BEIM

TIPTIPOLDEFORÆLDRE MOR (48-63)

48

Hans Mathias Hendrichsen Trip

Hans Mathias Hendrichsen Trip er født søndag den 21. september 1783 i Emmerlev som søn af (96) Hendrich Hansen Trip og (97) Bodil født Henriksen. Samme dag bliver han døbt i Emmerlev kirke 

Faddere: Laust Kerstensen, Emmerlev. Hans Nicolajsen, Emmerlev. Johannis Clausen, Emmerlev. Hanna Nielskone, Emmerlev. Catharinmari Knudsdatter, Emmerlev. 

Som ung bliver han uddannet snedker lige som sin far. I 1821 arver han matrikel nr. 55. Hus nr. 79 Schackenborg med lidt tilhørende jord efter sin far (98) Hendrik Hansen Trip. Hans Mathias Herdrichsen Trip er i 1827 fæste på Trøjborg. Han har samtidig købt matrikel nr. 24 m.fl. som består af 1 ha 12 ur 7 m jord til 900 Mark. Pengene hertil låner han af  Mathias Hansen Schmidt i Sønder Sejerslev. Pengene skal betales tilbage med 1% pro anno. For de samme penge opfører han et hus, som bliver brugt til købmandsforretning de næste cirka 100 år. Om familien har haft købmandsforretningen ved jeg ikke.

(Trøjborg godsarkiv 3 fæste- og hoverisager – Fæsteprotokollen 1777 til 1854 side 307). (Nebenbuch for Sønder Sejerslev 31 foleum 845). (Bibog for Abild 27 foleum 1616 side 479).

Undertegnede parcelist Hans Henriksen Trip i Sønder Sejerslev til vitterliggør og i kraft for mig og mine arvinger in solidum at jeg ifølge min (?) Mathias Hansen Schmidt i S.S. for modtaget at lån i rede penge til beløb 900 mark. Prisen i Rigsmark med 1 % i rente pro anno til forfald 1. maj og 1. november. 

Hans Mathias dør i en alder af 76 år fredag den 25. marts 1859 i Sønder Sejerslev. Præsten skrev han hed Mathiesen i stedet for Mathias.  

49

Martha Marie Pedersdatter

Martha Marie Pedersdatter bliver født omkring 1796 på Hovgård som datter af (98) Peder Nielsen og (99) Katrine Marie Knudsdatter. Hun bliver døbt i Emmerlev kirke den 28. november 1796. 

Faddere: Maria Johannesen, Emmerlev. Merred Hansdatter, Sønder Sejerslev. Hanna Merregrethe Johannisdatter , Emmerlev. Niels Knudsen Frank  Emmerlev ((49)´s bedstefar hed Knud Knudsen Frank).

Den 18. januar 1817 bliver hun gift med (48) Hans Mathias Hendreihsen Trip i Emmerlev kirke. 

Børn:

Hun har måske et uægte barn Hans Christian Heinsvig? 

De fik 11 børn af hvilke 3 døde som helt små og 2 i konfirmationsalderen, 5 sønner og en datter vokser op. Navnet Trip er for de ældstes vedkommende tilføjet ved deres konfirmation og for de yngste ved dåben. Denne gren af slægten synes at have antaget navnet omkring år 1830. 

(48a) Henrik Hansen er født i 1817 i Emmerlev. Ved hans konfirmation i 1833 skrives han Henrik Hansen Mathiasen. Om han ved en fejltagelse ikke har fået navnet Trip, kan ikke afgøres. Heller ikke hans søn (48aa) fik navnet. (48a) der bosatte sig i Kærgaard blev gift i 1844 med Susanne Marie Brockdorf, som er født i Skærbæk i 1820 og død i Emmerlev 1902. Hun skrives også i kirkebogen med efternavnet Holm. Hun er tilflyttet sognet i 1843 som tjenestepige i møllen. Hun medbragte et godt skudsmål, som imidlertid af den korrekte pastor Holm blev sendt tilbage, fordi det ikke var skrevet på stemplet papir. (48aa) og Susanne Marie Brockdorf køber sammen et dobbelthus nr. 160 Vestenden. 

