans Hansen, Gudme på Fyn. Gift den 15. apr. 1967 i Løgumkloster kirke med

Granly Hansen, Birgitt, født den 6. jan. 1943. Datter af købmand Fedder N. Jensen, Nr. Løgum.

Børn:

Granly Hansen, Lars, født c1972

Ved Dammen 38

Foto 2017

Matrikel nr. 1427 - Boligareal: 164 m2 - Grundareal: 1283 m2

Byggeår: 1966 

Grundejer -1966 Sparekassen Løgumkloster

Ejer 1966-94

Wiwel, Knud, cand. pharm. provisor på Løgumkloster Apotek, født den 25. jan. 1910 i Si Nexø, Bornholm. Søn af herredsfuldmægtig og dommer Carl Waldemar Wiwel og Elisabet Frederikke, født Møller. Han døde den 2. aug. 1994 på Solbakken 19 B, 6400 Sønderborg 84 år. Gift 1. gang (skilt 1946) med

Wiwel, Anne Sophie født den 29. juni 1920 på Sundsmark i Ulkebøl. Datter af murer Christian Iversen og Cecilie Marie, født Thuesen..

Gift 2. gang den 3. aug. 1946 Lys Abild kirke med

Wiwel, Birthe Clement, (BITTE) født den 12. maj 1923 i Sønderborg. Datter af redaktør Tycho Cristian Filskov og Ellen Sofie, født Clements.

Børn:

Wiwel, Hanne, barneplejerske, født den 2. juni 1947 i Østergade 5 i Sønderborg. Gift den 2. aug. 1969 i Løgumkloster med byplanlægger, John Barrie Webster, født den 24. jan. 1943 i Freeland, Oxford, England.

Wiwel, Carsten, født c1952. Hobby motorsport med sin Austin Healey Sprite. Gift med Annette Barfod Tønder. Datter af Olav Tønder og Rigmor, født Larsen. Børn: Charlotte Wiwel, Henriette Wiwel, Søren Wiwel.

Ejer 1994-95 Terp, Åse

Ejer 1995-2017 Heisel, Hans Henrik Se Vindmøllegade 2.

Ejer 2017-19- Heisel, Hans 

Ved Dammen 40

foto 2014

Matrikel nr. 1426 - Boligareal: 114 m2 - Grundareal: 1091 m2

Byggeår: 1966

Grundejer -1966 Sparekassen Løgumkloster 

Ejere 1966-2002

Thomsen, Chresten, gårdejer i Bjerndrup, født den 13 jan. 1887 i Draved, Løgumkloster. Gift den 10. apr. 1931 i Nr. Løgum med

Thomsen, Johanne Petra, født Steinvig den 12. juli 1895 i Bedsted. Datter af bødker, Anton Petersen Steinvig og Cathrine Magdalene, født Lauritsen.

Børn: 

Thomsen, Kathrine Alvine frk., født den 23. okt. 1932 i Bjerndrup, Nr. Løgum sogn. Hun døde den 10. juli 2002 i Løgumkloster. 69 år.

Thomsen, Carl Steinvig, født den 2. aug. 1934 i Bjerndrup, Nr. Løgum sogn.

2 ejere 2013-19-

1. Jensen, Helge Ingemann Bech, chauffør, Søn af Petra Jensen.

2. Jensen, Karla. Datter af Laurits

Ved Dammen 42 Lille Åved

Foto 2014

Matrikel nr. 554 Nr. Løgum + 673 Løgumkloster - Boligareal: 248 m2 - Grundareal: 132 + 32.574 m2 - Byggeår: 1877

Huset har de samme ejere mellem -1866-1908- som Store Åved. 

Ejer -1854- 

Hattesen, Jens Peter, født den 8. feb. 1822 i Løgumkloster. Søn af gårdmand på Store Åved, Jens Peter Hattesen og Maren Sørensdatter Johannsen.

Se http://www.bbeim.dk/28510520

 

Ejer -1921-c36 

Thomsen, Thomas Lauritzen, tjenestekarl på Store Åved, født den 4. sep. 1866 i Høgslund, Abild. Søn af Peder Thomsen og Metta Marie, født Andersen. Han døde af et slagtilfælde den 9. juli 1938 i Løgumkloster. I 1936 bor han på ’De gamles hjem’. Gift 1896.

Thomsen, Anna Cathrine, født Nissen den 17. juni 1876 i Tyskland.

Børn

Thomsen, Henriette, født den 7. maj 1899 i Kløjing, Nr. Løgum.