(48b) Peder Hansen Trip, født 1819 i huset. Han arvede huset og blev snedker. I 1860 blev han gift med Hanne Kathrine Hansen som er født i 1833 på Kærgård. Hun døde i 1909. Han døde selv i 1899. 

(24) Boy Hansen (Trip). 

(48d) Dødfødt barn. 

(48e) Kristian Hansen Trip født 1829. 

(48f) Dødfødt barn. 

(48g) Niels Knudsen Hansen født 1923. 

(48h) Martha Marie Mathiasen. Hun dør kun 2 dage gammel, da hun er svag og lille født. 

(48i) Bodil Marie Hansen født 1826. Blev kniplerske. 

(48j) Hanne Marie Trip født 1836. 

Martha Marie Trip født Pedersdatter dør torsdag den 28. oktober 1859 i Emmerlev.

50

Niels Jensen Windfeldt

Niels Jensen Windfeldt er født fredag den 12. oktober 1810 i Arrild som ægte søn af (100) Mathias Windfeldt og (101) Kirstine Nielsdatter. Han er døbt lørdag den 13. oktober s.å. i Arrild kirke.

Niels' mange Faddere: Matthias Hansen. Nis Nissen. Jens Enemark. Loria Hansen. Kirsten Enemark. Mette Marie Heine. Merethe Sørens alle fra Roost. 

På et kådnersted i Østergade i Løgumkloster boede arbejdsmand Niels Windfeldt med sin familie i 1845 i en lejebolig. Han var en fattig mand. Hans kone (51) Anna Kathrine Michelsen og børnene  Mathias, (25) Maria Andrea, Laust og Mette Botilla.

I samme hus boede daglejer Mathias Westergaard, hans kone Anna Kragelund, født 1801 i Skærbæk samt børnene Christine Westergaard, født 1830 og Petra Westergaard, født 1832, begge i Løgumkloster. Desuden kniplerske Ellen Marie Abild født 1786 i Løgumkloster. Hun er datter af skrædder Jacob Abild og Cathrine.  

Niels første kone (51) Anne Kathrine dør i 1853 og året efter den 19. august 1854 gifter Niels på 43 år sig 2. gang med Ingeborg Geerd på 35 år, født i Nr. Løgum i 1819 som ægte datter af Jacob Geerd og Anna Catharina Johannsdatter. I 1954 var Ingeborg tjenestepige i Uge. 

Niels dør i Løgumkloster lørdag den 15. januar 1868 i en alder af 57 år.  

51

Anne Chatrine Michelsen

Anne Cathrine Michelsen er født i Nr. Løgum torsdag d. 20. oktober 1814, som ægte datter af (102) Laust Michelsen og (103) Marenfødt Andersen. Tirsdag den 30. oktober 1814 bliver hun døbt i Nr. Løgum kirke.
Faddere: 
Martin Andersen, Solderup. Ann Andersens, Solderup. Niels Brodersen, Abild ( faderens moster-broder) 

Hun blev gift med Niels Jensen Windfeldt i Løgumkloster kirke lørdag den 22. juni 1839. 

Børn: 

(50a) Mathias Jensen Windfeldt er født d. 27. juli 1839 i Hønning. Han var underkorporal under slagene ved Dybbøl i 1864, og var i det 10 ende infanteriregiment fra Løgumkloster. Mathias blev såret den 27. marts 1864 og døde af sine sår den 18. april 1864 på Augustenborg lazaret. Den 19. april 1864 blev han begravet på Augustenborg  kirkegård. I 10 ende infanteri døde 7 officerer og 93 soldater og menige. Han døde under et af de sidste slag ved Dybbøl. 

(25) Marie Andrea Windfeldt er født den 9. april 1841 i Løgumkloster. 

(50c) Laust Jensen Windfeldt er født d. 24. september 1844 i Løgumkloster. Han dør i 1893. 

(50d) Christian Jensen Windfeldt er født d. 19. februar 1848 i Løgumkloster. Han dør den 25. december samme år. 

(50e) Christine Marie Windfeldt er født d. 22. februar 1850 i Løgumkloster. Hun blev gift med Hermann Homilius d. 9. november 1879. Hun dør d. 3. november 1887 efter kun 8 års ægteskab. 

(50f) Christian Jensen Windfeldt er født den 5. september 1853 i Løgumkloster og dør dagen efter. 

Anna Cathrine Windfeldt født Michelsen dør onsdag den 21. september 1853 kun 39 år gammel. Hun dør kun 14 dage efter Christian Jensen Windfeldts fødsel og 34 år før sin mand.

52

Wilhelm Jørgensen

 Wilhelm Jørgensen er født den 1. maj 1792 i Landeby ved Løgumkloster som søn af (104) Jørgen Wilhelmsen og (105) Kiersten Laurits-datter. 3 dage senere bliver han døbt i Nr. Løgum kirke.

Faddere: Wilhelm Jørgensen, Landeby. Jörgen Pallesen, Landeby. Mette Andersen, Landeby.  

Wilhelm mister sin far som 12 årig.
I 1813 overtager Wilhelm Jørgensen (20 år gammel) sin fars gård i Vinum efter sin mor, som har drevet gården videre efter faderens død i 1804. 
Gården er en fæstegård under Haderslevhus, som er gået konkurs i 1794.
Wilhelm har gården i 7 år for i 1821 sælger han gården til Christen Beck Andersen fra Rørkær.

Gårdens ejere fra 1518 til 1950

1518  Hans Kier

1588  Simen Tugesen

1599  Sønnen, Per Simensen gift med Bold Knudsdatter fra Døstrup,  datter af pastor Knud Jensen.

         Sønnen, Per Persen født 1584.

         Svigersønnen, Anders Hansen fra Vinum født 1659.

         Hans Jannichsen fra Mosbøl født 1662.

         Svigersønnen, Willands Clausen fra Ullerup født 1704.

         Sønnen Hans Andersen Willadzen født 1748. De gik
         konkurs 1794.

        (104) Jørgen Wilhelmsen fra Landeby, født i Abterp
        1959. Døde 1804. gift i Nr. 
Løgum med Kiersten Lauritzdt
.

       Christen Nielsen Mortensen fra Roager født i Åspe 
       1782. Gift med Jørgen

       Wilhelmsens enke Kiersten Lauritzdatter.

       Peder Tychsen Bertelsen fra Gårdkrog født 1781. Gift 
       med Christen Nielsen

       Motensens enke Kiersten Lauritzdatter.

1813  (52) Wilhelm Jørgensen

1821  Christen Beck Andersenfra Rørkær født 1797.

1861  Sønnen Augustoph Ludwig Andresen gift med Cathrine
         Keller.

1888  Enke Cathrine Andresen, født Keller og børnene.

1898  Gårdejer Kresten Beck Andresen i Vinum

1905  Gårdejer Jacob Petersen i Vinum.

1922  Enke Anna Margrethe Petersen i Vinum.

1950  Landmand Ludolf Petersen i Vinum. 

Fra 1823 til 1829 er der en pause i børneflokken på omkring 6 år. Det kan skyldes at, der har været en del dødfødte børn i denne periode. Ikke alle præster har noteret dødfødte børn i kirkebogen. 

Efter 1843 køber han en gård på Kokkenborgvej i Arrild (Artikel nr. 26). Gården er på 32 ha 76 ur og 68 m. Her bor han sammen med kone og 10 børn.

Den 1. juli 1851 låner han penge af Peter Petersen Toft til 4 %.