Thomsen, Thomine, kontorist, født den 27. jan. 1904 i Løgumkloster. Hun døde efter længere tids sygdom den 20. juni 1929 i Løgumkloster. 25 år.

Logerende mandens mor: Thomsen, Metta Marie, født den 4. juni 1836 i Abild. Datter af boelsmand Peter Hansen Andersen og Marichen Christina, født Dinsen. Hun døde som byens ældste den 4. juni 1930 i Løgumkloster. 94 år.

En tirsdag eftermiddag i februar måned 1928 kom en helt forstyrret ung pige ind på gården. Hun var let påklædt og havde kun kludesko på fødderne. Fru Thomsen spurgte den fremmede pige, hvad hun ønskede, og om hvad hun hed, men fik intet svar. Derfor sendte hun bud efter ordensbetjent Frandsen fra Elmeallé 13.

Efter nogen tøven fik Frandsen hende til at fortælle, at hun var løbet fra sin plads som husholderske på en gård ved Bredebro, inden det var blevet lyst, og at hendes forældre boede i Jegerup ved Vojens. Pigen var gået fra Bredebro kl. 6. 30. Hun havde derfor været på vej i flere timer, og var blevet våd og forfrossen.

Frandsen tog pigen i bilen og kørte hende hjem til sine forældre, som var glade for at se hende. De var allerede underrettet om, at hun havde forladt sin plads, for ingen vidste, hvor hun var gået hen.

Lejebolig -1940 Motzkus, Andreas Christian, skovarbejder, født den 6. jan. 1902 i Harrisleefeld, Flensburg, Tyskland. Søn af stenhugger Friedrich Motzkus og Ingeborg, født Diederichsen. Han døde den 31. dec. 1972 i Bredebro. 70 år. Gift den 15. juni 1928 med Motzkus, Frieda Margrethe, født den 18. aug. 1905 i Asset, Løgumkloster. Datter af parcellist Peter Christian Sørensen og Dorothea Margrethe, født Christensen. Hun døde den 4. maj 1988. 82 år.

I 1956 var de bosiddende i Bredebro 

Børn: 1. Motzkus, Friedrich Peter, født den 2. sep. 1928 i Asset, Løgumkloster.Han døde den 14. okt. 1991 2. Motzkus, Peter Christian, født den 27. okt. 1933 i Draved, Løgumkloster. Gift den 3. nov. 1956 i Bredebro med Hilda, født Jensen den 3. mar. 1930 i Roager. Børn: a. Andreas Christian Motzkus, født den 1. nov. 1956 i Bredebro. b. Ketty Jensen Motzkus, født den 7. feb. 1958 i Brede. 3. Motzkus, Verner Andreas, født den 10. mar. 1939 i Draved, Løgumkloster. Gift med Motzkus, Else Marie, født den 20. nov. 1929 i Borg, Bredebro. Se Østergade 28

I 1929 boede de i en landarbejderbolig i Draved.

Ejer -1942

Iversen, Anne Wilhelmine, lærerinde, født den 17. feb. 1867 i Møgeltønder. Datter af husmand, Peter Iversen og Caroline Cathrine, født Nielsen. Hun døde ved et ulykkestilfælde den 19. sep. 1942 i Løgumkloster. 75 år. Begravet i Møgeltønder. Medico legal. 

Ejer 1942-44 Hansen, H. M. Se Markedsgade 23

Ejer 1944-49 Jensen, Carsten Andersen, arbejdsmand

Ejer 1949-54 Tästensen, Carl Friedrich, fabrikant. Se Markedsgade 9

Ejer 1954-55 Christiansen, Christian, læge. Se Storegade 5

Ejer 1955-61 Tjørnelund, Ejner, cykelhandler. Se Storegade 5

Ejer 1961-81-

1. Jensen, Ernst, Ellum. Gift med

2. Jensen, Andrea Botilde

Lejebolig -1974-: Hinrichsen, Heinrich Dosinius, skovløber, født den 30. maj 1923 i Hostrup sogn. Søn af Hinrich Christian Hinrichsen og Christina Margaretha, født Clausen i Solderup, Hostrup sogn. Han døde den 11. juli 1974 i Løgumkloster. 53 år. Gift den 1. mar. 1947 i Hostrup kirke med Hinrichsen, Anna Maria,født den 14. okt. 1922 i Bylderup. Datter af jernbanearbejder Jørgen Petersen Kruse og Helena Maria, født Schmidt.