I (Bibog 17 for Hviding og N. Rangstrup Herreder 1854 – 1856 side 104 – 106) står der, hvem der arver hvad osv. (52i) Kirsten Jørgensen Wilhelmsen arver 26 mark og retten til at bo i huset ind til hun er 18 år. Det er ikke let at læse, så derfor må jeg vente, til jeg kan tage et digitalfoto af siderne. 

På sine gamle dage kaldte han sig Willum Jørgensen lige som sin bedstefar. Han dør 27. juni 1857 i en alder af 65 år. 

53

Marie Kirstine Bennetidt./Bennedsen 

Marie Kirstine Bennetidatter er født den 25. marts 1798 i Harres som datter af (106) Benneth Nissen og (107) Herle Andersen. Dagen efter bliver hun døbt i Brede kirke. 

Faddere: Else Nielsen, Roager. Cathrina Hansdatter. Peter Christensen, Overby. 

Hun bliver gift den 7. november 1818 i Brede kirke med Wilhelm Jørgensen 

Børn:

(52b) Herlich Wilhelmsen Jørgensen er født 1819 i Vinum.

(52c) Jørgen Wilhelmsen (Jørgensen) er født 1821 i Vinum. 33 år gammel bor han på en gård (artikel nr. 26) i Arrild by sammen med sin mor (53) Marie Kirstine Bennetsen ( 56 år),  hans søster (52b) Herle Wilhelmsen (35 år), hans søster (52i) Kirsten Wilhelmsen (16 år), hans bror (52j)  Wilhelm Wilhelmsen ( 13 år) og Palle Laustsen  fra Henne Sogn (75 år) der er enkemand og tjenestekarl på gården. 

(52e) Christina Nielsen Wilhelmsen Jørgensen er født 1822 i Vinum.

(52d) Bendix Wilhelmsen Jørgensen er født 1823 i Vinum. Han blev skrædder og graver.  

(26) Thomas Jensen Wilhelmsen er født 1829 i Vinum

(52f) Anna Kjestine Wilhelmsen Jørgensen er født 1831 i Vinum

(52g) Andreas Karstensen Wilhelmsen Jørgensen er født 1834 i Vinum. Han er i 1854 tjenestekarl hos Jørgen Wilhelm Petersen i Lourup.

(52h) Niels Andersen Wilhelmsen Jørgensen er født 1836 i Vinum. Han var i 1854 (18 år) tjenestekarl hos Christen Nielsen Wilhelmsen i Døstrup.

(52i) Kjesten Wilhelmsen er født 1839 i Vinum. Hun var i 1954 (15 år) tjenestepige hos gårdejer Peter Wilhelmsen Jørgensen i Roost og  i 1871 (32 år) tjenestepige i Roost (hus nr. 9) hos Peder og Kirsten Enemark.

(52j) Wilhelm Jørgensen Wilhelmsen er født 1842 i Vinum.

(52k) Christian Nielsen Wilhelmsen Jørgensen.

Præsten i Døstrup må have været meget i tvivl om, hvad hun egentlig hed til efternavn. Han har både kaldt hende Bennedsen, Bendesen, Bennetidatter og Lausten Bennedsen ved børnenes fødsler.

I 1855 to år efter sin mands død, bor hun hos sin søn (52c) Jørgen Wilhelmsen på gård artikel nr. 32 i Arrild. Året efter dør Marie Kiestine Jørgensen født Bennedsen den 24. marts i Roost, Arrild sogn.

54

Eli Lassen Jensen

Eli Lassen Jensen er født i Nr. Løgum den 31. marts 1811 som ægte søn af (108) Las Jensen og (109) Ellen Marie Johanne født Hinrich. Den følgende søndag er han døbt i Nr. Løgum kirke. 

Faddere: 3 stk. 

Den 29. september 1818 bør Elis far, Las. Eli er da kun 9 år gammel. 

Den 8. april 1827 bliver han konfirmeret i Nr. Løgum kirke. Eli kom hurtigt ud at tjene. Som 30 årig i 1841 var han tjenestekarl i Løjtved. Her finder han sin kone. Efter giftermålet flytter de sammen til Kløing, hvor de bor til leje. Han ernærer her familien som hyreinderst. I 1871 hvor han er enkemand og 60 år gammel er han bosiddende i Roost i hus nr. 21. Han er husmand og bor sammen med Johanne Johansen, født den 21. juni 1812 i Holsted i Ribe Amt, som er husholderske hos ham.

Børn:

(54g) Karen Marie Petersen født 1835 i Nr. Løgum.

55

Anne Botille Andersdatter 

Anne Botille Andersdatter er født den 26. august 1814 i Hunderup ved Darum som ægtedatter af (110) Anders Cortsen og (111) Karen Johannisdatter. Dagen efter bliver hun døbt i Hunderup kirke. 

Faddere: Sovise Hansen. Søren Christensen. Frank Nielsen. Christen Weise. Peder Nielsen. Gunder Jørgensen. Hans - fra Kragelund. 

I 1834 er hun rejst hjemmefra. Da er hun 19 år gammel. 

Ved deres bryllup skrev præsten følgende: Ungkarl Eli Lassen Jensen tjenestekarl i Løjtved en ægte søn af Lass Lassen og hustru Ellen Marie født Johan Hinrich i Nr. Løgum og pigen Anne Botille Anders-datter i Løjtved en datter af Anders Cortsen og hustru Karen Johannes-datter i Hunderup (i Darum). 

Børn:

(27) Marie Kristine Jensen født 1841 i Kløing i Nr. Løgum sogn og gift Wilhelmsen. 

(54b) Dødfødt barn. 

 (54c) Margrethe Elise Jensen er født i 1843 i Nr. Løgum sogn. Hun boede som voksen på Tohede.

(54d) Eline Marie Jensen boede som voksen i Kloing

(54e) Anne Botille Jensen boede som voksen i Løgumgaarde

(54f) Ingeborg Marie Jensen boede som voksen i Kloing

Anne Botille Jensen dør den 1. juli 1865 i Nr. Løgum i en alder af 53 år og bliver begravet med gravtavle den 6. juli 1865 ved Løgumgaarde kirke. 

56

Jens Thomsen Backmann

Jens Thomsen Backmann er født den 10. januar 1801 i Toghale ved Stokkebro ved Møgeltønder som ægte søn af (112) Thomas Jensen og (113) Mette Marie Christensdatter. 4 dage efter fødslen bliver han døbt i Møgeltønder kirke (Kongerisk). 

Faddere: Chresten Madsen i møllen. Laust Pedersen, Toghale. Jens Hansen, Gallehus. Kirsten, Nordfeld. Ann Dorte Johannesdatter, Løgum. 

2 år gammel - I 1803 dør begge hans forældre i februar måned. 

16 år gammel – I 1817 bliver han konfirmeret i Møgeltønder kirke, mens han boede hos fru Kongelige Rådinde Holm på Schackenborg. 

32 - 33 år gammel dvs. i 1834 er han bosiddende i Anders Nielsen Olesens gård ved Åen i Møgeltønder. Han arbejder her blandt tjenestefolkene. Han levede som inderst. 

38 år gammel - Nu kalder han sig Jens Thomsen Lodmand og bor sammen med konen og sønnen. 

39 år gammel – I 1840 bor han sammen med kone og et barn i et hus i Toghale distrikt, Stokkebroe. (Familienummer: 209). 

44 år gammel – I 1845 bor han uden sin familie på en gård i Møgeltønder. Konen sidder i tugthuset og sønnen Thomas bor i fattighuset. 

47 år gammel - bor han hos Laust Christensen i Toghale i Møgeltønder.

49 år gammel – I 1850 er han ikke at finde i Møgeltønder sogn. Han arbejder nemlig på gården Frederiksgård i Anst, Ribe amt. 

52 år gammel - Inden sin død i 1853 når han dog tilbage til Møgeltønder, for den 3. august 1853 dør han i Møgeltønder fattighus i en alder af 53 år. Han bliver begravet den 7. august 1853 ved Møgeltønder kirke.