Børn: Hinrichsen, Bent, født den 19. apr. 1953 i Solderup, Hostrup sogn. Hinrichsen, Donald, født den 23. nov. 1955 i Løgumkloster. Hinrichsen, Preben, født den 11. jan. 1960 i Løgumkloster. Han blev kun 14 år gammel. Onsdag den 10. juli 1974 cykler han hjemmefra ved 13- tiden iført en grøn vindjakke, blå bukser, ternet skjorte og et par sorte gummistøvler. Han er formentlig cyklet over i Åved plantage, hvor han tit fræser rundt på sin søsters blå pigecykel. Han kender derfor skoven som sin egen bukselomme. Ved aftens tid dukker han ikke op, så derfor alarmeres politiet i Tønder, som forgæves søger efter ham hele natten og morgenen med. Den følgende formiddag hidkalder man militæret og en helikopter bliver sat ind. Ved middagstid finder man drengen livløs ved et træ i plantagen ca. 200 meter fra hans hjem. Tekniske eksperter fra politiet i Kolding og retsmediciner fra Århus bliver hidkaldt. De kan efter undersøgelser fastslå, at Preben under leg er snublet og har derved hængt sig selv i et reb i sin egen skjorte. 

Heinrich Dosinius Hinrichsen har en bror boende ved Dammen 46.

Ejer 2008-19-

1. Enghave Jensen, Tue

2. Enghave Jensen, Lene

Ved Dammen 44

Foto 2014

Matrikel nr. 1308 - Boligareal: 168 m2 - Grundareal: 1196 m2

Byggeår: 1963

Beskrivelse 2020: Udsigtsvilla beliggende med Klosterhallerne som genbo. Jens Danger anmeldte i 1962 på vegne af Hermann Tarp en byggetilladelse til dette anderledes og spændende hus, som blev opført i år 1963, og senere tilbygget i 1978. Det var dengang ikke et almindeligt parcelhus, og selv den dag i dag kan man godt fornemme at det er noget særligt. Ejendommen andrager 168 bolig kvadratmeter med 66 kvadratmeter kælder. Ejendommen er opvarmet via fjernvarme hvor seneste årsforbrug fra 2019 var på 13.463,- og hvor der kan suppleres med brændeovn. Der er indkørselsparti, og denne fører op til en garage på 41 kvadratmeter.

Grundejer -1962 Sparekassen Løgumkloster

Ejer 1962-79- Tarp, Hermann, blikkenslager, født den 18. dec. 1935 i Sønderborg. Søn af Heinz Gynther Tarp og Thora. Han var formand for Løgumkloster svømmebad i 1980-1994. Gift med

Tarp, Doris Erna.

I 2018 får de sprængt deres postkasse i stykker nytårsaften. Dagen efter ringer det på døren. Det er gernings-drengene med deres forældre, der er kommet forbi for at sige undskyld og betale en ny postkasse.

De bor til leje i Rådhusstræde 6 i 2015-20-.

2 ejere 2007-20

1. Iversen, Bent Iver

2. Iversen, Margrete

Ejer 2020-21- SPORTSEFTERSKOLEN SINE

Ved Dammen 46 SKOVBO tidligere ved Dammen 32

Foto 2017

Matrikel nr. 1173 - Boligareal: 123 m2 - Grundareal: 1079 m2 - Byggeår: 1956

Grundejer -1956 Sparekassen Løgumkloster

Ejer 1956-61 Hinrichsen, Gottlieb Werner, skovarbejder i Sparekasseskoven, født den 19. juli 1919 i Solderup, Hostrup. Søn af arbejder, Hinrich Christian Hinrichsen og Christine Margrethe, født Clausen. Han døde efter længere tids sygdom den 18. mar. 1960 på Sønderborg Statshospital og blev begravet i Løgumkloster. 40 år. Gift den 2. dec. 1942 i Løgumkloster med

Hinrichsen, Alfrida Jenette, født den 21. aug. 1924 i Varde. Datter af Petersen, Carl Alfred og Christensen, Eva Cathrine Svinget 1 1931-75.

Børn:

Hinrichsen, Kenny, kok på hotel Kikkenborg i Bramminge, født den 19. apr. 1943 i Løgumkloster. Gift 1964 med Eva. Han døde den 10. feb. 1969 på Ribe Sygehus. 25 år. Begravet i Løgumkloster.

Hinrichsen, Eva Christine, født den 23. feb. 1945 i Løgumkloster.

Hinrichsen, Erika, født den 26. mar. 1947 i Løgumkloster. Se husets ejer 1991-2018

Hinrichsen,Britta, født den 4. aug. 1951 i Løgumkloster.

Hinrichsen, Randi Johanne, fød