  57

Cathrine Marie Hansen

Cathrine Marie Hansen er født den 18. oktober 1814 i Høxlund ved Abild som datter af (114) Johann Hansen og (115) Ellen Jespersdatter. 4 dage gammel bliver hun døbt i Abild kirke.

Faddere: Ann Kath. Andersen, Vennemose. Maren Mads´, Høxlund. Andreas Christians´. Hans Petersen. 

I 1823 mister hun sin mor, (115) Marie Cathrine Jespersdatter. Cathrine er da kun 9 år gammel. 

Den 25. april 1830 bliver hun konfirmeret i Abild kirke. 

I 1836 er hun tjenestpige på (Trehenbøllgård). 

Hun bliver som 22 årig gift med (56) Jens Thomsen Bachmann, 36 år den 29. oktober 1836. Trolover til brylluppet: Nissen Hansen og Anders N. Olesen. 

Året efter får de sønnen (28) Thomas Hansen Jensen. 

I 1838 hvor hun er 24 år mister Cathrine sin far, (114) Johan Hansen. 

Hun sidder i Kongerigsk Tugthus i Møgeltønder i 1845. Tugthuset ligger på Slotsgade 22. 

Samtlige arrestanter:

Marcus Jensen, 42 år, gift, født i Dahler sogn, Ribe amt.

Johannes Andersen Christensen, 30 år, ugift, født i Tønder.

Kudsk Thomsen, 63 år, gift, født i Villum sogn, Ribe amt.

Johan Friedrich Schumand, ugift, født i Glückstadt.

Bartram Petersen, 37 år, enkemand, født i Højer sogn, Tønder amt.

Nis Nielsen Flet, 64 år, enkemand, født i Visby sogn, Tønder amt.

Karen Jensen , 48 år, ugift, født i Løgumkloster

(57) Katrine Marie Hansen, 31 år, gift, født i Abild sogn, Tønder amt. 

Hun dør som fattiglem den 11. februar 1847 i Møgeltønder i en alder af kun 33 år. 

Første halvdel af 1800 årene sker der ikke meget i Møgeltønder. Kirken gøres kedeligere. Loftet blev malet over med en Thorvaldsen hvid - bænkene males i brunlige farver.

Schackenborg begynder at tjene penge på skovdrift - Gallehus skov bliver plantet. Man sælger også af sine haveplanter til befolkningen - også af sjældne stauder. Det var her, man så kunne få noget ekstra med i købet - nemlig Skakkenborg-kål eller Skakkenborg-skidt,   altså skvalderkål.

58

Karsten Andresen

Karsten Andresen er født den 2. oktober 1809 i Rosenkrans som søn af Johannes Andresen og Ingeborg født Nielsen. Den 8. oktober bliver han døbt i Rosenkrans kirke. 

Faddere: Karsten Nielsen, Hungerburg. Erna Cathrine Lorenzen.  

Han blev konfirmeret den 16. juni 1826 og bestod med stor succes. 

Han var inderst og arbejdsmand. 

Karsten lever i 32 år som enkemand og dør efter længere tids sygeleje og gammelmandsbesværligheder i en alder af 84 år 5 mdr. og 23 dage den 25. marts 1894 i Rosenkrans. 

  59

Penina    Christina Bahnsen

Penina Christina Bahnsen er født den 5. december 1811 i Klanxbøl som datter af (118) Peter Sønnich Bahnsen og (119) Maria Cathrina født Nissen. Den 10. december bliver hun døbt i Klanxbøl kirke. 

Fadder: Dorthea Bahnsen, Klanxbøl. Morits Hansen, Toftum. Anna Lützen, Klanxbøl. 

Hun blev forlovet med (58) Karsten Andresen den 17. marts 1837 og gift med ham den 5. december 1838 i Aventoft kirke. Vidner: Andreas Andersen , Grippenfeldt og Peter Bahnsen.  

Sammen får de 7 børn, hvoraf kun 3 overlever barndommen:

(58a) Cathrina Andresen

(29) Maria Cathrine Andresen født 1843 blev gift med (28) Thomas Hansen Jensen.

(58b) Ingeborg Cathrine Andresen, jordemoder. Hun døde den 23. dec. 1929 i Neukirchen.

Gift 1. gang den 21. juni 1870 i Aventoft, Rosenkrans med Christian Frederich Petersen født d 12. apr. 1846 i Neukirchen.  Han døde 28. apr. 1877 i Neukirchen. 3 børn: Petersen, Christine Pauline. Gift 2. gang med Carl Christensen, Fjellerup Hede, Djursland. (Farmor til Ellen Therkildsen, Børkopskovvej 105, 7080 Børkop med tak til samme). Børn: Johannes Rasmus Petersen. Han druknede 16 år gammel i kanalerne omkring Neukirchen.

Gift 2. gang med Ingwert Martin Petersen

(58c) Johanne Pauline Andresen

(58d) Pauline Andresen blev gift med Niels Matzen Knudsen i Rudbøl.

Penina dør den 7. februar 1862 i Rosenkrans i en alder af 50 år. 

Præsten skrev følgende om hende i kirkebogen:

Den afdøde var en flittig og ordentlig kone og en trofast ægtefælle og mor. Hun dør efter 7 ugers sygeleje.

60

Antoni Friedrich Rehling

Antoni Friedrich Rehling  er født den 6. oktober 1796 på Neu Pellworm som søn af (120) Daniel Marten Rehling og (121) Antje Jacobs.

Han døde d. 11. juni 1832 på Pellworm.

61

Maria Cathrina Peters

Maria Cathrina Peters er født den 2. november 1810 på øen Hooge i Tyskland som datter af(122) Andres Peters og (123) Christina født Paysen.
Hun blev 1. gang gift med (60) Antoni Fridrich Rehling den 27. november 1829 på Pelworm.
2. gang gifter hun sig den 21. august 1833 med Jens Hansen Nicolaysen.

Sammen med 60 fik hun børnene:
 

(30) Antoni Friedrich Rehling

(60b) Daniel Martin Rehling født den 23. maj 1830 på Pellworm.

(60c) August Theodor Rehling er født den 2. september 1831. Han dør den 2. januar 1833 kun 1 år gammel.

62

Karsten Andresen

62 Carsten ANDRESEN, daglejer, født den 4. feb. 1803 i Abild, Tønder. Døbt den 6. feb. 1803 i Abild Kirke. Han døde den 21. sep. 1845 i Neukirchen. 42 år. Begravet den 24. sep. 1845 på Neukirchen Kirkegård, Schleswig-Holstein, Tyskland.

Trolovet den 10. november 1831 og gift den 28. december 1831 i Højer med

  63

Karen Christensen Riber

63 Karen Christensen (Riber), født den 26. feb. 1809 i Højer. Døbt den 28. feb. 1809 i Højer Kirke. Hun døde den 27. dec. 1895 i Abild, Tønder. 86 år. Begravet den 2. jan.

1896 på Abild Kirkegård. Årsagen til hendes død var Alderssvækkelse.

Karen blev konfirmeret 11. april 1824 i Højer Kirke. 

Ved hendes død oplyses: Die Armenalumne Karen Schmidt geb. Riebe. Sie ward geboren am 26. februar 1809 in Høyer. Sie war 2. Mal verheiratet; das erste Mal mit Karsten Andresen i Høyer, aus dieser Ehe stammen 2 Kinder, von denen das eine augenblicklich in Sommerstedt, das andere in Chikago wohnt. Aus einer zweiten Ehe mit dem Arbeiter Johannes Schmidt in Abel stammen keine Kinder. "Die Frucht ihres Lebens war das Gemüt des Zöllners, der da bat: Gott sei mir Sünder gnädig". Altesschwäche führte ihren Tod heran. Sie ward ungefähr 87 Jahr alt. Grabrede: Luc. 18.9-14.  

På tillempet dansk: Almisselem Karen Schmidt, født Riebe. Hun var gift 2 gange. Første gang med Karsten Andresen i Høyer, og hun fra ægteskabet havde 2 børn, hvoraf den ene i øjeblikket er i Sommersted, den anden bor i Chicago. Fra det andet ægteskab med arbejder Johannes Schmidt i Abild, er der ingen børn. Hendes livs frugt var tolderens sindelag, som bad: Gud vær mig synder nådig. Alderssvaghed førte til hendes død. Hun blev ca. 87 år gl.

Der blev holdt Gravtale: Lukas ev. 18.9-14 (lignelsen om farisæeren og tolderen).

Hun var ikke døbt med navnet "Riebe". Hendes far havde gennem årene fået tilnavnet Riebe. Formentlig fordi han kom fra Ribe-egnen.

Børn:

(31) Cathrine Margrethe Andresen bliver født 11. januar 1832 i Højer sogn. Døbt den 14. jan. 1832 i Højer Kirke. Hun døde i 1913 i en alder af 81 år.

(62b) Laurits Christensen Andresen bliver født 19. februar 1835 i Højer. Døbt den 23. jul. 1835 i Højer Kirke. Han døde efter 1864. Gift 1864 i Ballum med Kirsten OLESEN. Kirsten blev født den 26. dec. 1838 i Ho og blev døbt den 30. dec. 1838 i Ho Kirke.

(62c) Peder Andresen, født 23. oktober 1837 i Højer. Døbt den 30. dec. 1837 i Højer Kirke, og døde efter 1867. Peder blev gift den 12. okt. 1861 i Abild Kirke med Dorothea MATTHIESEN. Dorothea blev født den 31. dec. 1831 i Abild, Tønder og blev døbt den 4. jan. 1832 i Abild Kirke.

(62d) Theodor Andresen, født 13. januar 1841 i Højer. Døbt den 17. jan. 1841 i Højer Kirke. Han døde den 11. apr. 1846 i Abild, Tønder. 5 år. Begravet den 15. apr. 1846 på Abild Kirkegård. Theodor døde kun 5 år gammel i fattighuset i Abild.

(62e) Andrea Christine Andresen, født 13. januar 1842 i Højer. Døbt den 17. nov. 1842 i Højer Kirke. Hun døde onsdag den 28. januar 1925 kl. 11:30 i sit hjem i Sommersted efter ca. 14 dages sygdom. 82 år. Begravet den 3. feb. 1925 på Sommersted Kirkegård. Hun får en hjerneblødning med opkastning og opspytning af blod. Sønnen Laurids var til stede og anmeldte dødsfaldet. Andrea Christine blev gift med landarbejder, Hans Henrich WIND, søn af daglejer, Bertel ANDREASEN (VIND) og Mette JENSDATTER [1543], den 11. maj 1867 i Abild Kirke. Hans Henrich blev født den 29. dec. 1843 i Hygum By, blev døbt den 6. jan. 1844 i Hygum Kirke, Rødding. Han døde den 12. sep. 1930 i Sommersted i en alder af 86 år, og blev begravet den 18. sep. 1930 på Sommersted Kirkegård.

(62f) Andreas Christian Andresen bliver født 10. december 1844 i Abild og dør 15. august 1848 i Abild. Døbt den 15. dec. 1844 i Abild Kirke. Han døde den 15. aug. 1848 i Abild, Tønder i en alder af 3 år, og blev begravet den 19. aug. 1848 på Abild Kirkegård.

Gift 2. gang med Johannes Jespersen Schmidt født den 21. november 1802. Vidnere til brylluppet var Peter Riggelsen og Jens Jensen Klindt begge gårdmænd i Abild.

Karen Schmidt som hun nu hedder efter giftermålet med Johannes Schmidt dør den 27. december 1895 og bliver begravet den 2. januar 1896 i Abild.